MODEL ASSURE

Tajuk Pengajaran Nama Guru Kelas Kandungan Pengajaran Masa BIL. ASSURE

: Wang hingga RM100 : Mohd Hazwan Bin Zulkifli : 2 Kancil : Menambah nilai wang : 7.20 – 8.20 (1 jam) MODEL Kelas ini terdiri daripada 30 orang murid, di mana 12 orang daripadanya ialah murid lelaki dan 18 orang lagi murid perempuan. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya iaitu 25 orang murid Melayu, 3 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Mereka merupakan murid-murid yang sederhana cerdas daripada segi mental dan sosial serta tiada kecacatan fizikal. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang murid yang berpotensi untuk menonjol sekiranya diberi galakan berterusan. Mereka juga berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang sederhana dan berada. Secara umumnya, murid-murid kelas ini tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kelengkapan untuk belajar. Bagi mempelajari tajuk ini, murid-murid berpengetahuan dalam mengenal pasti nilai mata wang serta berupaya untuk menolak nombor asas dengan betul. Kebanyakan murid lebih suka belajar melalui aktiviti yang menarik, bersesuaian dengan minat mereka berbanding belajar secara formal. Mereka juga lebih suka belajar dengan berpusatkan murid (student-centered). Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran, iaitu gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran audtori dan gaya pembelajaran kinestetik.

1

A – Analyze Learner (Analisis Pelajar)

Selain daripada menentukan objektif pembelajaran. 2 S – State Objective (Tentukan Objektif) . 3. dalam masa yang sama. murid-murid berupaya untuk menambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen.9 tahun Etnik Melayu: 25 Cina: 3 India: 2 Gaya Pembelajaran Kinestatik: 50% Audio: 30% Visual: 20% Langkah kedua dalam model ASSURE ini ialah state objectives iaitu menyatakan obejktif. guru juga perlu memberikan penekanan kepada beberapa aspek seperti kemahiran berfikir. penerapan nilai-nilai murni dan keperlbagaiaan kecerdasan. 2. Dengan menyatakan objektif guru dapat menentukan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan murid untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan Pada akhir sesi pengajaran. 4. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka lebih tertarik untuk melakukan pergerakan aktiviti berbanding mendengar serta melihat. 50% murid-murid dalam kelas 2 Kancil dengan gaya pembelajaran kinestetik.Secara keseluruhannya. Dalam sesebuah sesi pengajaran dan pembelajaran. 30% daripadanya belajar secara audio dan 20% lagi belajar dengan gaya pembelajaran visual. Penyataan objektif memberi hala tuju sepanjang pengajaran dan pembelajaran (P&P). objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan dengan jelas. 1. Bilangan murid: 30 orang 12 Lelaki 18 Perempuan Purata umur: 8 .

Media Dan Bahan) . Tambahahan pula. di mana guru akan menampal barang-barang harian beserta tanda harga di atas setiap kad imbasan tersebut. PENGGUNAAN BAHAN 2-DIMENSI (2D) .  Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid. guru membuat kad imbasan ini di atas kertas yang berwarna-warni. Walau bagaimanapun.Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media. penggunaan kad imbasan adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam.Objektif pembelajaran:  Murid dapat melakukan pengiraan secara conggak.  Oleh itu guru menyediakan 8 kad imbasan. guru boleh menunjukkan terlebih dahulu cara mengiranya dan meminta murid lain membantu. jawapan yang diberikan oleh murid tidak semestinya tepat.Tujuan bahan ini digunakan:  Bahan 2D ini merupakan kad imbasan yang digunakan semasa set induksi dan fasa imaginasi. .Cara Menggunakan Bahan:  Guru akan menunjukkan beberapqa kad imbasan kepada murid-murid serta meminta murid-murid menjumlahkan harga barangbarang yang telah ditunjukkan dihadapan kelas. . 1. Memadailah jika jawapan mereka menghampiri jawapan yang betul.  Guru menggunakan pelbagai warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini. 3 S – Select Methods.  Jika murid yang dipilih tidak dapat menjawab dengan betul. kaedah dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang. Media and Materials (Pilih Kaedah.

PENGGUNAAN BAHAN 3-DIMENSI (3D) .  Oleh itu guru menyediakan 6 contoh wang kertas. Tujuannya adalah untuk memastikan nombor-nombor tersebut dapat dipaparkan dengan lebih jelas. 2.Tujuan bahan ini digunakan:  Bahan 3D ini merupakan contoh wang kertas yang digunakan semasa set induksi dan fasa imaginasi. di mana guru akan contoh wang kertas tersebut diatas kotak yang sama saiz dengan wang yang dicetak  Guru menggunakan wang kertas 3D bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini. di samping guru dapat mewujudkan unsur suspen dalam kalangan murid kerana mereka perlu peka dengan warna dan bentuk kertas yang disebutkan oleh guru. Cara Media Diperoleh:  Bahan 2D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri. . Tambahahan pula. Pada mulanya barang-barang harian seperti buku.Cara Menggunakan Bahan:  Guru akan menunjukkan terlebih dahulu video mengenai ciri-ciri wang kertas dan syiling yang terdapat di Malaysia kemudian guru akan memberikan wang kertas 3D ini kepada muridmurid bagi memerhatikan lagi sekali ciri-ciri wang tersebut. guru membuat contoh wang kertas ini di atas kertas warna putih biasa.- - Adakah ia akan menarik minat murid-murid?  Penggunaan bahan 2-Dimensi ini dapat menarik perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni. penggunaan wang kertas 3D adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam ataupun memancarkannya melalui slide MS Power Point . beg dan jam dicetak di atas kertas putih sebelum ditampal di atas kertas-kertas berwarna.  Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid.

Disamping itu juga. guru juga dapat menguji sejauh manakah tumpuan murid-murid terhadap video yang dipaparkan. kemudian tampal diatas kotak.- - -  Guru meminta murid-murid menyebutkan kembali ciri-ciri wang tersebut secara ringkat berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat. paparan video yang penuh warna-warni dan disulami dengan lagu juga dapat memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang menyeronokkan kepada murid-murid. Cetak contoh wang kertas dan syling pada kertas A4 biasa warna putih. 3. di samping guru dapat menerapkan rasa cinta akan Negara Malaysia kerana ciri-ciri yang terdapat pada duit kertas dan syiling tersebut merupakan ciri-ciri dalam memperkenalkan Malaysia. PENGGUNAAN VIDEO Tujuan bahan ini digunakan:  Tujuan penyediaan paparan video adalah untuk merangsang murid-murid supaya berminat untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran hari tersebut. Murid-murid akan lebih prihatin selepas mengetahui ciri-ciri yang terpadat pada wang kertas tersebut merupakan sesuatu yang terdapat di sekeling kita khususnya Malaysia Adakah ia akan menarik minat murid-murid?  Penggunaan bahan 3-Dimensi ini dapat menarik perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni. Melalui cara ini. ia juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan murid yang tidak terdapat dalam silibus pembelajaran mereka. . Di samping itu. Cara Media Diperoleh:  Bahan 3D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid dapat melihat ciri-ciri wang kertas dan syling dengan jelas dan menarik. Objektif pembelajaran:  Murid dapat mengenal wang kertas dan syiling yang terdapat di Malaysia.

Video ini telah dibuat dengan menggnakan perisian Movie Maker. Di samping itu juga. Guru cuba berusaha menggunakan pendekatan ICT berbanding penggunaan cara lama yang hanya menggunakan papan putih. video akan dipancarkan ke layar dan alat pembesar suara juga diperlukan bagi membolehkan murid-murid mendengar bunyi daripada video dengan jelas. perisian Audacity turut digunakan untuk merakam suara serta perisian MP3 Cutter untuk menyunting lagu. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Media ini sememangnya dapat menarik minat murid-murid kerana paparan video ini adalah mengenai ciri-ciri wang yang kertas dan syling di Malaysia. Disamping grafik serta gambar yang menarik dapat menarik minat murid-murid untuk menonton video tersebut dengan teliti serta dpat menimbulkan rasa bangga dalam diri muridmurid terhadap Negara. PENGGUNAAN MS POWERPOINT Tujan bahan ini digunakan:  Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada muridmurid dengan cara yang lebih menarik.- - - - Cara menggunakan bahan:  Bahan ini digunakan dengan sokongan komputer atau komputer riba dan projector (LCD). murid-murid diharapkan dapat memberikan murid-murid ilmu tambahan atau sesuatu yang baru pada murid mengenai wang kertas dan syiling yang mana ciri-cirinya adalah berkaitan dengan apa yang terdapat di Malaysia. Objektif pembelajaran:  Melalui paparan video ini. Selain itu. 4. Daripada komputer. Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini dihasilkan melalui gabungan gambargambar yang telah diambil sendiri. dapat menimbulkan rasa prihatin murid terhadap wang kertas dan syiling. .

Guru akan memaparkan soalan-soalan Matematik berkaitan dengan objektif pengajaran dengan mengunakan perisian Microsoft PowerPoint. guru boleh menunjukkan cara yang betul untuk mengira dalam bentuk lazim ataupun guru boleh meminta murid lain untuk menulis jalan pengiraan di hadapan kelas dalam bentuk lazim. guru mengharapkan agar murid-murid berupaya melakukan operasi penambahan wang kertas dan syiling(RM100) dengan tepat. Sekiranya murid-murid tidak dapat menjawab dengan betul. Kemudian. guru akan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Paparan soalan dengan menggunakan ICT ini akan lebih menarik perhatian murid-murid selain sesi pengajaran juga akan menjadi lebih efektif. Dipermulaan slide ini adalah menunjukkan video berkenaan keunikan wang kertas dan syiling di Malaysia dengan hyperlinkan pada slide. .- - - - Cara menggunakan bahan:  Media ini digunakan secara menyeluruh di dalam kelas semasa langkah ketiga. Objektif pembelajaran:  Melalui media ini. Bagaimana ia dihasilkan:  MS PowerPoint ini telah dihasilkan dengan membuat sendiri. Menunjukkan gambar barang serta tanda harga barang  Gambar-gambar yang menarik telah dimasukkan sebagai latar belakang dan animasi-animasi yang dirasakan sesuai turut dimasukkan sebagai cara untuk menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini.  Slide diteruskan dengan menggunakan gambar yang telah diambil dengan membuat satu situasi seperti di kedai runcit dan kedai makan.

Bahan video  Bahan video ini telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau menyatakan bahawa video ini menarik kerana ia berunsurkan ‘doodle’ yang ringkas dan pemilihan lagu juga sesuai dengan mood video tersebut.  Selain itu. Sesetengah mereka berpendapat bahawa video ini agak membosankan kerana cerita yang dipaparkan terlalu ringkas hanya tertumpu pada papan putih sahaja. guru dapat menerapkan cara pembelajaran secara visual (mengenali warna).Langkah keempat dalam model ASSURE ialah menggunakan media dan bahan sumber. 1.  Video ini turut ditayangkan kepada beberapa orang murid sekolah dan mereka kelihatan teruja untuk menontonnya kerana selain menonton. video ini juga ditunjukkan kepada rakan guru pelatih.  Selain itu. Penggunaan media dan bahan dalam pengajaran adalah penting kerana hal ini menjadi penentuan kepada keberkesanaan proses pengajaran dan pembelajaran. mereka perlu melengkapkan borang tontonan video yang disediakan. bahan 2D ini turut ditunjukkan kepada rakan guru pelatih dan mereka dapati bahan ini menarik kerana menggunakan barang-barang harian yang terdapat disekeliling murid-murid. 4 U – Utilize Media and Materials (Penggunaan Media Dan Material) - .  Guru perlula mencuba terlebih dahulu video tersebut serta memeriksa kondusi serta keadaan video tersebut dari segi audio dan visual. Semak media sebelum digunakan Bahan 2D  Idea untuk membuat bahan 2D ini telah dikemukakan kepada pensyarah pembimbing dan beliau telah mempersetujuinya kerana melalui cara tersebut.

 Rakan guru pelatih pula berpendapat beberapa kesan suara perlu dimasukkan terutamanya apabila murid dapat menjawab dengan betul atau ketika murid memberi jawapan yang salah. skrin layar putih dan pembesar suara supaya semua murid dapat melihat video dan mendengar suara video dengan jelas. Hal ini penting bagi memahamkan murid mengenai intipati video tersebut.- Bahan slide persembahan  Slide PowerPoint juga telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau memberi pendapat supaya peka dengan gambar latar belakang slide. guru akan meminta mereka untuk berdiri terlebih dahulu dan murid yang dapat menjawab dengan betul akan dibenarkan duduk. 2. guru hanya perlu meminta murid tuk dalam kumpulan atau berpasangan sambil memerhatikan sampel wang kertas dan syiling 3D. Bahan 3D  Bagi penggunaan bahan 3D. Selain itu. Ketika video ditayangkan. Bahan video  Bagi penggunaan video pula. guru memerlukan projektor. Hal ini bagi memastikan gambar tersebut tidak menenggelamkan tulisan yang sepatutnya menjadi fokus dalam slide yang dipaparkan. guru juga perlu memastikan murid-murid duduk secara bedua-dua dan menghadap ke hadapan untuk memudahkan guru melihat mereka. Sediakan bahan/persekitaran untuk pengunaan media Bahan 2D  Bagi penggunaan bahan 2D ini. adalah lebih baik sekiranya murid-murid duduk secara berpasangan dan bekerjasama dengan pasangan masing-masing. Selain itu. guru perlu menggunakan papan putih. - - .

guru turut memerlukan projektor. skrin layar putih dan pembesar suara serta papan hitam. rombakan mungkin akan dibuat sekiranya guru dapati terdapat murid yang tinggi fizikalnya duduk di bahagian hadapan kerana mereka akan menghalang penglihatan murid lain. murid-murid seharusnya sudah mempunyai pengetahuan untuk mencongak dua nombor mudah sehingga angka 100. Namun.- Bahan slide persembahan  Untuk tujuan penggunaan slide PowerPoint. 3. Papan hitam di sini akan digunakan apabila murid tidak dapat menjawab soalan dngan betul. Bahan 3D  Mengetahui ciri-ciri wang dengan betul dan jelas serta menggunakannya semasa aktiviti dalam fasa perkembangan yang mana murid-murid akan diberikan wang dalam satu sampul serta mengira berapakah jumlahnya dan membeli menggunakan wang yang telah diberikan sahaja Bahan Video  Sebagai cara untuk memastikan murid-murid berkeupayaan mengetahui ciri-ciri wang kertas dan syiling yang terdapat di Malaysia serta boleh menjawab soalan penyelesaian yang ringkas. Guru atau murid lain akan menunjukan jalan perngiraan yang betul serta menerangkan operasi penambahan dengan menggunakan bentuk lazim. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar Bahan 2D  Bagi menggunakan bahan 2D ini. Selain itu. - - . guru seharusnya turut mementingkan murid-murid duduk secara berpasangan. Di sini. murid-murid perlulah mengenali pelbagai warna yang ada serta bentuk-bentuk asas yang telah mereka pelajari seperti bentuk segi empat dan bulat.

.- Slide PowerPoint  Memandangkan slide PowerPoint ini digunakan pada langkah ketiga. guru perlulah memastikan murid-murid mampu menguasai penambahan 2 atau tiga nombor sehingga 100 semasa proses Pengajaran & Pembelajaran dalam langkah 2.

dia dibenarkan duduk. Kemudian guru memanggil nama seorang murid dan memintanya mencari hasil tambah 2 nombor yang ditampal di hadapan secara congak. Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. guru perlulah menunjukkan langkah pengiraan yang betul. Sekiranya jawapan yang diberikan salah. Pada mulanya. - - - . Pada mulanya guru menunjukkan contoh bagaimana slide tersebut akan digunakan. Bahan 3D  setelah menunjukkan video. guru perlu menetapkan 5 minit untuk setiap bahagian. seorang murid akan dipanggil untuk menjawab soalan. guru akan meminta semua murid berdiri. guru akan menegedarkan wang kertas dan syling 3D kepada murid-murid agar murid-murid boleh perhatikan dengan jelas dan berlaku soal jawab antara murid dan guru. Bahan 2D  Kad imbasan nombor ini akan ditampal di hadapan kelas. Guru akan menyebut warna dan bentuk kertas.5 R – Require Learner (Penglibatan Pelajar) Melibatkan pelajar dalam pembelajaran bermaksud memberikan peluang kepada murid untuk turut serta dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru akan menunjukkan video sebagai perangsang kepada murid bahawa guru akan mengajar tajuk wang dengan menunjukkan video mengenai keunikan wang kertas dan syiling kemudian guru akan menunjukkan kepada murid model 3D wang kertas dan syling kepada murid-murid dan guru akan memberikan soalan secara spontas mengenai ciri-ciri yang terdapat pada yang kertas dan syiling tersebut dan murid akan menjawab secara ringkas. Oleh itu. Slide persembahan ini mempunyai dua bahagian. Jika murid tersebut dapat menjawab dengan betul. Namun. Guru juga boleh meminta murid lain menunjukkan langkah pengiraan yang betul. jika jawapan yang diberikan salah. bukan nombor kertas. Kemudian. Bahan video  Pada mulanya. Slide Persembahan  Slide dipaparkan di hadapan kelas. guru akan meminta murid lain menjawab dengan mengangkat tangan mereka terlebih dahulu.

Penilaian sering kali dianggap sebagai menilai pencapaian murid semata-mata melalui latihan lembaran kerja atau ujian. 1. . Bagi penilaian bahan-bahan media. murid-murid perlu mengisi borang penilaian yang disediakan dan guru akan membuat kesimpulan daripada penilaian murid.6 E – Evaluate and Revise (Penilaian dan Revise) Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam model ASSURE. 2. murid-murid seharusnya mampu untuk menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dengan melakukan operasi penambahan wang kertas dan syiling dalam bentuk lazim. Pada akhir pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful