ο

3

ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΞΑΝΘΗ΢

ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ Η ΑΤΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΘΟΤ΢Ε΢

Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΙ΢ΟΔΟ΢

ΕΙ΢ΟΔΟ΢ ΢ΣΗΝ ΑΤΛΗ ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ

ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ

ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ

ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ

ΣΟ ΚΤΛΙΚΕΙΟ

ΣΟ ΚΤΛΙΚΕΙΟ

Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΤΛΗ ΜΕ ΣΟΤ΢
ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ΢ ΧΩΡΟΤ΢

Η ΑΤΛΗ

ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ 2ΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ

ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΡΙΟ Ωσ ΧΩΡΟ΢
ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΩΝ

ΑΠΟΨΗ ΣΗ΢ ΑΤΛΗ΢

ΣΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΗ΢ ΑΤΛΗ΢

ΣΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΗ΢ ΑΤΛΗ΢

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗ΢ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

Η ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢

ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

ΟΙ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢

ΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢

ΣΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢

ΣΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢

ΣΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢

ΣΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢

Η ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ

ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ…ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢

ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΜΕ ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΜΕ ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΙΘΟΤ΢Α ΜΕ ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΠΟΨΗ ΣΗ΢ ΑΙΘΟΤ΢Α΢

ΑΠΟΨΗ ΣΗ΢ ΑΙΘΟΤ΢Α΢

ΓΤΜΝΑ΢ΣΙΚΗ ΢ΣΗΝ ΑΤΛΗ

ΓΤΜΝΑ΢ΣΙΚΗ ΢ΣΗΝ ΑΤΛΗ

ΓΤΜΝΑ΢ΣΙΚΗ ΢ΣΗΝ ΑΤΛΗ

ΜΙΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ Α2
΢Χ. ΕΣΟ΢ 2010-2011


΢υνεργάςτθκαν οι μακθτζσ:
Αχμζτογλου Ιςμζτ, Γεωργιάδου Ευαγγελία, Γιάντςου ΢τεφανία,
Θεοδωρίδου Παναγιώτα, Ιμπίσ Ιμπραιμ, Καβάη Ονοφρ,
Κατςοφλθσ Πζτροσ, Ματηιρ ΢εντάτ, Ματηίρ Αμζτ Ελίφ,
Μενεξζ Αμαλία, Μεχμάτ Αλι Νουρτζν, Μεχμζτ Αλι Μουρτεηά,
Μόμκο Ιπζκ, Μουςταφά Γιεςιμ, Μπαργκάν Μουρβζτ,
Μπίμπαςθ ΢αμπρι, Μπόςνακ Μπιλάλ, Οικονόμου Χριςτόδουλοσ,
Πάλλασ Ιωάννθσ, Παπαδοποφλου Άρτεμισ, Πρίφτθ Κυριακι,
Ράπτθ Αικατερίνθ, ΢αλιχ Ογλοφ Χουςνι, Σθλαβερίδθσ Γεώργιοσ,
Χατηόπουλοσ ΢πυρίδων.
Τπεφκυνθ Κακθγιτρια: κ. Φωτεινι Νεςτορίδου ΠΕ02