ArcelorMittal en Meusinvest richten samen vennootschap op

Thierry Debels @thierryd 13/3/14

ArcelorMittal Belgium en Meusinvest hebben eind februari 2 14 samen een vennootscha! o!gericht" #onds d$%nvestissement et de &roissance %ndustrielle '#(%(&(%()(

*+n van de bestuurders van #(%(&(%( is ,im -an .erven van ArcelorMittal(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful