PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ donijela ODLUKU o darovanju montažnih objekata za smještaj s pripadajućom opremom Islamskoj Republici Afganistan I. Republika Hrvatska daruje Islamskoj Republici Afganistan montažne objekte za smještaj s pripadajućom opremom u kampu Mike Spann u Mazar-e-Sharifu u kojima su bili smješteni pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske za vrijeme sudjelovanja u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu. II. Popis montažnih objekata i opreme iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. III. Procijenjena vrijednost montažnih objekata i opreme iz točke I. ove Odluke iznosi 2.989.364,18 kn. IV. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo obrane. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. PREDSJEDNIK Zoran Milanović KLASA: URBROJ: Zagreb,

Prilog 1.

POPIS MATERIJALNIH SREDSTAVA U KAMPU MIKE SPANN U MAZAR-E-SHARIFU U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN

Naziv sredstva kontejner 20 stopa objekt montažni od 43 kontejnerske jedinice objekt montažni od 8 kontejnerskih jedinice plahta vojnička deka vojnička jastuk vojnički jastučnica za jastuk vojnički madrac 1950x800 mm s opružnom jezgrom madrac 2000x900 mm s opružnom jezgrom ormar sobni dvokrilni drveni krevet vojnički metalni

Količina 6 1 1 204 204 102 204 100 2 102 102

Procijenjena vrijednost /kom/kn 4.776,37 2.326.384,20 432.852,56 45,60 157,80 30,60 15,60 330,00 360,00 516,00 660,00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful