You are on page 1of 1

PRESENTACIÓ: Montserrat Sanmartí

Alcaldessa de Sant Fost

MODERA: Juan Francisco Fernández
President d’IUSF i regidor d’urbanisme

CONVIDAT: Ernesto Williams
Enginyer de Camins, expert en infraestructures i mobilitat