Eye

Exercitiile tip "magic eye = ochiul magic" - a 2-a atentie ("seeing = vederea") / Conexiuni http://dejax.3x.ro/Ochiul_Magic4.

htm http://hamici.blogspot.ro/2008/06/stereograme-3d- -2d.html http://!!!.c et.ro/200"/03/#2/stereograme/ http://drumuli $i gatorilor.ro/store.php%boo&_id'262 http://!!!.librariao li e.ro/carti_pt_copii/di$ertisme t/di$erse/ochiul_magic--p#000"884 http://!!!.$isio 3d.com/sghidde /ca d(.html http://!!!.$isio 3d.com/3$ie!s.html http://e .!i&ipedia.org/!i&i/Magic_)(e http://!!!.magice(e.com/ * +a,ara+de+-a tre area.+ochilor+si+imbu atatirea+$ederii/+si cro i0area+emis,erelor+s.a.+e,ecte+ ,i0iologice/+se+poate+,ace+trecerea+de+la+primul+ i$el+de+perceptie+1prima+ate tie+/+2asta eda3+ la+al+2-lea+ i$el+de+perceptie+1a+2-a+ate tie+/+2asta eda4+-5uasi+memories+o,+the+other+sel,+'+ memoria+secu da.4+a+2-a+ba da+de+perceptie+6.subtila.7/+care+a+mers+di totdeau a+i +paralel+ cu+prima+ba da+de+perceptie+6.grosiera/,i0ica.73/+apoi+pri tre/i tre+perceptii+catre+8ealitatea+ di +spatele+perceptiei+1a++3-a+ate tie+/+2asta eda3. 9ura. :umi a+aurie. ; )xercitiile+pri$irii+1patratele/+cercurile/+steaua+etc3+de+la+<ala/+pri$irea+de,ocali0ata/+ i departarea-strapu gerea+perceptiei+pri ++di$erge ta+ochilor+1pri +di$erge ta+mai ilor/+ i cepa d+cu+ele+u ite+i +,ata+ochilor3/+-degetul+=e +care+ti teste+i +Mie0ul+8ealitatii.+s.c.l. >etalii: http://pama tuldeocamdata.blogspot.ro/200?/0"/ema atiile-$ulturului-si-oul.html http://pha tasma.ro/!p/%p'20@3 http://!!!.pha tasma.ro/caiete/caiete/caiete8/#?.html http://a5ua&e(s.com/toltec/eagles-gi,t-part_#-chapter_03-5uasi-memories-o,-other-sel, *mporta Aa+Bi+mCrimea+D $CACrii+.corporale.+capCtC+o+dime siu e+dramaticC+dupC+plecarea+lui+ do +Eua +Bi+D cetarea+uce iciei/+adicC+D cepF d+cu+al+ci cilea+$olum/+9l+doilea+i el+de+putere.+ 8eD tFl irea+lui+2arlos+cu+membrii+propriei+sale+echipe+de+$rCjitori/+care+,useserC+a tre aAi+

erite+de+e ergie+ psihicC/+prima/+mai+scC0utC/+este+DmpCrtCBitC+de+toAi+oame ii/+cea+de-a+doua/+mai+ridicatC/+ ecesitF d+di$erse+teh ici+spirituale+de+creBtere+Bi+stocare+a+puterii/+.ru taAi+cu+.+)a+este+ umitC+de+do +Eua +.+G +repetate+rF duri/+2arlos+are+impresia+cC+ este+$ictima+u ei+uriaBe+am e0ii/+care+i-a+lCsat+pete+moarte+pe+memorie.actorul.$ite0C.pCrAii+ . +<tarea+de+co Btie AC+sporitC+are+o+altC+.+9ceeaBi+trecere+poate+.ilmului+co Btii Aei.ii d+accesibilC+doar+ Bama ilor.be e.pasC+magicC.era+dreaptC+co trolea0C+de+.+2FAi$a+a i+bu i/+pF C+$a+reuBi+sC+reco stituie+harta+albC+a+u ui+trecut+ ob ubilat/+el+$a+trCi+se 0aAia+teri.+Hi+el+Bi+colegii+sCi+su t+ co . * teracAiu ea+decla Bea0C+D +toAi+o+serie+de+rememorCri+spectaculoase+ale+u or+e$e ime te+ trCite+cu+a i+D +urmC+Bi+uitate+D +chip+i explicabil.era+cerebralC+stF gC+Bi+cea+dreaptC/+D tr-o+dispo0iAie+rCstur atC+1Ai F d+co t+de+.+:a+o+primC+ e u Aare/+s-ar+putea+crede+cC+este+$orba+de+disti cAia+di + eurologia+co tempora C+D tre+ emis.i+trCit/+D +timpul+uce iciei+cu+do +Eua /+o+ $iaAC+paralelC/+di +care+ umai+acum+D cep+sC+emeargC+i sule+./+cum+le+de.i+pur+Bi+simplu+.apt+partea+stF gC+a+corpului+Bi+i $ers3. G $CAarea+me talC+Bi+D $CAarea+corporalC/+memoria+pCrAii+drepte+Bi+memoria+pCrAii+stF gi+aju g+ sC+de. Eua +Matus+$a+ umi+locul+de+stocare+al+acestor+ami tiri+paradoxale+memoria+secu dC+sau+ memoria+pCrAii+stF gi/+D +opo0iAie+cu+memoria+primC+sau+memoria+pCrAii+drepte.ii Aei+ uma e.i i+D +ce+a ume+co stC+aceastC+.erite/+care+ u+ pot+.+implicC+u +alt+mod+de+percepAie/+repre0e tare+Bi+ gF dire/+D +care+uce icul+capCtC+o+claritate+extraordi arC+a+mi Aii/+D AelegF d+la+u +mod+ i tuiti$+Bi+direct/+di colo+de+cu$i te/+ceea+ce+Di+explicC+.aptul+cC+ emis.+.+2arlos+ u+DBi+$a+recCpCta+ami tirile+decFt+atu ci+cF d+$a+reaju ge/+pri +puteri+ proprii/+la+pragul+de+e ergie+pe+care+i-l+i dusese+do +Eua .oar+cC+la+ieBirea+ di +starea+de+co Btii AC+ridicatC/+uce icul+uitC+complet+tot+ceea+ce+s-a+D tFmplat+D +i ter$alul+ respecti$.+2asta eda+Bi+ceilalAi+ uce ici+au+di./+ po$estite+de+2asta eda+D +primele+patru+$olume/+su t+ast. o -ordi ar(+realit(.+)ste+ca+Bi+cum+2arlos+ar+.pCrAii+drepte..i eascC+douC+stCri+de+co Btii AC+di.ragme tate+Bi+apoi+co ti e te+ D tregi+de+$iaAC.$ite0C.separat/+este+prilejul+u or+co .+u ele+D +altele+Bi+de+aceea+ u+se+amestecC+D tr-o+memorie+u icC+ Bi+ edi.+G $CACturile+.i+pro$ocatC+Bi+pri tr-o+./+pe+care+maestrul+i-o+admi istrea0C+uce icului+D +spate/+u de$a+ deasupra+omoplaAilor.+<tCrile+alterate+de+co Btii AC/+sau+ stCrile+de+.+>ar+stF ga+Bi+dreapta/+ D +acord+cu+o+simbolisticC+magicC+Bi+miticC+a cestralC/+de umesc+la+do +Eua + u+douC+ compo e te+a atomice+1emis.i0ic/+pri tr-u +poc et+la+ba0a+gFtului+Bi+o+se 0aAie+de+cCldurC+pe+cerul+gurii+Bi+D + urechi+12asta eda/+)+#?""/+833.+decFt+co Btii Aa+ ormalC.ere AiatC.lo$itura+ agualului.+9tFta+.ulgerCri+Bi+sclipiri+de+ami tiri+care+par+sC+$i C+di tr-o+altC+lume/+peste+care+s-a+ lCsat+o+ceaAC+impe etrabilC.i ise+2asta eda+D tr-o+primC+i sta AC/+D +perioada+ D +care+do +Eua +Dl+pu ea+sC+co sume+substa Ae+haluci oge e/+su t+ast.traduse.+2ele+douC+se+deosebesc+pri +grade+di.ru tCri+di ai te+pre$C0ute+Bi+ara jate+de+do +Eua /+D +care+toAi/+ dar+D +primul+rF d+ aratorul/+su t+obligaAi+sC+reacAio e0e+de+la+u + i$el+mai+degrabC+ i co Btie t./+dar+resimt+schimbarea+la+ u +mod+.+9tacat+pri +ma e$re+de+putere/+2arlos+se+pome eBte+rCspu 0F d+cu+gesturi+ eaBteptate+Bi+i credibile+i explicabile+pe tru+el+D suBi/+ca+D +$is/+D +care+pare+sC+Btie+mult+mai+ multe+lucruri+decFt+DBi+ami teBte+sC+.ia tC+a+u ui+bol a$+me tal+care+descoperC+cC+luciditatea+sa+a+ .el+ridicate+Bi+D obilate+ de+la+co diAia+de+stCri+haluci atorii+de$ia te+la+cea+de+stCri+superioare+luciditCAii+cure te.erele+cerebrale3/+ci+douC+0o e+di +structura+e ergeticC+a+.icultCAi+D +a+de.erite+ca+ aturC+Bi+i te sitate/+co Btie Aa+1a!are ess3+ pCrAii+drepte+Bi+co Btie Aa+pCrAii+stF gi.el+dublate+de+D $CACturi+ale+./+ umitC+.stare+de+co Btie AC+sporitC./+asigurF d+o+D Aelegere+Bi+ o+putere+de+co ce trare+ ecu oscute+omului+ ea tre at.i+D $CAat+$reodatC+de+la+do +Eua .+Iiecare+di +aceste+0o e+stochea0C+ami tiri+de+i te sitCAi+Bi+structuri+di.ost+ciuruitC+de+goluri/+de+blac&-out-uri+Bi+de+ruperi+ale+.<chimbarea+de+$ite0C.

O./+2asta eda+ a.com/!atch%$'t84ue8(5ugg http://!!!.+pt+detalii+./+expuse+D +stCri+ridicate+de+co Btii AC+Bi+uitate+D +$iaAa+ ormalC.org/!i&i/>octor_<tra ge:_Mhe_<orcerer_<upreme http://!!!.ictio al+1i sa+ u+mai+puti +i .+JrmCtoarele+$olume+ repre0i tC+procesul+reaccesCrii+acestor+D tFmplCri+de+pe+.html .(outube. http://pama tuldeocamdata.+).+ 19.+pot+sa+bage+1pe+usa+di +spate3+i +mi te+si+alte+ programe+-codita. http://pha tasma.irmF d+cC+a+a$ut+ e$oie+de+aproape+0ece+a i+pe tru+a+reco stitui+ceea+ce+Dl+D $CAase+do +Eua + D +stCri+de+co Btie AC+sporitC+12asta eda/+)+#?8@/+*K-K3.blogspot.+$a +Oogt3+i +care+se+$orbeste+despre+-imagi ile+care+. http://e .ormati$-educati$3+->r.+. *ar+o+mi te+-blocata-prelucrata. <a+ e+ami tim+co ex+de+roma ul+<I+-Mhe+Nar+agai st+the+8ull+'+8a0boi+impotri$a+rulilor.ro/!p/%p'#?@# 9$ertisme tL 9te tie+i sa/+caci+imagi ile+tip+-magic+e(e..+Pi +timpul+som ului+1$.!i&ipedia.(outube..aAa+D tu ecatC+a+lu ii.+si+de+ baletul+hip otic+di +artele+martiale+care+blochea0a+o+serie+de+ce tri+cerebrali/+i duca d+o+stare+ de+catato ie+a+corpului+si+catalepsie+a+mi tii.3+sau+alt.ura+mi tea+oame ilor.com/!atch%$'m&Rd$iu5mS! 9te tie+1posibil3+si+la+2odurile+T8+1Tuic&+8espo se+2odes3+care+acum+su t+cam+peste+tot.elQ+poate+de$e i+chiar+si+o+poarta+pt+alte+e titati+di +alte+u i$ersuri+sau+di +alte+ dime siu i+pri +care+pot+i tra+i +lumea+ oastra.ilmul+-* dia a+Eo es+si+cra iul+de+ cristal.ilmul+.+<tra ge+sorcerer+ supreme.stF gi.ro/20#0/0"/$iata-de-dupa-moarte-i -egiptul-a tic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful