Pregătirea psihologică pentru examen

Ora de consiliere la clasele a VIII-a Plecând de la un brainstorming legat de cuvântul EXAMEN, ora de consiliere derulată la clasele 8 A și 8 B poate devenii o frumoasă discuție liberă despre: emoțiile trăite de elevi !n legătură cu acest eveniment din viața lor, autocunoaștere și stimă de sine, creionarea unui program de studiu și rela"are, !nsușirea unor te#nici de rela"are și a unor te#nici de concentrare, metode și te#nici de !nvățare eficientă, regi$area e"amenului %modele de subiecte găsiți A&'&: subiecte()*(+edu+ro, e"primarea emoțiilor, rolul unei atitudini !ncre$ătoare, optimiste manifestate !n această perioadă, managementul timpului+

O tehnică de lucru și management al timpului învățată de elevi: STING.
Sarcina – Stabilește-ți sarcina de lucru (exemplu: să rezolv problema X) Timp Ignor
– Stabilește-ți timpul de lucru necesar pentru relizarea sarcinii (exemplu: să rezolv problema X în 10 minute) – gnoră orice se înt!mplă în "urul tău (# în cele 10 minute necesare pentru rezolvarea sarcinii)

Nicio pauză – $u lua nicio pauză în timpul stabilit de lucru% Grati&icare
– 'a &inal o&eră-ți o grati&icare(o răsplată(un premiu (exemplu: o bomboană  )%

“Examenul e un pas firesc în evoluție!” “Examenul marchează un sfârșit și un început”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful