Nr. Crt.

Activitatea Realizarea graficului de activităţi

Perioada de desfășurare

Aspecte pozitive

Aspecte de îmbunătățit

Măs

".

„Culorile primaverii”concurs interscolar

$.

„Padurea - izvor de creatie si sanatate” – promovarea interesului pentru arta in raport cu natura

/.

„Copilaria in culoare”

2.

„Cu gandul la vacanta”

Activități lunare specifice rețelei de colaborare ”Magia culorilor” !ebruarie "# $ • %&a realizat graficul de • )mplicarea activități prin implicarea partenerilor din elevilor' părinților și cadrelor rețea in didactice desfășurarea activităților • Propunerile elevilor au demonstrat că activitățile desfășurate în perioada de implementare a proiectului au fost atractive ceea ce a determinat dorința de implicare(participare la activități similare Martie "# $ • Activitatea s&a desfășurat • )mplicarea tuturor conform graficului cadrelor didactice în desfășurarea • *levii au demonstrat activităților viitoare creativitate în realizarea • -ealizarea planselor e,pozitiei • +n realizarea activităților s&au implicat și părinții alături de elevi și cadre didactice • A fost realizata o e,pozitie cu produsele activității Aprilie "# $ • +mpreună cu părin0ii' cadrele • )mplicarea didactice' elevii au organizat comunității în activități in aer liber pe teme acțiuni de de interes' e,poziții cu lucrări promovare a ale elevilor valorilor școlii • Participanții au fost veseli' comunicativi' creativi' iar atmosfera creată a fost una de colaborare dar si de competitie Mai "# $ • Activitatea a fost dedicată • -ealizarea unei 1ilei *uropei e,pozitii cu desene • *levii au participat la reprezentand prezentări ppt ale realităților drepturile copilului *uropei moderne' au realizat afișe și pliante de promovare a valorilor europene și le&au distribuit în comunitate • *levii au manifestat interes pentru activitățile desfășurate' și&au completat portofoliile personale cu fișe și fotografii de la activități )unie "# $ • Activitatea a fost dedicată • -ealizarea unui ''1ilei copilului” film ppt al activității privind drepturile • *levii au realizat postere cu copilului si posibile sloganuri care îndeamnă la destinatii de respectarea drepturilor vacanta copiilor pentru a promova acțiunile desfășurate în ziua de )unie • *levii au participat la serbări' concursuri de recitări' de

.rga ”Culo în lun

.rga activi în lun

.rga activi Copil iunie

• 3.ctombrie "# $ • • • • • 9.rga atelie copiii prima pentr vede • %c4imb de bune practici • Prom desfă .activitate ecologica .umina Mat4< *levii au fost recompensați cu diplome și premii Prezentare activitatilor desfasurate in cadrul proiectului ? produse ale activitatii si impresii Aplicarea unui c4estionar de nevoi si interese ale elevilor implicati • -ealizarea unui film ppt al activității • %tabilirea de relații de colaborare între elevii din școlile participante la concursuri • . „Cei mai buni matematicieni” – concurs Noiembrie "# $ • • =. „Stralucirea toamnei” . „Evaluarea activitatilor” >ecembrie "# $ • • cultură generală' sportive *levii au fost recompensați cu diplome și premii *levii au participat la activitatea de ecologizare a zonei din apropierea scolii *levii au realizat mac4ete cu materiale din natura si cu materiale reciclabile *levii au fost recompensați cu diplome *levii au fost m5ndri de laudele 6i încura7ările primite din partea părinților și cadrelor didactice 8alorizarea elevilor prin popularizarea activității in revista scolii Activitatea s&a dovedit ca fiind una de succes prin implicarea elevilor de la ciclul primar si gimnazial in concursurile 7udetene si nationale desfasurate : Profu de mate ' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful