P. 1
Colaborarea...

Colaborarea...

|Views: 3|Likes:
Published by sssneelesh
b
b

More info:

Published by: sssneelesh on Mar 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

COLABORAREA PROFESOR-ELEV ŞI ELEV-ELEV ÎN PERSPECTIVA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT FORMATIV, INTERACTIV

Raţiunea de a fi a şcolii este copilul, formarea sa pentru viaţă. Profesorul acţionează în şcoală nu pentru el însuşi, ci pentru elev. Cel dintâi îşi poate exercita rolul, deoarece (spre deosebire de elevul său el cunoaşte domeniul ştiinţific al cărui purtător este, are o experienţă de viaţă mai mare decât a copilului şi posedă, în acelaşi timp, criterii valorice autentice pentru selecţia şi valorificarea pozitivă, constructivă a situaţiilor trăite de sine şi de alţii. !ceste caracteristici fac din adultul"profesor #superiorul$ copilului şi %enerează apariţia între copil şi adult a unei relaţii de ine%alitate, ca primă ine%alitate a societăţii. Pentru ca actul educativ să fie eficient şi în acelaşi timp plăcut, atractiv pentru copil, ine%alitatea trebuie depăşită. Cel care este c&emat să realizeze acest fapt este profesorul însuşi. Primul pericol pe care trebuie să" l depăşească este acela de a nu se amă%i că ine%alitatea se poate suprima propunându"şi să fie el însuşi #copil printre copii, tânăr printre tineri$. 'ricare ar fi metoda nu de un e%al au nevoie elevii în clasă, ci de un #altul$. (u neapărat pentru că acest altul să comande, să centralizeze iniţiativa. )levul doreşte să %ăsească în profesorul său un spri*in într"o situaţie dificilă şi nu în primul rând un specialist într"un domeniu ştiinţific. +in acest punct de vedere, personalitatea profesorului şi atitudinea pe care acesta o are, influenţează în mod ma*or relaţia profesor"elev. Profesorul trebuie să corespundă cerinţelor elevului sau cel puţin să se străduiască să le conştientizeze şi să se adapteze la ele în scopul optimizării relaţiei profesor"elev, relaţie pe care se bazează procesul instructiv"educativ. ,iecare copil este o entitate unică şi creativă care caută diferite calităţi la un profesor. -n %eneral, caracteristicile cele mai frecvent aşteptate de la un profesor sunt următoarele. /. Respectul. elevii au nevoie să"şi poată respecta profesorii şi să primească respectul profesorilor. Profesorii vor câşti%a acest respect demonstrându"şi valorile în faţa elevilor. 0. Corectitudinea. pe măsură ce %ândirea elevilor se dezvoltă, ei învaţă să deosebească ce este corect şi incorect. +acă elevul vede că profesorul tratează incorect pe cineva, percepţia acelui profesor devine ne%ativă. +acă elevul vede că profesorul tratează clasa în mod corect e mult mai probabil ca el să valorizeze profesorul şi să fie mai desc&is la învăţare. 1. 2i%uranţa. elevii încearcă să împin%ă limitele la maxim, să vadă ce şi cât le este permis. )i se simt mai si%uri dacă ştiu unde se află linia de separaţie între comportamentele dezirabile şi cele nepermise. C&iar dacă forţează limitele, elevii vor să simtă că în clasă există ordine şi continuitate. ,iecare elev are nevoie să ştie care îi este locul, că acest loc există şi este acceptat de cei din *ur. 3. -ncrederea. din păcate preadolescenţii şi adolescenţii par să considere că e %reu să aibă încredere. !cest fapt are drept cauză experienţele ne%ative în care alte persoane le"au trădat încrederea. Profesorii trebuie să dovedească elevilor că sunt demni de încrederea lor, lucru posibil prin abordarea unei atitudini mature şi sensibile faţă de elevi. 4. 2arcini care pot fi atinse. elevii c&iar au o dorinţă puternică de a învăţa, c&iar şi în momentele când aceasta poate fi doar o aparenţă. )i vor să fie provocaţi. Când sarcinile pe care le primesc sunt dificile, dar posibil de rezolvat, elevii dezvoltă o mare dorinţă de învăţare. )levii au nevoie ca profesorul să le asi%ure acest lucru. -nsă, dacă sarcinile pe care le primesc sunt prea dificile, elevii îşi pierd dorinţa de a învăţa, se descura*ează. 5. 2imţul umorului. unul dintre lucrurile cele mai apreciate de copii este posibilitatea de a se distra. )levilor le place mult când profesorii se pot distra cu ei. Clasa ar trebui să fie un loc distractiv, dar distracţia să nu vină din faptul că se râde de alţii. +eşi de vârste şi de %eneraţii diferite, între elev şi profesor relaţiile pot şi trebuie să fie de cooperare, transformându"l pe profesor #dintr"un suprave%&etor într"un partener, într"un consilier cu probleme te&nice şi socio"afective$. #Procesul de învăţământ începe când tu, profesor, înveţi de la elev, când tu, situîndu"te în locul lui, înţele%i ceea ce înţele%e el în felul în care a înţeles$ (6ier7e%aard . Relaţia profesor"elev poate fi mediatizată şi de %rup, %rupul fiind clasa de elevi. !. (eculau consideră clasa de elevi ca fiind un %rup de muncă specific, compus dintr"un număr de membri

/. Cel puţin în cadrul şcolii şi al clasei profesorii trebuie să diri*eze interacţiunea educativă în aşa fel încât să provoace sc&imbări individuale în sens pozitiv. adică o bază primordială în evoluţia bio"psi&o"socială a copilului. />>A Psi&opeda%o%.: !ndrei !. la dorinţa de a coopera. fie ca şi spectatori. ceea ce corespunde cu anxietate. =ucia Cinăzan . vor avea tendinţa să urmeze normele acestuia. . norme şi exemple de relaţionare interindividuală de care se vor lovi ulterior. )forturile elevilor de a se încadra în rolul potrivit statusului de elev conduc atât la performanţe şcolare cât şi la asimilarea normelor şi valorilor societăţii. iar elevii. este de dorit ca persoanele sau %rupurile cu care se relaţionează elevul (familie. Prezenţa cole%ilor. aceste %rupuri adoptă norme ce se opun celor dictate de şcoală. 2e oferă conştientizarea. #?&idul tânărului profesor$. Pe măsură ce îndeplinirea sarcinii apropie %rupul de scopul său. Relaţiile armonioase între elevi duc la o stimă de sine ridicată. la nivelul fiecărui membru. mediind în timp. #Psi&olo%ie şcolară$. căci se perpetuează de"a lun%ul câtorva ani şi are o influenţă imensă asupra membrilor săi. contribuie la creşterea nivelului de aspiraţie. de tipul sarcinii şi de normele de funcţionare.ormularea precisă a sarcinii. pe cât mai multe planuri de dezvoltare ale copilului. însuşirea şi exersarea conceptelor de. <aşi. %rup de prieteni să exercite acţiuni educative conver%ente pozitive. un %rup foarte important pentru orice copil. sentimente ostile faţă de ceilalţi cole%i. 8una inte%rare în sânul său asi%ură individului confort psi&olo%ic. Clasa de elevi este. Procesul de comunicare este iniţiat şi se desfăşoară în le%ătură cu cel de realizare a sarcinii. +e aceea. Procesele afective care se dezvoltă în relaţionarea între elevi sunt în acelaşi timp o sursă de satisfacţie personală şi un factor al coeziunii de %rup: doi vectori ai reuşitei şcolare. )d.: <acob =. Cosmovici !. Pe alt plan. arătându"se deosebit de conformişti faţă de %rupul informal. 2tan =. comportament a%resiv. 9coala oferă un model social la scară mai redusă. mai de%rabă decât pe cele ale profesorilor. . ' problemă conexă este aceea a influenţei ne%ative pe care o pot exercita %rupurile informale de elevi asupra procesului instructiv"educativ. <aşi. precum şi identificarea şi sistematizarea subsarcinilor interesează atât profesorul cât şi elevii clasei. atitudini ne%ative faţă de şcoală. %rupul informal poate la fel de bine să valorizeze succesul şcolar.Procesul de influenţă din clasa de elevi asi%ură uniformitatea comportamentelor. />>> 0. în interacţinile pe care le mediază. dispoziţii oficiale care re%lementează poziţia fiecărui individ într"o colectivitate: rol . totalitatea conduitelor realizate din perspectiva deţinerii unui anume status. Procesul de realizare a sarcinii stimulează nu doar socializarea ci şi dezvoltarea motivaţiei. )xtrase de pe <nternet 1. 2imilaritatea percepută a celorlalţi. ale căror raporturi sunt re%lementate. clasă. faptul că elevul înţele%e că ceilalţi cole%i au atitudini şi opinii similare. 2piru @aret. slabă stimă de sine. elevii %ăsind. a capacităţii de analiză şi sinteză. oficial. -n unele cazuri. fie ca şi colaboratori are darul de a întări motivaţia şi de a ameliora performanţa. sc&imbări co%nitive fundamentale. Polirom. aşadar. Procesele de %rup sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea individuală a fiecărui elev. Relaţiile deficitare între elevi duc la izolare. status " ansamblu de cerinţe. )vident. )d. membrii vor fi motivaţi să depună eforturi pentru realizarea sa. clasa de elevi are un rol deosebit în socializarea copiilor. 8iblio%rafie.e%ali între ei (elevii şi dintr"un animator (profesorul . este un factor important al atracţiei interpersonale. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->