You are on page 1of 19

SISTEM

ELEKTRONIK 1
CONTOH Soalan peranti
separuh pengalir
1. Terangkan makna istilah yang diambil
dari lengkuk cirian SCR berikut:-

i. Arus Sekat Depan


ii. Arus Sekat Songsang
iii. Arus Penahan
iv. Voltan Pecah Tebat
1. Terangkan makna istilah yang diambil
dari lengkuk cirian SCR berikut:-

i. Arus Sekat Depan :


Arus bocor yang mengalir semasa
voltan pincang depan dan voltan
merentasi SCR tidak melebihi voltan
pecah tebat.
1. Terangkan makna istilah yang diambil
dari lengkuk cirian SCR berikut:-

ii. Arus Sekat Songsang :


Arus bocor yang mengalir semasa
voltan pincang songsang.
1. Terangkan makna istilah yang diambil
dari lengkuk cirian SCR berikut:-

iii. Arus Penahan :


Paras di mana arus SCR berpindah
dari keadaan tersekat kepada
keadaan pengaliran..
1. Terangkan makna istilah yang diambil
dari lengkuk cirian SCR berikut:-

iv. Voltan Pecah Tebat :


Nilai voltan di mana selepas voltan ini,
arus akan meningkat dengan cepat. Di
dalam SCR, terdapat dua voltan pecah
tebat iaitu voltan pecah tebat semasa
pincang depan dan voltan pecah tebat
semasa pincang belakang.
2. Bagaimanakah kedudukan SCR di
dalam TRIAK
SCR TRIAK

Mengalirkan arus Mengalirkan arus dua


satu arah arah
Perlu voltan picuan Boleh menerima
positif untuk voltan picuan positif
beroperasi dan negatif untuk
beroperasi.
3. Bagaimanakah kedudukan SCR di
dalam TRIAK.
Di dalam TRIAK, kedudukan SCR
adalah seperti 2 SCR disambung selari
dan bertentangan arah.
4. Nyatakan dua perbezaan di
antara SCR dan DIAK.
SCR DIAK
Mengalirkan arus Mengalirkan arus dua
satu arah arah
Beroperasi bila Beroperasi bila
diberi voltan picuan voltan merentasi diak
positif pada get melebihi voltan pecah
tebat.
5. Apakah yang membezakan JFET
dan MOSFET.

Yang membezakan JFET dan MOSFET


ialah terminal get.
Terminal get MOSFET diasingkan
dengan satu lapisan SiO2.
6. Senaraikan perbezaan di antara
JFET dan transistor biasa.
Perbezaan di antara FET dan transistor
biasa ialah :-
i. Impedan masukan tinggi.
ii. Alat kawalan voltan.
iii. Melibatkan satu pembawa arus
majoriti sahaja.
iv. Tidak sensitif pada haba.
7. Nyatakan 2 perbezaan di antara
DE MOSFET dan E MOSFET.
DE MOSFET E MOSFET
Boleh beroperasi Hanya boleh
secara ragam beroperasi secara
peningkatan dan ragam peningkatan
ragam susutan sahaja.
Saluran bersambung Saluran tidak
dari parit ke punca. bersambung antara
parit dan punca.
8. Senaraikan litar-litar yang
menggunakan UJT

Litar-litar yang menggunakan UJT


ialah litar pemasa, kawalan fasa,
pensuisan dan litar penjana isyarat.
Soalan 1

Terangkan beserta dengan bantuan


gambarajah peringkat demi peringkat
kejadian pembentukan simpang,
bagaimana terwujudnya voltan sawar
akibat kejadian ini.
Soalan 1
JAWAPAN
 Elektron-elektron bebas dan hol akan
cuba bergerak ke cabang P dan N.
 Elektron dalam bahan N akan tertarik
untuk mengisi hol-hol dalam bahan
jenis P.
 Berlaku penyeberangan elekron-
elektron dari bahan jenis-N ke bahan
jenis-P ( rujuk Rajah 1).
Soalan 1
JAWAPAN

Bahan N Bahan P

Rajah 1: Pergerakan Elektron Hol.


Soalan 1
JAWAPAN
Kombinasi ini menyebabkan atom-atom
berdekatan cantuman menjadi neutral
(kawasan tersebut tidak mempunyai
pembawa-pembawa arus). Rajah 2.
Kawasan Kesusutan

Bahan N Voltan Bahan P


Sawar

Rajah 2.7:Pembentukan Kawasan


Kesusutan
Soalan 2

Lukiskan dan jelaskan secara ringkas


maksud voltan pincang hadapan dan
voltan pincang songsang.
Soalan 2

Lukiskan dan jelaskan secara ringkas


maksud voltan pincang hadapan dan
voltan pincang songsang.