Roxas

from Kingdom Hearts
q = 108

Violin

≥˙ œ w≤
4
&b 4 œ
P

&b ˙ ˙

15

23

&b ˙ ˙
˙
˙
b
&

39

9

w


˙
Œ œœœ ˙
9

7

By: Yoko Shimomura
Arr. by: Patrick Castro

≥˙ œ w
œœœœ
.. œ
F
a tempo
≥œ- œ- œ- œ- ˙ œ
rit.
˙
œ ˙ ˙
..
œœœœ ˙
f
w


≤ œ
œ œ œ œ ˙
.. ˙ œ œ w
˙ Œ œ œ
w
F
a tempo
≥œ- œ- œ- œ- ˙ œ
rit.
˙
œ ˙ ˙
..
œ œ œ œ ˙
˙ ˙
w
f

≥˙
≤ œœ ˙ ˙
œ w
œ
œ
.
œ
˙
b
Œ
œ
œ
œœœœ
. œ
&
˙
F
a tempo
≥œ- œ- œ- œ- ˙ œ
63
9
6
rit.
˙
œ
˙
˙
..
˙ ˙ ˙
&b
w
f
≥˙ œ œ ˙ ˙
84
œ œ ˙ ˙
b
Ó
˙
&
œ
˙ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
47

92

&b

rit.

œ œ ˙˙

œ œ ˙

w

w

w

www.animekeys.com
Anime sheetmusic for piano and strings.

w

w

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful