You are on page 1of 20

-+-

I I

-r-

[if ~

3 » z 0 c 0 3 =i 0" 0 ~ Z

~--------------~ ~

z

o

::lJ s::

~ 6

z

ci

in "0 :::T o

1i:

z c

3

~

-t-

UL-J to-U«/VJ,.~a

11111111111111111111111111111I1111111111

* 0 3 2 9 2 2 *

~ I

o

z o

D

z:---J -<~ O~

en» -IS:: :;om

()~ -I~ ()~

o c z o r

o "T1

o » :;0

iJ m Z -I m :;0 en

o!-" O~

en

G5

z

~ o z

o » :;0

iJ m Z -I m ~ :;0 1i: (j)

.-

~ o m en GS

a ~

o z z c s::

OJ m ::lJ

I C o en o z

-< o :;0

A

o

-I

-<

en -I :;0 m m -I

OJ o x

III :::J a.

::lJ a a

3 Z c

3

[

o~ :;0 ~

o

m

m

co I\,)

I\,)

z ..

O~

I » m

r

DDD

TI

a

'" c:

en a.

IT -c

'" co

c in o

+

+-

~r--------------------------------------------------------------------------------------------------.

o

3

+

o

D

D

tn :::::r o

e

(0

CD

a 2'

:::l a. (fl

o

~

11)> ::10 '<.0

3 I::

II) ~.

::I 0

ffi ~

...,0.

o (ii..

:;:"8

CD (fl ::lI>

~a

::J II) o-::J ,<'<

l:J(O c 0 .., 0

00. :::::r(fl

~ 0

CD ....,

o~

~ 0

C/ll:J II) CD

CD::\. ·v'<

::i"

o

......

eN

...... I I:: Q)

5..<

.V CD

Q)

l:J o

......

&

Q) !l o·

::J

8 3 3 := CD CD

D

D

...... ......

U>I CDQ)

!l< -·CD

g Il)

X (fl: o I:: ...... 0- ...... (fl

:::::ra:

CD _.

II)

s· -< !e.o

...... ...,

1::(0 nil) _. ::J o _.

::I N C/I Q) ·V !:!". . 0 . ::J:

D

-+-

z o :::l

'"

z o :::>

'"

.....

*' ;0 9. OJ g CD

3 UI .., Q.

c..>

8

"0 CD

...,

N ......

::!!

r m

z c s::

IJ) m ;0

c5-

VJ N

<0 N N

-

+

-f-

LIABILITIES

-:::::::z Ciim :3 --l w» I\,)(f) _00 <tim CJ) --I CJ) 00

~ 3

w

~

w 00

W "-I

--I o

~

r

r

s !:!!

r

::l

m (fJ

w (J)

o g

CD

....

w w

8

o C :::J

ur ""tI III '< III sr iD

ASSETS

@' 3

CD 3

W N

--l o

~

r

6;

(f) m --I 00

N ~

o III (fJ :::r

?;i

C/) m --I C/)

N~ ~ ~ ~ r---------------------------------------r------~

Cf)"'Tl =tt:oa I3

......

o 0

~-

-

N

r--- -

-..J 0'> OJ

N

(0 OJ OJ ....... N 0 0 0

-'---'--'---'---

N o 00 -..J

-..J

N (0

.j:l>. o .j:l>.

o 00

......

W N

U1 OJ

......

OJ

......

....... N

......

(f) Iii ;:::!.

""tIO

...-.-(1)-

» :::::!. ;:0 ~OCD

0.-0 o ;:::!. s· co

-r----,--,---,---

N N

co U1

-..J o OJ N OJ 00

w ......

o U1 o .j:l>.

o .j:l>. (J"I

-..J 00 OJ

U1 O.j:l>. (J"I

N 0'> -..J 00

i?

~ .j:l>. ....... U1 U1

w

gOO'> -..J 0 0 (0 m (0 0 N (0 0 co -..J

~L_ __ '-- '-- '-- '-- '-- '-- L_ ~L__--- '-- '-- '-- '-- '-- --- ~ ~

-f-

......

.J!o. -..J

.j:l>. m

co -..J

N W o OJ

--

--

OJ N

'--

OJ .......

U1 00

OJ U1

U1 0'>

-..J 0

-..J N

(J"I 0

0'> 00

+

en

E

m s: m z -I

»

» en en m -I en

» z C r» m r-

::::j

m en

c o

z o

....

m ::::I .... (II

...

(0 N I\J

~

,--

rn z c s:

OJ m

;U

o VJ N

+

+-

~r---------------------------------------------------------------------------------------r------,

~

tt 3

o o

~

(D

ib (;) C') ::r CD

g.

~

~

:;! i3

I-------------------------------------------------------------------------+----~~

en"'T1 '!tOo ~

I3 <n OJ CD

0- iil o o

t

~.

(;) Qt

~

s

-

~

ro !l) :::J

'"

o

5f

5" (J) o,

"'T1 (J) (I) ~

o

l;

:J: ;:0 m o IT! "U -l en

W N CO 0)

.....

r-- - ,----

01 ce N W

-,---r----,-----,---r--r---,------

..... 01

.....

» s:: o c Z -l

-.[ "'" --I o

~

r-

C1 en lD C :::0 UJ m s: m Z

~

o :T (I)

...

C1 ;;;;" 0- c:

~

3

(I) :::J

1ii

.....

a 01

~ a a a a W ~ a 0) 0 a a 0) a 0 ~

'-----'----'-----'-----'----'-----'----'----'--'------

1J

~

'" '"

0"

:::J !!!. "'T1 (J) (I) ~

UI

:-J --I a

m 3

"0

~

(I) (I) ~

co

---,-----,----,--------,------r----,----r--

o

<D

o

~

:J:

o en

[JJ

c :0 (J) m s:: m z -l (J)

~ » a'

W W s:: Z o

W~NO)~ WO) C 2.

Z m

W~ ~O) W (10) -l::::l

;-

~ ~CO"'" -.IN ..... CDW01COCOW ON ...

~ 0

<g W 01 0l0) CD(,D 01 OlO1 0101 ~ ..... 0101 CD

~ ::::I

~ 0) 0) ..... N a a ~ 0 -.J a Ol CD a ~ W ~ a CD W g

~ L-- - - - '---- '---- - - '---- - '---- - - - L- ---l ~

o .....

-f-

.....

CO co co

0) N co

.....

N

N

+

en

E

m

3: m z -4

CD

;u m o m

'1J

~

» z c

c en CD c

~

m 3: m z

~

,----

m ::::I .... !II ...

» 3 e C ::::I

Cit

-n

= m

z c: s:: tn m

"1J

a W N

co N N

+

+- .I.
I
."
0 ~ ". :I"- ~ !" g--g 3 c: en
3 -I -I -I -I r;n ~ <0 IJ) o
r- ::T 0 ~ ~ ,,"03 ;;:
'i= CD 0;- (DQ..O-m ::I:
(fIroCII-
'" 0 in in in '" >< iii ~
;u 0;- Q, Q, a ~l6:e- m
'" in
< _(b:J0
in r 0" 3 <D c.. -. D) c
'" a :i' ., '" .., CD c:l ::::J
C. (11 '" -g, c.: ~
3 II> '" a. C
'" a. {IJ-(;A-_o
a c: " "" __ ~ ~~ 0
a a 0" r-
.9 '" ::T
CD " ~ a ~'< ~
0> " ~ !!!. m
c: Ul ::J. t!'.
., <0 "0 a.::~jil
a; :::T a. '" ~
r..n ., <0 ~![§-~
(11 0" (11
~ 0 '" I
0:: ~ CfI ru ::::I. "C
(11 ~=t.5 0"
<il III Q.) g ..... ~ r-
o, :;,
::s. 3" ::r (11
ocn~Y-' 0
§ o~ Q
,... 0 »
;::;
'" Z
!C
en
;0
0;::;: (1)0 m
011> nt.s. o
<:3 ::l.~r
3'" -o-wo
CJ-::IQ) m
,,"'" -""CCl..."J
2: (D s:w -
~.(,C <
8..~ »
0 0 m
r-
m
~ Or
3 5.g
0> n~ ~
"-J <0
~"Us::
~ '"
Vl -" a.
~'"
0 0
~ m
:::I
3 ;U ct
~ ~() (11
.9", "0 ...
3~ '"
"< »
3
(11 3
:::>
ur 0
;U I:
(11 ::::I
0 0 o lit
(11
z
'" :::I
c.
:::::- Q 0 c
c: !2.
;:::;:$" :::r s·
~3 ~ <C iii
><...., 0-1 "U ... -n
"Q.r..n ~::T ~ III ;=
., -", rn
:::> ~" 0" 0 z
a o c.
:::I C
0" Il> -< s::
::> <II
::r III
rn
0 0 ?J
C 0
0 VJ
Z
~ rnO 0 I\.)
..
3 :::> c:
a. ~ m
'" -.obrb" :::I
0"'" m-'::J.ru <.0
Q. -"'U a..:$ ct
c: -ro -'(I) ... I\.)
" 3 5'c5 0
OJ " c.2l. I\.)
co § CD
'"
ot ::::I
S- O 0 lit
~
'"
-t- + -+-

:" ~ ~ J>,. ~ !'..l :-"
-i -i ~ :e :§: :§; :§: '" 0 .... -i -i :e :§: :§; :§: c .... -i -i
"'" !? c c ~ ~ ~ w _. ~ !?
(II ~ -i 0-<1> 2'"~ ~
~ !? > '" ~ <1> Z <1><1>
!a. ~ 3 aifl~ !;D 0 a 0"' !;D 0
__ ....a. 0 0 0 CO 0 0
Ill· :::T :::l <1>"'"
.... ::;- III -< 80 0 !1l. CD 0 !1l.
a ::;' 0 to " ~3 ,...
<1> 3 -0- < <n", <
3 U> III Ql»~ "' -'~ III s:
'" III 3 E" . ,.. E"
r ~a~· 0 0(11 III
0. <1> 0- (II
::;' III 0. III - o III ...
<1> :I "" CD --(1) < :::r w2: ;II'"
0. ci" 0)( <1> CD Cf)
-..J a. ~£s :1<1> S"
Ul :::l ... c.", 0
or ~ tn ro ro 3 (llro (II
<1> "0 III u 0. <ll S" XO cr U>
:::l III '" ::l < l6 5, iii" ~O
til III :::l ~!;5; ;t>;:>,
'" ;>;" CD <1>-<" ~"S
CD <ll en (h
0. '" 0 ~~ff - g.:!i CD 0'
~ CD roO:::T 3 f"..)2: n ::l
::;' ;:+. u _ 00 c
I\) 0,-:.- CD
'" =+; ;:+ -,Ill ::::l ~:.- ...
::s. 0' UI ::l UI - o :T ;::;:
III w (II w en o III iii>
-U>
CD ro~cr cw en
III !!l.;t>8 1$g
~~: !'..lo
,..
::::T==~
(II (/) <:
~""'(tt
<1>
III
0
:.-
~
if to (j) (j) (j) ("J N
3
'" (j) 0'1 (j) (j) 0 to ;t>
JD ~3
0 ~ ...... N N N CD !;Do
0 ~c:
E" ........ 0'1 ...... ...... 0'1 ........ a
3
:I
§ N to CD 00 ~ ""
...... (j) 0 0 ...... 00
N CD N N a 0 ~
L--
:" ~ ~ :r>- ~ !'..l :-" en -i :-J ~ <.1' J>,. ~ !'..l :-"
-i -i -i s --I 6- 0 :T -j -j
"'Cl <1> -u :;- \J
:::T a !? CD III !? 0
<1> 0 0 1[ CD CD (il
!!!. ~ ::J '< 0 ::I: [ !!!. :::l
~ ... III ... ... "
!a. ::;- ;:0;- g c !a. ~ III (il
0 ~ CD m =I' 0 a:; III
r- 3 III 0 r 3 CJl c:
a s (Jl III ::::: a. CD -
III (Jl C 3 ::;' III III ...
3 <1> 0. (ll III s: < <1> 0. CD CD
(/) 0. CD III c: (/) § <-, 0 X
r- -' ;+ III 0 :::r o C :I -' ::!l CD "0
3' 0' III a III (II 0' :::l CD
~ 3 s: ~ <'
(II :I ... a: s r .... :I CD :::l
e ~ CD ~ 0 iii' e !!!. (() III CJl 0
-..J c 5'
~ :::l ro m c "0 CT (ll <1>
iii' <D U to U> (II <D Cil CD III (/)
:.- w a. " ~o ::l :.- w ~o
(II OJ <D " CD CJl III ~-6' • ii OJ <D 2 l> ;:>.
:I <1> III '0 <1> ~'S
ii (/) '< iii en
'< 0 g- o. ~. 0'
iii :::;; III (fI :::l • :::;; ::l
a. "' CT ;::;: '" 0"
::;' :::l CD :I CD
:s 0 :s
-I
::t
m
;:;c
~ r r--
-
»
to
-
if ~ m r if !;D
~ :ll> - 3 0'1 ...... ...... ......
<1.3 -I 0
3 ~ 0
...... (j) 100 !a. 0 .j::o,. ~,..
w 00 - ...... CD to ~<
.'" PLI§ m 0
(11- '"
0 .to. 0'1 00 ~-Q) en 0 00 0 "" .to. E"
0 0- E" <1>
E" 0. 3
3 ........ ...... 00 w ~ :I 0'1 ........ CD a
:I :§
§ 0'1 00 a ~ N (j) W N a
........ ...... a ........ to to 0'1 (j) 00
'-- '-- -+-

J '
-t-
- en
0
-t 0
:::r: ::t
m m
:::0 C
-t C
:J:
» r
z m
c N
en
-t -
Z
:::0 <
m
» m
en en
c -I
:::0 s:
-< m
en Z
m
o -I
c en
:::0
-t
m
en
- en
0
::I:
m
C
C
r
m
w
0
-I
:::I:
m -n
;=
:::c m
z
» c
:i::
[]J
en m
en ;U
m 0
-I w
en N
to
N
N +

-t-

-4-

C!> !-" :l>- i-" !" -'
--t -I -I ~ C o
~ 0 0
<D iii iii 0 (f) 0
0 til til ::::l ....,
CD G) "0
~ a a- 0
'< 0 ....,
a- r 3 3 < til
:j' CD r0-
O> til ....,
3 <D a. ::::l
'" ...., 0-
r .... a. " 3 0
5" '"' (1)
<D 5' 0" - (1) ::::l
a ::> - a 0..
0> e!. c: If)
Cii" c ::::l
!C "0 0.. (IJ 0
<D :::T 0> (1)
3- (J1 !C If) o til
<D en
<D III c: Q
(il ..., "§:
a. ~ e.
5" D> (1) 0"
'" (IJ '"
::s.- ~
Q)
'"
Q.
0
....
);:tr
~C::
~
; ~
l
0-
£
~
2-
~ :-'
Z r .......
!!!. <D ~ 0) '-I
CII
en en W OJ ....... CJJ
0> ::0 ~(")
CD <D 0 CJJ 0 0) OlO
ee 5" ~!!!
< w w Cl CO
<D Cl
!!! ~ CJJ N
3 ~ ....... CJJ CO
<D
'" 0) N '-I -..,j
!il"
......
~ 0) '-I OJ
N OJ ....... W 0
0
OJ CJJ 0 ~ ~,...
.£l<
en w CD N $I)
OJ ~ '-I 0) ;:
<D
~ --'" OJ ~
c.n N c.n OJ
...... o
~ 0) -...J a
'"
N OJ 0 CJJ '"
- ~cn
~ CJJ CJJ '-I De!.
0 w N .J:>. ~(I)
'"
...... OJ ~ co c.n "tl
0) ..... co en ~.
1i ~ <l>
3 CJJ N CJJ OJ
:l>- N -
<D
~ ..... }>
~ 0) -....J 3
0
0 N OJ 0 CJJ c:
::J
co ~ CJJ CJJ -....J m;;
0 CJJ N ~ ~<1l
o
0) OJ ~ (Xl c.n <D
z
0) ..... co en <1l
CJJ Co
£ CJJ N CJJ OJ
- +

CJ) o ::I: m C c: rm

en

~ :-' fJ' !-" ~ W r'V :-" CJ)
-I -I Q 0 ;t> ~ m -I r 0
:::T 0 ~ c s. 0 '"
(I) iii :::T 8" '" a: iii ::> ::I:
~ a.
§: til 3 til 5" til
e!. So -n ." 0 ~ (0 a ill" m
x" c !!. 0 '" ~"
a c <l> 3 i'D 3 ill" 3 C
:::l Co ~ III 0-
3 <D )> $I) ~" W
III en <il w a. Co g c:
r- .... en ::J a. a.
5" !!!. $I) Co 5' 0- "" g.
<D 5' en :::l 0 £ 0" ?:- r-
9" a a. :;: :::l ::J
c: rn ~ e!. 5- e!. m
o !C .Q "0 ~ "0 Z
0 :::T c: * '" 0> 0 (II
;: --l is" <D Z '" ::::l
3 3 ~ (I) (I) (1)
::> (I) 0" III 0 '"
B 3- ro ~ ::::l ~ I
en CD 0
~ Q) 0> (I)
'" '"
Cii" ::s.- ::s.- en ."
~o
(I) }> :::>"
3- ~~ ><
(I) 0"
;; :::l
a. m
C
»
CJ)
CJ)
m
-I
CJ)
N
N 0) CO ~ --'" 0
5'(")
0 c.n ~ CJJ 0) 0 ~<Do
CI)~'"
....... ~ O'l CJJ N (J'1 -CI)-
D> 0
'" ~
(.oJ 0) w Cl w Cl 00"
<0 -..,j CJJ CJJ O'l 0
~ 0 0 N N 0 0 0
...... ;t>o'
3 iii
N- w O'l N 0-
CO
0) '-I W N N ::J (I)
~-""O
0 N 0) CO N 9~~
"0 _"
0) CJJ 0 -....J c.n (I) '"
:l:::::=:
(J) 0
0) N N N (Xl (I) :l
i ~ :' a.~
~ -....J co CO Cl 0
1i
3
w CD N CJJ N- --'"
P
o
0 ~ OJ ...... CJJ 0 ~~Ol ."
;:
3 0-0 =
0 N 0 W CO U1 ~co m
:::l (I),...
§ Z
-..,j CJJ W CJJ -....J 0 C
s:
CI)
w ~ Cl 0 co Cl rn
::0
Cl W N- W N 0 0 0 r6-
w
N
." ,
OJ
<:;" CD
me!.S:
-COJ N
(I)~
!!!. N
L--.
0 0 0 0 CJ) » rm

o ."

-

z

< m CJ)

-I s: m z -I rn

» z c ."

><

m

C

» CJ)

CJ) m -I CJ)

+

+-
"
0 p> ?' ~ ~ f\.) :-' en
3 -I -I -I o
r- "" S :2- Z
~ <l> 0> 0> 0 ::z::
0" iii" iii" ::J =100
';J e!: S- a (1) 30 m
<I> <D~
s, a ,-- 3 ~£ C
~ s:
0. 3 10 0> :::::!. 0 C
'" a.
'" r- g; :::I -
0 5" <Or- •
0 5' 0" _0
.9 <l> ""'"
en a :::I ~<D:::I m
or c ~ ~~~
<0 -e CO
<l> "" 0> "I;lO>
=> <.11 <0 0'<
CD (I> ;:+0>
<il '" -" CT
C>. ~ ~ro
5" Q) -o!!l. •
=> !!t> 0
::s. g~
l>
z
en
"'C
0' oor- ~
_0
Q.ii "''''
::+:::1 l>
<=3 ~o'"
i~ w-f (II
~-o
("): (I> (I> •
~: ::::!. C.
8.a m
0 0
r-
ii DO
c 0>
3 5'~
(J1 9~~
tv 0
10-
~.~,
00 0:::1
a. CD
a.
0 0 ii
3 ~o
..... .g", :u
0 ~'" 10
"::;:::1" "I;l
'"
'<
3
10
a
:s:
0 0 0>
a.
10
0
~
Q ;:;"
<0
:;:::;: :::I" "1J
5'~ !!t !!t
0-1 0"
m ..... ~"" a.
i:lOJ ~ ..
.!:::l:>
iii" 0
::J '"
!!!. '"
0" ::r
::J
0 0
CD mb
03 ::JQ)
0.:::1
~~ ~o(/)
m-O
3 ~"1J:;:
:::I !!t<D
"U g 5'C.
0>
ID <l.!!!.
<I>
co
S- o 0
;::;
--4- +

p> ?' ~ w !" :-' en
-I -I -I C o OJ 0 o
::r 0 0
10 iii iii (f) 0 I.lJ 31 ::J:
~ iii" iii" -.., ::J
o " »: 0
S- a 0 0 0 (1) m
a c: 3 <: ill (1) (1) C
:::I '" (1) i'ii d: .a
3 10 -. c: C
(/) c. ::J - "5"
,-- c. 3 0- 0"
;:;" ~ "" 0 III 3 r-
<1> ::T 0" (1) ::J s
a :> :a a. (1) m
ce !!!. en en ::J
in" , ~ " -
<0 fII 0 ......
<1> ::T III (1) - -
~ <0 C
OJ CD 0 c.. .., I
VI c (1) ::J
m ~ .., " e=
a. a 0 "'C
:::I . " Q) (1) ~ CD
=> II) C
~ !20 0
-, CD ::0
:::!! (/)
x Q
- "§: o
c:
(il 0" ::z::
....... II) :>
~ l>
". m en
-r =>
0. m
0
....
~<:r 0
»",
~~ "T1
I(J -
.VI
'fl" Z
iii <
0- m
"
Q) en
a-
2- -I
s:
m
z
-I
en
l>
z
C
"T1
-
><
m
ce :-J C
z r- ...... l>
!P- 10 en en en ...... ......
III
"1J III 0) ...... .jlo. en 0) ...... en
c ::0 ~O
n (I> .jlo. ...... w en ...... U'I IDO en
::r s ...... (.oJ 0 (0 U'I co ~!e. m
.. <
VI '"
<I> '" ...... ...... N 0 0 ...... -I
III 3"
'" 0) C;J C;J .j:l.. -->. 0> en
~ ~ (.oJ N ...... ...... ......
...... "T1
en en en ...... ...... =
CIl m
0) ...... ~ (j) 0) ...... 0 z
0
- ~ ...... w (j) ...... U'I ~,.. c
.9<: :s:
...... (.oJ 0 (0 {Jl (0 Q) OJ
C m
...... ...... ...... N 0 0 ...... '" ::0
(j) oo (.oJ w ~ ...... en r6-
CD ~ C;J N ...... ...... ......
3 co - (.oJ
0> N
0> ~ ......
en en (j) ...... ..... I
o
-..j CD ...... .l!>- en (Xl ...... '" <D
~(I]
...... ~ ...... w (j) ...... c.n 0::T N
0 (0 01 <D ~-o
...... w '"
ce ...... ...... N 0 0 ...... c: N
0) (.oJ (.oJ ~ ....... (j) '---
.l!>- 0 .jlo. (.oJ N ...... ......
'-- - ....... +

+.

z

-f-

iii' 3

<n Q)

-

-

o

::;; ..

~

<J'I ~ N o N CO

o

co C"J <J'I

o

-c H ~ I"'l I "'C ;:tl I"'l Vl H

"" I"'l

~ -i

ru

-..J 1.1'1

CJ

CJ -..J

.,..

-..J

L.U

L.U Ir

:3 l> H I"'l r r o

-'I ""[] :J: :;:u 0 I"'l ::3 VI >H Vl

"" Vl 1"'1 I"'l

Z Z -'I

ru

..D

CJ

Co' CJ Ir ..D L.U

Co'

..D

""[] ,.,

-'I 1"'1 :;:u

::3 H ~ :J: >I"'l r

..D

CJ ..D

CJ

.,.. CJ Ir

L.U

ru

o

+

};

Z III

3

C\)

(IJ o ::z:: m o C r m

CD

» r r

o "T1 "T1

o m ;U (IJ

» z c

c (IJ OJ c ::u (IJ

m i: m z

cri

-f o

o "T1 "T1

-

o

m ::u en

::!!

r m

z c s:

III m ;u

~

C"J N

co N N

'---

+

+-

+

C>

-I :::T (II

g ~

a

3 r ::;" (II

.j:>.. CD o

en o ::J: m C c: r m

-.J N O'l o

o

Z III

3 (1)

Z III

3 CD o

-

~

iii"

ID

a.

o !O

III :l

~

0"

:l

c

-

en

CD c: ;0 en m

~ m z -I en

-I o

m s:: "tJ r o

-< m

m en

O'l W o

o

o

-4-

w c.n

c.n

o

c.n

.....

o

o

o

N

-.J en OJ -.J en

O'l

o

O'l o w .j:>..

a

-.J O'l -.J O'l

"T1 = m

z c s::

IJJ m AI

..--:...:.o

w N

+

+-

~ :--J ?' 9" :"'" (.,.J f'J .......
-t -t -t o
zr 0 g. :;:,-
(l) at a III
8" ...,
0 - ;:::;:
at - a (ii'
c. 3 1/1
a :::J OJ
(l)
3 1/1 a.
...... a. 0
r ;:::;: (l)
5' ...... ()" 1/1
(l) zr :::J ~(")
Ol a Q!. >::::!,
c ---- "0
iii' {Q "0 g
zr III
(l) co ::J
:::J ---J (tI
(j) 1/1
(il ~
=1;
a. III
S' ::J
$
,------
:
1t v,) v,) »
~3
3 OJo
w v,) '-"c
0) ~
.,.
(XI (XI
0> 0>
0> 0>
L--- !:D :---l 9l 9" :"'" ~ !'J ......
-t --I --I 5" ""0 --I > U> ;:0
::r ~ ~ en :::J, (tI C (l) (tI
(l) c: ::J ro 8" o ::J
..., ...... C ......
8" til S' "0 3 ...,
0 - zr
~ a ::J co 0 ~
- o 0
c. 3 (tI III ::J C"
a ::J (tI ro
:::J III a.
3 (l) 0
1/1 a. en "0 0
a. g
r ...... ;:::;: (tI CD
S' - 0' 0' ~ 1/1
zr ~(")
(l) a :::J ::J >::!,
Ol ~ CD :::J ---- "0
C -< {Q !:!:
iii' co "0 o 0
CD zr III 0 ::l
-.J co 1/1
::J (tI ......
(j) 1/1 III
(il ~
::;;
a. III
S' :::J
$
,------
N
<.0 (XI ....... -->. v,) v,) .f>,. 0>
:
ffi' .jlo. v,) CX) to -->. v,) 0 (XI »
~3
3 OJo
W N a -->. .f:>. v,) (J1 0> '-"c
en ~
0
<.0 0 (XI (J1 w .f>,. (J1 ......
-.J 0> co N .J:>. N (j) -.J
W v,) 0 0> ...... 0 0 v,)
'--- -+-

oen 00 z:::I: -1m ;;00 -C ter Cm

::::L . .a. ON z. C/'J

-

G')

.." -I en

QO G')

~

Z -I en

+

?' 9" :"'" ~ f'J ...... C/'J
-t --I --I r I > "'0 0
:;:,- 0 0 0 (tI ::J (tI :::I:
(tI at at :::J OJ :::J ::J
- ~ ;::+ c 1/1 m
~ 0 - CD :;:,- ~ 0'
- a til ::J C
...,
- r 3 3 ::J
a s' a. C
CD OJ c.
3 en o, iii' ::E r
c.. (tI
r ...... ~ III &
S' ...... 0 g m
(l) :;:,- ::J ...,
a -< (tI
0) Q!. ....I.
c ....I.
iii' co "'0
=r OJ
(tI tTl co •
::J (tI
CD en
..., -
(tI OJ
a. ::;; 0
S' III (l) m
::J III
$ -c+ o Z
>:::J,
----"E- m
0"
::J ."
-
-I
en
(J) z z c
c -< -< OJ
:::J o o o
r 0 0 c....
it o o >
3' ~ OJ
(l)
1/1 (tI ::J
C or (tI
iii -
..., ;:::;:
::J (tI --I
o ." ."
m c 0
() C ::l ~
:::J c..
9 a. en ~:;:,-
OJO
----3
""0
III
c:
::!!
r
m
r-- Z
C
;:
OJ
m
N ;:c
0 (J1 0> (XI ri5-
> v,)
Rf -.J .f>,. v,) ...... -.J ~3
N
3 ()o
-.J (J1 -.J .f>,. to '-" c: I
0) :::J
......
(.,.J (0
v,) CO CO (J1 0
N
(J1 0> .jlo. (J1 0 N
L--
CX) 0 v,) N v,)
'--- +

+-

...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... .....
-.J P'l 0'1 ~ ~ !'J ..... 9 ~ oo -.J P'l 0'1 ~ ~ N ......
-I -I -I r
zr ~ 0 til
CD Iii cr
0
0 .....
0 ...., o
Iii ...., a 0
.... c: 3 ~
a :J til .....
CD
3 (II CL CD
...... CL 3" 0
r ;=0: rr ("\l
5" g e5" c:: (II
CD ..... :J ..... ~(")
...... 0 !!!. (II >- ::::!"
c:: ("\l ....... -c
-.J (Q -c 3 -
iii" zr til ("\l c)"
...... (Q ::J ::J
("\l OJ ("\l (jj
::J (II
m ~
CD ::;;
til
c.. ::J
5" ::5-
r--
...... ......
~ 0'1 0'1 >-
~3
3 [Do
0'1 00 00 ....... c::
::J
J:>, .-
I'V I'V
(JJ (JJ
-...J -...J
- ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ......
-.J P'l ~ ~ ~ !'V ..... 9 (0 ~ :---J P'l ~ ~ ~ N ......
-I -I -I m r ;::c s: 0 s: 0 (JJ -I
:::T 0 0 iii" til CD ("\l c:: ("\l cd -c ::J"
CD ~ - S4. rr Q1.. til ("\l m- m !!!.
!!!. 0 (ji (II til (") (II
6" 0" ..... m 5 :J ![
~ 0 =r :J o * !ll 6" (Q N" III
...., 0 0 ::J (II 5" m ::J
r 3 o (II c.. 1il c..
.... 5" 0 - s til co <
a (II CD rr :J CD :::T
("\l til sr CD Iii :J 0 c.. til :J ("\l
3 (II c.. 3" m ..... :J (jj til
...... c.. >< 0 o c.. ::J" 0
c: 2 rr m iir cd 0 -c II) :J m
:J - 0 c:: (II ::J :J (Q (II
:::T II) ('j"
m ..... :J ..... 5" iD' CL (II ~(")
o !!!. (II :J ;:JI:" » ::J"
..... m 3 N" CD m- o --s.
-.J c:: 3 !a S.
(Q -c ("\l ::J 5" 0"
iii" :::T III ("\l ::J 0" o co 5"
(Q :J .- ("\l (Q :J
...... ::J
CD m (il" (II o (II
::J OJ (II (II 0
ro- (II
CD ::;; sr
II)
a. ::J
5" $
,-----
....... ....... ....... ....... I'V
~ <0 ...... -I:>- -I:>- (J'I ....... I'V 0'1 I'V »
~3
3 COo
(J) (JJ (J'I (J) -...J <0 00 I'V 00 (JJ -c::
-.J a
w
-...J 00 <0 00 CJ1 00 -...J 0 ...... <0
0'1 I'V 0 0 0 ....... -I:>- N (J) -..J
(J) ~ (JJ <.0 -I:>- ...... (JJ 0'1 (JJ ~
L..........- -f-

+

oen
-40
XX
mm
:;tiC
cC:
-I
enm
m....a.
C:cn
:;tI.
C/)
m
:s:
m "11
Z =
-4 rn
z
en c
s:
(IJ
rn
;U
0
(JJ
N
<0
I'V
N +

+-

--4-

o :::l III -c

3

Q)

~

2'

:::l C. II'>

0)
....... ~("')
--" ~~
w
.......
(.r.)
(.r.) 0') OJ
....... o
o 0-
--" ~""
.0<
(.r.) III 0
<:
-.....J <b ::s
(.r.) tt
(.r.) ::s
e
0') (1)
o .s
....... III
OJ
.... ~:;,-
.91l
(.r.) III
a:
.......
(.r.)
(.r.) +

"Tl

= m

z c s:

OJ m

?;l

o (.r.)

'"

+

+-

-i-

~ :::l -i 0 0 ""0 » m s: » 0
< .., 3> s:::: 0 s:::: CD ~. s:::: 3>
CD ID CD (J) S" S"
c- CD < o Dr o a o
(J) (II -
I m.. CD 3 .., 3 CD
(II g po to o· 0
~ CD CD 0 0 1/1
to ..c (II cr ~ 3 ~ s::::
lC'O s:::: s:::: po CD CD -a
is· cr UI o "2.
o, 0
a 3 (II CD CD {1) en s: w'
ID o :E -
:::l CD ... ~. ID UI 1/1 1/1
;:>;" :::l ~ !e. CD s:::: po
- .., iil 0
5- 0· -< :::l
.., to po ::J 3 CD
to CD :::l (II
~ 0 ID
CD ;a en III ~ ()
s » ::::!.
CD iii iii ~-a
'" co
.., :::l 0
Q) :::l
::J
0
III
..... ......
..... I\.) I\.) ~ ~ OJ to CD to I\.) -....J »
~3
[Do
..... I\.) CD N -....J -....J (.0,) (]I -....J ()) ~ ~s::::
::J
-
(]I co CD ce -....J CO co ..... -....J I\.) .....
....., ~ CD to c» OJ W (.0,) W W -....J
(]I 0) ..... U'I VJ U'I CD I\.) 0) ..... 0 +
en om 00
0 0}2 >~
--.0
w- ::0>
:::I: 02
--.G) -o~
m 1\.)0 m~
o~ Z::::l
C Om -10
c: 1\.)0 mZ
"TT ::o~
r 1J
m (J)!:.
m ;U _f1:1
0 Z
....10. 0 0
o
W 0
<
I rn
;u
0 m
q
'"T1
"T1
-
0
m
go
»
c
s:
-
z
-
en
-I
:::tJ
»
-I
<:
m
m
><
"'0
m
Z
en
m
()'
0
::3
....
-.
:3
e
(t) "TT
=
S rn
2
c
!:.
OJ
m
?;I
0
VJ
I\.)
CD
I\.)
I\.) +

+- +
."
~ CD i'.) CJ) om 00
co U1 -" O)Z »:;0
I -.J .:>. 0 _0
r- a I VJ- ;;o~
;;:: -.J m w :::t OZ
N ;!:: CD _Gl "'O~
~ i'.) :::r: m NO m~
'" sr CJ'I O~ Z:::!
s. ::J (J) {jj C
"' Om -10
'" ..... r-- a:
c. 0' c:: NO mZ
'" :l> z (!) "T1 ;;o~
0
a < (!) ~ r \J
S !D :E m (f)?:.
,It> 0 m :;0 _i1.'l
:2: -< '" 0 Z
0 0 '" 0
0 ~ 9. Con 0
a c 1:1 o
0- Z (!) s I 0
::::r (!) <
Q) -< ::J ~ m
< (Jl g ." :;0
ro s t- m
- q
::J ~tI> ><
iir »~
z ~Q.
co ~ m
-<
<ii 0
0-
C) l>
Q)
g. CJ)
~ CJ)
m
-I
CJ)
r
l>
Z
C
0 0-
CD N :To
~IDO
'J) c:l~'"
C11 0 ~c:l- 0
tI> 0
0 0 '" ~ :::3
v. <ii'
>- 0 0 :!'
0 0 0 :::3'
e
»C;I (I)
3 iii .s
0-
0:::0
~ID
~--o
g~~
"C _,
ID tI>
:::J~
",0
ID ~
O-Q co N ~<c:l ::!J
o!!!.o ,
CJ'I 0 ~r::::o m
(1);><'
Z
0 0 c
?:.
rn
0 0 m
;0
0 0 0 0
VJ
t\.)
"T1
.,
< =r to
Iii!!!.?:.
~O:::tI> N
(1)~
~ N -t-

+

+-

-1-

en -" N
<0 (J1 -"
I -J A
0 I
-J rn W
;!;: en
N ~
sr (J1
~ f!2 (ii
('i' 0:
» z (1)
< (1) »
(1) ~ < 0
~ III
-< <II
~ 0 0 g.
0 ... '0
0 r: c a-
(1)
a. z (1) '"
:::T 9-
III -< ::::l
< (JI [JJ
CD < s.
::::l j;Q;
~'"
<0
Il>
<0'
~'
0-
2
g.
.2,
w 0
.flo. en en 3-(")
~1lI0
N Ol~'"
0 0 ~Ol-
Q) 0
0 ->. N <n ~
<ii'
0 ..... C11
0 0 N
»C;
30;
...... 0-
eO
N C11 "a:.. :l (II
~-'O
en W N .9 ~ ~
'0 _,
(XI C11 N '" III
:I ~.
<nO
N .f:>- a '" '"
en C11 co a.Q
N
...... N ~~~
w en a g~~
...... 01 0
-...J en .f:>-
.f>. 01 w
"'1'1
'"
<,'
mes::
~e",
'" ~
'"
~ +
en om ()O
(") enz »AI
-....,0 :::a~
w-
::I: aZ
-....,G'l "U~
m NO m~
0» Z:::l
C 0-1
Nm -10
c:: 0 mZ
"'1'1 :::o~
r- il
m (JJS::
m AI _fTI
0 Z
CII 0 0
o
I 0
<
m
." ;U
m
>< q
m
C
:r>
en
en
m
-t
en
til
c::
r-
C
-
Z
G')
en
(;"
0
:::s
t:!"
:::sO
e
CD
S ::!'

r m

Z c: s: rn m

??

o W N

to N N

+

FILE NUMBER 032-922

NEW YORK CITY DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS YEAR ENDED JUNE 3D, 2002

FORM LM·2, SCHEDULE 10 • DISBURSEMENTS TO EMPLOYEES

(Al Name (B) (C) Name of (D) Gross (E) (F) Disb, for (G) other (H)
Last First Posrtron Affrlrated Org. Salary Allowances OffICial Bus Disburse. Total
Agndlano Anthony Organizer 92.220 0 8.159 0 100.979
Alongi Vincent Business mgr 119,554 0 6,318 0 125,872
An elletta Matthew Business re 111.800 0 6.127 0 117.927
Antonucci Salvatore Business rep 106.211 0 7.423 0 113.634
Bailey Samuel Organizer 84,148 0 7,104 0 91.252
Berscak Nicole M Admin 27.930 0 0 0 27.930
Bodha Bodhwattle Admm 42,769 0 0 0 42.769
Brennan James Business r~ 103,078 0 5,956 0 109,034
Budd Raymond Business rep 103.078 a 7.017 0 110.095
Calciano Joseph Business re 111.800 a 6,428 0 118,228
Calderon Anthonv Admin 38,428 0 90 0 38.518
Cassano Robert Business mgr 106.211 0 5.966 0 112.177
Cavelli John Organizer 90,514 a 8,581 0 99,095
Clarke Maureen Admin 48.973 0 0 0 48.973
Clayton Walter Or amzer 81.844 0 8.017 0 89.861
D'Errrco Lawrence Business rep 107,385 0 5,999 0 113.384
Daly John Organizer 71.169 0 6.433 0 77,602
Danielson Scott Busmess rep 117.390 0 6.750 0 124.140
DeLeon Mllagros Admin 74,253 0 80 0 74.333
Demorato Daniel Business re 106,210 0 5,972 0 112,182
Devereaux Martin Business re 108,169 0 6,661 0 114,830
Dickinson Brenda Admin 51,600 0 0 a 51.600
Dinapoli Joseph Organizer 60.347 a 5.881 0 66.228
Dllaclo George Business rep 103,078 0 5,698 0 108,776
Donohue Micheal BUSiness rep 103,078 0 5,849 0 108,927
Dunbar Daniel BUSiness rep 106.994 a 5,710 0 112.704
Early John BUSiness mgr 117.391 a 7.731 0 125.122
Firth Joseph Business rep 108,169 0 6,280 0 114.449
Flanagan Kelly Admin 37.068 0 79 0 37.147
Faulloi. Hermann BUSiness rep 108.169 0 7.232 0 115.401
Gholston Aaron Admin 50,690 0 67 0 50.757
Giudice Ph,lli Admin 67.129 0 0 ° 67,129
Gordon Julia Admin 14,308 0 14,308
Greaney John Business mgr 116,092 0 7.348 0 123.440
Hacan E:.ric Admin 81.079 a 70 a 81,149
Hanley William BUSiness m r 113.928 0 4.775 0 118.703
Harkin Charles Business m r 119.554 a 5.610 a 125.164
Harkin John Busmess rep 108.169 a 5698 0 113.867
Heuler Lawrence Business mgr 113.861 0 9.250 0 123.111
Ibrrc Ramadan Organizer 89.832 0 8.016 0 97.848
June MaryAnne Office mgr 88.879 0 104 0 88.983
Kennedy Fredenck Business rep 103.078 0 6.016 ° 109.094
Koballa Michael Business rep 106.211 0 7.181 0 113.392
Leary MaUrice Director of operations 130.756 a 6.091 ° 136.847
Mcinnis Stephen Pol itical director 94.680 a 6.938 0 101.618
McWilliams Edward Orqanizin director 117.390 a 9,227 0 126.617
McGrath Maur1ce Business rep 103,078 0 5,698 0 108,776
McKeon Thomas Business rep 103,078 0 5,610 0 108,688
Memon George Business rep 103078 a 5.680 0 108.758
Moskouns Callv Admin 15,664 0 0 0 15.664
Murphy Michael Business rep 57.924 0 6.305 0 64.229
Olsen John Admin 41,573 0 0 0 41,573
Olsen Dial orcarnzer 88.945 0 7.658 0 96.603
Passante Jeffrey BUSiness rep 105.036 0 6.568 0 111.604
Philbin William BUSiness rep 105,036 a 7.140 0 112.176
Pietropaolo Paul Collection agent 31.539 0 5.163 0 36,702
Power Michael Civil service rep 119.554 0 6,821 0 126,375
Puerta Andres orcanzer 36.972 a 210 a 37.162
Pugliese Anthony Organizer 91, 1 97 a 7,174 0 98,371
Qui lev Mary Admin 28,053 0 0 0 28,063
Rivera Sielanle Admin 37.613 a 0 0 37.613
Rugolo Anthony Organizer 85,369 a 10,739 0 96,108
Russo Michael BUSiness rep 103.078 0 6.904 ° 109.982
Sabaler Mana Admin 68.494 0 0 0 68.494
Schiavone Frank BUSiness reI'. 103,078 0 9,874 0 112,952
Schneider James Admin 34.182 ° 70 0 34.252
Schuler Byron OrganIZer 92,561 0 6,623 0 99,184
seeoer Robert Business rep 107,777 0 8,460 0 116,237
Shaw Ressell Admin 79.291 a 0 0 79.291
Sheil Denis Business reQ. 119,554 0 5,897 0 125,451
Shelton Gary BUSiness rep 106,211 a 5,960 0 112,171
Sodhi Mohlnder Admin 63.206 a a 0 63.206
Stern Dons Admin 71.155 0 0 0 71.155
Szabunio Martin orcartaer 91.168 0 9.803 0 100.971
Taddeo Vincent Business rep 103,078 0 6.754 0 109.832
Thomassen John Collection agent 31.538 0 5.489 0 37.027
TUCCillo Richard Business rep 117,390 0 6,391 0 123.181
Tyznar Paul Organizer 109.615 a 6,488 a 116.103
Ventura Joseph Business rep 106,211 0 6,815 0 113,026
Walcott Daniel ornamzer 92,561 0 6,838 0 99,399
Wallace Christopher Business rep 111.800 0 7.284 a 119.084
Weinstein Jessica Admin 29.414 0 0 0 29,414
Whelan Michael Organizer 89.831 0 5.818 0 95.649
Zemskl Michael Business mgr 110,554 0 5,268 0 115.832
Totals 7,260,140 0 416,034 0 7,676,174 +- +
"11 om ()O
0 1t ......
3 OlZ »;lJ
r- 3 U'I ....... 0 ::u~
w-
;::: ...... Z OZ
., 0 c » ....... 0 ""[J~
;c 3 I\.)~ m~
ro cr
e: !!t C 0-1 Z::!
iii Om --10
ro C 1\.)0
c. ...... s::c....c....(")"TlZ -i mZ
'"
0 ...... = 2"1)) I)) W I)) zr =i -n ::u~
0 ..... ~::J£::::!..::::l3 CD "11
.9 m ..... CD ..... OoCD Q: m en?!:.
I)) tiS" iil :J: g in" 0 - ;lJ JT1
~;:r;:OQ.::Jr ..... a a is z
N roo.;:oCDIIl ::E Z 0 0
N"""-J I)) -" ::E C S" 0
.f'>. _ ::J CD _" a- (C » 0
CJ) 0":;:(0 ~ en III <
r+ o o (")..:;: OJ is: III m
C r ;:0
;:0 0 0 0 o <" iii" a- m
CD -a -a -a 0 ~-< en - q
!!!.." " " -a;:oo is: Z
..:;: " CD((3 iii
::::!" "T1
o !!!.. I)) CD
0 ...... ::J III a
..... '< -"
""!=' (")~ w
..... :::tJ
0 g (I)
..... S" s:
""C ? Q.
c »
en (/) en III en (/) c.
[\) w [\) OJ [\) OJ :to (I) -I
3 3 3 3 3 3 0. 0.
0. -
CD CD CD (I) CD CD Cil S" a
III g. Z
(/) Iii"
.....
S" Cil S" Cil Cil ::J "tJ (I)
"0
[\) (\) OJ [\) OJ [\) C 0
gmgmmg-a ;+
<: en <: III III <: 0 0
CD ...... CD fit fit CD III ::J
III !!:l.(/) rorolll!"l! (\)
~CD~ ~ o
CD ~(I) ~~CD 0
=0=00= ::J
tv 00:°9;0:0 en
g _. g :::J 5- Q Q.
"1='~""!='(O(C"1=' is:
~ ° o 0 [\)
VI 9 9 9 CD
0.
a-
[\)
en
~" ::!J

,--

m Z c :s::

OJ rn

?J

o W N

(0 I\.) N

-4-

+

..... U'I ..... U'I U'lm
w ...... w ...... ......3
w , I I b"E.
I cr, U'I 0
I\J 0 0> ...... ...... 0
U'I I\J ...... ...... ...... 0>,<
eo I\J ...... U'I .::.. ...... (1)
w ...... .::.. U'I N CO-""
0 .::.. I\J ...... ...... 0>-
eo .::.. ...... 0> 0> .::..0
-.j w co
w ::J
C
...... 3
--.J 0-
V> (I)
:-!
Z U'I 0 U'I 0 0""0
); 0 0 0 0 Ow
...... ...... ..... :J
::J
C
3
0-
(I)
:-! +
~ ...... am ()O
0)2 »::0
3 en -..0
(,...)- ;u§2
2 . 02
c: » __ G) ""U~
3
<T 1\.)0 m~
~ C 0> Z:::!
0-1
",m --10
-i C ° m2
::T - ." ::o~
ro -I 1J
0 rn Cf)';;'
31 - ;u _!l:1
0 0 <5 Z
ro 0 0
iP Z 0
0 » °
<
- rn
g r- ::0
(ji' rn
- q
0 Z
-....
<0
III "TI
::J 0
N'
~ AJ
0'
::J 3:
-0
III »
;+
n' -I
is' -
III 0
CD
III Z
(fl
..... 0'
-....
c
(fl 0
ro
ro ;:,
(fl :!"
S'
g :i
(I) e
III (D
Co
3 -9:
S'
iii'
.....
~
0
:J
Q.,
g
(I)
Q:
0'
§,
::J
<0
0-
ro
::J
(I)
-
;:::;:
.....
-....
c
(fl
.....
-
C
::J
Co :!!
~ e-
m
2
c
;;:
!D
rn
;:0
a
(,...)
I\.)
co
I\.)
I\.) +-

-1-

+

-+- +
-n om 0°
0 it ......
3 O)Z »AI
3 U'I __ 0
r- w- ;:o~
;: Z . OZ
'" .to. c » __ G) -u?;
~ 3 I\,)~ m~
r:r
co ~ C 0-i Z::!
<
/ii" Om -10
a >- C 1\,)0 mZ
'"
0 ::J - "T1 ;:o~
0 I\) -I 1j
.9 c m CJ)~
0- - AI _m
~ 0 (5 Z
~ 0 0
I\) Z o
!II » 0
o <
m
0 r- ;U
::J
0- m
c - q
n. Z
(I)
0- .."
IT 0
'<
I\) ::a
:::l
0 i:
c
!ii »
(i
(I) -I
I\) -
o 0
o
0 Z
c
3-
S· ri'
<0
::!> 0
...,
3 ~
>- !:!'
IT ~.
ru
3 e
""- .!II C'D
I .s
'::j (I)
V1 a
.(1)
I\)
:::l
a.
~
CD
...,
;>;"
!!!..
r
r
:-0 "T1 = m

Z C ~ OJ m

?J

o W N

CD I\,) I\,)

-f-

+