You are on page 1of 8

Philippine Normal University

Taft Avenue, Manila

Ipinasa nina:

Lyn Marie P. Anselmo


IV-15 BSE History

Mary Grace Quijano


II-17 BSE History

Marilou Zulueta
II-18 BSE History

Ipinasa kay:

Dr. Zenaida Q. Reyes


Panuruang Taon 2009-2010
I. I N T R O D U K S Y O N

Bata, bata, bakit ka gumagawa?

Ang kahirapan ang kadalasang dahilan ng pang-aabuso lalo na sa mga

taong walang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sa

bansang kagaya ng Pilipinas ang pang-aabuso partikular na sa kabataan ay

lubhang nakakabahala.

Ang pang-aabuso ay walang pinipiling edad. Dito sa Pilipinas ang bilang

ng mga batang manggagawa ay tumataas kada taon, sa kabila ng mga

kampanya para sugpuin ito (BWYW Journal, 2007). Sa bilang na inilabas ng

Department of Labor and Employment (DOLE) sa taong 1999 may humigit

kumulang 5 milyong kabataan ang ngayon ay nasa mga industriya. Ang

malawakang kampanya laban sa pagtatrabaho ng kabataan ng lokal na

pamahalaan ay may pagtangkilik mula sa mga pribadong sektor na naglalayong

mapabuti ang pamumuhay ng mga kabataan.

Ngunit anu nga ba ang batang manggagawa? Ang batang manggagawa

ay ang mga bata na wala pa sa ligal na edad ay nagtatrabaho na, dahilan upang

mapabayaan ang kanilang mga pangangailangang pangkalusugan, edukasyon,

at mga bagay na kailangan upang maging balanse ang isang tao (ILO).

2
Mula sa pakahulugan ng batang manggagawa lumilitaw na ang maagang

pagtatrabaho ng kabataan ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao.

Upang mapangalagaan ang karapatan ng kabataan nagpasa ng maraming

kautusan para dito.

Mula sa Batas Paggawa ng Pilipinas isinasaad dito na ang ligal na taon

upang makapagtrabaho ay edad labing-walo (18). Samantala ang Presidential

Decree No. 603 na mas kilala bilang “The Child and Youth Welfare Code” ay

nagsasaad na maaaring mag-hanapbuhay ang bata sa kondisyon na hindi ito

magdudulot ng negatibong epekto sa normal niyang paglaki. Noong taong 1992

pinanukala naman ang Republic Act No. 7610 o ang “Special Protection of

Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Taong 1995 sa

ilalim ni Pangulong Fidel V. Ramos nabuo ang Executive Order No. 275 na

naglalayong magbuo ng komite na magbibigay proteksyon sa mga kabataan

laban sa pang-aabuso, karahasan at diskriminasyon. Marami pang mga batas at

kautusan ang naipanukala na naglalayong masugpo ang suliranin sa lumalaking

bilang ng mga batang manggagawa.

Sa dami ng mga batas na naisagawa nananatiling tanong ay kung bakit

malaki pa rin ang porsyento ng mga batang manggagawa. Ito ba ay dahil lang

ba sa kahirapan o mayroon pang mas malalim na dahilan ng patuloy na pagdami

ng mga batang nalalagay sa peligro dahil sa maaga nilang pagtatrabaho.

3
BALANGKAS KONSEPTUAL

BATANG
MANGGAGAWA

Kawalan ng
Edukasyon

Magulang Bata

Ipinapakita na ang problema sa pagkakaroon ng mga batang

manggagawa ay hindi lamang nag-ugat sa kahirapan kundi maging sa kawalan

ng edukasyon ng magulang at ng bata hinggil sa kanilang mga karapatan at

responsibilidad.

4
II. PRESENTASYON, PAG-AANALISA AT PAGPAPAKAHULUGAN

Ayon kay Grootaert at Kanbur (1995) mahalaga ang pagkakaroon ng

edukasyon sa parte ng magulang at ng bata sa pagsugpo sa maagang

pagtatrabaho ng kabataan. Kung magkakaroon ng kamalayan ang magulang sa

masamang dulot ng maagang paghahanap-buhay sa kabataan mababawasan

kundi man tuluyang mawala ang ganitong kasanayan.

Sa malalayong probinsiya kadalasan kumukuha ng mga batang maaaring

isabak sa pagtatrabaho sa mga pabrika o pagawaan sa lungsod. Marami din sa

mga bata sa mga probinsya na maaaga pa lamang ay mulat na sa paghahanap-

buhay sa mga sakahan dahil ito ang kalimitang hanapbuhay ng kanilang mga

magulang. At para sa mga magulang normal lang na maghanapbuhay ang bata

lalu pa kung kinakailangan ng kanilang pamilya ang karagdagang kita upang

maitawid ang pangangailangan ng iba pa nilang miyembro.

Region 1……………………………56,000 Region 2..………………………….56,000

Region 3..………………………….36,000 Region 4…...………………………104,000

Region 5…………………………....64,000 Region 6……………………………96,000

Region 7……………………………48,000 Region 8.…………………………...48,000

Region 9……..……………………..40,000 Region 10………..…………………48,000

Region 11……………..……………80,000 Region 12…………………..………40,000

5
NCR…………………………...…….24,000 CAR…………………………………24,000

TOTAL………………………..…….800,000

Ang talaan ay mula sa International Labor Organization (ILO) taong 2007

ay nagpapakita ng inestimang distribusyon ng bilang ng mga batang

manggagawa sa iba’t-ibang panig ng bansa, aminado ang ILO na mas marami

pa ang bilang ng mga batang manggagawa na hindi na nakabilang sa kanilang

pagtataya. Kung susuriin ang mga datos, lumalabas na mas maraming bata na

nagmumula sa mga probinsiya o rural areas ang kabilang sa lakas paggawa.

Mapapansin din na ang mga nasabing rehiyon ay mahirap at kadalasang

salat sa mga impormasyon dahil sa kakulangan ng mga paaralan. Patunay dito

ay ang patuloy na pagdayo ng mga nakaririwasang pamilya sa lungsod upang

mag-aral at ang mga walang kakayahan ay humihinto na lang sa pag-aaral at

maagang sumasabak sa paghahanap-buhay.

Sa mga bilang, lumilitaw ang pagiging pasibo ng marami ukol sa isyu ng

batang manggagawa, partikular na ang mga magulang, dahil na rin marahil sa

kawalan nila ng kamalayan hinggil sa ganitong gawain na lubhang nakaaapekto

sa normal na paglaki ng kanilang mga anak.

May mga pag-aaral din sa kaso ng mga batang manggagawa sa buong

mundo na nagpapakita na higit ang bilang ng mga bansang gaya ng India at sa

Gitnang Aprika na nagsasagawa ng pag-eempleyo ng mga bata sa sektor ng

6
agrikultura at mga pagawaan. Mapapansin din na ang mga nasabing bansa ay

may mga populasyon na may mababang antas ng edukasyon.

May mga pangyayari pa kadalasan sa mga probinsiya sa Pilipinas na

kung saan ay may mga taong nagpupunta upang maghanap ng mga bata na

maaaring gawing trabahador sa lungsod. Kadalasan ang mga magulang ay

pumapayag na pasamahin ang kanilang mga anak sa lungsod kapalit ay maliit

na halaga at pangakong maaalagaan ang kanilang mga anak sa papasukan

nitong trabaho. Ngunit gaya ng mga kwento na kadalasan nating naririnig sa

radyo at nakikita sa telebisyon ang mga bata na nagtatrabaho ay nakararanas ng

pagmamalupit mula sa kanilang mga amo. Kadalasan ay hindi sila pinapasahod

ng tama, mapanganib ang lugar ng gawaan, at walang maayos na sistema ng

pagpapakain na nagreresulta sa pagkakaroon ng sakit ng mga bata.

Ang mga katotohanang ito ay lingid sa kabatiran ng maraming mga

magulang lalu na iyong mga nagmumula sa mga rural o probinsiya. Ang

kawalan ng kaalaman o edukasyon patungkol sa mga suliranin ng mga batang

manggagawa ang dahilan sa patuloy na pagtangkilik sa ganitong uri ng gawain

na nagpapahirap sa pagpapababa ng bilang ng mga batang biktima.

Sa kaso naman ng mga bata, malimit silang mabiktima dahil madali silang

paniwalain ng mga huwad na pangako ng kaginhawaan para sa kanila at

kanilang pamilya. Dahil sa kanilang mga musmos na kaisipan kalimitan silang

7
nalulugmok sa mga gawain na lubhang mapanganib. Kadalasan ang mga

batang nasa iligal na hanapbuhay ay ikinukulong ng kanilang mga amo upang

maiwasan na makapagsumbong sa kinauukulan hinggil sa tunay na kalagayan

nila sa nasabing pagawaan. Pinipili rin ng mga employer ay ang mga batang

manggagawa dahil kahit maliit lang ang ipasahod dito ay hindi na ito

magrereklamo hindi gaya ng mga manggagawa na nasa hustong edad, na kaya

nang ipaglaban ang kanilang mga karapatan.