You are on page 1of 13

1Feminisme

PENGENALAN

Feminisme merupakan satu perkataan yang telah dialih bahasakan dari Bahasa Inggeris

kepada Bahasa Melayu. Feminisme bermaksud himpunan teori sosial, gerakan politik, dan

falsafah moral yang sebahagian besarnya berkenaan dengan pembebasan dan kesamaan hak

perempuan daripada diketepikan oleh kaum lelaki. Mengapa golongan feminisme ini wujud?

Mengikut sejarah, ketika dahulu, golongan wanita merasakan diri mereka diketepikan oleh kaum

lelaki dalam semua bidang terutamanya dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan serta politik

Keadaan ini memaksa sebahagian wanita ini bagun untuk meminta hak kesamaan antara

lelaki dan wanita. Keadaan ini berlaku bukan di Malaysia tetapi di Barat. Bahananya, fahaman

golongan sebegini telah masuk ke dalam minda sesetengah masyarakat di Malaysia. Cuma

bezanya, mereka juga dikenali dengan nama Sister In Islam (SIS).Golongan ini juga menuntut

kesamaan hak wanita dalam semua aspek. Antara hak yang mereka tuntut ialah memansuhkan

poligami, kuasa talak dan kesamaan jumlah harta mirath dan banyak lagi.

Secara saintifiknya, wanita dan lelaki sememangnya berbeza. Tidak kira sama ada fizikal

ataupun ciri-ciri dalaman. Berbeza dari sudut bentuk fizikal, ketebalan kulit, hormone, saiz otak,

kandungan darah dan sebagainya. Semuanya menyatakan lelaki tidak sama seperti wanita dan

begitu juga sebaliknya.

Di Malaysia isu hak mengundi, bertanding dalam pilihanraya, mempunyai pekerjaan dan

sebagainya, merupakan isu lapuk da tidak boleh diterima pakai. Ini kerana di Malaysia sendiri

wujud kementerian wanita dan keluarga dan menterinya juga merupakan seorang wanita.

Wanita-wanita Malaysia juga bebas untuk memilih pekerjaan dan belajar di mana-mana pusat
2Feminisme

pengajian yang ada di Malaysia tanpa kompromi. Ini jelas membuktikan bahawa Malaysia tidak

langsung menindas wanita. Malah diskriminasi juga tidak wujud di Malaysia.

Peningkatan kadar jenayah terhadap wanita, sama ada keganasan domestik atau rogol,

pada tahun 1980-an mencetuskan penubuhan banyak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang

berperanan dalam pembelaan mangsa wanita. Kebanyakan daripada perbadanan ini berpusat di

Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Pulau Pinang, seperti Perbadanan Bantuan Wanita

(atau Women's Aid Organisation (WAO), ditubuhkan pada tahun 1982), Pusat Krisis Wanita

(atau Women's Crisis Centre (WCC), ditubuhkan pada tahun 1985), dan Kumpulan Sumber

Tindakan Wanita Sabah (atau Sabah Women’s Action Resource Group, ditubuhkan pada tahun

1987).

Kini matlamat gerakan feminisme di Malaysia banyak menjurus kepada isu-isu

kekeluargaan dan kurang prihatin kepada pembanterasan keganasan dan gangguan seksual yang

dihadapi oleh kaum hawa Malaysia. Setakat ini kaum wanita masih dipersalahkan atas keganasan

yang ditimpanya. Di negeri Kelantan sebagai contoh boleh mendenda wanita yang memakai

gincu berwarna terang dan kasut bertumit tinggi ke pejabat kerana ini boleh mengundang

gangguan seksualMasalah-masalah lain adalah seperti penggambaran negatif dan stereotip

wanita dalam media, ibu-ibu tunggal yang tidak terbela, dan kekurangan wanita berpengaruh

dalam politik belum mendapat perhatian rakyat.


3Feminisme

ISI

Wanita merupakan aset yang amat bernilai dan tenaga penggerak kemajuan. Wanita

merupakan benteng pertahanan moral dalam masyarakat yang berubah dan sering dilanda

kegawatan dan kemelut sosial. Wanita menjadi sumber inspirasi dan kasih sayang serta

pembinaan masyarakat penyayang. Peranan wanita sangat dikehendaki dan dipertahankan oleh

masyarakat Timur demi kestabilan institusi keluarga daripada tergugat dan runtuh seperti yang

berlaku di kalangan masyarakat Barat.

Para aktivis politik feminisme moden biasanya berkempen memperjuangkan hak asasi

manusia untuk kaum wanita yang merangkumi keutuhan badan serta kebebasan hak pembiakan,

termasuk hak pengguguran yang selamat dan sah di sisi undang-undang, pencegahan hamil, mutu

jagaan pranatal, perlindungan daripada keganasan dalam perkongsian rumah tangga,

penganiayaan seks, penganiayaan di jalan raya, diskriminasi dan rogol, serta juga hak tempat

kerja untuk cuti bersalin dan gaji yang sama. Banyak ahli gerakan feminisme pada hari ini

menganggap feminisme sebagai suatu gerakan akar umbi yang bertujuan untuk merentasi

sempadan yang berasaskan kelas sosial, bangsa, kebudayaan, dan agama. Mereka juga

mendebatkan bahawa sebuah gerakan feminisme yang berkesan harus menumpukan perhatian

kepada kedua-dua aspek persoalan sejagat seperti rogol, inses, dan pelacuran, serta persoalan

kebudayaan yang khusus yang berkait dengan wanita di dalam masyarakat yang berkenaan,

seperti pemotongan genital perempuan di sebilangan bahagian Afrika dan Timur Tengah dan

amalan "siling kaca" yang menghalang kenaikan pangkat wanita di ekonomi-ekonomi yang

maju. Tema-tema yang diperiksa dengan teliti dalam feminisme termasuk kebapaan,

penstereotaipan, pengobjekan seks, serta penindasan.


4Feminisme

Feminism Liberal

Apa yang disebut sebagai Feminis Liberal ialah pandangan untuk menempatkan

perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan

bahawa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasional dan pemisahan antara dunia persendirian

dan awam. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya hak untuk berfikir dan bertindak

secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada

perempuan ialah kerana disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus

mempersiapkan diri agar mereka mampu bersaing di dunia dalam "persaingan bebas" dan punya

kedudukan setara dengan lelaki.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan

solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan

perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta kini perempuan bebas berkehendak

tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyedarkan wanita bahawa mereka adalah

golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik diperkatakan sebagai hal

yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat

Amerika yang materialistik, mengukur segala sesuatu dari awalnya, dan individualisme sangat

mendukung berlakunya feminisme. Wanita-wanita kini keluar rumah, berkarier dengan bebas

dan tidak tergantung lagi pada kaum lelaki.


5Feminisme

Selama tahun 1980-an banyak kepemimpinan gerakan disuap dengan kedudukan-

kedudukan dalam birokrasi pemerintah dan akademik (banyak diantaranya baru-dibuat untuk

menempati sudut-sudut feminis) yang sering terikat degan pemerintah dinegara-negara maju.

Reformasi feminis yang berlaku dari sistem oleh gerakan maedia massa digunakan oleh

femisnis-feminis ini untuk menyimpangkan kritisme dari sokongan kuat kepada parti-parti

berkuasa . Hal ini menimbulkan sejumlah pemikaran baru mengenai wanita, seperti bayaran

untuk pendidikan yang lebih tinggi, pemotongan pekerjan dan serangan pada hak tertentu;

menolak untuk mengambil posisi bawahan dalam hak pekerjaan; Banyak aktivis feminis dari

kelompok yang militan dalam awal gerakan terjebak dalam kerja kesejahteraan yang dibiayai

Proses yang sama dalam pemilihan anggota diterapkan pada serikat buruh tahun 1980-an

melalui persetujuan harga dan pendapatan. Hal ini kemudian memperlemah gerakan pembebasan

perempuan sebagaimana serikat gagal melawan serangan yang lebih luas terhadap persoalan-

persoalan seperti hak buruh dan derma.

Hari ini, sementara banyak perempuan masih berbicara tentang hak yang sama dan

perlunya organisasi feminis, mereka telah meninkatkan projek pembangunan gerakan massa

pembebasan perempuan yang bertujuan dan mempunyai kekuatan untuk menaikkan kedudukan

semua perempuan. Dalam praktisnya, mereka mendukung katanya sepanjang itu tak dapat

menentang kepentingan mereka sendiri yang mengalir dari posisi istimewa yang sekarang

mereka pegang.

Feminis liberal mempunyai akses yang jauh lebih besar terhadap wang, media dan

pembuat keputusan kebijakan awam daripada kelas pekerja perempuan atau orang kiri. Dan
6Feminisme

keberadaan media massa dan parti politik hanya terlalu bergelora untuk mempromosikan

transformasi feminisme dari asas yang luas, gerakan militan melawan penindasan perempuan dan

untuk transformasi kolektif masyarakat, kedalam suatu fokus pada hak-hak individu, pencapaian

individu dan solusi individu yang sedikit demi sedikit tanpa menentang struktur fundamental

atau elit penguasa, akan membuat sedikit perempuan meningkatkan peranan mereka dalam

mereformasi status quo.

Satu contoh dari perspektif ini adalah buku kedua Naomi Wolf Fire with Fire dimana ia

menunjukkan pentingnya "feminisme kekuatan" pada tahun 1990-an. Perempuan sudah "kuat",

katanya, kerana mereka memegang lebih dari 50 % suara di AS, kerana "sekarang ada 2, 339 juta

perempuan AS dengan pendapatan pertahun lebih dari $50.000" dan kerana mereka menempati

80% pengeluaran konsumen. Kita hanya perlu menghentikan buku Wolf langsung pada

keistimewaan yang seperti dirinya sendiri akan diterima kedalam kemapanan pria, bahkan

mungkin ke dalam kelas berkuasa sejati, bila mereka memakai "femisisme " mereka .

Feminism Sosialis/Marxist

Tak seperti feminisme liberal, feminis Marxis percaya bahawa Kapitalisme (sistem

ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa

gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan) hanya dapat mendorong kejayaan untuk

sejumlah kecil perempuan. Dan sejarahnya ia hanya membuat demikian dibawah tekanan dari

bawah. Kesetaraan penuh bagi semua perempuan tak dicapai di bawah kapitalisme. Pembebasan

individual adalah mustahil kerana seksisme adalah persoalan sosial yang berhembus dari

penindasan institusional terhadap perempuan dalam kapitalisme.


7Feminisme

Kapitalisme berdasarkan pada peranan sedikit orang yang berkuasa yang memiliki semua

sumber ekonomi dan industri, diluar kita semua yang dipaksa untuk kerja upahan untuk hidup-

kelas pekerja. Sistem ini alat untuk ketindasan minoriti, untuk mengejar keuntungan dan

kerananya menimbulkan perampasan, eksploitasi, dan penindasan (dalam segala bentuk). Dan

setiap institusi besarnya mendukung bahwa: pemerintah, keluarga, media, polisi, sistem

pendidikan, dan sistem legal.

Sebenarnya, satu-satunya jalan bagi perempuan, dan semua kaum tertindas untuk

memenagkan pembebasan adalah dengan melawan untuk sebuah sistem baru yang demokratik-

masyarakat yang berfungsi untuk menemukan kebutuhan majoriti orang dan lingkungan lebih

baik dari minoriti yang haus keuntungan.

Satu-satunya kekuatan yang mampu untuk membuat masyarakat sosialis baru ini adala

kelas pekerja, membuat semua kesejahteraan masyarakat. Pertempuran melawan penindasan lain

yang memisahkan kelas pekerja-rasisme,seksisme, penindasan bangsa-adalah tak dapat dihindari

untuk menggulingkan kapitalisme kerana kelas pekerja yang berpecah-belah tidaklah cukup kuat

untuk mengalahkan kelas kapitalis yang sedang berkuasa. Penindasan perempuan adalah

bahagian yang penting dalam sistem kapitalis.

Seksisme pernah dibenarkan, menopang suatu institusi yang penting bagi kapitalisme

keluarga. Keluarga mengizinkan kelas berkuasa untuk menghapuskan semua tanggungjawab

bagi kesejahteraan ekonomi dan pekerja mereka dan menimbulkan pembahagian masyarakat ke

dalam kelas-kelas dengan mengizinkan pemilikan harta dari satu generasi ke generasi lainnya

dalam kelas mereka.


8Feminisme

Unit keluarga individual menjaga para pekerja melawan dengan mejatuhkan orang lain

untuk bertahan dalam hidup, mendorong pembahagian sosial buruh berdasarkan penaklukan dan

ketergantungan ekonomi perempuan, dan membantu untuk mensosialisasikan generasi baru

dalam hubungan hirarki yang diperlukan untuk membuat kelas pekerja tetap pasif.

Seksisme membuat perempuan bekerja keras mengurusi pekerjaan rumah tangga,

semuanya dilakukan dengan gratis. Ia menyebabkan majikan untuk menggaji perempuan lebih

sedikit.

Semua perempuan tertindas sebagai perempuan, tetapi impak penindasan itu berbeza bagi

perempuan pada kelas yang lain.

Perjuangan seputar aspek-aspek spesifik dari penindasn perempuan memerlukan

terlibatnya perempuan dari latar sosial berbeza. Tetapi gerakan masa pembebasan perempuan

Marxis bertujuan untuk mendirikan akan menjadi dasar kelas pekerja dalam komposisi,orientasi,

dan kepemimpinan kerana hanya sebuah gerakan akan meraih pembebasan perempuan sejati.

Gerakan feminis massa, yang berjuang bagi kesetaraan bagi semua perempuan, tak dapat

dihindarkan lagi membutuhkan reorganisasi total dalam masyarakat dalam kepentingan minorti,

iaitu membuka kapitalisme.

Sebuah gerakan akan menuntut: hak bagi perempuan untuk menguasai tubuh mereka

sendiri: legal penuh, kesamaan politik dan sosial; hak untuk merdeka secara ekonomi dan

kesetaraan, kesempatan pembelajaran yang setara,hak untuk bebas dari kekerasan dan

eksploitasi, dan bebas dari penindasan seksualitas manusia.


9Feminisme

Hanya masyarakat sosialis yang mampu memenuhi tuntutan ini dengan memindahkan

paksaan ekonomi dibalik perbudakan perempuan dalam keluarga dan mengambil

pertanggungjawaban sosial bagi tugas-tugas yang tadinya dilakukan oleh perempuan dalam

rumah dapat memindahkan eksploitasi kelas.

Dibawah sosialisme sebagian besar manusia baik perempuan atau lelaki akan menikmati

eliminasi penindasan perempuan sebagaimana masih akan membiarkan perkembangan penuh

hubungan kebutuhan manusia bebasa dari berlakunya seksisme dan pengasingan seksualiti yang

dibuat oleh masyarakat kelas.

Sosialisme juga satu-satunya sistem yang mampu meniadakan penindasan lain yang

diderita banyak perempuan, seperti rasisme, dan eksploitasi dunia ketiga oleh bangsa imperialis

maju. Perempuan tak mampu memenangkan masyarakat baru ini dan pembebasan mereka tanpa

bergabung dengan perjuangan pembebasan lain-dan dengan kelas pekerja secara keseluruhan.

Bagaimanapun penindasan perempuan berjalan memukul kepentingan kelas lelaki kelas

pekerja karena ia memisahkan kelas pekerja dan memperlemahkan kemampuan mereka untuk

berjuang dan menjatuhkankan sang penindas, kapitalis.

Tetapi sampai lelaki kelas pekerja mengembangkan kesedaran kelas-sampai mereka

menyadari kepentingan kelas mereka diatas kepentingan mereka sebagai individu, dan kerananya

mengerti kebutuhan untuk bergabung dengan kaum feminis bertempur melawan seksisme-

mereka akan meletakkan kepentingan mereka sebagai anggota kelas berkuasa dahulu.

Perjuangan Marxis untuk mengembangkan kesedaran ini dalam kelas pekerja kerana

analisis mereka membawa mereka untuk mengerti bahwa perjuangan oleh perempuan melawan
10Feminisme

penindas mereka sebagai perempuan dan perjuangan untuk menghilangkan ketidaaksetaran kelas

berjalan terus.

Tetapi ini bukan bererti bahawa perempuan harus menunda perjuangan mereka sampai

"setelah revolusi". Sebaliknya hubungan yang erat antara penindasan gender dan kelas

memberikan kepada perjuangan sosialisme sebuah perjuangan terpadu juga: "tak ada revolusi

sosialis tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa revolusi sosialis"

Feminism Radikal

Feminisme radikal berlawanan dengan individualismenya post modernisme, menawarkan

analisis struktural terhadap penindasan perempuan dan solusi sosial-meskipun salah.

Feminisme radikal mengatakan bahawa sistem dominasi lelaki terhadap perempuan-apa

yang mereka sebut "patriakal"-datang dari perbezaan biologi antara jenis kelamin,khususnya

peranan perempuan dalam reproduksi .

Perbezan essensial ini, kata mereka adalah basis material dari perempuan selalu

dipandang dan diperrlakukan oleh lelaki sebagai objek sosial.

Kerana lelaki tak mengalami penindasan kelamin, mereka tak akan mungkin mengerti

dan secara konsisten berjuang untuk pembebasan perempuan. Dari kenyataan bahawa setiap

lelaki menikmati manfaat dari penindasan perempuan, mereka menyimpulkan bahwa lelaki

adalah sumber penindasan perempuan dan adalah musuh utama lelaki.

Konklusi logik dari feminisme radikal adalah politik yang terpisah, dimana lelaki

mempunyai sedikit atau tidak peranan untuk dimainkan dalam pembebasan perempuan. Mereka
11Feminisme

menentang penglibatab laki-laki dalam konferensi-konferensi menuntut hak perempuan , dan

sering mengajukan lesbianisme sebagai seksualitas konsisten secara politik bagi kaum feminis.

Dalam masyarakat kapitalis, seksisme dijustifikasi oleh idea bahawa penindasan

perempuan adalah alami atau tak dapat terhindarkan. Hari ini adalah dalam rangka untuk

menutupi struktur sosial yang menindas perempuan dan menumpulkan gerakan apapun dan

merubahnya. Dengan meleburkan sumber penindasan perempuan dalam biologi perempuan dan

lelaki, feminisme radikal menerima idea bahawa seksisme itu tak terhindarkan dan dalam hal ini

ia adalah juga politik kekalahan yang mendemoralisasikan gerakan feminis.

Dalam mencari langkah sebagai separatisme ia juga mengisolasi gerakan, baik dengan

pengasingan dengan kelompok tertindas lain dan yang mendukung diantara perempuan.

Feminisme radikal sebagai trend telah ada sejak awal 1970-an, tetapi dalam menghadapi

dominasi feminisme liberal dan membelokkan gerakan, ia muncul ke akademik dan

pembelajaran perempuan. Sebagaimana feminisme liberal gagal untuk menghasilkan kesetaraan

feminisme radikal menjelaskan tentang penindasan dan pembebasan perempuan telah

dimunculkan kembali dan mempunyai seruan istimewa yang mendesak bagi perempuan yang

baru teradikalisir..

Kerana sebahagian besar perempuan langsung mengalami seksisme datang dari tangan

lelaki secara individual, atau kerana mereka melihat kaum lelaki menikmati penindasan

perempuan dan status perempuan, idea bahawa lelaki adalah persoalan tak terhindarkan lagi

menjadi kesimpulan bagi para feminis.


12Feminisme

Tetapi dengan membangun teori yang secara biologi menunjukkan dominasi lelaki,

feminis radikal gagal untuk menjelaskan karakter sosial penindasn perempuan. Hal ini

mengabaikan kenyataan bahwa kelas pekerja perempuan dan lelaki mempunyai kepentingan

yang sama dalam menggulingkan masyarakat kapitalis.

KESIMPULAN

Gerakan feminisme sering disalahfahamkan sebagai melanggari budaya Timur dan agama Islam

kerana asal-usul yang kononnya dari negara-negara Barat yang dianggap terlalu sekular. Namun,

gerakan feminisme tetap berjuang di negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Mesir di

mana diskriminasi terhadap kaum wanita adalah lumrah hidup masyarakat. Ramai pula yang

beranggapan bahawa feminisme adalah gerakan yang elitis yang dianggotai oleh ahli-ahli yang

berpendidikan barat dari kelas atasan. Dan oleh disebabkan kerangka sosial dan politik Malaysia

yang bersifatkan patriarki dan paternalistik, perbincangan mengenai seksualiti wanita (seperti

soal-soal kedaraan, perancangan keluarga, dan perguguran anak) disekat bagi menjaga sensitiviti

rakyat Malaysia yang bersopan santun dan harmoni. Sisters in Islam yang sangat vokal

mengkritik poligami dan penyekatan kebebasan berpakaian bagi wanita tidak mendapat

sokongan daripada pihak-pihak yang lebih konservatif.

Pada 14 Ogos 2008, Kementerian Dalam Negeri Malaysia telah mengharamkan pengedaran buku

terbitan Sisters in Islam berjudul Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism;

sebuah buku yang terdiri daripada kertas kerja akademik dari pelbagai negara-negara Islam,

kerana dianggap menyeleweng daripada ajaran Islam. Ini adalah sebahagian daripada usaha

kerajaan Malaysia dalam menyenarai hitamkan 11 buku - kebanyakan daripada negara Amerika

Syarikat.
13Feminisme

Gerakan feminisme di Malaysia kuat dipengaruhi oleh gerakan feminisme di Barat, lebih

bermotif reformasi sosial dan politik golongan wanita. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan

menengah atasan yang berpendidikan tinggi. Mereka begitu tertarik kepada gerakan feminisme

di Barat yang membangkitkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan, hak wanita,

liberalisasi kaum wanita, dan pelbagai pendekatan yang berpusat pada kepentingan dan

pandangan yang memihak dan menyebelahi wanita. Dengan mengeksploitasi pelbagai isu yang

bukan sahaja bersifat gender bias, kebanyakan pejuang gerakan feminisme terperangkap oleh isu

asas yang masih dihadapi oleh masyarakat negara membangun.