You are on page 1of 1

Tám giờ có một chiếc xe

Cắm đầy hoa hoét le te đi vào


Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh,
Một bà la ó thất thanh:
- Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Một ông thấy thế nói đùa:
- Bà lên thành phố mới vừa mấy năm...
Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Để cho mà biết nàng nào cô dâu,
Khách khứa cũng đến đã lâu
Ồn ào náo nhiệt, càu nhàu “tám” - “buôn”
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên!
Hai họ chào hỏi liên miên
“Cô dê chú rẩu” thì đần mặt ra
Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm (hí hí) thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau...
Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt (đầu dây bị chờn)
Chữa mãi cũng chẳng thể hơn
Chủ hôn ngồi xuống: - Kệ con bà mày!!!
Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Người bảo 2 chỉ, kẻ thì nửa cây
Cô dâu hỏi nhỏ: - Vàng tây?
Chú rể quắc mắt: “- Tây thế quái nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớ. Thôi, vào thắp hương”!
Cả 2 đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái rất lâu, rồi chuồn
Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm...
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm sầm vào xe

Đến chiều đám cưới vắng hoe


Cô dâu gọi điện: - Đã về đến nơi!
Ông bô thở hắt một hơi:
- Thế là cục nợ có nơi rước rồi!