Laporan pelaksanaan aktiviti

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Laporan pelaksanaan aktiviti Sepertimana yang telah sedia maklum, tugasan kami pada kali

ini lebih memfokuskan kearah aplikasi muzik dan gerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Tugasan ini memerlukan kami untuk melakukan nyanyian dan juga permainan kanak-kanak semasa berada sekolah. Pemilihan lagu dan permainan adalah berpandukan kepada buku Permainan, Lagu & Puisi Kanak-Kanak yang telah dibekalkan. Muzik adalah satu cabang seni. Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan, penukaran dan pengembangan konsep. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori, pengawalan motor, kemahiran penyelesaian masalah, mencipta dan kemahiran menyoal. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. Justeru, tugasan ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak dalam pelbagai aspek. Bagi sesi nyanyian, saya telah memilih lagu “Air Pasang Pagi” untuk dinyanyikan bersama-sama dengan mereka. Hal ini kerana, kanak-kanak di prasekolah tersebut sudah sedia maklum akan lirik dan juga rentak bagi lagu ini. Justeru, ianya memudahkan saya untuk melakukan sesi nyanyian bersama mereka. Tambahan pula, lirikl lagu tersebut tidak terlalu sukar dan melodinya juga adalah sama dan berulang. Ini secara tidak langsung, memudahkan kanak-kanak untuk menyanyi mengikut melodi dan juga frasa dengan betul. Muzik dapat membantu perkembangan sosial emosi kanak-kanak di mana mereka dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. Mereka merasa dihargai apabila guru menyelitkan nama-nama mereka dalam nyanyian yang dinyanyikan. Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di mana guru boleh mengadakan
1

muzik klasikal membantu mengekalkan perhatian dan tumpuan kanak-kanak. Gambar 1 : Sewaktu pelaksanaan aktiviti nyanyian Di samping itu aktiviti ini juga dapat membina disiplin diri pada kanak-kanak misalnya ketika menunggu giliran untuk bermain alatan muzik dan akhir sekali aktiviti muzik ini akan dapat meningkatkan konsep kendiri pada kanak-kanak dengan berkongsi alatan muzik bersama rakan-rakan yang lain. 2 . cemas. gembira. menjadikan mereka gembira dan bertenaga. selain itu lagu-lagu yang diperdengarkan juga dapat membantu perkembangan sosial emosi kanak-kanak contohnya Lagu pop atau rancak boleh meningkatkan semangat kanak-kanak. sedih. keyakinan diri pula diperkembangkan apabila seseorang kanak-kanak berjaya menghafal sesebuah lagu. apabila mereka menari mengikut irama muzik. menjadikan mereka tenang dan patuh. Hal ini jelas terbukti sewaktu pelaksanaan aktiviti nyanyian di dalam kelas di mana kanak-kanak kelihatan gembira sambil melakukan pergerakan bersama saya dan guru pembimbing. dan sebagainya. Sebaliknya. melalui aktiviti ini mereka akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. selain itu aktiviti ini juga membolehkan kanak-kanak meluahkan perasaan takut. kanak-kanak yang aktif bermain muzik secara berkumpulan pula dapat memperkembangkan kemahiran berinteraksi secara sosial.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH aktiviti dalam kumpulan yang melibatkan semua kanak-kanak. Malah ada juga dalam kalangan mereka yang mahu menyanyikan lagu “ Air Pasang Pagi” sekali lagi diselangi dengan pergerakan.

Daya kreativiti dibina apabila kanak-kanak digalakkan mencipta lagu sendiri.menurut teori perkembangan kognitif jean piaget proses pemikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. fungsi anggota badan dan perawakan manusia. terdapat beberapa patah perkataan baru yang dapat kanak-kanak pelajari seperti bunga.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Selain itu muzik juga dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak. Muzik juga dapat mengembangkan perbendaharaan kata kanak-kanak di mana apabila lagu di perdengarkan guru akan meminta kanak-kanak mengingati lirik lagu yang telah diperdengarkan dan kanak-kanak akan cuba menghafal lirik lagu itu maka secara tidak langsung kanak-kanak dapat mengetahui perkataan baru. Kanak-kanak akan berasa seronok. muzik memberi kesan kepada perkembangan fizikal kanak-kanak Muzik membantu kanak-kanak menghasilkan pergerakan guru boleh melakukan aktiviti menari secara bebas mengikut alunan muzik. dan sebagainya. Setiap individu akan mencuba menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Sebagai contoh. surut. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. 3 . kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir. melalui lagu serta permainan yang dirancang. Gambar 2 : Kanak-kanak sewaktu sesi pengajaran dijalankan Selain itu muzik juga dapat membina daya kreativiti pada kanak-kanak. Muzik juga membantu perkembangan fizikal kanak-kanak perkembangan fizikal ialah perubahan fizikal. berdikari. memberi pendapat memahami dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing .

Selain turut meningkatkan kemahiran kinestetik. nyanyian dan muzik juga meningkatkan kemahiran dalam sebutan. kualiti ton dan intonasi yang baik. Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Bunyi konsonan padaawal dan akhir sesuatu perkataan akan menghasilkan rima yang selalunya membantu kanak-kanak mengingat perkataan. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Melalui aktiviti menari ini akan menggalakkan perkembangan moto kasar kanak-kanak. bibir. Sebutan yang jelas bergantung kepada koordinasi antara organorgan tersebut. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Dalam nyanyian. 4 . Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Lagu yang dinyanyikan Gambar 3 : Kanak-kanak sewaktu melakukan kerja yang diberi oleh guru Tuntasnya. lidah dan rahang. nyanyian dan muzik adalah teknik pengajaran yang menarik dan sesuai untuk kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful