You are on page 1of 1

Livsglede (til bandet) Halleluja:/:

Intro
Intro : C I Dm I C/E I F
C I Dm I C/E I F

Ref Mod
C Em F G D Em
:/:Du gir liv her nede
1. Gud, Du hadde en plan da Du D/F# G
skapte meg, Du gir tro, håp og livsglede
D F#m
C Em F G Du er Gud, vi priser Deg
Jeg er stolt av å tilhøre Deg G A
Halleluja:/:
C Em F
G
Gud, Du hadde en plan, Du gav meg
et liv
C Em F G
Jeg vil følge Deg på den vei Du viser
meg

Refreng x 2

C Dm
:/:Du gir liv her nede
C/E F
Du gir tro, håp og livsglede
C Em
Du er Gud, vi priser Deg
F G
Halleluja:/:

Intro

2.vers
Gud, Du er alltid her sammen med
meg
Jeg er trygg for Du passer på meg
Gud, Du er alltid her når jeg er trist
og lei
Jeg kan stole på at Du aldri svikter
meg

Refreng x 2

C Dm
:/:Du gir liv her nede
C/E F
Du gir tro, håp og livsglede
C Em
Du er Gud, vi priser Deg
F G