You are on page 1of 8

C M Y K

Ziar electronic de informaţie şi


publicitate al judeţului Vâlcea

Pui de lamă
d e R â m n ic proaspăt născut la
Grădina Zoologică
TU ÎI PUI LA ZID, NOI ÎI EXECUTĂM PENTRU TINE! râmniceană!
05
Pag.
• Anul II • Nr . 43 • 19 OCTOMBRIE 2009 - 25 OCTOMBRIE 2009 •
APIA
plăteşte
O mamă din Râmnic ne-a cerut ajutorul: sume în
avans
Fiica de 16 ani, agri-
culto-
“coruptă” de rilor
vâlceni!
propriu-i Pag.
03

iubit
ca să
meargă

o d u s . . .
la...
p r Pag.
08

Vin ajutoarele la
Investiţii masive la Şcoala încălzire pentru
iarna lui 2009!

Generală Nr. 5
02
2 Pag.
Pag. 0

Visul de la Feţeni al
primarului Gutău,
finalmente...
L I Z A T !
REA

Pag. 05

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

02
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009 Social...
A N U N Ţ
Începând cu data de 9 octombrie 2009 a fost
modificată legislaţia privind acordarea ajutoarelor
pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece
noiembrie 2009 – martie 2010. Astfel, conform
OUG 106/2009 (publicată în M.Of.681/09.10.2009)
pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei
doar cetăţenii care realizează un venit net mediu
lunar pe membru de familie de până la 425 lei
(conform tabelului anexat).
Director Executiv D.P.S,
Soc.Virginia Fulgescu
Programul de
transport
rutier al
SC MATDAN
SERVICE
SRL
Drăgăşani - Rm. Vâlcea: 5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15,
7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00,
11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40,
15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20,
18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Rm. Vâlcea - Drăgăşani: 5:45, 6:10, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:15, 8:30,

Investiţii majore la Şcoala 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00,
12:20, 12:40, 13:00 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15;00, 15:20, 15:40,
16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 19:20,
19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00
Generală Nr. 5 din Râmnic Drăgăşani - Săscioara: 6:45, 12:00, 15:15, 18:30
Săscioara - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 13:30, 17:00
Drăgăşani - Izvoraşu (Racu): 7:00, 11:00, 14:00, 16:15, 19:00
Izvoraşu (Racu) - Drăgăşani: 5:00, 7:50, 11:50, 14:50, 17:05
Drăgăşani - Oteşti: 10:00, 14:00, 19:30
Oteşti - Drăgăşani: 6:00, 10:45, 14:30
Drăgăşani - Căteţu: 17:15
Căteţu - Drăgăşani: 5:30
Drăgăşani - Scundu: 6:45, 9:00, 11:30, 14:45, 19:15
Scundu - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 10:00, 12:45, 15:45
Rm. Vâlcea - Cernişoara: 7:30, 11:30, 18:00
Cernişoara - Rm. Vâlcea: 5:30, 9:00, 14:00
Rm. Vâlcea - Băile Govora: 6:00, 7:00, 8:00, 10:15, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 23:00
Băile Govora - Rm. Vâlcea: 5:45, 6:45, 8:00, 9:00, 11:15, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00
Rm. Vâlcea (14:00) - Călimăneşti (14:30) - Sibiu (16:13) - Sebeş (17:30) -
Orăştie (18:15) - Deva (18:50)
Inaugurarea terenului de sport al Şcolii generale nr. 5 a strâns luni seara, pe Deva (6:00) - Orăştie (6:30) - Sebeş (7:20) - Sibiu (8:40) - Călimăneşti
data de 12 octombrie a.c., laolaltă, reprezentanţi ai administraţiei locale a (10:00) - Rm. Vâlcea (10:50)
municipiului - primarul Mircia Gutău, viceprimarul Romeo Rădulescu, consilieri Slatina (5:00) - Drăgăşani (5:50) - Rm. Vâlcea (6:55) - Călimăneşti (7:30) -
locali -, conducerea unităţii de învăţământ reprezentată de directorul Gheorghe Sibiu (9:08)
Stoenescu, inspectorul general al ISJ Vâlcea Gabriela Ene, directori ai altor unităţi Sibiu (18:00) - Călimăneşti (19:30) - Rm. Vâlcea (20:00) - Drăgăşani
şcolare din municipiu, precum şi un număr mare de copii, elevi ai acestei şcoli sau (21:00) - Slatina (22:00)
membri ai Fanfarei Palatului Copiilor ”Gabriel Chaborschi”. După tăierea
panglicii inaugurale, a urmat un scurt moment oficial în care cei care au luat Drăgăşani - Slatina: 6:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30,
cuvântul au vorbit despre beneficiile unei astfel de investiţii, urmat de o 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00
reprezentaţie artistică a elevilor de la ”nr. 5”. În cuvântul său, primarul Slatina - Drăgăşani: 5:00, 6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:30,
municipiului a vorbit atât despre investiţii de curând finalizate, în curs de 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00
finalizare sau aflate în stadiul de proiect la alte unităţi şcolare din Râmnic, dar şi Rm. Vâlcea – Cremenari – Galicea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
despre investiţiile din zona învecinată Şcolii generale nr. 5, respectiv parcul din 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
faţa Casei Sindicatelor, parcările realizate care vor deservi pe cei care vin aici sau Galicea – Cremenari – Râmnicu Vâlcea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30,
la recent inauguratul sediu al Teatrului ”Anton Pann” sau despre intenţia de 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30,
preluare de către municipalitate a Arenelor ”Traian” şi a Sălii Sporturilor. 21:30.
Investiţia inaugurată la Şcoala generală nr. 5 a constat în amenajarea terenului de
sport, acoperirea cu gazon artificial, montarea unei instalaţii de iluminat nocturn, Drăgăşani - Glăvile: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
amenajarea unui teren sportiv mai mic, de baschet, dar şi destinat elevilor din 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
clasele primare. Tot la această şcoală primăria intenţionează să reabiliteze sala de Glăvile- Drăgăşani: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
sport şi să construiască încă un etaj pentru a suplini cererea tot mai mare de locuri 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
de şcolarizare. n Alina ROGOBETE Drăgăşani - Mangalia: 19:30
alyna_propress@yahoo.com Mangalia - Drăgăşani: 10:00

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

Agricultura... 03
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009

Plăţi în avans a
subvenţiilor
pentru fermieri!
Serviciul de Comunicare şi Promovare a Programelor din cadrul Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură filiala judeţului Vâlcea informează toţi
Agriculturii,
Pădurilor şi
agricultorii de pe raza judeţului nostru că APIA va plăti, începând cu data de 16 Dezvoltării
octombrie 2009, un avans fermierilor care au depus cereri în cadrul schemei de Rurale
sprijn pe suprafaţă SAPS 2009. “Este pentru prima dată când, în cursul unui an, (MAPDR)
fermierii primesc sprijinul pe suprafaţă pentru două campanii SAPS, atât 2008, centralizatorul
cât şi 2009. Doresc să le mulţumesc tuturor colegilor din APIA pentru că, cu efectivele
datorită efortului depus, am reuşit să ne respectăm angajamentul de a începe eligibile la plată
plăţile pentru campania SAPS 2009 din data de 16 octombrie. Ştiu că nu a fost pentru anul
un obiectiv uşor de atins, în mai puţin de şapte luni APIA a plătit peste un 2009, până
miliard de euro celor 1,1 milioane de fermieri care au depus cereri în cadrul la data de
campaniei SAPS 2008”, a declarat Directorul General APIA Melinda Kerekes. 15
De acest avans beneficiază fermierii din regiunile în care, în urma controlului,
nu s-au constatat discrepanţe faţă de datele declarate în cereri şi care îndeplinesc
condiţiile impuse de regulamentele europene. Conform regulamentelor
europene, plata pe suprafaţă se poate acorda începând cu data de 1 decembrie,
însă pentru acest an, conform Regulamentului CE nr.691/2009, plata se poate
efectua începând cu 16 octombrie. Potrivit HG 1210/07.10.2009, avansul este
de 209,98 lei/hectar, reprezentând 70% din suma aprobată a se acorda
beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din FEGA. De
asemenea, potrivit HG 1211/07.10.2009, publicat în MO 696/16.10.2009, pentru
anul 2009, cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 71,12
euro/hectar. Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca
Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului
pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2009, BCE a
stabilit un curs de 4,2180. În cadrul campaniei SAPS 2009, au fost depuse
1.121.107 cereri. Pentru campania SAPS 2009, România beneficiază de o
alocaţie financiară de 623,3 milioane de euro, fonduri FEGA, la care se adaugă
fonduri de la bugetul naţional şi FEADR. Beneficiarii măsurilor de sprijin pe
suprafaţă sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează septembrie pentru specia bovine, respectiv până la data de 15 octombrie pentru
terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, specia ovine/caprine. Valoarea sprijinului financiar, atât pentru specia bovină,
concesionari, asociaţi, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. cât şi pentru specia ovine/caprine, este stabilită prin Hotărâre de Guvern, în
Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, funcţie de numărul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor. Reamintim
sprijinul financiar pe suprafaţa în cauză va fi acordat celui care lucrează terenul. că pentru prima pe exploataţia de bovine au fost depuse 233.599 cereri pentru
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European un efectiv de 1.392.195 capete, iar pentru prima pe cap de animal specia
de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare ovine/caprine au fost depuse 45.300 cereri pentru un efectiv de 6.883.902
Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, capete!”, se arată în acel comunicat de presă. În aceeaşi înştiinţare, se mai spune
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Într-un comunicat de presă pe care şi că Plăţile Naţionale Directe Complementare (CNDP) se acordă sub forma
l-am primit la redacţie se arăta şi faptul că, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal,
Agricultură (APIA) a transmis deja Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi pentru specia ovine/caprine. Potrivit regulamentelor europene, trebuie efectuat
Dezvoltării Rurale (MAPDR), miercuri, 15 octombrie 2009, situaţia privind un control administrativ pentru toate cererile depuse, atât pentru specia bovine,
efectivele de ovine/caprine eligibile, în vederea acordării Plăţilor Naţionale cât şi pentru specia ovine/caprine. În plus, pentru specia ovine/caprine sunt
Directe Complementare (CNDP). Astfel, „(…) în urma controalelor efectuate obligatorii un control şi un supracontrol la faţa locului.
(administrativ, la faţa locului şi supracontrol), au fost declarate eligibile 44.248
cereri, cu un efectiv de 6.373.000 capete. Precizăm că, în data de 15 septembrie
2009, APIA a transmis Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
(MAPDR) situaţia privind numărul de bovine eligibile pentru acordarea CNDP.
14,1 milioane de lei pentru
Pentru specia bovină, a fost efectuat un control administrativ pentru toate
cererile depuse. Din cele 233.599 cereri depuse pentru un efectiv de 1.392.195
capete, au fost declarate eligibile 227.073 cereri pentru un efectiv de circa 1,3
grădinarii vâlceni
milioane capete. Potrivit Ordinului 344/2009, APIA transmite Ministerului Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a repertizat Centrelor Judeţene
APIA, încă de marţi, 13 octombrie 2009, suma de aproximativ 19,7 milioane lei, fonduri de la
bugetul de stat destinate sectorului vegetal. Astfel, suma de 14,1 milioane de lei reprezintă
fonduri destinate sectorului legume-fructe. Potrivit Ordinului MADR 850/2006, anexa H, sprijinul
financiar se acordă pentru legume produse în sere încălzite (cuantum 600 lei/tonă) şi ciuperci
de cultură produse în spaţii climatizate (800 lei/tonă), pentru legume şi fructe destinate
prelucrării industriale, respectiv pentru achiziţionarea de ambalaje pentru livrarea legumelor şi
fructelor în stare proaspătă. Ajutorul financiar se mai acordă şi pentru susţinerea energiei
termice şi electrice pentru culturile realizate în sere şi solarii încălzite. De asemenea, suma de
aproximativ 4,5 milioane de lei reprezintă fonduri pentru sectorul viticol. Potrivit Ordinului MADR
850/2006, anexa J, sprijinul financiar se acordă pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în
plantaţiile viticole pe rod şi tinere cu soiuri nobile pentru strugurii de masă şi vin, inclusiv pentru
vinuri cu denumire de origine controlată. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt producătorii
agricoli, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care deţin şi/sau exploatează suprafeţe
cultivate cu viţă de vie şi/sau produc vinuri cu denumire de origine controlată, individual sau în
formă de asociere. Cuantumul sprijinului financiar este de 500 de lei pentru un hectar. Tot
pentru sectorul viticol, APIA acordă sprijin financiar pentru certificarea cantităţilor de vin cu
denumire de origine controlată şi pentru achiziţionarea însemnelor de certificare a acestei
categorii de calitate. Cuantumul sprijinului financiar este de 12 lei/hectolitru. APIA a mai
repartizat Centrelor Judeţene suma de 1.062.210 lei, pentru producţia de plante medicinale şi
aromatice destinată comercializării. Precizăm că, pentru culturile de la care se utilizează
sămânţa, sprijinul financiar este de 600 lei/tonă, iar pentru culturile de la care se utilizează
telefon:0350-402.574 planta întreagă şi/ sau rădăcina, cuantumul este de 800 lei/tonă.

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

04
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009
Administrativ...

Viceprimarul Vând apartament, \n


municipiul Rm. Vâlcea,
Romeo cu trei camere, Blocul I5,
et. 3 din 5 (bloc
Rădulescu, în mansardat),
sprijinul super\mbun`t`]it, \n
zona nord. Rela]ii la
râmnicenilor telefon:
0724-234.079
Audienţele acordate miercuri
dimineaţa de
viceprimarul Romeo
Rădulescu au dovedit,
SC ILDO IMPEX SRL vinde c`r`mid` termic` portant`,
încă o dată, că pentru import Serbia. Comanda minim` este de un TIR (33,6 mc).
mulţi cetăţeni ai V` putem acorda o ofert` special` pentru tavane cu pre]uri
Râmnicului apelul la avantajoase. Râmnicu Vâlcea, Strada Stolniceni, nr. 156.
Primăria municipiului
reprezintă o posibilă Rela]ii la telefon: 0728-957.710
soluţionare a sau 0740-497.373.
problemelor pe care le au, chiar dacă acestea nu sunt de competenţa
administraţiei locale: conflicte între vecini iscate de limitele de proprietate,
cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată sau neînţelegeri între locatari
şi conducerile asociaţiilor de proprietari din care fac parte. Situaţiile
generate de retrocedările de terenuri sau de acordarea de despăgubiri au
fost transmise, pentru o discuţie mai elaborată, comisiei de fond funciar, iar
pentru solicitările locative au fost făcute verificări la dosarele deja depuse.
În altă ordine de idei, viceprimarul Râdulescu a dat dispoziţie pentru
Începând cu data de 01 iulie
verificarea unor lucrări edilitare realizate în zona străzilor Mărăşeşti -
Privighetorii, dar şi a modului de calcul al consumurilor facturate către
2008, Milenium Trans Impex
chiriaşii căminului de la Grupul Şcolar ”Antim Ivireanul”. De asemenea, a efectueaz` curse regulate pe ruta:
mai fost luată în evidenţă solicitarea unui locatar de pe strada Stolniceni
de a se reabilita alimentarea cu apă pe această stradă, dincolo de
pasarela de acces spre Platforma Industrială Sud, precum şi de montare a
unei staţii de autobuz în zonă. n Codruţa DUMITRESCU
cu plecare din:
-Bucure[ti, la ora 04.30;
SC MATDAN SERVICE SRL, -Horezu, la ora 17.30.
angajeaz` [oferi posesori de permis de Pentru rezerv`ri [i mai
multe informa]ii,
conducere categoria D [i atestat pentru apela]i cu \ncredere
transport persoane. Condi]ii: Domiciliu \n num`rul de telefon:
municipiile Râmnicu Vâlcea sau Dr`g`[ani [i 0743.333.682
\n Slatina ŞI VÂRSTA PÂNĂ ÎN 41 DE ANI!
Rela]ii la telefon:
0728-242.765

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

Administrativ...
05
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009

Pui de lamă proaspăt


născut la Grădina
Zoologică râmniceană
În prag de începere a amplelor lucrări de modernizare
care o va transforma într-un adevărat parc tematic, Grădina
Zoologică a Râmnicului s-a îmbogăţit cu un nou chiriaş. Suzi
şi Georgică, cele două lame care sunt în îngrijirea Grădinii
Zoo de 3, respectiv 7 ani, au de săptămâna trecută un pui de
sex feminin, care, deocamdată, stă sub atenta supraveghere a
mamei. Puiul de lamă s-a născut fără probleme, la o greutate
apreciată de medicul veterinar al grădinii ca fiind una
normală, iar pe parcursul ”travaliului” a fost permanent
supravegheată de personalul de specialitate. Cea mai recentă
naştere importantă la Grădina Zoologică s-a întâmplat în urmă cu TU SESIZEZI, NOI ÎI
aproape un an când a fost adusă pe lume leoaica Shinga. PUNEM LA PÃMÂNT!
n Alina ROGOBETE
alyna_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
Gutău şi-a mai împlinit un vis crezut imposibil:
Depozitul de deşeuri de la Feţeni, Prima televiziune
VIZIONATI-NE PE
SITE-UL ZIARULUI
inaugurat în sfârşit online din Vâlcea! PRO EXPRES:

www.publipro.ro
8.00 - FILM: HORROR: AVIONUL
MORŢII
9.30 - CONFERINTA DE PRESA LA PRIMARIA
MUNICIPIULUI DRAGASANI
10.14 - SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI
LOCAL DRAGASANI PE LUNA SEPTEMBRIE 2009
11.15 - PUBLICITATE
11.28 - FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI
ŞCOLAR 2009 - 2010 LA CLUBUL COPIILOR
DRĂGĂŞANI
12.18 - PUBLICITATE
13.31 - FILM HORROR: LUPUL ÎNTUNECAT
15.35 - VIDEOCLIPURI CU MICHAEL
Vă aducem aminte că realizarea acestui depozit de deşeuri a fost aproape de domeniul JACKSON
SF-ului, mai ales din cauza terenului ales pentru acest lucru şi pentru faptul că firma care 16.00 - FILM: HORROR: AVIONUL
câştigase licitaţia, respectiv concernul italian Multicava a dat dovadă de o nesimţire cruntă, MORŢII
încasând o grămadă de bani fără a duce la îndeplinire nici măcar un sfert din lucrările la
care se angajaseră… Într-un cadru oficial, miercuri, în data de 14 octombrie a.c., începând 17.30 - CONFERINTA DE PRESA LA
de la ora 1200, a avut loc inaugurarea depozitului de deşeuri de la Feţeni. Programul PRIMARIA MUNICIPIULUI DRAGASANI
evenimentului a constat din: prezentarea pe scurt a proiectului, vizitâ la Feţeni, sesiune de
intrebâri şi râspunsuri cu echipa tehnicâ şi echipa de implementare. In anul 2001, Primăria 18.14 - SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI
Municipiului Râmnicu Vâlcea a devenit beneficiarul final al masurii ISPA “Sistem integrat LOCAL DRAGASANI PE LUNA SEPTEMBRIE 2009
de gestiune a deşeurilor municipale în Râmnicu Vâlcea”, proiect prin care s-a propus 19.15 - PUBLICITATE
rezolvarea unei probleme majore de mediu, si anume cea a colectării, transportului si
depozitării deşeurilor municipale conform directivelor şi normelor Uniunii Europene. 19.28 - FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 16 milioane de Euro, din care 11,04 ŞCOLAR 2009 - 2010 LA CLUBUL COPIILOR
milioane reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene prin Măsura
ISPA, 2,50 milioane de Euro au fost asiguraţi de la bugetul de Stat, 1,10 milioane de Euro DRĂGĂŞANI
au fost contribuţia bugetului local, iar 1,36 milioane de Euro au fost asiguraţi conform 20.28 - PUBLICITATE
OUG 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru
continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA. 20.41 - FILM HORROR: LUPUL ÎNTUNECAT
n Alin BARBU 22.35 - VIDEOCLIPURI CU MICHAEL
alyn_propress@yahoo.com JACKSON
www.publipro.ro
NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

06
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009 Publicitate...
F Urgent!Vând F Urgent! Vând F Urgent! Vând F Vând autoturism FBarbat 44 de ani, fara
teren \n Ostroveni teren \n Govora Sat teren \n Priporu marca Solenza model obligatii, serios, situatie
1,9 diesel, an de materiala buna, doresc
Sat (\n spatele suprafa]` 4600 suprafa]` 3000 mp.,
Azilului de mp.cu deschidere d-14 ml., pre] fabricatie 2004, culoare fata numai de la tara,
alba. Pret: 3.300 euro peste 30 de ani, pana in
b`trâni)suprafa]` 130 ml., pre] 18.000 20.000 55 de kg., pentru
negociabil. Rela]ii la
500 mp., d-24,60 Euro fix.Telefon: Euro.Telefon: telefon: 0722-598.593 casatorie. numai sms, la
ml. Pre] 25.000 0722.402.369, 0722.402.369, sau 0766-256.100 numarul de
Euro neg. 0747.491.633. 0747.491633. telefon:0724-903.879

F Vând ap.2 A apãrut prima televiziune online din Vâlcea.


camere \n Rm.
Valcea, cartierul Vizionaţi-ne pe: www.publipro.ro
Traian,decomandat,
f`r` \mbun`t`]iri,
et.3/4, pre] 67.000
Euro neg. Tel.
0740.558.698.
F Vând ap.cu 2
camere,
superŒmbun`t`]it,
totul nou, et.4, cu
izola]ie, bl.P4, sc.C,
ap.13. Pre] 70.000
Euro. Tel.
0727.981572.
F Particular vând
apartament cu 2
camere et.1/4, toate
utilit`]ile, lâng`
Spitalul Vechi,
stradal bl.7, cu 2
debarale, 2 holuri,
gazometru,
apometre, interfon,
pre] neg. Tel.
aparela rei
0723.999.631,
p utul fiecã
0726.415.556. ince uni!!!
l
F Particular vând
ap.cu 2 camere,
str.Dacia, vis-a-vis de
magazinul,, Plus”,
et.4, cu gresie, r e i t ul
a rs
faian]`, parchet, ap sfa ãrei
\mbun`t`]iri, par]ial
mobilat, pre] neg.
Mai citiţi, pe la fiec !!
i!
lun
Tel. 0723.592.512.
F Vând apartament
WWW.PUBLIPRO.RO:
cu 3 camere,
str.Henri Coand`, apare
bl.R5, \n pia]a Nord, în fiecare
2 balcoane, 2 b`i, 72 vineri!!! apare ijlocul
mp., \mbun`t`]it, la m ei luni!!!
persoan` fizic`. Tel. fiecãr
0250/748.601,
0720.042.764.
i acide
F Vând ap.3 cele ma le în
camere, Dr.Hacman, artico le
2 b`i, 2 balcoane, singure ii
]
bl.95, sc.B, ap.9, publica din
le
et.4/4. Pre] 85.000 vertica lcea!!!
Euro neg. Tel. Vâ
0740.224.415. judetul

F Vând ap.3
camere, Dr.Hacman,
dec., 3 balcoane, apare
et.1/4, \mbun`t`]it, odata la trei luni, l a
termopan, parchet, sfarsit de luna!!!
gresie, faian]`, pre]
90.000 Euro.Tel.
0741.248.908.
NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

Divertisment... 19 oct. 2009 - 25


octombrie 2009 07
Bancuri Şi
Voie bunã...
Intr-un sat, la spovedanie, preotul le cere femeilor Linistiti, parintii
ca la spovedanie,sa nu mai spuna ca si-au inselat lui Bula se
barbatii,ci ca au alunecat si de cate ori au alunecat.apuca de prostii,
Dupa ce preotul,a murit, vine un alt preot mai si cand se
tanar. simteau si ei mai
Cand vede ca la spovedanie multe femei afirmau bine, pe tata lui
ca au alunecat, se duce la primar. Bula il trece un
-Domnule primar, va rog sa luati masuri si sa gand:
reparati ulitile satului, caci foarte multe femei - Auzi fa, da
aluneca si se pot accidenta. copilul ce se va noi le spunem că toate sunt nişte zdrenţe hoitoase şi retardatde
Primarul, care stia ce inseamna a aluneca, incepe naste cine il şi, ale dracului, ele continuă să creadă că reprezintă ceva!...
sa rada in hohote. creste, ca noi
- Nu mai radeti, ca si sotia dvs.a alunecat de mai suntem saraci lipiti!?!! - Pai? sa vezi... Cand eram la preliminarii am
multe ori... - N-ai grija, il creste Cel de Sus! zice mama lui muscat-o un pic de fund, atunci ea mi-a tras o
Bula, pentru a-l linisti. basina in fata, a iesit zburand pe fereastra si mi-a
Intr-o zi, mama si tatal lui Bula, care aveau chef de La care se aude din pod glasul lui Bula, ingrozit: mai luat cu ea si proteza !
o partida de sex, se tot gandeau cum sa scape de - Eu? Cu 5 lei si o felie de paine unsa cu
odrasla, sa nu ii deranjeze. margarina? Un inspector de la Fisc vine la sinagoga in control,
- Lasa ca stiu eu, spune mama lui Bula si il cheama se uita pe registre si concluzioneaza catre rabin:
la ea pe baiat. Doi batranei, dupa ce s-au imbatat, au decis sa - Domnule, veniturile dvs sunt mici si impozitul la
- Uite Bula, ia 5 lei si o felie de paine unsa cu mearga la o casa de toleranta. fel. Cum reusiti dvs sa traiti cu niste incasari asa de
margarina si mergi la film, ca e o productie noua la Odata ajunsi acolo patroana ii priveste cu atentie, o mici?
Cinema! cheama pe servitoare si ii zice : - Noi aici reciclam TOTUL si ne multumim cu
- Da mama, zice Bula, care de ascultator ce era, - Du-te in primele doua camere si pune cate o putin.
numai la film nu s-a dus, ci s-a urcat in pod, unde papusa gonflabila in fiecare pat. Mosii astia sunt - Chiar totul?
avea el o gaura facuta mai demult. atat de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. - Tot.
N-am de gand sa-mi folosesc fetele pentru - Si picaturile de la lumanari?
- Da, le strangem si le trimitem la o fabrica de
DOUA FETITE... nenorocitii astia de mosi. Servitoarea indeplineste
ordinele si batraneii se duc in respectivele camere lumanari si din cand in cand ne trimit o lumanare.
- Bineeee... Si firmiturile de pe masa le reciclati?
Un pedofil vede doua fetite se apropie de si ? indeplinesc tema ce corespundea locului?. intreaba agentul in zeflemea...
ele si ii spune uneia ca daca il lasa sa o In drum spre casa, unul dintre batrani zice :
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta ! - Da. Le strangem si le trimitem. Din cand in cand
atinga jos ii da o ciocolata.Fata se zise unul. primim o punga de pesmet.
gandeste putin si pana la urma - Moarta ?!! De ce crezi asta ? - Bun, da cu pieile de preputz de la circumcizie ce
accepta.O ciocolata,doua,trei,patru pana - Pai nu s-a miscat si nici n-a vorbit in timp ce faceti? Si pe ele le reciclati?
- Da. Le strangem, le trimitem la Fisc si din cand in
cand fetitza ii spune celeilalte:"Hai fa sa faceam dragoste.
mergem ca pana ma FUTE asta dau in - Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a cand ne trimit cate-un pulica asa ca tine sa ne
mea era vrajitoare ! controleze!...
diabet" - Vrajitoare ?!!! Ce te face sa crezi asa ceva ??? SURSA:www.glumite.ro
pastei de dinti muncii, 270 de milioane de oameni sunt
asa ca poate raniti si alte 160 de milioane de persoane
ajunge ›n se imbolnavesc din cauza muncii. Pierde-
pasta. Imediat rile rezultate ajung la aproximativ 4 pro-
- Cerceta- mult mai scumpe, au fost declarate de alerta s-a dat cente din PIB, "de 20 de ori mai mult de-
torii ame- specialisti ca fiind nedaunatoare pentru si-n Rom“nia. Inspectorii OPC cauta acum cat suma ajutorului public pentru dezvol-
ricani au sanatatea oamenilor. pasta de dinti ›n toate pietele si engros- tare", se precizeaza in raport. Directoarea
publicat - Cancer la urile din tara. Au gasit marca, dar nu au Programului Safework al Biroului, Same-
un studiu taraba, cu gasit lotul. Trebuie sa identifice toata era Maziadi al Tuwaijri, a comentat ca
potrivit pret redus! pasta de dinti venita din China, pentru ca accidentele nu fac parte din munca si ca
caruia fu- Uniunea exista pericolul ca prin marfa venita cu cele mai multe dintre acestea puteau fi
mul pro- Europeana acte-n regula sa fi fost strecurate si evitate. "Practici de prevenire riguroase
dus de lu- ne produse contrafacute. Reporterii au plecat trebuie aplicate sistematic de guverne,
m“narile avertizeaza cu camera ascunsa sa caute si ei. Au angajatori si muncitori la nivel national
parfumate ca o pasta gasit pasta de dinti periculos ›ntr-un en- si in cadrul societatilor", a apreciat ea.
este im- de dinti gros din Capitala. Fiind foarte ieftina - Cercetatorii
pregnat cu cancerigena pericolul e si mai mare. Se vinde foarte unguri au dat
multe sub- s-ar putea bine. Unde au fost reporterii mai erau publicitatii
stante to- vinde si pe doar c“teva bucati. Dietilenglicolul se rezultatele unui
xice, piata ro- utilizeaza la producerea antigelului si ca studiu potrivit
asociate cu declansarea cancerului, m“neasca. solvent. Þnghitita ›n cantitati mai mari caruia nou-
astmului si a eczemelor. Lum“narea ›n Produsul, care poate chiar ucide copiii, a substanta poate provoca intoxicari care nascutii sunt
sine nu produce niciun rau, ›nsa oamenii fost descoperit ›n Spania si se crede ca ar pot fi fatale. foarte sensibili la
ar trebui sa evite sa le foloseasca ›n putea fi importat ›n toata Europa. E - Un raport al muzica, receptand
fiecare zi ›n salile de baie sau ›n alte cautat acum ›n special ›n engros-urile Biroului foarte bine
spatii slab ventilate, au explicat unde se vinde marfa din China. Alarma International al sunetele chiar si la
cercetatorii americani. Oamenii de stiinta s-a dat ›n Spania. Acum doua zile Muncii arata ca o zi de la nastere.
au descoperit ca cel mai comun tip de Autoritatea Nationala pentru Protectia aproximativ 2,2 Studiul a durat
lum“nari parfumate, fabricate din Consumatorilor a primit o notificare prin milioane de aproximativ trei ani si la el au participat
parafina, elibereaza cantitati potential Sistemul Rapid de Alerta, prin care eram persoane mor in 100 de nou nascuti de la varsta de una
periculoase de substante chimice, precum avertizati despre existenta pe piata fiecare an din sau doua zile. Cercetatorii au observat ca
toluen si benzen. Parafina este un produs spaniola a unei marci de pasta de dinti cauza bolilor nou nascutii percep foarte bine ritmul
sintetic, format dintr-un amestec de Spearmint considerata a fi un produs sau accidentelor muzicii, inregistrand fiecare schimbare
hidrocarburi saturate obtinute la periculos. Produsul, importat din China, profesionale, muzicala. Tinand cont de faptul ca
distilarea titeiului sau a carbunilor, avea un continut foarte mare de informeaza AFP. muzica reflecta de multe ori ritmul
obtinut ›n industria petroliera. dietilenglicol, o substanta periculoasa. Potrivit rapor- vorbirii cercetatorii ungari considera ca
Lum“narile fabricate din ceara de albine Dietilenglicolul poate fi o impuritate ›n tului publicat azi, cu ocazia Zilei pentru nou nascutii care asculta muzica pot
sau din ceara pe baza de soia, desi sunt glicerina, produs folosit la fabricarea Siguranta si Sanatate in domeniul invata mai repede sa vorbeasca.

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!
C M Y K

08
19 oct. 2009 - 25
octombrie 2009 Flagrant!...

Minoră de 16 ani coruptă de iubit


ca să meargă la...
O mamă din municipiul reşedinţă de judeţ
Râmnicu Vâlcea, (foto stânga) ne-a cerut, de curând
ajutorul pentru a dovedi faptul că un anume Adrian
Duţă (zis Sasu, prin lumea interlopă vâlceană), în
calitate de iubit al fetiţei sale în vârstă de numai
16 ani, Alexandra Pantea (foto dreapta) a reuşit
ca să o convingă pe aceasta din urmă ca să
renunţe la ea, la şcoală şi la tot ce îi
oferise mai bun familia ca să câştige
bani din prostituţie. Femeia a intrat
la idei atunci când un prieten

.
comun al nostru, taximetristul Nicu

s . .
Pătraşu, de la firma Sooters i-a

u
adus o înregistrare a unei convorbiri

o d
telefonice dintre acesta şi un alt

pr
prieten al lui din care reieşea clar
până şi unde avea cerceii fiica femeii
cu care amicul prietenului nosru
comun susţine că a întreţinut relaţii
sexuale cu copila, în zona Fântânii de
la Goranu, contra cost. În
înregostrarea cu pricine se spune şi taie venele. Eu am bănuit că e ceva de genul
faptul că pentru a intra în... “posesia” acesta, pentru că el nu avea serviciu, dar cât
acestei fete, cunoştinţa prietenului au stat aici, îşi permiteau ca să facă mici,
nostru, Nicu Pătraşcu, l-ar fi contactat telefonic pe acest friptururi, să ia băuturi scump etc., dar până nu i-a spus
Sasu, pe care il recomandase o altă persoană de sex feminin, Nicu care, vorba aceea, i-a fost ami mult decât un tată, eu am
care i-ar fi spus că îi trimite pe... “femeia lui”. Bărbatul i-a refuzat ca să cred aceste lucruri. De la Poliţie, mi s-a spus că
mai spus lui Nicu Pătraşcu, tot în cadrul acelei convorbiri nu este treaba lor, iar de la Parchet mi s-a spus că nu mai
telefonice, că nu era prima dată când apela la serviciile este acea lege în care se zice că chiar dacă e minoră, el poate
acestui Sasu, iar el îi trimitea aceeaşi fată şi că, nu cu mult fi pedepsit devreme ce ea are deja 16 ani!”, ne-a povestit
timp în urmă, copila făcea sex pe sume de genul a 100 de lei femeia, într-o declaraţie dată pe bandă audio. Nimic mai fals.
noi de partidă, însă acum, de când cu criza, acceptă şi numai Conform art. 199, “Fapta aceluia care, prin promisiuni de
30 de RONI. Femeia spune că, după ce i-a lăsat ca să casatorie, determina o persoana de sex feminin mai mica de
locuiască împreună la ea, iar ei au plecat ca să îmbrăţişeze un 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseste cu
alt tip de viaţă - mai neortodox - s-a adresat atât poliţiei inchisoare de la unu la 5 ani. “. Mai mult, cu o astfel de
judeţului Vâlcea, condusă pe atunci, încă, de către Florian promisiune, şi altele şi mai şi, acest Adrian Duţă, zis Sasu, a
Marin, de curând demis din funcţia de şef al IJP Vâlcea, cât convins-o ca să se prostitueze. mai mult, iată de ce nu reuşim
şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. De la ca să eradicăm fenomenul prostituţiei: pentru că poliţaii,
poliţie, i s-a spus că nu este priblema lor, iar la Parchet a fost atunci când sunt sesizaţi cu privire la activitatea unor
repezită de o femeie - cul mea, care ar fi trebuit ca să o proxeneţi, refuză să se implice. Dacă, potrivit legislaţiei
înţeleagă - şi trimisă să se ducă acasă şi să nu îi mai defecte din România. prostituatele nu răspund penal, decât
deranjeze că ei au osare mai importante. “Mia acest individ cu amendă, proxeneţilor, mai ales atunci când corup minore
nu mi-a prezentat încredere de când am discutat, prima oară, pentru trafic de carne vie, pot răspunde cu închisoare, dar,
cu el, la telefon. Dar eu am crezut aşa că îl iubeşte, ca bărbat, aşa cum ne-a spus şi femeia... “sunt convinsă că poliţia ştia
şi le-am permis ca să stea la mine încasă cu condiţia ca el să deja despre acest caz. Sunt convinsă că îl au pe acest interlop
îşi ia serviciu, iar ea să îşi continue studiile! Au acceptat, un în baza de date, deja, însă nu au vrut ca să mă ajute!”.
timp, după care au plecat, asta după ce el pe mine m-a n Alin BARBU
înjurat în fel şi chip... Câns le-am spus că nu mai sunt de alyn_propress@yahoo.com
acord cu o relaţie în halul acesta, au vrut amândoi ca să îşi www.publipro.ro
proiect de hotărâre in care apreciază ca organizarea propriile fotolii din
Băsescu cere un unui referendum pe tema votului uninominal nu este
oportună. Punctul de vedere al Comisiilor juridice a fost
P a r l a m e n t .
Preşedintele

nou referendum cerut de conducerile Camerei Deputaţilor şi


Senatului, după ce Parlamentul nu a reuşit să
adopte o hotărâre legată de organizarea unui
României propune
ca românii să ia
decizii pentru
(comunicat de presă al senatorului PD-L referendum privind introducerea votului uninominal. p o l i t i c i e n i .
de Vâlcea, Dorel Jurcan) Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au decis, Comportamentul
luni, retrimiterea la comisiile juridice a raportului redactat celor trei partide
Preşedintele Traian Băsescu a cerut avizul de acestea cu privire la punctul de vedere al demonstrează că le
Parlamentului pentru organizarea unui referendum Parlamentului referitor la solicitarea şefului statului de a este frică de votul
naţional pentru Parlament Unicameral şi reducerea organiza un referendum pentru introducerea votului cetăţenilor.Raspunsul
numărului parlamentarilor la maxim 300. Şeful uninominal. “Trebuie continuată reforma statului şi, al acestor comisii fiind
statului a propus ca data pentru organizarea doilea, reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, insa unul consultativ,
referendumului să fie ziua de 22 noiembrie, ziua element esenţial pentru ca acesta să nu fie o povară conform articolului
alegerilor prezidenţiale. Presedintele Traian pentru cetăţeni. Cu toate că 82,2 la sută dintre 90 din Constituţia
Băsescu a menţionat că un Parlament unicameral ar cetăţeni s-au pronunţat pentru reducerea de R o m â n i e i ,
răspunde nevoilor României actuale şi ar avea parlamentari, reprezentanţii PSD, PNL şi ai UDMR referendumul va
avantaje multiple pentru ţară. Preşedintele a oferit din Comisiile juridice ale Parlamentului au respins avea loc la data
drept exemplu eficienţa, rapiditatea în luarea cu dispreţ, încă o dată, aşteptările românilor. solicitată de
deciziilor şi reducerea cheltuielilor de funcţionare a Parlamentarii PSD, PNL şi ai UDMR demonstrează preşedintele
statului. Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi că acţionează doar pentru apărarea propriilor României”, a declarat
Senatului au adoptat, la inceputul săptămânii, un interese şi că au întors spatele cetăţenilor, probabil senatorul PD-L Valcea
fiindu-le frică de verdictul electoratului în legătură cu Dorel Jurcan.

NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro Singura pres` vertical` din Vâlcea!