You are on page 1of 12

Fantasmes al Palau!

(Canti qui pugui)


Autor: © Albert Güell i Juanola
Il·lustrador: © Xavier Cussó

Propostes didàctiques: © Mariona Masferrer

Podeu veure un resum del llibre, així com també de la biografia de l’autor
i de l’il·lustrador, a l’apartat web de llibres publicats.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES

Abans de llegir:
1. Si dediques una estona a fullejar les pàgines de Fantasmes al Palau!
podràs observar que hi ha algunes diferències amb la resta de novel·les.
Podries esbrinar quines són?

2. Després de pensar-hi una mica, t’imagines per què l’autor utilitza la lletra
cursiva en alguns moments?

3. Veuràs que el subtítol és Canti qui pugui, de quina frase feta prové?
Series capaç de trobar la relació entre el subtítol i l’expressió original i el
que passarà al llarg de la novel·la? Pots ajudar-te de les il·lustracions de la
coberta.
4. Descriu breument la coberta.

5. Després d’haver contestat les preguntes anteriors, formula quatre hipòte-


sis del que passarà en la història que llegiràs.

6. Busca la informació bibliogràfica de l’autor que creguis interessant per


tal de gaudir més de la lectura. Quines altres obres ha escrit?
Personatges:

1. Completa la graella següent:

Personatges Principal / A què es Principals Trets psicològics


Secundari dediquen? actuacions en
la trama
2. Partint de la informació de la graella de l’exercici anterior, organitza un
debat en grups de cinc companys i estableix la relació existent entre els trets
psicològics dels personatges i la seva actuació. Entens la seva manera de
fer?

3. Podries agrupar tots els personatges de l’obra en dos grups diferents?


Vés a la pàgina 40 del llibre i fixa’t què diu el Tomàs, t’ajudarà.

4. Al llarg de la història passen coses ben estranyes. Els alumnes de


l’Amadeu intenten descobrir quines són; hi ha opinions de tot tipus: fets
paranormals, explicacions científiques recargolades,... A partir de l’últim
paràgraf del llibre, elabora un text argumentatiu defensant la teva opinió.

“Ara, l’Eugènia era la primera a defensar el que havia vist, per antiga o
acientífica que pogués ser l’explicació. (Generalment, molt més fiables,
creïbles i versemblants que les explicacions científiques.)”
5. L’Amadeu ha d’escriure la cantata de la TAC. Quin és el procés que utilitza
per a escriure? Quins són els principals problemes que ha de superar?

6. En aquest procés creatiu, la musa Euterpe hi té un paper molt important.


Informa’t sobre les muses i explica per què l’Amadeu rep l’ajuda d’aquesta
en particular.

7. Hi ha dos moments al llarg de la novel·la en els quals l’Amadeu s’inspira


i troba un tema adient per la cantata. Et recordes de què passa?
Llengua:
1. Busca deu noms d’instruments que formen part d’una orquestra. Si
tornes a la pàgina 109, el narrador ens en parla.
V I O L O N C E L T H A
I C L A V I C E M B A L
L O C L A R Q U E C R I
N N X E L G N A I R T S
U T R V J U O P O G I C
P R A R I M R T N U M A
U A V M U O B O E I B R
T B A L B U L E R T A I
S A V A N O C I L E L L
E I S Q U E R I T L I L
T X U A P M O R T S S O

2. Busca el lloc que ocupen a l’orquestra els instruments que has trobat a
la sopa de lletres.
3. Des del piano, la musa Euterpe va dir:
“- Hola! Ets aquí, oi?.
Tu no em veus, però sé que ets aquí, no pateixis. No et moguis, haig de
rumiar com sortim tots d’aquí i després ja veurem com et torno a casa... Jo
també m’alegro de veure’t. Bé, veure’t és un dir, perquè no et veig. Però
suposo que ets aquí... – va dir mentre esquivava el martellet del do de la
tercera octava, que de ben poc l’estampa entre les cordes i l’amortidor de
feltre.”

Esbrina el significat de les expressions en negreta i respon les preguntes


següents:

• El narrador parla de martellet i de cordes. De quina família d’instru-


ments és, doncs, el piano?

• Has pogut esbrinar què era la tercera octava? Fins a quantes octaves
pot tocar un pianista?

• Què és l’amortidor de feltre?

4. En un moment d’inspiració, a l’Amadeu “li semblava tenir la melodia a


punt de vessar pels capcirons dels dits... Era a tocar..., només havia de
“connectar” bé els dits amb les tecles...”. Què et sembla que vol dir? Et ve
al cap alguna expressió similar?
Espai:
1. Un dels espais més importants on transcorre la història, és el Palau de
la Música Catalana. Completa la fitxa següent:

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Nom de l’arquitecte responsable:


Any de la inauguració:
Ubicació:
Estil arquitectònic:
Iconografia principal:

2. A l’última pàgina del diari personal de la musa Euterpe (Da capo al fine),
hi diu:

“Estimat diari,
Me’n vaig de Barcelona i d’aquest
Palau de la Música Catalana, on
tantes bones hores he passat. Ha
estat un temps meravellós..., i quines
festes a la nit... Ahir ens vam trobar
tots: els habitants del trencadís de
l’Orfeó Català de la façana, que són
molt divertits, les noies del cor de la
claraboia de la sala de concerts,
el bust d’en Millet, Bach, Beethoven,
Clavé..., les divuit muses, els dos Pegàs
i els esbojarrats cavalls de la cavalcada
wagneriana... Va ser fantàstic”.

Divideix la classe en nou grups i busca informació sobre cada un dels


participants de l’última festa de comiat de l’Euterpe al Palau de la Música.
Per a entendre-ho millor:
1. Des d’un principi, la musa Euterpe està disposada a ajudar l’Amadeu
amb la composició de la seva cantata i li dóna alguna idea, com el tema de
la pluja. Arriba un moment, però, que l’Euterpe s’enfada amb el professor de
música i li posa bastons a les rodes. Sabries explicar per què s’enfada?

2. Busca informació sobre la figura de Guido d’Arezzo.


3. Guido d’Arezzo i la musa Euterpe sembla que es guardin rancor per
alguna història del passat; ho veiem a les pàgines 60 i 62. T’imagines per
què podrien estar enfadats aquests dos personatges tan importants per la
música? Trobaràs una petita ajuda a la pàgina 95.
SOLUCIONS
Abans de llegir:
1. No hi ha capítols, hi ha compassos.
Alguns fragments del text estan en lletra cursiva.
2. Els fragments escrits en lletra cursiva, són aquells en els quals parla la
musa Euterpe. Corresponen al seu diari personal.
3. “Canti qui pugui” és una variació de “campi qui pugui”.
Personatges:
4. Personatges reals, humans i personatges irreals, que corresponen al
nostre imaginari col·lectiu.
7. Aquest primer moment és quan l’Amadeu i els seus alumnes es troben
a l’aula de música el dia de la festa de Nadal de l’escola. Decideixen que la
pluja pot ser un bon tema per a la cantata; la musa Euterpe era allà. En el
segon moment d’inspiració, quan decideix dedicar la cantata a Guido
d’Arezzo, la musa Euterpe aconsegueix que l’Amadeu s’acosti al piano i obri
un dels seus llibres.

Llengua:
3.
• De la família dels instruments de corda.
• Una octava és el interval que separa dues notes, les freqüències
fonamentals de les quals tenen una relació de 2 a 1. És a dir, de do a do és
una octava. El do de la tercera octava és el que ve després dels dos grups
de 7 notes en el teclat. Generalment són 7 octaves, tot i que pot variar
segons els models i les èpoques.
• És un dispositiu de feltre la funció del qual consisteix en aturar la
vibració de la corda a la qual estan adscrits i, per tant, n’aturen també el so
quan el pianista deixa de tocar la tecla. Posteriorment, l’amortidor de feltre,
torna a deixar la corda lliure per tal que pugui tornar a ser tocada.
5. El que vol dir l’autor amb aquesta expressió és que l’Amadeu estava pràc-
ticament a punt de trobar la melodia adient per a la cantata. Ens recorda a
l’expressió popular “tenir-ho a la punta de la llengua”.
Espai:
1. Arquitecte: Lluís Domènech i Montaner.
Any de la inauguració: 9 de febrer de 1908.
Ubicació: Barcelona.
Estil arquitectònic: Modernisme català.
Iconografia: referències a la història universal de la música i a la tradició
catalana.

Per a entendre-ho millor:


1. S’enfada perquè l’Amadeu decideix dedicar la seva cantata a Guido
d’Arezzo.
3. Les muses representen la inspiració, estan relacionades amb la natura
i amb els elements no racionals. Per la seva banda, Guido d’Arezzo, va ser
el principal teòric de la música medieval; va revolucionar el sistema de
notació musical.