You are on page 1of 2

LA CIÈNCIA GERMÀNICA ( HITLER )

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CIÈNCIA EN ALGUNS PAÏSOS

Sara Prieto i Coral Roales-

Escriu un breu resum del teu escrit en anglès en 1 o 2 frases.

He llegit l'article «La ciència i la


ideologia», escrit per Jose Manuel
Sànchez Ron :

1º Quan Hitler va arribar al poder, la


ciència Germànica brillava per
damunt de qualsevol altra cosa en el
món.

2º La ciència Germànica va fracassar


a Anglaterra perquè mai serà igual
que la ciència democràtica que hi
tenien els americans i els britànics..

3º La ciència Germànica va sofrir per Image: 'Adolf Hitler at Madame Tussauds in


l'exili dels científics d'origen jueu. London'
www.flickr.com/photos/44124324682@N01/149392
321
4º Planck es va entrevistar amb Hitler
per a intentar detindre la matança
Ària : Nom al que anomenaven als
del científics d'origen jueu.
pobles de raça blanca en el segle
5º El sistema científic-tecnològic XIX.
alemà va ser el suficient bo com per
Innobles : Persona que no es noble
a produir una serie de
( important )
desenvolupaments importants.
Sistema científic-tecnològic :
 OPINIÓ PERSONAL Consisteix a aconseguir resultats
utilitzant mètodes de deducció ,
El test va dirigit a persones amb un
anàlisis i síntesis de la realitat.
saber més científic i històric ja que es
molt difícil d'entendre si no saps res Repudiaven: No valorar alguna cosa
de la historia de Hitler, la democràcia
etc. Diccionari utilitzat: Wikipedia

Va dirigit a gent que s'interessa per


el mon històric .

 BASAT EN L'ARTICLE:
 DICCIONARI DE L'ARTICLE
Sànchez , JM 21/01/06 << Entre la
ciència i la ideologia >>. EL PAÍS

1r de Batxillerat – Ciències per al Món Contemporani - Escriu la data


2