You are on page 1of 6

SULIT 1 Peraturan pemarkahan 1223/1

Projek Mas, Sri Aman


2009
BAHAGIAN A

NO JAWAPAN NO JAWAPAN

1 D 21 Unta

2 A 22 Alat sembelihan

3 C 23 Sehingga melahirkan anak

4 B 24 3 bulan

5 C 25 Al-Jamaah

6 B 26 Ahlu Hadis

7 C 27 Bertaubat / kembali kepada ajaran


Islam / taubat nasuha
8 D 28 Qarnul manazil

9 D 29 Fasik

10 D 30 Munafik

11 D 31 Ifadah

12 C 32 Ketua

13 D 33 Haram

14 D 34 Avicenna

15 B 35 Picagari

16 A 36 Al-Qanun fi At-Tib

17 D 37 Keuntungan

18 B 38 Akal / akal fikiran

19 B 39 Ifrad

20 B 40 Tamattuk

KERTAS 1 (BAHAGIAN B)
SULIT 2 Peraturan pemarkahan 1223/1
Projek Mas, Sri Aman
2009

SOALAN JAWAPAN MARKAH


1 (a)
i. Hukum mengamalkan perbuatan khurafat adalah (1isi x 2 m = 2m)
Haram / dosa besar.

ii. Empat faktor khurafat masih diamalkan oleh (4 isi x 1m=4m)


masyarakat Islam :
- pengaruh kawan
- lemah pegangan agama
- jahil
- tamak harta
iii.
Perbandingan maksud khurafat dengan kufur (2 isi x 2m=4m)
dari segi istilah :
- kurafat : kepercayaan karut marut
- kufur : ingkar kepada perintah Allah

(b)
i. Maksud ahli sunnah wal jamaah mengikut istilah (1isi x 2 m = 2m)
golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran
dan Al-Sunnah dan mengikuti jejak langkah sahabat-
sahabat Nabi serta menolak bid’ah.

ii. Pandangan golongan tersebut terhadap al-quran (1isi x 2 m = 2m)


bahawa Al-Quran bukan makhluk tetapi Al-Quran
adalah qadim.

iii. Dua akibat menolak pegangan ahli sunnah wal (2 isi x 2m=4m)
jamaah ialah :
- keluar dari agama Islam
- iman rosak
(c)
Nama lain bagi golongan ahli sunnah wal jamaah (1isi x 2 m = 2m)
adalah :
- ahlu-sunnah
- ahlu hadis

2 (a)
i. Pengertian haji ialah mengerjakan ibadat tertentu, (1isi x 2 m = 2m)
di tempat yang tertentu, masa tertentu, dengan syarat
- syarat tertentu.

ii. Pengertian umrah ialah mengunjungi Baitullah (1isi x 2 m = 2m)


kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila-bila
masa, mengikut syarat-syaratnya yang tertentu
SULIT 3 Peraturan pemarkahan 1223/1
Projek Mas, Sri Aman
2009

iii. dua syarat wajib haji. (2isi x 1 m = 2m)


- Islam
- Baligh
- Berakal
- Berkemampuan
- Merdeka

(b)
i. Pengertian sembelihan ialah menghilangkan
nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara (1isi x 2 m = 2m)
memutuskan urat halkum dan urat merih dengan
menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana
Allah S.W.T

ii. Dua perbezaan antara qurban dan sembelihan

Qurban Sembelihan (2isi x 2 m = 4m)


Hokum sunat Hukumnya harus
muakkad
Dilakukan pada hari Boleh dilakukan pada
raya qurban dan hari- bila-bila masa.
hari tasyrik
Hanya binatang al- Semua jenis binatang
An’am yang halal

(c)
i. Dua tanggungjawab suami dalam rumahtangga : (2 isi x 1m=2m)
- memberi nafkah zahir dan batin kepada
isteri.
- Memberikan didikan kepada isteri supaya
menjadi isteri solehah.
- Memberi layanan yang baik kepada isteri.

ii. Dua kesan daripada pengabaian tanggungjawab


terhadap keluarga : (2 isi x 2m=4m)
- Berlaku pertelingkahan dan hilang
persefahaman
- Anak-anak terbiar tanpa penjagaan dan
didikan yang sempurna.
- Kerukunan rumahtangga tergugat dan
menjadi punca perceraian.
SULIT 4 Peraturan pemarkahan 1223/1
Projek Mas, Sri Aman
2009

(d)
Hokum dan alas an
i. Tidak sah. Kerana masih dalam iddah (2 isi x 2m=4m
1m=hukum
ii. Tidak sah. Kerana luput masa. 1m=alasan

3 (a)
i. dua bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam (2 x 2 m = 4 m)
Malik.
- Ilmu Hadis
- Imu Fekah
ii. (2 x 2 m = 4 m)
Pengajaran ketegasan Imam Malik :
1. Berpegang dengan prinsip murid mencari
guru
2. Berani menegakkan kebenaran
3. Berhati-hati ketika menuntut ilmu

(b)
i. dua sifat peribadi Saidina Uthman bin Affan r.a (1 x 2 m = 2 m)
yang patut dicontohi
- seorang yang zuhud dan dermawan
- berani menegakkan agama Islam

ii. dua polisi yang telah dilakukan oleh Khalifah (2 x 2 m = 4 m)


Uthman bin Affan r.a :
- membuka peluang kepada orang Islam
yang ingin berjihad untuk menyebarkan
agama Islam
- para sahabat telah dibenarkan keluar atau
meninggalkan kota Madinah

(c)
i. maksud musafir ialah pergi ke satu tempat dengan (1 x 2 m = 2 m)
tujuan yang tertentu

dua kesan positif terhadap seseorang yang (2 x 2 m = 4 m)


ii. beradab ketika musafir :
- mendapat rahmat dan keberkatan daripada
Allah
- dapat menikmati keindahan alam ciptaan Allah
- menjalinkan hubungan silaturahim
SULIT 5 Peraturan pemarkahan 1223/1
Projek Mas, Sri Aman
2009

4 (a)
i. Dua faktor yang mendorong penyebaran Islam (2 x 1 m = 2 m)
pada zaman kerajaan Bani Abbasiah :
- Penduduk setempat yang tertarik dengan
Islam
- galakan khalifah yang menyediakan
peruntukan khas dari Baitulmal untuk
para pendakwah dan ulama’
- pembukaan wilayah-wilayah baru
- penggunaan bahasa Arab secara meluas.

ii. Dua kesan positif penyebaran Islam kepada


masyarakat pada zaman kerajaan Bani Abbasiah: (2 x 2 m = 4 m)
- mereka tertarik dengan ajaran Islam yang
menghapuskan perhambaan sesame
manusia.
- Masjid dibina di merata tempat. Ia
menjadi pusat dakwah terbuka untuk
semua orang yang ingin menimba ilmu
dan memantapkan akidah.

(b)
i. Dua hasil penemuan beliau dalam bidang
farmasi: (2 x 1 m = 2 m)
- mencipta benang khusus untuk menjahit
luka pembedahan.
- Penemuan ubat untuk penyakit kronik
- Mencipta picagari
- Menghasilkan ubat bius

ii. Contoh kesungguhan beliau dalam mempelajari


ilmu agama : (1 x 2 m = 2 m)
- Sentiasa melakukan penyelidikan
- Sentiasa ke masjid
- Sentiasa menghadiri majlis ilmu
- Rajin membaca dan menguasai ilmu
pengetahuan.
(c)
i. Dua adab menziarahi jenazah : (2 x 2 m = 4 m)
- Membaca al-quran dan menghadiahkan
Al-Fatihah kepada si mati.
- Menunaikan solat jenazah
SULIT 6 Peraturan pemarkahan 1223/1
Projek Mas, Sri Aman
2009
- Tidak berbual tentang perkara-perkara
yang tidak berfaedah.
- Tidak makan dan minum ketika
menziarahi jenazah.

ii. Tanggungjawab pemimpin terhadap masyarakat :


- Pemimpin wajib memastikan syariat (1 x 2 m = 2 m)
Islam dapat ditegakkan dan pentadbiran
Negara dijalankan berdasarkan syariat
Islam.
- Keadilan wajib ditegakkan oleh setiap
pemimpin dalam pemerintahan mereka.
iii.
Dua langkah yang berkesan untuk mengatasi
masalah pencemaran alam sekitar : (2 x 2 m = 4 m)
- Menanam kesedaran dalam kalangan
masyarakat tentang pentingnya alam
sekitar kepada kehidupan
- Mendedahkan kepada masyarakat
pentingnya menjaga alam sekitar.
- Mengadakan aktiviti bergotong-royong
dengan membersihkan kampong, taman
perumahan dan sebagainya.

KERTAS JAWAPAN TAMAT