Exerciţii recapitulative –substantivul

1.Subliniaţi substantivele comune de la punctul a) şi substantivele de la punctul b) , apoi
analizaţi cuvintele subliniate cu două linii:
a) ”Fetiţa începu a râde. Patrocle se năpusti asupra mesteacănului şi mierloiul săgetă prin
păienjenişul de aur spre tainiţele dumbrăvii.”
.................... .................... .................... .................... .................... ....................
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
b) ” -Patrocle, îi zise Lizuca, tata nu mai vine de la Bucureşti...”
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
.................... .................... .................... .................... .................... ....................
2.Găsiţi substantive care au acelaşi sens cu: ”mioarele”, ”dulăul”, ”ciobănaşul”.
.................... .................... .................... .................... .................... .................... ...................
3. Scrie cuvinte cu sens asemănător, apoi cu sens opus pentru substantivele:
tristeţe- ....................
hărnicie- ....................

iubire- ....................

curaj- ....................

blândeţe- ....................

urcare- ....................

4.Caută în dicţionar substantive ce se scriu cu vocale sau consoane duble. Completează apoi
tabelul următor:

Substantive ce conţin vocală dublă

Substantive ce conţin consoană dublă