You are on page 1of 2

Tjkoztat a Pnzgyi Jogok Biztosa hatskrbe tartoz eljrs szablyairl

A Pnzgyi Jogok Biztosa eljrst a 39/2 !2" #$%%" 2 "& '() ren*elet szablyozza A +nzgyi jogok biztosa eljrsnak trgya: A pnzgyi szervezet azon pnzgyi szolgltatsi tevkenysggel sszefgg tevkenysge vagy mulasztsa, amely a pnzgyi szolgltatsi tevkenysggel kapcsolatos ,ogyaszti jogokat s trvnyes rdekeket (a tov iak an: vdett !ogok" srti, vagy a srelem kzvetlen veszlyt idzi el# A +nzgyi jogok biztosa a 2 !!" *e-e.ber 2/" 0tn keletkezett jogsrele. .iatt in*1that eljrst" $relemre indul% el!rs a fogyaszt%nak a tevkenysgrl vagy mulasztsr%l trtn tudomsszerzstl szm&tott egy ven ell, a tevkenysg vagy mulaszts ekvetkezstl szm&tott 'romves !ogveszt 'atridn ell kezdemnyez'et# A krele.re in*0l eljrs *1jtalan" A pnzgyi jogok biztosa a krelmez szemlyes adatait az informcis nrendelkezsi jogrl szl trvnynek megfelelen kezeli. A pnzgyi !ogok iztosa nem !r'at el: a) a tisztessgtelen piaci magatarts s a versenykorltozs tilalmr%l sz%l% ())*# vi +,--# trvny 'atlya al tartoz% versenyfelgyeleti gy en, b) olyan gy en, amely en a .nzgyi /zervezetek 0llami 1elgyeletrl sz%l% 23(3# vi 4+,---# trvny en meg'atrozott fogyaszt%vdelmi el!rs lefolytatsnak van 'elye# 2gye*i gyben &rs eli eadvnnyal a pnzgyi !ogok iztos'oz fordul'at a fogyaszt% (a tov iak an: krelmez", 'a meg&tlse szerint vdett !ogait srelem rte, vagy azokra nzve a srelem kzvetlen veszlye ll fenn# A +nzgyi jogok biztoshoz a ,ogyaszt abban az esetben ,or*0lhat3 ha a +nzgyi szer4ezetnl kz4etlenl .egk1srelte a 4its gy ren*ezst3 azonban a +anaszra ne. ka+ott 4laszt3 a +anasz ki4izsglsa ne. a tr4nyekben el51rtak szerint trtnt3 4agy a szer4ezet 4laszbl egyb ,ogyaszti jogot srt5 krl.nyt 4lel.ez" A bea*4ny ktelez5 tartal.i ele.ei6 a) a krelmez neve, lak%'elye vagy tart%zkodsi 'elye (szk'elye", b) a !ogvitval rintett szemly vagy szervezet neve, szk'elye, c) a krelmez panasznak rvid le&rsa, az azt altmaszt% tnyek s izony&tk meg!ellsvel, d) a krelmez bizony1tkokkal alt.asztott nyilatkozata arra vonatkoz%an, 'ogy a pnzgyi szervezetnl kzvetlenl megk&srelte a vits gy rendezst, azon an a panaszra nem kapott vlaszt, a panasz kivizsglsa nem a trvnyek en el&rtak szerint trtnt, vagy a szervezet vlasz %l egy fogyaszt%i !ogot srt krlmnyt vlelmez#

e) a krel.ez5 nyilatkozata arra 4onatkozan, 'ogy: 5 az gy en &r%sgi el!rs vagy a .nzgyi 6kltet 7estlet (.67" el!rsa nem indult, 5 az gy en !ogers &r%sgi 'atrozat nem szletett vagy a .67 az gy en nem 'ozott dntst, 5 az gy en a pnzgyi !ogok iztosa mg nem !rt el# (A nyilatkozatok mellkletknt) A eadvny'oz csatolni kell azt az okiratot, illetve annak msolatt (kivonatt", amelynek tartalmra a krelmez izony&tkknt 'ivatkozik# A eadvny'oz csatolni kell a kpvisel meg'atalmazst, 'a a krelmez meg'atalmazott 8t!n !r el# A krelmet valamennyi ktelez mellkletvel egytt postai ton lehet eljuttatni a Nemzetgazdasgi Minisztrium Pnzgyi ogok !iztosa "ivatala rszre #$%% !udapest& "onvd u' #()#%' 6udapest, 23(9# m!us 2#