Matapelajaran: Pendidikan Kesihatan Kelas: Tahun 4 Masa:1030-1100 Tajuk/Tema:Pemakanan Modul : Kesihatan Fizikal SK: 1.3 SP:1.3.

1 Objektif pembelajaran: Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid: 1. Melakar dan melabel Piramid Makanan Malaysia EMK: KREATIVITI DAN INOVASI

BBM: KERTAS MAHJONG, PEN MARKER, POSTER PIRAMID MAKANAN MALAYSIA AKTVITI: 1. Murid ditunjukkan dengan poster Piramid Makanan Malaysia. 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 3. Setiap kumpulan dikehendaki melukis dan melabel aras pada Piramid Makanan Malaysia mengikut kreativiti masing-masing. 4. Murid-murid menunjukkan hasil kerja kepada kelas. REFLEKSI :

PIRAMID MAKANAN MALAYSIA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful