10

Παρασκευή
14 Μαρτίου
2014

ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ενίσχυση της αγοράς
από τον τουρισμό
ΤΗΣ
ΝΤΕΠΥΣ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
chiotopoulou@ekdotiki.gr

Την ενίσχυση της αγοράς και της
τοπικής οικονομίας σε συνδυασμό
με το τουριστικό προϊόν της πόλης
συζήτησαν το Τμήμα Τουρισμού του
δήμου Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) και
εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στα μέσα της
εβδομάδας, σε συνάντηση που
είχαν ο εντεταλμένος σύμβουλος
Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
του δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος
Πέγκας, με τον πρόεδρο του ΕΣΘ,
Κωστή Χαντζαρίδη, ανέπτυξαν με
εκπροσώπους από την Ενωση Ξενοδόχων, την Ενωση Τουριστικών
Γραφείων, την Ενωση Ξεναγών, το
Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού,
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και
με τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού δράσεις οι οποίες
από κοινού θα λειτουργήσουν προς
όφελος της τοπικής αγοράς και της
οικονομίας.
Στη συζήτηση διατυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, ιδέες που αφορούν:
α. τη λειτουργία Open Mall (Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο) σε συνδυασμό με το γενικότερο σχεδιασμό
της δημοτικής αρχής, όπως αστικές
αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις κ.ά.,
β. την κοινή πολιτική χαρτών με τη
συνεργασία του γραφείου πληροφοριών στην πλ. Αριστοτέλους και
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας μόνιμου χώρου
πληροφόρησης για τους τουρίστες,
γ. την καθιέρωση δεκαήμερου Φεστιβάλ Αγοράς, με περιφερειακή
απήχηση και σειρά εκδηλώσεων,
καλύτερης εκπτωτικής πολιτικής
εκτός από τα εμπορικά καταστήματα και σε ξενοδοχεία, εστιατόρια,
καφέ κ.ά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΕΣΘ, Κωστή Χαντζαρίδη, το Φεστιβάλ Αγοράς προσδιορίζεται να

διοργανωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, την περίοδο της ΔΕΘ, ενώ
ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ο
θεσμός της Λευκής Νύχτας,
δ. την προώθηση έντυπου υλικού
μέσω σημείων εισόδου στην πόλη
και μέσω λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια από το εξωτερικό
(Σκόπια, Κωνσταντινούπολη κ.α.),
ε. την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για θεματικές ξεναγήσεις
στην αγορά, όπως γειτονιές των
γεύσεων κ.ά.,
στ. το συντονισμό κοινών δράσεων
της αγοράς σε περίοδο μεγάλων
αθλητικών ή πολιτιστικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας, όπως το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας που θα πραγματοποιηθεί 17 – 19 Οκτωβρίου.
Ενίσχυση συνεδριακού
τουρισμού
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της
συνάντησης που είχε ο δήμος Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) και τους
εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού, συζητήθηκαν θέματα όπως η
καθαριότητα της πόλης, η στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, κυρίως
στα σημεία που βρίσκονται τα βασικά
αξιοθέατα της πόλης, η δυνατότητα
προώθησης της εκπτωτικής κάρτας
του ΕΣΘ, ο συντονισμός υποδοχής
κρουαζιερόπλοιων, οι οργανωμένες
εκδρομές από γειτονικές πόλεις
κ.ά. Τέλος, συζητήθηκε η λειτουργία
του νεοσύστατου γραφείου Συνεδριακού Τουρισμού, Thessaloniki
Convention Bureau, με στόχο την
προσέλκυση συνεδρίων στην πόλη
και βεβαίως την άνοδο της Θεσσαλονίκης από την 117η θέση που βρισκόταν στον κόσμο το 2012.
«Για το 2012, η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε 11 – 13 συνέδρια όταν αντίστοιχα η Βαρκελώνη είχε 150 συνέδρια», επισήμανε η πρόεδρος του
Thessaloniki Convention Bureau,
Δέσποινα Αμαραντίδου.

Στην πλατεία Αριστοτέλους αναζητά ο δήμος Θεσσαλονίκης οίκημα για τη
δημιουργία μόνιμου γραφείου πληροφοριών

Η κυκλοφορία μειώνεται,
τα αυτοκίνητα όχι!
Σημαντική μείωση της κυκλοφορίας, κατά την περίοδο της ύφεσης, παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά, σε διάφορους κόμβους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), κατά την περίοδο 2008 – 2011, παρατηρήθηκε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, της τάξης του 11% με 24%!

Επεσαν οι ρυθμοί της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα
στοιχεία της έρευνας

ΤΗΣ
ΝΤΟΝΙΑΣ ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ
n.kanitsaki@ekdotiki.gr

Τ

ην ίδια ώρα, ο δείκτης
ιδιοκτησίας
είναι γύρω στα 450
οχήματα ανά 1.000
κατοίκους στη Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα, στους δρόμους
της πόλης κυκλοφορούν, σε
καθημερινή βάση, περίπου
400.000 οχήματα, από τα οποία
Περίπου
τα 140.000 τις
400.000 οχήμα- ώρες αιχμής.
Τα παραπάτα κυκλοφορούν
νω
επισημαίνοκαθημερινά στη
νται στην έρευνα
Θεσσαλονίκη,
με τίτλο «Δείαπό τα οποία
κτες μεταφορών
τα 140.000 τις ως παράγοντες
επίδρασης στο
ώρες αιχμής
περιβάλλον της
Θεσσαλονίκης
σε περίοδο ύφεσης», των Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., από το
Παρατηρητήριο Αειφορίας και
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
(ΠΑΠΘ) και τον Οργανισμό
Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα θα παρουσιαστεί
στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, το οποίο αρχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη
και θα διαρκέσει μέχρι και την
Κυριακή. Το συνέδριο, που θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ,
διοργανώνεται από την Ενωση
Ελλήνων Χημικών – Περιφε-

ρειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας.
Το Παρατηρητήριο
Οπως επισημαίνουν οι
ερευνητές, «μεταφορές» είναι
ο τίτλος μιας από τις 13 θεματικές περιοχές του συστήματος
δεικτών του Παρατηρητηρίου
Αειφορίας και Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης. Η θεματική
αυτή περιοχή περιλαμβάνει
εννέα δείκτες: 1) Ζήτηση μετακινήσεων και μεταφορών,
2) Ποσοστιαία συμμετοχή μεταφορικών μέσων στις μετακινήσεις και τις μεταφορές, 3)

Αριθμός οχημάτων, 4) Ηλικία
οχημάτων - Κατανομή οχημάτων ανά τεχνολογία και καύσιμο, 5) Ρυθμός διείσδυσης εναλλακτικών τεχνολογιών στην
αυτοκίνηση, 6) Μέση ταχύτητα
κίνησης αστικών συγκοινωνιών, 7) Μέση ταχύτητα κίνησης
επιβατικών οχημάτων, 8) Εξέλιξη τροχαίων ατυχημάτων, 9)
Οικο-αποδοτικότητα του τομέα
των μεταφορών.
Η διαχρονική εξέλιξη των
δεικτών αυτών κατά την τρέχουσα περίοδο οικονομικής
ύφεσης εξετάζεται με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία και αξιολο-

Η μέση πληρότητα των αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη είναι 1,2 άτομα,
σύμφωνα με την έρευνα