Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Arhitectură Proiectul numărul 4 Lansare temă Predare Susţinere publică Număr credite

Anul universitar 2011-2012 Ciclu secundar, Anul IV,semestrul VIII TEATRU EXPERIMENTAL 09.04. 2012, ora 13,00 sala Studio 23.05.2012, orele 15,00-16,30 la sala 320 24 -25. 05. 2012 3

A. ARGUMENTE ÎN FAVOAREA STUDIULUI În ultimele decenii se constată afirmarea fenomenului teatral în peisajul cultural românesc. Tipurile clasice de teatru (italiane, elisabetane sau ronde) cu spaţialităţile caracteristice cunoscute nu mai corespund noilor viziuni regizorale, experimente care au determinat noi concepţii spaţiale pentru spectacol. Aceste inovaţii nu au în vedere numai montările unor piese noi ci, de mai multe ori şi reinterpretarea repertorului clasic. De aceea regizorii şi companiile teatrale particulare sunt în căutarea unor spaţii existente care pot fi amenajate şi adaptate concepţiilor lor moderne de punere în scenă a actului teatral. Din practica creatorilor de astfel de dotari pe plan mondial, sala de spectacol începe să fie un spaţiu neutru pe care regizorul poate să-l organizeze astfel încât să servească mesajului său. Sunt întâlnite exemple în care spectacolul în formele lui variate (teatru, concerte, prezentări de modă, etc.) poate migra din sală în holuri şi foyere sau mutându-se în spaţii publice şi chiar în foste hale industriale. Structurarea şi evoluţia comunităţilor umane au scos în evidenţa absenţa spaţiilor destinate manifestărilor culturale şi sociale. Teatru, în forma propusă de temă, poate oferi un spaţiu recomandat şi pentru activităţile cu caracter social pentru grupurile mai mici sau mai mari de membri ai comunitătii. Pe de altă parte spaţiile neutre ale teatrelor experimentale constituie de multe ori locuri preferate pentru film şi televiziune. Se doreşte ca prin această temă studenţii să se apropie de rezolvarea problemelor complexe ale spaţiilor destinate spectacolului şi în general manifestărilor culturale dar şi activităţilor cu caracter social. B. AMPLASAMENT Strada Buzeşti este supusă în prezent unui proces de restructurare, urmând să devină prin importanţa instituţiilor ce vor fi amplasate aici ca şi prin rolul ei în reţeaua de circulaţie urbană, o arteră importantă a centrului capitalei. Printre dotările de mare interes public este propus şi teatrul experimental. Terenul aferent pentru viitoarele dotări, rezultat prin demolarea unor construcţii lipsite de importanţă este delimitat: N- Limita de proprietate a imobilului “Centru de afaceri GENERALI”; S- Calea Griviţei, artera nou sistematizată care va avea profilul stradal cu 14.50 m mai mare faţă de limita actuală a carosabilului; E- Strada Buzeşti, cu noul profil lărgit având o dimensiune de 29.00 m faţă de fondul construit existent; V- Limita de proprietate a Maternităţii “Polizu” precum şi terenul viran aflat în continuare până la Calea Griviţei. În cadrul fazei studiului de urbanism – de la începutul proiectului studenţii vor propune schiţa unui ansamblu care să cuprindă teatrul: un hotel de 250 locuri precum şi alte dotări la alegere. C. ZONELE FUNCŢIONALE C1. ZONA DESTINATĂ PUBLICULUI / situare şi elemente de dimensionare

8m . în total……………….fumoarul se amplasează în apropierea foyerului – 0. .Capacitatea sălii – circa 300 de locuri (1mp de loc..Cabine pentru regia tehnică (sunet.Aceste elemente trebuie să permită prin translatare sau pliere. .Laţimea trecerilor între pachetele de locuri este de minimum 0. ZONA DE PREGĂTIRE ŞI DESFĂŞURAREA SPECTACOLULUI C2.grupuri sanitare – 1 cabină la 50 de spectatori. .cca 30mp Sala experimentală trebuie să permită montări în viziuni regizorale cât mai variate prin materializarea diferitelor configuraţii ale sălii..Suprafaţa de joc realizată din practicabile modulate……………………………………………….Spaţiu regrupare actori (în legatură directă cu spaţiu de joc).Laţimea spaţiului dintre podiumul scenei şi primul rând de locuri este de minimum 0.……………………………………………………………….45m şi înălţime şezutului 0.Cabine actori : .. toate însumând……….. . spaţiu de primire şi circulaţie a spectatorilor spre sală şi anexele acestora..garderoba (suprafaţa garderobei se adaugă la suprafaţa indicelui de 0. Dispunerea suprafeţei de joc în cele trei variante clasice (italiană.1.cca 40mp . amplasat în foyer sau în apropierea acestuia se dimensionează socotindu-se 0. .8 mp / spectator.10 cabine pentru 4 actori cu grupuri sanitare şi duş………………………………………………cca 150mp .. Cele doua spaţii (holul şi foyerul) pot fi rezolvate : . . lumini. Spaţiu teatral ...Bufet actori……………………………………………………………………………………………….…………...5 – 0. Vestibul cu casa de bilete C1.. Hol.locuri)……………………………… cca 150mp . Zona actorilor .2 birouri (regizor. .46m. .cca 120mp .Gril cu o înălţime de 2m pe toată suprafaţa sălii... SPAŢI TEHNICE Acces din exterior pentru decoruri şi material.1. coafură . C2. C2...La nivele diferite dacă sala de spectacol se află la altă cotă decât intrarea.40m.2 cabine colective pentru câte 10 actori fiecare .2.Laţimea trecerilor între rânduri este de maximum 0.55m între axele braţelor scaunelor.Accesul personalului artistic.Cabine machiaj.. .Integrate în aceeaşi zonă dacă sala de spectacol este situată la nivelul intrării.. adâncimea 0. elisabetană şi rondă). o maximă flexibilitate în gândirea pachetelor de locuri..2.. frizerie. .Sala repetiţii (utilizata şi ca sala de spectacol cu maxim 100. ………………………. . ...1mp / spectator. Pentru lungimea tejghelei se va lua în calcul 1 ml pentru 30 de spectatori).10 mp/ spectator.Hol-foyer organizat în funcţie de relaţia cu sala de spectacol. C3.... În zona spectatorilor : . proiectie) şi regia artistică având o bună vizibilitate spre spaţiul de joc. se calculează considerând o normă de 0.Înălţimea liberă (sub structura de acoperire)………………………………………….…….cca 450mp .Scaunele vor fi fixate pe diferite tipuri de elemente modulate şi mobile..bufetul cu încăperile anexă.Numărul maxim de locuri într-un rând continuu (cu încărcare pe două părţi) este de 40 locuri şi la rândurile scurte (cu încărcare pe o singură parte) este de 18 locuri.90m.. realizate în pachete de gradene amovibile modulate si eventual pliabile)………………………………………. cca 80mp .C1. foyer..1mp / spectator..Laţimea 0..90m. . scenograf). Anexe destinate publicului: .. . ..

..…….Machetă de amplasament scara 1/200 comună a fiecărui atelier...Schiţe de idee pentru un ansamblu care include teatru şi volumetria acestuia integrate contextului zonei (construcţii existente şi propuse) .... .. cca 300mp C4.………………………………………………………………...... ..... ..……………………………………………………………… 1/200 .Analiza de sit şi propunerea unor reglementări de construcţie la nivelul unui P.. 20mp În afara funcţiilor specifice teatrului...........Prezentarea concluziilor analizei .. recuzită...Machetă de studiu individuală scara 1/200 Cu ocazia corecturii la panou se va alege zona pentru care se va face detaliul de arhitectură scara 1/20 ce se va preda odată cu restul proiectului. .cca. Aceste activităţi complementare contribuie la creşterea interesului public pe tot parcursul zilei şi nu vor depăşi 50% din suprafeţele însumate ale teatrului.Machetă individuală scara 1/200.restul planurilor…………………………….. 20mp Birou director artistic……………………………………………………………………………………… cca.D.... DESFĂŞURAREA STUDIULUI ŞI CONŢINUTUL FAZELOR PREZENTAREA TEMEI FAZA 1 : DOCUMENTARE/ ANALIZA CONTEXT EXISTENT/ELABORARE CONCEPT : predare cu susţinere la panou .. ADMINISTRAŢIE Birou director general………………………………………………………………………………………cca... 1/100 ... etc....…………………………. volumetrie ale teatrului........secţiune………………………………. 1/200 ....... suprafaţă…………………………………………………………………………………………cca 100mp Depozite pe perioade scurte (decoruri de mică dimensiune....Studiu de partiu pentru teatru (la nivel de scheme)...Plan situaţie a ansamblului . costume..... ..........plan de situaţie…. .U.. planuri...perspectivă axonometrică………………………….......cca.2(4) faţade………………………………………………………………………………………………….. D. 1/200.... .......……. la predarea finală. tema poate fi amplificată şi cu alte funcţii cum ar fi : Cafenea Club internet Galerii de artă Magazine cu articole de artă. Întocmirea şi predarea următoarelor piese desenate : ....... 20mp Birou marketing şi contabilitate………………………………………………………………………….. scara 1/500 ...30 aprilie 2012 Documentarea: .. ... a fiecărui atelier.Analiza unor exemple realizate .plan parter (sala)...... 1/100 ...... aparatură electrică) cu o suprafaţă totală…………………………………………………………………………………………….Vizită la amplasament ...……………………….... secţiuni...…………………………………………………………………… 1/100 .. 20mp Birou director tehnic………………………………………………………………………………………...... ...Spaţiu premontaj în legatură cu sala polivalentă. FAZA 2 Rezolvarea în detaliu a tuturor componentelor ansamblului...... 1/500 ..... 1/500..... prezentată în susţinerea publică..perspectivă la nivelul ochiului. .La această fază se va realiza o machetă de amplasament scara 1/200 comună. utilizat atât pentru probă cât şi pentru manevră decorurilor cu h=6m.....

conceperea unui spaţiu teatral (sala experimentală) care să satisfacă exigenţele utilizatorilor.asigurarea fluenţei relaţiilor ce se stabilesc între anexele artistice şi tehnice ale spectacolului şi spaţiul teatral propriu zis. SEMNATURA STUDENT SCARA TITLU PROIECT FAZA DATA TITLU PLANSA NR. Pe faţada se vor indica materialele şi culorile. Predarea proiectului se va face obligatoriu şi în format electronic (jpeg sau pdf). Număr corecturi obligatorii . semnate şi datate de profesor precum şi caietul de schiţe semnate de îndrumător. HAROLD.DONTU.2012. pe adresa de e-mail postată pe situl USH. KAZUYO. dimensiuni maxime şi cote de nivel. număr prezenţe obligatorii . Cerinţe de redactare: Proiectul se va prezenta într-o mapă. ADRIAN.6 . în vederea – realizării unui edificiu cu personalitate bine definită. . se va desena un cartuş cu dimensiunile 18x3 cm: UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ARHITECTURA Ciclul : II (secundar) / semestrul 7 GRUPA NUME SI PRENUME STUDENT PROFESOR ASISTENTI PROIECT NR. transmisă anterior termenului de predare. E.00-16. planurile şi sectiunile vor avea cote generale pentru travei. F.THEATRES AND AUDITORIUMS. CRITERII DE JURIZARE Rezolvarea integrării urbanistice cu cadrul existent construit şi construit propus. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ CAR D 1200-1222 DON. Nerespectarea acestor prevederi atrage notarea proiectului cu nota 1.SANAA N.acordarea plasticii compoziţionale cu specificul funcţional al spaţiilor. număr şedinţe de atelier – 12. . 20+64+98 CENTRO CULTURAL Y TEATRO DE ZURICH / HERZOG & DE MEURON N. PLANSA Predarea proiectului se va face între orele 15. Proiectul predat în format electronic trebuie să fie identic cu cel predat în formă grafică. cu parcurgerea la atelier a întregului proiect înainte de predare şi nu doar discutarea planurilor.TEATRU EXPERIMENTAL / BUCURESTI CAR II 1920 BUR BURRIS.La predarea finală se va preda şi un dosar cuprinzând toate corecturile pe parcurs. RAFAEL N.30.TEATRU EXPERIMENTAL / BUCURESTI CAR D 5136-5155 GHE. pe data 23. planşele vor fi format A1. Predarea proiectului este condiţionată de îndeplinirea prevederilor Regulamentului Facultăţii de Arhitectură a Universităţii SPIRU HARET privind obligativitatea unui număr de 50% corecturi pe fază la atelier şi 80% prezenţă. deschideri. LUCIAN.9 . 60+84 “DE KUNSTLINIE” THEATRE AND CULTURAL CENTRE. la sala 320. În colţul din dreapta jos.GHELERTER.A II –A NEW YORK: REINHOLD PUBLISHING CORPORATION.05.121/122 . 1964 THEATRE IN BASEL / MONEO. ALMERE / SEJIMA. redactarea va fi alb/ negru sau color. pe fiecare planşă. Obiective arhitecturale: . a fiecărui îndrumător de atelier.MEYER.

SUA RADULESCU.926/IUNIE/122-126 2009 MAESENEER. BUCURESTI. Toma Olteanu Coordonator an IV Lector univ. BRUXELLES. NR. univ.908/ NOIEMBRIE 20-27/2007 SANAA (SEJIMA. OLANDA ZA-KONEJI THEATRE. TOYO: OPERA. CENTRU CULTURAL. 1996 L’ARHITECTURE D’AUJOURD’HUI.45 SPRING 54-59.2000 TECHNIQUES & ARCHITECTURE.DOMUS NR.2001 TECHNIQUES & ARCHITECTURE. Doina Marilena Ciocanea . 331. DANIELA – “ARHITECTURA CENTRELOR CULTURALE MODERNE”. BRUXELLES.arh. arh Niculae Ionescu conf. NISHIZAWA. dr. ALMERE. MARTINE DE: TEATRU DE TINERET. TOKYO. PAUL: TEATRU NATIONAL. NAGANO. Prof.Emil Creangă Prof. BELGIA THE THEATRE/ SCHOOL.arh. Avizat. arh. 2000-2004. NR. Decan. JAPONIA.dr. TOKYO. drd.DOMUS NR.3/MARTIE/192-194 2009 NOUVEL. TEATRU.451.THE ARCHITECTURAL REVIEW NR. BEIJING. NR. EDITURA TEHNICA. 1348/IUNIE/74-79 2009 TOYO ITO: TEATRU PUBLIC ZA-KONEJI. 2002 ITO. arh. 864/ NOIEMBRIE 48-53/2003 ANDREU. KAZUYO. SALA SPECTACOL.DOMUS NR. MINNEAPOLIS.Doina Teodorescu Coordonare ubanism Lector univ. JAPONIA GUTHRIE-THEATER IN MINNEAPOLIS.M HALL. RYUE): TEATRU. drd.DETAIL NR.389.1990 TECHNIQUES & ARCHITECTURE.dr.THE JAPAN ARCHITECT NR. FOYER. CHINA BRONKS YOUTH THEATRE. 2000-2004 RICONSTRUIRE PECHINO.452. NR. JEAN: TEATRU. ALMERE.2001 Întocmit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful