You are on page 1of 3

Anexa

RAPORT ZILNIC AL DIRIGINTELUI DE SANTIER Nr. __


Ziua Contract : Lot / Obiect: Antreprenor: Diriginte de santier: 1. STADIUL FIZIC SI PROGRESUL PE FIECARE SECTIUNE DE LUCRRI
DS va descrie pe scurt in format tabular progresul inregistrat pe fiecare sectiune de lucrri aflat in execut ie incluznd si o rubric de comentarii

zz.ll.aa

2. PROBLEME SPECIALE
DS va descrie pe scurt problemele speciale de subliniat cu referire la : ntrzieri, probleme tehnice aprut e ce pot influenta progresul lucrrii, conditii nefavorabile.

3. INSTRUCTIUNI DE SANTIER / NECONFORMITTI


DS va face o scurta descriere a deficientelor constatate cu referire la fotografiile atasate.

4. MODIFICARI
DS va descrie pe scurt revendicrile Antreprenorului (daca este cazul) si orice modificare intervenit privind condttiile de lucru / proiect / executia lucrrilor.

Diriginte de santier Semntura: Data: ATASAMENTE: 1. Fotografii (relevante asupra progresului sau deficientelor constatate) 2. Raportul zilnic al Antreprenorului privind forta de munc, utilajele, orele lucrate,.

Formatul Raportului Antreprenorului

Forta de munc
Antreprenor: Calificare Inginer Maistru Mecanic Electrician Dulgheri Necalificat Ore lucrate

Subcontractor 1 Calificare Inginer Maistru Mecanic Electrician Dulgheri Necalificat Inginer Maistru Ore lucrate

Subcontractor 2 Calificare Inginer Maistru Mecanic Electrician Dulgheri Necalificat Inginer Maistru Ore lucrate

Utilaje:

Utilajul

Ore lucrate

Macara Excavator Camion (20m) Incrctor Pompe Mini excavator Schel Compresor