You are on page 1of 67

O scrisoare pierdută (1884

)
de I.L. Caragiale PERSOANELE !"E#AN "IP$"ESC%& pre'ectul (ude)ului A*A+E+NON ,AN,ANAC-E& .ec/i luptător de la 48 0A-ARIA "RA-ANAC-E& pre1ide2tul Co3itetului per3a2e2t& Co3itetului electoral& Co3itetului 4colar& Co3i)iului agricol 4i al altor co3itete 4i co3i)ii "AC-E #AR#%RI,I& a.ocat& 3e35ru al acestor co3itete 4i co3i)ii IOR,AC-E 6R7N0O8ENESC%& ase3e2ea NAE CA9A8ENC%& a.ocat& director:proprietar al 1iarului Răc2etul Carpa)ilor& pre1ide2t:'u2dator al Societă)ii e2ciclopedice:cooperati.e ;Aurora eco2o3ică ro3<2ă; IONESC%& i2stitutor& cola5orator la acel 1iar 4i 3e35ru al acestei societă)i POPESC%& ase3e2ea *-I9$ PRIS"AN,A& poli)aiul ora4ului %N CE"$9EAN "%R+EN"A" 0OE "RA-ANAC-E& so)ia celui de 3ai sus %N #ECIOR ALE*$"ORI& CE"$9ENI& P%6LIC =2 capitala u2ui (ude) de 3u2te& >2 1ilele 2oastre AC"%L I (O a2tica3eră 5i2e 3o5ilată. %4ă >2 'u2d cu două 'erestre 3ari de laturi. La dreapta& >2 pla2ul di2 'u2d o u4ă& la st<2ga altă u4ă& >2 pla2ul di2 'a)ă. =2 st<2ga& pla2ul >2t<i& ca2apea 4i u2 'otoliu.) SCENA I Tipătescu, puţin agitat, se plimbă cu "Răcnetul Carpaţilor" în mână; e în haine de odaie; Pristanda: în picioare, mai spre uşă, stă re emat în sabie Tipătescu: (ter3i2<2d de citit o 'ra1ă di2 (ur2al) ;... Ru4i2e pe2tru ora4ul 2ostru să tre3ure >2 'a)a u2ui o3?... Ru4i2e pe2tru gu.er2ul .itreg& care dă u2ul di2 cele 3ai 'ru3oase (ude)e ale Ro3<2iei pradă >2 g/earele u2ui .a3pir?...; (i2dig2at.) Eu .a3pir& @aiA... Carag/io1? Pristanda: (ase3e2ea) Curat carag/io1?... Pardo2& să ierta)i& coa2e #ă2ică& că >2tre5 5a3pir... ce:i aia& 5a3pirA Tipătescu: %2ul... u2ul care suge s<2gele poporului... Eu sug s<2gele poporului?... Pristanda: ,u32eata sugi s<2gele poporului?... Aoleu? Tipătescu: +i4el? Pristanda: Curat 3i4el? Tipătescu: +urdar?

Pristanda: Curat 3urdar? Tipătescu: Ei? Nu S:alege? Pristanda: Nu s:alege? Tipătescu: Cu toată dăscăli3ea du32ealui& cu toată societatea 3o'tologică a du32ealui... degea5a? Să:3i ra1ă 3ie 3ustă)ile? Pristanda: !i 3ie? Tipătescu: ,ar >2 s'<r4it& las:o asta? Lasă:l să urle ca u2 c<i2e? Pristanda: Curat ca u2 c<i2e? Tipătescu: =2cepuse4i să:3i spui istoria de aseară. (4ade.) Pristanda: Cu3 .ă spu2ea3 coa2e #ă2ică (se apropie)& aseară& a)ipise3 2i)el după 3asă& precu3 e 3isia 2oastră& că acu3a du32ea.oastră 4ti)i că 5ietul poli)ai 2:are 4i el ceas de 3<2care& de 5ăutură& de culcare& de sculare& ca tot cre4ti2ul... Tipătescu: #ire4te... Pristanda: !i la 3i2e& coa2e #ă2ică& să trăi)i? *reu de tot... Ce să 1iciA #a3elie 3are& re2u3era)ie 3ică& după 5uget& coa2e #ă2ică. =2că d:aia 2e.astă:3ea 1ice ;+ai roagă: te 4i tu de do32ul pre'ectul să:)i 3ai 3ărească lea'a& că te prăpăde4ti de tot?...; Nouă copii& coa2e #ă2ică& să trăi)i? 2u 3ai pu)i2... Statul 2:are idee de ce 'ace o3ul acasă& 2e cere 2u3ai datoriaB dar de? Nouă copii 4i opt1eci de lei pe lu2ă 'a3elie 3are& re2u3era)ie 3ică& după 5uget. Tipătescu: (1<35i2d) Nu:i .or5ă& după 5uget e 3ică& a4a e... dec<t tu 2u e4ti 5ăiat prostB o 3ai c<rpe4ti& de ici& de coloB dacă 2u curge& pică... Las@ că 4ti3 2oi? Pristanda: !ti)i? Cu3 să 2u 4ti)i& coa2e #ă2ică& să trăi)i? "oc3a@ du32ea.oastră să 2u 4ti)i... Tipătescu: !i 2u:3i pare rău& dacă 4tii să 'aci lucrurile cu3i2te 3ie:3i place să 3ă ser.ească 'u2c)io2arul cu tragere de i2i3ă... C<2d e o3 de credi2)ă... Pristanda: ,e credi2)ă& coa2e #ă2ică& să trăi)i? Tipătescu: Nu 3ă uit dacă se 'olose4te 4i el cu o para& două... 3ai ales u2 o3 cu o 'a3ilie grea. Pristanda: Nouă su'lete& coa2e #ă2ică& 2ouă& 4i re2u3era)ie... Tipătescu: ,upă 5uget?... Pristanda: +ică& sărut 3<2a& coa2e #ă2ică.

Tipătescu: Lasă& */i)ă& cu steagurile de alaltăieri )i:a ie4it 5i2eB ai tras 'ru3u4el co2deiul. Pristanda: (uit<2du:se pe si2e 4i r<1<2d) Curat co2dei? (lu<2du:4i 2u3aidec<t sea3a& 2ai..) Adicăte& cu3 co2dei& coa2e #ă2icăA... Tipătescu: Co2tul (ida2ului s:a plătit la Co3itet pe patru1eci 4i patru de steaguri. Pristanda: (2ai.) ,a. Tipătescu: EiA... s:a pus patru1eci 4i patru de steaguriA Pristanda: (cu tărie) S:a pus& coa2e #ă2ică& s:a pus... Poate u2ul:două să le 'i dat .<2tul (os... da@ s:a pus... Tipătescu: Patru1eci 4i patruA Pristanda: Patru1eci 4i patru >2 cap& coa2e #ă2ică. Tipătescu: (r<1<2d) Nu u35la cu 3o'turi& */i)ă. Nu 3:a3 pli35at eu la lu3i2a)ie >2 trăsură cu 0oe 4i cu 2e2ea 0a/aria >2 tot ora4ulA "oc3ai ea& cu3 e glu3ea)ă& 1ice ;Ia să:i 2u3ără3 steagurile lui */i)ă;... Pristanda: (3</2it) =3i pare rău? "oc3ai coa2e Coi)ica& toc3ai du32eei& care de?... Să 2e a4teptă3 de la du32eei la o protec)ie... Tipătescu: Apoi& ea 2:a 1is:o cu răutate& a 1is:o >2 glu3ă. Nu 4tie 4i 2e2ea 0a/aria 4i ea că e4ti o3ul 2ostru... Pristanda: Al du32ea.oastră& coa2e #ă2ică& 4i al coa2ii Coi)ic/ii& 4i al lui co2ul 0a/aria... EiA !i le:a)i 2u3ărat& coa2e #ă2icăA... EiA A4a eA Patru1eci 4i patru... Tipătescu: 8reo paispce... ci2spce. Pristanda: Apoi să le 2u3ără3& coa2e #ă2icăB să le 2u3ără3B două la pre'ectură. Tipătescu: ,ouă... Pristanda: ,ouă pe pia)a lui 11 #e.ruarie... Tipătescu: Patru... Pristanda: (căut<2d >2 g<2d) ,ouă la pri3ărie... Tipătescu: !ase... Pristanda: (acela4i loc) %2ul la 4coala de 5ăie)i... Tipătescu: !apte...

..Pristanda: %2ul. Niculae& trei1eci.reo u2ul după douăspce. Ne.ile4te 4i plec. ..oa32e pă1e4te& coa2e #ă2ică& să trăi)i& patru1eci 4i patru& >2 cap.edea3 cu3 . Pristanda: %2ul la spital.ă1 lu3i2ă la 'erestrele de di2 dos ale lui d....e15racă:te */i)ă& 4i te culcă.... Pristanda: .%2irii. la datorie& coa2e #ă2ică.asta 1ice& pardo2 . P<2ă să plec se 'ăcuse . 4i 5i2i4or& ca o pisică& 3ă sui pe uluci 4i 3ă pui s:ascult au1ea3 4i . Tipătescu: Nouă. Pristanda: (sc/i35<2d deodată to2ul& u3ilit 4i 2ai. paispce....... Tipătescu: Opt... la catri2dală& la S'.. C<2d dau să trec 3aida2ul& .. A4a& 3ă scol ca3 pe la douăspce 'ără u2 s'ert& 4i& pardo2& 3ă de15rac de 3o2dir& sco) c/ipiul& 3ă:35rac )i..ouă la pre'ectură.<2tul. Tipătescu: (r<1<2d) Le:ai 3aii 2u3ărat o dată pe toate astea 4i adu2i rău.rai4te...a 4i 3ă dau a4a pe:o parte să a)ipesc 2u3ai u2 3i2u)el& că era3 prăpădit de oste2it de la 'oc... Aseară pe la 1ece 4i (u3ătate& 3ă duc acasă& >35uc ce.a de la o2ora5ilul& că 2u strică. la 4coala de 'ete..... Pristanda: Curat să le lăsă3& coa2e #ă2ică. Eu& cu g<2dul la datorie& ce:3i dă >2 g<2d ideeaA 0ic ia să 3ai ciupi3 2oi ce... Eu& 2uB eu& la datorie& coa2e #ă2ică& 1i 4i 2oapte la datorie.. %lucile >2alte. O iau pri2 dosul pri3ăriei& 4i apuc pe 3aida2 ca să ies la 5ariera .:au1 4i 3:au1i)i& coa2e #ă2ică& 4ti)i ca la teatru.... Cu3 1ic& u2ul:două& poate ..ouă la pri3ărie& optspce& patru la 4coli& două1eci 4i patru& două la catri2dală la S'. Pristanda: . Nae Ca)a.. Tipătescu: Spu2e odată istoria de:aseară& că 3ă gră5esc.e2cu& 4i 'erestrele ... Pristanda: . Tipătescu: %2spre1ece.. Pristanda: Nu& coa2e #ă2ică& să trăi)i? (co2ti2uă repede& pe 2erăsu'late. Tipătescu: (r<1<2d) Le:ai 3ai 2u3ărat pe ale de la pre'ectură. dacă te sui pe uluci& po)i i2tra pe 'ereastră >2 casă. Tipătescu: (r<1<2d) */i)ă.ouă. Pristanda: 6i2e 1ice)i& coa2e #ă2ică. re2u3era)ie după 5uget 3ică. ori ci2e 4tie. Tipătescu: (uit<2du:se la ceas) Ia să lăsă3 steagurile& */i)ă.... patru1eci 4i patru.. Niculae....) #a3elie 3are.. apoi 2u 3ă or5i de la o5ra1 a4a.) .

.oturile.. 4i scoate o scrisorică di2 porto'el.i2 .ia.+ă pri21 cu d:. +ă trag >2apoi& alu2ec de pe uluci 4i ca1 pe 3aida2& peste u2 do5itoc& care pese32e trece ori 4edea l<2gă uluci.ăscăli3ea Io2escu& Popescu& popa Pripici. Cocul era pe ispră...o5itocul >2cepe să strige& to)i di2 casă sar 2ă.ă 1icea : pe care co2tea1ă 5a3pirul ca pe .oturi... 4i:4i 2u3ăra . . Tipătescu: . Tipătescu: !i popaA Pristanda: . . să:3i apri21 2u3ai )igara. 4i c<2d l:o3 a.Ia asculta)i.. Pristanda: Curat 3o'lu(ii? Tipătescu: Las@ că le dau eu .or5ă:2 ..a& popa 4i d. Pristanda: . Tipătescu: Ci2e eraA Pristanda: Ci2e să 'ieA ..estire) EiA Pristanda: +:a3 3ai>2tors eu& dar >2c/iseseră 'erestrele 4i lăsaseră perdelele.. .... $ilal)i 4edeau de .Să 3ă:2gropi& su'letul 3eu& Năică& 2u citi..or5ă& Ca)a. +ai (uca popa 4i cu Petcu4.ea pe ala& i:a..olul de popă& 2:are de lucruA Se scoală repede de la (oc 4i 1ice .ote1e cu 2oi ci2e cu g<2dul 2u g<2di)i& u2ul pe care co2tea1ă 5a3pirul : 4i acolo& pardo2& tot 5a3pir ... coa2e #ă2ică.er2 4i pe d.. Ei 2u de(u2ea1ă 'ără 3i2e& 4i 2e2ea 0a/aria 2u iese >2ai2te de de(u2.& coa2e #ă2ică& pe gu..e2cu 1ice .. ......or5ă.e2cu 3ă:2(uraA Pristanda: *ro1a. Tipătescu: !i Ca)a...e3 pe to)i.ală la 'ereastrăB eu& cu3 că1use3& 3ă ridic degra5ă& o iau pituli4 pe l<2gă uluci 4i i2tru >2 curtea pri3ăriei.apor.i2e să aru2ce c/i5ritul apri2s pe 'ereastră drept >2 oc/ii 3ei. Tipătescu: (i2teres<2du:se de po. ie4ea pe 'ereastră ca de la .ite...Tipătescu: Ei& ceA Pristanda: Cucaseră stos..or5a. stăi& s:o ascult 4i eu... Ia asculta)i scrisoarea asta. 4i 'u3ărie de tutu2. ..a@ să . Pristanda: Ascult& coa2e #ă2ică..oastră că o să . Tipătescu: Ci2e să 'ieA Ce scrisoareA Nu pricep. !i& coa2e #ă2ică& se scoală de la (oc& apri2de c/i5ritul& trage di2 )igară 4i . "ăc/i)ă& 4i Petcu4& 4i 0apisescu& toată ga4ca:2 păr. */i)ă& eu tre5uie să 3ă duc la de(u2& să 2u 'ac pe 2e2ea 0a/aria 4i pe 0oe să 3:a4tepte. Pristanda: Ce:3i ordo2a)i& coa2e #ă2icăA Tipătescu: Să:3i a'li ce scrisoare e aia 4i de ci2e e . !i 3ai ales cu3 e 0oe 2eră5dătoare.ede)i ce s:a:2t<3plat.ăscăli3ea& popa 4i 3o'lu(ii.u32e1eu....

*/i)ă& */i)ă& pupă: l >2 5ot 4i:i papă tot& că sătulul 2u crede la >l 'lă3<2d.) Pristanda: (răpede) +ai a.. ..) SCENA II Pristanda: (si2gur) *rea 3isie& 3isia de poli)ai. "ot ... "ra/a2ac/e e 3i4cat) A? Ce coruptă so)ietate?. Nu 3ai e 3oral& 2u 3ai su2t pri2)ipuri& 2u 3ai e 2i3ic e2teresul 4i iar e2teresul.ederea lui 0a/aria) Neica 0a/aria? Cu3 se poateA Ai ie4it >2ai2te de de(u2A Ce eA Trahanache: E co3edie& 3are co3edie& #ă2ică& stăi să:)i spui.or5it. "hiţă Pristanda..e3 de1legarea istoriei c<t 3ai .. (. ("ipătescu iese >2 st<2ga.) SCENA III !aharia Trahanache.a.e1i& t<2ăr t<2ăr& dar cop& serios 5ăiat? 0ice . Trahanache: #ă2ică a ie4itA Pristanda: 6a 2u& coa2e 0a/ario& ..acă s:ar putea să pu2e3 3<2a 4i pe 'irul ăsta& : 2u doar că 3i:e tea3ă de i2trigile proaste ale lui Ca)a. 6i2e 1ice 'iu:3eu de la 'acultate alaltăieri >2 scrisoare .. A? Iată co2ul #ă2ică. Au1i d:ta 3i4elie& i2'a3ie.. Tipătescu: (cu pălăria 4i /ai2a de ora4 ..) Aici era */i)ăA (se stăp<2e4te..<r4ire& 4: apoi să:l lucră3 pe o2ora5ilul? Pristanda: Curat să:l lucră3? Tipătescu: Stăi u2 3i2ut p<2ă să:3i sc/i35 /ai2aB ie4i3 >3preu2ăB a3 să:)i 3ai spu2 ce.. (lu<2du:4i sea3a) 5a5ac/ii..i2e di2 st<2ga& e surpri2s la . (4ase >2 'u2d pe u2 scau2 la o parte. "re5uie să a.a să 1ică că 2u le are?. 0ic curat? .a@ eu& u2deA #a3elie 3are& re2u3era)ie după 5uget 3ică.. apoi Tipătescu şi !oe Trahanache: (i2tră pri2 'u2d& 'ără să ia sea3a la */i)ă& care se ridică răpede la i2trare. Nu ui)i de ce:a3 .este& 1ice ...e2cu& : dar 2:ar 'i rău să:l de1ar3ă3 cu desă..) Pristanda: Aici& sărut 3<2a& coa2e 0a/ario.or5a 5ietei 2e.i2e 2u3aidec<t 3o3e2tal& e di2colo...a să:3i ordo2a)i& coa2e #ă2icăA Tipătescu: Nu. !i co2ul #ă2ică cu coa2a Coi)ica 3ai stau să:3i 2u3ere steagurile. Pristanda: Stau& coa2e #ă2ică.Tipătescu: ..e:o pildă& co2ul #ă2ică 3o4ia 3o4ie& 'o2c)ia 'o2c)ie& coa2a Coi)ica& coa2a Coi)ica trai& 2e2eaco& cu 5a2ii lui "ra/a2ac/e.e)i ce.ede pe */i)ă..."ati)o& u2de 2u e 3oral& acolo e corup)ie& 4i o so)ietate 'ără pri2)ipuri& . (>i 'ace se32 să eDpedie1e pe Prista2da.

degra5ă. Pristanda: Ascult. Tipătescu: Ne2e 0a/ario& e lu2g ce ai să:3i spuiA Nu 3i:o po)i spu2e la de(u2A Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare... Nu tre5uie să 4tie Coi)ica... E co3edie 3are& #ă2ică. (4ede pe ca2apea& cu spatele spre 'u2d.) Tipătescu: (uit<2du:se la ceas) Atu2cea treci& */i)ă& pe la 2e2ea 0a/aria p:acasă 4i lasă:i .or5ă coa2ei Coi)ic/ii : 2u:i a4a& 2e2e 0a/arioA : Să 'ie a4a de 5u2ă să 2u se supere dacă o3 >2t<r1ia de la de(u2... a.e3 ce.a politică de .or5it >2tre 5ăr5a)i. Pristanda: Ascult& coa2e #ă2ică. (Prista2da pleacă spre 'u2d. "ipătescu se >2toarce spre "ra/a2ac/e 4i co5oară. C<2d Prista2da .rea să iasă pri2 'u2d& u4a di2 dreapta se desc/ide pu)i2& 0oe scoate capul& c/ea3ă pe Prista2da ;Pst? Pst? 4i >2c/ide repede u4a. "ipătescu se >2toarce 4i >l .ede pe Prista2da l<2gă u4a di2 dreapta.) Tipătescu: @AiA %2@ te duciA Pristanda: ('ăc<2du:i se32 să tacă 4i arăt<2du:i pe "ra/a2ac/e) %2de 3i:a)i ordo2at. Tipătescu: ('ără a >2)elege) ,e ce 2u ie4i pri2 'a)ăA Pristanda: (ur3<2du:4i (ocul) ,a& pri2 'a)ă... (se:2toarce spre u4a di2 'u2d. "ipătescu se:2toarce iar spre "ra/a2ac/e. Cocul 0oii se repetă. #ă2ică se:2toarce iar. */i)ă& care este iar l<2gă u4a di2 dreapta& iese 2ă.ală pe acolo. "ipătescu& d<2d di2 u3eri& 'ără să:2)eleagă& se co5oară să 4a1ă pe 'otoliu& l<2gă "ra/a2ac/e.) SCENA IV Tipătescu, Trahanache Tipătescu: Ei? Neică 0a/ario& ce eA Ia spu2e& te .ă1 ca3 sc/i35at?... Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare& să .e1i... A1i:di3i2ea)ă& pe la opt 4i (u3ătate& i2tră 'eciorul >2 odaie& : 2ici 2u:3i 5ăuse3 ca'eaua& : >3i dă u2 ră.ă4el 4i:3i 1ice că a4teaptă răspu2s... ,e la ci2e era ră.ă4elulA Tipătescu: ,e la ci2eA Trahanache: ,e la o2ora5ilul d. Nae Ca)a.e2cu. Tipătescu: ,e la Ca)a.e2cuA Trahanache: 0ic ce are a 'ace Ca)a.e2cu cu 3i2e 4i eu cu Ca)a.e2cu& 2ici >2 cli2& 2ici >2 3<2eci& 5a c/iar pute3 1ice& dacă co2sideră3 după pri2)ipuri& di2potri.ă.

Tipătescu: #ire4te... EiA Trahanache: Stăi& să .e1i. (scoate u2 ră.ă4el di2 5u1u2ar 4i:l dă lui "ipătescu.) Tipătescu: (lu<2d ră.ă4elul 4i citi2d) ;8e2era5ilul d. 0a/aria "ra/a2ac/e& pre1ide2t al Co3itetului per3a2e2t& al Co3itetului 4colar& al Co3itetului electoral& al Co3i)iului agricol 4i al altor co3itete 4i co3i)ie... Loco. (scoate /<rtia di2 plic.) 8e2era5ile do32& >2 i2teresul o2oarii d:.oastre de cetă)ea2 4i de tată de 'a3ilie& .ă rugă3 să trece)i astă1i >2tre orele E (u3. 4i 1FGa.3. pe la 5iuroul 1iarului ;Răc2etul Carpa)ilor; 4i sediul Societă)ii E2ciclopedice:Cooperati.e ;Aurora Eco2o3ică Ro3<2ă; u2de .i se .a co3u2ica u2 docu3e2t de cea 3ai 3are i3porta2)ă pe2tru d:.oastră... Al d: .oastre de.otat& Ca)a.e2cu& director:proprietar al 1iarului ;Răc2etul Carpa)ilor;& pre1ide2t 'u2dator al Societă)ii E2ciclopedice:Cooperati.e ;Aurora Eco2o3ică Ro3<2ă;...; EiA Ce docu3e2tA Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare? Să .e1i... +:a3 g<2dit să 2u 3ă duc... să 3ă duc... să 2u 3ă duc... ia& 2u3ai de curio1itate& să 3ă duc& să .ă1 ce 3o't 3ai e 4i ăsta. +ă >35rac degra5ă& #ă2ică& 4i 3ă duc. Tipătescu: La Ca)a.e2cuA Trahanache: Stăi& să .e1i... la Ca)a.e2cu. : Cu3 i2tru se scoală cu respect 4i 3ă po'te4te pe 'otel. ;8e2era5ile;:2 sus& ;.e2era5ile;2 (os. ;=3i pare rău& că 2e:a3 răcit >3preu2ă& 1ice el& că eu totdeau2a a3 )i2ut la d:ta ca la capul (ude)ului 2ostru...; 4i >2 s'<r4it o su3ă de delicate)uri... Eu serios& 1ic ;Sti3a5ile& 3:ai c/e3at să:3i ară)i u2 doco3e2t& arată doco3e2tul?; 0ice ;+i:e tea3ă& 1ice& că o să 'ie o lo.itură dureroasă pe2tru d:ta& 4i ar 'i tre5uit să te pregătesc 3ai di2ai2te& d:ta u2 5ăr5at a4a de& 4i a4a de...; 4i iar delicate)uri. 0ic iar ;Sti3a5ile& ai pu)i2tică ră5dare& doco3e2tul;... El iar ;...că de& da3ele...; Să .e1i u2de .rea să 3:aducă 3i4elul?... 6iata Coi)ica? Să 2u cu3.a să:i spui& să 2u care cu3.a să a'le? Cu3 e ea si3)itoare?... Tipătescu: Ce? A cute1atA +i1era5ilul (se ridică tur5urat.) Trahanache: (opri2du:l) Stăi& să .e1i? ;...că de& da3ele& 1ice& 2u >2)eleg totdeau2a 3eritele 4i calită)ile 3orale ale 5ăr5atului& 4i respectul care .a să 1ică& ce tre5uie să:i poarte...; =2 s'<r4it ("ipătescu 'ier5e) ce s:o 3ai lu2gesc degea5a? ,upă ce:i pui piciorul >2 prag 4i:i 1ic ;Ia ascultă& sti3a5ile& ai pu)i2tică ră5dare doco3e2tul?; .ede 3i4elul că 2:are >2cotro& 4i:3i scoate o scrisorică... */i)i a cui 4i către 5i2eA Tipătescu: (de a5ia stăp<2i2du:4i e3o)ia) A cuiA A cui& 2e2e 0a/arioA Trahanache: Stăi să .e1i. (răspicat 4i r<1<2d.) A ta cătră 2e.astă:3ea& cătră Coi)ica? Scrisoare de a3or >2 toată regula... @AiA Ce 1ici d:ta de astaA Tipătescu: (tur5urat rău) Nu se poate& 2u se poate? Trahanache: A3 citit:o de 1ece ori poate o 4tiu pe di2a'ară? Ascultă ;Scu3pa 3ea 0oe& .e2era5ilul (adică eu) 3erge deseară la >2tru2ire (>2tru2irea de alaltăieri seara). : Eu (adică tu) tre5uie să stau acasă& pe2tru că a4tept depe4i de la 6ucure4ti& la care

tre5uie să răspu21 pe datăB poate c/iar să 3ă c/e3e 3i2istrul la telegra'. Nu 3ă a4tepta& pri2 ur3are& 4i .i2o tu (adică 2e.astă:3ea& Coi)ica)& la coco4elul tău (adică tu) care te adoră& ca totdeau2a& 4i te sărută de o 3ie de ori& #ă2ică...; (pri.e4te lu2g pe "ipătescu& care e >2 cul3ea agita)iei.) Tipătescu: (pli35<2du:se >2'uriat) Nu se poate? O să:i rup oasele 3i1era5ilului?... Nu se poate? Trahanache: (placid) #ire4te că 2u se poateB dar )i:ai 'i >2c/ipuit a4a 3i4elie... (cu ca2doare.) 6i2e 'rate& >2)eleg plastogra'ie& p<2ă u2de se poate& dar p<2ă aci 2u >2)eleg... Ei& #ă2ică& să .e1i i3ita)ie de scrisoare? Să 1ici 4i tu că e a ta& dar să (uri& 2u altce.a& să (uri? (opri2du:se 4i pri.i2d pe "ipătescu& care se pli35ă cu pu32ii >2cle4ta)iB cu 3irare 4i ciudă.) %ite:te la el cu3 se tur5ură? Lasă& o3ule& 1i:i 3i4el 4i pace? Ce te apri21i a4aA A4a e lu3ea& 2:ai ce:i 'ace 2:a.e3 s:o sc/i35ă3 2oi. Ci2e:4i poate >2c/ipui p<2ă u2de poate 3erge 3i4elia o3ului? Tipătescu: (acela4i (oc) +i1era5ilul? Trahanache: +ăi o3ule& ai pu)i2tică ră5dare& 1i:i ce i:a3 1is eu ;E4ti tare& sti3a5ile& la 3ac/ia.erlicuri& tare& 2:a3 ce să 1icB dar 2u )i:ai găsit o3ul...; Ei& dacă a .ă1ut că 2u i se trece cu 3i2e& 4tii la ce:a a(u2sA +i:a spus că& dacă 2u dau eu i3porta2)ă lucrului& o să:i dea pu5licul& pe2tru că scrisoarea o să se pu5lice du3i2ică la ga1ată 4i o să 'ie pusă >2 cerce.ea& ca s:o .a1ă orici2e:o po'ti. Tipătescu: (tur5at) =l >3pu4c? =i dau 'oc? tre5uie să 3i:l aducă aci 2u3aidec<t& .iu ori 3ort& cu scrisoarea. (se răpede >2 'u2d.) */i)ă? */i)ă? Să .ie poli)aiul? Trahanache: (după el p<2ă >2 'u2d) Ai pu)i2tică. (>2torc<2du:se si2gur >2 sce2ă.) E iute? 2:are cu3păt. A3i2teri 5u2 5ăiat& de4tept& cu carte& dar iute& 2u 'ace pe2tru u2 pre'ect. =2tr:o so)ietate 'ără 3oral 4i 'ără pri2)ip... tre5uie să ai 4i pu)i2tică diplo3a)ie? Tipătescu: (>2torc<2du:se di2 'u2d) I2'a3ul? Ca2alia? Trahanache: Ei& ast<3pără:te o3ule& 4i lasă odată 3o'turile& a.e3 lucruri 3ai serioase de .or5it. ,eseară e >2tru2ire. S:a /otăr<tA Pu2e3 ca2didaturalui #ar'uridiA Ce 'ace3A : ,eseară& a3 a'lat că dăscăli3ea cu Ca)a.e2cu 4i cu to)i ai lor .or să 'acă sca2dal. "re5uie să:i spu2e3 lui */i)ă să >2gri(ească. +i4elul de Ca)a.e2cu o să ia deseară cu.<2tul ca să 2e co35ată... Tipătescu: ('ier5<2d 3ereu) Nu te te3e& 2e2e 0a/ario& deseară d. Ca)a.e2cu 2u o să 'ie la >2tru2ire& o să 'ie >2 altă parte : la păstrare. Trahanache: @Aide& 3ergi la de(u2A Tipătescu: Nu& 2eică 0a/ario& 3ul)u3i3& a3 trea5ă. ,u:te du32eata si2gurB sărutări de 3<i2i coa2ii Coi)ic/ii. Trahanache: 6i2e& dar la pr<21 desigur. ,eseară eu 3ă duc la >2tru2ire& tre5uie să stai cu Coi)ica& i:e ur<t si2gură. ,upă >2tru2ire a.e3 pre'era2)ă...

. .. (iese >2 'u2d.. a3 'ost di2colo >2 odaie& a3 i2trat pe scăricica di2 dos... Tipătescu: .... A3 . Tipătescu: (>2 prada agita)iei) Lupta este desperată. !i 2u 3ai . A3i2teri& pu5lică scrisoarea poi3<i2e. Trahanache: (3erg<2d spre u4e& co2dus de "ipătescu) !i 2u te 3ai tur5ura& 2eică& pe2tru 'itece 3i4elie.edere& #ă2ică..i2e a3e)it 4i:3pletici2du:se di2 'u2d 4i cade pe u2 scau2 cu capul >2 3<2i) Ce să 'acA Ce să 'acA !i 2u3ai . Zoe: (ie4i2d di2 dreapta 3isterios 4i co5or<2d repede l<2gă el) #ă2ică? #ă2ică? Tipătescu: (ridic<2du:se iute) 0oe?. Su2t 2e2orocită& #ă2ică.) SCENA V Tipătescu.e1i tu cu3 e lu3ea 2oastrăA =2tr:o so)ietate 'ără 3oral 4i 'ără pri2)ip& 2u 3erge s:o iei cu iu)eală& tre5uie să ai (cu 'i2e)ă) pu)i2tică ră5dare.edere& 2eică 0a/ario. Sce2a aceasta se 'ace cu 3ultă 2er.e2it 2u3aidec<t după 0a/aria. Acest docu3e2t ... +i:a propus să:3i dea >2apoi scrisoarea& cu co2di)ie să:i asigură3 alegerea. de la el . 8rea să 2e o3oare& tre5uie să:l o3or<3?.i s:ar putea ceda >2 sc/i35ul u2ui spri(i2 pe l<2gă a3a5ilul >2 cestiu2e.ut cura( să dau oc/ii cu el& 3ăcar că 2u crede.. %ite?.. A3 au1it tot& tot& tot.....Sti3a5ilă doa32ă& la redac)ia 2oastră se a'lă u2 docu3e2t iscălit de a3a5ilul 2ostru pre'ect 4i adresat d:...o1itate.. alaltăieri sera& c<2d a3 plecat de la ti2e& >l a.. 6i2e.. apoi !oe Tipătescu: (.) Cu3A Cu3A C<2d ai pierdut 5iletul& 0oeA Zoe: (>2ecată) Nu 4tiu..e u2de a'lase4iA Zoe: Eu a3 4tiut 2u3aidec<t după 0a/aria....ea3B c<2d a3 a(u2s acasă& 2u 4tiu dacă:l 3ai a..) Tipătescu: (citi2d) .oastre.oi)i dar a trece >2dată pe la 5iuroul 2ostru& spre a regula această a'acere >2tr:u2 c/ip 3ul)u3itor pe2tru a3<2două păr)ile.. Trahanache: La re.e2cu.ea3B poate să 'i scos 5atista pe dru3 4i 3i:a că1ut scrisoarea le a.ea3 tot >2tr:u2 5u1u2ar? Tipătescu: A? Ce 2e2orocire? Zoe: +:a3 dus la Ca)a. C<2d a plecat */i)ă& l:a3 c/e3at di2colo ("ipătescu >2)elege)& i:a3 spus tot 2u3ai el 2e poate scăpa. !tiu.. N:a3 a.a& 2eică 0a/ario.Tipătescu: (a3e)it) .e2ea3 acu3a.i2e */i)ă.i2e */i)ă?... Nu . : (cu desperare.. Tipătescu: La re. (>i dă o scrisoare. !tiiA Zoe: (de1olată) !tiu? Su2t 2e2orocită& #ă2ică..

) Tipătescu: El tre5uie să 'ie... (tare. Brânzovenescu: Pre'ectul tre5uie să 2e dea c/eia co3ediei ă4tia.ă1ut i2tr<2d la Ca)a. (se răpede la u4a di2 'u2d& o desc/ide 4i se trage iute >2apoi.. Tipătescu: (o'eri2du:le locuri) Ia po'ti)i& ia po'ti)i& 3ă rog. Brânzovenescu: Nu 'rate& 2u:2)eleg dara.e2cu..esigur..a& la 1ece 'iD 3ă duc la t<rg.) A? Ascu2de:te.a să 1ică */i)ă e acoloA Zoe: .Zoe: Pe */i)ă l:a3 tri3es eu la Ca)a...e2cu tot astă1i pe la u2spre1ece& c<2d 3ă:2torcea3 di2 t<rg.e2cu& să:i cu3pere scrisoarea cu orice pre). o 3a2operă grosola2ă& ca să i2ti3ide1e pe c<)i. intrând misterios din $und. Eu& a3 2:a3 să:2t<l2esc pe ci2e... Brânzovenescu: Nu:2)eleg.ă1ut pe "ra/a2ac/e >2t<i& pe ur3ă pe 3ada3 "ra/a2ac/e& 4i eu adi2eaori a3 ...... Tipătescu: Care . degra5ă.erile astea cu opo1i)ia? "u ai .. Far uridi: (cu i2te2)ie 'i2ă) Pe ... Eu& a3 2:a3 clie2)i acasă& la u2spre1ece 'iD 3ă:2torc di2 t<rg.. Tipătescu: (... . Brânzovenescu: Ei? Far uridi: Pe respecta5ila 3ada3 "ra/a2ac/e a3 . (o duce repede 4i ies a3<2doi pri2 st<2ga... apoi Tipătescu din stânga Brânzovenescu: Poate să 2u 'ie toc3ai a4aB poate că e o 3a2operă.a 2e/otăr<)i. "ra/a2ac/e l:a3 . (se aude 1go3ot...e2i2d di2 st<2ga tur5urat 4i d<2du:4i aer silit de dega(are) Salutare& salutare& sti3a5ile? Brânzovenescu: (aparte) E gal5e2? Far uridi: (aparte) Ce ro4u s:a 'ăcut..ă1ut pe poli)aiul& pe */i)ă& i2tr<2d la Ca)a. Far uridi: Cu3 2u:2)elegiA La u2spre1ece 'iD..e2era5ilul d.e2cu& astă1i pe la 1ece& c<2d 3ă ducea3 >2 t<rg.) Salutare& salutare& o2ora5ile.ă1ut:o ie4i2d de la Ca)a. %rân o&enescu. Iacătă:l.. Far uridi: (cu i2te2)ie) Brânzovenescu: (cu >2doială) Să 'ie trădare la 3i(locA @AiA Far uridi: Eu 3erg 4i 3ai departe 4i 1ic trădare să 'ie& dacă o cer i2teresele partidului& dar s:o 4ti3 4i 2oi?..) SCENA VI #ar$uridi.

e2cu. Tipătescu: EiA Far uridi: +ada3 "ra/a2ac/e la .Brânzovenescu: +ul)u3i3& 3ul)u3i3& sti3a5ile& dar 2e ca3 gră5i3 su2t douăsprece trecute. .e2cu.e u2de 4i p<2ă u2deA Brânzovenescu: Noi& ce să 1ice3 : 2e te3e3 de ce spu2e lu3ea....e2cu. Far uridi: !i eu& a3 2:a3 >2'ă)i4are& la douăsprece trecute 'iD 3ă duc la tri5u2al. Se aude.os) Ei& ce spu2e lu3eaA Far uridi: 8rei să ...... Ca)a....i1ită la d..or5a de pri2)ipuri& sti3a5ile& da& 3ă 'aci& adică 2u& 2u 3ă 'ac& su2t c<2d e .... Far uridi: . "ra/a2ac/e la . cu3 că partidul 2ostru dă la colegiul II a(utor lui Ca)a. se spu2e... Ca)a. Tipătescu: !i ci2e spu2e astaA (r<de silit...e2cuA Brânzovenescu: Cu3 care partidA Far uridi: Adică partidul 2ostru 3ada3 "ra/a2ac/e& du32eata& 2e2ea 0a/aria& 2oi 4i ai 2o4tri..i1ită la d.or5a& sti3a5ile& să 'i3 scur)i. Ce să 1ice3? Lu3ea are pe2tru ce să i2tre la 5ă2uieli.oie& să 'i3 eDplici)iB 3ie >3i place să pu2 pu2ctele pe i. */i)ă poli)aiul la .. Pri2 t<rg.. Ca)a.e2cu. Brânzovenescu: %ite de ce e .or5esc curat 4i deslu4it& sti3a5ileA Ne te3e3 de trădare.i1ită la d... Na? Tipătescu: (după ce s:a >2tors c<2d la u2ul c<2d la altul& supărat cătră #ar'uridi) A3ice& d:le #ar'uride& 2u )i se pare d:tale că te 'aci 3ai catolic dec<t PapaA Far uridi: . să duce3 pe 5ra)e pe d. Ca)a.. Far uridi: !i de?..or5ească..or5a de asta& su2t 3ai catolic dec<t Papa. Tipătescu: (3i4cat) Care partidA Care Ca)a.. Brânzovenescu: ...) Brânzovenescu: Nu r<de& sti3a5ile& 2u r<deB a >2ceput să se .. Brânzovenescu: Se aude.. Far uridi: Adică& dă:3i .. Tipătescu: (2er..a& c<2d e .e2cu. Tipătescu: EiA Brânzovenescu: .

..<2tul la >2tru2irea de deseară..e2era5ilul d. Ca)a. E tipărit& sti3a5ile? Tipătescu: (3i4cat& >i s3ulge /<rtia) "ipăritA Far uridi: (s3ulg<2du:i:o el) .ă orga2i1e1 partidul :căci 'ără 3i2e& tre5uie să 3ărturisi)i& că d:. "ra/a2ac/e& pre1ide2tul Co3itetului electoral& c<t 4i (u2ele 4i o2ora5ilul 2ostru pre'ect& ar 'i co2.ă 4tirea cu3 că desigur ca2didatura a3icului 2ostru politic d. A? asta 2u pot să .. Ca: )a:.oastră .e2cu..:..) Brânzovenescu: (care a ...or5it... (cite4te.oastră 2:a)i 'i putut 2iciodată să 'i)i u2 partid :d:. .a lua cu.e3 cu.. Far uridi: Să 2u 2e iu)i3& sti3a5ile. Ca)a.Tipătescu: (supărat) ...... 6i2eA Tipătescu: (apare >2 'u2d cu u2 'ecior) %2de e */i)ăA Fecioru!: L:a3 căutat >2 tot t<rgul& coa2e #ă2ică& 2u e..iri di2 partea ad3i2istra)iei.o32ilor& .. Aici a3 a'lat tot. Tipătescu: (co5or<2d >2tre ei) Ast'el dar& d:lor.. @Aide..oastră ..oie..e2cu& pre1ide2tul grupului i2depe2de2t& este pusă la adăpost de orice lo.ouăsprece trecute..). C<te ceasuri su2tA Brânzovenescu: .or5it >2cet cu #ar'uridi) @Aide la "ra/a2ac/e.. .) Brânzovenescu: A4a scurtA Far uridi: Adică& cu3 a3 1ice& po'ti)i pe u4e a'ară.. Eu& la douăsprece trecute 'iD. Co3itetul grupului i2depe2de2t..o32ilor& 2u pri3esc acasă la 3i2e ast'el de o5ser.ă rog& 2i4te a'aceri i3porta2te 3ă c/ea3ă 2u3aidec<t la telegra'..e2escule& 3i:e 'rică de trădare.. AudA Tipătescu: (aparte) Nu 3ai ră3<2e 2ici o clipă de pierdut... (.ă spui& le co2sider ca 2i4te i2sulte.i2 co2tra& a.e2i)i la 3i2e acasă& la 3i2e& care 3i:a3 sacri'icat cariera 4i a3 ră3as >2tre d:.e2:cu.oastră& ca să ..) .ouăsprece trecuteA. (tare.ă3 ca po1iti...:o per3it. ... (. (3erge la o 3asă 4i trage clopo)elul& apoi iese >2 'u2d.oie să ..i2te puter2ice pe2tru a crede că at<t 5ătr<2ul 4i .. dar. +ă scu1a)i. Brânzovenescu: (sco)<2d o /<rtie di2 5u1u2ar) +ă rog& iată ce se >3parte acu3 pri2 t<rg& di2 partea lui d. Ca)a.a)ii& pe care& da)i:3i ... Tipătescu: Cu3 să 2u 3ă iu)esc& o2ora5ileA ..e2cu ..or5esc >2cet >2 'u2d...i24i >2 'i2e că >2 >3pre(urările pri2 care trece )ara& (ude)ul 2ostru 2u poate 'i 3ai 5i2e repre1e2tat dec<t de u2 5ăr5at i2depe2de2t ca a3icul 2ostru d. Far uridi: 6r<21o..e2i)i la 3i2e acasă să 3ă 2u3i)i pe 'a)ă trădător.) ..a& tipărit& dă:3i . Far uridi: .

. @Aide& ie4i? Cetă"eanu!: Nu su2t tur3e2tat.... Tipătescu: (2er. ..ăi2d) Sluga? (>2 tot (ocul sug/ite 4i 4o.) Zoe: E tur3e2tatA Tipătescu: .. eu. Cu3 1icea3 adi2eaori a3icului 6r<21o.or5i3 aldatăA ... Tipătescu: (>2c/i1<2d u4a după ei& gro1a..) Ne duce3& dar g<2de4te:te sti3a5ile& că su2te3 3e35rii aceluia4i partid.i2e.ă1ut& #ă2icăA Ai au1itA !i */i)ă 2u 3ai ..) Zoe: "ri3ite:l& #ă2ică& dă:i dru3ul.os) Cu3 te c/ea3ăA Cetă"eanu!: Cu3 3ă c/ea3ăA Ce tre5uie să spui cu3 3ă c/ea3ă. e di2 So)ietate. Las@ că 2e cu2oa4te3. E */i)ă desigur.. Cetă"eanu!: . (se repede la u4a di2 'u2d pri2 care apare Cetă)ea2ul tur3e2tat..ar ce să ..:aia a3 .oltură. (4o. dar ..or5a& )i2e3 de d..a...) SCENA VII Tipătescu..ă..ăie. Ai ..oi3 să 'ace3 dera2(.e2cu... Tipătescu: (lu<2du:l cu 5i2i4orul) #ii 5u2& cetă)e2e& du:te.... Nu e . Brânzovenescu: (ase3e2ea) Salutare?.or5a e& eu alegător. (1<35i2d) coa2ă Coi)ico.e aceea eu totdeau2a a3 repetat cu stră5u2ii 2o4tri& cu +i/ai 6ra... !oe apoi Cetăţeanul turmentat Zoe: (ie4i2d di2 st<2ga repede) S:a dusA......ăie.. (sug/ite..e2it.ăie. de plictisit) A? (co5oară.) Salutare& salutare& sti3a5ile?. #ă2ică& #ă2ică& 2e a3e2i2)ă o 2e2orocire gro1a....racul să:l ia? Nu e 2i3e2i a'ară lasă să:3i i2tre aici to)i 2e5u2ii& to)i 5e)i.. (sug/ite) apropritar& eu pe2tru ci2e .) Zoe: Ci2e e ăstaA Tipătescu: Ce po'te4ti d:taA Cetă"eanu!: EuA.. Tipătescu: "aci? 8i2e ci2e.... .. Aldată 3ai .Brânzovenescu: Ne duce3& 2e duce3& sti3a5ile& 2u .e2escu trădare să 'ie (cu oarecare e3o)ie) dacă cer i2teresele partidului& dar s:o 4ti3 4i 2oi.ii..or5i3. +ă cu2oa4te co2ul 0a/aria de la 11 'e...) Cetă"eanu!: (4o.) Eu su2t alegător. Nae Ca)a.or5a e& su2t alegătorA (4o.ote1A (sug/ite) . (sc/i35<2d to2ul& cu de1i2.ruarie. e a3e)it de tot.ul 4i !te'a2 cel +are iu5esc trădarea (cu i2te2)ie)& dar urăsc pe trădători. Far uridi: (gra.

Cetă"eanu!: Lăsa)i:3ă să .e2it la 5ăutură.a..o32ului... Zoe: Lasă:l& #ă2ică& să .. 6a că dă: 3i:o& 5a că 2u )i:o dau& di2 .or5ă& tura:. N:apucase3 s:o ispră... 4i /a)? Pe la spate& d.os?.e la pre'ectul? : 0ice . o a3 la3i2e.) 8or5a e..e2cu dă să 3i:o ia.ar scrisoareaA Tipătescu: Scrisoarea (se repede la el strig<2d)& u2de e scrisoareaA Cetă"eanu!: Nu striga (sug/ite) că a3e)esc?.esc cu >2doială 4i 2eră5dare 2er. Să .ă uita)i la 3i2e că su2t a4a de...or5ă:2 .a...oa32e pă1e4te?. u2a: două:trei. Nae...e3A.... l:a3 5ăut.. Zoe: 4i Tipătescu: S:ar putea? Cetă"eanu!: .i2& dă:i cu 5ere.rea să:l apuce. sla. (.i2& dă:i cu . (sug/ite) că a 'ost lată de tot... Ia arată:3i:o.. A3 'ăcut:o de oaie de tot..Zoe: A? Cetă"eanu!: Acu ce trea5ă a.. Tipătescu: !i (desperat) )i:a luat:oA Zoe: (acela4i (oc) 9i:a luat:oA Cetă"eanu!: A4? A3 5ăgat:o >2 5u1u2ar. O a3 la 3i2e scrisoarea. E/ei? . A 'ăcut ci2ste d. : 0ic (sug/ite) A4? ..... C<2d a3 găsit:o& de curio1itate a3 desc/is:o 4i 3: a3 dus su5t u2 'eli2ar& s:o citesc. (căut<2du:se pri2 5u1u2are).) Cetă"eanu!: Eu a3 găsit (sug/ite) o scrisoare.. oo? L:a3 5ăut? Zoe: . apropitar su2t (sug/ite)& alegător...I:a3 cu2oscut slo..) A d:tale cătră coa2a Coi)ica. Tipătescu: (2ecă(it) #ii 5u2& o3ule& 4i:2)elege.. Nae .. 0ice d. eu (sug/ite)& eu pe2tru ... Nae 1icea că: 3i dă 1ece poli pe eaB 1ic 2u tre5uie& o2ora5ile& parale.a..oasă. Nu .a.e1i d:ta cu3 de a de..A4aA #acei parte di2 So)ietatea 2oastră 4i pri3e4ti scrisori de la pre'ectul& cetă)e2e& 5ra. Tipătescu #i Zoe: O scrisoare? Cetă"eanu!: . (cătră "ipătescu. (a3<2doi >l ascultă 4i:l pri.. A3 găsit:o alaltăieri seara pe dru3& c<2d ie4ea3 de la >2tru2ire.... Tipătescu: (răpe1i2du:se 4i apuc<2du:l cu a3<2două 3<i2ile de g<t) +i1era5ile? Cetă"eanu!: Nu 3ă 1gudui (sug/ite) că a3e)esc...esc 5i2e. :.a .. (sug/ite 4i se caută 3ereu. Ca)a.ura& 2e:a3 a5ătut pe la o )uică.) . pe ur3ă dă:i cu 5ere& dă:i cu ..ede3.ede)i. #ă:)i idee (sug/i)ă) de alaltăieri seara p<2ă a1i:di3i2ea)ă s:o duci >2tr:u2 c/e'?..

.i2.e2cu? Cetă"eanu!: Adică d. Tipătescu: (apuc<2du:l 4i 1gudui2du:l) +i1era5ile? Ce ai 'ăcutA Cetă"eanu!: (că1<2d pe u2 scau2) Nu 3ă 1gudui? SCENA VIII 'ceiaşi ( "hiţă Pristanda Pristanda: (i2tră g<'<i2d >2tr:u2 su'let& pri2 'u2d) Coa2e #ă2ică? Coa2ă Coi)ico? Tipătescu #i Zoe: */i)ă? Pristanda: 8i2e? 8i2e co2ul 0a/aria? Cetă"eanu!: (pu'2i2d) Co2ul 0a/ariaA.. 8e1i d:ta (0oe 4i "ipătescu >4i 'r<2g 3<i2ile) 'ă:)i idee.ote1A.. Tipătescu.e3 tea3ă 4tie tot& dar 2u crede 2i3ica.. dă:i cu 5ere. Pristanda: @Aide? Cetă"eanu!: Nu 3ă:3pi2ge (sug/ite) că a3e)esc.ote1A (se opre4te di2 căutat 4i cu si3plicitate. eu pe2tru ci2e . Pristanda: (acela4i (oc) @Aide? Cetă"eanu!: 8or5a e. Zoe: !i dă:i dru3ul pri2 dos& pe scara a 3ică. dă:i cu . Nae..... N:ai au1itA . dă:i cu..... că a3 4i dor3it.) SCENA I$ !oe..) A3 pierdut:o? (se 3ai caută& apoi cu /otăr<re.e 0a/aria 2u a...... Nu 3ai spu2e (sug/ite) că a3e)esc.. Tipătescu: (lui Prista2da& arăt<2d pe Cetă)ea2ul tur3e2tat) Ia:l pe 2e2orocitul ăsta& 4i... (iese& >3pi2s de Prista2da.ci2e . apoi "hiţă Pristanda şi Trahanache Tipătescu: (răpede 0oii) . dă:i cu .i2. Pristanda: (ridic<2d pe Cetă)ea2ul tur3e2tat) @Aide& cetă)e2e? (>l >3pi2ge spre dreapta. Se prea poate..) A3 pierdut:o? Tipătescu: A? Zoe: 9i:a 'urat:o Ca)a..) Cetă"eanu!: Nu 3ă:3pi2ge (sug/ite) că a3e)esc....

) Trahanache: L:a3 pri2s cu alta 3ai 5oacă2ă? Zoe: (>2cep<2d să se (elească 4i că1<2du:i ca le4i2ată >2 5ra)e) Ne2e? Ne2e? Trahanache: Coi)ico? (către "ipătescuH.) A a'latA Tipătescu: !tie tot? Trahanache: (>2gri(i2d:o& după ce a pus:o cu a(utorul lui Prista2da pe 'otoliu) 6i2e& o3ule& 2u )i:a3 1is să 2u:i spuiA O 4tia3 eu c<t e de si3)itoare? Iaca .e2it cu pa/arul cu apă) Curat plastogra'? )Cortina* ..Zoe: #ă2ică? #ă2ică? (*/i)ă i2tră di2 dreapta.. Zoe: #ă2ică?... */i)ă& iute u2 pa/ar cu apă.e2cuA Pristanda: A3 'ost& coa2ă Coi)ico. Tipătescu: "re5uie să pu2e3 3<2a pe el.. Tipătescu: .. Ca)a.e2cu& de..e1i? (to)i o >2gri(esc.. .......rea să por2ească spre 'u2d& >2 3o3e2tul acesta i2tră "ra/a2ac/e cu aerul triu3'ător.) Ce:ai 'ăcut& */i)ăA Ai 'ost la Ca)a. (*/i)ă iese >2 st<2ga.u:te.) .u:te */i)ă& ia (a2dar3i.) Tipătescu: (5ăt<2d >2 pal3ele 0oii) Care o2ora5ilA Trahanache: (acela4i (oc) Ei& ai pu)i2ă ră5dare. Ce plastogra'? Pristanda: (care a . Tipătescu: Cu ce altaA Trahanache: (5ăt<2d cu putere >2 pal3ele Coic/i)ii) Cu altă plastrogra'ie.. (/otăr<t. Se lasă greu& greu de tot ori o 3ie de poli& ori depută)ia.iu ori 3ort& tre5uie să 3i:l aduci la poli)ie& acu3a >2tr:u2 3o3e2t. Pristanda: Ascult? (..) Ei? 9i:a3 spus că l:a3 pri2s pe o2ora5ilul cu alta 3ai 5oacă2ă...

ote1e cu 2oiA Adică cu3 să .2oi.ote1e cu 2oiA Far uridi: Altă .. $iecare are câte un creion colorat în mână Brânzovenescu: !ai1eci 4i 2ouă cu ro4u& 5u2i&. u2u& doi& ci2ci.otea1ă& 3erge la pu4cărie o2ora5ilul..e:aia 2oi astă1i c<2d a3 3irosit ce...iitoare.... ai lor....or5a 2oastrăA Adică . Brânzovenescu: Adică cu3 să ..e)i pu)i2tică. Trahanache: Ce.. 4apte.oispre1ece.a..oispre1ece. Trahanache: +ă rog& a.otă3 2oi& pe2tru ci2e lucra3 2oiA Noi >2că 2u 4ti3. Far uridi: .a cu3. Far uridi: 6a eu 3erg 4i 3ai departe 4i 1ic& cu3 1icea3 lui a3icul 3eu 6r<21o. Far uridi: Nu 4ti3. .& partidul 2ostru& pe2tru ci2e .a.. Să . u2spre1ece.e)i. u2sprece cu al5astru. Trahanache: Cu3 de trădareA Brânzovenescu: ... Brânzovenescu: Nu pricepi& 2eică 0a/ario& . Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare. Trahanache: Cu Ie2ac/e Siripea2u..ote1e cu 2oi..or5ă.. 1ece. Nu i:a dat casele de 1estreA EiA ... Trahanache: +ă rog& a.a@ dacă:l pute3 aduce să . studiind listele electorale..ote1e cu 2oiA Trahanache: Să ...a cu3. Brânzovenescu: Nici 2u 3ai are drept de .....ote1e cu 2oiA.. Far uridi: Ce......ACT%& II (Acela4i salo2) SCENA I Trahanache. Far uridi: .ote1e cu 2oi& e u4orB are procesul cu epitropia 5isericii& săptă3<2a . Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare.e2escu 3ă te3 de trădare.a cu3..... #ar$uridi şi %rân o&enescu stau împre+urul unei mese rotunde.... dar să .ot& de c<t 4i:a 3ăritat 'ata..acă .aA .

. Far uridi: A4a e& dar. Trahanache: Ce.otă3A Trahanache: A...re3e de a4a lucru.. pe2tru că de la partidul >2treg at<r2ă 5i2ele )ării 4i de la 5i2ele )ării at<r2ă 5i2ele 2ostru...a la 3i(loc.:...a& a4a& dacă e trădare& adică dacă o cer i2teresele partidului& 'ie. Far uridi: Ei? Pe2tru ci2e .. Trahanache: +ă rog& ia să 2e tăl3ăci3 2oi pu)i2tel.ar ceA Nu3ele ca2didatului poate să 'ie al 3eu& al d:tale& ori al d:sale& ..ar cel pu)i2 s:o 4ti3 4i 2oi? ("ra/a2ac/e ..a la 3i(loc.. +ai ales 2oi trei su2te3 st<lpii puterii proprietari& 3e35rii Co3itetului per3a2e2t& ai Co3itetului electoral& ai Co3itetului 4colar& ai Co3itetului pe2tru statua lui "raia2& ai Co3i)iului agricol 4i e)etera.oastră& 3ă rogA 8aga5o2)i de pe uli)ăA Nu. Far uridi: Ce.rea să:i >2trerupă& 'ără să i15utească.Brânzovenescu: .acă e ce.otă3A Brânzovenescu: Pe2tru ci2e ... Brânzovenescu: Ce ră5dare& 2eică 0a/ario? Nu 3ai e .e)i pu)i2tică ră5dare? Pe2tru ci2e a)i 3ai . Trahanache: +ă rog& ai pu)i2tică.... Brânzovenescu: .a la 3i(locA Far uridi: .otat 4i p<2ă acu3aA Brânzovenescu: Nu >2)eleg..a. Trahanache: .. Noi . Far uridi: Nici eu. Trahanache: Ce su2te)i d:....) Far uridi: Pe2tru că eu a3 1is:o cu stră5u2ii 2o4tri& cu +ircea cel 6ătr<2 4i cu 8lad 9epe4& 2eică 0a/ario >3i place trădarea& dar..otă3 pe2tru ca2didatul pe care: l pu2e pe tapet partidul >2treg.. Far uridi: Să 2e tăl3ăci3& da& să 2e tăl3ăci3& asta o cere3 4i 2oi.ragiiA Nu. Brânzovenescu: A4a e. . Cău1a4iA Nu. Astă:seară e >2tru2ireA Far uridi: +<i2e >2cepe alegereaA Trahanache: ....oastră& adică 2oi& su2te3 cetă)e2i& do32ule& su2te3 o2ora5ili. 0a..

... Trahanache: . Pre'ectul tre5uie să . Trahanache: (>2cru2tat) Cu3A . 6ateB ce trea5ă alta areA Poate că acu3a c<2d 2oi . Trahanache: . Trahanache: Să 2:a3 parte de Coi)ica& dacă 4tiu.ă:le& 2eică& să ..e2era5ile 2eică 0a/ario& ia să dă3 2oi 3ai 5i2e căr)ile pe 'a)ă... Far uridi: Iar te 'aci c/i2e1. Far uridi: Nu di2 a d:tale. .ieB 2u:l a4teptă3 să . Trahanache: (surpri2s) CeA Brânzovenescu: .oie.. . Trahanache: Care a3icA Brânzovenescu: Care a3ic& care a3icA !tii d:ta...i2 3o3e2t >2 3o3e2t a4teptă3 să:l 4ti3........ Brânzovenescu: Ei& sti3a5ile& prea te 'aci c/i2e1& dă:3i .... #ă2ică. Far uridi: ..or5i3& poate să 'i 4i sosit 2u3ele... pe s<r3ă& sti3a5ile..ie de la telegra'A EiA Nu 5ate telegra'ulA..a& pe s<r3ă& ce cre1i d:taA Far uridi: "oate 5u2e 4i 'ru3oase cu3 le tăl3ăce4ti d:ta& 2eică 0a/ario& dar 2ouă.ede3....i2 partea a3icului.i2 a cui& di2 a cuiA !tii d:ta di2 a cui.. Far uridi: 9i:a3 spus că 3i:e 'rică de trădare. Far uridi: !tii ce& . Brânzovenescu: Nu di2 partea d:tale...i2 partea pre'ectului..după cu3 cer e2teresurile partidului.a@ di2 a cuiA Far uridi: . EiA Brânzovenescu: EiA Trahanache: EiA Far uridi: EiA Ni:e 'rică di2 partea a3icului. 2ouă 2i e 'rică de trădare.. Trahanache: Să 2:a3 parte de Coi)ica& dacă 4tiu. Trahanache: 0ău 2u.

.a să 1ică că 2u le are... Brânzovenescu: Ce 2e:a3 1is. Brânzovenescu: Pe coa2a Coi)ica& o2ora5ile.) . (>2 cul3ea i2dig2ării..asta& pe Coi)ica..oie să 2u te cre1..ărat& 5i2e 1ice 'iu:3eu de la 'acultate u2de 2u e 3oral& acolo e corup)ie 4i o so)ietate 'ără pri2)ipuri& .... Pe2tru 3i2e& sti3a5ile& 3ă:2)elegi& să . Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare.e2cu.e? Noi.ie ci2e... =3i pare rău.ă pro2u2)a)i cu ast'el de cu.... Crede)i d:. să . de? Că:4i dă coatele cu Ca)a.e2cuA "rădareA #ă2ică trădător? Ei 5ra.... Brânzovenescu: Cu 2i'ilistul... =3i pare rău. Nu de a35i) că 2i era priete2& : pe2tru e2teresul partidului. Brânzovenescu: =2 s'<r4it& 2oi.. %2 o3 e2depe2de2t& care a 'ăcut ser.or5i2d& Coi)ica a stăruit 3ai 3ult.....e2i)i d:.oie 2i3ă2ui să:4i per3ită& 3ă:2)elegi& să 5ă2uiască 3ăcar c<tu4i de pu)i2 pe #ă2ică.a să:3i 5ă2uiască 2e. Trahanache: (4i 3ai i2dig2at) Ai pu)i2tică ră5dare. . Ci2e altul ar 'i putut 'i pre'ect al 2ostruA Far uridi: S:ar 3ai 'i găsit& poate....icii partidului& (ude)ului& )ării.oastră politica& /op? Nu3aidec<t trădare? Ne:a3 procopsit? Ce so)ietate? Ade.Far uridi: (scurt) Nouă 2i:e 'rică. 1ic pe2tru 3i2e să .A Trahanache: (5iruit di2 ce >2 ce 3ai 3ult de i2dig2are) Ai pu)i2tică ră5dare& sti3a5ile. E u2 o3 cu care 2u trăiesc de ieri de alaltăieri& trăiesc de opt a2i& o (u3ătate de a2 după ce 3:a3 >2surat a doua oară.a să 1ică u2de 2u >2)elege)i d:...) Care .....i2te 2eparle3a2tare. Nu dau ..a să 5ă2uiască pe Coi)ica& ori pe a3icul #ă2ică& totu2a e.... 4i 3ie& ca a3ic& 3i:a 'ăcut 4i:3i 'ace ser.. Trahanache: (4i 3ai i2dig2at) Ai pu)i2tică ră5dare... Far uridi: =3i pare rău& 2eică 0a/ario& 2oi 2u.oastră că ar 'i ră3as el pre'ect aici 4i 2u s:ar 'i dus director la 6ucure4ti& dacă 2u stăruia3 eu 4i cu Coi)ica.e opt a2i trăi3 >3preu2ă ca 'ra)ii& 4i 2ici u2 3i2ut 2:a3 găsit la o3ul ăsta 3ăcar atitica rău.e2cuA Far uridi: Cu 3o'tologul...... !i să .icii& da?.ie ci2e.. Trahanache: (ur3ea1ă (ocul cresce2do) Cu Ca)a. 4i la dreptul .. Far uridi: Ei? Se:2)elege& da3ele su2t 3ai a35i)ioase.oastră& tot di2 partid (cu to2 de 3ustrare aspră) 4i să 5ă2ui)i că. Trahanache: Să:3i dai . (i2dig2at rău de tot.os? Ei? Asta 3i:a plăcut? Ei? Nu 3:a4tepta3? Ei? Ne:a3 procopsit? Far uridi: . Trahanache: (de a5ia stăp<2i2du:4i i2dig2area) Cu Ca)a..

e trei ori trădare?. Brânzovenescu: +o'tologul? Far uridi: Ni'ilistul? : !i 5ra.re3e pe toate to2urile& deputat la colegiul II.. %rân o&enescu stau un minut pri&ind unul la altul Far uridi: Ei?. Far uridi: Să 3ai a4teptă3A P<2ă c<2d să 3ai a4teptă3A. C<te ceasuri su2tA ..e2era5ilulA Brânzovenescu: E tare. !i 2oi. Solid 5ăr5at? Nu:i dă3 de rostul secretului.os? #ă2ică trădător? #ru3os? (pleacă.or să:l aleagă la colegiul II.eseară& la s'<r4itul >2tru2irii& parcă:l . tare de tot.. Brânzovenescu: Nu3ai să 2u pă)i2 ce.."rădare? Pre'ectul 4i oa3e2ii lui trădea1ă partidul pe2tru 2i'ilistul Ca)a. 6ate3 o depe4ă la 6ucure4ti& la Co3itetul ce2tral& la 3i2ister& la ga1ete& scurt 4i cupri21ător (5ăt<2d cu pu32ul drept >2 pal3a st<2gă& ca u2 telegra'ist pe aparatul lui& sacadat& tot teDtul:proiect al depe4ii) ...e2era5ilul că se scoală 4i trage clopo)elul . Peste poate?. Far uridi: (i3pu2ător) "re5uie să ai cura( a2o2i3ă."rădare? 6ra. Brânzovenescu: ..e2cu& care 2e:a >2(urat 4i 2e:a 5at(ocorit de at<ta ..o:2 (os& 4i 3<i2e 4i poi3<i2e& 2e2ea */i)ă poli)aiul aleargă p<2ă:i iese li35a de u2 cot 4i )i:l toar2ă pe d.) SCENA II #ar$uridi...e2escule..) Salutare? Salutare& sti3a5ile? (iese 'oarte tur5urat pri2 'u2d.a la telegra'A Far uridi: Pu2e3 pe altci2e.... Ca)a.. d..e2cu& pe care . )i:a plăcut . Far uridi: (cu tărie& i3pu2ător) "re5uie să ai cura( ca 3i2e? "re5uie s:o iscăle4ti o dă3 a2o2i3ă? Brânzovenescu: A4a da& o iscălesc? Far uridi: O iscăli3 . să stă3 cu 3<i2ile >2 s<2A.a@ dacă 2e cu2oa4te slo.. Brânzovenescu: Ce:o să 'aciA "e (oc cu putereaA Far uridi: Ce să 'acA.e)i pu)i2tică ră5dare Ca2didatul Co3itetului 2ostru este o2or.. Nae Ca)a. "re5uie să 3ai a4teptă3.a..e2cu. "rădare? "rădare? ....o:2 sus& 4i 5ra. Brânzovenescu: (scurt) E tare? prea tare? N:o iscălesc.a s:o scrie.. Brânzovenescu: Pe ci2eA Far uridi: "re5uie să găsi3 pe ci2e..ă1 pe .Sti3a5ililor& a.. .+ai 3ul)i 3e35ri ai partidului..a să 2i:o dea la telegra'? @Aide& 6r<21o.

e2cu& l:ai luat pe sus 4i l:ai dus la poli)ie& la arest? Cu3 ai 'ăcut astaA Pristanda: Ordi2 . +:a3 >2tors la poli)ie& l:a3 scotocit pri2 5u1u2are& peste tot 2u e 4i 2u e.Proteste1 >2 2u3ele Co2stitu)iei? Asta e . A? Iacăt:o. Zoe: !i pe2tru ce l:a)i arestat pe Ca)a.ă căuta3& coa2ă Coi)ico..a@ u3'la)i:l?. Zoe: %2de e #ă2icăA Pristanda: Nu 4tiu& >l caut 4i eu.. L:a3 a3e2i2)at că a3 poru2că de la co2ul #ă2ică să:l c/i2uiesc ca pe /o)ii de cai&.. Ca)a.Brânzovenescu: Ci2ci. : 0ic .) SCENA III Pristanda: (si2gur& i2tră pri2 dreapta& e pu)i2 3i4cat) O 'ăcură3 4i p:asta. Cu3 o să 3ai poată ră3<2e #ă2ică pre'ectA .er5al de la co2ul #ă2ică. degea5a 2u spu2e dec<t 2u3ai 4i 2u3ai coa2ii Coi)ic/ii. +:a3 >2torsc cu 5ir(a acasă la el& a3 căutat pri2 toate col)i4oarele& a3 ridicat du4a3elele& a3 destupat urloaiele so5ii& a3 sco5it crăpăturile 1idului peste puti2)ă să dau de scrisoare... L:a3 tur2at la /<rdăul lui Petrac/e.er2ul era asigurat că toate au să se petreacă cu 5i2e 4i cu li2i4teA.iolare de do3iciliu?.Curat .. Ce:o să 1ică la 6ucure4ti gu.a.iolat do3iciliul lui Ca)a. Zoe: !i ai apucat:oA Pristanda: Nu& coa2ă Coi)ico& după c<t a3 căutat 4i pe d<2sul 4i la el acasă& scrisoarea este ascu2să altu2de.er2ul& c<2d o a'la că a)i .. O caut 4i 2u o găsescB acasă 2u:i& aici 2u e. C<2d a3 as3u)it 5ăie)ii de l:a u3'lat& striga c<t putea .iolare de do3iciliu? . Zoe: */i)ă& */i)ă& ce:a3 a'latA Ce a)i 'ăcutA A)i >22e5u2itA Adi2eaori& c<2d ie4ea3 de:acasă& a3 a'lat de la doctorul că te:ai dus cu (a2dar3ii& ai călcat casa lui Ca)a...e2cu 4i l:a)i restat >2 a(u2ul alegerilor& după ce gu.. Coa2ă Coi)ico? SCENA IV Pristanda şi !oe Zoe: (..ăscăli3ea o să ur3e1e >2ai2te cu ga1eta 4i >2 lipsa lui. Pristanda: !i eu .. (ies cu gra5ă.. .e2cuA Pristanda: Pe2tru ca să:i apucă3 scrisoarea... A3 pus 3<2a pe d.. !i l:au u3'lat.. Zoe: */i)ă& 3:a)i 2e2orocit? Scrisoarea o să 'ie pu5licată 3<i2e 4i a)i 'ăcut 4i sca2dal degea5a. Far uridi: @Aide degra5@& >2tre ci2ci 4i 4ase 'iD se:2c/ide telegra'ul.e2i2d repede di2 'u2d) */i)ă& 5i2e că te găsesc.e2cu.. 4i tot degea5a.

=l a4tept..e2cu. Origi2alul .. "e a4tepta3. SCENA VI !oe şi Tipătescu )&enind din $und* Tipătescu: 0oe? Aici e4tiA Zoe: #ă2ică?.e2cu.a sta la 3i2e la dispo1i)ia curio4ilor& >2 5iuroul 2ostru de redac)ie..=2 2u3ărul de 3<i2e al 'oii 2oastre . "e:ai g<2dit 5i2e la ce ai 'ăcutA Cu3 )i:a ..e2itA Pristanda: +:a3 dus?.. tre5uie......o3 reproduce o i2teresa2tă scrisoare se2ti3e2tală a u2ui >2alt perso2a( di2 localitate cătră o da3ă de 3are i2'lue2)ă..Pristanda: Coa2ă Coi)ico& a3 uitat să ... Ei? !:apoi? +ai la ur3ă Ca)a.u:te degra5ă& >2tr:u2 su'let& 4i să 2u . At<t pe2tru astă1i.ii 'ără Ca)a...u:te& */i)ă& du:te degra5ă& dă:i dru3ul 4i roagă:l di2 partea 3ea să po'tească aici.. .) "re5uie să alege3 pe Ca)a... .. Se poate at<ta distrac)ie? At<ta 2e5ăgare de sea3ă? O scrisoare de a3or s:o aru2ci >2 2e4tire >2tr:u2 5u1u2ar cu 5atista& 4i s:o pier1i ca 4i cu3 ai pierde o /<rtie i2di'ere2tă& ca u2 a'i4& după ce ai ie4it de la repre1e2ta)ie..oiască...i2o:2tr:o clipă.acă )ii la ti2e& dacă )ii la 'a3ilia ta& */i)ă.e2it să 'aci u2a ca astaA Pe2tru ce ai 'ăcut:oA Tipătescu: (2er.os) Pe2tru ceA Pe2tru ceA "u 3ă >2tre5i pe2tru ceA Pe2tru 2ero1ia care ai 'ăcut:o tu& pe2tru ca să e.. Ce ai 'ăcutA Ai arestat pe Ca)a. Nu 3ai >2cape . Pristanda: Nu3ai dacă co2ul #ă2ică. Ce 3ai e de 'ăcutA. Zoe: Cu 3i2eA.rea să stea de ... Cu u2 3i4el ca el& c<2d 2e )i2e la 3<2ă a4a de 5i2e& lupta ar 'i o copilărie& o 2e5u2ie.... A 5o2 e2te2deur salut?.. (se pri35lă agitată& apoi se opre4te ca >2 'a)a u2ei i2spira)ii.ar u2de e #ă2icăA %2de poate să 'ieA.re3e de stat la g<2duri. tre5uie să se >2. SCENA V Zoe: (agitată& scoate ga1eta 4i cite4te) ..ă spui după c<te 'ăgăduieli 4i a3e2i2)ări i:a3 'ăcut lui Ca)a. Poartă:te 5i2e cu el... Ia o 5ir(ă 4i . Pristanda: Cu3 să 2u )iu& coa2ă Coi)icăA %2sprece su'lete? Zoe: ..it 2e2orocirea pe care ai cau1at:o tu di2 2egli(e2)ă..or5ă cu 2i3i2i& dar cu 2i3i2i& dec<t 2u3ai cu d:.or5ă& 2u 3ai e . Pristanda: Ascult? Zoe: Ai .oastră. La at<ta lipsă de (udecată& să:)i spui drept& 2u 3:a4tepta3? Ce .u32e1eu? E4ti 'e3ei >2 toată 'irea& 2u 3ai e4ti copil. At<ta .e2cu. #ă2ică..e2cu& 3i:a răspu2s că >2 1adar 3ai stăruiesc 4i că la ur3a ur3elor 2ici 2u 3ai .e2cu poate 'i tot a4a de 5u2 deputat ca oricare altul. Zoe: .

.e2cu& pe care .... dar pe2tru 3i2e...ia)a ta& scapă:3ă..a& a4a e.. (pl<2ge.ar po1i)ia taA ...uiet? Ce sca2dal? Ce cro2ică i2'er2ală?...ul de ieri.u32e1eule? Cu3 or să:4i s3ulgă to)i ga1eta& cu3 or să 3ă s'<4ie& cu3 or să r<1ă?.. Tipătescu: (descura(at) Atu2ci 2u 2e 3ai ră3<2e 2i3ica de 'ăcutA Zoe: 6a da? Tipătescu: CeA Zoe: Să spri(i2i3 ca2didatura lui Ca)a.oie4ti. 0oe? 0oe? +ă iu5e4ti...2egli(e2)ă 2u se po3e2e4te 2ici >2 ro3a2e& 2ici >2tr:o piesă de teatru.. Zoe: "re5uie..e2tura asta.... =2 oră4elul ăsta& u2de 5ăr5a)ii 4i 'e3eile 4i copiii 2u au altă petrecere dec<t 5<r'irea& 'ie c/iar 'ără 3oti. Zoe: Cudecă:3ă& #ă2ică& (udecă:3ă.. scapă:3ă de ru4i2e? "u e4ti 5ăr5at& 2u:)i pasă? Pe2tru ti2e& a'i4area i2trigii 2oastre 2:ar 'i o 2e2orocire... Zoe: "e iu5esc& dar scapă:3ă. 4i ce 3oti.... #ă2ică& g<2de4te:te.<2d 3oti. "rădare& trădare& de trei ori trădare... .) Tipătescu: "oc3ai de:aia 3:a3 asigurat de persoa2a lui Ca)a.) ...ar sca2dalul 4i 3ai 3are care s:ar apri2de pe ur3ele 2oastreA. dar >2că a... .Orice s:ar >2t<3pla& 2u se poate să spri(i2i3 pe 3i1era5ilul& 2u& 2u& . Zoe: (retrăg<2du:se) E4ti 2e5u2A .. a3 'ăcut o 2ero1ie 'ără sea3ă2B dar acu3a tre5uie >2dreptată.& #ă2ică?. Iată .. Zoe: =2 1adar& #ă2icăB Ca)a..e2cu poate 3uri astă1i& 3<i2e ga1eta lui tot o să pu5lice scrisoarea 2oastră. Tipătescu: O dată cu capul? "e g<2de4ti la ce spuiA Iată pe ce depe4e a3 pus 3<2a adi2eaori& a adus:o la telegra' ca2alica care a găsit scrisoarea ta& 5e)i. Ce .ar 0a/ariaA . A3 oprit:o 4i a3 dat ordi2 la telegra' să 2u 3ai eDpedie1e 2i3ica 'ără 4tirea 3eaB dar 4tiu eu ce poate co2)i2e o depe4e cu c/eieA..e2cu.or5ească dec<t de a. g<2de4te:te. Tipătescu: Să 'ugi3 >3preu2ă..or să:l aleagă la colegiul II."rădare? Pre'ectul 4i oa3e2ii lui trădea1ă partidul pe2tru 2i'ilistul Ca)a. O săptă3<2ă& o lu2ă& u2 a2 de 1ile 2:o să se 3ai .... a3 'ost o copilă... !i eu& #ă2ică& >2 ti3pul ăsta& ce să 'acA Să 3orA Să 3or dacă . +ai 3ul)i 3e35ri ai partidului. Pe2tru că după asta 2u o să 3ai pot trăi. E o depe4e a2o2i3ă.e2cu? Tipătescu: (sări2d) Peste puti2)ă? Zoe: Să:l alege3? Tipătescu: Niciodată.. (pl<2ge.... Tipătescu: Atu2ci& dacă 2u e altă scăpare.... #ă2ică& dacă 3ă iu5e4ti& dacă ai )i2ut tu la 3i2e3ăcar u2 3o3e2t >2 .

. (>i dă 'oaia& "ipătescu o cite4te >2cet. O3oară:3ă pe 3i2e care te:a3 iu5it& care a3 (ert'it tot pe2tru ti2e..re3e de g<2dit& #ă2ică? #iecare 3i2ută care trece 3ă apropie de pieire. ..e2cu : tre5uie să:3i cede1iB ori 2u& 4i atu2cea 3or& 4i dacă 3ă la4i să 3or& după ce:oi 3uri poate să se:2t<3ple orice.....acă a35i)ia ta& dacă 2i3icurile tale politice le pui 3ai presus de ru4i2ea 3ea& de .a& su2t /otăr<tă& dar 2u .... A3 alergat ca o 2e5u2ă la redac)ie....... "re5uie să te /otără4ti? Tipătescu: (>2 luptă cu el >2su4i) Să 3ă /otărăsc? Să 3ă /otărăsc.ă1&.. .ia)a 3ea& lasă:3ă? Să 3or.oi 'i luptat cu toate >3pre(urările (cu e2ergie cresc<2dă) 4i a3 să lupt? 4i cu ti2e a3 să lupt& pe2tru că acu3a tu e4ti piedica a 3ai grea& care 3ă opre4te să:3i capăt iar li2i4tea?. alt 3i(loc 2u este.. . Zoe: (>2ecată) Adi2eaori& >2 Lipsca2i& a3 a'lat de arestarea lui Ca)a. 2iciodată.ede3& să 2e 3ai g<2di3? Zoe: Nu 3ai e .e2cu.. Zoe: Atu2ci.e2cu& dacă tu 2u .e2i2du:i deodată toată e2ergia.oi să scap& >l spri(i2 eu& >l aleg eu. (pl<2ge...acă 2u 2u .) . Iată u2de 3:ai adus? Iată c<t plăteau (ură3i2tele tale? +:ai adus la 3oarte : pe2tru că (/otăr<tă) 3ă o3or >2ai2te de i15uc2irea sca2dalului& astă1i& acu3a& aici? : +:ai adus la 3oarte& 4i 3ă po)i scăpa& 4i 3ă la4i să 3or.. Iată ce 'oaie au scos co3itetul lor. Tipătescu: Cu3A ..) Tipătescu: 0oe? 0oe? Zoe: Lasă:3ă. Tipătescu: #e3eie 2e5u2ă? Ce ai 'ăcutA Zoe: A3 'ăcut ce a3 cre1ut că tre5uie să 'ac.. Tipătescu: O3ul ăsta >4i (oacă .rei să:l alegi& ca să 3ă scapi : atu2ci eu& care ... (pl<2g<2d. lasă:3ă să 3or de ru4i2e... (1dro5ită.. Tipătescu: 0oe? Să .2u?..oi să 3or p<2ă 2u ...e2cu 4i să:l po'tească aici di2 partea 3ea. di2 două u2a ori tu 3ă iu5e4ti 4i eu trăiesc& 4i atu2ci lupta e peste puti2)ă cu Ca)a. (re. (>2ecată) lasă:3ă& lasă:3ă >2 2e2orocire..... 2iciodată...) Să 3or cu sigura2)a că opt a2i de 1ile 3:ai a3ăgit >2 'iecare 3i2ută& că 2u 3:ai iu5it 2iciodată. Tipătescu: Atu2ci. Spu2e:3i& să căută3& să găsi3 alt 3i(locA Zoe: (1dro5ită) Alt 3i(loc 2u ..rei să spri(i2i pe Ca)a.....ia)a? Zoe: Nu 4i:o (oacă pe a lui& #ă2ică& o (oacă pe a 3eaB pe2tru că >2că o dată >)i spui.) Su2t /orăr<tă. a4a de /otăr<tă su2t& >2c<t adi2eaori a3 poru2cit lui */i)ă să 3eargă să dea dru3ului lui Ca)a...a& su2t /otăr<tă& 4i tre5uie să 5iruiesc tot& 4i pe ti2e.) =2)elegi la ce tre5uie să 2e a4teptă3 după arestarea lui.

) Ca"avencu: Po)i să:i adaogi c/iar că 3ă gră5esc să 3ă >2torc >2 te32i)a u2de 3:a aru2cat di1gra)ia du32eei.e4te& .rea să plece. (3isterios) altele a3 eu >2 su'letul 3eu& dar de? N:ai ce:i 'ace 'a3elie 3are& re2u3era)ie după 5uget 3ică.e2it.oastră 4ti)i 3ai 5i2e ca 3i2e.ă1. co2ul #ă2ică 2ici 2u e aicea. Eu su2t pe2tru Ca)a.e aiai ('oarte rugător) 3ă rog să pardo2a)i.oi să ..ă uita)i la 3i2e.a& >l aleg eu. .. =2 s'<r4it& ci2e luptă cu Ca)a.e2cu...:.oturile lui tre5uie să 'ie pe2tru Ca)a... ..oastră o citesc ca E..e2cu să treacă) Po'ti)i& cocoa2e Nicule& po'ti)i..or5ă& coa2e Nicule& pe coa2a Coi)ica& pe du32eei.e2it >2 casa pre'ectului& 2u . Ca"avencu: =3i pare rău& */i)ă& că 3ai stăruie4ti cu scu1ele tale. Po'ti)i& po'ti)i& 4ede)i& coa2e Nicule& 3ă duc să spui coa2ii Coi)ic/ii că a)i .ede3? (pleacă spre dreapta.. (u3ilit) 4i 1ău& să pardo2a)i& >2 co2sidera)ia 3isiei 3ele& care ordo2ă (serios) să 'i3 scro'ulo4i la datorie.) Tipătescu: 0oe? Zoe: Lasă:3ă? (iese. Adică 2oi 2u 4ti3 cu3 3erge poli)iaA (se2te2)ios. A3 . Nu 4tiu dacă l:a)i cititA Pristanda: "re5uie să:l 'i citit& coa2e NiculeB eu ga1eta d:.e2cu luptă cu 3i2e..i2)a asta.e2it aici? A3 ... Ca"avencu: !i >2 s'<r4it& cu3 ar 'i posi5il 3artiriul& dacă 2:ar eDista călăulA Pristanda: Curat& coa2e Nicule? Ca"avencu: (sc/i35<2d to2ul) Cetă)e2e& 2u uita co2di)ia cu care a3 ....e2cu& 5ăr5atul 3eu cu toate .) Tipătescu: (ur3ări2d:o) 0oe? 0oe? (iese după ea.a2g/elia totdau2aB că să 2u .. (.i2ă.Zoe: .) SCENA VII "hiţă Pristanda şi Caţa&encu Pristanda: (apăr<2d >2 'u2d 4i 'ăc<2d loc cu respect lui Ca)a. .. Aide& #ă2ică& luptă& 1dro5e4te:3ă& tu care 1iceai că 3ă iu5e4ti? Să . Eu c/iar a3 scris u2 articol >2 pri. a4a e poli)aiul tată să:)i 'ie :tre5uie să:l ridiciA =l ridici? N:ai ce:i 'ace e 3isie.) =2tr:u2 stat co2stitu)io2al u2 poli)ai 2u e 2ici 3ai 3ult 2ici 3ai pu)i2 dec<t u2 i2stru3e2t? Pristanda: Curat i2stru3e2t? Ca"avencu: Nu 5ra)ul care lo.. O clipă sce2a goală......e2it c/e3at de doa32a "ra/a2ac/e& pe d<2sa .oi >2să să dau oc/ii cu el& 2u 3ă pot a4a de ie'ti2 co3pro3ite. adică pe2tru 3isie.oi2)a care ordo2ă e de . Pristanda: +ai e .

2u ..... alt'el 2ici 2u a4 'i .) SCENA VIII Ca"avencu: (si2gur) =2 s'<r4it& capitulea1ă? Se putea alt'elA..ă spu2 că a3 'ost adus aici di2 arest de poli)aiul d:.e2i2 de 3oarte.e2it......a.. Săr3a2ul #ar'uridi?..) Să 'iu cu3i2te. .e2era5ilul 2e2ea 0a/aria (r<de) parcă:l au1 deseară procla3<2du:3ă ca2didat al colegiului. *est de surpri1ă di2 partea lui Ca)a.ă >2t<l2esc.i2d )i2tă la Ca)a.... +ă rog& 2:ai ce:i 'ace 3<2a care:)i dă 3a2datul?.... Să:3i dai ... Aparte..iri 'uri4e de ad3ira)ie cătră Ca)a...) Scopul scu1ă 3i(loacele& a 1is 2e3uritorul *a35etta?.... ("ipătescu >i o'eră (e)ul& el >l respi2ge u4or.e2cu 4i cu to2ul 3<r<it) Po'ti3 de?..) Situa)ia 2oastră o pute3 de1lega 2u3aidec<t.e2cu& 4i s:a oprit >2 'u2d u2 3o3e2tB aparte) 9i2e:3ă& ..oastre& după ordi2ile..oastră ast'el& >2tr:u2 3od 2eregulat..) +are pi4ic/er? Stra(2ic pre'ect ar 'i ăsta? (iese aru2c<2d pri.e2cu. Tipătescu Tipătescu: (a apărut >2 dreapta cu aerul >2cru2tat 4i pu32ii >2cle4ta)i& a stat >2 u4e& a 3ers apoi li2i4tit la u4a di2 'u2d& 3ăsur<2d di2 oc/i pe Ca)a.oi să:)i spui ce.. at<t 3ai 5i2e pe2tru 3i2e? =4i pierde 3i2)ile& at<t 3ai rău pe2tru el? +ă arestea1ă& at<t 3ai 5i2e pe2tru 3i2e? Coa2a Coi)ica& 3ai cu3i2te ca to)i& 3ă c/ea3ă& 4i eu& politicos& iată:3ă& gata să: i sărut 3<2a cu respect.. (gest de rete1are. . (aparte. =2 'i2e& dacă su2t aici pri1o2ier& ră3<i.. 4i 2u 3:4tepta3 să . (>i o'eră u2 scau2& aparte.. u2de e coa2a Coi)icaA. Ia po'ti3& ia po'ti3& 3ă rog.) "ipătescu? O pre'era3 pe ea? SCENA I$ Caţa&encu.e2cu& 2u >2)eleg pe2tru ce >2tre doi 5ăr5a)i& cu oarecare prete2)ie de serio1itate& să 3ai >2capă ast'el de 3e4te4uguri 4i ra'i2ării de 3a2iere& ast'el de tirade distilate& c<2d situa)ia lor e a4a de li3pede. =2 3o3e2tul acesta apare "ipătescu >2 u4a di2 dreapta& u2de stă u2 3o3e2t 2e3i4cat. A3a5ilul #ă2ică tre5uie să 'acă . "re5uie să .e2cu..:ar părea că 3ă pre1i2t la d: . (Se:2toarce spre 'u2d& apoi spre st<2ga& >2 'i2e spre dreapta..oa32e? Ca"avencu: ((e2at) Sti3a5ile do32& scu1a)i:3ă dacă . Iu5itul& scu3pul& . (gra. Tipătescu: (acela4i (oc) Ia po'ti3& 3ă rog& ia po'ti3? Ca"avencu: (acela4i (oc) +ul)u3esc? Tipătescu: (pri.. Eu su2t u2 o3 căruia:i place să (oace pe 'a)ă.ă1 pe coa2a Coi)ica.) +ul)u3esc. Ce 5i2e că:i 0oe di2colo? Ca"avencu: Sti3a5ile do32& d:tale >)i place să (oci pe 'a)ă& pri3escB 3ie:3i place să (oc scurt& scurt. Tipătescu: (care a tot 5ătut di2 călc<i cu i3pacie2)ă& co5oară >2cet& rar 4i cu di2)ii str<24i) Iu5ite 4i sti3a5ile d:le Ca)a...Pristanda: Ascult. Tipătescu: (aparte) I3perti2e2t? Ca"avencu: Pe2tru că 3i se spusese că era3 c/e3at de.ar. dacă su2t li5er : 4i 2u cer 2i3ic 3ai 3ult : 3ă retrag >2dată...

iu 4i:)i 1ic (cu 3ultă a'a5ilitate) 3ă rog& o2ora5ile do32& ce:3i ceri d:ta >2 sc/i35ul acelui lucruA Ca"avencu: (2ai...) Nu..e2cu& se repetă (ocul de sce2ă de 3ai sus) 6a 1ău& spu2e& 2u )i se pare prea 3ultA @AiA Ce 1iciA Ca"avencu: (2ai. "ipătescu se >2deasă spre el& Ca)a. Tipătescu: (apropii2du:se 4i >2des<2du:se >2spre Ca)a..Ca"avencu: (care s:a retras pu)i2& cedea1ă >2 s'<r4it 4i cade pe 'otoliu ca3 'ără .. Tipătescu: (...acă este a4a& dacă ..oi (rugător) să 2u 3ai co35a)i& ce.e2cu acela4i (oc& 4i iar. Tipătescu: (cu po'idă) Adică d:ta. Eu ... Ca"avencu: Sti3a5ile do32& (cu dig2itate) u2 o3 politic.ă dă:2 g<2dA Tipătescu: (ase3e2ea) Nu. Să 'iu 4i 3ai scurt.a 3ai 3ult& să:3i spri(i2i ca2didatura.. d:aia >2tre5.e2cu..r<2d să i15uc2ească) Ca2didatura d:tale? (stăp<2i2du:se.) Ast'el dar& o2ora5ile do32& d:ta& : pri2 ce 3i(loace 2u:3i pasă? : posede1i o scrisoare a 3ea& care poate co3pro3ite o2oarea u2ei 'a3ilii..) Cu3& 2u 4tiiA Tipătescu: (ase3e2ea) Nu.... Ca"avencu: Atu2cea d:ta& care 3i:ai propus sc/i35ul& care:3i 'aci >2tre5area& tre5uie să răspu21i.o3 lua >2 co2sidera)ie trecutul oricărui stat co2stitu)io2al& 3ai ales u2 stat t<2ăr ca al 2ostru......oie....oie4ti scurt& iată . Ca"avencu: (gest) A? Tipătescu: +ă iartă că te:a3 o'e2sat.ă:3i . (4ade aproape de el& Ca)a. %2 o3 politic tre5uie& 3ai ales >2 2i4te >3pre(urări politice ca acelea pri2 care trece patria 2oastră& >3pre(urări de 2atură a /otăr> o 3i4care ge2erală& 3i4care ce& dacă ... Ca"avencu: . Ca"avencu: (ase3e2ea) Nici 3ăcar 2u .e2cu se ca3 retrage.oie) +ul)u3esc. Tipătescu: A4a. (răspicat) ce:3i ceri d:ta >2 sc/i35ul acelei scrisoriA Scurt? Scurt? (repetă gestul de rete1are al lui Ca)a.) O2ora5ile do32& 2u )i se pare că ceri prea 3ultA.) Ca"avencu: EiA. . Iată d:ta e4ti u2 o3 practic& d:ta posede1i u2 lucru care:3i tre5uie 3ie. Tipătescu: (i3pacie2tat& 5ăt<2d di2 călc<i) +ă rog& o2ora5ile& >2că o dată.. ..

Tipătescu: (5ăt<2d i3pacie2t di2 călc<i 4i >2trerup<2du:l) Ei? Să lăsă3 'ra1ele& 2e2e Ca)a.reauA Ce .. "e rog?.rei de la 3i2eA (se ridică 'ier5<2d....e2cuA @AiA (Ca)a.. >2 3o3e2tul acela .oie& sti3a5ile& u2 o3 politic tre5uie& este dator& 3ai ales >2 >3pre(urări ca acele pri2 care trece patri 2oastră& >3pre(urări de 2atură a /otăr> o 3i4care ge2erală& 3i4care (3<2g<ie 4i u3'lă cu..acă >2 postul de ad. Tipătescu: ....oiul.Tipătescu: (cu i2si2uare) . Poi3<i2e& >2 3o3e2tul c<2d .oi 'i procla3at cu 3a(oritatea cerută&.. Nicolae s:ar 2u3i tot 2e2ea Ca)a.re3eB ..e2cuA. 3a2datul de deputat& iată ce .) Ca"avencu: (ridic<2du:se 4i el) Ce ....acă s:ar retrage Co3itetul per3a2e2t 4i a3 re1er.e2cuA.0ă.i2e după o luptă de at<ta ..rei..oi să te aleg? Ca"avencu: "re5uie? ...e2cu sur<de cu u2 gest de re'u1. Ca)a. Ca"avencu: (1<35i2d ase3e2ea) . Ca)a..a u2 loc pe2tru prea iu5itul d.. Sus)i2e:3ă. Ca"avencu: Po)i? Tipătescu: (pier1<2du:4i cu3pătul di2 ce >2 ce) !i dacă 2u .o3 lua >2 co2sidera)ie& trecutul u2ui stat co2stitu)io2al& 3ai ales u2 stat t<2ăr ca al 2ostru& de a5ia ie4it di2...ei a.reauA !tii 5i2e ce .) !i dacă 4i 3o4ia .reiA Ca"avencu: (ase3e2ea) 8reau.... Ca"avencu: (1<35i2d 4i cu 5o2o3ie) E u2 2i3ic& sti3a5ile.. Nu? Nu? Nu . Alege:3ă.ocat al statului s:ar 2u3i acela4i d. Tipătescu: ('ier5<2d) Ce .. 8reau.acă >2 locul de pri3ar& .ă:3i .aca2t acu3& 4i >2 locul de epitrop:e'or la S'.reau ceea ce 3erit >2 ora4ul ăsta de gogo3a2i& u2de su2t cel d:>2t<i.reau.. Spu2e& u2de să 'ie? 6ăr5ăte4te ce .. Ca"avencu: (ase3e2ea) E pu)i2& o2ora5ile... Nu 3ă co35ate. Eu su2t o3ul pe care d:ta să:l >35e)i cu apă receA. pe o2oarea 3ea? Tipătescu: (aproape să i15uc2ească) Pe o2oarea taA.. Tipătescu: .) +i se cu. Tipătescu: (d:a5ia 3ai stăp<2i2du:se) %i)i că 2u e 5i2e să te (oci cu u2 o3 ca 3i2e ast'el.. >2tre 'ru2ta4ii politici. !i dacă 2u pot să te alegA..reau 2i3ic altce..i2tele distil<2du:4i to2ul 4i acce2tul) ce& dacă .e2cule? Astea su2t 5u2e pe2tru gură cască. di2 3argi2ea ora4ului.oi să te alegA Ca"avencu: (>2d<r(it) "re5uie să .....a? Ni3ic? Ni3ic? (după o pau1ă& cu i2si2uare caldă 4i cresc<2dă.i2e?.oiA : 0i că 2u .. 8reau ce 3i se cu.ea scrisoarea (cu 3ultă căldură).

.. tre5uie să ies d:aci 2u3aidec<t 2u 3ai pot sta u2 3o3e2t >2tr:o casă u2de:3i este ...oi căpăta scrisoarea&. (se repede& ia u2 5asto2 de l<2gă perete 4i se >2toarce tur5at cătră Ca)a...a3pirul? Pre'ectul asasi2? A(utor? SCENA $ 'ceiaşi ( !oe &enind repede din dreapta Zoe: (repe1i2du:se >2tre Ca)a. Ca"avencu: (e3o)io2at 4i el) Cu3 să 2u strig& doa32ăA Tipătescu: (1dro5it de 3i4care& 4terg<2du:4i 'ru2tea 4i că1<2d pe u2 scau2 la dreapta) +i4el? +i4el? +i4el? Zoe: (rugătoare) .Tipătescu: Nu? Ca"avencu: "re5uie să ..ia)a >2 pri3e(die?.. Zoe: ....ei da scrisoarea aceluia ce te:ai 'ace să 'ii ales.... Pri3e4tiA... #ă2ică& ai >22e5u2itA. Ca"avencu: Nu >2cap scu1e& doa32ă. ori te ucid ca pe u2 c<i2e? (se repede 2ă. tot&..... dar.rei& dacă )ii c<tu4i de pu)i2 la o2oarea. Ca"avencu: (ca lo.a 'i ispră. Zoe: (>2cet cătră "ipătescu& care stă cu'u2dat >2 g<2duri pe 'otoliu) !i >2)elegi că atu2ci& c<2d& lupt<2d cu ti2e& . . tot&. Ca"avencu: Nu:2)eleg. Tipătescu: (i15uc2i2d) +i1era5ile? (Ca)a.e2cu& cer scu1e pe2tru 3o3e2tul de iu)eală care l:a 'ăcut pe #ă2ică să uite.u32e1eu? "e rog& 2u striga.o32ule Ca)a.o32ule Ca)a..o32ule Ca)a. Ei? Eu te aleg& eu 4i cu 5ăr5atul 3euB 3ie să:3i dai scrisoarea. Ca)a.e2cu...) Ca"avencu: (tre3ur<2d& strigă la 'ereastră >2 a'ară) A(utor? Sări)i? +ă o3oară ... (>i 'ace se32 cătră "ipătescu.o32ule Ca)a...e2cu.. 3ă rog..e2cu& do32ule& pe2tru ....a& 3ada3& pe depli2.or5a& 3a2datul de deputat. Ai (urat pe o2oarea d:tale că poi3<i2e c<2d ăi 'i procla3at& . #ă2ică& .. Su2te3 depli2 >2)ele4i& do32ule Ca)a.e2cu ocole4te 3asa 4i ca2apeaua& răstoar2ă 3o5ilele 4i se repede la 'ereastră& pe care o desc/ide de perete >35r<2ci2d:o >2 a'ară......ală la el.) +i4elule? "re5uie să:3i dai aci scrisoarea& tre5uie să:3i spui u2de e scrisoarea.e2i aceea ce:)i tre5uie a4a de 2eapărat.e2cu 'ace u2 pas >2apoi. Ca"avencu: ..) .it >2tre 2oi (tare). Zoe: Ai cerut& >2 sc/i35ul scrisorii de care e .e2cu 4i "ipătescu& rugătoare 4i 'oarte e3o)io2ată) ...e2cu.e2cu& >2 s'<r4it d:ta e4ti u2 o3 cu3i2te& u2 o3 practic& d:tale >)i este i2di'ere2t de la ci2e )i:ar .) Ca2alie 2eru4i2ată? Nu 4tiu ce 3ă )i2e să 2u:4i 1dro5esc capul...it de o idee) Pri3esc..

Zoe: (triu3'ătoare) A? Ca"avencu: Poi3<i2e .. "re5uie să 2e .... %2 3o3e2t sce2a goalăB apoi u4ile di2 dreapta 4i di2 st<2ga se desc/id 5i2i4or..) A? Era să uit? (4ade la 3asa de scris& ia co2dei 4i /<rtie 4i scrie& citi2d.e)i a.. Nu tre5uie să . (0oe iese degra.. Tipătescu: (2e3aiput<2d lupta 4i scul<2du:se) =2 s'<r4it& dacă . (3erge la u4a di2 dreapta 4i 5ate cu discre)ie.ragă #ă2ică& te: a3 căutat? +ă >2torc peste o (u3ătate de ceas.. (cu /otăr<re.) Eu 3erg la telegra' să:)i a2u2) la 6ucure4ti ca2didatura...) Ca"avencu: O3ul 3eu? (se dă ca3 la spatele 0oii.i2 st<2ga iese 0oe& di2 dreapta "ipătescu 4i Ca)a..<2t al 3eu. (iese pri2 'u2d repede.Ai pu)i2tică ră5dare?....) Zoe: Ne2ea? Tipătescu: 0a/aria? Ca"avencu: 8e2era5ilul? Tipătescu: Repede& ascu2de)i:.ede3 >2ai2te de >2tru2ire...) .edere pe 3asă.) Ni3e2i? (.. (se aude 1go3ot a'ară& ..) SCENA $I Trahanache: (si2gur) Ni3e2iA....... . 'ie?. Spu2e?. "ra/a2ac/e. (se aud >2 'u2d 5ătăi >2 u4ăB to)i di2 sce2ă tac 4i 2u 3i4căB iar 5ătăi& apoi trei 'luierături..rei tu.. apoi Cetăţeanul turmentat Tipătescu: 6leste3ată politică? %2 3o3e2t să 2:ai pace? (3erge la u4a di2 'u2d 4i o >2c/ide.) Tipătescu: IarA (se dă >2apoi.e2cu.e2cu& e4ti ca2didatul 0oii& e4ti ca2didatul lui 2e2ea 0a/aria.) .ă >2 st<2ga& "ipătescu cu Ca)a..) Ni3e2i? (ase3e2ea >2 st<2ga. =2t<3ple:se orice s:ar >2t<3pla. (rug<2du:l 'ru3os) #ă2ică?.) E */i)ă& ăsta e se32alul lui? (3erge 4i desc/ide u4a di2 'u2d& pri2 care apare Cetă)ea2ul& 'luier<2d ca de 3irare.a.e2cu.. !i do5itocul de 'ecior 3i:a spus că #ă2ică 4i 0oe su2t aici.ocea lui "ra/a2ac/e .Zoe: (stărui2d l<2gă "ipătescu) #ă2ică? #ă2ică? -otără4te:te? Po)i 'i tu du43a2ul li2i4tii 3eleA.. pri2 ur3are 4i al 3eu? Poi3<i2e e4ti deputat?..e2cu la dreapta..) Su2te3 >2 li2i4te..o32ule Ca)a.e2cu...ă a3<2doi.eseară& la >2tru2ire& 'ii cu tact. d:ta a4teaptă acasă u2 cu. Ca)a.ă .ea.. tre5uie 3ult tact..rea să plece pri2 'u2d 4i ca 4i c<2d 4i:ar aduce a3i2te de ce. (lui Ca)a. A4teaptă:3ă 2egre4itB 2u ie4i ai pu)i2tică ră5dare..) . (pu2e scrisoarea la . !oe.. ..) SCENA $II Tipătescu.) Acu3a să dă3 de căpăt<iele 'irelor iu5itului 2ostru d. Caţa&encu..a1ă.

5e)i. Tipătescu: Ei? Lasă:3ă:2 pace& ad3i2istra)ia 2u ....... pe2tru ci2e .. Cetă"eanu!: Alegător...or5it a1: di3i2ea)ă.a& iar eu? (sug/ite..os? ....) +<i2e >2cepe. Zoe: (ase3e2ea) Se:2)elege... .os& lu<2d pe Cetă)ea2ul de 3<2ă 4i 1gudui2du:l) Pe2tru că e4ti u2 o3 .A Cetă"eanu!: (cătră Ca)a. Ca"avencu: A? A? Zoe: #ă2ică? #ă2ică? "ri3ite:l.....e2cu) Ei? O2ora5ilul? Nu te .... pe2tru ca să:3i 'aci po2tul cu scrisoarea..os) =2 s'<r4it& cetă)e2e& te rog lasă:2e cu 5i2i4orul& lasă:2e.otării 4i sug/ite.e2cu.. Cetă"eanu!: Eu 2u po'tesc pe 2i3e2i& dacă e . e 2esu'erit? Tipătescu: (2er...i2& 2u pe2tru ci2stea o5ra1ului.or5a pe po'tă.. Ca"avencu: (i2ter.) Nu 3ă:22e5u2i că a3e)esc.e2i2d) Pardo2& da)i:3i .i)ios.. Tipătescu: (di2 ce >2 ce 3ai 2er... Nae Ca)a..oie 3ie:3i pare di2 co2tra că >2tr:u2 stat co2stitu)io2al& 3ai ales >2tr:u2 stat t<2ăr ca al 2ostru& ad3i2istra)ia ar tre5ui să.. Tipătescu: Nu.) Eu pe ci2e alegA Pe2tru ci2eA.. Cetă"eanu!: Pe2tru. păcătos.e2it pe2tru istoria aia de care a3 . Cetă"eanu!: Lasă:3ă să .) A3 ... Ce 'ace3A Iacă& 3<i2e >2cepe. 8otea1ă pe2tru ci2e po'te4ti.. Ce po'te4ti de la 3i2eA Cetă"eanu!: Nu )i:a3 spusA (sug/ite. Cetă"eanu!: Nu 3ă s3uci& că a3e)esc? Tipătescu: (ase3e2ea) Pe2tru că te:ai lăsat să:)i ia di2 5u1u2ar& să:)i 'ure scrisoarea.oie4te să i2'lui2)e1e c<tu4i de pu)i2 pe 2i3i2i. EiA (sug/ite....or5esc... ('ace se32ul .i)ios.edea3B sluga? O 3ie de a2i pace? !i 1i& 3ă lucra4i& aiA Adică& dă:i cu 5ere& dă:i cu .. Eu... pe2tru că e4ti.or5esc..... (sug/ite 4i pu'2e4te de r<s.o3@le Nae.. pe2tru că e4ti.... 5ra.ote1A Tipătescu: ()i2<2du:i calea să 2u co5oare >2 sce2ă) Pe2tru ci2eA Pe2tru ci2eA Lasă: 3ă >2 pace& cetă)e2e ai a(u2s de 2esu'erit... Cetă"eanu!: Ei? Nu 'ace 2i3ica& poate 3ai găsi3 alta.) Zoe: Pe2tru d.. .Cetă"eanu!: . Tipătescu: Lasă:3ă să .

e2cu să:l alege)i d:. Pe2tru a4a alegător& 3ai 5u2 ales 2ici că se putea.e2cu& (apăs<2d) o2ora5ilul d..e2era5ile?.a& su2t cal3.... Zoe: #ă2ică& 'ii cal3.) Ca"avencu: (1<35i2d cu 5o2o3ie) Ce răutăcios? Brânzovenescu: (di2 'u2d) A? Far uridi: (lui "ra/a2ac/e) Iacă trădarea? C<2d >)i spu2ea3& ...e2cu.) Trahanache: Ei? Ai pu)i2tică ră5dare? .. (co5oară to)i. Cei di2t<i arată tot ce se petrece >2 sce2ă celui d:al treilea) 2u e ca al)ii 3i4el& pe2tru că 2u e ca al)ii ca2alie& 2u e ca al)ii i2'a3. (>l >3pi2ge.Zoe: #ă2ică?.... uite 4i acu3a e4ti tur3e2tat& e4ti 5ăut.. (se 3o2tea1ă di2 ce >2 ce)..otul lui o2ora5ilul d.a& pe2tru d. Ca)a. !i 2u:l spri(i2i3 de silă& >l spri(i2i3 pe2tru că du32ealui este cel 3ai o2est co2cetă)ea2 al 2ostru..oastră.. Ca)a.e2escu 4i "ra/a2ac/e apar >2 'u2d 4i ascultă.os? 8rei să 3iros a ga1A Tipătescu: Ei? Pe2tru toate astea tre5uie să:)i dai .e2cu r<de.) Cetă"eanu!: (4o.e2cu? ("ipătescu >3pi2ge cu sc<r5ă pe Cetă)ea2ul tur3e2tat.... (Ca)a..a& 5e)i.. pe2tru că >2că o dată& la alegători ca d:ta& cu 3i2te& cu (udecată li3pede& cu si3) politic& 2u se poate 3ai 5u2 repre1e2ta2t dec<t d. %rân o&enescu şi Trahanache Tipătescu: (3o2t<2du:se treptat) . Ca"avencu: "otdeau2a iro2ic& (1<35i2d) sti3a5ile? SCENA $III 'ceiaşi ( #ar$uridi.. Pe2tru că du32ealui (#ar'uridi& 6r<21o..... Tipătescu: . Zoe: #ă2ică?. Cetă"eanu!: Ei 5ra...) Cetă"eanu!: A4? Tipătescu: (cu de1gust) %ite& 2e2orocitule? +iro4i cale d:o po4tă.. Ca)a.. Tipătescu: .. Ca)a..ăi2d) $sta este 3irosul 3eu 2aturel. Tipătescu: +iro4i a ro3.e2cu lucră3 2oi& pe d:sa 2oi >l spri(i2i3& pe d. Ca)a..

er2? Cetă"eanu!: (arăt<2d pe #ar'uridi 4i 6r<21o..) Trahanache: =2 s'<r4it& ce e& #ă2icăA Tipătescu: Nu 3ă:2tre5a pe 3i2e& 2e2e 0a/ario? Zoe: (cu e2ergie) Nici o ..or5esc 'oarte 3i4cat deoparte cu #ar'uridi 4i 6r<21o..ea 3ai 3ultă >2credere 'a)ă cu >2altele locuri dec<t o2ora5ilul (to)i ascultă& "ipătescu se pli35ă agitat >2 'u2d) d.e)i a.. #ugi că a3e)esc? (Ca)a.a)i:3i .a)i:3i . Trahanache: .e2escu.i2 2i4te ase3e2ea persoa2e.. Trahanache: .e ceA Zoe: (precipitată) . Ca)a..o3 spu2e tot.oastră.e2escu) ..) Far uridi: La 1iare? Brânzovenescu: La Co3itetul electoral ce2tral? Far uridi: La gu. "ipătescu& pre'ectul cel 3ai o2est?.oastră su2t 2u3ai 4i 2u3ai c/estii perso2ale& 4i c<2d .or5ă& 2e2e& tre5uie.oie& sti3a5ile& 2u d:.e2cu 4i Cetă)ea2ul tur3e2tat co2. Zoe: #ire4te? Ca"avencu: . ca d:.a? Ca"avencu: Cel 3ai i2tegru?.or5e4te >2cet 4i cu 3ultă 3i4care.or5esc >2cet to)i trei.acă 3ă iu5e4ti& dacă )ii la 3i2e& acu3a tăcereB >)i spu2 pe ur3ă tot.ă la dracul? (trece l<2gă "ra/a2ac/e 4i 0oe...) Tipătescu: Ei? Lăsa)i:3ă to)i >2 pace? Far uridi: "e lăsă3& sti3a5ile& dar 3erge3 la 6ucure4ti.e2cu) Oleu?.) Ca"avencu: (cătră #ar'uridi 4i 6r<21o...or5esc de altă parte ase3e2ea..e2cu 4i Cetă)ea2ul tur3e2tat ..ă spu2 că toate 15uciu3ările d:. Cetă"eanu!: Na2a2a? .uce)i:. (.oastră . Trahanache: .a? Ca"avencu: Cel 3ai credi2cios?.Zoe: Ne2e? (se repede la "ra/a2ac/e 4i:l trage deoparte u2de:i ....oie să . Brânzovenescu: !i .e2escu lui Ca)a.. Tipătescu: (aparte) ..

a să 1ică 4i i2sulte? Brânzovenescu: 6ra..er2ului..or5i? SCENA $IV 'ceiaşi ( "hiţă Pristanda &enind $uga din $und.Far uridi: Care .) Se 'ace di2 aceasta pe2tru d:.. 8o3 lupta co2tra gu..os depe4a 4i cite4te) .e2cu& 0oe 4i "ra/a2ac/e de o parte& #ar'uridi& 6r<21o. Cetă)ea2ul tur3e2tat >2 3i(loc..er2ului?.. cu o depeşă(n mână Pristanda: Coa2e #ă2ică? O depe4ă 'e:'e urge2tă? Zoe: O depe4ă? (se:2torc to)i spre 'u2d. )Cortina* ..a& alegătorii .) Trahanache: Ai pu)i2tică ră5dare? Zoe: .) Tipătescu: (desc/ide 2er. Zoe: (>2de32<2d pe Cetă)ea2ul tur3e2tat 4i pe "ra/a2ac/e) .er2ului? (Ca)a...a2da2ac/e.os? Ca"avencu: C/estie de tara5ă& o2ora5ile? .or5i.a& .o3 lupta co2tra gu.. Aga3e32o2 .a& 2e2e? 8o3 lupta co2tra gu.e2escu 'rec<2du:4i 3<i2ile cu satis'ac)ie de altă parteB */i)ă >2 'u2dB "ipătescu o5osit pe scau2& ca 4i cu3 2:ar lua parte la ce se petrece.eri de clopot2i)ă& sti3a5ile? Zoe: (cătră "ra/a2ac/e) Se:2)elege? Ca"avencu: Alegătorii ..ara.Cu orice pre)& dar cu orice pre)& colegiul d:. Eu 2u lupt co2tra gu.a& 2oi ... ("ipătescu a că1ut o5osit pe u2 scau2.or5i.) Cetă"eanu!: (t<r<t de cure2t) .oastră o >2altă 4i ulti3ă c/estie de >2credere. (sug/i)<2d 4i sc/i35<2d to2ul).or ..or .or ..er2ului? Ca"avencu: .. A? Far uridi #i Brânzovenescu: A/a? Zoe: (cu toată e2ergia) A? Nu se poate? 8o3 lupta co2tra oricui.oastră al II:lea tre5uie să aleagă pe . adică 2u.a? 8o3 lupta co2tra.a& alegătorii .or5i& 'ire4te? Cetă"eanu!: (serios) .. (to)i 3i4care.. Trahanache: .o3 .

A.or5it dar di2 pu2ctul de .) .. %rân o&enescu.e2escu 4i al)i cetă)e2i.edere de drept& ...) .or5it dar di2 pu2ctul de ..a)i:3i .oi >2c/eia& precu3 a3 1is& c<t se poate 3ai scurt... Popescu. Peste tot su2t 5ă2ci 4i scau2e& a'ară de o cărare lăsată li5er de la u4a de i2trare di2 'u2d pri2 3i(locul sce2ii& pe u2de ..Ca5i2etul Pri3arelui. Pe 3asă su2t două ca2dela5re& /<rtie& căli3ări 4i u2 clopo)el.a.edere istoric 4i di2 pu2ctul de . : Partea di2 st<2ga p<2ă la u4a .. Caţa&encu. (ru3oare 4i protestări. Trahanache: (cătră partea u2de e Popescu) Sti3a5ile& 2u:2trerupe)i.il.e)i cu. "rei u4i >2 'u2dB cea di2 3i(loc dă >2 coridorul de i2trareB pe cea di2 dreapta se cite4te . .edere de drept& .. Pre1ide2tul agită clopo)elul.onescu. :=2ai2tea tri5u2ii& cu spatele spre d<2sa& alegători& cetă)e2i& pu5lic& u2ii 4e1<2d (os& al)ii >2 picioare..Reg/istratura. (5ea o sor5itură& apoi& relu<2du:4i răsu'larea& rar ca 4i cu3 ar >2cepe o po..e2cu >3preu2ă cu Io2escu& Popescu 4i al)i dascăli 4i parti1a2i.or5ă..oie. : #ar'uridi e la tri5u2ă. =2ai2tea 3esei& pu)i2 3ai (os& este tri5u2a.e2cu A? A? A?) Popescu: .Ar'i..oie.. . :Perdeaua se ridică asupra u2ei >2treruperi..oie? (Ru3oare. (r<sete >2 partea u2de su2t dascălii.edere istoric& di2 pu2ctul de .erde. (Ru3oare 4i protestări >2 grupul lui Ca)a..este.B pe cea di2 st<2ga .. Pe pere)i c<te. Pe 5ă2ci& pe scau2e 4i >3pre(ur ase3e2ea. este despăr)ită de sce2ă cu u2 grila( de le32 acoperit cu perdelu)e de c/e35rică . =2 capul 5ă2cilor di2 'a)ă& e Ca)a. La ridicarea perdelii& "ra/a2ac/e este la 3asa pre1ide2)ială >2 (e)ul său& la spatele tri5u2ei. Cetăţeni.) La a2ul u2a:3ie:opt: sute:două:1eci:4i:u2u.upă ce a3 . =2 dreapta& acela4i pla2& altă u4ă cu i2scrip)ia . 'iD. Popescu: ParolA.O'i)er )i. =2 st<2ga la pla2ul al doilea& o u4ă cu i2scrip)ia ...e)i pu)i2tică ră5dare.) Trahanache: (trăg<2du:4i clopo)elul) Sti3a5ili? O2ora5ili? (a'a5il) 'ace)i tăcere? Su2t cestiu2i i3porta2te& ar1ătoare la ordi2ea 1ilei..) Far uridi: .. (cătră #ar'uridi..oie (gustă di2 pa/arul cu apă. La u2a:3ie:opt:sute. #ar$uridi.<2tul? Far uridi: (cătră adu2are) .a)i:3i .ei.) SCENA I Trahanache.acă 2e:2toarce3 iar la 18I1 'iD& 2e:a3 procopsit.ă:i >2ai2te& sti3a5ile& a. Lu3i2ă ca3 săracă..ăd trei laturi. Pe tri5u2ă o sticlă 4i u2 pa/ar de apă. Nu3ai dacă t:ei )i2ea de .oi >2c/eia c<t se poate 3ai scurt. Public ( rumoare Far uridi: (de la tri5u2ă) .ACT%& III ("eatrul >2'ă)i4ea1ă sala cea 3are a pretoriului pri3ăriei& u2 'el de eDago2 di2 care se . 'legători. =2 toată sala e ru3oare. L<2gă grila(& la st<2ga& >2 sce2ă& este o estradă pe care su2t a4e1ate 3asa 4i (e)ul pre1ide2)ial.i2e 4i se duce lu3ea.e partea dreaptă su2t 5ă2ci dese 4i scau2eB su5 estradă& ase3e2ea.a lă3pi at<r2ate >2 cuie.a)i:3i . Far uridi: .) Far uridi: Rog& 2u 3ă:2trerupe)i& da)i:3i .upă ce a3 .Ar'i. . =3pre(urul 3esii& 6r<21o.

.a)i:3i .. Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ile& o2ora5ile? Nu >2trerupe)i..) To"i: (cu putere) . Far uridi: ... Trahanache: (ridic<2du:se ca 4i c<2d ar co2sulta adu2area) Adică..a)i:3i .. eu g<2desc că 2u ar 'i rău să sări3 la 48.ar& do32ule pre1ide2t.) Far uridi: (>2torc<2du:se cu spatele spre adu2are 4i cu 'a)a la pre1ide2t) .a? La J4...To"i: (>2 cor& cu to2ul lui) .acă 3ă iu5e4ti& sti3a5ile& 'ă:3i /at<rul. să trece3 la ple5icist. Să . la ple5icistA To"i: .i2e& 3ă: 2)elegi& oca1iu2ea să se pro2u2)e poporul pri2tr:u2 ple5icist..oie.<2tul >3i pare că u2 pre1ide2t o dată ce acordă cu...e)i pu)i2tică.a)i:3i .... Popescu( Ionescu #i to"i din 'rup: .... Trahanache: (cătră #ar'uridi cu dulcea)ă& ridic<2du:se peste 3asă cătră tri5u2ă) Sti3a5ile. Ionescu: !ti3 ce este ple5icistul? +ersi de eDplica)ie? . Ca"avencu: Ce ră5dare& ... să 2e dă3 sea3a 5i2e de ce ...or5ească. de ce este u2 ple5icist.) Far uridi: .e2era5ile do32ule pre1ide2t? Ceasurile su2t >2ai2tate. Trahanache: (4i 3ai rugător) Să trece3 la ple5icist? (>l >2toarce 5i2i4or de u3eri cu 'a)a spre adu2are..oie& do32ule pre1ide2tB 3i:a)i acordat cu.a& la ple5icist? (1go3ot. Su2t 4i al)i oratori >2scri4i să ..oie..ouă1eci:4i:u2u 'iD..a să 1ică....<2tul. Trahanache: (scul<2du:se 4i pu2<2d& peste 3asă& 3<i2ile pe u3erii lui #ar'uridi& 3<2g<ietor) . dori2)a adu2ării?.) Far uridi: . (ru3oare 4i protestări..... A.ede3 >2să 3ai: 2ai2te..a? La ple5icist? La ple5icist? Far uridi: (soar5e o dată 4i cu aerul resig2at) Ce 1icea3 darA La 18J4& ...a? . To"i din 'rup: .a? Ca"avencu: O2ora5ilul orator a pro3is să >2c/eie c<t se poate 3ai scurt apoi ce 'el de scurt este asta& s:o luă3 a doua oară de la 18I1A A? A? A? To"i din 'rup: A? A? A? (ru3oare.a? .. Ca"avencu: (strig<2d) +ai 5i2e la J4..

e)i pu)i2tică ră5dare..) Ple5icistul?. Far uridi: .<2tul& sti3a5ile& da)i:i >2ai2te? Far uridi: (lu<2d .ă pe2tru Ca)a..) A.olu5il. dori2)a adu2ării& sti3a5ile.<2t) C<2d 1ice3 dar J4& 1ice3 ple5icist& c<2d 1ice3 ple5icist& 1ice3 J4. (cătră #ar'uridi. (cu tărie >2cep<2d 'ra1a....e3 cestiu2i ar1ătoare...ocă)e4te& cu 3ultă .a)i:3i . (a'a5il 4i rugător) să lăsă3 ple5icistul& dacă 3ă iu5e4tiB să trece3 la cestiu2e.a? La c/estiu2e? La c/estiu2e? Far uridi: ('oarte o5osit& soar5e 4i se resig2ea1ă) A(u2ge3 dar la c/estiu2ea .acă 2u 3ă:24el& >3i pare că su2te3 >2 a2ul de gra)ie 188K.ioiciu2e 4i cu to2ul >2)epat 4i ... (ru3oare... Ca"avencu: (strig<2d) Nu tre5uie& o2ora5ile? To"i din 'rup: Nu& 2u tre5uie? Trahanache: (pu2<2d 3<2ile& peste 3asă& pe u3erii lui #ar'uridi& 4i 'oarte dulce) +ă rog& dacă 3ă iu5e4ti& 'ă:3i /at<rul... (cu e2ergică co2.a)i:3i . a. Ce are a 'aceA C/e3a)i pe o2ora5ilul orator la cestiu2e..) ..e2cu) 3i se pare că atu2ci c<2d 1ice3 J4.. Trahanache: (ridic<2du:se iar peste 3asă 4i ati2g<2du:l pe u3ere pe #ar'uridi) Sti3a5ile....ă .e2cu..or5a de J4. Ca"avencu: Aci 2u e .To"i: Nu tre5uie eDplica)ie. (>l >2toarce de u3eri 5i2i4or cu 'a)a spre adu2are..) Far uridi: (cătră >2trerupători) .oie.o32ule pre1ide2t& a)i 5i2e..) Far uridi: . Far uridi: (o5osit de >2treruperi& >2torc<2du:se cu 'a)a spre "ra/a2ac/e 4i cu spatele la adu2are) .or5a de ple5icist. Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ile& o2ora5ile& 'ace)i tăcere.e u2de p<2ă u2de J4 c/estie ar1ătoare la ordi2ea 1ileiA ..e)i cu.) To"i: ....) ...oit a:3i acorda cu. Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ilii& o2ora5ilii& rog 2u >2trerupe)i pe orator& ('oarte a'a5il) 'ace)i tăcereB su2t cestiu2i ar1ătoare la ordi2ea 1iliiB a. (ru3oare apro5ati.<2tul.. Ca"avencu: .oie? (cătră "ra/a2ac/e.ede3 ce este ple5icistul. ("oate coloc/iile 4i >2treruperile se 'ac a.a)i:3i .oieB (discut<2d cu Ca)a.edi cu date istorice că toate popoarele >4i au u2 J4 al lor.oieB 2u e ...i2gere) 4i să 2u căuta)i a >2cerca 3ăcar să 3ă co35ate)iB . Ca"avencu: (ridic<2du:se >2 capul 5ă2cii) Cu3& do32ule pre1ide2tA .o32ule pre1ide2t?. !ti3& orici2e di2tre 2oi 4tie ce este J4& să . Eu cred c:ar tre5ui..a)i:3i ....o32ule pre1ide2t?..oi do...

iitorul& pre1e2tul 4i trecutul )ării. (asudă 4i se rătăce4te di2 ce >2 ce) 4i 3ă:2)elegi& 3ai >2 s'<r4it& pe2tru care >2 orce oca1iu2i sole32e a dat pro5e de tact.. +ai 3ul)i di2 auditoriu se scoală 4i strică r<2durile..ede3?.. ese2)iale. 6r<21o. (cu tărie) )ara >2 s'<r4it.. "ra/a2ac/e a ur3ărit cu 3<2a tactul sacadelor oratorice ale lui #ar'uridi..i2)ă& poporul& 2a)iu2ea& Ro3<2ia.e2escu 4i al)i alegători >l >2t<3pi2ă 4i:i str<2g 3<2a.....a)i:3i .....oie? "er3i2 >2dată? +ai a3 două .....oie? !ti)i care este opi2ia 3ea >2 pri.. (cătră #ar'uridi. adică 2u eDagera)iu2i?.. ..i2e aci oca1ia să >2tre5ă3 pe2tru ceA.e)i pu)i2tică ră5dare..ede3 opi2ia lui d..re. ...o 4i aplau1e >2 'u2d& co2duse de 6r<21o.e4te..e.reau să 1ic& da& ca să 'ie 3odera)i.) Iată dar opi2ia 3ea. (>2 supre3ă luptă cu o5oseala care:l 5iruie. Clopo)elul lui "ra/a2ac/e de a5ia se 3ai aude.e2cu.. #ar'uridi. Spu2e? Ca"avencu: (5at(ocoritor) Să ..or să ca1ă la eDtre3itate (se >2eacă 3ereu)& adică . ..oie (se 4terge) la 48& la K4& la M4& la J4& la N4 ase3e2ea 4i la 84 4i E4& 4i e)etera& >2tru c<t 2e pri. 4i care& de la care at<r2ă ..i1uiriiA Toată sa!a: Nu?. cu 5u2:si3)& pe2tru ca Europa cu u2 3o3e2t 3ai 2ai2te să .ie 4i să recu2oască& de la care pute3 1ice depa2dă.) Scurt& sti3a5ile& scurt& dacă 3ă iu5e4ti dori2)a adu2ării.upă ce s:a 3ai oprit 1go3otul& cu 3ultă apri2dere. Cu u2 alt grup 3ai >2 'u2d #ar'uridi 4i 6r<21o..e2escuB r<sete 4i s<s<ituri >2 grupului lui Ca)a. To"i: (cu satis'ac)ie) A? A4a da? Trahanache: (ase3e2ea) A? (clopo)el. (se >2curcă& asudă 4i >2g/ite) >2c<t . (se >2curcă 4i asudă 3ai tare) precu3& : da)i:3i .) ..or5e4te >2cet cu grupul său gesticul<2d .i1iu2ii Co2stitu)iu2ii 4i Legii Electorale..e2escu ase3e2ea.a? Far uridi: (e3o)io2at 4i asud<2d) Atu2ci& iată ce 1ic eu& 4i >3preu2ă cu 3i2e (>2cepe să se >2ece) tre5uie să LsicH 1ică ase3e2ea to)i aceia care 2u .) . Să .acă Europa..i1uiască& pri3esc? dar atu2ci să se sc/i35e pe ici pe colo& 4i a2u3e >2 pu2ctele. Ca)a...esc so)ietatea& adică 'ii2dcă di2 cau1a 1guduirilor.i1uiască& pri3esc? .) Ei? Acu a..oie : (se 4terge) precu3 la I1& da)i:3i .a...e2cu suie de la dreapta >2 3i(loc& u2de ..a? . 6ra. : Ru3oare.) Far uridi: (asudă 3ereu 4i se e3o)io2ea1ă pe .i2 două u2a& da)i:3i .or5e de 1is. pe2tru ca să dă3 eDe3plul c/iar surorilor 2oastre de gi2te lati2e >2să? ('oarte asudat& se 4terge& 5ea& iar se 4terge 4i su'lă 'oarte greu. Far uridi: (asudă& 5ea 4i se 4terge 3ereu cu 5as3aua) +ă rog& da)i:3i . =2tr:o c/estiu2e politică..oie ori să se re.i2)a re..ar să 2u se sc/i35e 2i3icaB ori să 2u se re.reau să 1ic >2tr:o pri. #ar'uridi co5oară 1dro5it& 4terg<2du:se de sudoare& 4i 3erge 2 'u2d.or5a de re.ă1ute) Opi2ia 3ea este aceasta e ..iu.ersi. să 'ie cu oc/ii a)i2ti)i asupra 2oastră& dacă 3ă pot pro2u2)a ast'el& care lo.... idei su5.i1uire& daA To"i: (puter2ic) . 4i. : . Pe2tru ceA.. ..i2 această dile3ă 2u pute)i ie4i. (1go3otul tace. A3 1is? (Aplau1e >2 'u2d& s<s<ituri >2 'a)ă.. : Prista2da iese 3isterios di2 ca5i2etul pri3arului& trece pri2 u4cioara grila(ului& care este la spatele tri5u2ii& 4i trage . să 'ie ori prea:prea& ori 'oarte:'oarte. ("ra/a2ac/e clopo)e4te.

...ocat d... Voci: . Pristanda: "re5uie. au .e.ă a4teaptă.Ca5i2etului Pri3arului....de pulpa2ă pe "ra/a2ac/e& care su2ă clopo)elul... asta 2u 3ai 3erge. #ar'uridi& eu cred că ar 'i 5i2e să suspa2dă3 4edi2)a pe2tru ci2ci 3i2ute.a? . N:ai au1it& c/iar a 1is:o el surorile 2oastre de gi2te lati2ă. (cu putere.. Nu3aidec<t să po'ti)i acolo. Popescu: Nu& uite ce sus)i2e #ar'uridi& 2:ai >2)elesB sus)i2e că adică după istorie : d: aia se te3e el de 1guduiri : 2u tre5uie să dă3 eDe3plu rău surorilor 2oastre de gi2te lati2ă.. Ast'el de opi2iu2i 2u le respect& să:3i dea .e)i u2 cusur 3are cu3 .. Suspa2da)i? Trahanache: (trage clopo)elul 4i se ridică) Sti3a5ilă& o2ora5ilă adu2are.a)ă istoria 3ai >2t<i 4i:2t<iA Popescu: Că Ro3<2ia de la "raia2.upă discursul i3porta2t& pe care l:a )i2ut respecta5ilul 2ostru co2cetă)ea2 4i ad. 2u3aidec<t?..) SCENA III 'ceiaşi ( $ără Trahanache şi Pristanda Ca"avencu: (cătră grupul lui) Ei& cu3 să:l tri3e)i >2 Ca3eră& 2e2e& pe sti3a5ilulA Nu 1ic& are ideile& opi2iile lui : 4i eu respect ideile& 2u3ai să 'ie si2cere& 4i el e si2cer& 2:ai ce 1ice& : respect la orice opi2iu2e?. Trahanache: (ase3e2ea 3isterios) Nu pot să las pre1ide2)ia.) SCENA II 'ceiaşi ( Pristanda Trahanache: (lăs<2d clopo)elul 4i >2torc<2du:se la spatele 3esii) @AiA Ce eA Pristanda: (3isterios 4i repede) Coa2e 0a/ario? Co2ul #ă2ică& coa2a Coi)ica?..ar să:)i .or5e4te ci2e.) Ce istorieA Apoi& dacă e .ec/ite& cu opi2iu2i rugi2ite& 4i să te sperie 3ereu cu Europa& cu 1guduiri& cu teorii su5..e2escu cu al lor se a3estecă >2 3ul)i3e.a de istorie& s:a ispră..it& are dreptate.a? A 1is:o.e2it pe di2 dos& .a? Pe2tru ci2ci 3i2ute?.ă .. . Trahanache: EiA CeA Pristanda: Su2t di2coace >2 ca5i2et. Ionescu: .or5a de istorie& apoi ce te:2. .e2cu cu grupul său& #ar'uridi 4i 6r<21o. . (Ca)a......oie să:i spui.ie sti3a5ilul cu idei >2... "ra/a2ac/e& care s:a dat (os de pe tri5u2ă& a desc/is porti)ia grila(ului 4i a trecut cu */i)ă >2 partea st<2gă despăr)ită& 5ate >2 u4a . Ca"avencu: (cu aer de protec)ie) 8oi dascălii su2te)i 5ăie)i 5u2i& dar a.ersi. 0oe 4i "ipătescu >i desc/isB "ra/a2ac/e 4i */i)ă dispar >2ău2truB u4a se >2c/ide la loc. să ai5ă pu)i2tică ră5dare...

(apro5ări di2 partea grupului. Ionescu: Că adică stră5u2ul 2ostru. Far uridi: .a1ă de tre5ile ei Europa.or5ă....... Far uridi: (>2)epat) .ede3 5i2e că Europa. luptă electorală? !i 4ti3 că lupta electorală este . Brânzovenescu: #ire4te că 2u ..ocat& dar 2u su2t co2'rate cu d:ta.ol)i co2tra ade.) Ionescu: Asta e a4a..e2cu 4i #ar'uridi >2cep a se despăr)i& 'iecare de o parte..e2)iu2i a2tipatriotice& cu Europa& ca să a3ăgi)i opi2ia pu5lică.) Or& 3ai >2t<i 4i: 2t<i istoria 2e >2.... Far uridi: (4i 3ai >2)epat) ..) .ă:3i .. Popescu: Nici 2u 3ai >2cape ..... Progresul& sti3a5ile& progresul? =2 1adar& .a a3ăge4te opi2ia pu5lică. (*rupul lui Ca)a.. (grupurile Ca)a. Ca"avencu: Ce stră5u2? Ce 2ostru? 8e1i că 2u 4ti)i? (cu to2ul retoric. . .rei să 4tii.e2cu apro5ă 4i ad3iră& grupul lui #ar'uridi 4i 6r<21o..ia)a popoarelor..:ta e4ti ad.oi să 4tiu de ce 1ici d:ta.ocat& e4ti co2'rate cu 3i2e. Ca"avencu: (ur3<2du:4i (ocul) !tii ca 4i 3i2e pri2cipiul de drept& 'iecare cu al său& 'iecare cu tre5urile sale.a)iu2e& c<2d .i2e la socoteală......oi& sti3a5ile& să 4tiu de Europa d:tale& eu .. Far uridi: . 2u:)i . Noi 2e a3estecă3 >2 tre5ile eiA Nu.Ca"avencu: Nu:i a4a...) Ca"avencu: (cu totul >2)epător) Sti3a5ile& 2u 4tiu pe2tru ce d:ta 3ă prigo2e4ti de la o .a? Progres? Progres 'ără co2ser. N:are pri2 ur3are dreptul să se a3estece >2tr:ale 2oastre.. Ca"avencu: (4i 3ai lătrător) Să:4i . O2este 5i5ere& o2ora5ile?.. Ce ai cu 3i2eA Su2te3 >2 'a)a alegătorilor& sti3a5ile or& 2u >2cape picăB să luptă3 d:ta o să:)i pui ca2didatura& o 4ti3B eu )i:o declar că 3i:o pui pe a 3ea.re3e. +i se pare că altci2e..e2escu& care s:au apropiat 4i ascultă 3ai di2tr:o parte& dă di2 u3eri...oi să 4tiu de Ro3<2ia 3ea 4i 2u3ai de Ro3<2ia..oie..e ce te re..a@ de o2est 2:ai >2cotro?.. Ca"avencu: Nu . Ca"avencu: (>2trerup<2du:l lătrător) Nu .ăruluiA =2 co2tra dreptuluiA....a& su2t a.e2i)i cu gogori)e& cu i2.a)ă a2u3e că u2 popor care 2u 3erge >2ai2te stă pe loc& (pu5licul >2cepe să:i ia a3i2te că perorea1ă 4i se grupea1ă >2cet:>2cet >3pre(urul lui ca să asculte) 5a c/iar dă >2apoi& că legea progresului este a4a& că cu c<t 3ergi 3ai iute& cu at<t a(u2gi 3ai departe. o2este 5i5ere..

er2iseala co2'ra)ilorB pe de o parte opo1i)ie la toartă& pe de altă parte te4c/erea la 5u1u2ar?.. : co3itetul d..ăl3ă4ală 4i g/io2tuieli...oie& d:ta 2u 3ai e4ti al co3itetului? (grupurile se desi2ea1ă disti2ct de două păr)i 4i se pri.oie?. 8ii cu 3o'tologii& cu ico2o3ii& cu so)ietă)i& cu sca3atorii& ca să tragi lu3ea pe s'oară..) .. .. %rlă t<rgul& do32ule. căci e al d..& pe de altă parte c/i.. Brânzovenescu: (trăg<2du:l de 3<2ecă) "ac/e? "ac/e? Far uridi: (s3uci2du:se) Ia lasă:3ă:2 pace& să 3ă ră'uiesc odată cu do32ul.) ("oată lu3ea s:a >2g/esuit >2 'u2d 4i a ie4it a'ară cu 1go3ot.:ta e4ti ca2didatul pre'ectului. i3perti2e2t? (por2e4te spre 'u2d cu 6r<21o. O2ora5ilul& .) Far uridi: ..i2tele) i2telige2t&.ede3& or5i su2te3A .ă)ă3 2oi& papugiilor? )rupu! Ca"avencu: A'ară? A'ară? (ur3ăre4te >2 'u2d pe cei di2 grupul #ar'uridi. =2 tot ti3pul sce2ii ur3ătoare& sala >2tru2irii e goală.esc cu >2cordare..e2cu) cu 3o'ta2giii d:tale.e2escu 4i cu grupul lor........ : .) To"i: (di2 grupul lui Ca)a... :.oie?. cu dăscăli3ea d:tale& (3i4care >2 grupul Ca)a.a procla3a& pe c<t 4ti3& astă:seară pe ca2didatul co3itetului d. Far uridi: ('ier5<2d 3ereu) Nu 3ai este co3itetul 2ostru& este al du3itale. (>l trage de 3<2ecă& #ar'uridi se s3uce4te... i2depe2de2t&..) Far uridi: (ie4i2d pri2 'u2d) 8ă:2. .oi a.oie? Ce .Răc2etul Carpa)ilor.....a& eu 2u 3ai su2t& eu care a3 sus)i2ut totdeau2a partidul.e2era5ilul 2ostru pre1ide2t : (>l caută cu oc/ii) u2de e . =2 'u2d& pri2 u4e& se ..) Ca"avencu: (cu to2 5at(ocoritor) Adică& dă:3i .e2era5ilul pre1ide2tA Nu:l . 4i d:ta& care l: ai >2(urat totdeau2a.....Far uridi: (i15uc2i2d) Ia scute4te:3ă cu 3o'turile d:tale? O2est d:taA Pe de o parte .iole2t) ..e2cu) A? A? (se reped spre ei& 1go3ot& >2.ea o2oarea ca să 3ă agree1e 4i co3itetul d.<2tul? Far uridi: (co2ti2u<2d) Cu grupul (u3'l<2d cu.ă:3i .Or& dacă .ăd 3ai 3ul)i alegători pri35l<2du:se >2 sus 4i:2 (os& . Ce adică& 2oi 2u 4ti3& 2u ..o32ule& retrage:)i cu. Ca"avencu: (r<1<2d) Eu su2t ca2didatul grupului t<2ăr& i2telige2t 4i i2depe2de2t. Far uridi: ('urios) Ce ... e4ti? Ca"avencu: .ă1.. Brânzovenescu: "ac/e? "ac/e& 'ii cu3i2te..or5i2d >2cet 4i 'u3<2d.. Popescu: (..

..e)i pu)i2tică ră5dare.acă ar 'i 2u3ai u2a. Tipătescu: . Zoe: .or5a să 'ace3 pe ie1uitul a la +atter2ic/& apoi să:i dau eu& 2eică.e4te cu 3<2a pe 5u1u2arul /ai2ii.. Tipătescu: Se:2)elege? Zoe: #ire4teB >2 politică. Trahanache: (după u2 3o3e2t de e1itare) Ei 2u? . Trahanache: Ei& a. Zoe: (ur3ări2du:l) Ne2e.... Tipătescu: (ase3e2ea) Neică 0a/ario.....reodată la 3i2e.SCENA IV Trahanache ieşind repede din $und. 2e2e& g<2de4te:te.cena aceasta se $ace misterior şi răpedeTrahanache: Nu? Nu se poate..) Asta tot pe2tru politică eA *irurile astea două cu care o2ora5ilul d. Ca)a. Zoe: Să 2e 'ace3 de r<s pri2 tri5u2ale. din cabinetul primarului în partea despărţită cu grila+.acă 3i:e4ti prieti2...e2cu a ridicat ci2ci 3ii de lei de la So)ietate& su2t tot pe2tru e2teresul )ăriiA Tipătescu: (lu<2d degra5ă poli)a 4i eDa3i2<2d:o c<2d pe:o partea c<2d pe alta) .. aia cu scrisoarea ta cătră Coi)ica& >2)elegB să 1ic pe2tru politică : u2de e >2 (oc e2teresul )ării& ca oricare ro3<2& a >2cercat o3ul& ca să te 'or)e1e adică& pe2tru că te 4tie că )ii la o2oarea Coi)ic/ii& ca prieti2 ce:3i e4ti& : a 'ăcut plastogra'ie.) Cu3 pute3 2oi să pu2e3 ca2didatura u2ui plastogra'A Tipătescu: 6i2e& 'rate& plastogra'& a4a eB dar p<2ă să 5age lu3ea de sea3ă... Tipătescu: (i3pacie2tat) Nu pricep& 2eică 0a/ario? Zoe: (ase3e2ea) Nici eu.) +artoră 3i:e +aica Precista? Să 2:a3 parte de Coi)ica : că e de 'a)ă : să spuie.) Apoi& dacă u35lă el cu 3ac/ia. să:l trage3 >2 (udecată..elicuri& să:i dau eu 3ac/ia..acă ai )i2ut ...... Trahanache: Ei& a...elicuri : (sc/i35<2d to2ul. Zoe: (cu se2ti3e2t) Ne2e? Trahanache: N:a3 u35lat >2 ... .e astălaltăA (se lo. Trahanache: Ei& a.e)i pu)i2tică ră5dare? (serios.. după el #ănică şi !oe urmărindu(l..e)i pu)i2tică ră5dare? (scoate o /<rtie di2 5u1u2ar 4i o des'ace : o poli)ă.ia)a 3ea cu diplo3ă)ieB dar dacă e .

r<2d să treacă pri2 porti)a grila(ului >2 partea tri5u2ii) A? 9i:a3 dat poli)a lui Ca)a.e2cu... Trahanache: (...<2tul....oitor) da& sti3a5ile. .. (ies a3<2doi iute pe u4a di2 st<2ga. (4ade.e3 2ici o gri(ă.. .. Să 2u o pier1i.ntrare gomotoasă.ă:3i >2scris pe *aga3i)ă ăla& să 2u:i uit 2u3ele.ă rog& ceruse3 4i eu cu.) ("oată lu3ea s:a a4e1at la locul său. Po'ti)i la tri5u2ă?..) Tipătescu: N:ai gri(ă& 2eică 0a/ario& eu 2u pier1 /<rtiile de pre). Trahanache: .Su2te3 scăpa)i? Zoe: Scăpa)iA Trahanache: Ei apoiA C<2d >)i spu2ea3 eu să ai pu)i2tică ră5dare& că l:a3 pri2s cu alta 3ai 5oacă2ă. Trahanache: . Tipătescu: A2u2)ă >2dată ca2didatura& ridică 4edi2)a 4i ..) Ca"avencu: (cu 3odestie) .. (sărută repede pe 0oe. (.. Trahanache: A4a da? Zoe: +i:e 'rică?.<2tul..) Tipătescu: (scoate porto'elul& rupe o 'ilă 4i scrie pe ea& apoi o dă lui 0a/aria) Iată..(a.e)i cu.a2da2ac/e. care s(a urcat la tribună. 'legători.a& (5i2e..onescu. Popescu.:le pre4edi2te& . (trece. Aga3i)ă . Tipătescu: (a5ia stăp<2i2du:4i 5ucuria) Ne2e 0a/ario& ca2didatul 2ostru este d.. Publicul &enind din $und şi ocupând locurile lor din scena . Trahanache: +ă duc să desc/id 4edi2)a.e3 cestiu2i ar1ătoare la ordi2ea 1ilii...) SCENA V Trahanache.. . apoi Caţa&encu.. acompaniată de clopoţelul pre identuluiTrahanache: (>2 picioare) Orele su2t >2ai2tate? Po'ti)i& po'ti)i& sti3a5ililor a.e2cu.) Zoe: #ă2ică? Tipătescu: A? Acu3a& să:l lucre1 eu pe 2e2ea Ca)a.or5e4te >2cet cu 0oe.i2o să 3erge3 la pre'era2)ă& te a4teptă3.. A. Tipătescu: Nu 3ai a.

(>2gra4ă .) 8oi progresul 4i 2i3ic alt dec<t progresul pe calea politică.. : "ăcere co3pletă. (acela4i (oc de a3<2două păr)ile). (cătră adu2are 4i 3ai ales cătră grup& cu to2ul sigur. (pl<2sul >l >2eacă. Popescu: 6ra.) ..e2era5ile do32ule pre4edi2te. Aplau1e prelu2gite...o? Ca"avencu: (4terg<2du:se repede la oc/i 4i re3i)<2du:se d:odatăB cu to2ul 5rusc& ..ioi 4i lătrător) #ra)ilor& 3i s:a 'ăcut o i3putare 4i su2t 3<2dru de aceasta?.or5ele.....ocă)ească 'ru2tea. la 'ericirea ei?..a? (cu putere di2 ce >2 ce cresc<2dă. (scurt 4i 'oarte rete1at. (pl<2ge.......... Este e3o)io2at& tu4e4te 4i luptă oste2tati. O2ora5ili co2cetă)e2i?... O pri3esc? +ă o2ore1 a 1ice că o 3erit?..o? Ca"avencu: Socială. ('oarte ....... că su2t li5er:sc/i35ist.). Ca orice ro3<2& ca orice 'iu al )ării sale.oi progresul cu orice pre)..o? Trahanache: (clopo)i2d) Rog& 2u >2trerupe)i pe orator& sti3a5ile.. că . (pl<2sul >l >2eacă 3ai tare... Ca"avencu: (cu tărie) Nu 3ă te3 de >2treruperi& .o? Ca"avencu: Eco2o3ică. Cu glasul tre3urat. Aplau1e >2 grup).iri sc<2teietoare >2 adu2are..) Ierta)i:3ă& 'ra)ilor& dacă su2t 3i4cat& dacă e3o)iu2ea 3ă apucă a4a de tare.o? Ca"avencu: !i. cu e3o)ia care pare a:l 5irui.o? Ca"avencu: Ad3i2istrati.) .....) Popescu: 6ra.) +i s:a 'ăcut i3putarea că su2t 'oarte& că su2t prea& că su2t ultra:progresist.olu5il.e2cu....ă spu2e 4i eu.o32ilor?... (de a5ia se 3ai stăp<2e4te) 3ă g<2desc.a& da& da& de trei ori da? (aru2că roată pri. sui2du:3ă la această tri5u2ă.) Ca"avencu: (ia po1ă& trece cu i3porta2)ă pri2tre 3ul)i3e 4i suie la tri5u2ăB >4i pu2e pălăria la o parte& gustă di2 pa/arul cu apă& scoate u2 . Aplau1e 1guduitoare....) Pute)i& d:lor& să >2trerupe)i& .ă.) Ionescu( Popescu( To"i: ('oarte 3i4ca)i) 6ra.. #ra)ilor?.) Ca"avencu: ...iitorul ei? (pl<2s cu /o/ot.. Ionescu: 6ra.o? 6ra. >2 aceste 3o3e2te sole32e.. Ionescu( Popescu( )rupu!: 6ra.. Ionescu: 6ra.. la )ări4oara 3ea...(+i4care >2 grupul lui Ca)a. pe2tru a .ra' de /<rtii 4i ga1ete 4i le a4a1ă pe tri5u2ă& apoi >4i trage 5atista 4i:4i 4terge cu elega2)ă a... (pl<2sul l:a 5iruit de tot) la Ro3<2ia. 4i. la progresul ei? (ase3e2ea cresce2do). la .

.ă& i2depe2de2tă de cea di2 6ucure4ti..) Ca"avencu: Ei 5i2e? Ce 1ice so)ietatea 2oastrăA Ce 1ice3 2oiA.).. . Iată ce 1ice3 această stare de lucruri este i2tolera5ilă? (apro5ări >2 grup.o? (aplau1e e2tu1iaste.o? (aplau1e.o? Ca"avencu: So)ietatea 2oastră are de scop să >2cura(e1e i2dustria ro3<2ă& pe2tru că& da)i:3i . 2u. Noi.. pe2tru că 2oi su2te3 pe2tru desce2trali1are.. co2du4i de aceste idei& a3 'u2dat aci >2ora4ul 2ostru .....or5ele. A2glia:4i are 'ali)ii săi& #ra2)a:4i are 'ali)ii săi& p<2ă 4i c/iar Austria:4i are 'ali)ii săi& >2 'i2e oricare 2a)iu2e& oricare popor& oricare )ară >4i are 'ali)ii săi (>2gra4ă .. 'i2a2)iară.... =2 Ia4i& de eDe3plu& : per3ite)i:3i această digresiu2e& este tristă& dar ade... )rupu!: (aplau1e) 6ra.or5ele) 4i.a& su2te3 ultra: progresi4ti& da& su2te3 li5er:sc/i35i4ti..edere eco2o3ic& stă3 rău.. Pau1ă.). =2 3o3e2tul acesta 3ai 3ul)i i24i se 3i4că >2 'u2d& pe u2de apare Cetă)ea2ul tur3e2tat 4i */i)ă >2 )i.& so)ietate e2ciclopedică:cooperati..il.iri sc<2teietoare >2 adu2are.e3 4i 2oi 'ali)ii 2o4triA..ă spui& di2 pu2ctul de . 2u recu2osc& 2u ...Aurora Eco2o3ică Ro3<2ă. )rupu!: (aplau1e) 6ra.ă acest 'e2o3e2& acest 3ister& dacă 3ă pot eDpri3a ast'el? )rupu!: 6ra. Oratorul soar5e di2 pa/ar 4i aru2că iar pri.<r4ire.o? Ca"avencu: I2dustria ro3<2ă e ad3ira5ilă& e su5li3ă& pute3 1ice& dar lipse4te cu desă...) SCENA VI 'ceiaşi ( "hiţă Pristanda şi Cetăţeanul $orate şo&ăind.. .aliul& care 2u se 'ace de loc >2 )ara 2oastră? )rupu!: 6ra. Cu tărie...) P<2ă c<2d să 2: a.) Trahanache: (clopo)i2d) Sti3a5ile. (Aplau1e prelu2gite. (rei2tr<2d >2 to2ul discursului 4i >2gră4<2d 3ereu . So)ietatea 2oastrăă dar& 2oi& ce acla3ă3A Noi acla3ă3 3u2ca& tra.. Or.. Nu3ai 2oi să 2:a.. 2u 3ă te3 de >2treruperi?.. (aplau1e 're2etice. 4i.!gomot la intrarea acestoraTrahanache: (clopo)i2d) #ace)i pu)i2tică tăcere...e3 'ali)ii 2o4tri?.e3 2ici u2 2egustor ro3<2& 2ici u2ul?. Ca"avencu: Lăsa)i& d:le pre4edi2te& să >2trerupă.oi să recu2osc epitropia 5ucure4te2ilor& capitali4tilor& asupra 2oastrăB căci >2 districtul 2ostru pute3 'ace 4i 2oi ce 'ac d<24ii >2 al lor...pe2tru că eu a3 tăria opi2iu2ilor 3ele.ărată? : >2 Ia4i 2: a.... )rupu!: (3i4cat) A? Ca"avencu: !i cu toate aceste to)i 'ali)ii su2t (ida2i? EDplica)i:.. eu.. Cu3 1ic această stare de lucruri este i2tolera5ilă& ea 2u 3ai poate dura?...oie să ....

os) CeA Cetă"eanu!: Ro3<2ă?. (r<sete 4i ru3oare 3are..) Ionescu: E tur3e2tat?.... (r<seteB sug/ite.os 4i el& cătră adu2are& clopo)i2d) #ace)i tăcere& sti3a5ile?..ăi2d 4i ridică 3<2a) !i eu su2t? (sug/ite răuB r<sete& ru3oare. Cetă"eanu!: (sug/i)<2d) +ă cu2oa4te d. ca Ro3<2ia să 'ie 5i2e 4i tot ro3<2ul să prospere.Aurora Eco2o3ică Ro3<2ă.....) Ca"avencu: (2er.) Aurora?.. Scopul societă)ii este ca Ro3<2ia să 'ie 5i2e 4i tot ro3<2ul să prospere?. I:iu . (cătră Cetă)ea2ul tur3e2tat.) Nu >2trerupe)i& 3ă rog.) Cu3A Cetă"eanu!: (4o.) So)ietate care .. (sug/iteB r<sete& ru3oare di2 ce >2 ce 3ai 3are. Popescu: E tu2? (grupul se 3i4căB u2ii se scoală.) Trahanache: A? (scul<2du:se peste 3asă.. Nae.e2cu.) Ca"avencu: (cătră "ra/a2ac/e& >2torc<2du:se spre 3asa pre1ide2)ială) ...Se 'or3ea1ă >2 ur5ea 2oastră o so)ietate e2ciclopedică:cooperati.. Ca"avencu: .a să 1ică...ă? (sug/ite....ăi2d) Cioclopedică? (sug/ite.a (cu dig2itate) dar....) Ico2o3ie? (sug/ite..) Cetă"eanu!: (sug/i)<2d 4i strig<2d) Su2t 2e35ru? Trahanache: (agit<2d clopo)elul cu putere& cătră Io2escu 4i Popescu) Sti3a5ile? Sti3a5ile& (cu a'a5ilitate) rog& da)i a'ară pe o2ora5ilul? . (r<sete& ru3oare.) Co3portati.) Trahanache: (2er. Cetă"eanu!: (care& de la i2trare& a . Trahanache: Parcă 1iceai& sti3a5ile& că >2treruperile.. (clopo)i2d. (arată spre Ca)a....ăie 4i iar se toar2ă pe scau2..Ca"avencu: (care& >2 ti3pul scurt al ru3orii pro. Trahanache: =2 s'<r4it.) CeA Ce e4ti d:ta& sti3a5ileA.ocate de i2trarea lui Prista2da 4i a Cetă)ea2ului tur3e2tat& 4i:a co2sultat /<rtiu)ele& cu to2 predo32itor) #ra)ilor& iată ce spu2 statutele so)ietă)ii 2oastre la art.) Cioclopedică.o32ule pre4edi2te& rog să 2u 'iu >2trerupt. Cetă"eanu!: (se scoală 4o...ăi2d p<2ă la 3i(loc 4i s:a tur2at pe u2 scau2 >2 'a)a tri5u2ii& se scoală 4i ridică 3<2a) !i eu? (sug/ite) 4i eu su2t? (4o..ă cu 2u3ele de .. : R<sete >2 'u2d& ru3oare >2 'a)ă.e2it 4o. Ca"avencu: (căut<2d 4irul) 0icea3 dar .

Pristanda: (>2cet) C<2d oi tu4i de trei ori 2u 3i:a sosit >2că oa3e2ii?.or5e4te >2cet cu d<24ii. Prista2da . (*/i)ă tu4e4te cu putere de trei ori.. Su2t la u4ă& c<2d oi tu4i de trei ori& d:ta procla3ă cati2datul 4i ie4i pe porti)ă.o32ule pre1ide2t? (Ru3oare surdă >2 'u2d.e2cu. "o)i se ara2(ea1ă >2 'u2d& astup<2d u4a de ie4ire. că a3e)esc? Ionescu( Popescu #i )rupu!: A'ară? Cetă"eanu!: Ne35ru? ("oată sce2a aceasta a 'ost >2so)ită de r<sete 4i ru3oare..) SCENA VII 'ceiaşi ( #ar$uridi. Ca"avencu: (răc2i2d) Sti3a5ile? (lui "ra/a2ac/e.. Trahanache: (>2cet) 6i2e.. Prista2da se apropie la tri5u2ă& >2 ..e2escu 4i al)i c<)i.. Ca"avencu: .e2cu& se agită 4i:4i reiau locurile.e2cuB ordi2ul lui co2ul #ă2ică..a..a di2 grup..) #ii2dcă orele su2t >2ai2tate. =2 adu2are& 3i4care..e2cu& care ..or5e4te cu c<)i. %rân o&enescu şi alţi alegători şi Cetăţeanul turmentat.) Cetă"eanu!: (>35r<2cit de dascăli 4i opu2<2du:se) Nu 3ă:35r<2ci)i..Ionescu( Popescu #i )rupu!: A'ară? E tur3e2tat? A'ară? (Io2escu 4i Popescu >l >35r<2cesc spre u4ă.ascălii au dat a'ară pe Cetă)ea2ul tur3e2tat.) .or5e4te >2cet cu grupul lui) Po'ti)i la tri5u2ă& sti3a5ile?.e)i pu)i2tică ră5dare. . (trece l<2gă u4a di2 'u2d& pe u2de i2tră cu 1go3ot #ar'uridi& 6r<21o.. Ca)a.) Trahanache: Sti3a5ile (clopo)i2d) a..re3e ce dascălii 4i grupul lor& >2 3i(loc cu Ca)a. apoi !oe şi Tipătescu ascunşi după grila+ şi ascultând ce se petrece în adunareTrahanache: (clopo)i2d& cătră Ca)a.. Ca)a. Tipătescu: Pese32e 2:a sosit >2că */i)ă..e2cu s:a dat (os de la tri5u2ă 4i .) Pristanda: (3isterios lui "ra/a2ac/e) Coa2e 0a/ario& dă:i 1or? "re5uie să:l lucră3 pe o2ora5ilul& pe d.) Zoe: Nu 3ai au1 2i3ic.. Ca"avencu: (de la tri5u2ă) #ra)ilor? Far uridi: (aduc<2d di2 'u2d pe Cetă)ea2ul tur3e2tat) "e:a dat a'arăA Cu3 se poate& 'ra)ilor& să lăsă3 să go2ească di2 adu2are pe u2 cetă)ea2 o2ora5il& pe u2 alegătorA Brânzovenescu: Pe2tru că d.a)i:3i . . Nae Ca)a..oie... 4i pe ur3ă:i trea5a 3ea. (Ca)a.e2cu por2e4te spre tri5u2ă.

<2tul trădareA ("oată lu3ea e >2 picioare 4i >2 'ier5ere.) %2 plastogra' pate2tat? Ca"avencu: (sări2d di2 loc) Plastogra'? .iole2t& cătră grupul di2 'u2d) A.. ci2eA (ru3oare 3are... Pe 3i2e& cetă)ea2 o2ora5il& pe 3i2e& o3 .e)i pu)i2tică ră5dare? (cătră Ca)a.) Ci2e a pro2u2)at cu. =2 'u2d aplau1e. "ipătescu 4i 0oe ascultă palpit<2d) Ci2eA (cu e2ergie.oie? (clopo)i2dB după u2 3o3e2t de tăcere.o32ul. =2 grupul di2 'a)ă tur5urare..a? Nu3ele ca2didatului? Zoe: (tre3ur<2d& >2cet) #ă2ică? Tipătescu: (>2cet) "aci? N:ai gri(ă? Trahanache: (citi2d 'oaia >2tre lu3<2ări) Sti3a5il? Ca2didatul pe care:l sus)i2e co3itetul 2ostru& este do32ul. Ca"avencu: (cu aer 'oarte dega(at) Pri3esc cu 3ul)u3ire& d:lre pre4edi2te..) Trahanache: . Ionescu: Nae Ca).o32ul. To"i: (di2 grup 4i di2 sală) . Aga3i)ă ..).. Ca"avencu: .) !i ci2e este trădător& sti3a5ileA Ca"avencu: ('oarte apri2s) Acela care 'alsi'ică 2u3ele ca2didatului odată /otăr<t& acela care uită& care trădea1ă i2teresele 4i o2oarea 'a3iliei sale. Eu 'alsi'icatorA...a2da2ac/e? (+i4care de satis'ac)ie >2 'u2d. 0oe 4i "ipătescu ascultă 3i4ca)i.) Ca"avencu *din +i. Nu3ele ca2didatului.. (cu u2 gest colosal...) Ca"avencu: (sări2d >2 loc 4i răc2i2d) "rădare? (gesticulea1ă .iu >2 3i(locul grupului său. (citi2d) do32ul.e2era5il& să .!ocu! 'rupu!ui( cu putere-( )hi"ă( Brânzovenescu #i Cetă"eanu! tur+entat #i Cei din und: A'ară? A'ară 3o'tologul? Trahanache: (trăg<2d clopo)elul 'oarte ...e2cu.ie >2tr:o adu2are pu5lică& să 3ă 'acă 'alsi'icator.. ("oată lu3ea ascultă cu 3are 2eră5dare 4i >2 depli2ă tăcereB 0oe se str<2ge după grila( l<2gă "ipătescu. (co5oară de la tri5u2ă& cătră grupul său.) .:ta? Trahanache: (tr<2ti2d clopo)elul pe 3asă >2 cul3ea i2dig2ării) Apoi& ai pu)i2tică ră5dare& sti3a5ile? +ă sco)i di2 )<)<2i..a)i:3i ... Trahanache: (>2trerup<2du:l) Ai pu)i2tică ră5dare.) Trahanache: (>2 picioare) .Trahanache: (ridic<2du:se) #ii2dcă u2ii di2tre do32ii alegători au >2ceput să plece& ar 'i 5i2e& cred& 3<i2e 'ii2d alegerea& ca c/iar acu3a să rugă3 pe o2ora5ilul orator să: 4i >2trerupă discursul u2 3o3e2t& să ai5ă pu)i2tică ră5dare& pe2tru ca să procla3ă3 2u3ele ca2didatului propus de co3itetul 2ostru...

0a/aria "ra/a2ac/e a ie4it repede pe porti)a grila(ului& a dat di2colo de 0oe 4i de "ipătescu& 4i to)i trei ascultă ce se petrece >2 adu2are.. (4o. : Corti2a se lasă asupra pri3ei 3i4cări a sca2dalului.) )Cortina* .& >2c<t crede că e plastogra'ie u2 docu3e2t ologra'. Prista2da& #ar'uridi& 6r<21o.) Tipătescu: (sus)i2<2d:o 4i răc2i2d cu o supre3ă putere) */i)ă? (se repede la porti)a grila(ului.) Zoe: #ă2ică?.e2cu 4i:l t<răsc a'ară. "oate cu.. *rupul Io2escu 4i Popescu su2t gră3adă peste cei di2 'u2d.) Toată !u+ea: A'ară? -o? -uideo? (0go3ot la cul3e& strigăte& /uiduieli& 'luierături...oit să acoper o ru4i2e care se petrece de at<ta .ală spre 'u2d...) Pe el& copii? (*rupul di2 'u2d cu Prista2da& #ar'uridi& 6r<21o.e2it c/e3area) Pre1e2t? (cătră cei di2 'u2d.e2era5il& d. 0oe se aga)ă de el 4i:l opre4te.o32ilor? %2 3o3e2t& o2ora5ili co2cetă)e2i? A3 . 0a/aria "ra/a2ac/e.e2escu au apucat de g<t pe Ca)a... Trahanache: (cu po'idă) EiA Eu. )rupu! !ui Ca"avencu: Pe ei& 'ra)ilor.re3e >2 s<2ul ora4ului 2ostru.. %2 3o3e2t tăcere) #ra)ilor? ..oit să cru) opi2ia pu5lică de o lo. (0oe 4i "ipătescu 3i4care) a3 ..) Acest o2ora5il cetă)ea2& (arată pe "ra/a2ac/e) acest o3 ..) Ca"avencu: (co2ti2u<2d a 15iera >2 3i(locul 1go3otului) O scrisorică a pre'ectului cără.itură sca2daloasăB.oce 4i strig<2d ase3e2ea spre partea de u2de i:a . (0oe 4i "ipătescu 3i4care de groa1ă.ăie.To"i din und: (strig<2d a3e2i2)ător) A'ară plastogra'ul? To"i din a"ă: (ase3e2ea) A'ară 'alsi'icatorul? "rădătorul? ('ier5ere 3are..e2cu. Ca"avencu: Este at<t de 2ai.. astă1i >2să a3 'ost lo.. (*rupul di2 'a)ă dă 2ă. (0oe 4i "ipătescu 3i4care.i2tele 4i 3i4cările acestea di2 ur3ă se 'ac deodată 4i >2tr:o clipă. Ru3oare 3are.it a4a de crud >2 dig2itatea 3ea& >2c<t 2u 3ai pot tăcea.e2escu& Cetă)ea2ul tur3e2tat se reped la tri5u2ă 4i pu2 3<2a pe Ca)a.) Ca"avencu: (spu3<2d& se repede di2 3i(locul grupului său la tri5u2ă cu pu32ii >2cle4ta)i 4i 15ier<2d 'e5ril.) Pristanda: (pu2<2d 3<i2ile a3<2două l<2gă gură ca o port:..

. >22e5u2esc...ostru . !i:l cre1i tu pe 3i4elul capa5il să 2u o pu5lice pe2tru altce.. Tipătescu: (scoate poli)a di2 5u1u2ar 4i i:o arată) Nu poate... #ă2ică& ai 3ilă de 3i2e& o 1i >2că de ast'el de c/i2uri 4i 2u 3ai pot trăi.a 3i2ute se s'<r4e4te alegerea 4i se procla3ă deputat al ..e3 3ai pu)i2 2oroc dec<t el.... ca să:4i ră15u2e? Ei.ar aste două 1ile cu3 a3 trăit euA. (se >2eacă de pl<2s. #iecare persoa2ă care:3i iese >2ai2te& 'iecare 'igură pe care o .edea3 asta. Zoe: Ce:3i pasă? ...e două 1ile .ia)a 3ea& 4i ai pierdut& pe2tru că sau el (oacă 3ai 5i2e ca ti2e& sau 2oi a.... Eu parcă 2u 3ai a3 gri(e.upă ce 3:o pierde pe 3i2e?..e2i aici să pri3ească sc/i35ul acestor două /<rtii& ar scăpa 4i el 4i 3:ar scăpa 4i pe 3i2e.e2cu 4i te: ai a3ăgit& 4i 3i:ai (ucat o2oarea 3ea& ru4i2ea 3ea& ..ă1& 'iecare 3i4care ce se 'ace >2 (urul 3eu& >3i 1dro5e4te toată puterea. ..a& dec<t pe2tru că 2u poateA Zoe: Ce i2i3ă? Ce (udecată ai& #ă2icăA (cu 'ră3<2tare co2ce2trată. "e:ai 5i1uit să (oci cu Ca)a. el 2u 4tie că dacă ar . Are scrisoarea& pe2tru ce 2u o pu5licăA Pe2tru ce a dispărut& 2u 4tiu& : di2 ce 3oti...e2cuA Tipătescu: Nu 4tiu a 'ugit& a 3urit& a i2trat >2 pă3<2t. sigură.) Tipătescu: Nu 'i copilă& 0oe.) Ce să 'acA Ce să 'acA .oi să 3ă ră15u2i& a4 . Presi3)ea3 c:o să a(u2ge3 aici& c<2d a3 ... 0oe. %2de eA Pe2tru ce 2u s:aratăA...oi să 3ă scapi... #ă2ică? N:a4 . dacă 'ace asta& e pierdut. Ce str<2gere co2ti2uă de i2i3ă? Ce 'rică? Ce tortură?..ă1ut sca2dalul de alaltăieri seara la >2tru2ire.a să 1ică& stri... Zoe: Ei 4iA Tipătescu: Ei?.a2da2ac/eB su2t sigură.e 2u pu5lică scrisoarea& 2u:3i pasă& : destul că 2u o pu5lică. +o5ile de grădi2ă... Zoe: (pl<2să) "u 2u >2)elegi& tu 2u si3)i? Peste c<te..) .e2cu& 4i el 2u e 2icăiri.) EiA !i pe2tru ce . Pre.. 0oe& g<2de4te:te de două 1ile& oa3e2ii 2o4tri aleg pe .) SCENA I !oe şi Tipătescu Zoe: %2de eA %2de poate să 'ie Ca)a. că >2 acela4i 3o3e2t& 3i4elul& care s:a ascu2s 4i 2e p<2de4te di2 >2tu2eric& o să:4i >3pră4tie pu5lica)ia lui i2'a3ă.....ede >2 'u2d perspecti.a2da2ac/e& pe care:l a4teptă3 di2 3i2ut >2 3i2ut& : a3 ordi2e să:i 'ac o pri3ire strălucită.ACT%& IV (*rădi2a lui "ra/a2ac/e& >2 'u2d grila( cu poartă de i2trare >2 3i(locB se . Iată cul3ea 2e2orocirii el 2u 4tie că ai plastogra'ia luiB..i2 co2tra...... (>4i ia capul >2 3<i2i 4i pl<2ge. La dreapta >2 grădi2ă& pe pla2ul >2t<i 4i al doilea& i2trarea& cu trei trepte de piatră& >2 casele lui "ra/a2ac/e..a oră4elului pe u2 'u2dal de dealuri.esc pe Ca)a... atu2ci euA.oie4ti să 4tiiA Pe2tru că să te:2gri(e4ti 3ai 3ult acu3aA .. (după o pau1ă& apropii2du:se de 0oe...... La st<2ga 5osc/ete...

ă reco3a2d.. Zoe: (cu răutate) Nu tre5uia să ..i1ită& pe care i:o dă lui ..Tipătescu: "aci? 8i2e ci2e.ă 3ai dera2(a)i. Trahanache: ... Trahanache: (co5or<2d) .. (se caută >2 5u1u2ar 4i scoate o cartă de . ai pu)i2tică ră5dare. 4terge:te la oc/i? SCENA II 'ceiaşi ( Trahanache şi 'gamiţă /andanache.andanache: (lui #ă2ică) =3i pare 5i2e& d:le pre1ide2t? (>i dă 3<2a..a.a2da2ac/e)& su2t aicea toate co3itetele........ Eu (serios) 0a/aria "ra/a2ac/e& pre1ide2tul Co3itetului per3a2e2t& Co3itetului electoral 4i..or5e4te peltic 4i s<s<it) Sărut 3<2a.ar cu ce oca1ie pe la 2oiA . ră3ăsese3 3ă:2)eled1i 'ără coled1i.a2da2ac/e? Zoe #i Tipătescu: .&.. .o32ul #ă2ică "ipătescu& pre'ectul 2ostru& a3icul 3eu 4i al 'a3iliei 3ele... .andanache: (.. 6ăr5atul du32eei. si asa a3 ....a@ stii& 2u 'ă)ea să 2u 'a)e3 3ăcar act .) Trahanache: Ca2didatul 2ostru?.ă:3i ... . !i do32ulA 6ăr5atul du32eeiA Trahanache: Nu& eu su2t 5ăr5atul du32eei& du32eei este 2e.andanache: +ersi?. "ra/a2ac/e trece l<2gă 0oe.e2it pe2tru aled1ere.oastrăA Trahanache: !i euA... Su2t >2c<2tat. adică ce 3ai ca2didat? Alesul 2ostru.. .. .. .andanache: 6a >2că )e dera21& co2i)a 3ea? . care 'a3ilia 3ea de la patu1sopt >2 Ca3eră. !i do32ulA.asta 3ea& cu3 a3 a. &enind din $und Trahanache: ('oarte politicos) Po'ti3& po'ti3& sti3a5ile? Tipătescu: Ci2e să 'ieA Zoe: %2 străi2A. si ră3ăsese3 eu...andanache: Cu oca1ia aled1erii& 2eicusorule& cu oca1ia aled1eriiB stii& 3:a co35ătut opo1i)ia si colo& si di2colo& si di2colo.oie& Coi)ico& să:)i reco3a2d pe d...andanache: !i d:... Aga3i)ă .a2da2c/e? (co3pli3e2te.) Tipătescu: !i 3ie& o2ora5ile& 2u 3ai pu)i2...ut o2oarea să .

) Zoe: (>2cet cătră "ipătescu& care r<de) !i >2că 3ai r<1i& #ă2ică. (arată pe "ra/a2ac/e... ...) SCENA III !oe. .. .. Nu o să ai 3a(oritate& sti3a5ile.or5a de 3ers& 3erge3 stru2ă. ..... Stii& 3:a 1dru2)i2at?..andanache: A& asaA (cu sigura2)ă...e2cu? Tipătescu: (scurt) E si3plu& dar >l pre'er& cel pu)i2 e o2est& 2u e u2 3i4el? Trahanache: (lui . (iese... stii asa su2t de a3e)it si de o5osit... Trahanache: Adică& ai pu)i2tică ră5dare& 5alota( la 2oiA.andanache: .... a 3ai pă)it:o si al)ii.andanache: Cu3 se poateA Să 2u te po3e2e4ti cu ... Trahanache: Se:2)elege? #oarte 5i2e& 'oarte 5i2e? "re5uie& tre5uie.ru2 5alota1A @AiA. Zoe: +ai e .ă1 cu3 3erge3.. dar 4tii& de o5icei& ca u2 cap ce su2t al partidului& tre5uie să 'iu acolo... el stia de )e ..de pre1e2)ă. destul? =2c/ipuieste:)i să . 1ic 2u 3a(oritate& u2a2i3itate o să ai& sti3a5ile... ..andanache: (str<2g<2du:i 3<2a) 6i2e că te:a3 găsit& 2eicusorule& 3ersi.:ta 2:ai 2ici o gri(ă& 3erge3 la sigur& la 2oi opo1i)ie 2u >2cape.a& 3ă ducea3 pe la alegere să .... La re. Eu tre5uie să 3ă duc la alegere peste o (u3ătate de ceas se desc/ide ur2aB tre5uie să 'iu acolo.. La re...andanache: Adi2eaori a3 sosit& era să trag la otel... su2te3 tari& sti3a5ile... (gest) >3i )iuie urec/ile. Tipătescu.edere #ă2ică. Si clopo)eii.... (.. tari..a2da2ac/e) Sti3a5ile& eu te las aci cu a3icul #ă2ică 4i cu Coi)ica.ii pe dru3 cu 5ir1a )i2)i postii& /odoro2c:/odoro2c& 1dro2ca:1dro2ca.a@ de dera21. pre'ect. Nu:i . dar 5ir1arul. Tipătescu: #ire4te.or5ă...edere& Coi)ico. /andanache ....iu& 3i:a arătat pe d.. 2u:)i 'a)i o idee& co2i)a 3ea& (cătră "ra/a2ac/e) 2u:)i 'a)i o idee& d:le pre'ect& 2eicusorule& (cătră "ipătescu) 2u:)i 'a)i o idee& d:le pre1ide2t puicusorule. !i spu2e drept dacă 2u era 3ai 5u2 Ca)a. Trahanache: .or5esc a3<2doi deoparte. ...) Zoe: (cătră #ă2ică >2cet) Iată& #ă2ică& pe2tru ci2e 3i:a3 pierdut eu li2i4tea. Ni)i 2u se putea alt'el.) Se:2)eled1e..... Trahanache: Salutare& sti3a5ile& salutare...

.Răs5oiul.estirii lui . 'apta d:tale este. AudA 9e era de 'ăcutA A3i2teri dacă 2u:3i dedea >2 g<2d asta& 2u 3:aled1ea3... Să .oie să:)i spui. A+ândoi: (3i4ca)i) O scrisorică de a3orA ..... si să re3<i 'ără coled1i? .a2da2ac/e) A? .. Tipătescu: Peste puti2)ă.ut....andanache: Asa ei& puicusorule& c:a3 >2tors:o cu politică.. luptă& luptă si dă:i& si dă:i si luptă.oi să:l >35rac..andanache: .. a tre5uit& co2i)a 3ea& să )ede1e& si tra2c? .. A doua 1i& .. +ă sui >2 5ir1e si 3ă duc la persoa2a& la 5ec/erul& : 2u spui )i2e : e persoa2ă >2se32ată : *ăseste:3i& 3ă:2)eled1i& u2 coled1i& ori dau scrisoarea la .asta u2ui prieti2& : 2u spui )i2e..as : 2u spui )i2e.. =2trea5ă:3ă& 2eicusorule& să:)i spui 2u . persoa2ă >2se32ată. Au1i& eu să 2u 'iu 3arca2t.andanache: O scrisorică de a3or cătră 5ec/erul 3eu& de la 2e..... peste )e te g<2destiA Tipătescu: PesteA .. Zoe: (agitată treptat >2 3ăsura po.. g<ri:3<r...andanache: Ei& uite asa& cu 3eritele 3ele& co2i)ă& .. =2tr:o seară.e1i? Era c<t p:a)i& dar stii& c<t p: a)i. persoa2ă >2se32ată.. .rea co3itetul )e2tral si pa)eB 1i)ea că 2u su2t 3arca2t....) .. A+ândoi: O scrisorică...epesa ai)i& 2eicusorule.... Tipătescu: (>2cet) 0oe? (ea urcă. si eu 3ă:2)eled1i toc3ai acu3a să re3<i pe di2a'ară.i2e si 1oacă la 3i2e căr)i...ă1 că 2u:i al 3euB >l caut pri2 5u1u2are si dau.... Zoe: Ei 4iA Tipătescu: EiA . . . A3 a. Eu& 'a3ilia 3ea& de la patu1sopt... să:3i dai ..ut 2oroc& 3are 2oroc a3 a. !i c<t p:a)i& 2eicusorule& să 2u 3:aleg...e colea p<2ă colea.andanache: Ei& )e să:)i 3ai spui& puicusoruleA Adu o 5ir1e& 3ă& 5ăiete& degra5ă. si c<2d pleacă >si uită pardesiul la 3i2e. Zoe: Să 2u te:alegi d:ta& cu 3eritele d:tale? Era peste puti2)ă..ede)i.. )i2e. g<2dea3 că:i al 3eu.. ... da@ 5ec/er : .. si 2u 3erd1ea de loc& 2eicusoruleB 'ă:)i idee? #a3ilia 3ea de la patu1sopt (co5or<2d cătră pu5lic) si eu& >2 toate Ca3erele& cu toate partidele& ca ru3<2ul i3par)ial. 'ără coled1i?...andanache: (r<1<2d) Peste o scrisorică...a2da2ac/e& ai 'ăcut rău...o32ule .e a3or....andanache: Cu3 >)i spui& să 2u 3:aleg& puicusorule& 2u 3erd1ea.

Răs5oiul..) .. 3ă rog să 2u po.oa32a...& dacă 2u. a3 pri)eput.Tipătescu: 8e1i 5i2e? (3u4c<2du:4i 5u1ele.........andanache: Nu spui& 2eicusoruleB dar dacă oi uita : a3i2teri& a3 3e3orie 5u2ă. scrisoarea..a2da2ac/e& a3 să .oastră.:le ...oasă) Persoa2a >2se32ată.andanache: Care scrisoareA Tipătescu: Scrisoarea 5ec/erului..<2tul.andanache: Care 5ec/erA Zoe: (2er... Eu la 3asă o să stau ori l<2gă d:ta& ori l<2gă co2soarta d:tale.oiai s:o pu5lici >2 .andanache: O a3 pusă acasă la păstrare. Tipătescu: Scrisoarea pe care ..) E si3plu& dar e u2 o3 o2est? (tare& cătră . dar stii& cu3 su2t a3e)it de dru3& poate să uit si să:2)ep : să:3i 'a)e)i se32. de a3or.a& scrisoarea... dar stii& la loc sigur. Tipătescu: !ti)i asupra alegătorilor& ar 'ace poate rău e'ect.andanache: (cu 3irare) Cu3 s:o >2apoie1A Tipătescu: Iată te:alegi& el 4i:a )i2ut cu.Răs5oiul. La u2 ca1 iar. pac? La ... Zoe: Nu i:ai >2apoiat:o persoa2eiA . ar3a d:tale politică& cu care te:ai ales...andanache: (aduc<2du:4i >2 s'<r4it a3i2te) A da? Scrisoarea.. da.a2da2ac/e. Zoe: .andanache: . .. .ă 'ac o rugăciu2e o să ră3<2e)i la 3asă la 2oi..ar 2u 2e:ai spus s'<r4itul istoriei... Zoe: Ei? ScrisoareaA Tipătescu: Ce s:a 'ăcutA ..) ..andanache: Cu3 se poate& co2i)a 3ea& s:o dau >2apoiA S:ar putea să 'ac asa prostieA +ai tre5uie s:aldată... . . ..) Zoe: (cu de1gust) A? (trec<2d pe l<2gă #ă2ică& >2cet 4i cu to2ul lui de 3ai sus... Tipătescu: Care co2soarta 3eaA . scrisoarea.. Zoe: "re5uie să i:o dai >2apoi...esti)i istoria cu scrisoarea 5ec/erului d:. . (co5oară......

a2da2ac/e. 8or5ele lui . .. apoi Pristanda Zoe: (co5or<2d precipitat treptele) Ai au1it& #ă2icăA Ai au1itA O2estul tău d. Tipătescu: */i)ă? . dar u2deA Zoe: Po'ti)i cu 3i2e& d:le .e u2de o să:4i aru2ce ..... %2de e4ti& Ca)a.oi)i să . Eu su2t !te'a2 "ipătescu& pre'ectul (ude)ului..) A? +i:e groa1ă să 3ă g<2desc. e a3e)it rău de tot.... Aga3i)ă .Zoe: (aparte) A? Idiot? Tipătescu: (i3pacie2tat) Pardo2& d:le .ă să2ătatea să ..a2da2ac/e 3i:au luat toată puterea& 3i:au 'r<2t i2i3a. gro1a. Aga3i)ă& care reu4e4te& care triu3'ea1ă& păstrea1ă scrisoarea.andanache: (d<2du:i 5ra)ul 4i ie4i2 cu ea la dreapta pe scară) Stii& co2i)a 3ea& su2t asa de a3e)it. stii& >3i )iuie gro1a... (ies... 5ată:....re3e li2i4tea 3ea 4i a 'e3ei pe care o iu5esc.. pardo2. !oe.. >3i )iuie gro1a..:le .. A? =22e5u2esc de 'rică.) SCENA IV Tipătescu: (si2gur) !i:l aleg pe d.andanache: (care a ascultat cu 3ultă ate2)ie) Asa e& 5i2i 1i)i puicusorule..e2cuA %2de e ascu2s 4arpeleA . Zoe: (aparte) "re5uie să:l duc de aici să se li2i4tească pu)i2.) Pristanda: (....e2i2ul asupra 3eaA Tipătescu: 0oe? 0oe? #ii 5ăr5ată.. stii& trăsura. SCENA V Tipătescu..ă 5ată.a2da2ac/e& 2u . si clopo)eii..e1i ră15u2at? %2de e4ti& să:)i cer iertare că )i:a3 pre'erit pe o2estul d.... Ce 'ace Ca)a... Ce tre5uie să 'acă o2estul Ca)a.. >3i )iuie.:a adus aici& (su5li2ia1ă sila5ic) do32ul 0a/aria "ra/a2ac/e& doa32a 0oe 0a/aria "ra/a2ac/e. cu doa32a su2t 2u3ai priete2. Aga3i)ă& pe ad3ira5ilul& pe su5li3ul& pe 2eicusorull& pe puicusorul .a2da2ac/e..... Zoe: (>2ecată) Nu 3ai pot& 2u 3ai pot.... ..e2cu& care 2:a reu4it& care:4i 3u4că acu3a 3<i2ile& >4i 3estecă tur5area 4i 3ă oc/e4te di2 ci2e 4tie ce ascu21ătoareA (agitată.. .... de pe dru3 (serios) 'ă:)i idee d:ta )i2)i postii& /odoro2c:/odoro2c& 1dro2ca:1dro2ca& si clopo)eii..e2i2d repede di2 st<2ga) Coa2ă Coi)ico? Coa2ă Coi)ico?. stii eu.ă li2i4ti)i pu)i2.a2da2ac/e& doa32a e so)ia d:lui pre1ide2t al Co3itetului& do32ul care ... (>4i ascu2de o5ra1ul.e2cule& să te .ă odi/2i)i& să .andanache: 6a da& 2eicusorule.a2da2ac/e? Iaca pe2tru ci2e sacri'ic de at<ta . Tipătescu: .. Ce lu3e? Ce lu3e? Ce lu3e?.

a secret& acu 2u3aidec<t? Tipătescu: Nu spu2ea3 eu? . s:a spart? (>2cet 0oii& trec<2d spre "ipătescu.) Zoe: La re.. (5ăt<2du:se repede pe 'ru2te ca 4i cu3 4i:ar aduce a3i2te de ce.ar Ca)a.edere? (pleacă pri2 'u2d.) A? Ce:a3 uitat? Să 3ă ierta)i& sărut 3<2a& coa2e #ă2ică. 0oe? 0oe& cura(& 3ă duc.upă ce a 'ugit Ca)a. (>i sărută 3<2a. A?....ă:3i:o s:o . Tipătescu: +i:2torc >2dată.oia3 să..... 2u& 3i2i4trii& to)i 4apte& . Pristanda Pristanda: (după ce s:a asigurat că "ipătescu s:a depărtat& co5oară degra5@) Coa2ă Coi)ico? Zoe: (tresări2d) Ai? */i)ă? Iar 3:ai speriat..) Este . 2ici 2:a apărut astă1i.. de:aia .ă:3i:o& s:o .or de la 3i2eA Pristanda: Nu 4tiu& dar 5ate telegra'ul de u2 ceas& coa2e #ă2ică& tre5uie să 3erge)i.Zoe: (tresări2d) */i)ă.e2cu& dăscăli3ea s:a apucat la ceartă& s:au 5ătut& l:au 5ătut pe popa Pripici& 4i 2ici ..u:te? Lasă:3ă:2 pace? Pristanda: Sărut 3<2a& coa2ă Coi)ico& 2u .. Ce eA Ce . Prista2da ur3ăre4te pe "ipătescu p<2ă la ie4ire 4i se uită după el p<2ă se depărtea1ă..u:te. Tipătescu: La telegra'A Ce 3ai ... ('oarte cu 5i2i4orul.. ....edere?.reiA . Zoe: .) A3 să .ă spu2 ce...) 0oe& 'ii cu3i2te? Nu su2te3 pierdu)iB 2: ai gri(ăB la re.a.ă1? ('oarte agitată) . Ce eA Spu2e? Pristanda: (opri2du:se) Coa2ă Coi)ico& ..or5ă să 3ai scoa)ă ga1eta. Zoe: ('ier5<2d) Spu2e& 2u 3ă c/i2ui? Ce eA A pu5licat:oA ..) SCENA VI !oe.ă c/ea3ă la telegra' 2u3aidec<t. ..ă supăra)i. Pristanda: (căut<2d s:o cal3e1e) Nu& coa2ă Coi)ico& 2u e 2i3ica& 2u e 2i3ica pu5licat. Tipătescu: A& 5leste3ată politică. S:a spart partidul i2depe2de2t.a& su2t 2e5u2ă? !i )ie tre5uie să:)i 3ul)u3esc de asta...e2cuA Pristanda: Nu l:a3 găsit& coa2e #ă2ică& parcă a i2trat >2 pă3<2t.. cu3 pot să iu5esc pe o3ul ăsta? (cade pe g<2duri...Răc2etul. +i2istrul..ă1? Tipătescu: 0oe? E4ti 2e5u2ă? Pristanda: (aparte) Curat 2e5u2ă? Zoe: .ă căuta3 a4a de 1or.

Zoe: Ne2orocitule? Ce ai 'ăcut:oA .e:aia eu l:a3 tri3is pe co2ul #ă2ică la telegra'& pe2tru ca să ră3<2e)i d:.... .oastră..u32e1eu? La ce:ai dispărutA #ă2ică are >2 3<2ă o poli)ă& ale cărei giruri le:ai plastogra'iat& ca să ridici ci2ci 3ii de lei de la societate. ar .) Pristanda: Ascult? (3erge >2 'u2d la st<2ga 4i aduce pe Ca)a. Zoe: Nu se poate?....e2cuA E aiciA %2de e& */i)ăA Să ... Zoe: +i2)i? Ca"avencu: Nu 3i2)B 2:o 3ai a3?... (e >2 cul3ea 2eră5dării..oastră& coa2ă Coi)ico. .a& pe care:l 4ti)i d:. 2u:i ade... Ca"avencu: (de1olat) +ada3? +ada3? Peste puti2)ă.ci2e.. =l pri3i)iA..) Po'ti3 sti3a5ile& po'ti3.:le Ca)a. Ca"avencu: N:o 3ai a3?. dar 2u3ai d:..) SCENA VII !oe. Caţa&encu Zoe: (repe1i2du:se la el) . Zoe: CeA Ca"avencu: Scrisoarea d:. a4teaptă aici..a&.er1i pe păre)i& dar lasă să 3ă ocărască... (>l i2troduce 4i iese repede..oastră.or5ească..oastră si2gură..ie acu& 2u3aidec<t 3ergi& adu:l iute. ci2e. să 3ă 5ată.oit să 3ă pier1i pe 3i2e 4i te:ai pierdut 4i pe d:ta.... Nu e 3ai:3arele 3euA Nu e stăp<2ul 3eu& de la care 3ă2<2c p<2e eu 4i u2sprece su'leteA L:a3 3i2)it& dar pe2tru 5i2e d:..ărat că:l c/ea3ă 3i2i4trii..oi să .. Zoe: (sări2d di2 loc) Pe Ca)a... Zoe: EiA Ca"avencu: N:o 3ai a3?....e2cu& ai ...aA Zoe: (care a stat pe g<2duri 4i 2:a ascultat tirada lui Prista2da) Pe ci2e să pri3escA Pristanda: Pe ci2e : pe ci2eA. Nae Ca)a.. A3 3i2)it. !tiu că o să 3ă ocărască& o să 3ă 5ată că l:a3 tri3is la cai .. Pe d...oastră 5i2e&. La ce:ai 'ugit& pe2tru ..e2cu.ă ..e2cu. !tiiA Ca"avencu: !tiu& 3ada3& că o are& (de1olat) 4tiu& dar ce e de 'ăcutA Zoe: O3 2e5u2? 9i:ai pierdut 3i2)ileA +ai >2tre5i ce e de 'ăcut? Nu 4tiiA Să:)i dau poli)a scapă:3ă& să te scap? Să sc/i35ă3 dă:3i scrisoarea.

..ar d:ta. Nu 3ai e scăpare plastogra'ii do.....u32e1eu s:o găsesc.e2cu..u32e1eu? (se uită:2 toate păr)ile... A? S:a >2torsc (ocul& d:le Ca)a.a& pierdut?..) Zoe: */i)ă? (cătră Ca)a.ea3 >2 căptu4eala pălăriei.. */i)ă? */i)ă? (3erge strig<2d >2 'u2d 4i se:2t<l2e4te piept >2 piept cu Cetă)ea2ul tur3e2tat. Eu poate să 3ai scap. >2cepe să te părăsească 2orocul 4i să 3ai treacă 4i:2 partea 2oastră....oastră& coa2ă Coi)ico? .. acu3a te areste1 eu 4i 2:ai să scapi dec<t atu2ci c<2d 3i:oi găsi scrisoarea... 4i 2u 4tii& 2u 5ă2uie4ti pe u2de poate rătăci scrisoarea 3eaA Ca"avencu: Nu. A? E4ti pierdut?& .. căci poate să 3ai scap? ... Zoe: Care ..) */i)ă? */i)ă? Ca"avencu: . C<2d te:a arestat #ă2ică& te:a3 scăpat eu.oa32ă& pe2tru .....) Nu te uita pe u2de să scapi. scrisoarea o a... (cu putere) d:ta e4ti pierdut?.. s:a 3<2tuit.. Roagă:te la . 3i:a s3uls pălăria di2 cap..Ca"avencu: A3 pierdut:o? Zoe: (d<2d u2 )ipăt 4i uit<2du:se pierdută >2 toate păr)ile) A? . (strig<2d >2 'u2d.ărat ai pierdut:oA Ca"avencu: ..e ce 2u pot să te o3or? Ca"avencu: O3oară:3ă& 3ada3& o3oară:3ă& dar 2u e . Zoe: NuA Ca"avencu: Nu.) SCENA VIII 'ceiaşi ( Cetăţeanul turmentat cu pălăria albă a lui Caţa&encu Cetă"eanu!: (i2tr<2d 4i co5or<2d 'oarte 5i2e dispus) Nu e */i)ă& eu su2t. pe2tru că poate să 3ai ai 2oroc s:o găsesc....i2a 3ea? Zoe: Cu3 ai pierdut:oA C<2d ai pierdut:oA %2de ai pierdut:oA Ca"avencu: =2 sca2dalul& >2 5ătaia de alaltăieri seara& de la >2tru2ire& ci2e 2u 4tiu. Pierdut?..a? Zoe: +i:ai pierdut scrisoarea... Zoe: (desperată) A? E4ti u2 o3 pierdut?...edi)i 2u 3ai au scăpare..a să 1ică& ade...e2cu. Zoe: Ce cau)iA Ca"avencu: (aparte) Pălăria 3ea? Cetă"eanu!: Pe d:.

rut să:i scot căptu4eala s:o 3ai lărgesc. Zoe: .. Cetă"eanu!: O pălărie& da& asta.ăl3ă4eala de la pri3ărie& o pălărie.reu eu& 5i2e ....& ori . a3 3ai găsit u2a?..ă:3i:o& dă:3i:o degra5ă? Ca"avencu: Su2t >2 ade.... la po4tie..oa32ă? Cetă"eanu!: Las:o aiaiB. Nu 3ai 3erge3 pe la o )uicăA..ă supăra)i& coa2ă Coi)ico& să .reu.ăr pierdut? . Ca)a.reiA Spu2e ce .3ort. Zoe: Ei& ce:3i pasă? Cetă"eanu!: Nu .adrisa2tul 2ecu2oscut.. Eu a3 găsit alaltăieri& >2 >2.) Eu& coa2ă Coi)ico& a3 găsit o scrisoare..& care . Nae. 4i astă1i tot >2des<2d:o pe capul 3eu s:o potri...a să 1ică 'iecare după cu3 de...ede)i..2u se a'lă..or5ă o 3ie de a2i pace? (gest de i3pacie2)ă di2 partea 'e3eii.a să 1ică p<2ă să 2u de. Ca"avencu: (1dro5it) .. Zoe: ('oarte e3o)io2ată) S:o ...ede3? Cetă"eanu!: E de la co2ul #ă2ică a2drisa2tul su2te)i d:. 3ă cu2oa4te co2ul 0a/aria? Zoe: Ei? Ie4i odată 4i lasă:3ă... Zoe: (co5or<2d) O pălărieA Ca"avencu: (aparte) +i1era5ilul.... 2u . Eu a3 o .i2e.e2cu..oastră..esc : că 3i:era str<3tă : a3 .a1 . Eu p<2ă să 2u i2tru >2 politică& cu3 a3 1ice& care ..acă 2u găsesc a2drisa2tul& scriu pe ea cu plai. Zoe: Pe care ai lăsat:o să )i:o 'ure o2ora5ilul d. .oasă) Ce .Zoe: Ce . (0oe se pli35ă i3pacie2tată >2 'u2d) dar dacă găsesc a2drisa2tul& i:o dau a2drisa2tului. Salutare o2ora5ile? Zoe: (2er.reiA Cetă"eanu!: Ce . 6u2ioară acu3a.a să 1ică& eu dau scrisoarea după a2dresă. */i)ă? Cetă"eanu!: !i d:atu2ci& care ..:a3 spus tot..rei cu 3i2eA Cetă"eanu!: Ei? %ite 4i d. c<2d colo >2 căptu4eală peste ce dauA Zoe: O scrisoare? Ca"avencu: O scrisoare Cetă"eanu!: O scrisoare& da& do32ule Nae..iu 2egustor 4i apropritar& a3 'ost >3păr)itor.& ori .

ăratA Zoe: .. Ca"avencu: (cu a3ărăciu2e) Pe2tru d..ote1.) Ca"avencu: (aparte) A? +i1era5ilul? Zoe: (care a s3ucit scrisoarea) A? Ca"avencu: (>2cet către Cetă)ea2ul tur3e2tat& care a trecut l<2gă el) Ne2orocitule? 9i: ai aru2cat 2orocul >2 g<rlă te 'ăcea3 o3? Cetă"eanu!: Nu putea3... (>i arată scrisoarea.o& d:le Ca)a... Cetă"eanu!: Coa2ă Coi)ico& ade. Cetă"eanu!: (lu<2d 5uleti2ul) +ă duc& 2u 3ai e .o32ule& do32ule& e4ti u2 o3 o2est& e4ti u2 o3 ad3ira5il& 'ără perec/e. Aga3i)ă . Cetă"eanu!: Ce tre5uie să 3ai spui cu3 3ă c/ea3ăA +ă cu2oa4te co2ul 0a/aria de la 11 'e.re3e. pe2tru ci2e .. Cetă"eanu!: Atu2ci 3ă duc să .. a2drisa2tul cu do3iciliul cu2oscut.ruarie? Iacă u2 cetă)ea2 4i eu.ăr pe care d..) Zoe: (care s:a re3is de pri3a e3o)ie) .:le Ca)a.. A? E4ti tare& drept să:)i spui...re3e. Eu.ote1A. 2u 3:a3 3ai >2t<l2it (sug/ite 4i arată pe Ca)a..Aga3i)ă .a2da2ac/e..rea să plece) dar cu3 >i 1iceA Zoe: . (.. (Ca)a.e2cu l:a spus >2 . Zoe: (co2duc<2du:l) "e rog& să cre1i& do32ule& că oric<2d recu2o4ti2)a 3ea. Aga3i)ă . recu2o4ti2)a 3ea..a& ade.e2cu? "ot 3ai po)i ...ia)a d:sale...Zoe: ...a2da2ac/e da& ade.. Iaca 3ai e u2 s'ert de ceas 4i se >2c/ide alegerea.. Ca)a.. Ca)a.e2cu& e4ti u2 o3 de 5u2ă:credi2)ă. Cetă"eanu!: O a3& 2:a3 pierdut:o.ăratB poate că e si2gurul ade.e2cu trece la 3asă& scrie u2 5uleti2 4i i:l dă Cetă)ea2ului tur3e2tat.) .ărat& pe2tru d. Zoe: Cu3 să:)i 3ul)u3esc? Ce ceri de la 3i2eA Cetă"eanu!: Să:3i spui d:ta& pe2tru ci2e . se:2c/ide alegerea...oieA (ia 5uleti2ul. (iese duc<2d sus 5iletul.) =3i dai . Cetă"eanu!: ('oarte gră5it) Nu 3ai e .e2cu stă pe loc.or5iA !i >2că iro2ic.egra5ă& dacă o ai. Zoe: (>2torc<2du:se spre el cu o pri. 6ra...otul acestui o2est cetă)ea2.) .a2da2ac/e...e2cu) cu o2ora5ilul? (scoate scrisoarea di2 căptu4eala pălăriei 4i i:o dă 0oii..e2cu& 'ii 5u2& scrie:i& 3ă rog& ..) "e rog.o32ule Ca)a.ote1..ire de dispre) 4i a3e2i2)are) . (arată pe 0oe. Cu3 te c/ea3ă& 3ă rogA Spu2e:3i.

. de.. Zoe: .ii aici cu to)ii& să salu)i& >2 2u3ele alegătorilor& pe deputatul ales 4i pe pre'ect.edit:o.(0oe l:a co2dus cu 3ultă a3a5ilitate p<2ă la ie4ireB se:2toarce& se opre4te >2 'u2d& >4i desc/ide corsa(ul& pu2e scrisoarea >2 s<2& se >2c/eie la loc 4i co5oară >2cet 4i )i2tă spre Ca)a..a.a. Caţa&encu Ca"avencu: Iartă:3ă& iartă:3ă. Nu )i:a a(utat . Ca"avencu: Sărut 3<i2ile. Acu3a su2t 'ericită..... La 'iece pas al 0oii& Ca)a. a3 să )i:o do...:ta o să pre1ide1i 5a2c/etul popular di2 grădi2a Pri3ăriei.. 3i:ai do. Ca"avencu: (repede 4i supus) O co2duc.... Ca"avencu: . Ca"avencu: (ase3e2ea) Pre1ide1.rut să:3i 'aci rău 4i 2:ai putut... Zoe: O să c/e'uie4ti cu poporul....oi să:3i a(ute totdeau2a& a3 să 'iu tot 5u2ă ca 4i p<2ă acu3a. Eu su2t o 'e3ei 5u2ă.. Zoe: (cu dig2itate) E4ti u2 o3 rău.. Ca"avencu: (acela4i (oc) C/e'uiesc. Ca"avencu: (u3ilit) +ada3? Zoe: Nu tre3ura? Pe parola 3ea de o2oare& e4ti scăpat. Zoe: (r<1<2d) Scoală:te& e4ti 5ăr5at& 2u )i:e ru4i2e? (cu to2 aspru.... Zoe: !i o să .) SCENA I$ !oe.. Zoe: ..) Scoală:te? Ca"avencu: (scul<2du:se ru4i2at) Iartă:3ă.u:te 4i ia loc >2 capul 3esiiB 'ii 1elos& asta 2u:i cea di2 ur3ă Ca3eră? Ca"avencu: +ada3& 3ada3 "ra/a2ac/e& e4ti u2 >2ger. d:ta ai s:o co2duci..e2cu. ...edesc.u32e1eu& pe2tru că e4ti răuB 4i pe2tru eu ....ota3e2tul 3eu.. Pu)i2 >3i pasă dacă ai .. Zoe: Cu o co2di)ie după alegere& o să 'ie 3a2i'esta)ie pu5lică&.. Zoe: Ne:a3 >2)elesA Ca"avencu: .e2cu se:2doaie de >2c/eieturiB c<2d ea s:a apropiat 5i2e& se opre4te )apă2 >2ai2tea luiB el cade >2 ge2u2c/i.

=3i 'ace 'arseA Ce >2se32ea1ă.. pe pre'ect. u2de e 0oeA (se uită:2 toate păr)ile 4i iese repede >2 dreapta. 3i:a trecut...) #ă2ică? (se scoală r<1<2d& o 3ai cite4te& o 3ai sărută de 3ai 3ulte ori 4i iar 4ade...ărat& ori .a 5ăiatului&. sărut 3<2ile?.... s:apucă 4i 'ace o scrisorică de a3or ca di2 partea lui #ă2ică& pre'ectul..astă:3ea& 4i:i i3itea1ă slo. pe #ă2ică de?.:o plăcea.... Trahanache: Cu3 5ec/erA .......) Trahanache: Cu3& ca1ul ade.. 4tii& să (uri& 2u altce. planul al treilea Trahanache: A? Aici la 2oi& sti3a5ile& a 'ost luptă cr<2ce2ă& orice s:ar 1ice.... (Se aude di2 depărtare e2trata u2ui 3ar4.os.andanache: A& da? Asa? Că 2u e4ti d:ta pre'ectul. Trahanache: Ci2eA .. .Zoe: +ul)u3esc& e4ti prea gala2t& dar du:te degra5ă. !i 0oe.. #ă2ică? (suie repede scările la dreapta 4i dispare..ărat?.a...andanache: "a)i& 'rate.. cătră 0oi)ica& 2e.andanache: Nu 3ă 2e5u2i& 2eicusorule? La 3i2e a 'ost ca1ul ade..) #ă2ică? (pl<2s 2er. (iese repede 1ăpăcit pri2 'u2d..andanache: Scrisoarea era a persoa2ei..a2da2ac/e dă 3ultă ate2)ie& dar pare că 2u pricepe.) SCENA $I Tipătescu: (si2gur) (i2tră repede di2 'u2d) A >22e5u2it */i)ăA +ă tri3ite la telegra' pe2tru 2i3ica...ăratA .. Trahanache: I2'a3ii? =2c/ipuie4te:)i d:ta& u2 carag/ios& u2 3i4el& ca să e2'lua2se1e pe "ipătescu.) SCENA $II Trahanache şi /andanache &in din dreapta din grădină.) A?. Sărut 3<2ile. (+ar4ul se apropie& se aud 4i urale.ede)i dacă 2u ... da. 5ec/er.) SCENA $ Zoe: (si2gură) E ade..) . după o pau1ă& se scoală 1<35i2d& se 4terge la oc/i 4i răsu'lă tare..ise1A (4ade pe u2 scau2& scoate scrisoarea& o cite4te& o sărută. (.andanache: Adică 2ecăsătorit..) Trahanache: Or să:l >2.ră(5ească cu 3i2e 4i cu 'a3ilia 3ea. s:au petrecut co3edii 3ari... Ca"avencu: +ă duc& 3ă duc& 4i să .. =2c/ipuie4te:)i plastogra'ie? .

Caţa&encu. Tipătescu Zoe: (co5or<2d >2t<i treptele& ur3ată de "ipătescu& .. Tipătescu: .) SCENA $IV 'ceiaşi ( #ar$uridi.andanache: "oc3ai >i spu2ea3 d:lui pre'ect& si du32ealui >3i spu2ea.ărat. Trahanache: Nu:2)eleg.) Zoe: (>2cet) =)i place& 2e2e& alesul d:....:le .or5e4te lao parte cu 0oe.andanache: Nu spui )i2e& : persoa2ă >2se32ată.. Popescu. (=2 toată sce2a aceasta 4i >2 cea ur3ătoare& p<2ă la i2trarea 3ul)i3ii& se aude 3ar4ul 4i uralele treptat& di2 ce >2 ce 3ai aproape 4i 3ai disti2ct.e4tept.andanache: (aparte) E sla5 de tot pre'ectul& >i spui de două ori o istorie si tot 2u pri)epe. ...a1ă pe cei di2 sce2ă) !i ast'el& cu3 ai .andanache: ..:lui pre'ectA ..Ră15oiul..) .. 4i clopo)eii.ă1ut (.oastrăA Trahanache: (>2cet) . (%ralele s:au apropiat cu desă.. Cei ce .. .. 2u 3ai. căru)a.) SCENA $III 'ceiaşi ( !oe.epesa ai)i.a? Nu 3ai. Zoe: (repe1i2du:se l<2gă el& >2cet) .i2cială& i2tră& .:le . 3ă:2)eled1i& : tra2c? ..andanache: (lui "ipătescu) =3i spu2ea istoriile de ai)i de la aled1eri& cu scrisoarea& cu plastogra'ia (3i4carea 0oii) si eu >i spu2ea3 de ca1ul 3eu&. (aparte.e2cu& */i)ă poli)aiul& >35răcat )i. (co5or<2d........ Cetăţeni. . Pri2 'u2d& Ca)a... . Public (6r<21o.<r4ire.andanache: Eu a3 pro3isA (repede) C<2d a3 pro3isA Cui a3 pro3isA 9e a3 pro3isA (aduc<2du:4i deodată a3i2te...) A? .. Lu3ea toată i2tră cu 3u1ica.a& d:lui pre'ect? (arată pe "ra/a2ac/e& care .i2 pri2 'u2d su2t .e2escu 4i #ar'uridi cu al)i alegători 3ai spăla)i& >2 costu3e de prete2)ie pri..a2da2ac/e& sc/i35ă to2ul)& d:le pre'ect& 'urtu2a rea trece cur<2d.a2da2ac/e& >2tr:u2 3o3e2t& 3asa e gata.. C<2d i:a3 pus pi)orul >2 prag& : ori coled1i& ori . dar 3i se pare că e ca3 4iret.a2da2ac/e& 3i:ai pro3is să 2u 3ai po3e2e4ti de istoria asta. cu 5ec/erul. 'legători..il& Cetă)ea2ul tur3e2tat& Io2escu 4i Popescu i2tră& co2duc<2d 3a2i'esta)ia pu5lică.e2i2d di2 casă& co5or<2d pe treptele di2 dreaptaB salutări de toată păr)ile.ă1<2d pe "ra/a2ac/e 4i . .eseli 4i 'ără să . "hiţă Pristanda.) E a3e)it de dru3.onescu.. Cetăţeanul turmentat. că la 3i2e a 'ost c/iar ade. %rân o&enescu.

) =2 să2ătatea iu5itului 2ostru pre'ect? Să trăiască pe2tru 'ericirea (ude)ului 2ostru? (%rale& cioc2iri. Se >3part pa/are de 4a3pa2ie 'ru2ta4ilor.) Far uridi: (lu<2d u2 pa/ar de 4a3pa2ie) =2 să2ătatea do32ului Aga3i)ă . Trahanache: Ei& aici 3i:ai plăcut? 6ra. .e2cu 4i Cetă)ea2ul tur3e2tat& care >2g/ite 4i sug/ite 3ereu.a2da2ac/e su2t >2 st<2ga..andanache: (>2de32at de 0oe 4i "ipătescu& trece >2 3i(loc cu pa/arul >2 3<2ă) =2 să2ătatea alegătorilor.os? Să trăie4ti? Ca"avencu: =2 să2ătatea .. cu3 să 1ic de?.i2 casă& >2 ur3a lui #ar'uridi& 6r<21o.. : .i2 o 3ul)i3e de cetă)e2i cu ra3uri .ede pe Cetă)ea2ul tur3e2tat >2 gră3adă& ia u2 pa/ar 4i 3erge de i:l o'eră..) (%rale& .a să 1ică.. Nu cu2osc pre'ect eu? Eu 2:a3 pre'ect? Eu a3 prieti2? =2 să2ătatea lui #ă2ică? Să trăiască pe2tru 'ericirea prieti2ilor lui? (sărută pe #ă2ică& apoi pe 0oe. #ă2ică sărută 3<2a 0oii..e2escu 4i a celorlal)i alegători ...) Cetă"eanu!: =2 să2ătatea coa2ii Coi)ic/ii? Că e (sug/ite) da3ă 5u2ă? (cioc2e4te cu ea ea:i str<2ge 3<2a di2 toată i2i3a..:ai 2o4tri& sti3a5ileA 6ra. %rale& cioc2iri.) Ca"avencu: (lui "ipătescu >2cet) Să 3ă ier)i 4i să 3ă iu5e4ti? (eDpa2si..a2da2ac/e >2tre alegători& cu #ar'uridi 4i 6r<21o. 0i:i pe 2u3e de?...e)i pu)i2tică ră5dare?.to)i a3e)i)i& 4i 3ai ales Ca)a.er1i 4i steaguri& ase3e2ea 'oarte c/e'ui)i. >2 s'<r4it să trăiască? (%rale 4i cioc2iri.. +u1ica tace.. :"ipătescu& 0oe& "ra/a2ac/e& .) . Ca"avencu: 8e2era5ile 2eică 0a/ario? =2 =3pre(urări ca acestea (3i4cat) 3icile pasiu2i tre5uie să dispară.upă ei .este4te >2cet& 'ăc<2d gestul cu clopo)eiiB la dreapta& >2 'u2d& Prista2da& Cetă)ea2ul tur3e2tat& 3u1ica 4i lu3e. +ai 3ult& sau 3ai pu)i2 o2e4ti? ("ipătescu r<de.. : */i)ă Prista2da& >2dată ce sose4te >2 sce2ă& 'ace se32 3u1icei să tacă.) (0oe . A? Su'rad1ele lorB eu& care 'a3ilia 3ea de la patu1sopt >2 Ca3eră& si eu ca ru3<2ul i3par)ial& care . "oată lu3ea cu 5orca2e de 5ăutură >2 3<i2i.e2cu& care a co5or<t spre el 4i "ipătescu) !i a4a 1i& aiA .i2 'eciorii cu sticle de 4a3pa2ie. (2u 2e3ere4te) asta... =2 st<2ga 0oe& "ipătescu& "ra/a2ac/e cu al)i alegători..) Ca"avencu: ('oarte a3e)it& >3pletici2du:se:2 li35ă& dar tot >2gră4<2du:4i sila5ele) #ra)ilor? (to)i se:2torc 4i:l ascultă.a2da2ac/e& alesul 2ostru? Să trăiască? (%rale 4i 3u1ică.) Trahanache: (cătră Ca)a. "o)i cioc2esc 4i 5eau.) .e2cu.e2escu& le po. =2 3i(loc Ca)a.os? +ă 5ucur.esel) Ei& a.) Pe2tru că to)i 2e iu5i3 )ara& to)i su2te3 ro3<2i?. Prista2da )i2e cu 3<2a tactul uralelor. cari au pro5at patriotis3 si 3i:au acordat.upă lupte seculare& care au durat aproape trei1eci .e2era5ilului 4i i3par)ialului 2ostru pre1ide2t& "ra/a2ac/e? (%rale 4i cioc2iri. cu3 a3 1i)e.) Trahanache: (lu<2d u2 pa/ar 4i trec<2d >2 3i(loc 'oarte .

*rupurile se 3i4că.) )Cortina cade repede asupra tabloului* . . Corti2a cade repede asupra ta5loului. %rale tu2ătoare.a2ta(ele progresului? Iată 5i2e'acerile u2ui siste3 co2stitu)io2al? Pristanda: Curat co2stitu)io2al? +u1ica? +u1ica? (+u1ica atacă 3ar4ul cu 3ult 5rio.e2cu 4i lui . "oată lu3ea se sărută& gra. Iată a.a2da2ac/e& care se str<2g >2 5ra)e& >2 3i(loc.eselia?..a2da2ac/e 'ace gestul cu clopo)eii. 0oe 4i "ipătescu co2te3plă de la o parte 3i4carea..a ti3p >2ai2te de Cri3eeaA A3 luptat 4i a3 progresat ieri o5scuritate& a1i lu3i2ă? Ieri 5igotis3ul& a1i li5er: pa2sis3ul? Ieri >2tristarea& a1i .isul 2ostru reali1at? Ce era3 acu3a c<t.it<2d >2 (urul lui Ca)a.de a2i& iată .