You are on page 1of 2

Trong các nhà máy điện,biến dòng là một thiết bị thường được dùng để đo dòng

điện,biến dòng cùng với máy biến điện áp được biết như những thiết bị biến đổi.Khi dòng
điện chạy trong mạch bị quá dòng tác động trực tiếp tới các thiết bị đo lường,máy biến
dòng sẽ tạo ra chính xác một dòng điện tỉ lể với dòng điện chạy trong mạch.Nó có thể dẽ
dàng kết nối thuận lợi với các thiết bị đo và ghi thông tin.Máy biến dòng có thể cách điện
cho các thiết bị đo khỏi điện áp cao trong các mạch sơ cấp,Máy biến dòng là một trong
những thiết bị chung dùng để đo đạc và bảo vệ role trong nền công nghiệp năng lượng
điện.

Thiết kế:

Giống như các thiết bị biến áp khác,máy biến dòng có một cuộn dây sơ cấp,lõi từ và
một cuộn dây thứ cấp,khi một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây sơ cấp nó sẽ sinh
ra một từ trường trong lõi,nó gây ra một dòng điện cảm hóa trong cuộn dây thứ cấp.

Thiết kế phổ biến của các CT bao gồm một cuộn dây dài được cuộn rất nhiều lần quanh
một vòng thép silicon,nơi đặt dòng điện được đo.Chính vì vậy phần mạch thứ cấp của CT
bao gồm một cuộn dây dẫn,với hàng trăm cuộn dây cấp 2.Cuộn dây sơ cấp là phần tĩnh
của CT,với một miếng đồng đặc mang dòng qua lõi từ.Biến dòng thứ tự không là phần
chung,nó có thể có cáp điện chạy qua cung cấp tín hiệu cho cuộn dây sơ cấp.Khi vật dẫn
đâm xuyên qua phần giữa của CT.Những tín hiệu lỗi có thể xuất hiện.

Không gian và giá trị của CT được quy định bởi người sử dụng hoặc thiết kế của phần
chuyển mạch.Ví dụ với loại biến dòng định lượng tín hiệu điến áp thấp thì chỉ có lỗ tròn
hoặc khuôn nhựa bao bọc.Với loại biến dòng điện áp cao được nối đất bằng một thanh
kim loại đặt bên trong.Một số loại CT được thiết kế trượt quanh miếng kim loại của máy
biến áp cao áp hoặc cầu giao,nó tự động cân chỉnh bên trong CT

Cách sử dụng:

CT được dùng phổ biến cho việc đo đạc dòng điện và định lượng lưới điện.Cùng với việc
truyền tải điện áp,tiện ích của CTdùng để xây dựng các trạm biến áp 3 pha với những nơi
có trên 100 amp

Biện pháp an toàn:

Phải chắc chắn rằng phía thứ cấp của CT ko được ngắt kết nối với tải khi có dòng điện
chạy qua phía sơ cấp,ngay khi đó biến áp thứ cấp sẽ cố gắng tiếp tục tác động truyền tải
dòng điện song song tạo ra hiệu ứng trở kháng dài hạn.

Độ chính xác:

Độ chính xác cua CT phụ thuộc trực tiếp vào những yếu tố sau:

+ Phụ tải
+Nhánh phụ tải/Nhánh bão hòa

+Tỉ lệ biến đổi

+Tải

+Từ trường ngoài

+Nhiệt độ

+Cấu hình vật lí

+Lựa chon tỉ lệ cho máy CT

Đối với chuẩn IEC giá trị của cấp chính xác của thiết bị đo được quy ước tại BSEN /IEC
60044-1, lớp 0.1, 0.2s, 0.2, 0.5, 0.5s, 1 & 3 .Chúng ta sẽ nhìn thấy giá trị đo gần đúng của
cấp chính xác qua các lớp đó.Vi dụ :phân lớp 1 máy biến áp có tỉ lệ sai lệch 1% với dòng
điện và 0,5% với các giá trị khác.Đối với các pha khác gì điều đó rất quan trọng khi năng
lượng của thiết bị đo cũng tham gia.của dòng điện và điện áp.Khi dùng
wattmetter,kilowatt-hour meter.Var meter và Power factor meter.Với chuẩn ANSI/IEEE
thì cấp chính xác phụ thuộc vào việc CT đo dòng điện,hoặc dùng làm role bảo vể

Phụ tải

Tải và phụ tải trong mạch đo của CT là phần trở kháng của cuộn dây thứ cấp.Các tỉ lệ tải
của IEC CTs gồm1.5VA, 3VA, 5VA, 10VA, 15VA, 20VA, 30VA, 45VA & 60VA với
ANSI/IEEE B-0.1, B-0.2, B-0.5, B-1.0, B-2.0 và B-4.0.Điều đó có nghĩa là với tải của
CT có tỉ lệ B-0.2 có trở kháng của mạch đo có thể lên tới 0.2Ω trước đầu ra của mạch ko
quá dài đã kiểm tra tỉ lệ với dòng sơ cấp.