You are on page 1of 3

Alkarizmok

Hajlítók Név 1. Na y pro!a"iós izom #m$s"$l$s pro!ator teres% -. Né yszö ű pro!á"iós izom #m. ,ro!ator .$adrat$s% 1. Hossz2 te!yérizom #m. ,almaris lo! $s% 5. *rsó"so!ti $jjhajlító #m. +le8or "arpi $l!aris% :. 0i! "so!ti $jjhajlító #m. +le8or "arpi radialis% <. &el)letes $jjhajlító izom #m. +le8or di itor$m s$per+i"ialis% ?. /ély $jjhajlító izom #m. +le8or di itor$m pro+$!d$m% @. H)velyk$jj hajlító izom #m. +le8or polli"is lo! $s% Elhelyezked és &elszí!ese! Eredés A 'els( kö!yök')tykö! és a si! "so!ti érdessé e! Tapadás *rsó"so!t testé!ek közepe +elé működés ,ro!a"ió Alkarhajlítás

/élye! +ekv(

0i! "so!t alsó része

*rsó"so!t alsó részé!

,ro!á"ió

&el)letes

3els( kö!yök')tykö! 3els( kö!yök')tykö! 3els( kö!yök')tykö! ;ö!yökkampo! 3els( kö!yök')tykö! 0i! "so!ti érdessé r(l 0i! "so!t 7so!tközti hártyá!

-45 $jjak tövé! a '(r'e! 99. kézközép"so!to! 6. kézközép"so!to! és a hor as"so!to! Az izomhas 5 í!ra szakadva -4: $jjak -. >jjper"éhez kap"solódik -4: $jjak $tolsó $jjper"é! tapad

+el)letes

6édi a te!yéri ide eket +o ás sorá! 7s$klóhajlító 7s$klóhajlító *rsó"so!ti a'd$k"ió 7s$klóhajlító 0i! "so!ti a'd$k"ió Er(s $jjhajlító

+el)letes

;özéps( réte 'e!= széles izom

/élye! +ekv(

>jj4 és "s$klóhajlító

/élye! +ekv(

7so!tközti hártyá! és az orsó"so!t el)ls( részé!

H)velyk$jj $tolsó $jjper"é!

h)velyk$jjhajlít ó

. s$pi!ator% @. 0i! "so!ti $jj+eszít( izom #m. e8te!sor "arpi radialis lo! $s% 1. kézközép"so!t alapi részé! -4: $jjak közép és körömper"é! :.ro!á"ió'ól és sz$pi!á"ió'ól középhelyzet'e hozza az alkart kö!yökhajlító .)ls( kö!yök')tykö! l . *rsó"so!ti hossz2 $jj+eszít( izom #m. a'd$"tor polli"is lo! $s% A. >jj+eszít( izom #m. e8te!sor di iti mi!imi% <.$jj közép és körömper"é! 6. kézközép"so!t alapi részé!= kézháti oldalo! +el)letes . Bövid h)velyk$jj+eszít ( #m.)ls( kö!yök')tykö! si! "so!t háti részé! . $jj alapper"é!ek alapi részé! idem +el)letes +el)letes +el)letes 7s$kló4 és $jj+eszít( kiss$j+eszít( 7s$kló a'd$k"ió és +eszít( Alkar sz$pi!átora H)velyk a'd$k"ió mély mély mély H)velyk$jj +eszít(je H)velyk$jj +eszítéje és a'd$ktora +eszít( mély mély . . e8te!sor "arpi radialis 'revis% 5. e8te!sor "arpi $l!aris% ?. 'ra"hioradialis% -.Alkarizmok &eszít(k Név 1. *rsó"so!ti rövid $jj+eszít( #m. 0z$pi!á"iós izom #m. e8te!sor polli"is lo! $s% 11. e8te!sor polli"is 'revis% 1C.ar4orsó"so!ti $jj+eszít( #m.is$jj+eszít( #m. Hossz2 h)velyk$jj+eszít ( #m. H)velyk$jj a'd$káló izom #m.)ls( kö!yök')tykö! lejje'' .)ls( kö!yök')tykö! l .)ls( kö!yök')tykö! = kö!yökíz)let tokja 0i! "so!t középs( részé! és a "so!tközti hártyá! 7so!tközti hártyám és az orsó"so!t alsó részé! 0i! "so!t közepé! 0i! "so!t alsó részé! 999. kézközép"so!t alapi részé! *rsó"so!t !yaki részé! H)velyk közép"so!tjá!ak alapi részé! H)velyk alapper"é!ek alapi részé! H)velyk körömper"é! 99.)ls( kö!yök')tykö! 99. Elhelyezked és +el)letes Eredés A k)ls( kö!yök')tykö! Tapadás *rsó"so!t vessz(!y2lvá!yá! működés .ézháti hajlító *rsó"so!ti a'd$k"ió +el)letes . e8te!sor di itor$m% :. /$tató$jj +eszítéje #m.

Alkarizmok e8te!sor i!di"is% .