MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08 .01

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA SCOALA DE ARTE SI MESERII

Calificarea HORTICULTOR N!"ar!l #e calificare #i$ N%"e$cla&%r ' ((

Ni)el!l *

*00+

A!&%rii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naţional Agricol ,,Carol I”, Slatina; profesor def., Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup Şcolar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na” Galaţi; &. C%$3&a$#ac0e Mi0aela profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I” Constanţa; '. Da3c-l! Marea profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol (ecuci; ). Dri$%)a$ Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *re+"er; ,. D!c!le3c! A$&%a$e&a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga45ar A$/ela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; /. G0e%r/0ie4 E!/e$ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang#” (g. Nea"ţ; 11. Ilie Maria profesor def., Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 11. I%$a4c! Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *re+"er; 12. Li)a#ari! Ga6riela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Castelu, Constanţa; 1!. Ma&ei M%$ica profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M%i3i! Maria doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 1'. M%i3i! Si"%$a profesor gradul I, Grup Şcolar I.N 5o"an Constanţa 1). Neic- Car"e$ profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; 1,. O$cea$! Va3ile profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol ,,%. Cante"ir” 6u i; 1-. O5rea Delia profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol *re+"er; 1/. O5r%i! A$a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa&a5e Mari%ara profesor gradul I , Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 21. Pe&re A$/ela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Ciorog7rla; 22. Scri%4&ea$! C%3&el doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8oţoc”, 9ucure ti; 2!. Va3ili! Pe&r%$ela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; ,-l!.- I%a$a ,a/0i! Ver%$ica ,r1$2ar! I%a$a

UNIT78I DE COMPETEN87 UNIT78I DE COMPETEN87 CHEIE 1. 2. !. &. '. ). ,. C:8;NICA5$ SI N;8$5A(I$; ;(I<I=A5$A CA<C;<A(:5;<;I ŞI *5$<;C5A5$A IN.:58A>I$I; C:8;NICA5$A ?N <I89A 8:%$5N@; ASIG;5A5$A CA<I(@>II; %$=2:<(A5$ *$5S:NA<@ ?N SC:*;< :9>IN$5II *$5.:58AN>$I; IGI$NA ŞI S$C;5I(A($A 8;NCII; <;C5;< ?N $C6I*@;

UNIT78I DE COMPETEN87 TEHNICE GENERALE -. *5$2$NI5$A ŞI C:89A($5$A *:<;@5II 8$%I;<;I; /. $<$8$N($ %$ C:N(A9I<I(A($; 11. $C:N:8I$ ŞI 8A5A$(ING; 11. CI5C;<A>I$ 5;(I$5@, C:N%;C$5$A (5AC(:5;<;I ŞI A;(:; UNIT78I DE COMPETEN87 TEHNICE SPECIALI9ATE 12.$B*<:A(A5$A AG5$GA($<:5 ŞI INS(A<A>II<:5 .:<:SI($ ?N 6:5(IC;<(;5@; 1!. *A5(IC;<A5I(@>I<$ 8:5.:C9I:<:GIC$ ŞI C$5IN>$<$ .A>@ %$ C<I8@ ŞI S:< A<$ S*$CII<:5 6:5(IC:<$; 1&. I5IGA5$A C;<(;5I<:5 6:5(IC:<$; 1'. ($6N:<:GIA %$ C;<(I2A5$ A S*$CII<:5 <$G;8IC:<$; 1). ($6N:<:GIA %$ C;<(I2A5$ A S*$CII<:5 .<:5IC:<$; 1,. ($6N:<:GIA %$ C;<;5@ S*$CII<:5 *:8IC:<$; 1-. ($6N:<:GIA %$ C;<(I2A5$ A 2I($I %$ 2I$.

Ti&l!l !$i&-.ii 1 Ni)el Val%are cre#i&

C:8;NICA5$ ŞI N;8$5A>I$ D2 E 1,1

C%"5e&e$.e 1. 1 .or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#. 1. 2 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e. 1. ! Cite te i utiliFeaF# docu"ente scrise 3n li"Ga+ de specialitate. 1. & *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#.

+udec#ţi de 4aloare. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. C:8.Ti&l!l !$i&-.8$5A>I$ .ii #e a5lica6ili&a&e :pinii personale: $Hpunere de "oti4e $4aluarea inter4enţiei: oGser4aţii. :6. prelu#ri de "oti4e din "anuale i articole de specialitate ur"#rirea reacţiilor participanţilor.ii 1 C%"5e&e$. *roGe practice Dtip +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHpun# o inter4enţie i s# o e4alueFe 3n funcţie de opinia celorlalţi.or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#. pe GaFa unui eHperi"ent realiFat. C%$#i. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . :c. 3n li"Ga+ de specialitate.1 Cri&erii #e 5erf%r"a$. notarea r#spunsurilor pri"ite. $Hpunerea de "oti4e 3n li"Ga+ de specialitate. scurte infor"#ri docu"entare argu"ent#ri pe GaFa eHperienţei.a 1. reconsiderarea propriei poFiţii 3n funcţie de opiniile audienţei Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i scrise Dtip eseuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# elaGoreFe opinii personale pe o te"a dat# .NICA5$ ŞI N. $4aluarea inter4enţiei personale 3n funcţie de opiniile celorlalţi.:a. $laGorarea opiniilor personale pe o te"# dat# .

C:8. diapoFiti4e. accentueaF# ideile principale. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . Alegerea unei "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a infor"aţiilor.:a. aplicaţii grafice pe calculator indic# sursele cercetate.ii #e a5lica6ili&a&e I"agini asociate: 8odalit#ţi i "i+loace de ilustrare: $Hpunerea infor"aţiilor: desene. 4orGire clar# te0nici de preFentare cu suport 4iFual *reFentare ilustrat#: Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe. argu"enteaF#.ii 1 C%"5e&e$. fotografii. s# aleag# "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a acestora si s# preFinte "aterialul realiFat a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. din surse 4ariate. sc0iţe. s# ordoneFe infor"aţiile.Ti&l!l !$i&-. :c.8$5A>I$ 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e. contact 4iFual cu audienţa.NICA5$ ŞI N. diagra"e. *reFentarea ilustrat# a "aterialului folosind diferite "i+loace de ilustrare .* Cri&erii #e 5erf%r"a$. folose te date. C%$#i.a 1. li"Ga+ul trupului. :6. Selectarea i ordonarea logic# a teHtului i i"aginilor asociate. grafice postere. fil"e.

Internet. s# eHtrag# i s# sintetiFeFe infor"aţiile necesare pe o anu"it# te"#. C%$#i.:a. for"# structurat# registre. C2C uri Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe docu"entele.tiliFarea infor"aţiilor 3n acti4it#ţi profesionale . *roGe scrise sau practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe docu"ente. articole.+ Cri&erii #e 5erf%r"a$. docu"entaţii te0nice acti4it#ţi definite 3n cadrul calific#rii ortografie.Ti&l!l !$i&-. punctuaţie. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. corespondenţ# oficiala.ii #e a5lica6ili&a&e Surse specialiFate: Acti4it#ţi profesionale: 5edactarea corect#: %ocu"entaţie: "anuale. :6. re4iste.8$5A>I$ Cite te si utiliFeaF# docu"ente scrise in li"Ga+ de specialitate. +urnale. e4idenţe si"ple.ii 1 C%"5e&e$. C:8. Gonuri. Co"pletarea sau redactarea corect# a docu"entaţiei pentru sarcini de lucru. .NICA5$ ŞI N. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe li"Ga+ul de specialitate 3n acti4it#ţi profesionale. studii. :c. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . Selectarea docu"entelor din surse specialiFate . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.a 1.

C%$#i.a 1.Ti&l!l !$i&-. Selectarea "etodelor grafice adec4ate.< C:8. acurateţe. :6. algorit"i de calcul 8i+loace grafice 5epreFentare corect#: Interpretare: sc0iţe.:a. for"a 3ngri+it#. Cri&erii #e 5erf%r"a$. sc0e"e te0nologice scar#.ii 1 C%"5e&e$. grafice. 0#rţi.tiliFarea "i+loacelor grafice pentru interpretarea reFultatelor. co"paraţii cu 4alori.ii #e a5lica6ili&a&e Calcule cu grad "ediu de dificultate: for"ule de calcul. :c. s# opereFe cu "i+loace grafice i s# interpreteFe reFultatele oGţinute. legend#. diagra"e. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. $fectuarea de calcule cu grad "ediu de dificultate 3ntrCo sarcin# dat#. :#. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . toleranţ# condiţii de ad"isiGilitate a para"etrilor calculaţi.8$5A>I$ *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#. proGe etalon sau standarde Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# calculeFe. 5epreFentarea grafic# corecta a reFultatelor prin diferite "i+loace grafice.NICA5$ ŞI N. .

! Co"unic# prin Internet.C5A5$A IN.ii * Ni)el Val%are cre#i& .:58A(I$I D 2E 1.<A(:5.Ti&l!l !$i&-.I ŞI *5$<.e 2.(I<I=A5$A CA<C.2 *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt. nu"ere i i"agini. 2.<.1 $HploateaF# GaFe de date. . 2.1 C%"5e&e$.

tip. sal4are.Ti&l!l !$i&-.ii * C%"5e&e$. consultarea docu"entaţiei auHiliare Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHe"plifice tipuri de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. :#.I SI *5$<. Ilustrarea tipurilor de date. "e"o taGele Dnu"e co"ponente. *roGe scriseIorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie structura unei GaFe de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. :c. ?ntreţinerea unei GaFe de date.:58A(I$I $HploateaF# GaFe de date.a *. ?nc#rcarea unei GaFe de date.:a. alfanu"erice. di"ensiuneE introducere i 4alidare date ad#ugare.ii #e a5lica6ili&a&e (ipuri de date: Structura GaFei de date: ?nc#rcare: ?ntreţinerea GaFei de date: nu"erice.<. Cri&erii #e 5erf%r"a$. tergere. :6. ir de caractere.C5A5$A IN. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntreţin# o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. date calendaristice.<A(:5. C%$#i. actualiFare. *reFentarea structurii unei GaFe de date. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DeE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. .1 .(I<I=A5$A CA<C.

taGel 3nl#nţuirea paginilor. nu"ere i i"agini.DGE . *reFentarea aplicaţiei. Co"pletarea unui for"at cu teHt. inserare i"agini.ii * C%"5e&e$. 5ealiFarea unei eHpuneri adec4ate te"ei alese. Cri&erii #e 5erf%r"a$.Ti&l!l !$i&-. C%$#i.:a. "anualE. :c. DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . Indicarea for"atelor de preFentare a infor"aţiilor. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE .I SI *5$<.<A(:5.or"ate de preFentare: Co"pletare for"ate: 5ealiFarea eHpunerii: tipuri predefinite. nu"ere i i"agini. :6. ani"aţie Pr%6e #e e)al!are *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe for"atul de preFentare. s# realiFeFe i s# preFinte o eHpunere. Gutoane de acţiune editare teHt.ii #e a5lica6ili&a&e . sunet.:58A(I$I *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt.<.C5A5$A IN.a *. crearea leg#turilor *reFentarea aplicaţiei: derularea paginilor Dauto"at. :#.1 .(I<I=A5$A CA<C.

. :c. C%C5:8Curi "otoare de c#utare Internet. dialog.<A(:5. $Htragerea infor"aţiilor rele4ante.+ Cri&erii #e 5erf%r"a$. :6.(I<I=A5$A CA<C. fi iere de pe disc0ete.ii #e a5lica6ili&a&e Surse de infor"aţii: (e0nici de c#utare: 8etode de sc0i"G: Internet.ii + C:8. Co"unicare prin Internet.<. deFGatere onCline.a *. liste de discuţie a infor"aţiilor Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe te0nici de c#utare. cu4inteCc0eie. foru".:58A(I$I C%"5e&e$. s# eHtrag# i s# fac# sc0i"G de infor"aţii. grupuri de cu4inte eC"ail. C%$#i.olosirea "etodelor de sc0i"G a infor"aţiilor.Ti&l!l !$i&-.tiliFarea te0nicilor de c#utare adec4ate surselor de infor"aţii. Ti&l!l !$i&-. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE . DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.C5A5$A IN.:a. .ii * .I SI *5$<.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ .

& $Hpri"# "esa+e scrise. !. !.2 5ecepteaF# "esa+e scrise.! $Hpri"# "esa+e orale.Ni)el Val%are cre#i& D2E 1. !. .1 5ecepteaF# "esa+e orale.' *articip# la con4ersaţii .e !. !.1 C%"5e&e$.

sociale.1 Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii + C%"5e&e$. econo"ice. :c. interes personalIprofesional. eHpresii.ii #e a5lica6ili&a&e 2orGire standard: (e"e de actualitate: *ropria eHperienţ#: Pr%6e #e e)al!are *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# punctele esenţiale i s# desprind# ideile principale.a +. culturale acti4itateIe4eni"ente profesionale. tr#ire afecti4Ce"oţional# . petrecerea ti"pului liGerE. StaGilirea leg#turilor 3ntre "esa+ul audiat i propria eHperienţ#. cu4inte.Ti&l!l !$i&-. ?nţelegerea punctelor esenţiale 3n 4orGirea standard clar# pe te"e fa"iliare Dacti4it#ţi cotidiene. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. C:8.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e orale .:a. propoFiţii. fraFe legate de propriul Jeu” i leg#turi afecti4Ce"oţionale dintrCun teHt aspecte legate de organiFarea 4ieţii cotidiene. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# Da E i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# leg#turi 3ntre "esa+e. :6. C%$#i. %esprinderea ideilor principale din e"isiuni radio i (2 pe te"e de actualitate.

C%$#i. diagra"e. adaptare.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e scrise. utiliFare de ter"eni i ter"inologii specifice do"eniului desprinderea sensului. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. :c. sc0e"e. eHpresii. ter"eni specifici i 3ncadrare 3n conteHt 3nţelegere.* Cri&erii #e 5erf%r"a$. *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# decodeFe infor"aţii. :6.a +.ii #e a5lica6ili&a&e <i"Ga+ uFualIspecific: *relucrarea infor"aţiei: %ecodare: cu4inte. codurilor ling4istice Pr%6e #e e)al!are *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# teHte i s# prelucreFe infor"aţii.ii + C%"5e&e$. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. %ecodarea infor"aţiilor cuprinse 3n taGele. ?nţelegerea unor teHte redactate 3ntrCun li"Ga+ uFual sau specific personalIprofesional.:a. .Ti&l!l !$i&-. *relucrarea infor"aţiilor oGţinute din descrierea e4eni"entelor. C:8.

a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. Argu"entarea opiniilor.ii #e a5lica6ili&a&e *roHi"itate: Acti4it#ţi :pinii: coal#. co"unitate. colegi. .:a. . *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enunţe i s# argu"enteFe opiniile personale. C:8. + Cri&erii #e 5erf%r"a$.tiliFarea unor eHpresii coerente 3n descrierea eHperienţelor i a altor acti4it#ţi din proHi"itate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. proiectelor personale i profesionale. *reFentarea unei acti4it#ţi legate de profesiune. C%$#i.a +. :6.ii + C%"5e&e$. :c. do"eniu profesional specifice fiec#rui do"eniu profesional pro i contra 3n susţinerea unor sarcini de lucru Pr%6e #e e)al!are *roG# de e4aluare scris# Dtip testE i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe eHpresii i s# preFinte acti4it#ţi.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e orale.Ti&l!l !$i&-.

:c. C:8.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e scrise. o Fi de lucru. relaţii 3n ec0ip#. progra"ul Filnic. :6. docu"ente de e4idenţ# pri"ar#. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. %escrierea i"presiilor asupra e4eni"entelor cotidiene i a eHperienţelor profesionale.< Cri&erii #e 5erf%r"a$. C2Cul european realiF#ri i succese 3n acti4itate.Ti&l!l !$i&-. acti4it#ţi profesionale repetate scrisori personale.:a. C%$#i. in4entarieri. facturi. interese Pr%6e #e e)al!are *roG# de e4aluare scris# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# redacteFe teHte. ne7"pliniri profesionale. s# elaGoreFe corespondenţa i s# descrie i"presiile. $laGorarea corespondenţei personale i co"pletarea docu"entelor de lucru.ii #e a5lica6ili&a&e (e"e fa"iliare: Corespondenţ#I docu"ente de lucru: $Hperienţe profesionale: descrierea fa"iliei. facturi proCfor"#.ii + C%"5e&e$. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. 5edactarea unui teHt coerent pe te"e fa"iliare sau de interes personalIprofesional. "oti4aţie. .a +.

interacţiuni cu alte "eserii i relaţii de lucru operaţiuni de lucru co"une sau de interes reciproc 3n cadrul aceleia i organiFaţii sau cu alţi Geneficiari DfurniForiIdistriGuitoriE Aspecte co"une: Pr%6e #e e)al!are *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# con4erseFe i s# descrie aspecte co"une "ai "ultor do"enii. de interes personal i profesional. fa"ilie.= Cri&erii #e 5erf%r"a$. C:8. operaţiuni de lucru.ii #e a5lica6ili&a&e Con4ersaţie pe te"e fa"iliare: 3n di4erse "i+loace de transport 3ntrCo regiune unde se 4orGe te li"Ga sau li"Ga este selectat# con4enţional. Susţinerea spontan# de con4ersaţii pe te"e fa"iliare. despre ti"pul liGer.NICA5$ ?N <I89A 8:%$5N@ *articip# la con4ersaţii.Ti&l!l !$i&-.5A5$A CA<I(@>II .:a.ii < ASIG.a +.ii + C%"5e&e$. C%$#i. "etode de operare. %escrierea aspectelor co"une "ai "ultor do"enii de acti4itate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate Ti&l!l !$i&-. :6.

2 .e &. &.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii.1 Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate.Ni)el Val%are cre#i& D2E 1.' C%"5e&e$. .

ASIG. C%$#i. Identificarea nor"elor de calitate specifice do"eniului propriu de acti4itate. *roGe orale prin care candidatul de"onstreF# c# este capaGil s# preFinte criteriile de calitate din nor"e specifice locului s#u de "unc# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. :c. .Ti&l!l !$i&-. . 5elatarea cerinţelor de calitate i"puse de nor"ati4e pentru propriul loc de "unc#.ii < C%"5e&e$.ii #e a5lica6ili&a&e Nor"e de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru. :6. a a cu" reiese din criteriile de perfor"anţ# DaE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.tiliFarea nor"elor de calitate 3n acti4itatea curent#. criterii i indicatori naţionale. caiet de sarcini. europene i internaţionale care regle"enteaF# acti4itatea ca proces Dintr#ri.a <. ie iriE Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# utiliFeFe nor"e de calitate specifice do"eniului s#u de acti4itate.1 Cri&erii #e 5erf%r"a$. nor"e interne.:a.5A5$A CA<I(@>II Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate. deF4oltare.

a <. DGE.* .Ti&l!l !$i&-. a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"aţ# DaE. $nu"erarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii. :c. adoptate de "odelul de "anage"ent al calit#ţii 3n organiFaţie *roceduri specifice: etapele i acţiunile de e4aluare.5A5$A CA<I(@>II C%"5e&e$.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii. :6. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e 8etode standardiFate: Aplicare: definite 3n funcţie de "odelul de "anage"ent al calit#ţii adoptat de organiFaţie autoe4aluarea propriei acti4it#ţi 3n raport cu indicatori i criterii din standardele internaţionale pri4ind calitatea. %escrierea procedurilor specifice "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii .:a. . autoe4aluare i control K ordonate logic definite "ai sus corespunF#toare "etodelor standardiFate Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice i s# aplice "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii. Aplicarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii 3n acti4itatea proprie. DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.ii < ASIG. Cri&erii #e 5erf%r"a$.

e '.1 AnaliFeaF# caracteristicile personale i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei.ii = %$=2:<(A5$ *$5S:NA<@ ?N SC:*.2 $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional# .< :9>IN$5II *$5.' C%"5e&e$.Ti&l!l !$i&-.:58AN>$I . i factorii Ti&l!l !$i&-.ii = %$=2:<(A5$ *$5S:NA<@ ?N SC:*.< :9>IN$5II *$5. '.:58AN>$I Ni)el Val%are cre#i& D2E 1.

a =.C%"5e&e$. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e . $sti"area potenţialului de sc0i"Gare personal# i profesional#.:58AN>$I .ii = %$=2:<(A5$ *$5S:NA<@ ?N SC:*. sociali. interniCeHterni Pr%6e #e e)al!are *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# analiFeFe caracteristicile personale i factorii i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei. 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. interese i posiGilit#ţi personali. i factorii i"plicaţi 3n :a.actori: *otenţial de sc0i"Gare personal#: *otenţial de sc0i"Gare profesional#: raportul dintre co"petenţele personale i co"anda social# diferenţa dintre aspiraţii . Ti&l!l !$i&-. :c. fa4oraGiliCnefa4oraGili.1 AnaliFeaF# caracteristicile personale deF4oltarea carierei. Identificarea progresului 3n deF4oltarea personal# . :6.< :9>IN$5II *$5. AnaliFarea factorilor care influenţeaF# deF4oltarea carierei . *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# esti"eFe potenţialul de sc0i"Gare personal# i profesional# 3n condiţiile criteriului de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.

DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. Corelarea cerinţelor de for"are profesional# cu posiGilit#ţile proprii . Cri&erii #e 5erf%r"a$. "etode. :6. Identificarea traseelor posiGile de educare profesional# . :c.ii #e a5lica6ili&a&e Strategie: (er"en scurt: (er"en "ediu: oGiecti4e. 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE . * $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional#.a =. ţin7nd cont de traseele posiGile i 3n corelare cu posiGilit#ţile proprii. .C%"5e&e$. i for"are C%$#i. *roiectarea opţiunii de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu.:a. acţiuni. "i+loace 1 an 2C! ani Pr%6e #e e)al!are *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# proiecteFe o opţiune de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu.

1 Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#. .Ti&l!l !$i&-.2 Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de "unc#. pre4enirea i stingerea incendiilor. ).ii > Ni)el Val%are cre#i& IGI$NA ŞI S$C.e ).' C%"5e&e$.5I(A($A 8.NCII D2E 1.

NCII LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL C%"5e&e$. ec0ipa"ent de protecţie 3nsu irea. ?nsu irea drepturilor i responsaGilit#ţilor la locul de "unc# 3n funcţie de nor"ele pre4#Fute la instructa+ele de protecţia "uncii . 5aportarea situaţiilor care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4#. casc#.Ti&l!l !$i&-.ii #e a5lica6ili&a&e %repturi : 5esponsaGilit#ţi: 8i+loace de protecţie: Situaţii: instructa+ periodic. "#nu iE aGsenţa "i+loacelor de protecţie.:a. orţ. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4erifice eHistenţa i integritatea "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# i s# raporteFe situaţiile care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4# confor" criteriilor de perfor"anţ# DGE .ii > IGI$NA ŞI S$C. "asc# de gaF. pre4enirea i stingerea incendiilor . . aplicarea nor"elor ec0ipa"ente de protecţie specifice locului de "unc# Decrane de protecţie. Cri&erii #e 5erf%r"a$. :c. C%$#i. :6. DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. 1 Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#.5I(A($A 8. respectarea. 2erificarea eHistenţei i integrit#ţii "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# . acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.a >. integritatea "i+loacelor de protecţie Pr%6e #e e)al!are *roGe oraleIscrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# drepturile i responsaGilit#ţile confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE .

* Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc . respectarea nor"elor de protecţie 5aportare: ?nl#turare: Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# 3nl#ture factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.ii #e a5lica6ili&a&e . 5aportarea preFenţei factorilor de risc.actori de risc : suGstanţe periculoase.:a.NCII LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$.Ti&l!l !$i&-. Fgo"ote. . 4entilaţie. :c. Identificarea factorilor de risc . ?nl#turarea factorilor de risc. curenţi de aer. radiaţii oral# sau scris# re"edierea defecţiunilor ap#rute la ec0ipa"entele de protecţie. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$.5I(A($A 8. Gacterii. te"peratur#. 4iGraţii. *roGe scrise Iorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriului de perfor"anţ# DGE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. u"iditate.a >.ii > IGI$NA ŞI S$C. C%$#i. 4iru i. :6.

C5.ii ? Ni)el Val%are cre#i& <.< ?N $C6I*@ D2E 1.e .2 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#..' C%"5e&e$...Ti&l!l !$i&-. . .1 Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor.! ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor. .

ii #e a5lica6ili&a&e :Giecti4e: Sarcini : 5esurse : infor"aţionale. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. :c.:a.1 <. C%$#i. organiFatorice.Ti&l!l !$i&-.a ?. u"ane Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice oGiecti4ele lucrului 3n ec0ip# i s# descrie sarcinile de lucru 3n ec0ip#.C5. %escrierea sarcinilor de lucru 3n ec0ip#. Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii ? C%"5e&e$. :6. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. sociale infor"aţii. "ateriale. acţionale profesionale. *roGe practice Dtip eHerciţiuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe resursele necesare atingerii oGiecti4elor. Identificarea oGiecti4elor lucrului 3n ec0ip#. .< ?N $C6I*@ Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor. Selectarea resurselor necesare atingerii oGiecti4elor.

C5. 5aportarea poFiţiei indi4iduale la ceilalţi. Asu"area i pro"o4area atitudinilor constructi4e 3n grup. s# iniţieFe acţiuni 3n grup. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e *oFiţia indi4idual#: Atitudini: Acţiuni: inclus. :6.a + ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.< ?N $C6I*@ C%"5e&e$.* ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#. . Cri&erii #e 5erf%r"a$. Ti&l!l !$i&-. +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe poFiţia indi4idual# faţ# de ceilalţi.a ?. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. s#C i asu"e i s# pro"o4eFe atitudini constructi4e 3n grup. raportor spri+in. "oti4are.:a. distriGuire de sarcini 3n ec0ip#.< ?N $C6I*@ C%"5e&e$. supra4eg0erea finaliF#rii unor operaţiuni. eHclus. Iniţierea acţiunilor 3n grup.ii ? <. raportarea reFultatelor Pr%6e #e e)al!are *roGe practice Dtip eHerciţiu. :c. iniţiator. interes. solidariFare finaliFare de sarcini proprii.Ti&l!l !$i&-. i"plicare. D GE i DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. coordonator.ii ? <. 3ncura+are. suGordonat.C5.

3ncadrare 3n ti"p. 5ecunoa terea co"petenţei "e"Grilor ec0ipei. :c. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i D GE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. grad de "oti4are.ii #e a5lica6ili&a&e Co"petenţa: Corelare de sarcini: 8#suri: preg#tire profesional#. recunoa terea "eritelor Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i scrise Dtip fi e de autoe4aluareE . negocierea sarcinilor 4erific#ri ale calit#ţii sarcinilor. :6. atitudini. corecţii i adapt#ri ale planului co"un. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# co"petenţele "e"Grilor ec0ipei i s# coreleFe propriile sarcini cu ale ec0ipei. interese eHplicaţii de sarcini. Adoptarea unor "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip#. *roGe scrise i practice Dtip eHerciţiuE . poFiţia faţ# de grup. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# adopte unele "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip# confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. asigurarea ec0iliGrului de sarcini 3n ec0ip#.Cri&erii #e 5erf%r"a$.:a. . Corelarea propriilor sarcini cu ale ec0ipei. respectarea unui plan co"un. C%$#i.

+. .tiliFeaF# "etodele de analiF# a polu#rii "ediului 8. PREVENIREA @I COM.*.<.ATEREA POLU7RII MEDIULUI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ni)el Val%are cre#i& 2 1.ii 8.1 C%"5e&e$. Aplic# "#suri de co"Gatere a polu#rii "ediului. Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului.Ti&l!l !$i&-. .e 8. 8.1. Identific# sursele de poluare a "ediului 8.

din cauFa agenţilor poluanţi confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. ani"ale. Foote0nia. uFine de celuloF# i 07rtie. "iner#. apei. unit#ţi co"erciale i de ali"entaţie.ATEREA POLU7RII MEDIULUI C%"5e&e$. solului datorit# polu#rii apa. aer.Ti&l!l !$i&-. sol. "etalurgic#. PREVENIREA @I COM. sol. Identific# sursele de poluare a "ediului Cri&erii #e 5erf%r"a$. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# agenţii poluanţi din apa.a 8. . ind. ploaia.1. ind. F#pad#. ind. instituţii. aer.ii 8. coli. spitale. ali"entar# deteriorarea calit#ţii aerului. o" 8odific#ri: C#ile de dispersie: Pr%6e #e e)al!are *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstraF# c# a reţinut sursele de poluare a "ediului confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. aer. sol. c0i"ic#.ii #e a5lica6ili&a&e Surse de poluare: locuinţe. ind.DaE 5ecunoa terea surselor de poluare a "ediului DGE %escrierea "odific#rilor ap#rute 3n "ediu din cauFa polu#rii DcE Identificarea c#ilor de dispersie a factorilor poluanţi C%$#i. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# "odific#rile ap#rute 3n apa. agricultur#. sp#l#torii. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. 0oteluri.

*. pesticide diferite populaţii de 4ieţuitoare. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe o analiF# de laGorator 3n scopul deter"in#rii agenţilor poluanţi din "ediu. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. a"oniac.ii 8. $fectuarea analiFelor de laGorator pentru deter"inarea gradului de poluare a "ediului. . sulfoGacterii colorate diferit. GioHid de sulf. PREVENIREA @I COM. 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii . sorturi de lic0eni.tiliFeaF# "etode de analiF# a polu#rii "ediului. .DaE DGE DcE DdE Identificarea cu a+utorul organelor de si"ţ a gradului de poluare a "ediului. de specii de plante. auFul fu"ul.olosirea indicatorilor Giologici pentru caracteriFarea gradului de poluare. C%$#i.a 8. .ii #e a5lica6ili&a&e Si"ţurile: Agenţii poluanţi: Indicatorii Giologici: 4ederea. *roGe practice prin care ele4ul teGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe deter"inarea unui agent poluant folosind anu"iţi indicatorii Giologici . lar4ele unor specii ani"ale sarea c0i"ice. "irosul. specii de Gacterii feruginoase. 0idrogen sulfurat.confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. alge. 8etode de analiF#: Nor"e : Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i practice prin care ele4ul trGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe o analiF# organoleptic# a unei proGe de ap# sau sol poluat.ATEREA POLU7RII MEDIULUI C%"5e&e$. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$.confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.Ti&l!l !$i&-. petele de ulei. ani"ale "iciDcanariiE. fiFice i fiFicoCc0i"ice specifice "etodelor de analiF# a polu#rii "ediului . s"ogul. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte regulile specifice de protecţia "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# Dd E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. gustul.

ATEREA POLU7RII . fertiliFare ec0iliGrat#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii apei confor" criteriului de perfor"ant# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii solului confor" criteriului de perfor"ant# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte "#suri de protecţia "uncii specifice confor" criteriului de perfor"ant# DdE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate Ti&l!l !$i&-. prelate i plase de plastic.ii 8. irigarea cu ape epuC rat#. folosirea de capcane i distriGuitori auto"aţi.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii aerului DGE . Gr7ieCcapcan# 3ngr# #"inte naturale. du "ani naturali ai d#un#torilor. C%$#i. perii de s7r"#. cuiGuri i garduri 4ii. rotaţia culturilor.a 8. specifice lucr#rilor de pre4enire a polu#rii "ediului. "ulci. preparate din cenu #. fero"oni. ape purificate 8etode gaF#ri.ATEREA POLU7RII MEDIULUI C%"5e&e$. foarfeci.Ti&l!l !$i&-. PREVENIREA @I COM. PREVENIREA @I COM. 4apori de ap# i propan. energia solar#. distrugeC rea 4etrelor de Guruieni afectate de Goli i d#un#tori. Nor"e: Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii aerului confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii solului DdE 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii.+ Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii #e a5lica6ili&a&e 8ateriale utiliFate: "aterial de se"#nat i plantat neinfestat.DaE . alegerea unor specii i 4ariet#ţi de plante reFistente la Goli i d#un#tori.ii 8.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii apei DcE . fla"Garea focarelor de o"iFi.

rotociclonul reacti4i c0i"ici.tiliFarea "etodelor de purificare a at"osferei DcE Aplicarea "#surilor de di"inuare a 4iGraţiilor i Fgo"otelor DdE $fectuarea lucr#rilor de desecare i drena+ a terenurilor DeE . gr#tare i site. "#nu i specifice de protecţia "uncii pentru lucr#rile eHecutate.MEDIULUI C%"5e&e$.ii #e a5lica6ilia&e . cis"e. pietre. ec0ipa"ent specific de protecţia "uncii 0alate.tila+e: decantor pri"ar radial. Aplic# "#suri de co"Gatere a polu#rii "ediului Cri&erii #e 5erf%r"a$.a 8. 8ateriale: $c0ipa"ente: Nor"e: Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# cunoasc# i s# realiFeFe epurarea apelor cu a+utorul instalaţiilor de epurare confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# ia "#suri pentru co"Gaterea sau atenuarea ni4elului de Fgo"ot confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. filtrele fiGroase i cu strat granular.olosirea raţional# a 3ngr# #"intelor i pesticidelor 3n agricultur# i sil4icultur# DfE 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii C%$#i.DaE 5ealiFarea epur#rii apelor uFate prin diferite "etode DGE . GaFin de aerare cu n#"ol acti4. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# cunoasc# i s# efectueFe lucr#ri de desecare i drena+ 3n 4ederea fiH#rii i staGiliF#rii terenurilor confor" criteriului de perfor"anţ# Dd E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. oc0elari de protecţie. populaţii de "icroorganis"e 4egetale i ani"ale 3ngr# #"inte organice. "ateriale de construcţii. cicloanele. .<. decantor secundar radial. *roGe pratice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "#surile te0nicoCorganiFatorice de purificare a aerului confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. drenurii. "asc#.

.*roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# foloseasc# 3n "od raţional 3ngr# #"intele i pesticidele confor" criteriului de perfor"anţ# De E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# foloseasc# ec0ipa"ente specifice de protecţia "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# Df E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.

ii (. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii /.2.1.ILITATE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ni)el Val%are cre#i& 2 1. 3ncas#rilor i pl#ţilor .!. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii /. ELEMENTE DE CONTA.' C%"5e&e$.e: /. Co"pleteaF# docu"ente de e4idenţ# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri.Ti&l!l !$i&-.

a (. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie patri"oniul unei 3ntreprinderi locale. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE . oGligaţii acti4e i"oGiliFate. drepturi . %escrierea patri"oniului unei 3ntreprinderi locale .Ti&l!l !$i&-. pasi4e de regulariFare *atri"oniul 3ntreprinderii : identificarea ele"entelor patri"oniale . cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.:a. gruparea ele"entelor 3n structuri de acti4 i pasi4 *roGe de e4aluare: *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# patri"oniul 3ntreprinderii a a cu" se specific# 3n criteriului de perfor"anţ# DaE . *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice structurile patri"oniale de acti4 i de pasi4. ELEMENTE DE CONTA. acti4e circulante. pro4iFioane pentru riscuri i c0eltuieli.1. datorii. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii (. %efinirea patri"oniului 3ntreprinderii :6. Identificarea structurilor patri"oniale de acti4 i de pasi4 :c. acti4e de regulariFare i asi"ilare capitaluri proprii.ii #e a5lica6ili&a&e *atri"oniu: Structuri de acti4: Structuri de pasi4: Gunuri econo"ice.ILITATE C%"5e&e$.

natura reFultatelor oGţinute.ii (. . eHtraordinar. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. Clasificarea c0eltuielilor 3ntreprinderii 3n funcţie de criterii date. Clasificarea 4eniturilor 3ntreprinderii 3n funcţie de criteriile date :c. destinaţia c0eltuielilor. ELEMENTE DE CONTA.*. :6.a (. 5eFultatul : de eHploatare. dependenţa faţ# de 4olu"ul producţiei Criterii de clasificare a 4eniturilor dup# : natura acti4it#ţii. cuprinF7nd condiţiile de aplicaGilitate.:a. natura resurselor utiliFate.reFultatul eHerciţiului LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL *roGe de e4aluare: *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice 4eniturile i c0eltuielile 3ntreprinderii.ILITATE C%"5e&e$. cuprinF7nd condiţiile de aplicaGilitate. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii Cri&erii #e 5erf%r"a$. financiar.Ti&l!l !$i&-. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# reFultatul eHerciţiului 3ntreprinderii.ii #e a5lica6ili&a&e Criterii de clasificare a c0eltuielilor dup# : natura acti4it#ţii. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE. Calcularea reFultatului eHerciţiului financiar LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.

ordin de plat# ?ntoc"ire: 2erificare: co"pletarea docu"entelor de fond i de for"# *roGe de e4aluare: *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte.ii (.Ti&l!l !$i&-. c0itanţ# .ILITATE C%"5e&e$. Gon de predare. Co"pleteaF# docu"ente de e4idenţ# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri. registru de "ateriale.+. DGE i DcE.. factur# fiscal#. transfer.DaE *reFentarea docu"entelor de e4idenţ# DGE ?ntoc"irea docu"entelor de e4idenţ# DcE 2erificarea docu"entelor de e4idenţ# C%$#i. Gon de 47nFare. ELEMENTE DE CONTA. s# 3ntoc"easc# i s# 4erifice docu"entele de e4idenţ#.ii #e a5lica6ili&a&e %ocu"ente: a4iF de 3nsoţire a "#rfii. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. .a (. Gon de consu". restituire. 3ncas#rilor i pl#ţilor Cri&erii #e 5erf%r"a$. registru de cas# . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. fi e de "agaFie. dispoFiţie de li4rare.not# de intrare recepţie .

*reFint# etapele 3nfiinţ#rii 3ntreprinderii. !. 11 11. ECONOMIE @I MARBETING LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ni)el Val%are cre#i& 2 1 C%"5e&e$. 2 CaracteriFeaF# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ţii produselor i ser4iciilor.Ti&l!l !$i&-.ii 10. 11. %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaţiei cerere ofert#. 1. .e 11.

. Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii #e a5lica6ili&a&e Cadrul +uridic: C <egea !1I 1//1 pri4ind societ#ţile co"ercial .Ti&l!l !$i&-.DaE *reFentarea cadrului +uridic de 3nfiinţare a unei 3ntreprinderi DGE Identificarea etapelor de 3nfiinţare a 3ntreprinderii.a 10. a a cu" se preFint# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE. ECONOMIE @I MARBETING C%"5e&e$.<egea '1. C%$#i.ii 10. ?nfiinţarea : 3ntoc"irea docu"entelor specifice pentru doG7ndirea personalit#ţii +uridice Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte etapele 3nfiinţ#rii 3ntreprinderii.I2112 pri4ind organiFarea i desf# urarea unor acti4it#ţi econo"ice de c#tre persoanele fiFice C <egea 1!!I1/// K3nfiinţare a i deF4oltarea I88Curilor.1 *reFint# etapele 3nfiinţ#rii intreprinderii.cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.

I1//' pri4ind "ediul a"Giant. 6. <egea 1!. 6. calitatea furniFat# de proiectare.22!I1//' pri4ind organiFarea i funcţionarea :ficiului pentru protecţia consu"atorului. Caracteristici calitati4e ale produselor agricole : tipologice.DaE %efinirea calit#ţii i ipostaFele calit#ţii produselor i ser4iciilor. *rotecţia consu"atorului :drepturile consu"atorului . <egea 11I1//& i :. calitatea furniFat# de "arMeting. 1)-I1//. co"pletat# i "odificat# prin <egea &2I1//1. '-I2111 pri4ind protecţia consu"atorului . s#n#tatea. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE . cadrul instituţional . atriGuti4Ccalitati4e.ii 10.ii 10.* CaracteriFeaF# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ţii produselor i ser4iciilor. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.G. calitatea repreFentat# de confor"itatea produselorIser4iciilor cu proiectul s#u. protecţia consu"atorului. <egea 1/I1//' pri4ind calitatea 3n construcţii.Ti&l!l !$i&-. de GaF#. ECONOMIE @I MARBETING C%"5e&e$. pri4ind regi"ul produselor i ser4iciilor care pun 3n pericol 4iaţa. 6.ii #e a5lica6ili&a&e Conceptul de calitate confor" standardului internaţional IS: -&12 : 1//' IpostaFele calit#ţii : calitatea cerut# i a teptat# de client. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie i s# preFinte caracteristicile calitati4e i legislati4e.G. Cri&erii #e 5erf%r"a$. ECONOMIE @I MARBETING . C%$#i. 5egle"ent#ri +uridice : <egea 12I1//1. calitati4e Dde proces. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. securitatea "uncii i protecţia "ediului 3ncon+ur#tor LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# calitatea i s# cunoasc# ipostaFele calit#ţii i factorii deter"inanţi ai calit#ţii.a 10. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. DGE %escrierea caracteristicilor calitati4e ale produselor i ser4iciilor agricole. DcE *reFentarea cadrului legislati4 pri4ind calitatea produselor i ser4iciilor.G.G. 1&&1I1//1 pri4ind organiFarea Centrului Naţional pentru ?ncercarea i $HpertiFarea produselor.de eHploatare E Caracteristicile ser4iciului : cantitati4e. Ti&l!l !$i&-.

de infor"are a participanţilor la sc0i"G. perspecti4ele pieţei. do"eniile "arMetingului. Studierea consu"ului K co"porta"entul consu"atorului. piaţa 3ntreprinderii . DdE i DeE. preţul altor Gunuri.etape 3n e4oluţia "arMetingului .a 10. condiţii de apariţie . preţul. capacitatea. structura cererea . oferta . Ti&l!l !$i&-. de corelare a cererii cu oferta LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere a relaţiei cerere i ofert#. profilul. cadrul social politic . Identificarea caracteristicilor i funcţiilor preţului. . perspecti4ele e4oluţiei pieţei . confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. CIRCULA8IA RUTIER7.+ %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaţiei cerere ofert#. de "oti4are a produc#torilor. Identificarea relaţiilor de piaţ# ale 3ntreprinderii.DaE DGE DcE DdE DeE %escrierea pieţei 3ntreprinderii i pieţei produsului. piaţa produsului . taHe i suG4enţii. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e Noţiuni de "arMeting : concept de "arMeting . di"ensiunile pieţei . frec4enţa desf# ur#rii lor.actorii de influenţ# ai ofertei: preţul produselor . gradul de concentrare. *iaţa : piaţa total# . CONDUCEREA TRACTORULUI @I . DGE. funcţiile "arMetingului . *reFentarea factorilor care influenţeaF# cererea i oferta de produse i ser4icii.actorii de influenţ# ai cererii : "odificarea preţului altor Gunuri.uncţiile preţului : de recuperare a costurilor . AnaliFarea relaţiilor de piaţa 3n funcţie de : oGiectul relaţiilor.ii 11. sc0i"Garea preferinţelor consu"atorilor . DcE. cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. nu"#rul ofertanţilor Gunului respecti4e .C%"5e&e$. Cri&erii #e 5erf%r"a$. "odificarea 4eniturilor consu"atorilor .relaţii de concurenţ#. aria DlocaliFareaE.

%escrie regulile de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier 5o"7n.' C%"5e&e$. 5eFol4# c0estionare de legislaţie rutier#. CIRCULA8IA RUTIER7.1 11.e 11.& 5ecunoa te "i+loacele de se"naliFare rutier#.AUTO Ni)el Val%are cre#i& 2 1. $Hecut# conducerea tractorului i auto"oGilului.ii 11.2 11.! 11. Ti&l!l !$i&-. CONDUCEREA TRACTORULUI @I .

AUTO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$.a 11.1 5ecunoa te "i+loacele de se"naliFare rutier#.

Cri&erii #e 5erf%r"a$.DaE Identificarea "i+loacelor de se"naliFare rutier#. DGE $Hplicarea rolului "i+loacelor de se"naliFare rutier# . DcE 5espectarea se"nificaţiei "i+loacelor de se"naliFare rutier#.

C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e: 8i+loace de se"naliFare: indicatoare, "arca+e rutiere, se"naliFare lu"inoas#, se"naliFare acustic#, se"nalele agentului de circulaţie. 5olul "i+loacelor: de a4ertiFare, de regle"entare, de orientare, de infor"are

Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice rolul "i+loacelor de se"naliFare rutier#, a a cu" se "enţioneaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte se"nificaţia "i+loacelor de se"naliFare rutier#, a a cu" se "enţioneaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiţiile de aplicaGilitate. de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "i+loacele de se"naliFare rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE acoperind ele"entele

Ti&l!l !$i&-.ii

11. CIRCULA8IA RUTIER7, CONDUCEREA TRACTORULUI @I

AUTO

C%"5e&e$.a

11. * Aplic# regulile de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier 5o"7n.

Cri&erii #e 5erf%r"a$.DaE $Hplicarea regulilor de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier. DGE $nu"erarea infracţiunilor i pedepselor din Codul 5utier. DcE Aplicarea "#surilor de pri" a+utor 3n caF de accident. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e: 5eguli de circulaţie: circulaţia pe dru"urile cu dou# sensuri, circulaţia pe dru"urile cu sens unic, circulaţia 3n intersecţii. Infracţiuni i pedepse, r#spundere contra4enţional#. 8#suri de pri" a+utor 3n caF de: stop cardiac, fractur#, 0e"oragie, arsur#. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice regulile de circulaţie, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "#surilor de pri" a+utor 3n caF de accident, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. de"onstreaF# c# este capaGil s# enu"ere infracţiunile i

pedepsele, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele din

Ti&l!l !$i&-.ii

11. CIRCULA8IA RUTIER7, CONDUCEREA TRACTORULUI @I

AUTO

C%"5e&e$.a

11.+ 5eFol4# c0estionare de legislaţie rutier#.

Cri&erii #e 5erf%r"a$.DaE Aplicarea cuno tinţelor teoretice 3n reFol4area c0estionarelor de legislaţie rutier#. DGE Interpretarea reFultatelor oGţinute 3n ur"a reFol4#rii c0estionarelor de legislaţie rutier#.

C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e C0estionare standard si"ilare cu cele de la eHa"enul pentru oGţinerea per"isului de conducere. Grile de corectare a c0estionarelor de legislaţie rutier#.

Pr%6e #e e)al!are *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# reFol4e c0estionare de legislaţie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# interpreteFe reFultatele oGţinute 3n ur"a reFol4#rii c0estionarelor de legislaţie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.

Ti&l!l !$i&-.ii

11. CIRCULA8IA RUTIER7, CONDUCEREA TRACTORULUI @I

AUTO

C%"5e&e$.a Cri&erii #e 5erf%r"a$.-

11.< $Hecut# conducerea tractorului i auto"oGilului.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DaE $Hersarea "ane4relor de GaF# necesare conducerii tractorului i auto"oGilului. DGE Conducerea tractorului i auto"oGilului respect7nd regulile de circulaţie. DcE ?nsu irea te0nicilor de conducere pre4enti4#. DdE 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice conducerii tractorului auto"oGilului. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e 8ane4re de GaF#: pornirea de pe loc, oprirea, "ersul 3n linie dreapt# sau curG#, plecarea din ra"p#, "ersul 3napoi. Conducerea: plecarea i oprirea pe un dru" 3n ranp# sau 3n pant#, parcarea , 3ntoarcerea, dep# irea 3n di4erse condiţii. (e0nici: conducerea 3n condiţii de 4re"e nefa4oraGil#, conducerea pe ti"p de noapte. Nor"e: specifice conducerii tractorului i auto"oGilului. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe 3nsu irea "ane4relor de GaF# necesare conducerii tractorului i auto"oGilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# conduc# tractorul i auto"oGilul, respect7nd regulile de circulaţie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s#C i 3nsu easc# te0nicile de conducere pre4enti4#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s#C i 3nsu easc# nor"ele de protecţia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oGilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate Ti&l!l !$i&-.ii 1*. ECPLOATAREA AGREGATELOR @I i

1*.' LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. $HploateaF# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole.+ . 1*.olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole. ECPLOATAREA AGREGATELOR @I INSTALA8IILOR FOLOSITE DN HORTICULTUR7 .INSTALA8IILOR FOLOSITE DN HORTICULTUR7 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ni)el 2 Val%are cre#i& 1. Ti&l!l !$i&-.*.e 1*.tiliFeaF# agregatele pentru preg#tirea solului.< $HploateaF# "a inile i instalaţiile de recoltat i transportat produsele 0orticole.ii 1*.1. 2 1*. .

acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. 3n li4eFi i 4iiE. sere. "a ini de s#pat gropi. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE..: DaE *reg#tirea agregatelor pentru lucr#rile solului DGE $Hecutarea lucr#rilor de preg#tirea terenului. freFat. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de preg#tirea solului.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea: tractoare.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. for"area i reglarea agregatelor. ni4elat. t#4#lugit. freFe. s#pat gropi. solarii.tiliFeaF# agregatele pentru preg#tirea solului Cri&erii #e 5erf%r"a$. "a ini pentru s#pat solul 3n sere i solarii.. 4iiE. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru preg#tirea solului. culti4atoare. solarii. s#pat solul 3n sere i solarii. pluguri de desfundat solul.ii 1*. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. Ti&l!l !$i&-. "a ini de fertiliFat solul 3n legu"icultur# Dc7"p.a 1*. culti4aţie. t#4#lugi . <ucr#ri : fertiliFarea solului 3n legu"icultur# Dc7"p. "a ini pentru ni4elat i "odelat solul. arat. gr#pat. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. desfundat solul. ECPLOATAREA AGREGATELOR @I INSTALA8IILOR FOLOSITE DN HORTICULTUR7 . Nor"e: specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru preg#tirea solului Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru eHecutarea lucr#rilor solului. 3n li4eFi. grape. sere. 1. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. DcE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru preg#tirea solului C%$#i. "odelat solul.

se"#n#toare i "a ini de plantat culturi 0orticole. for"area i reglarea agregatelor.ii 1*. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tire: tractor. Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%$#i. cartofi i puieţi. Cri&erii #e 5erf%r"a$.. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole. <ucr#ri: se"#nat. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. *. arpagic. plantat r#saduri de legu"e.a 1*. Nor"e: specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. Ti&l!l !$i&-. DGE $Hecutarea lucr#rilor de 3nfiinţare a culturilor 0orticole. $HploateaF# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. ECPLOATAREA AGREGATELOR @I INSTALA8IILOR FOLOSITE DN HORTICULTUR7 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL . DcE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3nfiinţarea culturilor 0orticole.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE.: DaE *reg#tirea agregatelor pentru 3nfiinţarea culturilor 0orticole.

. Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru eHecutarea 3ngri+irii culturilor 0orticole. 8*S*C!H !11.C) D-E.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tire: tractor . DcE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole.C%"5e&e$. DGE $Hecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor 0orticole. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor 0orticole. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. <ucr#ri: pr# it. Nor"e: specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole. +.ii 1*. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. fertiliFat.: DaE *reg#tirea agregatelor agricole pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole. for"area i reglarea agregatelor. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. Ti&l!l !$i&-..olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole. Cri&erii #e 5erf%r"a$. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor 0orticole.a 1*. C%$#i. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. ECPLOATAREA AGREGATELOR @I INSTALA8IILOR FOLOSITE DN HORTICULTUR7 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL . stropit i pr#fuit. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. culti4ator C*. "a inile pentru co"Gaterea Golilor i d#un#torilor culturilor 0orticole 8$( 1211.

fructe.C%"5e&e$. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. . <. fructe. DcE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor de recoltat i transportat culturile 0orticole. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de recoltare i transport culturi 0orticole. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. struguri. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru recoltarea i transportul culturilor 0orticole. struguri i re"orci <ucr#ri: de recoltat i transportat legu"e. DGE $Hecutarea lucr#rilor de recoltat i transportat culturi 0orticole.a 1*. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea: "a ini i instalaţii agricole de recoltat legu"e.: DaE *reg#tirea "a inilor i instalaţiilor pentru recoltat i transportat culturi 0orticole. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.. $HploateaF# "a inile i instalaţiile pentru recoltat i transportat culturile 0orticole. Nor"e: specifice de protecţia "uncii 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor folosite pentru recoltarea i transportul culturilor 0orticole. Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# "a inile i instalaţiile pentru recoltat i transportat culturile 0orticole.

Ti&l!l !$i&-. PARTICULARIT78ILE MORFO'. 2 1.2.!. Identific# particularit#ţile de natur# "orfologic# ale speciilor 0orticole.IOLOGICE @I CERIN8ELE FA87 DE CLIM7 @I SOL ALE SPECIILOR HORTICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ni)el Val%are cre#i& C%"5e&e$. 1!.e 1!.ii 1+. Identific# particularit#ţile de natur# Giologic# ale speciilor 0orticole. 1!.1.' . CoreleaF# factorii de 4egetaţie 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole.

ii #e a5lica6ili&a&e *articularit#ţi "orfologice ale plantelor legu"icole i floricole: C siste" radicular.1. ra"urile. frunFa. tulpin#. DcE *reFentarea siste"ului radicular i aerian la speciile po"icole. *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# preFinte particularit#ţile "orfologice ale speciilor de 4iţ# de 4ie confor" criteriului de perfor"anţ# DGE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. C%$#i. "ugurii. *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# preFinte particularit#ţile "orfologice ale speciilor po"icole confor" criteriului de perfor"anţ# DcE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.ii 1+. l#starii. se"inţe. trunc0iul. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# preFinte particularit#ţile "orfologice ale speciilor legu"icole i floricole confor" criteriului de perfor"anţ# DaE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.DaE *reFentarea particularit#ţilor "orfologice ale speciilor legu"icole i floricole. frunF#. *articularit#ţi "orfologice ale speciilor po"icole: C siste"ul radicular. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$. coroana.IOLOGICE @I CERIN8ELE FA87 DE CLIM7 @I SOL ALE SPECIILOR HORTICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$.e 1+. floarea i fructul. Identific# particularit#ţile de natur# "orfologic# ale speciilor 0orticole.Ti&l!l !$i&-. PARTICULARIT78ILE MORFO'. . *articularit#ţi "orfologice ale 4iţei de 4ie: C siste"ul radicular i siste"ul aerian la 4iţele altoite i nealtoite. DGE *reFentarea siste"ului radicular i aerian la 4iţa de 4ie. floare. fruct.

perioada de sc#dere a recoltelor i perioada de declin.IOLOGICE @I CERIN8ELE FA87 DE CLIM7 @I SOL ALE SPECIILOR HORTICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. peirioada de tinereţe. perioada de "are producţie. Ciclul anual al speciilor po"icole: C for"area "ugurilor 4egetati4i i floriferi. de "aturitate i de declin. DcE Identific# perioadele de 47rst# i ciclul annual ale speciilor po"icole.DaE %escrierea particularit#ţilor Giologice ale speciilor legu"icole i floricole. perioada de 4egetaţie. Gienale i perene. perioada de repaos. cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. PARTICULARIT78ILE MORFO'. *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# identifice perioadele de 47rst# i fenofaFele de 4egetaţie din cadrul ciclului anual ale plantaţiilor 4iticole i po"icole confor" criteri ilor DGE i DcE cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. C%$#i.ii #e a5lica6ili&a&e *articularit#ţi Giologice ale plantelor legu"icole i floricole: Ciclul ontogenetic al 4iţei de 4ie: Ciclul anual al 4iţei de 4ie: *erioadele de 47rst# ale speciilor po"icole: C anuale. C perioada e"Grionar#. 3nceputul rodirii.Ti&l!l !$i&-. C perioada de for"are. . Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice i s# descrie particularit#ţile Giologice ale speciilor legu"icole i floricole. Identific# particularit#ţile de natur# Giologic# ale speciilor 0orticole Cri&erii #e 5erf%r"a$. DGE Identificarea ciclului ontogenetic i anual al 4iţei de 4ie.*.e 1+.ii 1+. C perioada de repaos i perioada de 4egetaţie. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE.

plu4io"etru . DeE . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe calculatorul 3n ur"#rirea di4er ilor factori de "ediu folosind criteriul de perfor"anţ# DeE respect7nd condiţiile de aplicaGilitate. DdE 5eglarea factorului 0rana 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole.IOLOGICE @I CERIN8ELE FA87 DE CLIM7 @I SOL ALE SPECIILOR HORTICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$.DaE 5eglarea factorului lu"in# 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole. DcE 5eglarea factorului apa 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole. structura. C ter"o"etre de sol. ter"o"etre pentru aer. apa#. PARTICULARIT78ILE MORFO'.actori de 4egetaţie: Instru"ente de "#surat: C lu"in#.ii #e a5lica6ili&a&e . u"iditate.e 1+. a"enda"ente. lu"inoFitateIneGuloFitate. presiune at"osferic#. ur"#rirea pe Internet a e4oluţiei factorilor de "ediu Dte"peratur#.tiliFarea calculatorului 3n ur"#rirea e4oluţiei factorilor cli"atici. C truse de teren pentru deter"inarea p6Cului. 0igro"etru. *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ilor de a de"onstra c# este capaGil s# regleFe necesarul de ele"ente nutriti4e 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. c#ldur#. . CoreleaF# factorii de 4egetaţie 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole. Cri&erii #e 5erf%r"a$.+. DGE 5eglarea factorului c#ldura 3n funcţie de cerinţele speciilor 0orticole. C%$#i.ii 1+.Ti&l!l !$i&-. 0ran#. teHtura. *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ilor de a de"onstra c# este capaGil s# regleFe u"iditatea din sol i aer 3n funcţie de cerinţele plantelor 0orticole confor" criteriilor de perfor"anţ# DcE i condiţiilor de aplicaGilitate. Cc#ldur# C supli"entarea i reducerea te"peraturii C ap#C asigurarea 3n funcţie de cerinţele plantelor C 0ran# C 3ngr# #"inte organice i c0i"ice.actori cli"atici oGser4aţi: C siste"e infor"atice specialiFate. . DGE i condiţiile de aplicaGilitate. 5eglarea factorilor de 4egetaţie: Clu"in#C suplinirea i reducerea radiaţiilor lu"inoase. "i care "ase de aerE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pr%6e #e e)al!are *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ilor de a de"onstra c# este capaGil s# regleFe factorul lu"in# i te"peratur# confor" cerinţelor speciilor 0orticole respect7nd criteriile de perfor"anţ# DaE.

!. Identific# "etodele de irigare pentru culturile 0orticole.e 1&.ii 1<. . 1&. 1&. IRIGAREA CULTURILOR HORTICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ni)el 2 Val%are cre#i&e 1.Ti&l!l !$i&-.1. Identific# ec0ipa"entele necesare efectu#rii irig#rii culturilor 0orticole. $Hecut# operaţii de irigare la culturile 0orticole.' LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$.2.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute deF"e"Grarea i depoFitarea ec0ipa"entelor de irigare pe perioada de repaus confor" cu criteriul de perfor"anţ# DdE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. conduct# fleHiGil# de transport.9A 1'1. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. .1. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# tipurile de ec0ipa"ente de irigare i p#rţile co"ponente ale fiec#rui ec0ipa"ent confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. DcE 8ontarea co"ponentelor 3n ordinea funcţional#. Identific# ec0ipa"entele necesare efectu#rii irig#rii culturilor 0orticole. IIA8. IRIGAREA CULTURILOR HORTICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. conducte i tuGuri de udare.ii 1<.DaE *reFentarea tipurilor de ec0ipa"ente folosite la irigarea culturilor 0orticole.Ti&l!l !$i&-. aspersoare. conducte fleHiGile. DdE %eF"e"Grarea i depoFitarea ec0ipa"entului pe perioada de repaus. aripi de aspersiune IIA.a: 1<. instalaţie $. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute "ontarea co"ponentelor ec0ipa"entelor de udare 3n ordinea funcţional# confor" cu criteriile de perfor"anţ# DcE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. DGE *reFentarea p#rţilor co"ponente ale fiec#rui ec0ipa"ent folosit. DGE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.ii #e a5lica6ili&a&e (ipuri i ec0ipa"ente de irigare: Cconducte "oGile. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.

aspersiunea. . 3n afara perioadei de 4egetaţie Dudarea de apro4iFionareE.Ti&l!l !$i&-. Identific# "etodele de irigare pentru culturile 0orticole LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$.2.DaE DGE DcE %efinirea "etodelor de irigare pentru culturile 0orticole %efinirea principalelor ele"ente ale regi"ului de irigare Selectarea ec0ipa"entelor de irigare 3n funcţie de "etoda de irigare i cultura 0orticol#.ii #e a5lica6ili&a&e 8etode de irigare: Culturile la care se aplica irigarea: $c0ipa"ente utiliFate: $poca de irigare: C scurgerea la suprafata DGraFdeE. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# defineasc# principalele ele"ente ale regi"ului de irigare confor" criteriului de perfor"anţ# DGE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.ii 1< IRIGAREA CULTURILOR HORTICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. po"i.9A1'1.a 1&. 4iţ# de 4ie C instalatia $. instalatia de irigare prin picurare. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# "etodele de irigare folosite 3n culturile 0orticole confor" criteriului de perfor"anţ# DaE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. picurarea localiFat# C legu"e. flori. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe ec0ipa"entele de irigare 3n funcţie de "etoda de irigare aleas# confor" criteriului DcE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. aripi de aspersiune IIA si IIA8 C 3n ti"pul perioadei de 4egetaţieD3n faFele critice ale plantelor 0orticoleE.

prin aspersiune i localiFat# Dprin picurare i 3n copciE Si"ul#ri: C pac0ete de progra"e specialiFate eHecutate pe calculator Nor"e de protecţia "uncii: C specifice 3n eHploatarea agregatelor i instalaţiilor de irigat. DGE.a 1<. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.ii 1<.tiliFarea calculatorului prin si"ul#ri pri4itor la punerea 3n funcţiune i oprirea instalaţiilor de irigare DfE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# supra4eg0eFe instalaţia 3n ti"pul funcţion#rii confor" criteriului de perfor"anţ# DcE. DfE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.+. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute "utarea instalaţiei confor" graficului de udare. IRIGAREA CULTURILOR HORTICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$.ii #e a5lica6ili&a&e 8ontarea instalaţiei de irigare folosit#: (i"pul de udare: ' conducte. 3"Gin#ri.DaE DGE DcE DdE DeE 8ontarea instalaţiei de irigare 3n parcela de lucru *unerea 3n funcţiune i oprirea instalaţiei Supra4eg0erea instalaţiei 3n ti"pul funcţion#rii 8utarea instalaţiei confor" graficului de udare .$Hecut# operaţii de irigare la culturile 0orticole LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. furtune. punerea 3n funcţiune i oprirea instalaţiilor de irigat confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. C confor" graficului i cerinţelor plantelor 0orticole 8etode de irigare folosite 3n 0orticultur#: C prin scurgerea la suprafaţ#. DfE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.Ti&l!l !$i&-. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DdE. DeE. aspersoare. coturi. . LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice pri4ind perfor"anţa ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# eHecute "ontarea.

2. 2 1.e 1'. ?ngri+irea culturilor legu"icole 3n c7"p i spaţii prote+ate. ?nfiinţeaF# culturi de specii legu"icole prin plantat 3n c7"p i spaţii prote+ate. 5ecolteaF# i depoFiteaF# produsele legu"icole.1.'.ii 1=. 1'. ?nfiinţeaF# culturi de specii legu"icole prin se"#nat direct 3n c7"p.' . 1'. *roduce r#saduri de specii legu"icole.Ti&l!l !$i&-. 1'.&.!. 1'. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ni)el!l Val%are cre#i&e C%"5e&e$.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DdE 3n condiţiile de aplicaGilitate specificate. *roduce r#saduri de specii legu"icole.Ti&l!l !$i&-.e 1=. greGl#. insectoCfungicide. 4er"orel.a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anta DcE i 3n conditiile de aplicaGilitate. g0i4ece. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. DGE $Hecutarea se"#natului speciilor legu"icole 3n sere 3n"ulţitor i pe GraFde reci. s#"7nţ#. repicatul.ii 1=. C "etode de se"#nat. DcE Aplicarea lucr#rilor de 3ngri+ire a r#sadurilor.stropitori. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$.1. DdE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. "arcator de r7nd. Nor"e de protecţia "uncii: Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil sa efectueFe preg#tirea suGstratului nutriti4 si a se"#natului speciilor legu"icole a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i in condiţiile de aplicaGilitate. se"#natul. c#lirea. furtun. co"Gaterea Golilor i a d#un#torilor r#sadurilor. .DaE *reg#tirea suGstratului nutriti4. C%$#i. ' p#"7nturi i a"estecuri de p#"7nt. C diri+area factorilor de "ediu. *roGe practice prin care ele4ul de"nstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3ngri+ire a r#sadurilor. C referitoare la folosirea suGstanţelor c0i"ice utiliFate la deFinfecţia solului.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea suGstratului: Se"#natul: <ucr#ri de 3ngri+ire: 8ateriale i unelte: C procurarea p#"7nturilor necesare a"estecului de p#"7nt. preg#tirea a"estecului de p#"7nturi.

3n GenFi. pre3ncolţirea.a : 1=. pepene galGen i 4erde. 4ara. ceap#. DcE *regatirea se"intelor de legu"e pentru se"#nat in c7"p. p#trun+el. ni4elarea. DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. DcE. p#st7rnac. p#st#ioase. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa c# este capaGil s# eHecute preg#tirea terenului i a se"intelor 3n 4ederea se"#natului. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la 3nfiinţarea culturilor legu"icole. . . Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ii de"onstreaF# c# sunt capaGili s# preFinte principalele soiuri i 0iGriFi ale plantelor legu"icole confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i a condiţiilor de aplicaGilitate. pri"#4ara. fertiliFarea de GaFa. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. ridic0i. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa c# este capaGil s# eHecute se"#natul a a cu" se specific# in criteriul de perfor"ant# DdE. "orco4. usturoi. C 3n r7nduri ec0idistante. ţelin#. 4arF# alG#. "odelarea. Gost#noase. cartof. ?nfiinţeaF# culturi de specii legu"icole prin se"#nat direct 3n c7"p Cri&erii #e 5erf%r"a$.DaE *reFentarea principalelor specii de plante legu"icole folosite 3n ţara noastr# DGE *reg#tirea terenului in 4ederea se"#natului culturilor legu"icole in c7"p. do4lecel. "arunţirea.asa cu" se specifica in criteriile de perfo"ant# DGE. u"ectarea.*. 4inete. 3n cuiGuri. "aF#re. conopid#. C%$#i&ii #e a5lica6ili&a&e Specii de plante legu"icole: C de to"ate. fasole. C se"#natul speciilor r#d#cinoase.a"estecarea se"intelor "ici cu nisip sau ru"egu . spanac. C toa"na. *reg#tirea se"inţei: Se"#natul: 8etode de se"anat: $poci de se"#nat: C deFinfecţia se"inţelor. ardei. legu"e 4erdeţuri i to"ate pentru industrialiFare.tiliFarea calculatorului: C softCuri cu soiuri si 0iGriFi de plante legu"icole *reg#tirea terenului: C desfiintarea culturii precedente.Ti&l!l !$i&-. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.ii 1=. castra4eţi. DdE $Hecutarea se"#natului legu"elor in c7"p. salat#. 4arF# ro ie.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind utiliFarea utila+elor necesare plant#rii legu"elor confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate . *lantarea: C r#sadurilor. DGE *reg#tirea "aterialului Giologic pentru plantat. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute lucrarea de plantat a legu"elor 3n c7"p i 3n spaţii prote+ate a a cu" se specifica 3n criteriul de perfor"aţ# DcE i in condiţiile de aplicaGilitate. "arcarea i "odelarea. C%$#i&ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea terenului: C e4acuarea resturilor 4egetale. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la plantarea legu"elor. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$. ?nfiinţeaF# culturi de specii legu"icole prin plantat 3n c7"p i spaţii prote+ate. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. "ocirlirea r#sadurilor. Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de preg#tire a terenului 3n spaţiile prote+ate 3n 4ederea plant#rii a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. DcE $Hecutarea plantatului in c7"p i spatii prote+ate. DdE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii.e 1=. slaG deF4oltate. deFinfectia r#sadului. 4#t#"ate.ii 1=. tuGerculilor.DaE *reg#tirea terenului 3n 4ederea plantatului 3n spatii prote+ate. fertiliFarea de GaF#.Ti&l!l !$i&-. deFinfecţia solului. fasonarea r#d#cinilor. *reg#tirea "aterialului de plantat: C eli"inarea plantelor Golna4e. GulGilor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de preg#tire a "aterialului Giologic deplantat a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. +. "oGiliFarea solului.

co"Gaterea Golilor si d#un#torilor specifici plantelor legu"icole. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind utiliFarea "a inilor.<. Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile "ecaniFate de 3ntreţinere a solului 3n culturile legu"icole a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. prote+area plantelor 3"potri4a inte"periilor.Ti&l!l !$i&-. defolierea. <ucr#ri cu caracter special: C r#ritul. diri+area prin taieri.e 1=. poleniFarea artificiala. "ulcitul. susţinerea plantelor. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DdE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.ii 1=. DGE $Hecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire cu caracter general aplicate plantelor. DcE $fectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire cu caracter special aplicate plantelor. co"Gaterea Guruienilor. Nor"e de protecţia "uncii: C pri4ind 3ngri+irea culturilor legu"icole. utila+elor i suGstanţelor c0i"ice confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate . <ucr#ri specifice: C reglarea factorilor de "ediu in spaţii prote+ate. irigarea. 3n#lGirea. DdE $fectuarea lucr#rilor specifice culturilor forţate i prote+ate. Cri&erii #e 5erf%r"a$. sti"ularea fructific#rii. <ucr#ri cu caracter general: C co"pletarea golurilor. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de 3ngri+ire cu caracacter general i special aplicate culturilor legu"icole a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. DeE Nor"e specifice de securitate a "uncii C%$#i. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de 3ngri+ire specifice culturilor prote+ate i forţate . fertiliFarea faFiala. "u uroitul.DaE $Hecutarea lucr#rilor "ecaniFate de 3ntreţinere a solului 3n culturile legu"icole.ii #e a5lica6ili&a&e <ucr#ri "ecanice: C pra itul "ecanic. ?ngri+irea culturilor legu"icole 3n c7"p i spaţii prote+ate.

5ecolteaF# i depoFiteaF# produsele legu"icole. . DGE SorteaF# pe "#ri"i i calit#ţi produsele legu"icole. deFinfecţia spaţiilor.Ti&l!l !$i&-. depoFitarea.r"#rirea electronic# a "icrocli"atului din spaţiile de depoFitare DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# supra4eg0eFe factorii de "icrocli"at utiliF7nd calculatorul confor" criteriului de perfor"anţ# DdE cu respectarea condiţiilor de aplicaGilitate. DdE .ii #e a5lica6ili&a&e 5ecoltarea legu"elor: C preg#tirea "aterialului folosit la recoltare. C%$#i. DcE *reg#te te spaţiile de p#strare i depoFiteaF# produse legu"icole. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute preg#tirea spaţiilor pentru depoFitarea i depoFiteaF# produse legu"icole a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE. .=. recoltarea legu"elor. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR LEGUMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$.DaE 5ecolteaF# produse legu"icole. Cri&erii #e 5erf%r"a$.tiliFarea calculatorului:C folosirea de dispoFiti4e electronice de supra4eg0ere a condiţiilor de "icrocli"at asistate de calculator Nor"e de protecţia "uncii:C specifice recolt#rii i depoFit#rii legu"elor LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute recoltarea i sortarea produselor legu"icole a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. DGE i DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.a 1=. sortarea legu"elor pe "#ri"i si calit#ţi a"Galarea legu"elor.ii 1=.

ii 1>. 2 1.Ti&l!l !$i&-. *roduce "aterial s#ditor floricol.' .!.TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR FLORICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ni)el Val%are cre#i& C%"5e&e$. 1). ?nfiinţeaF# culturi floricole prin se"#nat i plantat. 1).e 1).2. $Hecut# lucr#ri agrote0nice de 3ntreţinere a culturilor floricole. 5ecolteaF# i 4alorific# produsele floricole. 1).1.&.

ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea spaţiilor i a suGstratului: C deFinfecţia spaţiilor. repicatul. deFinfecţia solului. C Guta i. stoloni. Se"#natul: 8aterial Giologic de plantare: <ucr#ri de 3ngri+ire: C 3n r7nduri i prin 3"pr# tiere. *roduce "aterial s#ditor floricol LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. C diri+area factorilor de "ediu.ii 1>. GulGi i tuGerculi. riFo"i. C%$#i. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute 3ngri+irea "aterialului s#ditor floricol a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DdE. r#d#cini tuGeriFate. dra+oni. DdE Aplicarea lucr#rilor de 3ngri+ire a "aterialului s#ditor floricol DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii.DaE *reg#tirea spaţiilor i a suGstratului nutriti4. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute se"#natul pentru oGţinerea r#sadului a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DGE. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de oGţinere pe cale 4egetati4# a "aterialului s#ditor floricol a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DcE. co"Gaterea Golilor i a d#un#torilor. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. .Ti&l!l !$i&-.1. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capoGil s# eHecute lucr#ri de deFinfecţie a suGstratului nutriti4 i a spaţiilor de cultur# a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DaE. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. DGE $Hecutarea se"#natului 3n 4ederea producerii r#sadurilor. af7narea solului. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR FLORICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. Nor"e de protecţia "uncii: Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice p#"7nturile ce intr# 3n co"ponenţa unui a"estec nutriti4 i s# eHecute un a"estec dup# o reţet# dat# a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate . pli4itul. preg#tirea suGstratului nutriti4. i la producerea "aterialului s#ditor floricol. C referitoare la preg#tirea spaţiilor.a 1>. udatul. DcE :Gţinerea "aterialului s#ditor prin "etode 4egetati4e.

c3rciu"#reasa.*. r#d#cini tuGeriFate. Fa"Gila. DdE *lantarea "aterialului s#ditor floricol 3n c7"p."odelarea.Ti&l!l !$i&-. aloe. DdE. plante floricole de ser# i aparta"ent: garoafa. tuGeroC GulGi. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte principalele soiuri i 0iGriFi de plante floricole folosite 3n ţara noastr# confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i a condiţiilor de aplicaGiilitate. sanse4ieria . cala. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute se"#natul i plantatul "aterialului Giologic floricol a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DcE. "iHandra. plante perene: criFante"a. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la lucr#rile de preg#tire a terenului i a "aterialului s#ditor floricol. ?nfiinţeaF# culturi floricole prin se"#nat i plantat Cri&erii #e 5erf%r"a$. aster. trandafirul. crin.ii 1>. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.DaE *reFentarea principalelor specii de plante floricole folosite 3n ţara noastr# DGE *reg#tirea terenului pentru 3nfiinţarea culturilor floricole 3n c7"p i 3n spaţii prote+ate si forţate. narcisa. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.a 1>. filodendron. petunia. ni4elarea. panseluţa. dalia. "u cata. plante floricole Giennale: clopoţelul. cicla"en. DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii.ii #e a5lica6ili&a&e Specii de plante floricole: C plante floricole anuale: gura leului. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR FLORICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. asparagus. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de lucr#ri de preg#tire a terenului pentru 3nfiinţarea culturilor floricole 3n c7"p i spaţii prote+ate a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DGE. DeE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. *lantat: C plantatul "aterialului s#ditor floricol: Guta i 3nr#d#cinaţi. garoafa turceasc#. "ic uneaua. sere i solarii. garoaf#. DcE $Hecutarea se"#natului speciilor floricole direct 3n c7"p. Gu+orul. cr#iţa. gladiola. "#runţirea.GulGi. Se"#nat: C se"#natul 3n r7nduri i GenFi. g#lGenele. Gegonia. . laleaua. freFia. ficus.tiliFarea calculatorului: C pac0ete de progra""e specialiFate cu cataloage floricole *reg#tire teren: C af7narea solului.

co"Gaterea Guruienilor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor floricole culti4ate 3n c7"p. palisatul.DaE $Hecutarea lucr#rilor de 3ntreţinere a solului 3n c7"p. . C%$#i. tunsul l#starilor. ciupitul. . co"Gaterea Golilor i d#un#torilor specifice plantelor floricole.3ndep#rtarea dra+onilor.ii 1>. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la lucr#rile de 3ntreţinere a culturilor floricole AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3ntreţinere a solului pentru culturile floricole din c7"p i sere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfo"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. sere. "ulcirea. . g0i4ece a a cu" se specific# 3n criteriul de perfo"anţ# DGE i DcE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.+. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR FLORICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. GoGocitul. fertiliFarea. transplantarea. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind 3ntreţinerea culturilor floricole confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate .cur#ţirea plantelor. copilitul. Cri&erii #e 5erf%r"a$. DcE $Hecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire a speciilor floricole din sere i aparta"ente.a 1>. udarea. cur#ţirea g0i4eciului. sere.ii #e a5lica6ili&a&e <ucr#ri de 3ngri+ire: ' af7narea. DdE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii.sc0i"Garea g0i4eciuluil. prote+area 3"potri4a 3ng0eţului. DGE $Hecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire a speciilor floricole 3n c7"p. $Hecut# lucr#ri agrote0nice de 3ntreţinere a culturilor floricole.Ti&l!l !$i&-.

Ti&l!l !$i&-.<. DdE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIILOR FLORICOLE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. DcE. Nor"e de protecţia "uncii: C specifice recolt#rii florilor AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pr%6e #e e)al!are *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de recoltare a speciilor floricole culti4ate 3n c7"p . DGE 5ecoltarea i 4alorificarea speciilor floricole culti4ate 3n sere.ii 1>.DaE 5ecoltarea i 4alorificarea speciilor floricole culti4ate 3n c7"p. DGE.ii #e a5lica6ili&a&e 5ecoltare: C recoltarea i sortarea pe categorii de calitate a speciilor floricole decorati4e prin flori t#iate. DGE i DdE i 3n condiţiile de aplicaGilitate.a Cri&erii #e 5erf%r"a$.sere i g0i4ece a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DaE. 1>. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4alorifice speciile floricole culti4ate 3n c7"p. 5ecolteaF# i 4alorific# produsele floricole. sere i g0i4ece a a cu" se specific# 3n criteriile de perfo"anţ# DaE. 2alorificare : C preg#tirea speciilor floricole culti4ate la g0i4ece decorati4e prin frunFe i flori 3n 4ederea 4alorific#rii. DcE 2alorificarea speciilor floricole culti4ate la g0i4ece: DdE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. .

.ii 1?. 1. *roduce "aterial s#ditor po"icol.' ..&. 1. ?nfiinţeaF# plantaţii po"icole.. 2 1.Ti&l!l !$i&-. TEHNOLOGIA DE CULTUR7 A SPECIILOR POMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ni)el Val%are cre#i& C%"5e&e$.1. ?ngri+e te plantaţiile po"icole.2.. 1.e 1.!. 5ecolteaF# i p#streaF# fructele.

asa cu" se preciFeaFa in criteriile de perfor"anta DaE. prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute altoirea si sa aplice lucrarile de ingri+ire a po"ilor altoiti in ca"pul I si II confor" criteriului de perfor"anta DcE acoperind ele"entele din criteriile de aplicaGilitate. ciresului. DGE :Gtinerea portaltoilor generati4i si 4egetati4i ai spaciilor po"ciole. triangulatie. *roduce "aterial saditor po"icol. Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil se preciFeFe poraltoii speciilor po"icole. pastrarea si stratificarea acestora C producerea puietilor in scoala de puieti prin "arcota+. Altoirea: C altoirea in oc0i dor"ind. tra+on si stolon. caisului. Gutasire in uscat. conditionarea. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la producerea "aterialului s#ditor po"icol. DdE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii. Sectorul de for"are a po"ilor:C lucrari in ca"pul I. piersicului si nucului. perfectioanta. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e a5lica6ili&a&e *ortaltoii speciilor po"icole: C porataltoii "arului. TEHNOLOGIA DE CULTUR7 A SPECIILOR POMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$. 4isinului.1. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa oGtina portaltoii speciilor po"icole confor" criteriului de perfor"anta DGE acoperind ele"entele coditiilor de aplicaGilitate .parului.a 1?. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind producerea "aterialului s#ditor po"icol confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate . DGEsi DcE si in conditiile de aplicaGilitate.II i c7"pul III al scolii de po"i. DcE *roducerea po"ilor altoiti. prunului.Ti&l!l !$i&-. *roGe practice. :Gţinere portaltoi: C eHtragerea se"intelor. Cri&erii #e 5erf%r"a$&a DaE Identificarea portaltoiilor speciilor po"icole. gutuiului. altoirea in ac0i crescand. suG coa+a. "etodele de altoire si succesiunea etapelor in procesul de altoire.ii 1?.

ii 1?. pregatirea "aterialului saditor pentru plantare . 2i in D8ari ti"purii. . . Nana. 2inete ro"7ne ti. DeE acoperind ele"ente din conditiile de aplicaGilitate .alc# ro ie. 5ed0a4en. proiectarea coroanei. plantarea.a4orit. pic0etarea. Nor"e de protecţia "uncii: C specifice plant#rii i 3ngri+irii po"ilor LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie principalele soiuri ale speciilor po"icole culti4ate 3n ţara noastr# confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i a condiţiilor de aplicaGilitate. StanleP. . NectaredC&E. <ucr#ri de 3ngri+ire: C des"usuroit. InfiinteaFa plantatii po"icole. Selena. Nonat0an.Ti&l!l !$i&-. %e 6u iE. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa identifice siste"ele de cultura a po"ilor fructiferi confor" criteriului de perfor"anta DGE si criteriilor de aplicaGilitate . . Ca"pion. Gutui D%e Constantinopol. saparea gropilor "anual si "ecaniFat. sapatul gropilor "anual si "ecanic. Ger"ersdorfE.ntoas# 6ardP. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$&a DaE *reFentarea principalelor soiuri po"icole culti4ate 3n ţara noastr# DGE Identificarea siste"ului de cultura a po"ilor fructiferi DcE *regatirea terenului pentru infiintarea li4eFilor DdE *lantarea po"ilor si ingri+irea in pri"ul an dupa plantare DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii Cri&erii #e a5lica6ili&a&e Soiuri po"icole : C 8#r D5ed 8elGa. 9oa"Ge de Cotnari. ni4elarea.tiliFarea calculatorului:C pac0ete de progra"e specialiFate cu soiuri po"icole Siste"e de cultur#: C clasic. $lGerta. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil a eHecute lucrari de infiintare a plantatiilor po"icole K pic0etarea terenului. 5epuGlicaE. desfundatul. *ar"en auriu. Grase ro"7ne tiE. :GlacinsMaE . TEHNOLOGIA DE CULTUR7 A SPECIILOR POMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$&a 1?. $Hcelsior. 9erecFMi. $poca de plantare: C toa"na dupa caderea frunFelor si pri"a4era de4re"e. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute lucrari de pregatirea terenului pentru infiintarea plantatiilor po"icole confor" criteriilor de perfor"anta DcE. proiectarea coroanei.ntoas# Gosc. %e *ortugalia. %ucesa de AngoulQ"e. . plantarea propriuFisa. Cire D5a"on :li4a. %iHired. Contesa de *aris. *iersic DCardinal. . *#r DOillia"s. Cri ana. pregatirea "aterialului saditor. *reg#tire teren i plantare: C fertiliFarea. Spaniole. 5oPalE. StarMri"sonE. udat. intensi4 si superintensi4.*. (uleu gras. confor" criteriilor de perfor"anta DdE i DeE acoperind ele"ente din criteriile de aplicaGilitate. %elicios auriu."Gerto. *run D5enclod Alt0an. Cais D(i"purii de Arad.

DcE. c0i"ice i GiologiceE. ?ntretinerea solului : C ca ogor lucrat. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute lucrari de fertiliFare si intretinera solului in plantatii po"icole confor" criteriului de perfor"anta DdE acoperind ele"ente din conditiile de aplicaGilitate. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%$#i&ii #e a5lica6ili&a&e . DfE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. Nor"e de protecţia "uncii: C pri4ind 3ngri+irea plantaţiilor po"icole. DGE $Hecutarea lucrarilor de for"are a coroanelor. C taieri de rodire in plantatii tinere si in perioada de rodore "aHi"a : C taieri de regenare a ra"urilor de se"isc0elet si rod . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute lucrari de for"are si intretinerea coroanei po"ilor confor" criteriilor perfor"anta DGE. <ucr#ri de for"are i 3ntreţinere a coroanei: C sc0i"Garea poFitiei ra"urilor.ii 1?. erGicidare.or"e de coroana: C coroane gloGuloase cu aH. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute lucrari de co"Gatere a Golilor si daunatorilor prin "etode pre4enti4e si curati4e in plantatiile po"icole confor" criteriului de perfor"anta DeE acoperind ele"entele prin conditiile de aplicaGilitate. coroane aplatiFate . . DeE Aplicarea lucrarilor de co"Gatere a Golilor si daunatorilor in po"icultura. fiFice. C "asuri de co"Gatere integrate Dagrote0nice. TEHNOLOGIA DE CULTUR7 A SPECIILOR POMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$&a 1?. taieri de for"are aplicate in anul I si anii ur"atori . coroane gloGuloase fara aH. fertiliFare pe intreaga suprafata sau locala in li4eFile clasice . DcE $Hecutarea lucrarilor de intretinere a coroanelor.Ti&l!l !$i&-.cu ingrasa"inte 4erFi.+. Ingri+e te plantatiile po"icole AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cri&erii #e 5erf%r"a$&a DaE Identificarea pricipalelor for"e de coroane folosite in po"icultura. DeE acoperind ele"ente din conditiile de aplicaGilitate . "ulcire. DdE $Hecutarea fertiliFarii si intretinerea solului in plantatiile po"icole. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa identifice si sa descrie for"ele de coroana ale po"ilor confor" criteriului de perfor"anta DaE acoperind ele"entele din conditiile de aplicaGilitate. Co"Gaterea Golilor si daunatorilor specifici plantaţiilor po"icole prin: C "asuri pre4enti4e: agrote0nice si fiFicoC"ecanice. culturi intercalate.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%$#i.<. "odificarea consistenţei pulpei. desprinderea fructelor de pe ra"ura.ii #e a5lica6ili&a&e 8o"entul opti" de recoltare: C sc0i"Garea culorii. TEHNOLOGIA DE CULTUR7 A SPECIILOR POMICOLE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C%"5e&e$&a 1?. recoltarea "ecaniFat# C sortarea fructelor. 5ecoltarea fructelor: *#strarea fructelor: C recoltarea "anuala. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa staGileasca "o"entul opti" de recoltare a fructelor confor" criteriului de perfor"anta DaE. acoperind ele"entele din conditiile de aplicaGilitate. a"Galarea. pastrarea fructelor Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la recoltarea i p#strarea fructelor. sortarea si pastrarea fructelor confor" criteriilor de perfor"anta DGE si DcE acoperind ele"entele din conditiile de aplicaGilitate *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind utiliFarea "a inilor i utila+elor folosite la recoltarea fructelor confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate . 5ecolteaFa si pastreaFa fructe Cri&erii #e 5erf%r"a$&a DaE 8o"entul opti" de recoltare a fructelor.ii 1?. *orGe practice prin care ele4ul de"onstreaFa ca este capaGil sa eHecute recoltatea. DGE $Hecutarea recoltarii fructelor. DcE Sortarea si pastrarea fructelor. DdE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii.Ti&l!l !$i&-.

&.e 1-.Ti&l!l !$i&-. $Hecut# recoltarea. . condiţionarea i p#strarea strugurilor.1 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. $Hecut# lucr#ri de 3ngri+ire 3n plantaţiile de 4ii pe rod.!.ii 18. 1-. 1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VI8EI DE VIE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ni)el!l 2 Val%are cre#i&e 1. ?nfiinţeaF# plantaţii de 4ii roditoare.1. 1-.2. *roduce "aterial s#ditor 4iticol.

fasonarea i p#strarea coardelor portaltoi i altoi C preg#tirea "aterialului pentru altoire i altoire "anual# 3n copulaţie perfecţionat# C stratificarea i fortarea Guta ilor altoiţi culti4ati C plantarea i 3ngri+irea 4iţelor din coala de 4iţe.ii C%"5e&e$. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.ii #e a5lica6ili&a&e *reg#tirea terenului: C fertiliFat.a: Cri&erii #e 5erf%r"a$. Nor"e de protecţia "uncii: C pri4ind altoirea 4iţei de 4ie LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe practice. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VI8EI DE VIE 18. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de oGţinere a coardelor altoi i portaltoi confor" criteriilor de perfor"anţ# DGE. . *roducerea 4iţelor altoite: Crecoltarea. copcitul. DeE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii. "u uroit. t#iere 3n uscat. DcE *roducerea 4iţelor altoite 3n siste" clasic i intensi4.- 18.Ti&l!l !$i&-. instalarea siste"elor de susţinere. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# produc# 4iţe altoite i nealtoite confor" criteriilor de perfor"anţ# DcE. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. DGE :Gţinerea coardelor altoi. copilit. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. *roGe practice. desfundat. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. co"Gaterea d#un#torilor. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3nfiinţare i 3ntreţinere a plantaţiilor de portaltoi confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. c3rnit. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucrarea de plantare i lucr#ri de 3ngri+ire a 4iţelor 3n coala de 4iţe confor" criteriului de perfor"anţe DdE. plantarea 3n gropi <ucr#ri de 3ngri+ire aplicate plantaţiilor de portaltoi: C pr# itul.1. "#runţit *reg#tirea "aterialului pentru plantare: C fasonare. ar#tura de pri"#4ar# i toa"n#. DdE *lantarea i 3ngri+irea 4iţelor 3n coala de 4iţe. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. "ocirlire. *roduce "aterial s#ditor 4iticol DaE ?nfiinţarea i 3ntreţinerea plantaţiilor de portaltoi. legarea l#starilor.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute co"pleHul de lucr#ri pri4ind plantarea 4iţei de 4ieDpreg#tirea 4iţelor pentru plantare. Italia. plantarea. co"Gaterea Golilor i d#un#torilor.a: 18. (#"7ioas# ro"7neasc#. AfuF AliE. desfundatul terenului. *inot gris. DeE Nor"e specifice de securitate a "uncii LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. *inot noir. "u uroit.eteasc# alG#. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VI8EI DE VIE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. pic0etatul i eHecutarea gropilor. 5iesling italian.eteasc# regal#.controlul cre terii l#starilor. s#parea gropilor. . 8uscat de 6a"Gurg. . co"pletarea golurilor. fertiliFarea. copcitul. *roGe practice prin care ele4ul de"onsreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de preg#tire a terenului pentru plantarea 4iţelor a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE. Gras# de Cotnari.Ti&l!l !$i&-. . Coarn# neagr#. DdE ?ntreţinerea plantaţiilor tinere de 4ii. fasonarea.eteasc# neagr#. legatul l#starilor. plantarea propriuCFis#E a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i DeE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. instalarea siste"ului de susţinere. co"Gatere Goli i d#un#tori. "ocirlirea. 9#Geasc# neagr#.ii 18.ii #e a5lica6ili&a&e Soiuri de 4iţ# de 4ie: C soiuri de struguri de "as# D8uscat *erl# de CsaGa. soiuri de struguri pentru 4in DGalGena de :doGe ti. DcE *lantarea 4iţei de 4ie. C0asselas dorQ. DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. C lucr#ri agrote0nice din anul III: deF"u uroit. 8uscat :ttonel. <ucr#ri de 3ntreţinere:C lucr#ri agrote0nice din anul I: lucr#rile solului.DaE *reFentarea principalelor soiuri de 4iţ# de 4ie culti4ate 3n ţara noastr# DGE $Hecutarea lucr#rilor de preg#tire a terenului 3n 4ederea plant#rii 4iţei de 4ie. Aligote. Cardinal.tiliFarea calculatorului:C progra"e specialiFate cu soiuri de 4iţ# de 4ie *reg#tirea terenului: C defri area terenului. . ruperea crustei i refacerea "u uroiului. ?nfiinţeaF# plantaţii de 4ii roditoare LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. CaGernet Sau4ignon. t#ierea 3n uscat. ni4elarea.*. C lucr#ri agrote0nice din anul II: deF"u uroit. t#iere. *reg#tirea 4iţelor: C controlul. Nor"e de protecţia "uncii: C specifice lucr#rilor de 3nfiinţare i 3ngri+ire a plantaţiilor tinere de 4iţ# de 4ie AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pr%6e #e e)al!are *roGe orale porin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie principalele soiuri de struguri pentru "as# i 4in confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i condiţiilor de aplicaGilitate. . 8erlot. "u uroirea. :porto. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onsreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de 3ngri+ire a plantaţiilor tinere de 4ii a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DdE i DeE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate.

lung (ipuri de t#iere: C pentru for"a +oas#. c3rnit. C lucr#ri ad3nci anuale i periodice. DGE $Hecutarea t#ierilor de for"are i rodire la 4iţa de 4ie. copcit. "iHt. antracnoFa.+. <ucr#ri aplicate 3n plantaţiile 4iticole: C diri+area coardelor dup# t#iere. DdE ?ntreţinerea solului i aplicarea 3ngr# #"intelor 3n plantaţiile 4iticole. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie siste"ele i tipurile de t#iere precu" i for"ele de conducere ale 4iţei de 4ie confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i condiţiilor de aplicaGilitate. DeE Co"Gaterea Golilor i d#un#torilor la 4iţa de 4ie.2I 3n funcţie de tipul de t#iere. coplilit. se"i3nalt# i 3nalt# (#ieri de for"are i rodire: C t#ierea de for"are 3n anii IIC2. $Hecut# lucr#ri de 3ngri+ire 3n plantaţiile de 4ii pe rod LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$.DaE Identificarea siste"elor i tipurilor de t#iere la 4iţa de 4ie. filoHera. erinoFa. 4iroFeE.or"e de conducere: C +oas#. se"i3nalt# i 3nalt# . "olia i coc0ilisul 4iţei de 4ieE prin "#suri pre4enti4e i prin "#suri de co"Gatere integrat#. Nor"e de protecţia "uncii: C pri4ind 3ngri+irea plantaţiilor 4iticole. legatul l#starilor. aplicarea erGicidelor. t#ieri 3n uscat a 4iţei de 4ie Dde rodireE. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VI8EI DE VIE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. *roGe practice prin care ele4ul de"onsteaF# c# este capaGil s# eHecute t#ieri de for"are i rodire la 4iţa de 4ie confor" criteriului de perfor"anţ# DGE cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de i operaţii 3n 4erde confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i s# 3ngri+easc# plantaţiile 4iticole confor" criteriilor de perfor"anţ# DdE i DeE cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. "a inilor i a suGstanţelor c0i"ice confor" criteriului de perfor"anţ# DfE i respect7nd condiţiile de aplicaGilitate . C pli4itul.Ti&l!l !$i&-. pra ile.ii #e a5lica6ili&a&e Siste"e de t#iere: C scurt. aplicarea 3ngr# #"intelor. co"Gaterea Golilor D"ana. DfE 5espectarea nor"elor specifice de securitate a "uncii LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i. DcE $fecuarea lucr#rilor i operaţiilor 3n 4erde la 4iţa de 4ie.f#inarea.cancerul Gacterian. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii pri4ind utiliFarea uneltelor. C co"Gaterea d#un#torilor Dp#ian+enul ro u.ii 18.a: 18.

a"Galarea.TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VI8EI DE VIE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%"5e&e$. condiţionarea i p#strarea strugurilor LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cri&erii #e 5erf%r"a$. *#strarea strugurilor: C sortarea. $Hecut# recoltarea. Nor"e de protecţia "uncii: C referitoare la recoltarea i p#strarea strugurilor LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Pr%6e #e e)al!are *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# "o"entul opti" de recoltare a strugurilor confor" criteriului de perfor"anţ# DaE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a"Galarea i p#strarea strugurilor confor" criteriilor de perfor"anţ# DcE acoperind ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. DdE 5espectarea nor"elor specifice de protecţie a "uncii.ii #e a5lica6ili&a&e 8o"entul opti" de recoltare: C se staGile te 3n funcţie de destinaţia producţiei prin: "etode organoleptice i prin deter"in#ri ale conţinutului de Fa0#r i aciditate. a"Galarea i p#strarea strugurilor de "as#.DaE StaGilirea "o"entului opti" de recoltare a strugurilor de 4in i pentru "as# DGE 5ecoltarea strugurilor de 4in i "as# DcE Sortarea. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute recoltarea strugurilor confor" criteriilor de perfor"anţ# DGE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.ii 18. .Ti&l!l !$i&-. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţie a "uncii referitoare la folosirea utila+elor necesare recolt#rii strugurilor confor" criteriului de perfor"anţ# DdE cu respectarea condiţiilor de aplicaGilitate. preg#tirea spaţiilor de p#strare. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eHecute sortarea.a 18. p#strarea strugurilor.<. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL C%$#i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful