www.valideaza.

ro
© Nexus Media srl

Tabel de corespondenţă CAEN Rev. 1 – CAEN Rev. 2
CAEN Rev. 1 0111 Denumire CAEN Rev. 1 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a. CAEN Rev. 2 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 0128 0129 0163 0164 0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră 0111 0113 0119 0128 0130 0164 0230 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 0121 Denumire CAEN Rev. 2 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre Cultivarea altor plante din culturi anuale Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente Activităţi după-recoltare Pregătirea seminţelor Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea altor plante din culturi nepermanente Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea plantelor pentru înmulţire Pregătirea seminţelor Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Cultivarea strugurilor

1

www.valideaza.ro
© Nexus Media srl

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0163 0164 0230 1041 1102 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor 0141 0142 0122 0143 0145 0123 0124 0125 Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale 0146 0147 0144 0149 0322 0150

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturi Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Activităţi după-recoltare Pregătirea seminţelor Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea vinurilor din struguri Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea ovinelor şi caprinelor Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea altor animale Acvacultura în ape dulci Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi după-recoltare

0130

0141

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

0161 0163 2

www.valideaza.ro
© Nexus Media srl

0164 8130 0142 0150 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia 0162 activităţilor veterinare Vânătoare, ocrotirea vânatului, 0170 inclusiv activităţi de servicii anexe 9499 0201 Silvicultură şi exploatare forestieră 0129 0210 0220 0230 0202 0501 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere Pescuitul 0240 0311 0312 7022 0502 1010 Piscicultura Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0321 0322 0510 0990 1920 1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 0520 0990 1920 1030 Extracţia şi prepararea turbei 0892 0990 1920 1110 Extracţia hidrocarburilor 0610 0620 0910 3

Pregătirea seminţelor Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Vânătoare şi activităţi de servicii anexe vânătorii Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. Cultivarea altor plante permanente Silvicultură şi alte activităţi forestiere Exploatare forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Activităţi de servicii anexe silviculturii Pescuitul maritim Pescuitul în ape dulci Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management Acvuacultura maritimă Acvacultura în ape dulci Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia şi aglomerarea turbei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia petrolului brut Extracţia gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

www.valideaza.ro
© Nexus Media srl

1120 1200

Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, exclusiv 0910 prospecţiunile Extracţia şi prepararea minereurilor 0721 radioactive 0990

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia minereurilor feroase Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia altor minereuri metalifere neferoase Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

1310

Extracţia şi prepararea minereurilor 0710 feroase 0990

1320

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv 0729 minereurile radioactive) 0990

1411

Extracţia pietrei pentru construcţii

0811

0990 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei

1412

0811

0990

1413

Extracţia ardeziei

0811

0990 1421 Extracţia pietrişului şi nisipului 0812 0990 1422 Extracţia argilei şi caolinului 0812 0990 1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a 0891 îngrăşămintelor naturale

4

a.ro © Nexus Media srl 0990 1440 Extracţia sării 0893 0990 1084 1450 Alte activităţi extractive n.c.a. . 0899 0990 1511 1512 Producţia şi conservarea cărnii Producţia şi conservarea cărnii de pasăre 1011 1011 1012 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 1085 1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui 1020 şi a produselor din peşte 1085 1531 1532 1533 Prelucrarea şi conservarea 1031 cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi 1032 legume Prelucrarea şi conservarea fructelor 1039 şi legumelor 1085 1541 1542 1543 1551 1552 1561 1562 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1041 1041 1042 1051 1052 1061 1062 1089 5 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia sării Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Alte activităţi extractive n.www.a.valideaza.c. Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Producţia şi conservarea cărnii Producţia şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Fabricarea de mâncăruri preparate Prelucrarea şi conservarea peştelui.c. crustaceelor şi moluştelor Fabricarea de mâncăruri preparate Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Fabricarea de mâncăruri preparate Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea altor produse alimentare n.

rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Fabricarea altor produse chimice organice.ro © Nexus Media srl 1571 1572 1581 1582 1583 1584 Fabricarea produselor pentru hrana 1091 animalelor de fermă Fabricarea produselor pentru hrana 1092 animalelor de companie Fabricarea pâinii. fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao. de bază Fabricarea vinurilor din struguri Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate.c. producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1073 1083 1084 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor 1086 dietetice Fabricarea altor produse alimentare 1089 n. cuşcuş-ului şi a altor produse făinoase similare Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Fabricarea macaroanelor. fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor.a.a. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Distilarea.c.www. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice Fabricarea produselor din tutun Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac 1101 1592 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1600 1711 1101 2014 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1200 1310 6 . obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice. fabricarea 1071 produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Fabricarea macaroanelor. tăiţeilor. pişcoturilor şi altor produse similare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao.valideaza. tăiţeilor. cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor 1072 1081 1082 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea pâinii. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie Fabricarea vinurilor Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate. Distilarea.

cu excepţia 1395 confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea altor articole textile 1396 n.a. sfori şi plase 3319 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. frânghii.c.valideaza. sfori şi plase Repararea altor echipamente Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea.c. din hârtie sau carton 3250 3319 1751 1752 1752 1753 1754 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 Fabricarea de frânghii. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea altor echipamente Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de odgoane. Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n.www. sfori şi plase 1394 Fabricarea de frânghii.a. 1399 1722 7 .ro © Nexus Media srl 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1721 1722 1723 1724 1725 1730 1740 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână pieptănată Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice Fabricarea aţei de cusut Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată Ţesături din mătase şi din fire tip mătase Ţesături din alte textile Finisarea materialelor textile Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1320 1320 1320 1320 1320 1330 1392 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Finisarea materialelor textile Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Producţia de dispozitive.

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea altor produse manufacturiere n.a.ro © Nexus Media srl 3319 1760 1771 Fabricarea de metraje prin tricotare 1391 sau croşetare Fabricarea de ciorapi.a.www. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea altor produse din material plastic . Fabricarea altor produse manufacturiere n.valideaza.c.a.a.a. Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea articolelor din blană Tăbăcirea şi finisarea pieilor. prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea altor produse manufacturiere n. prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor. fabricarea articolelor din plută.c.c. Fabricarea încălţămintei Fabricarea altor produse din lemn.c.a. tricotaţi sau 1419 croşetaţi 1431 1772 1810 Fabricarea de pulovere. veste şi articole similare tricotate sau croşetate Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1439 1411 3299 1821 1822 1823 1824 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c. şosete şi ciorapi pantalon. fabricarea articolelor din blană 1391 1420 1511 1910 1920 Tăbăcirea şi finisarea pieilor Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1511 1512 3299 1930 Fabricarea încălţămintei 1520 1629 2219 2229 8 Repararea altor echipamente Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c. 1412 1413 1414 1419 3299 1830 Prepararea şi vopsirea blănurilor.

c. Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c. pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Repararea altor echipamente Fabricarea altor produse din lemn. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse manufacturiere n. panel. Fabricarea altor produse manufacturiere n. plăci din aşchii de lemn. fabricarea articolelor din plută. Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar.c. plăci fibrolemnoase etc.a. Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editare de ghiduri.a. 1723 1724 1729 1812 2211 Editarea cărţilor 3299 5811 5812 2212 2213 Editarea ziarelor Editarea revistelor şi periodicelor 5813 5814 9 . liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi 1621 1622 1623 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 3319 1629 3299 2051 Fabricarea altor produse din lemn 2052 Fabricarea articolelor din plută.a. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie.c.ro © Nexus Media srl 2010 2020 2030 Tăierea şi rindeluirea lemnului. fabricarea articolelor din plută. din hârtie sau carton 1711 1712 1721 1722 1812 2123 2124 2125 Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n. Fabricarea altor produse din lemn. impregnarea lemnului Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj. compendii.a. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse manufacturiere n. Alte activităţi de tipărire n.a.c. paie şi împletituri 1629 3299 2111 2112 2121 2122 Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar.valideaza.www. din hârtie sau carton Alte activităţi de tipărire n.a.c. furnire.a.c.

etc.c. radioactive.a.www. de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din 1920 prelucrarea ţiţeiului 2013 2120 2446 3812 3822 2411 2412 2413 2414 Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază Fabricarea altor produse chimice organice de bază 2011 2012 2013 1910 2014 2415 2416 2417 2420 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2015 2016 2017 2020 10 .ro © Nexus Media srl 2214 2215 2221 2222 2223 2224 2225 2231 2232 2310 2320 Editarea înregistrărilor sonore Alte activităţi de editare Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n. radioactive.c.) Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice. contaminate. contaminate.a. etc. de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Prelucrarea combustibililor nucleari Colectarea deşeurilor periculoase (toxice.valideaza. Legătorie şi servicii conexe Servicii pregătitoare pentru pretipărire Servicii pregătitoare pentru pretipărire Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea altor produse chimice anorganice.) Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice. de bază Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea altor produse chimice organice. Legătorie Servicii pregătitoare pentru pretipărire Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie Reproducerea înregistrărilor audio Reproducerea înregistrărilor video 5920 5819 1811 1723 1812 1814 1813 1813 1820 1820 1820 1910 periodicelor Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Alte activităţi de editare Tipărirea ziarelor Fabricarea articolelor de papetărie Alte activităţi de tipărire n.

www. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2451 Fabricarea săpunurilor. Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea altor produse chimice n. lacurilor. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea plăcilor.c. 2611 2470 2511 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer Reşaparea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc 2060 2211 2512 2513 2211 2219 3250 2521 2522 2523 Fabricarea plăcilor. Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n. 2030 cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea produselor farmaceutice 2110 de bază Fabricarea preparatelor 2120 farmaceutice 3250 Fabricarea vopselelor. detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea altor produse chimice n.c. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc Producţia de dispozitive. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Producţia de dispozitive. foliilor. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea săpunurilor. detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 2042 2452 2461 2462 2463 2464 2465 2466 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor 2042 2051 2052 2059 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea preparatelor chimice de 2059 uz fotografic Fabricarea suporţilor destinaţi 2680 înregistrărilor Fabricarea altor produse chimice 2059 n.ro © Nexus Media srl 2430 2441 2442 Fabricarea vopselelor. lacurilor. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.valideaza.c.c.a.a. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2221 2222 2223 11 .a. foliilor. Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.a.

ţiglelor şi altor produse pentru construcţii. Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n. Fabricarea de produse refractare Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor.valideaza.a.c. din argilă arsă Fabricarea cimentului Fabricarea varului Fabricarea ipsosului Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment 2311 2312 2313 2314 2319 2341 2342 2343 2344 2349 2320 2331 2332 2351 2352 2352 2361 2362 2363 2364 2365 Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea altor produse manufacturiere n.ro © Nexus Media srl 2524 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2611 2732 2733 3299 2611 2612 2613 2614 2615 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2630 2640 2651 2652 2653 2661 2662 2663 2664 2665 Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic Fabricarea altor produse ceramice Fabricarea produselor ceramice refractare Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor. din argilă arsă Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea produselor din beton pentru construcţii Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment 12 .c.a.www. ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii.

n. ţevi.valideaza.ro © Nexus Media srl 2666 2670 2681 2682 2710 2721 2722 2731 2732 2733 2734 2741 2742 2743 2744 2745 2751 2752 2753 2754 2811 Fabricarea altor elemente din beton. n. cisterne şi containere metalice Repararea articolelor fabricate din metal 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal 2512 3320 2821 Producţia de rezervoare. profile tubulare şi accesorii pentru acestea.a. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.c. Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje Producţia de tuburi (ţevi) din fontă Producţia de tuburi (ţevi) din oţel Tragere la rece Laminare la rece Producţia altor profile obţinute la rece Trefilare Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. ciment şi ipsos Tăierea. din oţel Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. cisterne şi 2529 containere metalice 3311 13 .www. Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Turnarea fontei Producţia de tuburi. ciment şi ipsos Tăierea.c. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de rezervoare. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.a. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2369 2370 2391 2399 2410 2451 2420 2431 2432 2433 2434 2441 2442 2443 2444 2445 2451 2452 2453 2454 2511 3311 3320 Fabricarea altor articole din beton.

metalurgia pulberilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Tratarea şi acoperirea metalelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Operaţiuni de mecanică generală Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor de tăiat Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea uneltelor Fabricarea altor maşini-unelte n.valideaza.c. Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor de feronerie Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor 3311 3320 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică.ro © Nexus Media srl 3320 2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 3311 3320 2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. metalurgia pulberilor 2840 2550 3320 2851 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 3320 2852 Operaţiuni de mecanică generală 2562 3320 2861 Fabricarea produselor de tăiat şi de 2571 uz casnic 3311 3320 2862 Fabricarea uneltelor de mână 2573 2849 2892 3311 3320 2863 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 3311 3320 14 .www.a.

buloane şi alte articole filetate. autovehicule şi motociclete) Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane. Fabricarea altor produse manufacturiere n. fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi.ro © Nexus Media srl 2871 Fabricarea de recipienţi. containere 2591 şi alte produse similare din oţel 3311 3320 2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare 2592 3320 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice 2593 3320 2874 Fabricarea de şuruburi. containere şi alte produse similare din oţel Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor din fire metalice. buloane. fabricarea de nituri şi şaibe Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea altor articole din metal n.c. lanţuri şi arcuri 2593 2594 3320 2875 Fabricarea altor articole din metal 2571 2599 3299 3311 3320 industriale Fabricarea de recipienţi.) 2811 3312 3320 2912 Fabricarea de pompe şi compresoare 2812 2813 3312 3320 15 .a.www. fabricarea de lanţuri şi arcuri Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor din fire metalice. Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane.a.c.valideaza. autovehicule şi motociclete.

cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea cuptoarelor. furnalelor şi arzătoarelor Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice.c. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea maşinilor Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2914 Fabricarea lagărelor.valideaza. Producţia de dispozitive.www.a. exclusiv a echipamentelor de uz casnic Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. angrenajelor 2815 şi organelor mecanice de transmisie 3320 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor 2821 3312 3320 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 3312 3320 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi 2825 frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic) 3312 3320 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală 2829 3250 3312 3313 3320 2931 Fabricarea tractoarelor 2830 3320 16 .ro © Nexus Media srl 2913 Fabricarea de articole de robinetărie 2812 2814 3320 Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de articole de robinetărie Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea lagărelor. angrenajelor.

2893 băuturilor şi tutunului 3312 3320 17 .www.a.ro © Nexus Media srl 2932 Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere 2830 3312 3320 9522 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor şi a maşinilorunelte pentru prelucrarea metalului Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. băuturilor şi tutunului Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2941 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 3312 3320 2942 Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 3312 3320 2943 Fabricarea altor maşini-unelte n.c. Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.a.c.a. 2790 2829 2849 3312 3320 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 3312 3320 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 3312 3320 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.valideaza.c. Fabricarea altor maşini-unelte n.

a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n. Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea vehiculelor militare de luptă Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea cuptoarelor. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea uneltelor Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. furnalelor şi arzătoarelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 3312 3320 2956 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice 2573 2751 2894 2896 2899 3312 3320 2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 3040 3320 2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice 2751 2821 2829 3320 2972 Fabricarea de aparate neelectrice. a îmbrăcămintei şi 2894 a pielăriei 3312 3320 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă.a.a.c. furnalelor şi arzătoarelor Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.valideaza.www. de uz casnic 2752 2821 3320 3001 Fabricarea maşinilor de birou 2823 18 .c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea cuptoarelor.ro © Nexus Media srl 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă.

ro © Nexus Media srl 3320 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor 2620 echipamente electronice 3320 9511 3110 Producţia de motoare.valideaza. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii Fabricarea altor echipamente electrice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea altor echipamente electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de acumulatori şi baterii Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 19 . generatoare 2611 şi transformatoare electrice 2711 3313 3314 3320 3120 Producţia de aparate pentru 2611 distribuţia şi comanda electricităţii 2712 2790 3314 3320 3130 Producţia de fire şi cabluri electrice 2611 şi optice 2731 2732 2733 2790 3320 3140 Producţia de acumulatori.www. baterii şi 2720 pile electrice 3320 calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea motoarelor.

valideaza.a.ro © Nexus Media srl 3150 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat 2740 3320 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor articole din metal n.c.www.c. 2599 2630 2651 2711 2732 2733 2740 2790 2841 2931 3020 3313 3314 3320 3210 Producţia tuburilor electronice şi a 2611 altor componente electronice 2612 2790 20 . navigaţie Fabricarea motoarelor. control.a.a. Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură.c. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea utilajelor şi a maşinilorunelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de material rulant Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor componente electronice Fabricarea altor echipamente electrice 3161 Producţia de componente electrice 2790 pentru motoare şi vehicule n. 2931 3320 3162 Producţia altor componente electrice n. verificare.

Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice 9512 Producţia de receptoare de radio şi televiziune.c. aparate de înregistrare 2611 şi reproducere audio sau video 2620 3230 2630 2640 2823 3313 3320 Producţia de aparatură şi instrumente medicale 3310 2660 3101 3250 3299 3313 3314 21 .ro © Nexus Media srl 3313 3320 3220 Producţia de emiţătoare radioteleviziune.valideaza. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea altor produse manufacturiere n. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Producţia de dispozitive.www.a. echipamente şi aparate 2630 telefonice şi telegrafice 3320 Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de echipamente pentru radiologie.

Producţia de dispozitive. verificare şi control (cu excepţia 2630 echipamentelor de măsură.valideaza. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea echipamentelor electronice şi optice 2670 2829 2899 3250 3313 3314 Repararea echipamentelor electrice 3320 Producţia de echipamente de măsură.c. Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n. control.www. navigaţie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. verificare. reglare şi control pentru procesele industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de cabluri cu fibră optică 3330 3320 3320 3340 Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice 2670 2731 22 .a. reglare şi control pentru procesele industriale) 2651 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură.a.ro © Nexus Media srl 3320 Producţia de aparatură şi instrumente de măsură.c.

ro © Nexus Media srl 2899 3250 3313 3320 3350 Producţia de ceasuri 2652 3212 3213 3313 3320 3410 Producţia de autovehicule 2892 2910 3091 3320 3420 Producţia de caroserii. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de ceasuri Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea de motociclete Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de caroserii pentru autovehicule. Producţia de dispozitive.c.a. remorci şi semiremorci 2920 3311 3320 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 2932 3320 3511 Construcţii şi reparaţii de nave 3011 3315 3320 3512 Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 Fabricarea maşini şi utilaje specifice n.www. fabricarea de remorci şi semiremorci Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Construcţia de nave şi structuri plutitoare Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 23 .valideaza.

c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.a. n. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Producţia altor mijloace de transport n.c.a.c. Repararea articolelor fabricate din metal Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.www.c. 2822 3099 3109 3311 3317 3320 3611 Producţia de scaune 2932 3011 24 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de material rulant Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.c.a.a. Fabricarea de mobilă n. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Construcţia de nave şi structuri . Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motociclete Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.valideaza.a.ro © Nexus Media srl 3315 3320 3520 Construcţia şi repararea materialului rulant 3020 3317 3320 3530 Construcţii şi reparaţii de aeronave 2899 şi nave spaţiale 3030 3316 3320 3541 Producţia de motociclete 3091 3320 3542 Producţia de biciclete 3092 3320 3543 Producţia de vehicule pentru invalizi 3092 3317 3320 3550 Producţia altor mijloace de transport.

valideaza. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea de saltele şi somiere Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Baterea monedelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea instrumentelor muzicale Repararea altor echipamente Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale .ro © Nexus Media srl 3020 3030 3101 3102 3109 3320 9524 Producţia mobilierului pentru birou 2823 şi magazine 3101 3320 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării 3102 3320 9524 3614 Producţia altor tipuri de mobilier 3109 3320 9524 3615 Producţia de saltele şi somiere 3103 3320 3621 Baterea monedelor 3211 3320 3622 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre 3212 preţioase 3320 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 3319 3320 25 3612 plutitoare Fabricarea de material rulant Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de mobilă n.a.www.c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de mobilă pentru bucătării Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea de mobilă n.a.c.

a. Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.a. Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea altor produse din lemn.c.c.a. Fabricarea maşini şi utilaje specifice n.c.a.c. Fabricarea de biciclete şi de vehicule .a. Fabricarea explozivilor Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea altor articole din metal n. Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.a.ro © Nexus Media srl 9529 3640 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 3299 3320 9529 3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 2640 2899 3240 3319 3320 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie 3213 3320 3662 Confecţionarea măturilor şi periilor 3291 3320 3663 Fabricarea altor produse manufacturiere 1012 1399 1512 1629 1729 2051 2219 2223 2229 2599 2899 3092 26 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c. Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Repararea altor echipamente Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea măturilor şi periilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea altor articole textile n.c.a. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.valideaza. fabricarea articolelor din plută.www.

prin conducte Comercializarea combustibililor gazoşi. prin conducte 3521 3522 3523 4030 4100 4511 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde 3530 pentru invalizi Fabricarea altor produse manufacturiere n.a. tratarea şi distribuţia apei Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Captarea. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Recuperarea materialelor reciclabile sortate Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producţia gazelor Distribuţia combustibililor gazoşi.www.c. prin conducte Furnizarea de abur şi aer condiţionat Captarea. terasamente şi organizare de şantiere 4311 4312 4512 4521 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil 4313 4120 4212 4213 4221 4222 27 . tratarea şi distribuţia apei 3600 Demolarea construcţiilor.ro © Nexus Media srl 3299 3320 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor 3831 metalice reciclabile 3832 3720 4011 4012 4013 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia şi comercializarea energiei electrice 3832 3511 3512 3513 3514 4021 4022 Producţia gazelor Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi.valideaza.

c.a. Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare. 4211 aerodroame şi baze sportive 4212 4299 4524 Construcţii hidrotehnice 4291 4399 4525 Alte lucrări speciale de construcţii 4221 4399 4531 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4322 4531 Lucrări de instalaţii electrice 4329 8020 4532 4533 4534 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă Lucrări de instalaţii tehnicosanitare Alte lucrări de instalaţii 4329 4322 4321 4329 4541 4542 4543 4544 4545 4550 Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare. şarpante şi terase la construcţii 4391 4399 4523 Construcţii de autostrăzi. drumuri.www.a.a Construcţii hidrotehnice Alte lucrări speciale de construcţii n. de încălzire şi de aer condiţionat Lucrări de instalaţii electrice Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii sanitare.c. Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.a. zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare 4331 4332 4333 4334 4339 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.a.c.c.c.a Lucrări de învelitori. zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii n.c.ro © Nexus Media srl 4299 4522 Lucrări de învelitori.valideaza. şarpante şi terase la construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n. cu personalul de 4399 deservire aferent 28 . Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Alte lucrări speciale de construcţii n.

băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. piese şi accesorii aferente. confecţii din blană.valideaza. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili.c. seminţelor. animale vii. minereuri. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. n. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii 5020 4520 5221 5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru 4531 autovehicule 4532 5040 Comerţ cu motociclete.a. piese şi accesorii aferente. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. echipamente industriale. confecţii. animale vii. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. 4540 5050 4730 5111 4611 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 5119 Intermedieri în comerţul cu produse 4619 diverse Comerţ cu ridicata al cerealelor. metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. n. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili. minerale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. echipamente industriale. nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă.ro © Nexus Media srl 5010 Comerţ cu autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4511 4519 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3. seminţelor şi furajelor Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor 4621 4622 4623 29 5121 5122 5123 .5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete.a. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al cerealelor.www. nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă.c.

uleiurilor şi grăsimilor comestibile Distilarea. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea. şi produse de întreţinere 5135 5136 5137 5138 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului.valideaza. inclusiv peşte. crustacee şi moluşte 4635 4636 4637 4638 5139 5141 5142 Comerţ cu ridicata nespecializat de 4639 produse alimentare. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea.www. seminţelor. ceai. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. al aparatelor de radio şi televizoarelor 4641 4642 5143 4643 4647 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. inclusiv peşte.ro © Nexus Media srl 5124 5125 5131 5132 5133 5134 vii Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. ouălelor. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al mobilei. pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al cerealelor. sticlărie. crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Fabricarea vinurilor din struguri Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului. ouălor. tapete şi produse de întreţinere 5144 4644 30 . sticlărie. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. uleiurilor şi grăsimilor comestibile Comerţ cu ridicata al băuturilor 4624 4621 4631 4632 4633 1101 1102 4634 Comerţ cu ridicata al blănurilor. ceai.

valideaza.www. lichizi şi gazoşi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor.ro © Nexus Media srl 4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamente sanitare Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi.c.a. 5145 5146 5147 4645 4646 4643 4647 4648 4649 4673 5151 5152 5153 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al mobilei.unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru 4673 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare. n. lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4671 4672 4673 5154 4674 5155 4675 4676 5156 5157 5181 5182 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata al maşinilorunelte Comerţ cu ridicata al maşinilor 4676 4677 4662 4663 31 .

cu vânzare predominantă de produse alimentare. cu vânzare 4719 predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al fructelor şi 4721 legumelor proaspete Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al 4722 produselor din carne Comerţ cu amănuntul al peştelui. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. produselor de patiserie şi produselor zaharoase.ro © Nexus Media srl 5183 5184 5185 pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al 4664 maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al calculatoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al băuturilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun. 4661 inclusiv al tractoarelor Comerţ cu ridicata al altor produse 4690 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. accesoriilor şi uneltelor agricole. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. echipamentelor periferice şi softwareului Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. crustaceelor şi moluştelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al pâinii. crustaceelor şi moluştelor Comerţ cu amănuntul al pâinii.www.valideaza. cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. în magazine specializate 5186 5187 5188 5190 Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente 4652 electronice Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie. cu vânzare 4711 predominantă de produse alimentare. comerţ şi 4669 transporturi Comerţ cu ridicata al maşinilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui. produselor de patiserie şi produselor zaharoase 4723 5211 5212 5221 5222 5223 5224 5225 5226 4724 Comerţ cu amănuntul al băuturilor 4725 Comerţ cu amănuntul al produselor 4726 din tutun 32 . echipamentelor 4651 periferice şi software-ului Comerţ cu ridicata al altor maşini şi 4665 echipamente de birou 4666 industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al calculatoarelor.

în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei.. carpetelor. al articolelor de iluminat şi al altor 4753 articole de uz casnic 5244 4759 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice.ro © Nexus Media srl 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor 4721 alimentare 4729 5231 5232 Comerţ cu amănuntul al produselor 4773 farmaceutice Comerţ cu amănuntul al articolelor 4774 medicale şi ortopedice Comerţ cu amănuntul al produselor 4775 cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu amănuntul al textilelor Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei 4751 4771 5233 5241 5242 5243 Comerţ cu amănuntul al 4772 încălţămintei şi articolelor din piele Comerţ cu amănuntul al mobilei..c. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare.a.a. al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor.c. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor. cu articole din sticlă şi cu 4752 cele pentru vopsit Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice.valideaza. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei.www. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n. al 4743 aparatelor de radio şi televizoarelor 4754 5245 4759 4763 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video . în magazine specializate 33 . tapetelor şi a altor acoperitoare de podea.

tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor. îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri. în magazine 4741 specializate. chioşcuri şi pieţe al altor produse Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4762 Comerţ cu amănuntul. băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri.valideaza. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive.www. comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea. plantelor şi seminţelor. 4742 5248 4753 4764 4765 4776 4777 4778 5250 5261 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă 4779 4791 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri 4781 şi pieţe 4782 4789 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 4779 34 . în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi.a. unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie. carpetelor. al altor produse n. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri.ro © Nexus Media srl 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor. ziarelor şi articolelor de papetărie 4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor.c.

c.a. pe bază de grafic 4931 4939 35 . 9529 5510 5521 Hoteluri 5510 Tabere de tineret şi refugii montane 5520 5530 5522 5523 5530 5540 5551 5552 Campinguri.c.www.c.a. n.a Reparaţii de alte articole personale 9512 n. standurilor.valideaza. Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Activităţi de servicii auxiliare pentru transporturi terestre Transporturi urbane. tabere Parcuri pentru rulote.ro © Nexus Media srl 4791 4799 5271 5272 Reparaţii de încălţăminte şi ale 9523 altor articole din piele Reparaţii de articole electrice de uz 9521 gospodăresc 9522 5273 5274 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii 9525 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor. campinguri. chioşcurilor şi pieţelor Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Repararea echipamentelor de comunicaţii Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Parcuri pentru rulote. Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte activităţi de alimentaţie n. inclusiv parcuri pentru 5530 rulote Alte mijloace de cazare Restaurante Baruri Cantine Alte unităţi de preparare a hranei 5520 5590 5610 5630 5629 5621 5629 6010 Transporturi pe calea ferată 4910 4920 5221 6021 Alte transporturi terestre de călători.a.c.a. tabere Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Alte servicii de cazare Restaurante Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Alte activităţi de alimentaţie n.c. campinguri. suburbane şi metropolitane de călători Alte transporturi terestre de călători.

ro © Nexus Media srl 6022 6023 6024 6030 6110 Transporturi cu taxiuri Transporturi terestre de călători. ştiinţifice şi tehnice n. ocazionale Transporturi rutiere de mărfuri Transporturi prin conducte 4932 4939 4941 4942 4950 Transporturi cu taxiuri Alte transporturi terestre de călători.www. Transporturi maritime şi de coastă 5010 5020 6120 Transporturi pe căi navigabile interioare 5030 5040 6210 6220 6230 6311 6312 6321 6322 Transporturi aeriene după grafic Transporturi aeriene ocazionale Transporturi spaţiale Manipulări Depozitări Alte activităţi anexe transporturilor 5221 terestre Alte activităţi anexe transporturilor 5222 pe apă 8532 5110 5121 5110 5121 5122 5224 5210 6323 Alte activităţi anexe transporturilor 5223 aeriene 8532 6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor. activităţi de 7911 asistenţă turistică n.a. 7912 7920 Activităţi ale altor agenţii de transport 6340 5229 7490 36 .c.c. tehnic sau profesional Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Învăţământ secundar.a.c. tehnic sau profesional Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte activităţi anexe transporturilor Alte activităţi profesionale.valideaza. n.a Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă Transporturi spaţiale Manipulări Depozitări Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă Învăţământ secundar.

Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de asigurări de viaţă Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6412 6420 Alte activităţi de curier (altele decât 5320 cele de poştă naţională) Telecomunicaţii 6020 6110 6120 6130 6190 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Activităţi de creditare pe bază de contract (Leasing financiar) 6511 6512 6521 6411 6419 6491 6492 6499 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare 6420 6430 6499 7740 6601 Activităţi de asigurări de viaţă Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6511 6520 6530 6602 6603 6512 6520 6711 6712 Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare şi 6611 6612 37 .www. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Alte activităţi poştale şi de curier Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Leasing financiar Alte activităţi de creditare Alte intermedieri financiare n.c.valideaza.a.a.ro © Nexus Media srl 6411 Activităţile poştei naţionale 5310 8219 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Activităţi de fotocopiere. Activităţi ale holdingurilor Fonduri mutuale şi alte instrumente financiare Alte intermedieri financiare n.c.

echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 6713 6720 7123 7131 7132 38 . fără personal de deservire aferent 7731 7732 Activităţi de administrare a fondurilor Activităţi auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensie.valideaza.ro © Nexus Media srl administrare a fondurilor (agenţi financiari) 6630 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de 6619 asigurări şi de pensii) Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii 6621 6622 6629 7011 7012 7020 7031 7032 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 6810 6820 6831 6832 8110 7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică 7711 7712 7739 7122 Închirierea mijloacelor de transport 7734 pe apă Închirierea mijloacelor de transport 7735 aerian Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii. Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Dezvoltare (promovare) imobiliară Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini.www.

DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n. Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a.c.ro © Nexus Media srl 7133 7134 7140 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editare de ghiduri.a 7721 7722 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini. compendii. Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Prelucrarea datelor. liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Alte activităţi de editare Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Prelucrarea datelor. echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri. administrarea paginilor web şi activităţi conexe 7210 7221 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) Editare de programe 6202 5821 5829 7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software 6201 6202 7230 Prelucrarea informatică a datelor 6203 6311 7240 Activităţi legate de bazele de date 5811 5812 5813 5814 5819 5821 5829 6010 6020 6311 39 .c.a. inclusiv a 7733 calculatoarelor Închirierea altor maşini şi 7739 echipamente n.www.valideaza.

Activităţi de contabilitate. de contabilizat şi a calculatoarelor 3312 9511 7260 7310 Alte activităţi legate de informatică 6209 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale 7211 7219 7220 7320 7411 7412 7413 7414 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Activităţi juridice 7220 6910 Activităţi ale portalurilor web Repararea maşinilor Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei Cercetare.dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare. birourilor administrative centralizate Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Alte activităţi profesionale.dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare. consultanţă în domeniul 6920 fiscal Activităţi de studiere a pieţei şi de 7320 sondaj Activităţi de consultanţă pentru 0240 afaceri şi management 7021 7022 7490 8560 7415 Activităţile de management ale holdingurilor 6420 7010 7420 Activităţi de arhitectură. ştiinţifice şi tehnice n. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi ale holdingurilor Activităţi ale direcţiilor (centralelor).valideaza.www. consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de servicii anexe silviculturii Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management Alte activităţi profesionale. inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea 7111 7112 7490 40 . ştiinţifice şi tehnice n.ro © Nexus Media srl 6312 7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou.c. revizie contabilă.a.a.dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Activităţi juridice Activităţi de contabilitate şi audit financiar.c.dezvoltare în biotehnologie Cercetare.

www. Activităţi fotografice Activităţi de ambalare Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere. ştiinţifice şi tehnice n. târgurilor şi congreselor Selecţia şi plasarea forţei de muncă 7810 7820 7830 7460 Activităţi de investigaţie şi 7490 protecţie a bunurilor şi persoanelor 8010 8020 8030 7470 Activităţi de întretinere şi curăţare 8121 a clădirilor 8122 8129 7481 7482 7485 Activităţi fotografice Activităţi de ambalare 7420 8292 Activităţi de secretariat şi traducere 7430 8211 8219 7486 7487 Activităţi ale centrelor de 8220 intermediere telefonică Alte activităţi de servicii prestate în 5920 principal întreprinderilor 6399 7410 7490 8230 41 .c. pe baze temporare a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Alte activităţi profesionale. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Alte activităţi de servicii informaţionale n.c. Activităţi de organizare a expoziţiilor.c. Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de investigaţii Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor.c.valideaza.a.ro © Nexus Media srl 7430 7440 7450 Activităţi de testări şi analize tehnice Publicitate 7120 7311 7312 Activităţi de testare şi analize tehnice Activităţi ale agenţiilor de publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi de contractare.a. mijloacelor de transport.a.a. maşini şi utilaje industriale Alte activităţi de curăţenie n. ştiinţifice şi tehnice n. Activităţi de design specializat Alte activităţi profesionale.

valideaza.universitar Învăţământ superior universitar Şcoli de conducere (pilotaj) Învăţământ secundar. fără cazare. excluzând protecţia socială Controlul activităţilor economice Controlul activităţilor economice Servicii de susţinere a administraţiilor publice 8299 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c. învăţământului. culturii şi al altor activităţi sociale. Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora Activităţi de protecţie socială obligatorie Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar. tehnic sau profesional Învăţământul superior Şcoli de conducere (pilotaj) Alte forme de învăţământ 8422 8423 8424 8425 8430 8510 8520 8531 8532 8541 8542 8553 8532 42 . tehnic sau 7513 7513 7514 8413 8110 8411 9101 7521 Activităţi de afaceri externe 8421 8899 7522 7523 7524 7525 7530 8010 8021 8022 8030 8041 8042 Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică Activităţi de protecţie civilă Activităţi de protecţie socială obligatorie Învăţământ primar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar.a.ro © Nexus Media srl 8291 8299 7511 Servicii de administraţie generală 8411 7512 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii.c. culturii şi al altor activităţi sociale.a. exclusiv protecţia socială Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n. Servicii de administraţie publică generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii. Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice Activităţi de servicii suport combinate Servicii de administraţie publică generală Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi de servicii externe Alte activităţi de asistenţă socială.www. tehnic sau profesional Învăţământ superior non. 8412 învăţământului.a. n.c.

muzică.www. Activităţi de asistenţă socială. exclusiv spitale Activităţi de asistenţă medicală generală Activităţi de asistenţă medicală specializată Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare.c. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii Alte activităţi de asistenţă socială. fără 8810 cazare 8891 8899 43 8532 . exclusiv spitale Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială. fără cazare. arte plastice şi alte domenii) Alte forme de învăţământ n. dans. exclusiv spitale Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi veterinare Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare.valideaza.a. teatru.ro © Nexus Media srl 8551 8552 8559 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 şi în sanatorii 8720 8512 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie 8621 8622 8513 8514 Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8623 8690 8710 8720 profesional Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine. Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare. cu cazare n. fără 8730 8520 8531 Activităţi veterinare Activităţi de asistenţă socială. cu cazare 7500 8720 8730 8790 Activităţi de asistenţă socială.c.a.

a. depoluare şi activităţi similare 3811 3900 8129 9111 9112 9120 9131 9132 9133 9211 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Alte activităţi asociative n.c.) Tratarea şi eliminarea deşeurilor menajere Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice. video şi de programe de televiziune Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 9003 Salubritate.c. video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de producţie cinematografică.valideaza. radioactive etc. video şi de programe de televiziune Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice.c.a. contaminate.a. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Activităţi ale altor organizaţii n. contaminate. video şi de programe de televiziune Activităţi de post-producţie cinematografică. Activităţi de producţie cinematografică. radioactive etc. Colectarea şi tratarea apelor uzate Colectarea deşeurilor menajere Colectarea deşeurilor periculoase (toxice. video şi de programe de televiziune Activităţi de post-producţie cinematografică.a.) Colectarea deşeurilor menajere Activităţi de decontaminare şi servicii de administrare a altor deşeuri Alte activităţi de curăţenie n. Producţia de filme cinematografice şi video 9411 9412 9420 9491 9492 9499 5911 5912 5920 9212 9213 9220 Distribuţia de filme cinematografice şi video 5913 Proiecţia de filme cinematografice 5914 Activităţi de radio şi televiziune 5911 5912 5920 44 . n.www.ro © Nexus Media srl 9001 9002 9499 Colectarea şi tratarea apelor uzate 3700 Colectarea şi tratarea altor reziduuri 3811 3812 3821 3822 cazare. Activităţi ale altor organizaţii n.c.c.a.

teatru.a.c.www. clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic Activităţi ale grădinilor zoologice. muzică. conservarea monumentelor şi clădirilor istorice 9103 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor 9104 naturale Activităţi ale bazelor sportive Alte activităţi sportive 9311 7920 8551 9312 9319 45 9253 9261 9262 .c.valideaza.a. arte plastice şi alte domenii) Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Alte activităţi recreative şi distractive n. Activităţi ale agenţilor de ştiri Activităţi fotografice Activităţi de creaţie artistică Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor Gestionarea monumentelor.ro © Nexus Media srl 6010 6020 9231 Creaţie şi interpretare artistică şi literară 9001 9002 9003 9232 Activităţi de gestionare a sălilor de 7920 spectacol 9004 9233 9234 Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte activităţi de spectacole n. botanice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi ale bazelor sportive Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Activităţi ale cluburilor sportive Alte activităţi sportive 9251 9252 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor. dans. 9321 7920 8552 9001 9329 9240 Activităţi ale agenţiilor de presă 6391 7420 9003 9101 9102 Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) Activităţi de creaţie artistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine.

ro © Nexus Media srl 9329 9271 9272 Jocuri de noroc şi pariuri Alte activităţi recreative 9200 7810 7920 9329 9301 9302 9303 9304 9305 Spălarea. Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi ale centrelor de fitness Activităţi de întreţinere corporală Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Alte activităţi de servicii n.www. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte activităţi recreative şi distractive n. Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9500 9600 Alte activităţi de servicii personale 8551 n. curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi de întreţinere corporală 9601 9602 9603 9313 9604 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.c. 9609 Activităţi ale personalului angajat 9700 în gospodării particulare Activităţi desfăşurate în gospodării private.c. 9820 de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 9700 9900 46 .a.a. de producere a bunurilor 9810 destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private.a.c.valideaza.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful