ZÖLD -ATOM A Paksi Atomerőmű élettartamának meghosszabbítása és az új blokkok üzembehelyezése kiemelt lehetőséget teremthet az energiapolitika-energiastratégia szakszerű átgondolására

Ez a szemlélet új korszakot nyithat az energiagazdálkodás ter letén és a k!rnyezet"édelmi #élkit$zések meg"al%s&tásá'an( )( A *ÖZLE*ED+, ATOM) - *O-,ZE-.,/T+,E( 1 !árosi b"szk#zlekedés $illamosítása% éjszakai garázsidőszak a &elt#ltési időszak ' ("nkagépek) tehergépko*sik $illamosítása + ,zemélygépko*sik $illamosítása) + 1 -#züzemi *élt szolgál. gépjármű$ek + ' (agánt"ljdonú gépko*sik Megjegyzés0 A ' és + pontban $ázoltak éjszakai &elt#ltési időszak műszaki-gazdasági &eltételrendszerének átgondolt meg$al.sítása nélkül#zhetetlen ))(*ÖZ+12LETE*3 LA*4TELE1E*3 LA*41A-*O* E56ED) +2LETE*3 MA57897ZA* LE9ET:,+5E)( ;.T+,)-9.T+,) <+L= ;EL9A,Z87L7,0 a $illamosenergia rendszer terhelési g#rbe le&"tás elemzése) kül#n#s tekintettel az éjszakai időszak alatt rendelkezésre áll. $illamosenergia ter$szerű) szélesk#rű &elhasználása érdekében >( E56+? TE-2LETE* Minden 'izonnyal újszer$ lehet@ség ny&lik a h@tárol%s kályhák korszer$s&tése és t!meges elterjesztésére3 alkalmazására( )))( MEZ:5AZDA,753 ;ELDOL5OZ4)1A1 /űtési *élú &elhasználás) melegházak ' ,zárít.berendezések $ezérelt műk#dtetése + 0okális kis erőmű$ek létesítése megúj"l. energia&orrások &elhasználásá$al 1 2gyéb mezőgazdasági *élú &elhasználás )A( Ö8*O-M786ZATO* 0 TELE12L+,E* LO*7L), ,Z)8T. LE9ET:,+5E) 1 3elepülések lokális szintű energiagazdálkodási szer$ezetinek létrehozása ' 3elepülési szintű energia-mérlegek készítése + 3elepülési szintű energetikai &ejlesztések #sszehangolása 1 (egúj"l. energia&orrások be$onása) lokális kis erőmű$ek létesítése%454- energia települési *élok elemzése és a meg$al.sítás lehetőségei 6 2gyéb #nkormányzati szintű területek számba$étele) m"nkahelyteremtés A( E56+? 8EMZET5AZDA,75)3 *2L*E-E,*EDELM) *A1<,OLATO*( Az el@z@ek'en "ázlatosan 'emBtatott lehet@ségek új Cejlesztési irányokat3 új #selek"ési mozgásteret3 #selek"ési irányokat k!"etelnek( A 1A*,) ATOME-:M. mindezek "égrehajtására3 és a k!rnyezet"édelmi k!"etelmények egyidej$ meg"al%s&tására nyújthat 'iztos alaDot( '517 már*i"s 17 8.zsa ,ándor okl $illamosmérn#k)okl gazd mérn#k 2nergia ,zakértői 9roda 1