Quantum Numbers

By: Jasper Jamir WAHAHAHA

According sa Pauli‟s Exclusion Principle, ang dalawang electron ay bawal mag -occupy ng parehong lugar sa parehong oras. Sa ibang salita, ang bawat electron ay may kanya-kanyang lugar sa mundo. Para malaman natin kung nasaan ang isang electron, ginawa ang tinatawag nating “quantum numbers”

1.) Principal Quantum Number (n) Sinasabi nito kung gaano kataas yung energy ng isang orbital. (Orbital – isang region ng space kung saan maaaring matagpuan ang isang o pair ng electron). Maari „tong magkaroon ng integral values 1, 2 and so on. Ang isang grupo ng orbitals na may pare-parehas na n ay tinatawag na “shell”. 2.) Angular Momentum Quantum Number (l) Sinasabi naman nito kung ano yung shape ng orbital. l Name orbital 0 of s 1 p 2 d 3 f 4 D

Yung isang “shell” na may Principal Quantum Number (n) na x. Pwede niya lang icontain yung “subshell” na equal or mas maliit sa (x-1). Example: Principal Quantum Number 1 2 3 4 3.) Magnetic Quantum Number (ml) Ang isang subshell na may angular momentum quantum number na x ay pwedeng magcontain ng 2x+1 na dami ng orbitals. At yun ay yung (–x), (-x+1),… 0 …, (x-1), (x) Possible Orbital Shape (Angular Momentum No.) - Subshell S(0) S(0), p(1) S(0), p(1), d(2) S(0), p(1), d(2), f(3)

Example: 2p5 5 electrons Since its l = p = 1. s (0) p (1) d (2) f (3) Possible Magnetic Quantum Number 0 -1. it contains 3 orbitals. 2 -3. kesa pa lang magdownward (Hund‟s Rule: mas maganda kapag ang mga electrons ay may parallel spins kesa hindi). -1. 5. 2. 1. 4. namely {-1. 1 -2. 2. 0. pagnapuno na lahat. 0. . -2. 3. Yung uling electron na mailalagay mo yun yung magdedetermine ng quantum number. 3 2x + 1 2x+1 = 0+1 = 1 orbital 2x+1 = 2+1 = 3 orbital 2x+1 = 4+1 = 5 orbital 2x+1 = 6+1 = 7 orbital 4. 0. ml = 0. 0.Example: Angular Momentum No. At downward. l is the Angular Quantum Number and x is the number of electrons. ms = -1/2. 0. Clockwise at counterclockwise. +1/2 at -1/2 General Notation of Quantum Numbers: nlx where n is the Principal Quantum Number. may dalawang posibleng pag-ikot ang isang electron.) Electron Spin Quantum Number Sa isang orbital. -1. 1. Since yung panglima ay nasa orbital no. 1} -1 L=p=1 1 4 0 +1 n=2 2 5 3 Yung order ng pagfill niyan ay 1. Bakit? Puro upwards muna.

Downward -1/2/ So yung 2p5 : n = 2. Sa Subshell 2p mayroong 3 orbitals {-1. mayroong dalawang subshell. (clockwise/counterclockwise) . Yung subshell 2p at subshell 2s. ml = 0. 0 at 1}./Upward +1/2. Na sa bawat orbital may dalawang electron. ms = -1/2 Para mas magets mo pa: Sa shell with n = 2. up and down. l = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful