You are on page 1of 3

10h-11:30h

10h
- Josep Maria Sala
Secretari de Formació del PSC 10:30-12:00h
- Carme García
Alcaldessa de Rubí Xerrada a càrrec de Gwen Gilmore de Comas
- Javi López Presidenta Democrats Abroad Barcelona
Primer Secretari JSC Modera:Albert Illera
- Albert Illera
Secretari de Formació JSC Vallès Occidental
12:30h :
11:30-13h
-Pere Navarro
Xerrada a càrrec de Xavi Domènech Primer Secretari de la Federació PSC Vallès Oest i
Professor d’Història de la UAB Alcalde de Terrassa
Modera: Mònica Vázquez -Paco Bustos
Primer Secretari de la Federació PSC Vallès Occidental
13h-14:30h Sud
-Gisela Vargas
Xerrada a càrrec de Daniel García Secretaria de Formació JSC
Coordinador d’organització d’Avalot-Joves de la UGT -Alexandra Moreno
Modera: Ivan Aguilera Primera Secretaria de la Federació JSC Vallès
Occidental
14:30h
14h
17:30-20:30h

- Montserrat Palma 15:30h


Diputada al Congrés per Girona i portaveu del Grup Socia-
lista en matèria d’Universitats en la Comissió de Ciència i
Innovació del Congrés
- Dolors Puig
Diputada al Congrés per Barcelona i Tinent d´alcalde i regi-
dora d´universitat a l´Ajuntament de Terrassa (1995-2004)
- Andreu Espínola
Secretari General de l’Associació de Joves Estudiants de
Catalunya (AJEC)
Modera: Carlos Ramírez

21h

22:30h (a càrrec de Pau Domínguez)

24h (a càrrec de Xavier Moreno)


jscvallesocc@hotmail.com