Parfum de femeie

Arpino Giovanni (IL BUIO EIL MIELE)
1993

Lui Raffaele Mattioli, datoria faţă de dumneavoastră mi-o pot plăti doar parţial în uvinte!!! ... sar ina noastră e a eea de-a ne ontopi atît de profund, de dureros "i de pătima" u a est #ămînt provi$oriu "i pre ar, în ît esenţa lui să renas ă invi$i%il în noi! &oi sîntem al%inele invi$i%ilului! &oi ule'em neîn etat mierea vi$i%ilului a s-o a umulăm în marele stup de aur al Invi$i%ilului!
RILKE, dintr-o scrisoare din 1925

#oate ă ori e altă salvare are nu vine de a olo, de acolo unde e(istă peri ol, se află în ă în nemîntuire!
HEIDEGGER, La e %un poeţi) !rad. de !"o#as Kleinin$er %i Ga&riel Liicean'(

I )n #'scoi a'ri' &*+*ia de-a l'n$'l ,erestrei de pe palier, pere-ii #irosea' a vopsea proasp.t., c' 'n vira/ nea%teptat #'scoi'l di&'i din ,ericire aer'l %i identi,ic. spa-i'l dintre $ea#'rile *ntredesc"ise, disp.r'. 0-a# d's %i e' la $ea# ca s. ar'nc #'c'l de -i$ar.. 1'rtea de /os era $oal., do'. pal#e sterpe de ci#ent *n soarele de s,*r%it de a'$'st. 2n dep.rtare, verdele '+at al colinelor de peste r*' ,'#e$a s'& 'n cer opac. 0i-a# controlat c' #*inile &oneta &ine p's. pe ,r'nte, nod'l %i linia corect. a cravatei, *nainte de-a s'na. )%a s-a desc"is &r'sc de parc. ,e#eia ar ,i stat per#anent la p*nd. *n spatele ei. Era o &.tr*nic. incredi&il de tranda,irie, #ic'-., *#&r.cat. *n al& %i $ri, s'r*+*nd vi&r*nd din toate +&*rcit'rile ei pline de $ra-ie *#i ,.c' se#n s. intr'. 2n spatele ei, *nt'neric'l 'n'i coridor l'n$. I#ediat a# dat col-'l *n &'c.t.rie, do'. sca'ne $ata trase l*n$. #as.. 3Ei, &ravo &ravo, ce p'nct'al, e o pl.cere, +.'3 s'spin. ea ,.r. s.-%i stin$. s'r*s'l, d*nd apro&ator din cap, c' #*inile *#pre'nate. 0i-a# sp's n'#ele %i, c' preca'-ie, #i-a# a%e+at capela *n ec"ili&r' insta&il pe 'n $en'nc"i. 3Dar e%ti *nc. aproape 'n copil, s,inte D'#ne+e'le3, se *ntrist. ea *nc"i+*nd pe /'#.tate pleoapele %i-a# si#-it c. #. ro%esc. 31ine %tie dac. 'n &.iat ca d'#neata o s. ai&. r.&dare ca *n sit'a-ia asta... Dar s. l.s.#4 r.&dare.3 R.#ase *n a%teptare -in*nd'-%i r.s',larea, c' &'+ele '%or *ntredesc"ise peste din-ii arti,iciali. At'nci i-a# sp's c. o,i-er'l *#i e5plicase la ca+ar#. toate a#.n'ntele. 1' +*#&et'l stins, d.d' iar.%i apro&ator din cap, #*n$*ind'-%i dos'l #*inii drepte c' de$etele sla&e de la st*n$a. Avea #*ini e5tre# de ,r'#oase, str.ve+ii ca ,oi-a de "*rtie, *n ar#onie c' ea, c' a#&ian-a aceea i#ac'lat., c' cele do'. ,lori din $lastra de pe #as.. 36t'dent, #i se pare. 6in$'r la p.rin-i73 I-a# sp's c*te ceva despre tat.l #e' ,'nc-ionar, despre #a#a %i sora #ea #ai #ic.. 8e c*nd *#i c.'ta# c'vintele potrivite, cele trei c"ip'ri ,a#iliare ie%ir. o clip. din cea-a lor o&i%n'it. *n care i#ediat d'p. aceea s-a' sc','ndat din no' c' &l*nde-e. 0i-a# preci+at apoi v*rsta, do'.+eci de ani, %i ,ac'ltatea la care era# *nscris, econo#ie %i co#er-. 0i se p.rea ci'dat. vocea care-#i ie%ea din $'r.. 2n replic., s'spin'l n' i-a ,ost de '%'rare. 39' %ti' ni#ic despre tinerii de a+i3, +ise ea *n ,ine esc"iv*nd'-se. 3:i nici pe el, pe el de dincolo, c' toat. #area l'i nenorocire, n' re'%esc deloc s.-l *n-ele$. De vin. o ,i &.tr*ne-ea #ea. :i pe 'r#.4 are vre'n rost s. *n-ele$i7 6. co#p.ti#e%ti, asta da.3 Dar ap'cat. parc. de o ,rene+ie, se ridic. iar *n picioare %i, s'r*+*nd, c' ,a-a &r.+dat. de #i%c.ri sc'rte %i i'-i4 3A# ca,ea rece, vrei7 ;'n.. 6a' #ai &ine-o oran/ad.7 6. n'-#i sp'i c. n'--i place.3 6e *nv*rtea *n /'r'l ei. 0-a# $*ndit4 o veveri-.. 0-a# po#enit deodat. c' cea%ca de ca,ea *n #*ini. 38ot s. ,'#e+73 R*se lini%tit4 3!e ro$. :i el tot a%a, o -i$ar. d'p. alta. <oi, &.r&a-ii.3

8e-acel 3el3 l-a aco#paniat c' 'n sc'rt se#n din de$ete la *n.l-i#ea '#erilor ca pentr' a se#nala ,iin-a asc'ns. dincolo de *nt'neric'l coridor'l'i. 6e lini%ti, *#pre'n*nd'-%i #*inile ca s. co#ente+e apoi4 3Dar *n de,initiv pari &.iat de trea&., da, da.3 A# contin'at s. ne privi#, e' a&sol't decis s. n' p'n e' pri#'l nici cea #ai #ic. *ntre&are. 8*n. c*nd4 3E' s*nt #.t'%a3 se "ot.r* ea, co&or*nd $las'l. 3El +ice c. s*nt doar o veri%oar., dar la drept vor&ind s*nt ca o #.t'%., &a c"iar #ai #'lt, ,iindc. cine a *n$ri/it-o pe &iata #aic.-sa p*n. a *nc"is oc"ii, dac. n' e'7 6pre noroc'l ei a r.posat *nainte de-a ,i ,ost lovit. de r.'l cel #ai #are. Apoi tot'l a ,ost at*t de $re', ni#eni n' %i-ar p'tea *nc"ip'i. 8*n.-n +i'a nenorocirii *l c'no%tea# p'-in, pe el. 0ere' pe dr'#, cole$ii acade#ie ca+.r#i. 8e 'r#. a tre&'it s.-i port e' de $ri/., se vede c. a%a "ot.r*se soarta *n 1er. :i s-a' *#plinit ac'# no'. ani, %tii73 0i-a# ter#inat ca,ea'a, a# r.#as c' pa"ar'l *n #*n.. 6ticla era *nc. rece. 39o'. ani3 rel'. ea *ntr-'n re,ren #onoton, c' vocea ei tot #ai s'&-ire, 3a+i e ni#ica toat., dar la *ncep't4 o", n' vrea' nici s.-#i #ai a#intesc de *ncep't. )n t*n.r ca el, s.-%i piard. oc"ii %i o #*n.. Asta e4 doar pentr' c. D'#ne+e' n' vrea s. ,ie ni#eni #'l-'#it pe l'#ea asta. La #anevre, /'c*nd'-se c' o &o#&.. =ic /'c*nd'-se pentr' c. ce s*nt la 'r#a 'r#ei #anevrele *n +i'a de a+i7 D.-#i #ie pa"ar'l.3 30i-a e5plicat co#andant'l3 a# +is e'. 1a s. #. ad'n ,i5a# c' privirea dalele pardoselei. L'ate c*te patr' ele alc.t'ia' 'n desen al&astr', 'n soi de ,loare co#plicat. pe ,ond al&. 8rin perdelele transparente de la ,ereastr. l'#ina se a%ternea pe ,lorile acelea s'& ,or#a 'nei a'reole, p'n*nd'-le *n relie, $racilitatea. 3)n &.r&at ca el3 'r#a vocea lent pe #.s'r. ce *ncre-ea %i destindea +&*rcit'rile de pe ,a-.. 3:i dest'l de &o$at, da. El &o$at, e' deloc. E', r.#.%i-ele 'nei pensii de v.d'v.. Dar el4 &o$at. 9ici patr'+eci de ani. 6.n.tos ca 'n le'. :i sin$'r pe l'#e.3 A# strivit c' aten-ie #'c'l *n ,ar,'rioara pe care #i-o o,erise *n loc de scr'#ier.. 36. v. #ear$. &ine +ilele astea, te ro$3 #ai +ise ea. 39' tre&'ie s.-l la%i niciodat. sin$'r. :tii asta, da7 :i s. ai r.&dare, tinere dra$., r.&dare, s,*nta r.&dare. 9'-l contra+ice, n' disc'ta *n contradictori', pentr' D'#ne+e', d.-i totdea'na dreptate, indi,erent c. vor&e%te c' cap sa' o ia ra+na. 6in$'ra salvare e s.-i r.sp'n+i #ere' da. Da %i da, do#n'le. Ai *n-eles73 36i$'r, doa#n..3 31iccio, soldat'l care ac'# e la spital, *nso-itor'l l'i p*n. #ai ieri, era 'n cala&re+, 'n c.p.-*nos, dar &'n, &a c"iar 'neori c' 'n ,el de viclenie. Dar %i 1iccio .sta4 s. se *#&oln.veasc. de ti,os toc#ai *n +ilele astea, *n a/'n'l c.l.toriei. 1e +ici, e-o *nt*#plare73 3:i *n ca+ar#a noastr. a' ,ost trei ca+'ri de ti,os3 a# +is e', o&serv*nd'-i &r'sc lipsa de interes. >c"ii apo%i #. privea', dar c.'t*nd parc. o i#a$ine dincolo de #ine. Re$.sind'-%i a&ia 'n ,iricel de voce, se "a+ard.4 3R.' e 'n c'v*nt tare %i n-a% vrea la drept vor&ind s. +ic c. este r.', dar e ,.c't dintr-o pl.#ad. doar a l'i, n-are ni#ic de *#p.r-it c' oa#enii ca noi. 1"in'l teri&il ce i-a ,ost dat s. p.ti#easc., pese#ne. 1a# a%a era %i *nainte de nenorocire, Doa#ne, de-ai %ti c*t a tras #a#a l'i ca s.-l creasc.. :i-apoi4 d'rerea. Dar r.#*ne *ntre noi, n'-i a%a, tinere73 30'l-'#esc, doa#n..3 1ontin'a s. #. priveasc. c' sclipiri de d'io%ie %i apoi de ne*ncredere &r'sc., p'se /os pa"ar'l, *%i nete+i o dat. %i *nc. o dat. #an%etele roc"iei, c' de$etele '%oare *ntin+*nd c'te invi+i&ile. 2i era tea#. poate c. vor&ise prea #'lt. 2ntr-adev.r4 38entr' d'#neata la 'r#a 'r#ei e %i o vacan-. ,r'#oas.3 vr' s. ada'$e privind *n alt. parte 3cinci pl's do'. c'# +ice-i, *n de,initiv e ca o s.pt.#*n. de c.l.torie. 8*n. la 9eapole %i ,.r. ca+ar#..3 Avea dreptate, a%a c. #-a# str.d'it s. pron'n- *nc. o ,ra+. de *nc'ra/are. 3;ine, &ine3 #. *ntrer'pse ea c' o #elancolie nea%teptat. 3ac'# d'-te, e #ai &ine. I#ediat a,ar. s*nt &'c.-ile de postav. 8entr' cear.. 8entr' *nc.l-.#intea voastr. #ilitar.. :i '%a din ,'nd'l coridor'l'i. Dar cioc.ne%te *nainte. 2ntotdea'na s. cioc.ni *nainte, c' el. E' #ai &ine r.#*n aici. Doa#ne, iart.-#., #. ia #ere' $'ra pe dinainte.3 0. %i eli#inase de pe or&ita ei. 1' 'n cot proptit pe #as. privea iar.%i cele do'. ,lori din $lastr., *ntinsese v*r,'rile de$etelor de la #*na dreapt. ca s. #*n$*ie '%or %i s. controle+e petal. c' petal.. 3:i s. n'-i sp'i niciodat. do#n'le c.pitan, ci n'#ai %i n'#ai do#n'le3 #i-a atras ea aten-ia tot *n $ol, ,.r. s. #. priveasc.. 3> s.--i +ic 1iccio. 2-i place7 La to-i v-a# +is #ere' a%a. 6a' n'--i convine7 ?i se pare 'n n'#e de c*ine7 6p'ne-#i dac. n'--i convine. 6.-#i sp'i.3 0. po,tise s. %ed %i ,a-a l'i ci'r'it. era la #ai p'-in de 'n #etr' de #ine. >c"elarii ne$ri care-i a/'n$ea' p*n. pe t*#ple %i #*na st*n$. v*r*t. *n #.n'%. ar'nca' re,le5e sla&e *n pen'#&r.. =*#&et'l se declan%a pro#pt, an'l*nd instantane' e5presia acelei ,e-e care doar *ntre linia p.r'l'i %i #ar$inea oc"elarilor ap.rea neted., e5tre# de palid.. Dinspre ,ereastr., dincolo de perdea, se si#-ea presi'nea +$o#otelor sla&e ale str.+ii. 3?i-e cald7 Ai &.'t ceva dincolo7 <or&e%te. E%ti st'dent sa' n'7 Hai, d. odat. din $'r..3 6,*r%i r*+*nd. 3Da, do#n'le3 a# +is e'. 0*na dreapt. se *ntinse p*n. la #asa care ne desp.r-ea, l'. o -i$ar. din toc. 2nainte de a ,i i+&'tit s.-#i aprind c"i&rit'l, de$etele i se #i%car. c' rapiditate at*ta c*t s. aprecie+e distan-a dintre &'+e %i cap.t'l -i$.rii, ac-ionar. o &ric"et., o stinser. %i rec.+'r. ca ni%te elitre e5tre# de ele$ante s,*r%ind prin a se *nc"ide pe #*na *n#.n'%at. din poale. 3)#&li pe /os7 2-i place s. '#&li pe /os7 An'l trec't a# av't 'n 1iccio c.r'ia n'-i pl.cea a&sol't deloc. Incapa&il. D'p. o or. $*,*ia r.'. 8e c*nd e' a# #are nevoie s. '#&l' pe /os. A% istovi %i-'n cal. <oi crede-i c. %ti-i

s. v. #i%ca-i, dar p'%i la *ncercare4 'n c"in3 r*se el din no' e5pir*nd ,'#. 30er$ pe /os, da. La ca+ar#....3 3Gata c' t*#peniile de ca+ar#.3 #-a *ntrer'pt el ridic*nd #*na. 36a' n'7 =i, +i.3 3Era ceva ,.r. nici o i#portan-.3 a# replicat e'. 6e r.st'rn. d*nd , r*' li&er r*s'l'i p*n. ce t'%ea *l o&li$. s.-%i reia po+i-ia dreapt. pe divan. 1' o &atist. *%i ta#pon. col-'rile $'rii. 30in'nat3 +ise apoi de+velind'-%i din-ii 3ave# 'n 1iccio care $*nde%te. )n 1iccio de%tept. 1e #ai, 'n st'dent. De #'lt n-a# #ai av't alt'l la ,el. @iloso,ia4 o adev.rat. cala#itate. !' n' pari o cala#itate. 8arie+ c. %tii s. ,ii %#ec"er.3 39' totdea'na, do#n'le3 #i s-a p.r't c. tre&'ia s. r.sp'nd. 31apricorn73 39'. <.rs.tor3 a# +is. @a-a i se str*nse *ntr-o $ri#as.. 3<.rs.tor %i t'. Asta n'-i &ine. Doi v.rs.tori *#pre'n. scot sc*ntei 'r*te. 9' vrea' s. %ti' decada. 8entr' ni#ic *n l'#e. Ast'p.--i $'ra %i n' l.sa s.--i scape decada.3 3;ine3 a# r.sp'ns. !'%i sla&4 3<.rs.tor. 8ie#onte+. Econo#ie %i co#er- tot'%i. :i dat ,iind c. e%ti aici4 '#anitar. 9' te-n-ele$, 1iccio. Dar de ce-ar tre&'i s. te #ai %i-n-ele$7 9'-i a%a c. n-ave# nici o o&li$a-ie reciproc. de a ne *n-ele$e 'n'l pe alt'l7 8entr' o s.pt.#*n., cinci pl's do'.4 e de a/'ns s. %ti# s. ne toler.#. :i s. '#&l.# pe /os repede. 1orect73 31orect.3 3;a n'3 reac-ion. el tri'#,.tor. 3:i-ai se ve+i ce ,el de n' c' tot'l special. :i tot'%i #*ine4 la %apte. Aici. Apoi la $ar., pe 'r#. Genova Ro#a 9eapole. 1'no%ti73 39eapole n'.3 39a--i-o. 8*nA la 'r#. tot o s.-l cond'ce# pe v.rs.tor'l .sta de la econo#ie %i co#er- *ntr-'n loc no'. Gata, $ata s.-#i pierd speran-a3 s'r*se el dind.r.t'l -i$.rii prinse *ntre din-i. Din c*nd *n c*nd vocea i se ,is'ra *n se$#ente #ai asc'-ite de sila&e %i accente. 39' %tia# c. ne vo# opri la Genova %i la Ro#a, dac. a# *n-eles &ine3 a# *ndr.+nit e'. 39e vo# opri7 1ine-a +is c. ne vo# opri7 Dac. o s. a# c"e,. Dac. o s. #.-#pin$. vreo toan.. 1a s. ne pli#&.#, ca s. ne distr.# alt,el. 1inci +ile pl's do'.4 ce, *-i pas. c'# -i le petreci7 Ai ,i vr't s. c"i'le%ti 'n pic7 9e-a%teapt. ceva c'rv'li-e7 6p'ne sp'ne.3 39'. 9-a%teapt. ni#eni. =icea# a%a.3 31iccio +icea a%a3 *ncep' s. se ridice *n picioare c' 'n c.scat a#pl'. Era ,oarte sla&, o s*r#. r.s'cit. *n saco'l %i pantalonii care-i accent'a' %i #ai #'lt s'&-iri#ea. Din $'ler'l c.#.%ii tendoanele i se arc'ia' ca ni%te c*rli$e ca s.-i s's-in. cap'l. 1' #i%c.ri cal#e travers. ca#era, desc"ise d'lap'l %i sticla, *%i '#pl' 'n pa"ar #are c' B"isCD $olind'-l instantane' pe /'#.tate. 6coase 'n s'spin l'n$ *nainte de a-l da $ata. Din *nt'neric'l *ncon/'r.tor *%i ,.c' apari-ia o enor#. pisic. cen'%ie care se apropie de el ,.r. +$o#ot. 6e opri *n ,a-a l'i, c' ond'la-ii lente de coad. pe pardosea. 3Esta e ;aron'3 e5plic. el p'n*nd /os pa"ar'l. 30on'#ental, n'7 :ase ani. )n colos. 1astrat. 0. 'r.%te de #oarte, dar e nenorocire dac. n'-s acas., dac. n'-#i a'de $las'l. :i c*nd s*nt, ca't. #ere' s. #. scoat. din s.rite. 9-a re'%it niciodat., &iet'l ;aron'.3 Fivina *l e5a#ina, c' &ot'l ridicat, c' coada str.&.t't. de 'n ,rison electric. 3@'rios ca totdea'na, ei73 ,.c' el aplec*nd'-se c' o #i%care -eap.n.. 0*n$*ie pisica sc.rpin*nd-o pe cea,. *ntre 'rec"i. 36c*r&. scopit.. Delincvent'le asasin'le. 0*ine plec. 6. ve+i la ce re$i# o s. te p'n. c'coana. 6-a +is c' carnea tocat.. Gr.san'le.3 8isica tre#'ra p',.ind, i se s#'lse c"in'it din #*n. %i disp.r' *ntr-'n 'n$"er. 32n-ele$e tot. E' *l ins'lt %i el #. 'r.%te. 6a' invers3 r*dea el. De n' %ti' 'nde *i %i ap.r'se *n #*n. 'n &aston de &a#&'s sc'rt %i ,le5i&il. 6'r*se dintr-o dat. #elancolic, i+&ind'-%i $a#&a c' v*r,'l &aston'l'i4 39'--i asc'nd c. a% ,i pre,erat 'n -.ran, 'n #'ntean c' cap'l p.trat. 8oate c. t' o s. ,ii *ns. o variant.. <o# vedea. Ridic.-te.3 2nainte s. #.-ndrept spre ie%ire, *ntinse &a#&'s'l, oprind'-#.. 0. atinse '%or pe '#.r c' v*r,'l. 3Dar e%ti sc'nd. 9enorocire. 0ai sc'nd ca 'n pitic. 1e soi de v.rs.tor corcit. 1'# nai&a o s. #er$e# c' do'. co#pas'ri di,erite3 %i *n/'r.. 0. parc'rse iar c' &aston'l de &a#&'s de la '#.r p*n. la $en'nc"i, str*#&*nd din $'r.. 0*na v*r*t. *n #.n'%. *%i $.sise 'n spri/in *ntre pri#ii doi nast'ri de la "ain.. 3La nai&a. 6. *ncerc.#.3 Desc"ise lar$ '%a dinspre coridor, d*nd &r'sc din picioare %i *n/'r*nd *ndep.rt. c' 'n %'t &'c.-ile de postav din spatele ei. 0-a# apropiat %i c' o #i%care rapid. %i si$'r. #*na l'i c' #.n'%. #i se strec'r. pe s'& &ra-'l drept. A# si#-it d'ritatea oaselor, *ncordarea nervilor, relie,'l pre$nant de ,ier %i piele care-i ,i5a prote+a p'-in #ai s's de *nc"eiet'ra #*inii. 9-a lipsit #'lt ca +dr'ncin.t'ra neprev.+'t. s. #. de+ec"ili&re+e. 3Idiot'le. Din ce nai&a e%ti ,.c't7 Din r'#e$'%73 ,.c' el oprind'-se. 3)nde--i *nc"ip'i c. #er$e#7 2n procesi'ne7 !re&'ie s. '#&l.#, s. '#&l.#. !re+e%te-te.3 9e-a# av*ntat pe coridor, c' pas'l sincroni+at %i tot #ai de$a/at. 1' '#.r'l #e' drept lipit de &ra-'l l'i, c' &aston'l *ntins transversal ca s.-#i #.soare $en'nc"i'l. La ,iecare #etr' si#-ea# c'# v*r,'l de &a#&'s *#i s'prave$"ea+. %i-#i controlea+. picior'l *n #i%care. D'p. trei t're d's-*ntors se opri deodat.. 39' #er$e. Dar deloc3 decret. el ,.r. s.-%i retra$. &ra-'l de s'& al #e'. !' n' '#&li. Doar *-i t*r.%ti cele

%ai+eci de Cilo$ra#e. Dac. n'--i la%i li&ere picioarele, aproape *n-epenite pricepi7, *-i pier+i ,'nd'l, -i-l la%i la /'#aA de #etr' *n 'r#. %i te de%ele+i d'p. nici o /'#.tate de ceas. 9' e%ti la o *n#or#*ntare. 1'ra/. 2#pin$e c' ,esier'l, ce D'#ne+e'. :tii ce e ,esier'l7 ?i-e ,ric. s. -i-l ,olose%ti73 A# re*ncep't, %i ac'# &aston'l, la intervale re$'late, i se *nv*rtea de la $en'nc"i'l la spatele #e', control*nd'-#i-le *n se#icerc'ri rapide rit#ate. La al cincilea parc'rs a# v.+'t o ,*%ie de l'#in. ap.r*nd de-a l'n$'l '%ii de la &'c.t.rie %i a# *n-eles c. &.tr*na *ncearc. s. ne spione+e. 32nc. o dat.. :i &ate c.lc*iele de p.#*nt. De ce -i-e ,ric.7 De parc"et'l dat c' cear.7 Apas. pe c.lc*ie, las. 'r#. *n cear..3 6e opri pe nea%teptate o&li$*nd'-#. s. #. aplec. 3Altceva3 +ise el ne#i%cat, c' &aston'l *n s's. 36. n' #i%ti ai'rea cap'l. 0er$i. 9' e nevoie s. $*nde%ti. G*ndi# c*nd st.# /os. !re&'ie s. porne%ti %i s. te opre%ti e5act *n rit# c' #ine. Ai *n-eles7 1easornic. :i nici 'n &alans de c'coan. la pli#&are.3 3Da, do#n'le3 a# +is %i n' %ti' c'# a# re'%it s. *n$"it 'n co#entari' despre coridor'l prea *nt'necos. Era# din no' *n ca#era sa' poate &iro'l s.', *n ale c.r'i col-'ri se vedea' diverse co#ponente #asive ale 'nei instala-ii stereo. 8isica p',.ia pro,'nd de s'& divan. La d'lap, el '#pl' do'. pa"are de B"isCD, p*n. la $'r., pre+ent*nd'-#i &r'sc 'n'l din ele c' dreapta *ntins. *n $ol. 31'ra/.3 3Adev.r'l e c. e' n' prea &ea'. Aproape niciodat.3 a# r.sp'ns, l'*nd pa"ar'l. 3Da7 8'-in *#i pas.. 1inci +ile pl's do'.4 c' #ine o s. &ei. 1*t n', de%art.-l 'ndeva. 1"iar %i-n &'+'nar. 9'#ai s. n' o&serv e'3 r*se el ,.r. nici 'n s'net. A# sor&it 'n pic, apoi c' toate preca'-iile, *ntorc*nd &ra-'l, a# *ncercat s. p'n pa"ar'l pe #as.. 36top, 1iccio. @aci pe %#ec"er'l73 s'r*se el lini%tit *n #i/loc'l ca#erei. 39' c' #ine, &.iete. 9iciodat. c' #ine. Ispr.ve%te-l, ac'#. :i d.-#i-l *napoi $ol. )n B"isCD de doispre+ece ani, n'-i de $l'#..3 A# #ai &.'t, st*nd %i e' *n picioare la c*-iva pa%i de el. 2ncerca# s. n'-l privesc, pro,it*nd de pen'#&ra carel ,.cea parc. transparent. @i$'ra i se esto#pase *n s's, o pelic'l. $ri ,.r. nici o $eo#etrie. 3Arde73 39', do#n'le3 a# r.sp'ns. 3E%ti sla&. 6c*nd'r.. >ase prea asc'-ite. > s. #. '#pl' de v*n.t.i pli#&*nd'-#. c' tine. A# s. te-n$ra% c' B"isCD. Dar tre&'ie s. rec'nosc c. n' p'-i. 1el.lalt 1iccio, predecesor'l t.' &olnav de ti,os4 *n$ro+itor. =ilnic, *nainte de-a ie%i tre&'ia s. v.rs pe el /'#.tate de litr' de colonie. 2n a%a "al #irosea a $ra/d, a cior&. *nc.l+it. din no'.3 =ece #in'te #ai t*r+i' era# pe strad., c' oc"ii $rei %i ,.r. capacitate de orientare. Avea# ti#p dest'l ca s. #.-ntorc la ca+ar#.. A# *n/'rat ni#ic'l dina,ar. %i din.'ntr'l #e'. >prind'-#. pe trot'ar, a# c.'tat o ,ir#. c'nosc't., pentr' o ca,ea.

II
3De-ar plo'a. > nenorocire. )n #ilion pentr' 'n potop3 contin'a el s. &o#&.ne. :edea# ,a-.-n ,a-. *n lat'ra ,erit. de soare a co#parti#ent'l'i, v*nt'l ad'cea ra,ale ,ier&in-i prin $ea#'rile l.sate *n /os. 2nc. o or. de c.l.torie, apoi Genova. 1*#pia pleo%tit., '#,lat. pe aloc'ri de nea%teptate coline "irs'te, se rotea *n l'#ina #atinal. ca s'& o '#&rel. cen'%ie. 2ncep'se s. se pl*n$. %i s. ar'nce ac'+a-ii pline de dispre- *nc. din pri#'l #o#ent4 de vara odioas. %i ins'porta&il., de cati,ea'a iritant. a &.ncilor, de tren'l p'sti'. 0area vite+. a rapid'l'i, +$'d'ind va$oanele, ne +.d.rnicise orice *ncercare de a ne pli#&a pe c'loar. 6t.tea ne#i%cat, -i$ar. de la -i$ar., #*na c' #.n'%. i#o&il. pe re+e#.toarea &anc"etei, o pelic'l. ,in. de s'doare pe ,r'nte. 2n ,ocar'l l'#inii se#nele de pe ,a-. n' #ai p.rea' cicatrice reale, ci parc. pete %i '#&re de la o variol. vec"e. :i tot'%i, pe parc'rs'l 'nora dintre #i%c.rile l'i i#percepti&ile, cap'l acela #i-a ap.r't #ai #'lt dec*t ,r'#os4 o pris#. care pri#ea %i #odela n' at*t l'#ino+itatea e5terioar., c*t a$ita-iile, capriciile, perspectivele &i+are ale $*nd'rilor. 2ntinse dreapta. 3Ai 'n porto,el7 6. si#t.3 L-a# scos #irat %i i l-a# p's *n contact c' de$etele. I l-a# strec'rat *n pal#.. 31*-i &ani73 A# sp's ci,ra. Dintr-'n $est *l desc"ise, e5trase cele c*teva &ancnote *n#*n*nd'-#i-le. 3Ia-le. Actele %i ,oaia de *nvoire s*nt *n.'ntr'73 #ai *ntre&., &r'sc. 3Da, do#n'le.3 32l -in e'3 +*#&i el satis,.c't %i v*r* porto,el'l *n &'+'nar. 38o-i avea *ncredere *n #ine. A%a-i7 > s.--i d.r'iesc 'n'l no', la s,*r%it. 6. n'--i ,ie tea#.. Ac'#, dac. te si#-i /i$nit, sp'ne-#i.3 39', do#n'le3 a# r.sp'ns. 3@.r. note ,alse3 r*se el c' icnete lente din $*t. 3:ti' ,oarte &ine c. te si#-i /i$nit. E la #intea coco%'l'i. 9-ai *ncotro, rec'noa%te %i t'.3 3@oarte &ine. Dac. -ine-i. 6*nt.3

R*se c' %i #ai #are po,t.. 32n s,*r%it3 t'%i el 3dar ad#ite %i t' c. tre&'ie s.-#i ia' #.s'ri de protec-ie. 6-ar p'tea s. -i se ,ac. le"a#ite, s. #. p.r.se%ti *n plin. strad., *ntr-o ca,enea, &a c"iar aici *n tren. 1ine te c'noa%te, la 'r#a 'r#ei.3 39'-#i e ,el'l3 a# o&iectat e'. 38oate. 1ine %tie. :i pe 'r#. vei ,i pedepsit. )n pic'le- de carcer., %tii asta3 *%i le$.n. -i$ara *ntre &'+e. 3Ac'# *ns. las.-#i #.car il'+ia c. %ti' s. #. ap.r. 8'n*nd alt,el *ntre&area4 *-i convine73 31'# vre-i d'#neavoastr., do#n'le.3 39'--i convine deloc, dar da-do#n'le .sta al t.' c'r$e prea '%or. E%ti de $'#ilastic, 1iccio. > *ncase+i %i "opa e%ti la ,el ca-nainte. 8arie+ c. taic.-t.' era -.ran. Da73 3E ,'nc-ionar3 a# sp's. 3At'nci &'nic'l t.'.3 3Avea o pr.v.lie, &'nic'-#e'.3 3;ine, at'nci str.&'nic'l t.'. 6. n-o #ai l'n$i#3 se enerv. el. E%ti prea pr'dent. 8rea #'l-i da-do#n'le ca -.ranii, %ti' e'. 1are -.ran +ice #ere' da %i-n ti#p ce-%i de+$roap. carto,ii *-i sap. %i -ie $roapa. 6#iorc.ind'-se *ntr'na, ,ire%te.3 A# t.c't #*lc, str.d'ind'-#. 'n l'n$ r.sti#p s.-#i ale$, s.-#i *n#oi s.-#i aprind o -i$ar.. 39' #ai vor&e%ti7 ;ravo no'.3 rel'. el. 36p'ne adev.rat4 dac. ar #ai ,i ,ost cineva *n co#parti#ent'l .sta idiot, ai #ai ,i +is da-do#n'le %i n'-do#n'le ca #ai *nainte, *n le$.t'r. c' porto,el'l7 6a' n'7 3De ce n'7 1eilal-i pentr' #ine s*nt +ero3 a# r.sp'ns. 6e l.s. *n voia 'n'i r*s *n-ele$.tor, *nc'viin-*nd plin de vioici'ne. 32-i dai dr'#'l. ;ravissi#o3 t'%i el iar.%i. :i-at'nci sp'ne-#i, sp'ne-#i4 te-ai decis c. e #ai &ine s.--i ,ie #il. de &iet'l cre%tin aici de ,a-. %i-a%a #ai departe. 1orect73 39', do#n'le.3 3Ia te 'it.4 n'--i ,ac #il.73 +*#&i el -'$'ind'-%i ironic &'+ele. 39' %ti', do#n'le. 9' cred.3 3<e+i c. e%ti de $'#ilastic73 rel'. el #'l-'#it. 38rin 'r#are4 n'--i ,ac #il., #il., #il. cre%tineasc. vrea' s. +ic, *n pl's te s'p'i, *-i ,aci datoria, da-do#n'le -i-e la-nde#*n. etc. etc, deci te si#-i *n post. A%a-i73 3<oia# s. +ic4 d'#neavoastr. n'-#i ,ace-i #il. *ntr-'n #od st'pid %i oarecare3 a# *ncercat s. e5plic. 36i$'r. 6i$'r c. da. At'nci, s. vede#. 0ai *nt*i a# +is4 de-ar veni dita#ai potop'l. !' ce-ai *n-eles73 se aplec. el ni-el #ai *n ,a-., c' 'n +*#&et c'rios. 3A# *n-eles a%a c'# a-i sp's d'#neavoastr.. 1eva *#potriva +.d','l'i .st'ia3 a# r.sp'ns. 39ici vor&., de%tept'le. Las. c. 'n potop, potop'l ar prinde &ine oric*nd. Las. c. era vor&a de altceva4 l'#ina, $*ndea# e', l'#ina, n' c.ld'ra. 1.ld'ra e doar 'n re+'ltat. L'#ina, +icea# e'3 preci+. el st*lcind sila&ele 3l'#ina e t.c't., sc*r&os de t.c't.. 8e c*nd ploaia creea+. +$o#ote. 1' ploaia %tii 'nde te a,li. 2nc"is *n cas. sa' s'& 'n portal, 'ndeva. 8ricepi oare7 Ac'# n'--i ,ac #il.73 3Da, do#n'le. A%a da3 #-a# silit s. r.sp'nd. 0i se *nv*rtea cap'l din pricina vor&elor l'i *#pro%cate ca ni%te #itralii, *nc. #i-l si#-ea# v*/*ind. 6e rela5ase re+e#*nd'-se de sp.tar, cople%it dintr-o dat. de plictiseal.. 3Da. La nai&a3 ,.c' el apoi *ncet. 3=icea# de #ine, n' de tine. 1e tot p.l.vr.$esc. Ar tre&'i s.-#i tai li#&a.3 6e *nveseli iar.%i *n ,el'l l'i r.'t.cios, *%i scoase p'-in li#&a %i c' dreapta ca ,or,ec*nd, contin'*nd s. r*d., ,.c' se#n c. %i-o retea+.. 6e *ntrer'pse c' o str*#&.t'r.. Apoi4 3Ai p.r'l ne$r', ia +i73 31"iar ne$r' n'. :aten.3 3Ai v.+'t ce ne$r' s*nt e'7 1or&3 inton. el or$olios. 3:i ,e#eilor le place p.r'l ne$r'. !e ,ace &.r&at, a%a +ic.3 2%i plec. deodat. ,r'ntea. 3Ei, nici 'n ,ir al&, a%a, din *nt*#plare73 39ici 'n'l, do#n'le.3 0i-era $rea-. de la -i$.rile ,'#ate %i #. *n-epa %i ,oa#ea. 0-a# $*ndit la sandvi%'l din vali+., dar n-a% ,i *ndr.+nit s'& nici 'n #otiv s. #. ridic *n picioare, s.-l scot %i s.-l #.n*nc acolo, *n ,a-a l'i. El *n sc"i#& *%i e5trase din &'+'nar'l interior al "ainei 'n ,lacona% s'&-ire de piele %i #etal, de%'r'&. dop'l, &.'. 3>ri&il la ora asta3 se *n,ior. el. 3Dac. ve+i c. trece vre'n #itocan de ,eroviar, c"ea#.-l.3 2%i re+e#. t*#pla ca s. se odi"neasc. %i c*nd colo di,erite e5presii *i sc"i#&ar. c' rapiditate e5presia. A,ar. se s'cceda' t'nele, co#parti#ent'l ,' invadat de v*rte/'ri de aer '#ed. > #are pic.t'r. 'leioas. #i se *ntip.ri pe pantaloni, alta *i atinse l'i *n treac.t ,r'ntea. 3La Genova ne opri#. 2nne&'ne%ti aici3 &odo$.nea tot el re+e#at pie+i%. 3:i-o s.-#i ,aci s,*nta ,avoare s.--i sco-i 'ni,or#a. 1red c. ai 'n cost'# civil.3 39', do#n'le.3 3A# s.--i c'#p.r e' 'n'l.3 R.&',ni4 39' vrea' s. par *ncredin-at #*inilor carita&ile ale patriei.3 2%i scoase, *%i desc"ise, *%i pip.i ceas'l. La dreapta se ivi din no' #area, 'n v.l s'&-ire de 'n cen'%i' #etalic dincolo de case c' o $eo#etrie de+ordonat.. 3)n controlor3 l-a# averti+at. Ridic. &ra-'l ca s.-l &loc"e+e. >#'l se aplec. *nainte *ntin+*nd 'n c"ip l'n$ %i #elancolic. > &and. a'rie *i *ncon/'ra c"ipi'l. 3Do#n'le c'# te c"ea#.3 *l acost. el c' 'n $las %optit t.ios 3e o&li$atori' s. asc'lt.# porc.riile astea7 A-i dat o le$e *n sens'l .sta73

3 0-a# re+e#at %i e' ca s.'$i controlor'l.r'ntea.rie n' se poate s. acas. la "otel.'te p'-in #ai *nainte.torii. *n sp.r. <ede-i *ns.ale nea%teptate %i toride care se r.. D'-te la &ar %i ve+i dac. 3Dac.tar'l de l*n$. 3I#ediat. do#n'le73 se concentr.-a#ia+.er s.rii. 8e la #ar$ini ie%ea' la vedere . a/'t. G"ivece c' #'%cate pr.ea s'nete pe care n' le a'+ise# p*n. ro%esc. c'#p. 6.oarte *n$ri/it #'ltiplicat *n re.. de-a%a ceva73 #. D'-te spre port4 a%a po-i s.r'n+e de salat. o#'l. o privire de consens. *n sc'rte sacade de t'se. 6e . a' sandvi%'ri accepta&ile.car n' st*n/ene%te vederea. li&er.tar. *n pant. c"elt'ind o s'#.n*nc.iin-.enea. Da sa' n'7 Ac'# vrei s. A# si#-it c.-#i ad'c..4 to-i *%i pierd n'#aidec*t #in-ile.c' el tr. te #ai 'i-i %i d'p.-te doar. de ilaritate.. sc"i-*nd 'n sal't st*n$aci c' de$etele la vi+ier.oa#e3 r. 3> #in'ne3 . 8e sc'rt.ve+ie care nici #.ila' *n ciorc"ini de-a l'n$'l 'n'i +id. At'nci se l.lalt. de aer.din spatele te/$"elei era plin de pete sc*r&oase. At'nci d'-te.steia &leste#ate. <a tre&'i s.r'l . #.-l stin$i7 2nsea#n.lo$eala asta p'&lic.-n clipa aceea.cise o#'l.3 31are . .el de *n.oarte s'&-iri de pra. 3<rei s. el .oc de pistol *n el73 Al'n$i $*t'l.n*nc3 a# r*s e'. pentr' #ine. 9-ai #ai a'+it niciodat..a-a $.. #*na dreapt. c' #ici s'$"i-'ri sla&e de satis.'l$ere din *ncr'ci%.. 1o#en+ile s*nt *n va$on'l resta'rant %i ac'#.#. co&or*toare. s. #etic'los la aran/area precis.rile de linii. 9e pli#&ase# apoi *n pas rapid pe o strad.r'n+i%'l copacilor din #i/loc'l pie-ei.+'t 'n .or#e s'& .3 se r..-i . 8rin vitrine. !rec'ser. i#ediat3 . 'n &. p'pa 'nei nave r'$inite. . 30*nc. Era' sandvi%'ri de diverse .s'cir..ac-ie. 9' prea c'rat3 a# +is e' revenind.t. Ia 'n'l de /os4 de-asta s*nt l.'ite de.r. &'le de saliv... )r#a' s. perec"e3 +ise el *ntr-o cri+.3 0-a# ridicat. 0. 8is. "*rtie .riile astea. 36*nt c' c*rd'l *n orice port #are. :i r*dea. a# v.ace . disear. l-a# v. #*nc. ?i-o . capte+ din cati.r'n+e 'scate.4 3Ia. tra$ 'n .$*nd *n piept c' delicii pri#a $'r.i . &on'rile de la diversele c'#p. str. Deci4 re+olva-i rapid... 39' e%ti c' #ine ca s. d'p. . I#ediat *ns. Dar n' le sp'ne s.c't. :i ne$rese dac.dea# /os vali+ele. 39i-ic. l'. 31ele o&i%n'ite. )n'l din p'-inele care #ai a' ca#ere co#'nicante. tre&'ie stinse toate. c' &ra-'l petrec't pe s'& al #e' ca s. .-#i prind. 8*n. lipseasc.ia nod'l de la cravat. vesel %i t.+'t revenind'-%i. de-a l'n$'l re+e#. el pe nea%teptate.ri doar lipind'--i p'ternic 'rec"ea. . pe care-l p'teai 'r#.le-easc.. stins.ie livrate pe sear. #ii de tren'ri.. 0-a privit o clip. Ra.c't &aston'l. 0-a# lipit iar -eap. 39a--i-o. #*na care pip. 'nde el. dar pa%nic. )it. c*teva ret'%'ri %i c's. do#n'le73 o#'l clipi din pleoape. el *n der*dere. A&ia-a&ia ie%ea 'n . c' do'.aron'3 se #ai &'c'ra el.sa-i pe l'#e.n*nc.3 III 8'-in d'p. #'rd. c' vol'ptate *n voia #o#ent'l'i. o #acara. s'& 'n cer care-%i redo&*ndea vi$oarea.'+or'l.. *n col-'rile $'rii. 3. 6oarele e5pedia . 3> #i+erie..-a#ia+. ne-a# repliat *n ca..iet'l de el cine %tie ce-o s.o#etat la v*rsta ta.iricel de #'+ic. 3:i d'p.n de sp. Deoca#dat. +&*rlind . c*nd n-a# #ai a'+it ni#ic.iat'l c' %or. *%i conte#pla p. apoi &atista care %ter$ea . A# s. st*rnind v*rte/'ri .3 %i lovi sec c' #*na *n#. vrei.rii . 38oate c.--i ast'pi 'rec"ile ca s. 3E ceva. dar ac'#. 8e #as. 3Repet4 porc. a celei st*n$i.*ia' *ncordate s'& pale de v*nt intense necontenite. :i noi4 i#ediat la "otel'l din ..sp'nse el sc't'r*nd $"ea-a din pa"ar. 31ine %tie ce nervi *%i .30.aci pe "a#al'l. dor#i. pres*nd'-#..ete73 a# +is e' 'i#it. 6tea$'ri #in'sc'le *n %ir . s'$r'#*nd'-%i vocea *ntr-'n %'ierat4 31e-nsea#n. era# %i e' la .3 3Desi$'r. 3Desi$'r.t'ra la #an%etele pantalonilor. povesteasc. 'n'l de in al& pentr' el. =adarnic *ncerc.olii #ari de plastic. alea. n' #.. c' indi.# la 'n'73 a# *ntre&at e'.r.3 &*l&*i cel. t*#pl.. do#n'le.c'se livid. to-i 'n'i soldat. Aproape .tar'l sosi c' 'n al cincilea B"isCD.ete. 9'-#i a#intesc ni#ic. Acela c' ra#'ra de pal#ier.3 2ntr-o c'r&. 31e #ai pra#atie s*nt. 6tin$e-i-l i#ediat3 pri#i el *n loc de r. 9ici o a#intire.#a%.*l. pe-aici.le5ele sticlelor.l't'r*nd'-%i *n .. 0i se *nv*rtea cap'l din pricina celor do'.# #ai *nainte printr-'n #a$a+in.a-.s.t'ri alc. a# desc"is $'ra c*t a# p't't. ro$. ver#'t'ri &. l'n$.s'ns. *ns'. do#n'le. 30i-a# pierd't oc"ii %i o #*n.-#i da' sea#a. >sp.rii. i#portant. pentr' onoarea -.eren-a pe care i-o arat. care se pierd'r.rase 'n cost'# al&astr'-desc"is %i o c.t'ia' ac'# 'n soi de evantai inter#itent *n /'r'l scr'#ierei. sav'r*nd #'te%te sila&ele in/'riilor pe care i le a+v*rlea#. tren'l *%i red'cea vite+a intr*nd *n Genova. tot #ai #'lt '#&let'l.n'%at. n' s*nt e' acolo acas. 0i-a scandat 'lti#ele ordine. A'+i trec*nd do'..ra$#ent din port. > pra#atie .. *n cele din 'r#.3 38re. de pe peroanele $.--i da' o or.-#i pierd %i 'rec"ile73 'rl. 3Di. s.3 0-a concediat *ntin+*nd'-#i o &ancnot. s. s-a st*rnit v*nt'l.r&ier &'n3 +ise el pe 'n ton satis. 8e c*nd d.

i tre&'it s. la c'lcare.eri +$o#ot'l pilei.. apoi 'n pe%te cen'%i' evol'*nd lent *n do'. 36-a *nt*#plat ceva7 se in. Dar c'# s.. pentr' D'#ne+e'.a n'. *n #*ini ceas'l4 32ntoarce-te la do'. de+lea$. c' do'.v. n' #ai era plin. %i #-a *ncercat va$ dor'l de ora%'l.'.*r%i el sec.a&et c*t *ncape. ap's'l era *nc.ine.a-a 'nor co%'ri pline de cr'stacee aspect'oase. 38redecesor'l t.erit c*t a# p't't s.. *#i ap. *nclin*nd'-se. atent. #in'sc'le.3 3. 0. *nalt. s*nt sin$'r %i la $*nd'l "ainelor. o recep-ione+.'$. 2i vedea# . El *ns.ier&ere st. din '#eri contrariat.sp'nse el sec.4 3)ite ce aer &'n.ri *n$'ste. t'strei s. c' privirea %i at'nci #i-a# rel'at dr'#'l. ce ie%ir. pe sc.sta.tate de oc"elari. 0i s-a p.. peste care #.+'t.rtat.etele. le scotea %i din piatr. .+nicia inevita&il. 6in$'r. la adresa osp.ie .t.vi-a c' a do'a co#and. nec'nosc't. A# *n-eles c. Resta'rant'l era p'sti' %i patron'l #-a #..+'t #are l'cr'3 a# r.. aceea 'n aer ca . tot'l *n ordine. la c. +i-i #ai departe. o vor&. '%a.. #-a# *ncovoiat ca s. v. I-a% . c. 0-a# oprit *n . nici #. vor&esc. a#pli. 3A% #*nca ceva. 39'-i ni#ic.a-a *n o$lind.s'ne pa"ar'l de pe t. 1' p. dar c' o .--i li#&a. n' 'it 'n +iar pentr' disear. vre'na dintre ele. la pil... #i-a# i#a$inat $est'rile l'i la #as. iar el.-#i ad'c a#inte %i invent*nd pe ici.. Deloc 'r*t. scap de $ri/.tar'l'i. 9' #ai t*r+i'. 9' se %tie niciodat. indi. . venind pese#ne dinspre o pia-.. 3Apropo4 ..sp'ns..r't insipid.r&ier'l le ocolea c' deose&it.voin-. )raG3 Dar #. departe. c' privirea a-intit. 31'# era73 *ntre&.tar venea *n .car patr'+eci de c"ile3 a# e5plicat e'.r't c. de casa ori de ca+ar#a #ea.3 A# *ncep't s. 1*nd a# ap'cat-o *ns.. sc'+a-i-#.erat s. B"isCD-'l s.il#.3 0er$ea# vioi c' toate c. 9-a# vor&it deloc c' ea3 a# sp's e'. 2n . 9-avea alt. r. c'lorile provele co%'rile aliniate %i #acara'a %i v*nt'l #i s-a' p. vre#e. de .oa#e3 +ise el.3 . . &l*nde-e. c*nd.tar #. ar'nc oc"ii *n l'n$'l port'l'i.ace... strada 'rca. @oarte *nalt.dat citea 'n /'rnal sportiv *n col-'l cel #ai *ndep. se strHnsese 'n $r'p de l'cr. si#-ea# transpirat %i ca# o&osit. de$ete . Avea# #area *n dreapta.t.r al&.sc't. Alt#interi disear. v*nt'l se potolise. se l.#as *n a%teptare.. 3<. ar . *ntr-adev.ir de p. 1a d'#neavoastr. Era &.c*nd "a+ pe #'lte caden-e de $las'ri.e#ei. 2ntorc*nd cap'l ca s. ne desc"id. a% .r&ier'l n' %tia c'# s.r't aran/ate ca pentr' o secven-.r'l ne$r'. %ti'. do#n'le. la /'#. torn 'n de$et &'n de lic"ior.ace#7 6coate# vor&ele c' cle%tele73 *%i pierd' el r..oarte #'lt. 9ici 'n . +id. 2#i si#-ea# oc"ii r. *#&r. D. 3Ar .sase 'n &ac%i% &'n. &..ir#.r'cior'l c' d'lci'ri. 2-i p'ne $en'nc"ii *n #i%care.'nd.73 #.3 3.-ie de p. 8er#ite-i-#i s.enea. $*nd'l acela #-a '#ilit c' #i+eria l'i. c..ata l'cra %i ea concentrat. dra$. el.&darea. ridic.s'r*nd'-#.tr*n. L. se repe+iser. pe colo. 9'-i ni#ic3 r.#pile de la nivel'l pri#elor eta/e n' se #ai le$. !reptat s. 8etele trolei&'+elor sta-ionate la cap de linie pri#ea' *n plin soarele dispers*nd'-l pe $ea#'ri %i s'pra. p'-in #ai t*r+i' ne a%e+ar. %i 'n +id ponosit *n st*n$a.erent care. dra$.d #*nc*nd *n .. 'n disc'rs. trei ori *#i ar'nc. 8*n.3 scr*%ni el. de a ne *ntoarce la "otel.cate *n portocali' aprins... 30anic"i'rista7 > sc*nd'r. servesc3 repet.. la dreapta l'i . a# v..s'rat din '%a &'c.na'. s. 1ontin'.'t*nd s.ar. asi$'r.cea' toate.. 3Dar era *nalt.3 36t'dia+. :i i#ediat d'p. o oc"ead.. %i-a# r. din '%a 'n'i &ar..ac-ie c. &ine3 r. la 'n$"ii.-#i #ai . de$ete de ap.. . al. =i-i...c*nd $est'ri #*nioase *n direc-ia .ni-i %i c"iar cerc'l de v'iete s'rde %i voci. -in piept v*nt'l'i.-l v. silise s. 0i-a# dat sea#a c' st'pe.3 A. do#n'le3 +ise ea *ntrer'p*nd'-se. pentr' #a#a.3 s.Ridic. *nc*ntat c.3 3Ei.r.c'se s. ci opri#a. <*nt sa' %i #ai &ine ploaie..c'te c' 'n s.t'ri de 'n c"io%c de +iare. c' o #are dorin-. i#ediat 'n osp.riei c' oc"i lipsi-i de &'n. . #i-a trec't prin $*nd. 1'ra/. seac.i ..i tras 'n %'t. 1e . 3=icea#4 pe dr'#. 'n 'cenic po#. ca s.i pre. *nceap. A# $'stat din *n$"e-at... r. a# plecat de . rete+at. dar #ic'-. 3:i c"iar aici.r&ier'l .tori de la transport'l 'r&an . o #'l-i#e de ec"ipa#ente port'are. > il'strat. pia-. se ar. :i n' %ti' c'# se . 2nalt. #.ine. 6a' *ntorci cap'l c*nd le ve+i7 8r'nc no'-n. ras. insist as'pra 'nei . l. do#n'le. li&ertatea asta #i s-a %i p.tre port.7 @oarte *nalt. 3<-a# sp's tot. )n osp. pe care #-a# .ie.sa %i el cap'l de/a *n$re'iat de ver#'t.e-e de ta&l. E . Fi$odie sc*r&oas.. d'p.etei.r&ier'l c' voce sc. ai *ncredere7 2i pl. de a-#i p'ne "ainele noi. Hai. A%a tre&'ie s.#. > &o$. .. opresc.. *n pr. alar#at. 0i-a dat prin $*nd4 'n +iar. *n el deloc lini%titoare. 0er$*nd c"iar pe l*n$. intero$.toarea . anal.pit *ntr-'n $ol de aer care n' alina.# *ntr-o ca.sp'nse el c' #'lt. A# ales repede de pe list. 3!e ro$.lia l'i ca 'n intestin. 3Da. *n cre%tet. de dincolo de +id. 3Dest'l c.lacona%'l de &'+'nar se vede c. a# "ot. 0anic"i'rista se %i instalase $"e#'it.or#.p*nit.r. o&r. sc'+a-i-#.s.ic*nd'-%i respira-ia d'p. de do'.3 31ele din port7 9-a# v.. p'tea# &i+'i pe setea l'i.... p'nct'l critic. @ata se *nclin. 3De%teptarea.r*t s.'. )n drept'n$"i de cer de o #are l'#ino+itate acoperea acea no'.. 0ai &ine n'. 2%i l'.ost &ine s. . 3Era *n '%a 'n'i &ar. palid.p'n'l asc'nse cicatricele %i ci'pit'rile acelea *nt'necate. n' pot s'. preoc'pare.--i sea#a c*nd #ai %i *#p'n$e. c' 'n ta#pon de vat. 1iccio3 $las'l *i era cal#. La 'r#. %i #ai atent.+'t c*teva &irt'ri care se precipita' *n /os.r ne$r' de tot. pila4 3>". *nvelit *n prosop'l d'&l'.redel parc. $ri/. &.a-a #ea. n-o s.oarte &ine3 #ai +ise el.

pro5enet.# #ai departe. apoi se la#entea+.'7 9' vrea' s.rile la *nde#*n. 2ncet. do#n'le..car o or.3 +ise el poc. te o&li$. .. Aproape n' #ai vor&i.t't. 1er'l se cocea *ntr-'n verde *nc"is.i vr't s. ai p'tea trece drept pro5enet73 3E5act. 9ici o $ra&.. c' a%a ceva. 8'ne-l acolo. *n c"ip de apro&are ironic. control*nd-o prin lovit'ri de pro&.3 s'r*se el *n $ol.r.-te co#od3 +ise el. %i disp. D'-te.# #*ine.. scrie. vol'#inos *ntr-o "*rtie i#peca&il.3 0i se op'se c' o voce care devenise *ndep.3 .tr'ndea *n oc"i ca 'n ce str..t'r. s. ar . o s. 0*na i se #i%c.. *n &'rd'. &'na dispo+i-ie *n dr'# spre "otel.rat73 3Da. deta%ate. @. a l.. *%i str*#&a $'ra. i#a$ini ale 'nei l'#i care n' era a #ea. a%tept la &ar l*n$. Dar tot ceea ce privea# *#i p.r'l ne$r'. 1*nd #.#*nt4 ni#ic #ai $ro+av dec*t s.it..7 8ielea al&. 9' #ani. #. Dar n' sla&. c' #*na *n#.4 n' s*nt $ata *nc.&'%ite. 6e a#'+.3 A# citit #ai departe p*n. *n#. de carne &. n' 'it.t'l'i.tate de or. Dar n' %i pielea.3 . desp. 3<ali+a e pe #as.. nici cel #ai #ic interes pentr' op-i'nile #ele. s.*r%it..# s-o p'ne# la c'tie. de l'#ina prea cr'd. n' prea %tii. l. 6.n*nce nici o &oa&.l'3 r*se el e5citat %i d*nd din picior. 1. ne ar'nce o privire.l.. !e c"e# peste I /'#. opresc de%i $'ra #i se 'scase.-i ad'c o #ap. #. &. distras. 1iccio4 o s. ad*ncit *n +iar'l l'i.3 3Ei. E .#ase s'spendat.3 *%i sc"i#&. ne*ndr. 1are t'r&ea+..rat 'n +iar. .. el s. 8ac"et'l vol'#inos c' "ainele noi +. La drept vor&ind.3 2#i cer' s. r.t. A #ai &. 39'-#i . %i s'&-iat. 8e al&ea-a pernei . o .3 3Da. 1iccio. nici #ai p'-in.ace pe idiot'l dintr-o dat. )ita# s. a# a%teptat. 39'--i .. 0*ine tre&'ie s..r. .'t ceva *nainte de plecare %i a tre&'it s.t'%.'t. n'.t'ri .-l pe cel c' dr. ce73 39' prea %ti'. &a c"iar advers. *n de. atent. c*nd4 3De ce a&ia #*ine c' aia %i n' i#ediat73 a# *ncercat s. -i le citeasc.7 Dest'l.a' departe.. *nso-e%ti4 #.rtat. 2n vali+a #ea. 3> .-sear. c' . si#'lat. apoi ie%ir. de+&rac. cineva pe toate.'#a. 39'.. &aston'l de &a#&'s despica vesel aer'l din . Din !orino7 @oarte &ine.tori #*ine noapte. <o# c. !re&'ie s.s*nd 'neori s. #. din 9ord trei+eci %i no'.#. 'n c. ce-i parc'rse #etic'los c' ar.. 30*ine o c. 39ea$r. c' "ainele noastre noi4 o e5perien-. 9ici #.t.dea *n ca#er.sp'nde ceva.a-a noastr.oarte o&i%n'it. Dar t*n.san..initiv. c' #*na st*n$.sa nici o 'r#. ne $*ndi#.i5. 1e nai&a vrei s. c' scr'#iera %i ceasornic'l %i -i$. #are.. *n.ila %i d'p. 3D'-te at'nci.in. 3Gro+av.astona%'l o&lic al 'lti#ei litere p'-in lipsi s.c't e'. e #*nioas.3 6t*nd pe pat. . care c. 'n a!!! .tr'nse &*+*it'l li. la s. ce con-inea plic'ri %i .3 3Dar e'.t'%. dintr-odat. 9' seara.3 A/'n%i s's.. Da.ac 'n &ine.ilei.. 'n #or#.'l'i.cie. 2%i recap. a. rapide c' &aston'l. 9oapte &'n. De d'p.3 a# . +id p. *#pre'n.7 9' cred. de #il.ace c. #*ine. din spa-i'l .t*nd to&a s'& #as.ir a&ia percepti&il de nelini%te *n si$'ran-a o&i%n'it. 9' %ti'. 9' voia# s. 0*ine. peste partea r. La #as. +id'ri tranda.s'r. 6e pre. *n c*teva #in'te o asc'lt.. /'#. &ancar..t. :e+i. c' 'n o' se s. 1*nd e%ti la p.ir#ativ din cap..erent de cerere.aron'..3 A# *ncep't4 32nalt. o $r. ?i-o a#inte%ti pe veri%oara #ea #.r'l4 nici #ai #'lt.e#eie de #ari di#ensi'ni.r'#oase an'n-'ri #atri#oniale din l'#e. A# s'te ca . si$'r.. pentr' D'#ne+e'3 contin'. sp'n asta.'#a sin$'r.+nind s. do#n'le. sp'n. c"e#.tor'l cont'r'rile.. -i$ara se .c' el *ntin+*nd'-#i #apa. #er$e# acolo4 t' *-i -ii disc'rs'l4 apoi #..r*nt.ile c' antet'l "otel'l'i.. 31ite%te rapid. 3Despac"et. se %i c'lcase.5I te#pera#ent artistic3 +ise el *n s.'nc-ionar. 1rede-#. a cear%a.s. alta.--i a#inte%ti &ar'l acela. de parc. 6. 39-ar ... &'ne rela-ii dore%te c'no%tin-. este o #ap..$'-a distins.-#ea.-#i atin$. . 1iccio. sportiv. 8*n.ra&il. :i d.n'%at..3 A# asc'ltat %i #-a# oprit o clip. E dintre cele &'ne.....-i scape 'n sc'rt acces de r*s.c't e' o&osit. :i pe 'r#. l-a# *nso-it de /'r-*#pre/'r'l ca#erei. De ce -i-e tea#. *ntr-'n resta'rant #elancolic de p'sti'. asta e3 a# replicat c' st*n$. +*#&easc. D'p.# #.ie &ine. indi. 9'-i a%a c. o liter..redon*nd o vec"e can-on. diri/a c' #*na prin aer. n' ias. 3A".7 1.c't.ie tea#. apoi 'n ă. vor&e%ti c' ea7 1' tipa aia73 R*se satis. 3Dec'pea+. &ra-'l. E-adev. ve+i. +ici7 6. voci.irii %i cen'%ii se relie.sta.4 31e e r. n'. A%a-#i place.a-a i se deta%a *nvine-it.' este7 6. Le colec-ione+ pe cele #ai "a+lii.oarte #are d'p. plec.. el $las'l.it indesci.3 +ise el o&osit.3 3!'.. ni-el /a#&on %i o s'p. *n scr'#ier. *ncep' s.r. Al&.n'%at.. 3E pentr' #.est. 2i sp'i adev. cine+e *nainte de a ne *ntoarce la "otel. Ea r. . 0i-o ca'-i..ar#an'l din spatele te/$"elei a&ia catadicsi s. Atinse str'$'rii . a%tep-i %i incident'l e-nc"is.3 <r' s.dea a.31' p.*r%it'l celor do'.cea pe 'n sca'n. ast. 3Ai c'#p. n' avea pielea prea nea$r.i #ai &ine ac'#7 De vre#e ce s*nte# aici. *n pi/a#a.r'#oas. . *l a'+ea# . *nalt. 3Ai 'n stilo'73 2%i spri/ini #apa pe $en'nc"i.. 39' te scandali+a.rea &r'sc . la picioarele pat'l'i. el. D'p. Dar ce r. de via-.-i de coloane. !' s'pralicite+i. 2-i dicte+ adresa. *n trepte pe colin.3 31e #*ine73 a# . 'n c #are. 3E5act ce voia# s.. Are 'neori cele #ai . El .4 cea #ai &'n. 'n .r.-a#ia+.

.ereastra.r&.r.r* el. t' cre+i c. 'n .al. "ai. 9-a# av't c'ra/ tot'%i s. o&iectele era' toate aliniate #etic'los pe #ar$inea c"i'vetei. @.'$. v.rii. A# v. n'-i #ai a# *n . 9-ai via-.--i iei t.ec-i3 a# r. Hai. .+&'n. l*n$.cere. r*d. pe sto#ac. 6ticl'-a de B"isCD era pe noptier. t*#p. dar %i c'prins de &'c'ria ira-ional. a# citit datele4 trei+eci %i no'. te po-i salva ast'p*nd'--i $'ra. Era cald. c' oc"elarii.ara l'cr'rilor l'#ii acesteia ca s. le ironi+e+e. 3Ac'# d'-te. . #.-#i de#onte+ %i cap'l.te%te c"ip'l %i il'+ia de a-i %ter$e instantane' %i pentr' totdea'na orice a#intire.#as o clip.i tiv'rile #Hnecilor de s'& care ie%ea' #an%etele c. n' cre+i c. L*n$. victi#. vali+..$*nd'-%i $en'nc"ii *ntr-o pedalare rapid. alt'l picioarele de pe pardoseal. Apoi do'. D'te.'nd. D'&l'l . 2ntors *n ca#era #ea #-a# a%e+at pe #ar$inea pat'l'i.c' ridic*nd'-se *n picioare. o i#a$ine .-i conte#pl' *nc. destin+*nd'-%i %i retr. &anale *ndep.'l picioarelor #-a# aplecat ca s. A# ren'n-at. avalan%a aceea #ai #'lt speriat dec*t /i$nit. 6*nte-i ni%te c*rpe. s...pa. 3@oarte &ine. 1ar. #'l-'#it. dar .sp'ns.. Revolver'l *n toc. Dor#i.t't. 2n v*r. de#ent. %i d'lce *n pod'l pal#ei..3 3Altceva n' %tii s. din pac"et'l a&andonat pe #as.'$iat *n ca#era #ea. 'n s. 0-a# *ntins din no' c' oc"ii *nc"i%i pe perna cald. 3Da. 3Dar v. 2n #od la%. dar dintr-'n col. #. se a%e+. .%i. de d'#inic. des.%i-a.#ase *n stare de ve$"e. Asta-i re$'la. De tine %i de to-i cei care--i sea#.n. n' #.#. perii.3 3Dac. eco' *n t. #iros de aer acid st. &.. 6e roti *n /'r'-i.a-a *i ap. *nt*i pe 'na.d c'#va c..3 A# *nd'rat toat.. o dat. po-i. :i n'#ele4 @a'sto G. 36i$'r n' par 'n v*n+.3 Ad.onat.tor.. pip.oarte *ndep. 3> s. a$it*nd'-%i ener$ic %old'rile. aprins. el ne*ncre+.. $*ndesc la ni#icnicia #ea.n'%at. ale 'n'i d'lap.rei spai#e. protec-ia oc"elarilor. a/'t. #. *n val'l de soare dinspre . la s. a#&alat.. 1' cravata *nc"is. ap.. a n' %ti' c.. d'-te %i tra$e la a$"ioase. prindea s. Dar #ie p'-in *#i pas. n' alta.ii %i t' #'l-'#it4 . resta&ilesc propor-iile 'nei '%i. )n soi de *nveli% al& *i *ncaps'la e5tre#itatea &ra-'l'i st*n$ rete+at. de toate +ilele. de#onte+.or#a aia anost. st. '#erii. 1' o#enia voastr.4 3E' tre&'ie s.. el. o dat. 31ad &ine7 9' s*nt sc'r-i73 38er. c' $ri/. desc. ca#er.. 39' .ir#ier73 *n-epeni el *n po+i-ia de drep-i.'l'i. parc'r$*nd lent tot'l de /'r *#pre/'r p*n.%ii al&astre.lp.+eci de ani ai t. desene+e sla& cont'r'rile /al'+elelor.ic.ereastr.a-a oc"ilor c"ip'l. *nc. e5pri#73 3Hai s. #ai av' p'tere s.ac pac"et'l c' "ainele noi. *n a. %i #-a# re. 6o#ni.tor de *n$"e-at. 6. A# #irosit apa de colonie.rea ca o #asca a #asacr'l'i. 'n tri'n$"i d'r..tate. -i$ar.2n ti#p ce scria#. De%teptarea la opt. pe el.3 6e de+l. A&sol't. *ntr-o ra. *nc. de colonie. de+artic'lat *n coate %i $en'nc"i. Fos. 2#i si#-ea# picioarele a#or-ite. do'.*r%it. po-i sc. a# l'at o -i$ar. sp'i3 protest. A# t'%it.l'ierat al 'n'i tren s-a #ist'it .rtate. .ie p'-in %i. 2%i #ai sc't'r.n-'i dintr-o dat. *n *nt'neric. #-a# $*ndit. re+ist p*n. a dispre-'l'i %i r.3 6e str*#&. 2n spate *i si#-ea#. La . apoi pe cealalt.7 )n in.ci asta e%ti4 ipocrit.rat so#n.oarte rece. Dac. respira-ia.i cara$"ios. A% p'tea s. c' #*na ri$id. 0.i ipocrit.oto$ra. e+it*nd *ntre ideea de a-#i i#p'ne s.%it *n ca#er. :ti' c. 9-ai s*n$e.r.+'t actele. &ine. 9-a# s. ave-i nevoie de a/'tor3 a# +is. ridic*nd lenevos #*na *n#.. *n ne$ativ sc"i-at. Lipse%te de-aici. > l'#in.-n tine.rtat al con%tiin-ei #ele r. in'l era de 'n al& e5cesiv. c' din-ii str*n%i4 30ai ales n' . o str.d'-.+'t n'#eroase cravate aliniate pe .'#e+ o 'lti#. A# r. . 9' se #i%c.'l &aston'l'i atinse #an%etele pantalonilor. peri'-a %i pasta de din-i.er. 'n &'rete. le .3 6e d'se la pat. deodat. ac'#. ne#i%cat. a# p. Dar 'n cost'# de in tre&'ie s. i-a# v.lacon. 2n &aie. Asta s*nt cei do'.-te. 0i-a# de+lipit 'n'l d'p. sticle. c' si$'ran-. 'ni..oarte &ine. te aran/e+ pentr' tot rest'l servici'l'i #ilitar. s. IV 1' v*r. tra$ c' oc"i'l. Dor#ea. *nc.i. 0-a# tre+it *n toi'l nop-ii. :i s. #i s-a p.p'n *nc. L'#ina din cealalt. 1'# ar tre&'i s. 1. dar cap'l lipsit de 'n adev. )n sac de cen'%.r. Re+e#at de perva+ a# vr't s. . st. *ncerc*nd s. #etalic. a# desc"is . la &o#&e'l panto. la c'loare. c' -i$ara insipid. =$o#otele ora%'l'i se a'+ea' ca 'n +'#+et p'ternic.. a# tr*ntit 'n sca'n. 3:i ac'#73 . 2ncerc*nd s.oi-. 3<. Dac. de "*rtie *ntr-o c'tie din vali+. s'& c.r't ireal.rnat. de ani. #er$e#3 se "ot..#. si#-ea# #esc"in %i st'pid. #ai seci %i #ai stridente cele de la $ara din vecin. *necat..ac.

0*ine. Apoi tentorci s. 3?i-o ad'c alt.+eci de #etri. 6i$'r n'-i sp'i73 39'.st'ia . le$ate. iar s's o . contrac-iile nea%teptate ale &'+elor. 0iros'l ei ne-a in'ndat ap.rii. o le$i c' o s.&'%ite se rosto$olea' dincolo de +id'ri.d.leste#at. > &.3 3!o-i +ic a%a. a#a&ilitatea voit. 3E poate o or.%it *n.oarte o&osit. ridic*nd $las'l4 3. &ine. 9-o# . 3Asc'lt. n'-#i c'#p.4 32n septe#&rie plec.r'#'%el. @e#eia desc"ise.-i pro#it at*ta3 %i-a# pron'n-at ci. ia 'na din ele ini-iativa. *n$'st.i venit prea devre#e73 se *ndoi el. parc. #.ar&ara. ne e5a#ina c' pr'den-. printre &ar'ri #ici c' aspect i$rasios %i *nt'necos.#*i aiciG3 +ise ea indic*nd'-#i &'c. Ra+e de soare c.3 #-a# oprit e'.ravo.sp'ns. s'doarea. de-a ei %i ea a venit /os ca s. da3 a# #in-it e'. ce-a# p.-%i %tear$.r.3 36i$'r. 8rea cald3 se *#potrivi el ep'i+at.3 1ontin'. Doar do'..r'n+e *n$. ias. Ac'# a%teapt. 39' #i-ai ad's *n$"e-ata3 +ise ea. 2%i le$. el.tor.iden-e %i veni p*n. care e #'rdar. te $. 6. 6-a d's s-o ca'te o prieten.ete #. 3A tre&'it s. tricotat. dat.n*nc niciodat. c' port'l..3 2%i d. A# parc'rs toat.tre port se ivea' d'n$ile 'nei #. a# ales o ca.3 L-a# l.da' nelini%tea. n' #ai #. de s'& 'n portal. > c"ea#...a-. 3:op*rlele n' se las. spri/inind'-%i de ea doar &.r'l3 #.. 3Repet4 a co&or*t an'#e. *nde#n.. 9'#e o&i%n'ite. 'rc.r&ia %i v*r. la #are. s*nt do'. vino s.er.ria. %i-o d'ci la pli#&are. 0irosea a talc &orat. pe care %i-o p'se repede *n #*na st*n$. ea *#&'.l&enite %i "*rtii r. G.ine.sesc aici3 a# r*s. 9' #ai scoase nici o vor&.. > ca. 6e opri &r'sc.. sp'n c. din ce *n ce #ai repede din pricina irit. stors de p'tere *n spatele -i$.nat. se lovise de vreo #o&il. pre.3 3E%ti 'n prost3 se *n.eti-e c' tors'l $ol. o v. strada. eta/e ale 'nei sc. c' 'n ciorc"ine de aparate . > '%. 8e nea%teptate iritarea #i-a disp. #-a# si#-it concentrat %i decis.#*n. te-a# . 39' %tia# c. n'. prinse.. 3. 3Aici.3 3)neori da. Era transpirat.*%ie de cer ce se *ntindea o&lic printre pro.. la #as.s.ar&ara7. la con. A# a'+it 'n +$o#ot s'rd de dincolo4 c' si$'ran-.r* s. . el c'prins de nelini%te %i scoase la iveal.rat..3 3F'ri pe ini#.3 9e-a# a%e+at la o #as.iecare de$et. a# r.sat la te/$"ea'a 'n'i &ar. v.rie.ri decolorate %i a. p*n.rtare..#ase de la pia-a de di#inea-. 9ici 'na n' #i s-a p. 3!' r. Dinspre 'licioarele a&r'pte care se precipita' poso#orite *n dreapta #ea c.n*nc.3 31ea de ieri7 6i$'r73 3Da. 0-a oprit c' 'n $est iritat.d %op*rlele. Dai t' o rait. E sin$'ra '%. %i *n cele din 'r#.'$i# de-aici.rat.oto$ra. v.rii pe care-o si#-ea# *n corp.post. din oc"i de *ndat.. 0irCa.c't.erestrelor.. #er$e#3 s'spin. Apoi.3 Era doar aparent cal# %i vesel.#as t. &.3 3. Din &alcon spiona 'n oc"i.enea. 1orect73 38oate e cel #ai &ine. r.ice d. la ad. 0er$e# *ntr-'n loc c' +id'rile pline de %op*rle. c*nd a# *ncep't s. el c' $las'l stins. 39ici o disc'-ie despre &ani. s.rat.. apoi se "ot. 3)n pa"ar...t.tr*n.'. ca o r.'ntr'. treac.ra.3 3Da.'rie ea. *ntre&are.t. A# a%teptat s. trei. c' #*n'-ele $ri/'li' str*nse la spate. <oci *n.7 6'n.il'rile acoperi%'rilor. 9' #i s-a p.n'itoare. Era li#pede voin-a de a n' da $re%. apoi &oti%or'l 'nei . 6i$'r c. c*nt.sp*ndea' i+'ri de 'lei ars.n.late la #are dep.3 39'-i adev..3 36.73 . a $las'l'i tr. :tii73 3=. $"e#'it. el .rir. 9'-#i place-a%a. se desprind. rest'ri de . L'#ea #.r't potrivit. al&. 9' s*nt c*ini. pe strada asta.oricic. proast.ert de ceas #ai t*r+i' 'rca# pe o strad. 39i#ic73 32nc. n' %ti' dac. dar o #are departe n' asta de-aici. 3. 8rin+i 'na. 9' sp'n #inci'ni. privind'-ne c' oc"i critici.. 1e rost are3 artic'la el. n'-i sp'i l'A #a#a c.#. spel'nci %i &ode$i.cin. )n s. nete+ind c' nervo+itate .-i -ii de 'r*t do#n'l'i .d' s.'73 3=. %i r. &atist. do#n'le. 36*nt *n ordine7 =i.3 3Da.r't o adev.3 protest. #a#a *n$"e-ata.'l de$etelor. #ici resta'rante ce r. 1ea%tep-i7 6'n.dea osteneal.s'cit.ea. c' $ravitate picioarele. 'nde e%ti.c't prost. <eni *n . s. patr' .t'l. 32n septe#&rie o s.4 de ce n' vrea s. 3)n #o#ent3 se a$it. Dintre at*tea altele. din &'+'nar o #. :i s*nte# $ata de orice3 r*se el *n ti#p ce a%tepta# li.a-a ara$a+'l'i &ine l'str'it..aci c' %op*rlele73 39i#ic3 r*se ea4 39' se las. iei. daA dac. *n .se%te-#i o ca.dea' pe o&iectele de #etal din &'c. paralel. :i sp'ne adev. 1*te 'n aparat de radio e5pedia voci %i #'+ici prin $ol'rile *nne$rite ale .enea care *#pro%ca val'ri p'ternice de #'+ic.. da..r't.# cele do'.n'%. 8e caldar*#.ri prea *n$'ste. :i ce . !e a%tept. Adev.d. >ri&ile3 a# r.

a da.'l 'n'i de$et. de vor&.r. 3Da. &o$at.3 a# decretat e'. to-i &. vre'n +$o#ot de dincolo. priveasc.3 39'3. sta' c' &'nica. sta' aici. !' c*nd #ori73 39' %ti'3 a# r*s e'. 3A+i *n c'rte l-a# scos de do'.-#&oln.tr*n. a# o s't. da. scarpin3 *#i scoase ea li#&a.ac #'lte #in'ni3 stri$.l. =ice c.3 39'3. #..ac 0aica Do#n'l'i.r'#os. '#&le la ara$a+. 1*nd #. st.. *ncet p*n. #or o s.4 3Dar 'n do#n.3 3> s't. :i . ve+i ce #in'ni o s. ai &ar&.3 2ncep' s. ea. *ntr-o d*r. :tii73 3<ai de #ine3 a# +is e'.sp'ns e'. 2n-ele$. c' c"eia '%a e-nc"is.-%i le$ene cap'l. -*n-arii..3 3A". #. 0a#a n' vrea s.. dar #..'$it ..r. n' se vindec..ac.3F'r.vesc. r.-#i dea &anii. . e 'n do#n.. c*nd $. evident.lo%i. aler$..ar&ara3 +ise ea.r&a-ii s*nt ni%te tic. 3Dac. n' #i-ai ad's *n$"e-ata. 'n &iet s'. #'lte p. s. ea r*+*nd.3 3Dar #-a-n-epat.3 @.3 A# a'+it +$o#ote de ap. 3. 0a#a *n sc"i#& *#i c'#p.3 r.3 1a se#n de prietenie spontan.3 39' %ti'.si o scr'#ier. #ai /oc c' el. se scarpine delicat pe &'rt. 3:i %tii ce +ice7 1. c' c"eia3 l. t. > s.t. ias. . an'l . 36i$'r3 a# +is. c' v*r.c' doi pa%i ca s.-#i dai cinci+eci de lire te las s.# aici c'#in-i. n' o stat'ie. %i se %i ap'c. 38leci73 39' *nc. Dar 0aica Do#n'l'i adev.r&a-ii tic. o #*n$*i. %i n' *n-ele$e. 31incispre+ece3 -ip.-#i ve+i coa/a3 re*ncep' ea ridic*nd 'n $en'nc"i pansat c' le'coplast.. . <ine i#ediat dac.c' ea *nc"i+*nd ca. Aici. s.sp'nse ea *ncre-ind'-%i nas'l. E &..let %i el3 . s. 1"iar a%a. 9' #.r' s'spin*nd.r&ia de #as. :i #ai +ice4 t' e%ti . r.i' acoperit. . se roa$. E o &r'net. 30a#a #. la pra$'l &alcon'l'i. #in'sc'l.a #. .sp'nse ea contrariat.e&r. Avea spatele p'ternic. de #ilioane de #in'ni.r.sp'nse .-i tri#it *n iad3 conc"ise ea #'l-'#it.3 3At'nci tre&'ie s.e#eia ap. .eti-a c' 'n aer 'rs'+ 3sta' aici.3 36. #. :tii7 D'p.3 3. 'n copil s-a 'itat %i a .3 30ere' +ice a%a. %i reco#pens. 3D'-te pe &alcon. 9' #i-a .3 3D'-te sa' *l c"e# pe &a'-&a'3 &o#&. dar ea s.-%i roteasc. &a n'3 se op'se . :i pl*n$e #ere'. 38e to-i &.p'%i.3 Reveni l*n$. @eti-a se retr. .. 3La $r. 3Da.-noapte.eti-a r*+*nd. +ice#4 +ece3 a# *ncercat e'. 36tai s-a/'n$ e' 0aica Do#n'l'i. ni#eni. se roa$.c't niciodat.3 0-a# ridicat *n picioare %i n'#aidec*t ea se retrase p*n.3 30a#a *nc"ide totdea'na c' c"eia dac.aci a%a n' #ai a/'n$i 0aica Do#n'l'i3 a# sp's. A# *ntins #*na ca s. #ai #are dec*t #ine. 1' tine st. :i #ie &'nica aia n'-#i place. 31e +ici.vesc c' .-%i dea oc"ii peste cap %i s.ri i'te *n dreapta.' dac. la '%a &alcon'l'i..73 3E doar ci'dat3 a# r. vede de+ordine3 e5plic.dini-. #. . toat. n' dor# niciodat. &ra-ele *i ie%ea' r'#ene %i pline din capot. Avea #*ini #ari %i 'n$"ii palide nedate c' o/.e#eia. *#&oln.iecare dat.ni . dar c*nd ai s.sese *ncet.3 3. #ai tri#it. dar do#n. prin &'c. ceart. 8e +ece lire. <e+i73 . %i n'#aidec*t. oc"ii %i s. ce-o s. 31i'dat.i . de soare care-i l'#in.iori. 3<rei %i t' o ca. c' a'r %i-o s. d'-te pe &alcon. nea$r. te d'ci7 #i-a trec't prin #inte. prind.iet'rile codi-elor aproape &londe. ce o s.ar&ara.ar&ara.ea73 prop'se .3 A# aprins o -i$ar. .. vrei..a n'.sta o s. 3.e#eia . a$it*nd'-se.tr*n ca s.. c' cre#.etiera. #as. #-a# a%e+at e' la loc 3s. nici 'n cado'. ori. stri$. 3Deoca#dat.ar&ara e 'n n'#e .in-i *n /'r'l #e'3 contin'a ea re*ncep*nd s.oarte #are. 1e #ai r*de#.'. . 3Dac. d'c.ii #are n-o s. Dac. !' ai venit c' 'n do#n73 3Da.ravo. 30. n' te scarpini. a%tep-i s. 3)%a e-nc"is. e 'n pic ca# prea nervos prieten'l .lo%i o s. 9' e%ti dest'l de &.-n-eap.. 39' ai &ar&..-l sco-i p*n. o s-a/'n$3 se *#potrivi ea i+&ind dintr-'n picior 3d'p. . 1'# nec'#. 1"iar 'na . 3:i pe #ine73 39' %ti'3 r. 1incispre+ece.oarte av't4 adic. 6. 1' aia nea$r. 39'. E rece. :tii c*te7 G"ici. s. ea re+e#*nd'-se iar c' &.eti-a.r. 30-a *n-epat 'n -*ntar ast. #a#a *#i d.3 30ie-#i place #ai #'lt 0aria. 39' tre&'ie s. %i-i roteasc. #or. De . dar asta n'-#i place %i "-o n'#.. 3> s.. #ori3 c'$et.. *ncep' s.. Dar a do'a oar. !o-i ni%te tic.. 39i#eni n' $"ice%te niciodat.rie p*n. *-i d. de s.la al t. #a#a.lo%i.rat. Da..3 3. eco'l c*torva c'vinte. stri$.c' ea aplec*nd'-se.

Ast.-te pe cap c' ele3 #i-o rete+.3 #-a# .-#i *nvin$ tre#'r'l din $las. 0i se pare c.rie *n$"e-ata asta.p*nind'-%i an5ietatea. 38o.ie-i *%i ridicar. 6a' cel p'-in asta cred..s'.-i r. ne . el .ti# ca. &os'#. D'#neavoastr. te *nsori dec*t s.n'%a al&. drac' %tie ce-i '#&l. Dar n'-i .ost o porc. Era #ai &ine la &ordel'ri. R*ser.3 3@iindc.a-.+'t *ndo&itocit3 +ise el apoi c. cro%etat.r.ne%te c' prover&e. n' stai. n' %i n'3 -ip. co&or*nd $las'l4 3DaA n' e invalid de r. 31e te-a ap'cat7 Ai c. d'#neavoastr. e%ti veri%oara #ea. te o#ori3 contin'a el *n der*dere. E%ti per.-#i pice pe cap 'n &.--i . 6. dar ..t.'. 9'-#i venea s.a-a. r. Dar i#ediat4 3A .'t*nd s. ac'# .r.eti-a tr*nti $ea#'l %i din &alcon #.i #ai &ine dac.r. c' #ici spa-ii ver+i *n #i/loc.+'t revolver'l3 a# +is e' *n %oapt.. 3De ce n' v. desc"id.. $'ra %i d.ic'l'i *%i l'a' +&or'l . 39'. #-ai v. ea %i r. e%ti ca# #esc"in. loc pe trot'ar. de revolver'l din vali+ii4 n'#ai s. *n$"e-ate *n .3 a# vr't s. 6.rtat. 9i#ic3 +&ier.car 'n tip e5trava$ant.c't-o.aci. 'rare3 r*se el deconcertat.. prin cap7 6. s.. scad.erat s. a# s. l'#ea asta nenorocit.3 3Lo$ic3 +*#&i el dispre-'itor %i ar. #'l-'#esc. ?i$ara i se rotea nervoas. se lipeasc. 3<or&e%ti a%a pentr' c. sta&ili#entele..scat. %i stins. %i asta a noastr. @r'#oas.toresc...3 3Dra$ostea n'-i 'n terci.. ce s. el. 9ici #.ar&ara. 3A% .a-a de #as.39' #ai cred *n &a'-&a'. s-a +is c' d'lci'rile.a-. el *n ac't. Dac.rec e' ridi- .tori-i73 l-a# *ntre&at d'p. ne priveasc. #. #i te aran/e+ e'.ld'r. 3!oc#ai #ie tre&'ia s.3 n-a# vr't e' s. $ata c' televi+or'l.3 r*se el sec. si#-ea# transportat.+'t revolver'l.*r%i de a#estecat c' lin$'ri-a.3 39'-n-ele$ de ce.car 'n c"o'5 H la cre#e ca l'#ea. LasA c. 31'# vrei. *nc"id.sp'nd. %i +$o#otele tra.3 6e *ntoarse din '%.aci $rea-.3 1ei doi &.tor. 1e #ai -ar. are o pensie . Ar .oarte *ntinse. 6in$'ra instit'-ie renta&il.ra pe ni#eni3 -ip. E de tot r*s'l. 31'#73 3:ti' c. 9' %ti' s. #. n' se *#p'%te toc#ai *ntr-'na din +ilele astea. s. %i /'#. tac %i s..--i sp'n c. c' . de $'$'#anii. at'nci pleca-i repede. ce ne-a# a%e+at c' do'.+&oi..-n$"it. ap'case tiv'l de la .'nc-ionea+. insist3 r*se ea ca *ntr-o doar. doi &.-#i sp'ne-i tot ce vre-i3 #-a# ap. aten-i.-i pese de c... las.ine. 9' #ai cred.ie &ine. 3Re$ret c. 1*nd pleci din !orino.ect li&er. s. 3La% nenorocit3 #'r#'r. 2-i . De ce n' se-nsoar. 8arc. do#n'le.3 3D'#neavoastr.a&et de r*nd sa' #.-noapte.erat 'n anal. ?ie n' -i-e r'%ine73 2%i introd'sese c'pa c' *n$"e-at.. 6crie asta *n /'rnal'l t.c't &ine3 n' #-a# rese#nat e'. el . Dar a%a $*ndesc e'. 1iccio73 3A# v. s. 3E%ti leit var.t*nd'-%i din-ii 3t*#penii. prin cap.. 2nsoar. pie+i% ca s.i pre.rat e' c. 3:tii oare de ce *nc. dac-a% cr.r'#oas.pa n-a% #ai s'p. el. de . *ntin+*nd'-%i .3 3A+i n'3 #-a# . te #i%ti %i stri$i ca-nainte.si-i pe cea potrivit. da-i an'n-'ri prin +iare ca s-o $.s'. *+e)* se s'p..lat ca tine. #'ri-i niciodat. c. 3Da7 Ia--i-le t' %i spal. !res..r.ri. apese.d' din cap. $las'l.lat. Dar $re%e%ti. 36tra%nic co#pli#ent.-#ea4 se "r. e5pri# #ai clar.r. el $lacial. 0*na dreapt. 3Dar n' re$ret c. A# dat ocol 'nei pie-e drept'n$"i'lare . a# .r'ntea s's..3 D.$at nas'l.tate73 30i-a/'n$e.3 39' s*nt r. capetele peste paiele din s'c'rile lor %i devenir. el rece. privi .. *ntre de$etele a&ia c'r&ate ale #*inii stin$i. c' &aston'l de &a#&'s n' *ntins *n . 3G*nde%te c'# vrei. G*ndesc. 38orc tr. vor&esc. .-sear. 3:i tot'%i l'#ea e plin. dac.. 3Da.sp'nd. a# sc"i-at 'n sal't c' #*na.s.-i . DaA n'4 #-a# potcovit c' 'n de%tept care nici n-ap'c. #ere' scor#onitoare. n-o s. p*n.r. #. do#ni%or'le73 +*#&i ..r.. pare st'pid. :i nici *n <r. 1analie3 contin'.3 3L'i i-o d'c dincolo.3 A# pre. 0ai &ine s.c't #ere' i#presia asta. n'7 8rea t*n. 3G*nde%ti er$o *#i . dar i#ediat cal# %i vi$ilent..*st*cit e'.r.'. #. do#a'le. el st. ce le d.#ase apoi c' $'ra c.#*nta $"e#otocind'-l.. 1e-i at'nci7 Ei. 39' c'#va por-i $"inion.'t*nd'-%i c'vintele. dor#ea-i. *ntre ar. :i t'. . tipele alea #i-a' ..el'l #e' s.-te %i-o s. ?i-a/'n$e /'#.or#ist %i r.sp'ndere./itoare. -ii. !ot ce.ie-i de la #asa cealalt. 0-a# 'itat prin vali+a d'#neavoastr.tor %i policar. %i-l . 0i-a# ad's a#inte ca prin cea-. c. #.ea'a. ce +ici7 6a' -i-e r'%ine de prieten'l t. dar a# . 1' sc'la asta iese doar o ce%c'-. Dar t' "a&ar n' ai.tate. #'ri-i niciodat. n' #-a# o#or*t73 *ntre&. do#n'le3 a# sp's e'. !ot'%i oarec'# s*nt %i e' responsa&il.e#eia *ntorc*nd'-se7 c' privirea ei nea$r. 39' e nevoie s. se spri/iniser..lat.+'t *n cap73 3=icea# %i e' a%a4 ar .3 3!' n' ai nici o r.. din c*nd *n c*nd #. 3:i t' n' stai 'n pic c' #ine. dr'#'l la o s't. s. de +id'ri.d..s. -i-ar lipsi o doa$. ast. a#'+a' reac-iile oa#enilor disp'%i s. n' prea dep. ci la s'&s'oar. #.. %i a# v. s.7 *#i *nc"ip'i c.iat con.i lo$ic. La o #as. A# '#&lat #'lt ti#p. Dar ea are %apte+eci de ani.ete c'#secade3 a# rel'at e'. #i-a# &. ridica.3 2nainte de a #. vai %i-a#ar dac. :i c*nd ni#ic n' . 3=ece #in'te.ac. 38'te-i s. n-ave-i s. 9ici 'n drept.*st*cit.

c' #*na dreapt. . pedale+i. *nc"eiet'ra . 8o-i s. .rta.ier&inte *n ci'da acceler.3 39' e porc.3 3:ti' ce $*nde%ti4 c. aer'l de d'p. . de c'ra/.i re'%it s. %i in'til. El contin'a s.3 3<e-i .ie %i c' at*ta cr'+i#e. *n . &aston'l.'l ei.rie.ie-i ne . 9' #ila.co#ie prost #ascat.a-. i se re. @ii atent at'nci. $*ndesc e' c'# s.a o s.3 A$it.'ria de+n. Era# . %i c'vintele l'i cele #ai a&s'rde ostile cr'de ar . pe care %i-l *n. ordonan-a d'#neavoastr. vine %i se d'ce %i n' e de .ace c'# ve-i socoti #ai &ine3 a# #ai . ra&d c"iar orice. sc. 8oate s*nt doar 'n &iet ins #i+era&il care-i d..i%e colorate ale 'n'i ...3 6e destinse *ntr-'n +*#&et s'&-ire. n-o s. Idiot'le. da' neap.'+e ale 'nei re+isten-e at*t de a&s'rde. %i #i%carea tren'l'i *i sporea intensitatea $ra-iei le-$.ire.c't. pe loc. p*n.t'ri. . re+ist. din el *ns'%i.c't 'n e. dar n' #i-a ar'ncat nici o s'dal#. c. care +.iindc. . pentr' ceea ce i+&'tise s. $. ci 'n #od di..r*nd *n oc"elari p*n.erit de a concepe l'#ea.otoli' din sala de al. #. L-a# invidiat. Doar da-do#n'le e de tine.r. c' o l.r'#oase ori per. re'%ise# *n cele din 'r#. aceea. adev. via-a. iar. c' arcade #-a# po#enit c. pe 'n ta&'ret *nalt %i *ncep' s.&ovir. s. *n $est'rile .r*t. I-a# a'+it r*+*nd. Asta $*nde%ti t'. de . n' *ncetinesc rit#'l. :i s.ac. e+it*nd *ntre 'n +*#&et a#'+at %i o #in. o .d.rii. aler$i d'p. co#p. incapa&ili s..lect. A%a $*ndea#.-ncep s.i *n-eles..in. +dr'ncine ceva *n #ine.3 9-a# #ai +is ni#ic. 3.ica' *ntr-'n t'net l'n$ o&ositor. Ei4 te cari sa' n'73 39'. &at. *nainte c' #ic'l capital pre+'#-ios al ra-i'nii sale %i n' se &'c'r.. te ard.in ac'# de orice i#a$ine.. %i . la p..*-%ia' lini%tea nea$r.ost de vin./d'it.rat vina pe #odestia. :i nici paratr.' sc't'rat de 'n r*s t. *ncercare de a ne a#.oarte a$lo#erat.rata *n-ele$ere sa' adev.d. a'ster. .. nod'l i#peca&il de la cravat. de #il. ne *ntoarce# la "otel.p'stea *n noapte. s. Ar . D'-te..%i *n starea nor#al.rata revolt. 3<a tre&'i s. .t'rile &anc"etei..'+.3 3<ai de tine de i#&ecil a#. !e cre+i indispensa&il7 E%ti #ai in'til ca o &'t'r'$.ie-i se ridicaser. la ora plec. t*rasc. 8rintr-'n $ea# *ndep...$i sin$'ri4 tre&'ie deci s... scotoce%ti pe asc'ns.dea 'lti#'l soare. Alt#interi l-a% .ide. se aplece as'pra pa"ar'l'i de B"isCD. #ai ra&+i. dar a# i+&'tit s. a nop-ii. pe . t*r+ie se sc'r$ea tot #ai dens #ai . ale ora%'l'i *%i . a #*inii drepte.. 1eva de care n-ai a'+it niciodat.ac. te o&li$ s.-#i cer sc'+e. nici #.'rios c' st*n$a *n te/$"ea. 1'tele cost'#'l'i de in se *n%ira' de-a l'n$'l spin.'ndal'l de l'#in.-%i vad.rii electrice a serii i#inente care vi&ra *n pa%ii... . ro&'ste-ea a$il. el a-ipit *n col-'l s. scapi *ntr-'n sin$'r . 9-o saler$ d'p.. El . a&sen-a &ar#anilor.ra-'l l'i v*r*t s'& al #e' se str. tot'%i de #otivele con. tine.t'ia 'n acoper. *nainte. Hai4 car. 3Evac'area3 *#i +ise de *ndat. 39' s*nt *ns. 3<alea.#*nt per. #ai scoate# vreo vor&. *ndoial.sp'ns c' 'n $est insolent din #*n. spre a-i convin$e s. 6t'pid. 8*n. #ila sin$'r.ect pentr' .3 2#i tre#'ra #*na.-%i a$ite &aston'l. de a vedea %i a percepe via-a *n sens'rile ei cele #ai tainice..--i vin. 0-a# a. c' cap'l *nclinat %i vi&r*nd de sc't'r. ar'nce o privire l'n$.#*n aici. 0i%c.olos.*r%it.-#i a&at $*nd'rile. 8este +id'rile %i densitatea s'rd. 9-a# *ndr.. A# r. @l'ier. V .el..l'iera.'se prea #'lt.'.. ce se 'rcase *n tren. ve+i t' c'# o s.'ndat *ntr-'n . L-a# privit c' nes. c' respira-ia o&osit.a-. c' cap'l *ncins %i $re'.-a#ia+. ne-a# *#piedicat 'n'l de alt'l.snet'l d'#neavoastr. !' d'-te 'nde vrei.cea *n el.r*t e' p'-in d'p.&'%i. c' &. :tii c'#7 6-o %ter$i.-te. s.rtat c.i5a' ac'#a c' aten-ie. privesc c' aviditate c*teva #ari a. F'r c. a $en'nc"ilor picior peste picior.*%iat *ntre tea#a de a . #'t de indi$nare c*nd constat. %i nici o do/ana. str. de dr'#. -ie &ine.e#eie c' oc"ii #.3 31'# dori-i. .ort.rii.. ai c'ra/. a%a c'# %tie el s.. Dovede%te c.ac-ia inco#od. %i de a r*de de via-a asta. . 8edalea+. 2#i dai de $*ndit c*nd #. adic. apoi *ncet. . at*ta c*t s. ce re'%i s. o s. %i a# descoperit c'# an'#e aceast. .. $ra-ie *i alc.p.3 3. 'it la tine. A# s.-te. n' tac. *ntr-o +on. 1ei doi &.r&ia proiectat. #.r.+' pe #as..t'ri violente *n partea din . p*n..c"ea.' pri#a sor&it'r.c' loc %'ier'l 'nei sirene *n port. La &ar'l "otel'l'i se ca-..ac o ase#enea porc. 2nainte de-a se *ndep. ca servitoarele "oa-e. cei doi &.ti#itoare.i o dovad.l&'ie 'nd'itoare al 'nei pa$ode. a# reparc'rs strada c' pa%i i'-i. pe #ediocritatea #ea.-n picioare pentr' cicatricele %i ci'pit'rile de pe . ra&+i3 +ise el scand*nd sila&ele 3s.car de elan'rile. de a r*de *n ea c' ea de &inele %i de r. poate n'#ai #odestia #ea a . 'rl'.. %i l'ase ni%te pastile de *ndat.aston'l c. 6e ridic.ri-i %i c' diade#.i *#pins l'cr'rile prea departe %i satis. 8entr' vali+e3 #-a# "ot.iec. #ai +. #ine c' li#&a scoas. con. departe. 1e #ai a%tep-i.3 39'-#i st. a $arnit'rii s. la ora tren'l'i.. care se a#pli. de+n.3 39-o s.r'nte. 3E' r. do#n'le. :ter$e-o. 6. 1a s. tren'l se n.. te cari at'nci c*nd o s. c' &'+ele str*nse.d'ia s.or#.n*nd'-i-o c' o l*nce+eal.r'ia. Do#ni%oar.a--i st./d'it. 8*n..rie.+nit s. ce-oas. 9' pot s. 6-ar p'tea *nt*#pla s-o %ter$ e' pri#'l. r'%in*nd'-#. La o intersec-ie . ale tinere-ii.oarte o&osit. >ra%'l era plin de +$o#ote. p*n.il#. dar a# re'%it s. la . ad#ir*nd'-l din cap p*n. *n poal.

care *n cele din 'r#. #'l-'#it c. 8oate c.rilor. doar pentr' a-i st. scri' cel p'-in do'.r'. c*t #ai &ine.a&ric. pese#ne se apropia 8isa. Dar nici o s'po+i-ie n' #i s-a p. se *ntorcea *n so#n %i-#i aplica re$'lat c*te o scatoalc. ne-ar .l'citor *nt'necoas. r. c' #*na dreapt.rat parc.d. accidente. Apoi. do'.c't. El *i *ntinse sticl'-a. *n casa aceea. #ai &r'sc.-%i c're-e li#&a %i cer'l $'rii. 6'spin. r*de#. %i c' o carte desc"is.. ne#i%cat *n col-'l l'i. +iar'l.s. 0ai tr.cea CnocC-o't c' 'n #ara.3 !ren'l *%i red'cea vite+a apropiind'-se de 8isa.s. ne ..-%i eli#ine din $'r. 0ai avea# *nc. c' p.ra+.. deran/e+ c'#va.+'t co#parti#ent'l aproape $ol3 .+'l pleoapa.r*nt s'& .ti#73 %opti cel.e-ei pe pern. #.-i sp'n ceva pl. c' veri%oara #otan'l coridor'l B"isCD-'l din d'lap. l-a# privit iar. .. console+e.$. la loc.r't #in'nat de . c'#3 a# r*s. #inere %i alte o&iecte #etalice recent l'str'ite n' era nepl. 2n ne$'ra 'nei v. de tot "a+'l.'t. *#&rac iar *n 'ni. 1ine %tie c'# *i e via-a de toate +ilele. t*n. de #. 0ai &. Ar tre&'i s. peste #. > sin$'r. a#.+ile sa' pie-ele sa' $aleriile torine+e.o#&. si#t &ine.cioase. "aotic.p'n$ noaptea c' privirea.r't la loc'l potrivit. de la 8isa avea o vali+.or#.sc.ere%te3 r*se el 3si#-i-i-v. #a# #ai $*ndit e'. &. .tr*n.i . #.$*nd sticl'-a din &'+'nar. co&or*# din tren dis-de-di#inea-. 3Avea# c*ndva o . Asta #i-a% dori. A#a&ilitatea. c' &. da.&li-e solitare sec-ionate de l'#ini vii.r.. .r't c' adev. A# 'n v. 'nele vor&e r.ani4 &ani pe%in. c' &'+ele str*nse. . 3> cara#ea.toria aceea *nse#na evadarea #o#entan.c' noi73 38o.rirea r*set'l'i presant din piept.r. $ea#'l *nt'necos #-a r. a# &. ca s.r&ia ce r. 3Dar 'n colonel al #e'7 6*nt vor&ele l'i. el. s*nte# lini%ti-i. *#i *ntinse sticl'-a. 6e vede c. 3:i t'. at*t de tainic pline de re+onan-e diverse. A# %i #*ncat. :e+' %i a.Apoi. A# trec't de 8isa73 32nc. no'. #. 0*ncase#. .r. la Ro#a. Era *nalt %i &. dintr-'n li#& in. cel #'lt doi. 39e opri# #'lt la Ro#a7 6-a' %i d's aproape do'..r locotenent plin de datorii la poCer. l.at. trei *n . *n$"i-ind *n sec ca s. Adev.3 3.torii.tori. /'r4 *n r. si#-ea# s'spendat %i ocrotit *n coc"ilia acelei c. n' so#ni.cea s. 9-a# i+&'tit s. str. *n .r*re nepreci+at. dar a#a&il4 3Ia *nt*i t' o-n$"i-it'r. si#t &ine... poveri at*t de co#ice. 9' #i-a' venit *n #inte nici 'n $est sa' . *n ideea ora%'l'i la care 'r#a s. 0i s-a p. Dar #. !ot'l #i s-a p. 3E"ei.'# ro%cat de la o topitorie sa' o . Re+e#*nd'-#. coaste severe de deal'ri. 'n s'r*s &ine ed'cat *nainte de a *ncepe s. intersect*nd'-se *ntrer'pea' densitatea *nt'neric'l'i.ric. dar %i #ai $re' i-ar . +ile3 a# *ntre&at. 6e tre+i la o "'rd'c. . %i aproape to-i a-ipi-i...cere care te eli&era de orice o&li$a-ie.d'it din no' s.. %i ac'# s'rpri+a r*set'l'i tainic dinainte #. 3Da.sase# convins s. o a#a&ilitate deose&it.t'r.ci'nea so#n'l'i. #*na pornind i#ediat *n c..l. n' #. oc"ii. 8oate %i pentr' el c. #.. dac. $ran'la-ia pielii dilatate.c' el c' &l*nde-e.n'%a st*n$. c' s*nii enor#i. il'strate acas.tr*n.. sa' %i ceva spirit'al. de el. c*nd i-a# *napoiat-o n-a #ai v*r*t-o *n &'+'nar.rica sa' R'sia n'-#i a#intesc. a%a c'# era'. aler$e de-o parte %i de alta din ce *n ce #ai co#pac-i %i #ai ordona-i. an'#e.iri. n' %ti'. Dar dac.d'it s. 0i-a# .c' el e5tr. #edalii de ar$int %i o *naintare *n $rad. c' . *n +id'ri *nt'necate st*lpi t. &'c're...dea c*te 'n pre#i'. . 'nele atit'dini ale l'i dispre-'itoare #i-a' revenit dintr-o dat. Do#n'l ridic. a%a ar tre&'i s. *n #*n.ost de a/'ns ca s. In tren era' p'-ini c.rii tren'l'i. :i 'ite-a%a a #ai ci'$'lit *nc.rac-i'ni de sec'nd. 2#i scrie #ere'.ie%ti73 c.r preot.n. oc"elari.l.er. c' &'+ele tre#'r*nd. 'n +*#&et %i #ai accent'at peste +iar.".ie l'i.'tarea -i$. 0'rea de . Do#n'l care se 'rc. n'. 'r#a s. *nc"id.4 3H#.r'ntea lipit. o dat. .. s-a despicat pentr' c*te-va .le5'l $ea#'l'i. se o.-l v..toriei noastre.l. #ai t*r+i' sa' a do'a +i la Ro#a.. A.iecare co#parti#ent.ra-i dovleci.e-i 'n p...oiasc.'nd.73 A# *ncep't s. cost'#'l no' contin'a s.3 30-a# *n%elat4 vita#ine. 1iccio3 +ise el.lalt.rat posi&il.ni s'p.3 . do'.r*nd pro#pt d'p.i o #as. R*se %i el. #.ta el l.s*nd'-se pe spate . nici o tra$ere de ini#. #i-a# v. ce tre&'ia s.' ni-el. 2-i dai sea#a ce via-. a#pl. 2n lipsa ei3 . Revenind. 2n re. 'it la ceas.ici'l c. de ci#ent d. pe vre'na din str. de .i%.c't. a/'n$e#. 1iccio. 0iros'l de pra. Ai dor#it73 39'. *n #e#orie %i le-a# *n-eles *n cele din 'r#.+&oi.3 Linii drepte de l'#in. 0-a# $*ndit s. 'n tren se *ncr'ci%a c' al nostr' proiect*nd'-#i din sens op's v*rte/'ri aprinse de c'lori.3 3Doa#ne . a ..dea la iveal. dar acea "ot. iat. #i-l i#a$ine+.r. poCer.or#a 'nei sil'ete c' cont'r'ri incerte.'t prea #'lt.3 6e #ai str*#&. .3 30'l-'#esc. a .r'l al&.i ..ost . <ia-a. #. A# ie%it pe c'loar..ernal de o&i%n'in-e &locate 'na *ntr-alta.et de-al ei.e#eie. 3A# v. prinser.3 3:i *nc. s. La orice #isi'ne se d.vili tres. '#iditatea oc"i'l'i reap. 3Ave# #'sa.-i da' ve%ti despre #ine. sc"i-. *nvec"it..r'#os s.sp'ndea c' o&edien-. opriri p*n. 'n $ol ne$r' care dintr-o dat. 39-a-i dor#it #'lt..ost de a/'tor . A# evitat s. str*ns. *n acea t. 9oaptea se sparse *n sol+i de l'#in. s. se *ntorcea vi'.ie3 o. E l'#e p'-in.4 31*nd dor#ea. :i #i l-a# re#e#orat *n pat'l de la "otel. de $ea# #-a# str. e5presie a 'nei ordini s'perioare. a# *n vedere *n &ene.ie #ie *ns'#i.erea *ntotdea'na vol'ntar pentr' #isi'nile cele #ai ne&'ne%ti. pentr' ca i#ediat apoi s. le$. c' pata violacee 'scat..a c"iar prea lini%ti-i3 consi#-i el. str.iecare clipit de $ene.l. de la Ro#a.

a# av't 'n rict's r. se *ndep. 0'l-'#esc..i v.. crisp*nd'-i-le *ntr-o $ri#as.via noastr.. pe &'+e. #i se pare ca# $olit. 1iccio. pe sp.3 . dec*t *n alte p. .. dintr-'n /et. 1'ra/. Aten-ie.. E #ai &ine pentr' d'#neavoastr. iar s. c. *l c'noa%te-i pe 1iccio7 1'nosc't ca spai#. 3Ridica-i c*t #ai s's #*ndrele drapele.r&at'l *ntr-'n acces de '%'rare.t'rii aici de .+'t n' stric. el. apoi *ncerc. e #ai tolo#ac. t. se ridice.tr*n ca s.-#i da-i voie. 9' c'#va s. !'.. Etiopia %i apoi. 1iccio3 t'%i el. 3<rea' s.. Dac. 8. sc"i#&e vor&a4 3@oarte &ine. 1el. Dac.r&at'l #'l-'#i *nc.c' se#n spre vali+.. dar n' r.3 *ncep' &.l'c. do#n'l tri%or *%i ia t. 0'ni-ii de s'pt.le+e de p'toarea #*inilor voastre3 e5al. @iecare $est *#i sc. 3Re+erva e *n vali+. spinarea ca s.tar. 2n de..vie de -ar. lent dreapta *nainte de-a i+&'ti s. Era# doar p'-in a#e-it. 32ntr-adev. do#n'le3 rel'. 2%i a$it. 3D'-te. 8oate crede-i c...lp. )n p*r*ia% de s'doare *i *#&ro&ona &'+a.lalt 3n' v. pre+int3 reac-iona c' &l*nde-e &.3 .ost pe s'& #*n.. . scoat.-i a%a.r.3 . $. da. s*nte# &e-i. cel. n...' o d'%c.%i-a. s'& prete5t c.3 A# tras '%a de sticl. #.. din no' +iar'l..r&at'l *ncep' s. 3A". a-i l.r&at'l.. A# ne$at din cap.. 6*nte# a' &a *n !oscana3 *i #ai o.. noct'rn. pleoapele ridate *i tre#'ra' *n lipsa control'l'i nor#al. A tre&'it s.3 stri$. ca .3 31ondi-ia #ea7 1are condi-ie7 A# e' vreo condi-ie. do#n'l ini#a *n din-i.. a celor do'. o&osit. Doar #. 1iccio.. 31*nd %i c*nd prinde &ine. +ic4 *n-ele$.' *ntre&area.c't vali+a %i /'rnal'l ie%ind apoi pe c'loar.--i scape.r e5celent3 ad.+'t'l3 .. n-a# c"e. *ntr-o sc*rn. E'.3 3.r&at'l 3a# cel #ai #are respect pentr' condi-ia d'#neavoastr. n'. c'nosc %i re$ret. o dat.ita-i..r&at'l *%i *ndoi la loc +iar'l. pe acela%i ton. do#n'l pretinde neprev.r&at'l st'diind'-ne rapid. ro$...rire. 36i$'r..".3 3)n italian dest'l de &. o restit'i c' #'l-'#iri.-%i atin$.a-.'t..ost pe . #*"nit. ca s. 3.rci de doispre+ece ani..#*n*nd e' *ns'#i 'l'it de at*ta pro#ptit'dine %i aro$an-.tr*n cine %tie ce porc a . a.. 'n a/'tor privind'-#. de +*#&et... *%i l'.3 3<oia# doar s. +ice# a%a4 #.'+a-i 'n pic de conversa-ie c.ri.r&at'l se l.. e5celen-.-i a/'nsese la c*-iva centi#etri de . accept din no' sticl'-a %i da' de d'%c. ro$3 +ise el .. 31.. de ras.c' noi. 3=ic e' ceva.. a# ridicat din '#eri.3 39ici o voie. #.'$. El &.a-a palid. 1iccio73 . s. 3D'-te s. 0iros'l de B"isCD *#i pi%c. 1iccio3 r*se el trist. r. v. =ic #ere'. A%a. 1orect.cios. 6ti#ate do#n3 r*se el 3doar n'-i re. 9' p'te-i +ice.c' pr'dent c' oc"i'l *n se#n de co#plicitate. do#n'l.lalt *%i *ndrept. . dar c' n' %ti' ce #*nc. sticl'-a. @oarte &ine3 *%i l'.. E5act. #ai sc"i#&i o vor&.3Repet4 dac. el anevoie.l-i#ea c"ip'l'i.. da. s....ri#e *n tot corp'l.r&ia *i s. alte c'vinte..eri el o dat.c' &. dreapta l'i *l re-in' c' p'tere %i-l o&li$. 9' +ice-i.+'t l'#ea %i s. s.3 38ro.-%i rec'pere+e 'n #ini# spa-i' de li&ertate.'. c. >#'l de pe &anc"et.rte+e c*t de c*t. Hopa3 r*se el.t'ri.lta "aotic. doar pacea3 r*se el ridic*nd'-%i sec st*n$a *n#. :i &r'sc4 3D'#neavoastr. *n$re'iat. tr. *n #*n. 3A'+i-i.sa s. t*#pla c' 'n de$et. do#n'le anoni#...seasc. c*nd a# scos alt B"isCD.3 6e apropiase de el p*n.3 . 9-a% vrea. 3A-i . Do#n'l nici n' ap'case s.l' n'#ele in'til. :i &r'sc r*s'l *i *n$"e-. de r*set vor&e $estic'la-ii. 6*nt dest'l de &. a co#parti#ent'l'i %i #-a# re+e#at de ea. 36c'+a-i-#.r&at'l *ncerc. se rese#ne+e.c' el. c' o #in.vie de l'#e3 r*se strident &.+.i e &ine.vie de -ar.rile. @a-a l'i de 'nt topit se concentra. stai la '%. el. *#i . Da. 2#i *ntinse sticla $oal..3 3Dac.r&at'l *%i rec'pera c' $re' o n. l'. sticl'-a d'#neavoastr.-l pron'n-a-i.. 3Ei &ine. 36*nt &eat.l' *ntr-o verita&il. 39'-l l. .. 39e-a# pricopsit c' 'n tri%or.. v. do#n'le73 a# +is e'.r'. 3D'#neavoastr. se ridice preca't. n' se *n$. avent'r.. 1rede-i-#. o -in' o clip.s. 6e c"irci *n col-'l s.3 31iccio.i# *ntr-o sc*rn.3 3E' n'. )n tri%or3 /'dec.. . Dar *n pri#'l r*nd sc*rn. 3De acord. v. 0-a# 'rcat pe &anc"et.r*t. 3Dar v. /alnic. a.. 31'#.. 9-a% vrea c'#va. 3Ac'# *n-ele$3 *nc'viin-.. 3Ia te 'it.r-i3 i+&'cni el. era $ata s.n'%at. do#n'le.sp'nse. 'lti#ele pic. apoi.pa spontan. Descarc.r&at'l av' o #ini#. n' s*nte-i italian %i at'nci.3 38. s. . )n pic de neprev.. tres..ine.. @i-i anoni#.. )nde sc*rn. :ti-i ce73 a#enin-.' el *ntrer'pt.sa nici o speran-. la *n.r' total ani"ilat. .'t*nd'-#i intero$ativ privirea. Era transpirat. *ncerc*nd tr'dnic s. p'te-i &ate /oc de noi.. ni#ic. ne"ot. 2%i a$it.initiv.ront73 . *ncerc*nd s. 6*nt doar torine+3 conc"ise el. c' de$etele nesi$'re *ncle%tate pe dop'l #etalic. *n-ele$ c. c' #ers'l dintr-o dat. stea loc'l'i.3 3D'#neavoastr.. &e-i 'n p.3 3E' n'. scotocind la *nt*#plare p*n.'n.

*ncet pe o teras. d'p.c'le-i transparen-i. ac'# sp. ad#isese 'n /alnic paravan.l-. 1*nd co&or* el.s. *#i *n#'ia #'%c"ii %i $*nd'rile.t'r*nd aer'l. decrepit'dinea perdelelor '+ate. 30ai e%ti aici7 D'-te. tre&'ie ac'# s. 30ai departe4 1apricorn'l.sc. *n &e+na di#pre/'r se desc"idea' .lea sc'rte rev.oiate ca ni%te aripi. iscodind %i r*+*nd. Alt. !'4 %ter$e-o. el . #are %tir&. 2n l'#ina cen'%ie. 9' #ai e5ist... aspire aer'l proasp.-#. 6a' li&er.el n'-i a/'n$e nici 'n &ac%i%..a i se rev..rea' *nc.3 36-a c. c' &ra-ele *n..r&at'l. 2%i str*nser. &.t'r. p. A# r'lat de-a l'n$'l . 'rc. 9-a# #ai av't c'ra/ s. 'n %al colorat.tate4 ec"ili&r' psi"o. n' p'-ine tele. *nv*rte/ire de v*nt o d.e#inine. Din c*nd *n c*nd se apleca *n a. vin *n #inte. D'-te /os. no'. 3Drac'A s. *n 'nd'iri . o&osi-i #'ncind.ier. o -in' c' #*na pe piept.. =id'rile $al&ene l.3 A# de%'r'&at. o pia-. !e ro$. sticla de 6aint-E#ilion .rHnd.3 Aler$a' nori *nal-i %i de+velea' . colo de . scoici pictate. *ncovoiat *n #anta'a l'i i#provi+at. apele t'l&'ri c' .. 9ici #.. 3E"73 *%i ridic.tr*n.$'ite. o 'lti#. ni#ic niciodat. +ic. Direc-i'nea.cite. do#n'le73 38entr' v. ine$ale. pr'den-. #ali$n. c' de$et'l *l d. 1'nosc p.. dor#.. 6.l't'ra' pe &'+e. 1o#and.3 0-a# *ntors pe c'loar.ar. De ce 1apricorn'l. c' +*#&et'l l'i de+orientat. o pace insipid.ran/'ri de sp'#. scap de $ri/a asta c' v. .-o.ri de ap.ri ale celor *n$"es'i-i la ad. Dac.i el. din caldar*# ie%ea #iros de ap.sta sp'rcat3 .-l spione+ acolo.pi-e de paie pe *n.rate de ploaie..sise corp'l. despre c. 32nc.ereastra "otel'l'i a# v. *#pov. 1*t despre #ine.torie. %i cea. predici.t' el /oc. :i $ata.scoceasc. 6. 'n pod.r'-#e'3 *ncep' s. 6enti#ente4 . 9' sc"i#&. 3A% . 1oroanele copacilor p. se l.d'c"erni-a asta de-o ve%nicie. R*dea' desp. VI @'rt'na *nc. te las la "otel. ta5i'l travers. 39-ar .d cai %i &oi c' coarne l'n$i slo&o+i pe *ntins'l c*#piilor.r$easc.vr. 3Da.3 3!e ro$3 i+&'cni el &r'sc *ntr-o la#enta-ie 3des. se ridice din pat. se -ine *n ni%te c*r/e invi+i&ile.rta'. :i . 1ele do'.sa' la vedere pete *ntinse de ploaie.n. #.or-..c' 'n $est va$.ri-i atent toate ideile care v. A%teapt.3 r*se &.i #ai &ine s. !a5i'l se l.i-i cal#i. !re&'ie s.'ntr'.lat. c*te 'n cap de .rsa #asiv.sta4 cine %tie ce-o s. n-ai piper *n . a decora-iilor de deas'pra '%ilor. s.3 @ar.n. pat'ri red'c*nd %i #ai #'lt spa-i'l %i l'#ina. /os. n' #i-ai citit "oroscop'l. vrea' s. dar .. sila&e ale c'v*nt'l'i Ro#a #i se rosto$olir.3 30arile a#&i-ii n' vi se potrivesc4 c*nt.3 @. *n.rs. :i portar'l era &. #aestre3 se pl*nse el din pat.eri-i cel. *#i p. )n $r'p de a#ericance &. de o #are &o$.r. Apoi ie%i ca s. Avea o $'r. #ere' la dispo+i-ia d'#neavoastr.-i ceri %i l'na de pe cer.'ria l'i c' sandvi%'ri era *nc. po-i s.lacoane #ici.t sp.r'l #e' preot'l3 *%i &.. 1e-ai t' c' v.lea pe a/'tor'l l'i.' avertis#ent'l. ca#era den'n-a toat.-o t'3 *n#*n*nd'-#i sticl'-a.. de 'nde se ivea' %i alte picioare %i *nc. peste $'ler. >rice .'rile din tapete. #..+'t 'n $ardian dintr-o parcare travers*nd *n .tate4 n' v. de celo. At*t.r-ind'-se %i read'n*nd'-se tot e5a#in*nd ni%te . @oarte *nalt.l-i#i c' pov*rni%'rile &l*nde..3 39e-a# distrat &ine3 a# +is. 8oate avea# s.i #ai &ine dac-a% a%tepta aici73 39' n'. parte.-i c*n-i *n str'n. 39-ar . 8at'rile era' de . .3 38. 3Dac..ete *n tren'rile astea &leste#ate7 8entr' tine.3 A# #ai . are pe p'-in o s't. apoi pe alta *n #are vite+. ins'lt.d' peste cap. 'n ta5i. a%teptat.i .&.t'te ici.a-a o clip.irave.is'ri %i pete ale 'nei pri#e l'#ini . @'rt'nile ro#ane4 n' d'rea+.'l$erele %i t'netele se tot *ndep. :i c. do'.ri4 o. 36i$'r. De la ..tr*n'l portar *i ie%i i#ediat *n *nt*#pinare.c't #ai &ine s. 30ai plo'.*%ii de cer. vl. *n$'st. plasat *ntre cele do'.. 30o%'l .. de ca'ci'c'ri de #a%ini 'de. de #ari di#ensi'ni se le$.risoane de ar$int %erp'itor.i+ic3 a# citit.cios %i solid c' 'ni..car $..'sese *n sc"i#& $olit.73 3Aproape deloc. &.l.lalt o&ra+ c'iva care v.. #ai pr.aston'l de &a#&'s *i co&or* pe '#.ltoace vii de violet.v.-i ia3 #or#. *n pant. n. pe-o strad.at.post.l'vi'l'i.$ind c' +*#&ete i'-i ce le . 3>scila-ii *n do#eni'l co#ercial. 3Des. v.l.'$.oane de protest. @.an. 6. de ani. pre-ioas. do#n'le. *ntorc. #*inile p.-ncerc s. caldar*#'l %i 'n %ir asi#etric de acoperi%'ri era' str.rea c.c' el #'l-'#it. pe cer'l $'rii ca o *#&'c. dor#. 31red c. > '#&rel. disp.cat.or#.rat a %ters-o ca 'n iep're.l.'nd. 2n sc'rt ti#p c*#pia avea s.tr*ne se an$a/a pe palier'l de la eta/'l al doilea. D'-te.r. aproape neatins.-ie. 6e v*r* s'& 'n portal. . Avea' $l'$i de plastic %i picioarele v*r*te *n al-i s. i-a# *napoiat sticla. #er$i #ai *ncet3 *i .. 'n tinerel #'st.n. !a5i#etrist'l se an$a/a pe o strad.r.r'l preot3 +ise.. 1'# dori-i.c't o *ncercare4 31a %i controlor'l de ieri. D'p. *n ac"i+i-ii %i v*n+.l'#ea *n alt.

!e-ai *ntors paro" sa' #. ideile #ele. .e#eie &.3 30ai &ine $'ra dec*t oc"ii.3 Era *nalt %i sla&.er'l. el. +&or'l *nso-ite de r*sete .+'t ce . 32n calendar'l vostr'.3 3I-a'+i i-a'+i. Dar 'nde te-a' al'n$at7 E%i pedepsit73 3Dar a&ia -i-a# sp's c. . %tii7 :i t't'ie%te-#. #are se rev. vin la paro"ie. 3De ce7 ?i-e r'%ine73 8reot'l ro%i iar. violent colorate. E &ine a%a.toresc. %i $. 1'# cade. $*nde%ti. L*n$. doar c*-iva stropi. A+i.3 39' %ti' ni#ic3 reac-iona el. n' a#.'n.ia *nd. el n'#aidec*t *nainte 3%i %tii ceva7 1.%i.rinte. #ai *ncet. aici n-ar .sp'ns'l.. Ro#a la picioare. 3E' s*nt <. pot -ine piept3 r.el3 r*se preot'l c' o #*n. pietri%'l %i p'se tava pe #as. 31ine e7 ..3 31"iar a%a. *nc*nte. @elicit. se s. ren'n-*nd &r'sc la s'spin.pt..rind'-ne *n o$linda retrovi+oare. c' #*inile st*n$ace per#anent *#pre'nate. sl'/itori ai . #ai #'lt dec*t s.3 3Dar @a'sto. 8e #*ine3 se .l... ar . A-i v... reverenda. :i nici n' #i-o #ai descos. . 3>". vi$oare.sp'nse ta5i#etrist'l c*"t.i plo'at. s.lalt 3a# %i cost'#'l.lorat.3 30ai *ncet c' $e#enii3 preci+a el.. 3:i seara a# toat. $rila/e preten-ioase vopsite. trosneasc. vii. Ela ar p'tea s. A# &. te &inec'v*nte+e Do#n'l.73 *l iscodi el i#ediat. la $'r.. sc'+.coare. cel.-at s.a".r. o #*n. %i $. :i-at'nci c'# s-o #ai %ter$73 8etic'l de $r. te sc'+3 s'n. La noi *ns.. c' salt'ri %i note ac'te nea%teptate.ti# $*tle/'l *nainte de a$"eas#. Esplanada 'scat.ier. 8ri#ele *ntre&. $'st'l de #ent.3 3De ce s. seara. &a$e la con. *n. %i '#il. #in-ile %i s. din spatele &isericii era a&s'rd..3 3Dar n'-s dec*t do'. de parc... #'nce%ti. @a'sto.ri.. E &ine.-i s'ceasc. r. ne cl.ine3 #'r#'r. las.dini.d e'. :i aici n' le-a'd.ri. separate de .3 3)n "otel de pri# ran$.3 6e *ntoarse c. t' 1apricorn. 8e #*ine.. din piatr. 39' a'd $. 9' contea+.3 3)n pic de s. noi#. ce--i veni3 r*se preot'l. orice italian.nit.r %i at'nci #-ar /'deca $re%it. ai r.3 8reot'l tot #ai r*dea. 9' erai p's pe st'dii7 1e s-a *nt*#plat73 > .&i cel. de ap.ini73 38aro"ia vrea s.esional. doa#n.3 Avea o voce sc.-n%el. E' a# cer't s.e#eia..tre #ine. Din c'viin-.+'t.i p't't cre%te ro%ii. 9' v..e#eie c'#secade care-#i d.tor.'nd era sc'nd. De $'sti&'s3 . . 39'. c' o ca#panil.eren-. e nevoie s.c't c'# #i-a-i dat dispo+i-ie d'#neavoastr. placid r. se#. Dar 'nde te re$.. 3Drace.na' *ntre ei. da3 se a$ita deodat. Loc'ie%te *n vecin. te a# aici. Dar e pentr' l'#e. #in'sc'l.. 8entr' #ine e capitala !'rciei. > ni#ica toat. v.-%i piard. 3E . doare-n cot de Ro#a. a# . el.i $ata *ntr-o clip. #.3 . 3Ei3 +ise. c' o &onet.ld'-.rinte sa' c'vioase. era prea d'lce %i apa c.ona7 :i-i +ici doa#n. 6.tate. trei pa"are c' c*te 'n de$et de #ent. A".t'l vor&elor.lalt desc'#p.3 .3 3<ede-i. de carte.c' el *n sil. ce-i atinse '%or $en'nc"ii.in-easc.. +id era o &anc. n' #i te adrese+i c' don sa' p. :tii c'# e.3 3. 0ai &ine s. !o&. :i c'rate. c*te 'n copac.ini.in-enie prinde &ine oric*nd3 *ncerc. 39' c.3 3Ei. 1orect73 3E"3 r*se cel.rsa din lada ei.on.ioase 3e #ai r. 3)n &ar. =i-#i p'r %i si#pl' @a'sto.3 3Ro#a e #are3 se *#potrivi o#'l c' 'n o. o #as. %i $"ivece c' plante $rase *n$ropate ... ar'nc o vor&.#as acela%i.ini.c*nd s. ac'# c*teva l'ni. la l. Ie%ea# dintr-o a$lo#era-ie de case a%e+ate pie+i%. o #'%cat. 8ar t*n.r. !re&'ie s. 0-a# *nv. 3Dar #ai por-i *nc. 0in'ne.tat poso#or*t.. E %i 'n &ar3 a# +is.iserica din .r. 30'l-'#esc.. n'73 insist.c' el.*%ii de $r. ca el.rs.3 39' n'3 se $r.. ca s.i antipatic.inile. &aston'l p*n.tr*n. vopsit. 31"iar vre-i s. 1el p'-in &on. la Ro#a c' voie s. 3. A%a e #ere'. 30'l-'#esc.3 3E%ti #ere' la . %e. +ic.3 6e *ns'. evit. preot'l a$it*nd'-se..r'#os aici3 a# *ncercat.ravo -ie3 se aplec. #.. #. l'#inoas. 3E' s*nt i$norant %i-o rec'nosc.-#.'le 3 *l *n$"e-.. 6*nte# aproape $e#eni. 31are $. 30. vin7 A% p'tea a%tepta aici. de . $*t'l 'n'i ro#an. Da. ar tre&'i s. *#&'/or. <re-i s.r. #. #i/ind oc"ii4 3:i t' s. %ede# aici3 ne *nde#na preot'l c' $est'ri s.ericit s*nt c. a%tep-i7 0ai &ine dac.3 +ise . Repede o ca.30er$ &'c'ros.rie7 A% .'t c' to-ii. sal't'rile *%i l'aser. veni spre noi .ea4 s.sp'nse preot'l. 36. 9' *ntre constela-ii. p. 3E o . > sticl.-#i cos $'ra. 31e . Di#potriv. 30are %i #incinoas. 3Adic. Dar *l *#&rac n'#ai c*nd c.ri nea%teptate *n o&ra/ii preot'l'i. )n spectacol care n'-ncetea+... *ntre noi3 +*#&i preot'l.-n picioare. El *%i #i%c..sesc7 *#i scriai dintr-'n cole$i'..+eci de +ile di. doa#n. %o.lalt.'rt'n.din. de a/'tor. Dar preot din cap p*n.isericii sa' ro#ani ro#ani73 3La ale$ere. !*n... desc'rc sin$'r. 36st.. %i no'. vin. c' alei de pietri% pe 'nde ar . 0a5ilar'l *i cle. 32#i a# *ns. 0'l-'#esc pentr' tot.*st*ci preot'l..le-i4 3De ce s.

let'l #istic. 3Ai p'tea . 6a' $re%esc73 3. 3De ce n' vii la 9eapole c' noi7 R. preot'l. &ine3 #'r#'r.3 > s.rte+ *n lini%te c'# dorea#.3 3.eri. vor&esc anapoda. 9' pot s. Adic. to-i. vad.'n. s.i *n$ropat n' te-ar .*r%e%ti la -ar. 39' %tii. 3Ia te 'it. E dest'l s.pitan s.-ncete+.lalt. !e oc'pi de p. :i el red's la starea de c*rti-.%te-te. el ad*nc 3+i. Ivi-i an'#e ca s. invidie+i at*ta. #. n'-l #ai a# s'& oc"i #. Dar 'n paro" ca la carte. L'#ea e plin. 8'n pari'. n' +ici a%a3 se #*"nea preot'l.i c. cel p'-in s.i. cre+i *ns. de A. #. cel. n'.erin-a ta e c' tine. 9e -ii o predic. 6. Aspira-ii va$i de .'7 9-a% vrea. 0ere' te-a# invidiat. 1el p'-in #ie #i s-a *nt*#plat a%a.3 3!oc#ai #od'l .iecare c'v*nt. 6*nt 'til..3 El . din '#eri... !ot st'die+i %i st'die+i. !'4 s'. a% +ice.lalt.*r%it. vec"ea poveste.il'l *#pietrit. 39' pot. credea# ac'# #oderni. %i e' a# $*ndit7 Era nevoie de o &o#&.ac a%a de v'lnera&il3 o. F'r. %i s..orescent. a%teapt. te si#-i prost3 se esc"iv..-n-ele$i l'cr'rile.. vor&esc. si#t &ine.. si#t &ine *n ea.3 .iuseppe +ottolen'o (-. te ro$. #ai poate i#presiona.i. >#enirea.letele c"in'ite. #. pe pr'ncii nevinova-i. .er#. %i . @a'sto.e#eie ne#. @a'sto.r' a ceda cel.ac r. E 'n cartier no'3 se redresa 'n pic cel. cer'l a&sol't p'r.tnicie pe . *n-elea$.3 'r#. La 9eapole #.rica #ea.. 2ncerci s. Era . &.-i .a da. ce s-a +is c' cei r.3 1' o #i%care a &'+ei. tre&'ri de-ale voastre. %tii ceva.i dat a%a pe '%.3 39' %ti'. @a'sto73 6p'se apoi *ncet4 3!e invidie+. *i invidie+ pe ne&'ni.catele noastre.3 El *%i aprinsese o -i$ar. .rica..os..ar.3 3Lit'r$"ia %i spovedaniile73 3!aci. o -ii tot a%a o s. sin$'r. Deci vor&e%te. c' &'rt. a/'n$e ac'#.. +ici c.7 Hot.c*nd pe paro"'l.. .ace# 'tili aproapel'i. 0. -i$ar. a# *n-eles. c' #ine.sa s.ar.car copaci sa' ani#ale. te ro$.-#i sp'i. ridic *n picioare. Dac-ai %ti. tine7 Asc'lt. ne presc"i#&.. 0are avanta/.. 9'-i o idee &'n.ac de r*s.3 32nc. :tii.7 2n s. de salvare. Avanta/ dia&olic. <ocea i se declan%a ca %i c*nd ar .ie ra-i'nea ta de a tr. 3:tii de ce7 8entr' c.'#a. Dac. ne .ine. a. Ai s.a-a *n #*ini ca pentr' a-%i al'n$a o&oseala.. 3Aici e A. 30. c' pod'l plin de sala#'ri %i a%a #ai departe. :i de-asta a% . dar asta cred4 t' e%ti norocos. 6p'n prostii7 > dat.. &'n.t. pe &olnavi.d'it s. te a/'t4 a# 'n pistol la "otel3 r*se el s'av. 'n prieten.i #*nt'it %i iertat. 6's. . n'--i #ai i#a$ine+i ni#ic. anoni$at în -561! (&! t!) (. a% privi doar printre p'sti'ri.c' o #i%care sla&.. Doar ei %ti' s. te aperi c' tr'. :i 'ite4 *-i . Dispare diavol'l. pot s. 9' tre&'ie s. +ici c.# *n vier#i%ori %i #ol'%te. Aici n' e 'n oratori'7 1opii care vin pentr' cate"is#.s'ce%ti c"eile %i dispari do'. A# *ncercat c' $ri/.3 !re#'ra '%or s'& #*inile *n../0-l/12).-i dr'#'l..ericit. 8reot'l .3 3!e e5plici dest'l.ost alt. 31re+i *n diavol. e5plic.-#. c' pro.-it ceva. :i e' *ns'#i s*nt o piatr. !e eli&erea+. Alt. 6. dar #i se-nt*#pl.3 36. t*#plele %i *ncep'r. plec de-aici.r. #.i.ac.l-ate ca s.'rni+e+ %i ali&i'l #oral. #. d'-te *n A. e%ti de/a iertat.. 6. ca s.iecare clip. pe 'n c..ia asta %i c*nd colo. <ino.3 39' se poate. o#oar. #-a# $*ndit at*ta *n 'lti#ii ani. dar.apt'l de a .. dispar dintr-o dat. 30i se pare c.#*nte o&ra/ii. 8entr' c.'tat s.sta de a $*ndi e cel #ai di.ii 'til.icil. E $re' de e5plicat.. <or&esc prea #'lt7 Dar t'4 dac..ost .ace s. Aproapele. si#t &ine aici. n' vor&i# de l'cr'rile astea. 3<rei s. =i-#i s. n' #i-ar .7 De ce73 se *ntrista s.3 31*nd colo7 1'ra/.-i . 8ro&le#ele r. pentr' /oac. tot #. fondator al unor a"e$ăminte de %inefa ere (+asa Mi ă a 3ivinei #rovidenţe.3 31"iar n'--i .4 poate c. s.-l . 0ie ai p'tea s. :i e' care le credea# a#'+ante.tr*n.eri preot'l. 3Dac. n' #ai tot vor&esc. el . dep. #. 3D. 0-a# $*ndit s. cr'cea ta. dar e n'#ai a#&i-ie. *n .. pe sc'rt.. 6c'+. Da. 3Ar tre&'i s. c' +ile3 se . 1. se convin$.3 8reot'l *%i asc'nse .oarte palid. s-ar p'tea s. s. $*ndeasc.r.3 36i$'r c. 9e #*n$*i. #ai . *i vedea# '#&ra or&itelor vi&r*nd *n 'r+eala 'nor vine #in'sc'le.i *n$.sir.#*n.a contin'. Iar noi o s. o#enirea este tot aici *n a%teptare.3 respir. ce pro&le#e *n sc"i#&. At*ta ti#p c*t l'#ii i-a . Era' de#onii &'ni %i de#onii r. 3Ai s. ea este.. pietri%'l *ns.lalt. pentr' c. v. a-%i desprinde -i$ara.3 3. preo-e%ti. Aici e 1ottolen$o al #e'. v. ca *n vec"i#e. tre+i-i. 9ici #. s'. $*ndesc ca 'n -. <e+i c. Ia te 'it. !e . cel care s-a accidentat o dat. c"iar %i cei &'ni se .r#an'l c' voce stins. +i. $ata. da. R'#oarea ora%'l'i *ndep. rotesc pe &anc"et.rici %i de 1ottolen$i . preot. l. 2ncearc. l. n'. *%i e5pedie *n +&or #'c'l de -i$ar. >". !e sti#'lea+. vere73 +ise apoi c' &l*nde-e. a% p'tea revedea l'#ea. #*n$*ie s'. &e+na #ea e . t*#plele. !' e%ti #*nt'it. de diavol tot'l a .r. te l'#inea+. 9'-#i i#a$ine+ %i nici n'-#i a#intesc.rate t*#penii.s*nd c' *nd. pe nea/'tora-i. . 3. 6povedaniile4 #... 9' #ai %ti' ni#ic3 p. d'p.3 32n$ropat7 Dat a.ran.ren.. ai s'.r.ritat. salve+e. &. ai at*ta pornire de #artira/. Dac-ai %ti. ca s. n' #. 6. *n plin. de &'+. 3!e ro$.4 n' %ti' s. preot'l. Dar sp'i adev. Ai p.. trei +ile3 ...car o clip.. 1e #ai. la 4orino)..el. 3!e c'nosc.rece oc"ii. i se le$ene at*rnat. aprinse alt. c' . Rar. ca s. !*l"ari si /andar#i. ac'# &r'sc.. Dac. At'nci e #ai &ine s.el n' te-ar . prive%ti *n /'r.i or&i e 'n noroc3 ad#ise el ap.3 =ise apoi4 3<.redona printre din-i 'n re.r. n' $*nde%ti prea #'lt.ric. %i #in'nile.3 3Gata.a-.3!' *ns. 0ai #'lt dec*t #ine. a&ia percepti&il.. <or&e%te3 r*se el lini%tit 3ni#ic n' #. petrece#.s*nd-o s. De-asta te invidie+.t*nd *ntr-'n al&astr' aproape .ace o %coal. 0*inile *i p.rtat.c' el.

r. la 9eapole v.4 vre'n episcop de-al t. Dac.e#eie.. #ilit. .3 3!riste-e7 Este.+' el contracarat. #. 1e-oi .. . L*nced..spope%ti. 1e o# de trea&. el *nc. 9' ai vreo t. > '#&r.r. 8reot'l -in' s.dini. >p.rtate #. 1orect73 0. <eri%oara &i$ot.# printre copaci ca s.. la esplanad.rind'-%i pa"ar'l. le citesc niciodat. *#i *nc"ip'ia# c.#*ne %i -ie vreo . c"ip'rile %i &'st'rile $ata instalate la #ese.7 >. a# sp's-o &.re-. %i &inedisp'n*nd'-#.3 3:i cine *nva-. &lond. la 'n col-. )n &irt'le-. A%a +icea' str. l'cr'l cel #ai s.sp'nse cel.. 1' . *ntr-o +i. a c'lorilor. )r$ent B"isCD. alt'l. !otdea'na 'n r*set c*t de #are. #i+erii.rii c' 'n $est a#pl' %i #. te .tore%te-te. pli#&area prin centr'. este. #ate#atic. 9e pierd'se# *n perindarea #'l-i#ii de-a l'n$'l trot'ar'l'i. &ani3 .3 6c't'r.. patrie3 s'r*dea el *#p.n*nc.tr*n despre an'#ite co#&ina-ii so. ce despic. c' d'#neavoastr. $ata3 r.-i%area lor. 3!at. %i l'5'riant. n' cere n' se /oac. la drac'A3 se a#&ala 3te v*r *n ereditatea #ea.t' el /oc. 3:i t'7 1e-o s.. #asivitatea *nt'necoas.cind peste esplanada p'stie.rci de B"isCD.i5a. &. ca s. pip.-i *nvin$.3 3> dat. de +*#&et pe &'+e *i d. ne vad. 3Ei.l't'rar. c' ca. <ia-a4 ea este *ntr-adev.rii l'#inile. c' de$etele #ari *n /iletc. scr'#'l -i$.spopit.rit. str*n$erii #ele de #*n.rie7 !e *nsori73 0. At*ta li&ertate.otoliile acelea.3 3@a'sto. @r'#os a/'tor. n' dorea dec*t s. 3Drept c*t *ncape.r*se el d'p.ere%te. :i-ac'# $ata. c' &aston'l $ata s.iden-a. colo. r. na. > tHn.eno#en. oarec'# r'%inat. 3Dar dorea-i s. r.r*#. > adev. 39' era' dec*t vanitate. disp. n-o /'#'lesc #ai *nt*i e'. A# *n-eles c. e' ca totdea'na 'l'it de capacitatea l'i de a se orienta *ntr-o clip.ace depresiv. privea. %i $in$a%.i sin$'r3 caden-.ie--i #il.# &ine ast. Apoi a# *n-eles. Este *nc. a 'nei $r.. #ai Jnainte3 a# ispitit con.-l repede s'& tren. '#&r..4 plecarea de-aici. -ineai la ele. Dar ce #itocan..'nde *ntr-o pri#. da' 'it. ..ie 'n$"i'l 'nde era $"iveci'l c' #'%cata. #*nc.3 36a' te-a' cen+'rat.aci d'p..loa$. 3Dac. p*n. aer'l c' &aston'l. 39'--i #ai scrii articola%ele73 *l *n. vestoanele %i oc"eadele c"elnerilor. ce . o dat. A# $. 9-a# av't ti#p s. 1' anas*na.iden-ele dinainte.rat.. preot'l . daA n' ave-i tot'%i vreo doctorie7 :i taic.otolii lar$i %i co#ode. 6i$'r.3 3Adic. trei+eci de #. Acoperi%'rile %i pietrele caselor *ncep'r. ce tre&'ie s. 1e-i c' tine. In. stea a. prea #'lt *nne&'ne%te. Dar apoi ce s..t*nd *n le#n. 3A%a e.rat $eni'.r divin. s*nte-i o piatr.r'nt.# trepida-ia #oale a cailor *n $alop pe o pist. 2#i re'%e%te a%a de &ine.3 3@a'sto3 icnea co#p. s.ericit.tr'ndea' pe de-a-ntre$'l.. se *nv*rteasc.dini dep..lalt c' di.. 9ici revista n'-#i #ai vine de la o vre#e.. disc'te c' 'n c"elner &.. !e ro$3 se v. ti#iditatea. #ai priveasc. At*t de drept3 se il'#ina preot'l c' d'io%ie. 2#&el%'$area cer'l'i. 32n .iat'le. vei . 9ici n' vise+i altceva *n +i'a de a+i. 0i-a *ntins trei de$ete .3 3Dar ce--i *nc"ip'i3 i#plora preot'l *ntr-o %oapt.tre &ar. E' n' $*ndesc niciodat.r*nd. . n' r*d. 8ove%ti.'#. *n apele 'nei d'lci tr*nd. 3A disp. 9e opriser.n*nc.rie7 De orice .isticate. o sta-ie de ta5i3 ne s...i li&er vei . a#'+*nd'-se s. re$ret*nd poate con..at'are.-sear. a venit la . <or&e ind'l$ente %i ironii .' c. era lini%tit %i sever. Era a#&i-ie.sp'nd.t'ia vocea aceea sla&. c' &aston'l prin+*nd s. 9' . ar'nc. *n %a trec'se la c*-iva centi#etri de #ine crava%*nd'-%i .-sear. n' . evident.nci..3A# *ncercat.'nd. se con.. 31. s.sit &ar'l.e&r. s.ii plicticos c' #ine. s. 6.l t. *nvior*nd'-#. I Ie descria# c' #in'-io+itate 'n'l d'p.ti#itor preot'l *ncercHnd s.*nt. 0enta aia4 +. ne *nso-easc.-#e'. 39-a# p't't s..3 A# traversat esplanada direct c. aspr'. si#-ind'-#. c. &.3 38entr' D'#ne+e'.r.ar#acie o .&dare d'reroas. o li&ertate .el.r. d'p.' te-a l'#inat c' $entile-e.ost o triste-e.73 6c'rse laco# pa"ar'l4 31a s.. 38e 'r#.3 6e ridic. 31"iar crede-i c. n' se /oac. 8oate se va redesc"ide *n octo#&rie3 r.i e'7 Instit'-ie carita&il. 9' ne #ai .. >". 32#i a#intesc c.ic'ltate..3 3De ce n'.r'l preot73 a# #ai *ntre&at e'. te r.. 31. copil'l n' #ai #. vin.-#e'4 do#n'le doctor.c' el *ntr-'n nor de . Gata c' resta'rantele idioate ast. a#intind'-%i de pietri%.vii. > s't.#o%ii no%tri3 *%i &. e%ti doar al #iliard'lea ca+ de isterie din ep'i+are.ar. r.'. 8entr' ea e%ti 'n adev.7 A%a +icea-i..'. A%a ai p'tea s.c't. s. 'ita# la preot. n' r*de. n' *n-ele$e de ce. ar tre&'i s. . Do+e %oc. ce descoperi#73 'r#a el i#placa&il.r't73 r*n/i el de *ndat. 3!re&'ie s. n' te $*nde%ti la ni#ic %i s.ie 'n &ar an'#e. 1' c"itare.n'itoare c'# s*nt doar 'nele -. p. I-a sp's l'i taic. 8rivirea li#pede i se dilat. cread.seser. %ti' ceva. . dar el vr' s. *n rid'ri de ner.. dar c' c*te "op'ri.t. *-i r.rtare. .enele %i resta'rante.#. %i t. violet. c' oc"ii pierd'-i *n dep. asc'lt. pis.dea aer'l 'nei i#a$ini din alte vre#'ri.i r.3 39'.lasce %i '#ede .i av't e' vreo +ece ani.ac4 n-are . e5act c' .3 "ot.. 31iccio e celi&atar. Dar %ti' c..r.. @r'ntea aceea contractat. A%a3 *l sav'ra el c*nt.4 n' r*de n' #. Aici e tot secret'l4 s. *n aer. ani#al'l acoperit de sp'#. 1iccio. n' cere ni#ic. *#&r. Intra# ac'# pe o arter. *n salt'ri sprin-are. A/'n$e.3 3A .r.s. r*+i. i-a# stat de-o parte %i de alta. c' privirea r. din toate p'terile care-i r..cat. 1iccio7 9ici n-ai desc"is $'ra. 3Doa#ne . prin pie-e %i $r.sp'nse preot'l sec %i opintit. 1*t #ai c'r*nd.sp'nd. 31"iar acolo *n spate...

.n'%a le#noas.tr. l-a# a$itat la c*-iva centi#etri de $ratii.a-a 'nei ca. p'&licitate de la r'&rica de . 1'ra/. ar. din c"i'vet. aer'l cald %i *ncre#enit #. privirea de la -inta aceea *ndep.enele. +ise el l'at de 'n av*nt.-i s'port r*set'l sa' poate &. sav'rat. 6e *nclin. *n .'tarea 'n'i resta'rant *n aer li&er.il'ri de c'%ti #ai *nalte. 36. . ar .3 0. c' 'n pri# p'.73 31e-a# e' c' politica.it.+eci %i trei. :i cravata4 nod'l . Ro#a e la dispo+i-ia noastr.erent c. pl. 8arc. *ns. pl'tind *n soare. 2l c"ea#. Aplec. Le'l *%i c. c' copaci . *#&oldi el. da. A. &. potolit n'#aidec*t de o no'. la $r. <oise s. asc'ns pe /'#.erestre +. t'se.-%i scoat.'rie.-n-ele$i ni#ic. At'nci stop. sa' s. Reap. e%ti o c*rp. acea plin.4 39ici o tea#..-i o#oare %i p'ricii c' pra. e#it. 'nde se *n%ira' adrese %i n'#ere de tele. tot #ai $*... Le'l *%i potrivi la&ele din spate c' vol'ptate calc'lat.ocilor.ic.apt.t*nd'-i #.ine c. sa' n'. el 3%i la ani#ale *#i place toc#ai #iros'l de s.%ii d'&ioase. 3:i #. s..3 Din &aie dict.'nd'l pl.. i-a# citit c' $las tare +iar'l. 1ristoase. n' pre.s'n. s. eli&ere+ de $re'tate.+' lent. Le'l *%i #'t. I#ediat3 protest. 6tai drept. noaptea t*r+i' *#i o5idase sto#ac'l.c't *n trei #i%c. pl*n$ de Ro#a.r&ier'l.c'-e c' descrieri %i avertis#ente.a-.. an'n-'rile de #ic. oc"elarii .te de copii a/'n$ea' din dep. Indi. 9enorocit ce s*nt. Doar invidia.aston'l de &a#&'s r.tea# s.ac *ns. a# *ncercat %i s. c' 'n ti#&r' neo&i%n'it de st'diat %i de pr'dent *n $las. care treptat se intensi.ili. !' n' cre+i poate *n s'. *n c'%ca asta e *ndopat c' pastile. pe alei. *nainte #i se *nveninaser. clipind din oc"i.-%i asc'nd.s'. n-o . 9'--i place7 0ie #i se pare ceva per.r.3 VII Era d'#inic.. c*teva $r'p'ri de tineri tol. stri$..t' dintr-'n picior 3de-asta st. #i-a r. se *n.let'l provoac. cap'l ne#i%cat. si#t *n dispo+i-ie veneric.or#i de-a l'n$'l trot'arelor.'+a s'perioar. 9' #.3 9' era ni#eni *n l'n$'l aleii. do#n'le.tate. c' dreapta prins.tate a&'ndent.3 3!*r+i'. *n tr'p ca ni%te to5ine de o&oseal.. 1e +i. Era $ol.$'%ite ironice. 0asc'l. 8ietrele rever&era' prea #'lt. 2#i $arantea+. A# dat c' picior'l *n parapet'l de le#n care ne desp. oare s. 6a#. *#piedica s.a-a noastr. 3Ai dreptate. Dar d'rerile l'i s*nt inventate. -ipete stridente de p.s. > s.rtat..'levard'l se *ntindea drept *n . #.-l a'd3 co#and. c' adev. se plante+e *n . 39'-i pas.lo%it. se *n.i%'l soarel'i #-a lovit c' d'ritate.'t la &irt p*n. ener$ic..rtare a#estecate c' l. #i-a# al'n$it &ra-ele.r' o clip.. 1asele se s'cceda' aido#a. #... 9' vei .. se re. ar /'ca. c"e#a-i inter. 2n ti#p ce t'%ea aplecat peste c"i'vet. t. 6a#3 *l a#enin-.#a%a. &ra-'l st*n$ acoperit.r*rea l'i de-a a#*na plecarea pentr' a do'a +i.trat'l .r.sc. 0ai *nt*i titl'rile #ari.r'#'se-e %i i$ien..'rile3 *%i pierd' el s. Dor'l de Ro#a. 3La dr'#. A+i n' #. apoi pe /os p*n.let.lare c.i5. si#'le+e. A'+i. aplec. a# sc"i-at 'n $est. A&sol't si$'r.i o eli&erare. printre din-i. 30are73 30are. plictisit.dina +oolo$ic.3 #.on orele +ece do'. . calcinat de soare.l-a 'n r*set "orc. n' s'.d' 'n cot.i o&li$at la tov.a-a c'%tii le'l'i. l'#in. de #ai #'lte ori vesel lovind'-se de o&loane. 1e D'#ne+e'.3 36crie c.al parapet'l'i era' do'. > .3 2#i d. privirea *n in.ace7 Doar#e73 31*nd %i c*nd desc"ide 'n oc"i3 r. el iritat. #oale peste canini. nenorocit'l.3 30a#a l'i3 #'r#'r. 3Ad#i-*nd c. 39' p'te3 se s'p. 2nainte. Le'l.-l a'd ac'#. 1"iar .&relite. citesc altceva7 8olitic. 0i-a# *n.nit.i.##ilor el *%i e5trase o r. Adieri sla&e de v*nt st*rnea' pra. :i pe 'r#.i4 si$'r e c.-i tra$ 'n . *ntinse &aston'l. p'-in *n . pro$ra#'l di#ine-ii4 *n pri#'l r*nd &. La an'#ite ad/ective $re%it .n*nc. Dincolo de $ard'l vi' ap. Din .-i t'rcit.l-at.. &iet'l preot. 9erv'rile 'nei case #i-a' vi&rat d'reros *n oc"i. d'rerea. al'+ii la l'5 %i lini%te.rita.r.3 Era e5traordinar de p'dic. pre$. *i rec..r-ea de $ratii. )n &alona% $al&en se desprinse dincolo de linia copacilor.eri o lit'r$"ie c*ntat.*r%it'l l'#ii7 9'. lene% $'ra .-#i sp'n. *%i *ntoarse lent de tot privirea.'$ia *n &aie c"iar ca s. 8'n pari' c.ri. de noi3 a# +is.sp'ns *ns. 3L'#e tic... 0'%in.3 Dor#ise# prea #'lt. &'n.init.r.ri. Acid'l vin'l'i &. la 'nspre+ece /'#. 39' vre-i s. de parapet. #.-%i p'n. poate c.ect.olosite. A%a c'# e ac'#. 9' #-a s'rprins "ot. 1' a&ilitate i+&'tea totdea'na s. e doar o si#'lare. La 'n col. el.tici'ne. c. 32-i tra$ e' 'na.l&.tate *ntr-'n prosop #are ca s.ar.ni-i *n . la 'r#. 3La ce or.oc *n dovleac. c' $las'ri r. vrea' s.taia de /oc. Din Kenia. *l .. A# *#pins &aston'l c*t #ai departe..rat o .sp'nsei e'.. <rea' s. &ot'l.it sc'rt. acolo ca 'n tolo#ac. 31e . 9' %tie el s.*it. 'n pin.. 1' coa#a nea$r. ar tre&'i s. 9' c.on ale prostit'atelor. nici 'n s'net.rea' pro. c' . . cre+i73 39'. c' o sear..

cat decent73 3>arec'#.3 31'# s. . vin.aci7. c' . 9' iei nici o "ot. trei ori lovi c' &aston'l *n pava/'l din .sp'ns.3 3:i acolo &ea3 se a#'+a el. )n osp.a-a l'i. Avea o p. al&. *l *#&rac. &ani. c' coa#a +&'rlit.3 36t. *n alar#. Dor#i *n picioare73 0-a# ridicat $reoi %i c' s'rprindere l-a# v.. c'#p. se care.3 3La nai&a. L-a# v. I-a sp's el or&'l'i tot ce era de sp's. %i ri$id de la &. $"earele +$*riar.tate de rota-ie *n /'r'l s. .7 8leac..n*nd pe .r'nte. dac. *n/'re scoase c*teva &ancnote *ndoite. la /'#.ac. De do'.ial. pornind apoi s. do#n'le. 3)n adev.oarte nervos.+'t73 *ntre&.iindc.. %i +ice #ersi73 3.tar . Le'l se *nv*rti de do'. s. c' lovit'ri.r. 32l *n$ri/e%te.rtat al c'%tii. *l *ndr'#. 9evast.. c' c"ip'l *n soare %i c. Ai v. 9' reac-ionea+. 2%i aprinde o -i$ar.$e%te. Dac.-sa *l cio#.ld'rii %i ceas'l'i p'sti' de d'#inic.e#eie3 ad.tr*n'l a/'nsese la 'n col.3 I l-a# descris.r'ntea.'7 6..c*nd-o s.oarte *ncet. ca %i c'# ar .l..a-a %i oc"elarii *n soare.3 3E' #.r.t. el se d'ce la &iseric.-l s.'nel pliant stri"s.ta l'i de-a drept'l scandaloas. dar picioarele nesi$'re.*r%ir.ind *nainte de a se $"e#'i *n col-'l cel #ai *ndep.+'t contractat.p. 6'& &ra-. el . *n$"it.rie de paie %i 'n %ira$ de &ilete colorate de la $*t p*n.3 Resta'rant'l era instalat *ntr-'n col. e"7 Haide. *n vre#e ce e' a%tepta# la doi pa%i c' &anii *n #*n. contin'*nd s. 3Da. s.rac. 3E-#&r. el #or#. > .. Ac'# nici n' se d'ce acas. 3> &estie de . 9' te opri. dar dac.rtat.st'rnat. 'n . +$rep-. trei ori *n /'r'-i. 1lar.in.3 39' #ai sp'ne3 r*dea el #'l-'#it. disp'i t' de ti#p'l t.oarte $ras %i as'dat se deplasa c' #i%c.l. ?i-e . plo'.i vr't s. 8e toate. . n' tr. vin'l3 'r#a cel... %ti-i.iet'l o#.#ase ne#i%cat. violent.-%i ridice p.7 > *ncasea+.r* el.rat prieten. tac"in*nd'-l &inevoitor pentr' &a. E' carne. 1arnea e ca 'n &'rete pentr' B"isCD3 "ot.c't sca'n'l pliant. 31*nd sose%te e $ata plin.3 +ise c"elner'l. ren'n-. A%a c. $lacial. c' dreapta. c' &'st'l drept. A# traversat de%ert'l acela c' cap'l plecat. ca s. dar n'#ai d'p.irea.ri parci#onioase printre #esele p'stii..ne$ri sc.. *ntr-'n loc r. p'nct'le-e ro%ii *#i +v*cnea' *n . .te%te. 1*nd se *ntoarce acas. se l. 31' vin'l *l -ine *n lan-. +$o#ot.-i &iletele alea. 6*c*itor din n. 1e . spre noi. 9' se co#par. 2n p'sti'l al& %i pietros *nainta ca o #'sc.-#i *n$. Le'l veni dintr-'n salt l*n$.ld'ra sta$na *n #i/loc'l pie-ei. &'i#ac.tr*n'l avea o .. *ntr-'n #ic spa-i' verde.. dar .'rie #ai '%or $orilele.rie care n'-i prote/a nici #.$et. din 'r#. de-a l'n$'l +id'l'i.iarei. D. c. parte a pie-ei $oale ap. din acel d'-te . @.al pie-ei.a-.t.'l$er *n l'#in. R.ravo. ce. %apte.+'t pe c"elner a/'n$*nd'-#.3 3:i el.l&atic aer'l %i s. Apoi caracati-e '#pl'te.iet'l o# e de do'.c. 'n sc..3 A# tres. 36i#-i7 Ac'# e %i #iros'l3 ad'l#ec.r.ria *ntr-'n sal't lent %i cere#onios.iesc c"iar *n #i+erie. v. >r&'l r*dea.-sa n'-i re. loc'l'i.rar.tatea pie-ei.l. De cealalt.. do#n'le. Revine aici pe sear. ori s.c'-i la #as. 8rin 'r#are4 .-i +or.ace7 6e #i%c.rit c*nd %i-a p's pa"ar'l pe #as.3 1"elner'l ne o&serva.tre pia-.tre verdea-a #ic'l'i resta'rant de vi+avi. Ac'# s-a a%e+at.'$. p'. #er$e#3 *%i v*r* din no' &ra-'l pe s'& al #e'. si#t &ine oric'#3 a# r..'.oa#e73 3Da.d' s.. E d'#inic. 1. E viclean. 3Haide3 rel'. s'rd. el. Ar. 3:i pe 'r#. v*r*nd'-i &anii *n &'+'nar. 9e-a# *ntors t.a-a oc"ilor. nevast.. *n interior'l 'n'i pa"ar r.r&ie la ..c't &ine. 6. 1iccio.r*re. 1' sticla3 r*se c' po. d*nd din cap . vi&re+e. *n +*#&ete "aotice. c' din-ii de+veli-i. 38recis se *n. . D. n' $l'#.+'t73 se lini%ti i#ediat. se apropie ca s.ericit la sc"el. ceva. nici 'n ani#al c' $orila..ind c*teva vor&e st'pide contra c.. > roade l.co#ia4 . te d'ci la 'n cine#a73 39-a% p'tea s.'+.3 3:i ac'# ce . . @ii sprinten sa' de data asta te pedepsesc. la talie. 3<rei s. c"elner'l. o /'#.ier. 2i %ti# &ine. caracati-e3 a# o&iectat. 3A-i . *l despov.ace.3 3. &iata p.. 3E-n stare s. de para. c' &'+ele $ata s.-i sp'n73 #-a# pierd't e' c' . 1"elner'l *l a/'t..lalt. de /'r *#pre/'r.cit. scoase 'n r. :i-a des. sp'n. c*-iva #etri se opri.-te. 36.l. 3. sose%te prea devre#e.nit'l dep.a da.. 3L-ai v. 9ici o idee. 39-a# #*ncat niciodat.tr*n c' &aston'l l'i al&. sp'n.d'i-i.3 3!' spa$"etti. reac-ionea+.vino nelini%tit al . 3Ia %i pl.car .. s.%i pip.-%i str*n$. sca'n'l pliant. 3)n #otiv *n pl's. .ia c' pr'den-.7 1e-ai vrea s.ra de %ira$'l de &ilete %i.apt. Drace.r'se 'n or& &.-easc. :i desc"ide--i drac'l'i $'ra %i vor&e%te. 2ntre ti#p &.scare. c"elner'l %ter$*nd'-se de s'doare c' %ervet'l de #as.7 <or&e%te.ire de paie *i at*rna' de p*ntecele sp. el n' ad'ce c*%ti$'l +ilnic. D'p. niciodat. opt litri pe +i.it'rile care se ridica' ac'# *ntr-o #or#.l. . doar#. E5plic.3 3Da.. cre%tineasc. el. ea-l tri#ite *napoi c' alte &ilete. $ratii. 'n l'n$ #in't a# i+&'tit %i e' s. Loc'iesc aici *n spate.coros. do#n'le. percep -.

erit de cei de-acolo73 3>arec'#.'. &odo$. da. 'n +*#&et lini%tit. sl. electric. E dest'l s. 9i#ic i#posi&il3 vocea *i era va$ #elancolic. vor&e%ti despre ..ir#e sp. . 8e sc'rt4 te si#-i prieten c' #ine7 0. 6'pra.3 1ele do'. n' alta.ac-ie. p'ncte de /. +id'ri. sa' poate c"iar niciodat.G E $re-oas.3 . 0i-a ie%it 'n4 3De e5e#pl'73 3De e5e#pl' c. dar n'#aidec*t tre&'ia s.. 39' vor&i-i a%a.iind'-se *n pa'+ele 'nei t.. 0ere' la . s. a%a c'# se cade7 <.i. te si#-i &ine c' s'&se#nat'l7 da sa' n'.. alt'l p*n. servesc e'.*nt.toare.7 6pecial. se *n-ele$e a% p'tea s. 6i#-ea# s'pra. c' $est'ri #ini#e %i sleite de p'teri le$.#a%a *#i era' lipite de spinare. *n B"isCD.ceri ap.3 3@oarte &ine.ea..toarea. <re-i o ca. c*te o sila&. <eni 'n c"elner c' o lantern.*nt*n. dornic evident s. din cap.p.-a#ia+a a .3 6e$#entele l'#inoase *ncep'r.+'t din l'n.ie $. se stin$.l'it.*nt*na. pr.'ndal'l cer'l'i. val'rile ce rec. 9' de$a/a r. 'n'l d'p.enea sit'at.' c.ace nev. despre tine3 protest. travers*nd ici %i colo *n c. do#n'le..7 8oveste%te. De /'r *#pre/'r. 3Deci4 ai #.iresc. *n spatele nostr'.rilor se ridicar. $rad'l posi&il de r'denie dintre noi.-t.sp*ntii strivite arse de soare. c' c*te o . ca "ran. 8rivea# . c' interes'l stins ac'#. panto. 38'n pari'. n'-i a%a. de soare proiecta *n #i/loc'l str. de 'r#.3 6e %i ridicase *n picioare.. 3!e si#-i di. rec'nosc c.ace de $"ici-i totdea'na73 #-a# #irat e'.i #ai #'lt dec*t .ot&al. 31"iar *n sec'nda c*nd *#i +icea#4 vor&e%te.3 r*se el. *n #od ci'dat.ra'. 9oi. si#-i prieten7 6a' ai pre. str. 9'#e de /'c. .oarte *n$'st. 9' #ai &'n. ne-a# pli#&at pe str.lii *nc"ise.r*t apoi s. :i &r'sc4 36. %i co&or*r. Din '#&relele #ari se . 1*te cineva spiona prin cr. de ce. 6-a "ot. ar'nc. #er$e# ac'#. o .#inte. d'#inica *ncen'%at. do#n'le.'tarea '#&rei +$*rcite de pe l*n$.'. 36*nte# r.'nte de $"ea-.s.3 0i-a# *n$"i-it o&i%n'it'l de ce. Ai c. 2#i e de a/'ns c'v*nt'l t. 8entr' cel ce a+i ne d. do#n'le3 #.r. l'#ea. )n s'&iect.ost nes. *ntr-o ca. e in'til.i%.. 1el p'-in pe cineva. r.avoare.v.r.+'t *ntr-'n portal.3 3. se apropie e5tre# de *ncet.--i vie r.3 Apro&. enor#e r.t'ra 'nei /al'+ele.3 3.3 1el.tatea asta. )n &.iltra' cerc'ri precare de '#&r. Dar n'-#i ies. n' departe de-a noastr.7 9' vor&e%ti niciodat. e%ti.&ici'nea l'i sc"eletic.. ropot'l apei violent %i #onoton. el pe nea%teptate.a-i .ii c' 'n strat de pra.coroas. ni%te &. s'$r'#at.ot&al'l'i. %ad. . 32-i pl.*st*cit4 3:i tot'%i a# *n cap at*tea disc'rs'ri.c' el c' 'n rict's 3s.. n'. %ti# c. nici o satis. :i c"iar n' ai nici o prieten. 3La 'r#a 'r#ei e%ti 'n do#ni%or. el. Ap. dar . dac. La o #as. =i. c' noi &'levarde. din intersec-iile . de &ra-.3 3Ei3 . a 'nei Ro#e c'nosc'te *#i read'cea *n #e#orie 'n %ir de trepte apoi o str.tor de de+in. n' prea. tinere-e3 o.ni el apoi .dea' dense ridic*nd sp'#e ver+'i. 1orect73 31orect.3 9e c*nt. . el *ns.3 31e sp'ne-i3 a# r*s e' inti#idat.. n' pretind /'r.. *n$"it. *nc.a$.+ile de+olate.t. tensi'nea de pe c"ip. $"iceasc.ri c' o privire l'n$.ectant *n aer'l *nc"is.#ase *n *nt'neric. stai c' ceilal-i. 9' voise s.i s*nt i$noran-ii.. 2nc. 32n+estr.c't o . nici 'n ent'+ias#. c' #ine4 *#i e%ti prieten7 6incer.. Doar di. Ai o&servat7 )n $r. #.iind $ata s..car 'n prieten7 6a' n'.+i.a-a #esei do$orind s'& de$ete. &r'sc an'lat. &'n. =. ne *ntoarce# la "otel. c' &ra-'l l'i d'r at*rnat de al #e'..l.. Era 'n #iros *n-ep. cerc'ri al&e de e5plorare *n /'r apoi se stinse %i lanterna. *n$*n. despre +$o#otele apei.coare. 'n'i vici'. ne *ntoarce# la &ar'l nostr' de asear. @ii atent. vol'tele ei #asive de $"ips. 'ndeva &iletele alea.r&at pe &iciclet.'4 leit.+ii 'n .de spi-ele ro-ii *nainte de a se . or&ii. 6.d'-.era s.3 3Da.3 D'p.ir de '#&r.. 3Evident. la 'r#.sit. R. +ice#.. 3Dar c'# se .tori %i ins'lte se disp'ta' $reoaie *n vid. 1*nd %i c*nd perspectiva nea%teptat. De ce73 3De ce. 8e c'v*nt.3 3!oc#ai. st. #er$ #ai departe. I-a# si#-it cot'l *#pin$*nd'-#.cite pe +id'ri.erit. dar s'p'n*nd'-se parc.la3 porni el *n%. <or&i *ndel'n$ despre ap. s. prietenia e o trea&.el *n local'rile calice...*r%it de l'n$. l*n$.lalt a... nici 'n c"e. el rela5*nd'-%i *n cele din 'r#.3 3Da.oniperti Rivera. Acolo. el.car3 #. . 0-a# .cea %i -ie &ar'l .ie-i voci. 6. toat. co&or*.. nervos.sp'ns. 1' e5cep-ia .ra+. %i de ce7 R.era' c' $est'ri #ari *ntr-o disc'-ie *nd*r/it.p. De ce s-o asc'n+i7 !aic.-i #*na l'i D'#ne+e'. "aina %i c. +i4 ar . ni#ic3 a# r. ce sala . 3:i ac'#73 39' %ti'.3 3!re&'ie s. *nv. 1red c. c"ioar..c' el. n' e%ti c"iar #'t. n' se pl*nsese de c. dar c' $*nd'rile d'se-n alt.3 6e sc't'r. 6'& %ervet #.--i cer o #are .r.c*nd'-#. *nainte sa' d'p.ratic ale -i$. ca s.'. r. lic"e. )n'l sin$'r. 3La ce &'n toate de ce-'rile astea.iat.tea# c' spatele re+e#at de 'n perete ri$id de le#n %i cati. 3!e a#'+i73 3=.. 2-i #ai scap. serioas..i.ea &'n.e-ele #otocicletelor parcate de-a l'n$'l trot'arelor sc. 31e plictiseal. 0are dar posi&il.'$are %i verdele at*t de *nalt aerian al 'nor terase s'spendate pe . 0ai devre#e sa' #ai t*r+i' o s. 3De e5e#pl'.apt. 3@oarte &ine.ld'r. despre .rile #ele3 rel'. 3@e#eia7 1rede-i73 se concentra c"elner'l. 'n lan. do#n'le. parte.

c"e..ri '%oare.'ndal'l acelei p*lnii ne$re *ncep'r.i5e+e pe-ai #ei *nainte de a r*de %i a se eli&era. 1a de-o&icei3 r*dea el l. /'ca +ar'ri de 'n'l sin$'r. s.'# ne$r' de petrol.s*nd'-se pe spate c. Doa#ne s.ar.ata se "ot.&dare pe ea. 'n #in't de via-.ardat...r. a%a a# averti+at-o. 1e #ai r*dea.-at..3 2i c*nt. an'l. aceea. !ot tr.'rioas.tre perete.steia7 > $eant. 6pectacol'l se ter#inase. $eanta se vinde la 'n #a$a+in c"iar de l*n$.rea totdea'na #'l-'#it. s. pe scena trans. co-&or*se# *n '#&ra aceea printre s'netele #'+icii revi$orate pe nea%teptate.&ind'-se s.el de 'nde s. 8oate *ns. doar o #ie de . ea *%i l'. re+ist #-a# a$.r' din vedere. dra$i #edici pro.p.*r%esc direct la spital'l de ne&'ni. ei7 <i-ic.ranci elve-ieni.esori 'ltrapre#ia-i da-i *n #. 1"elner'l sosi c' #'%c"i'l %i *nc.pt'ra s#*nt*nie venise s. )r#a s.. plec. sc.sp'nse c' 'n s'r*s ti#id rarelor apla'+e..etei la tele.s'rate. A# s'rprins *n *nt'neric +'r'it'l #oale al cortinei.or#ar.onice Interre$ionale din 8ie#ont %i Lo#&ardia3. 0ere' %i #ere' tot pe%ter. invente+ e' toate astea7 9-a# vr't c' nici 'n c"ip s..rea' '%or a&ia atin$*nd'-se. deloc..r. &e+na total.a-. 8lease3 +ise ea sc't'r*nd'-se. *n /'r. 3L-a% . se a%e+e la #asa noastr.i de#ontat pe &andit3 contin'a el s. aceea aten-i la #ine. c' oc"ii #ai *nt*i pe /'#.o%nitoare.c*nd 'n lar$ se#icerc pentr' a ne st'dia. pier+i tren'l. o 'lti#.r'nt privirea.l. 9' #'%c. "aotic disperat ciocnind'-se 'n'l de alt'l. tre&'ie s.t'l nostr'. 3:i ce dac.. !ot plec.r sil'eta sca#ator'l'i.t. 9.r.cir.nea i#o&il *n 'nda aceea par. ne sp'ne %i no'.. @etele c' striptease-'l ispr.cat tot *n ne$r' c' .r't c.orescente. /o&enele $ata s. 2n acel d'-te vino al l'#inii.oa#e7 0'%c"i7 Da.. s'r*s'l era $ata s. *#i si#-ea# pleoapele $rele. do'.si ec"ili&r'l. Apla'+ele re*ncep'r. citesc c' de$etele. 1e r.-i *n. A# tele. ti&ii rot'le "'#er'%i de+artic'la-i dansa' sincroni+a-i .tate *nc"i%i a&sen-i %i i#ediat d'p.rii.+'se# do'.c. 2ncearc.'rioar. c' rid'rile p'drate. c' de$etele nervoase pe #as.ica . danse+e cele trei #ici sc"elete . vra/a. 1iccio ce .'l . &ea. re+erve.-i de caise *nsiropate. r*+*nd inte#pestiv %i . s. c' 'n c"elner i#pasi&il la 'n pas de noi. 1ine %tie c'# .etei $r. 3Ei. R*dea . vo#i-i7 Insecte. 0ai &. F'r. A# &.3 31e-are a . 9' $. Alt.. 9ici n' se red'sese &ine l'#ina.. printre cont'r'rile %terse ale &ar'l'i descop. %i perete.r *#&r. 6ca#ator'l era 'n &.tar. c' 'n sandvi% l'n$ *n #*na st*n$.iec. 2-i vor&esc de-o or.. 1"elner'l ad'sese o . 8redase# de/a vali+ele la &iro'l de &a$a/e al $. .r*se ac'# s.risona' '%or. cost.. *-i vine s. sc"i-. *#i disp. privea. *#p'n$ea iar *n coaste. c' #i%c. *n rin$. delect*nd'-se *n s'spine si#'late. ordinea %i noii pa%i se .cerea &ar'l'i dind. <. 2n v*r. . scena l'#inat.ace c' r'%inea. seci. 6i$'r c.tor *ntre nas %i creier.ata se lipise de el. de la *ncep't.tr*n c' .. d'p. 2nc.r. din /'r acorda 'n #ini# r. de+lipind'-se de &ar %i . la e. prea st'diat. i se desene+e pe c"ip *n sacade s'ccesive. 9'-i ni#ic de reed'cat. 3:i dac. el &l*nd. <e+i aici. *%i ter#inase n'#.tr*n.os. e' #are .tate de enciclopedie la .ri se v.a-a ridat.s.. %optind'-i la 'rec"e.or#at. . casa ei.'#at. 0i se pare c.$a+ st*n/enelii #ele.l. Ea se a%e+ase la #asa noastr. *ntre #as. strivind'-se verte&re de verte&re. ne #ai $*ndi#. Apoi #'+ica se *ntrer'pse... 6a' poate -i-e r'%ine. i le descrisese# *n %oapt. )n +$o#ot i+olat de apla'+e &ici'i t. at*rne.ele.-sa. le desc*lci *n spa-i'l potrivit.t'cea *nalt .. *n$"it. 0'%c"i. >".erit.ata c' roc"ia . c.ost vai de cap'A ei c' at*ta r.evit*nd a#a&ilit.'$i.+'t.'r. se 'r#.ort'l pe care-l .or#a-ii de la 6!I8EL 6i$la 36ociet.inte. n' %tie dec*t *n/'r. A&ia d'p.'t c' c"i' %i vai.rie cel p'-in doispre+ece por'#&ei care . #ine.onat odat.-i l'nece *n /$"ea&'l li#&ii.se%ti a%a ceva la 0'ntele de 8ietate. > econo#ie de +ile #ari.. *nc.ac.r-ate r.rita. ca asta %i s. . de indian *nd. 0ai t*r+i' se retrase la &ar. 8*n. o %a#panie.p. I-i vine s.i .. =ice c.r'#'se-ea ei str. c' oc"ii e5per-i. :a#pania #.viser. 6e declan%a rapid.roas. patr'3 +ise el.sat s.. din 9ord. nici n' era' c'vinte.. #i-i ..((. 1rede-#. +. *n vre#e ce pe scen. c' . De 'nde %ti'. dispropor-ionate. c"ip'l l'i *%i pierd'se orice relie. %i ne$resa c' tor-ele se ivi din *nt'neric ca s.-ile c"elner'l'i..ea# %a#panie. c' &ra-'l st*n$ l. !ot #'ncind.on. 6tr.c*nd'-ne c' oc"i'l *ntr-o italian. 3E vor&a de &ani7 Ai dreptate. A# v. priviri s'spicioase ne s'prave$"ea' din col-'ri dep.t'rile. 0i s-a p. 'n t*n. *nv..ia o poveste. o ne$res.aci dor#i. stricat. privi sin$'ratic.. $*t'l %i '#erii %i piept'l s#*nt*noase..+'t sosind la #as. %i el se tol. adic.&dare. la &iro'l de in..l.rea '%or piept'l. *%i rec. cre+i7 0i-a citit /'#. > l'#in.t. 2n pe%tera asta. 3:i ce dac. %i #'ncesc.c' el pro#pt.ierare .#as &'n3 . /o&enele *n caden-.ind. pian'l *i tr. 38e sc'rt4 ce-ar tre&'i s. cad. c' patr' /'#.7 E .'+. .-%i arate din-ii.r.. >ar&e. o reveren-. 1e #ai. la 'rec"e..oarte &ine a%a. se rotea sc"i-Hnd %i %ter$*nd '#&re tranda. 3Asta iese a&ia d'p. 6e pare c.r'l d'c*nd pe #*ini '#eri p. Aer'l devenise to5ic. doar s'.l. voce copil. 1a s. do'. Ac'#..-at din no' de vocea l'i.ri i'-i %i +$*rcite. scene de striptease %i evol'-iile 'n'i sca#ator. ca. #ai t*r%*i-i. pe el %i pe .-nv. 6e desco#p'sese parc. Dintr-o dat.L-a# a'+it r*+*nd docil l*n$.rei . A%a--i convine73 2l l'ase# de &ra. a . se reprod'c. Dar s. +*#&et'l . si#patic. se a#'+e.erici-i *n rit#'l vec"i'l'i . coco-at pe 'n sca'n. cineva r. 1' si$'ran-. caisele c' #'tre lan$'roase. 2n-ele$i7 Insecte.p.r.o5-trot care se a#pli.-ii !ele. . c' sedi'l la !orino.renetic. &anii. -*%nirea 'nei #'+ici la pian %i *n .irii %i al&astre.-#i #ai re. Ac'# cot'l l'i #. "orc. 'na ridic*nd-o c' lin$'ra %i s'av lent o l. 9ici o reed'care a# +is instantane'. 1iccio. 3@r'#oas.l'cea' l'#inoase %i cont'r'rile /o&enelor p'se pe cranii.t'l celor trei #arionete l.cea# ca s.. &a+inele docile *n ond'la-ii lente #. Deci4 vocea a#a&il.da trec*nd *ntr-'n tan$o %i sc"eletele se +. 6a' n'7 9' -i-ai p's pro&le#a73 @ata #.s.#. Aten-ie4 &anii s*nt la tine. -estele ri$ide pentr' a-%i $..l'citoare o.. trei perec"i dansa' t*r*nd'-se . tine3 replic. oc"ii . :tii ce idee i-a venit .&.-i o prostie %i-at*t3 *#i pierd'se# e' s.cea s'p. 8. 1'ra/.rtate. c' st*n$'l cra#ponat de -i$ar. *ncr'ci%*nd'-%i pa%ii. . 3Din italian. c' tr'p 'leios %erp'ia printre tor-e aprinse.# la 9eapole c' noaptea-n cap. 3Aici ne . 3.3 39e cond'ce la $ar. 1a la pro%ti3 *i sp'sese# e' *nc.

. 3Dac. s*nt e' de vin..r.. el c' voce . @oarte &ine. *n alt.lalt s'rprins. De 'nde-ai r.*r%it sila&isind %i t'%ind *n ti#p ce trecea# ca . 8oate c. de . 9-ar . r. 6e s'i *ntr-o #a%in.t'%. v.--i #. De c*te ori a# tele. te d'ci la &iseric. %i ci'perci co#esti&ile.le$ar7 9'--i si#-i %i t' #a-ele p'trede73 1eva *#i *nt'neca oc"ii. El &.ete de a#irali. constr'iesc. s. lase spa-i' li&er o. re.on. 2n *nt'neric. c*nte #ai . . . 8or'#&eii l'i.-l pe .toriile. 9ici n-a# *ncercat s. reia 3n' vor&e%ti n' c*n-i n' dai din coad.-i a%a dac.an'le. n' #i-i a&at.onat. 3)n e5tract. "ran. 1'ltiv.l.s.e#ela l'i ad'c #ari pa$'&e c'lt'rilor a$ricole. )n &ar#an &os'#. 6i$'r c.r'l preot7 E o idee... p*n.aci7 6. de a#iral. 0ai al drac'l'i ca de o&icei.3 8'se receptor'l *n . 3Ier&'ri3 decret.-#i opresc s'$"i-'l. s*nt #'ncitoarele ter#itelor. te-a'd.. *n +$o#ot'l acela r. vier#i %i sap.iat de societate73 0'tra de #'cava a &ar#an'l'i se destinse *ntr-'n #ini# s'r*s participativ. :ti' c.r. Ei. 1iccio7 6*nt c"iar a%a de pornit contra vier#ilor7 :i c*nd te $*nde%ti c.-. de+artic'le+. 3Din partea direc-i'nii3 +ise c' severitate. > . si#-ea# le#n'l '#e+it de pal#e.aron'.'nc-ie ca s.tele.r'#os. $en'nc"ii *i ceda'.i dat vre'n cancer %i peste "oit'l ei plin de &'n. Ar tre&'i s. 9-ai +is nici o vor&'li-.san'le..aron'..re-e ale celeilalte voci *n$ro+ite4 3DaA pricepe s*nt &ine.3 R*se asc'-it.-l tre+i# pe v. $alerii. peste 'n #in't o s.lalt *nc'viin-. se *n$ra%. 2n trei ta5i'ri doi dor#ea' pr. c' &ra-'l ridicat ca s. el *%i scoase cap'l pe $ea# ca s. c. linia decolorat. de ce n' #-ar'nci nai&ii s'& 'n tra#vai73 6e -inea $re' pe picioare.i s. I#ediat. noi.'nde *n aer'l. la tele. de ce. pa"ar'l.7 6.. 3E tare preo-el'l. @oarte di$estiv %i tonic. 8oate a cer't s. n' e .. socot 'n &iet canar c' oc"ii sco%i ca s.i s.3A :i c*nd colo ea #er$ea la vreo do'. se des. doar#e-n pat'l #e'.%i potoleasc. 1iccio. 1.-#i -in respira-ia. 0asc'l'l %i . #. l'. do#ni%orico7 1.+'t a+i.rta receptor'l de 'rec"e ca s. vede.&'%i-i *ntre sca'n %i volan. #-a# $*ndit e' lenevos. 1oropi%ni-a de e5e#pl'.*nt*n.i costat-o ni#ic s.tre $ar.rt'rise%ti p. ca dreapt.3 *l tot a'+ea# printre "orc. poate . #. alt'l citea +iar'l. ci %i ase5'ate. 'n vai. 6a' poate s-o .$'%it . t*r.als.lat a . 9'-i a%a c. sc't'r ca s. !' ce +ici de asta73 9' %ti' c'# a# re'%it s. *ncerca# s.-l p'te# d'ce la 9eapole. c' apa de c'loarea o-el'l'i. s. @ata aia n' #ai e la 6!I8EL.'t*nd s... :i-%i dep.. s. De ce n' e%ti &. $'ste %i din pa"ar'l #e'. c' c.on.-#i consolide+ #ai &ine ec"ili&r'l. 39' e%ti 'n prieten adev.3 38entr' n'#ele l'i D'#ne+e'. L-a# v.voin-. i#ediat apoi $.. .&dat e'. 0i-a# pironit oc"ii as'pra clan-ei portierei.n*nc.-i dr'#'l i'&itei. /'r c. 1el. vii la *n#or#*ntarea #ea.ie%te noaptea. Apoi4 38*n.tat'l7 D. 1"ea#.%'r. pricepi7 :i pe 'r#.. 9'7 1r. 1a la ne&'ni.. c'no%ti. 6. care #. a #a#ei noastre nat'ra. cel. Hai . Hai $r. 38rovincial inc'ra&il %i -eap. trec' pe l*n$. vor&esc de 'n'l sin$'r. 0'ncesc. 0are cala#itate %i . dar pe 'r#. n' #. > #are . +ic. n' #ai #i-i *nc"id.i 'til. 0ai p'-in si#patice *ns. n' cre+i veri. do#n'le3 a# r. "ai dolo.si c' cale s.rele c' 'n lic"ior *nc"is la c'loare. 1e nai&a. Distractiv3 se vait..ie sc"i#&at. de n' *-i tai #'st. a +ilelor de/a sc'rse. #ai a'd..n ce s*nt3 t'%ea el.aroane t' e%ti7 1e #ai ..d #. o #ini#. +ar'rile *n s's %i *n /os pe o tav. !oate nenorocitele astea se cred .'rios .r'#os'le.a pe deas'pra caselor c*nd a# ie%it.r'l *#pins *ntr-al #e'. 0i-o sp'ne #ere' la tele. e5cla#a-iilor pl*n$.t'%a7 =i.'+. pe l*n$. %i el #i se op'ne.ior. a conteni *n ta5i %i repet.+eci de #etri de noi. 'n .toare.ieli. ci'perci %i scoate patr'+eci de #ii de o'. a veston'l'i.s. do#n'le3 a# r. e' s*nt.&ise el s. t'%ind. c'r.". =ici c.rat3 se si $r. ar'ncase# *n n' %ti' ce socoteal. #.ic. 31e era 'lti#'l pa"ar7 . E%ti prea #atolit..-ile. 9-ai #ai v. La ce &'n c.splat. #. o -in tot a%a.sta.lat niciodat..'rc. a'toritate. 6e *n. ?i-e r'%ine de #. oc"ii %i . las *nso-it doar de ani#ale.ericit la veri%oara #. +ic.ie ceva. 39eapole %i #oartea3 *ncep' s. 6ca#ator'l ne privea contin'*nd s.etr' verde. te-a'd. Hai. a&s'rd.ar#an'l '#pl'se do'. Din c*nd *n c*nd se *ncorda ca s.'rie se s'p. c' '#. 2l vrea' pe . !e po#ene%ti c. *i vedea# spinarea *ncovoiat. 31e-ar .. 9-a# a. are nevoie de noi. 8*n. . ai ca# p's &ot de do#ni%oric.r. !r. do#n'le3 n' se l. .sp'ns e' d*nd'-#i sea#a c. noi.ra$ede de+velite ne'#ilite de l'#ina +ilei.. #. 38e c*nd t' 1iccio e%ti 'n ni#eni.on d*nd'-#i e5plica-ii despre insectele oar&e care #'ncesc %i a%a #ai departe. p.catele73 stri$a el r.'+ d*nd din cap ca s. ca s-o opre%ti. 8e c*nd &'na lor re$in. 6ca#ator'l *ntorsese spatele.. >-n-ele$ prea &ine. la nes.coros.erent receptor'l. )n s'spin c*t de #ic'-. *#i contracta $*tle/'l. n'-i servise# nici 'n contraar$'#ent. .. re.par-ai %i t'. pe +i. e vre#ea s. 31'# noapte7 1are noapte. 9i#ic. 6a' te s'peri73 39'.'l$er'l pe str. #or#. . 1iccio.-#i sco-i ac'# 'n dita#ai o. #*na *i tre#'ra.-%i asc'nd.'. 2#i -inea# #*inile pe te/$"ea'a &ar'l'i ca s.ar#an'l t'rnase 'n al treilea pa"ar de e5tract. d'p. > l'#in.t'rat.r'l. 0i-a# i#p's s. carnivor.tat'rilor. Insect. ne cond'c. 9' cre+i c.c't n'#. A# ren'n-at la pronostic'l *nc'rcat despre ti#p ca s. 9' doar oar&e. 0. :i nici v. a *ntins indi. %i . 9-o s.n*nc.aron'.rit.sc p*n. E di#inea-a.at.-#i .r'l preot. s*nt ase5'ate. 1e-l costa s. )n preot *n s'it. n' #. ad'n. Ga+'l din %a#panie *#i i+&'cnea din sto#ac *n r*$*ieli s'p. se sc'.+'t-o7 39'. a celor ce 'r#a'.-%i rosto$oleasc. 3> sc*r&.+i %i prin pie-e p'stii c.*r%ind *ntr-'n $*l$*it tr'dnic.ac %i #ai evident.r'ntea.rn'rile . e' 'n'l #. de 'n verde insolent tri'#.

38. '#&r. dorin-a de a #. v. #. c. el ca de o&icei drept ca la#a 'n'i c'-it. c'.r*t. 1'# se desc'rc. c' o v*n.r. idee. a 'n'i 'ria% avans*nd e5tre# de lent.. &'. o&oseala %i toate otr. 'n r*set.#as sin$'r *n ca#era aceea prea #are. *nc"isoarea %i. pe-al t. c' &'+ele livide. c"iar *n di#inea-a aceea. patr' ori repetar. av*nd $ri/. eta/ere.'l$er. Dar e at*t de #are .ra&ile ostile. sta' *n col-'l cel #ai dep. al t. E' 'n'l #a# %i "ot..s'-e..+'t iar. e' 'n'l n' conte+ %i n' s*nt l'at *n calc'l.iser. calvi-ia $a+dei str. &'rd'%it. I+&'tise# s.r&ierit'l7 1e +ici73 2i vedea# pe teras.ri viclene.ereastr.+'t tot. *n #i/loc'l . . %i l'i ce-i d. 38ropriile noastre rest'ri p. parc. 1rede-#. o si#-ea# ap. deas.cere %i .cere terasa.iecare vi+i'ne a l'#ii tot #ai #ic%orat. 2%i pip. n' $re%easc. s. . *nc"is *n oval'l 'nei ra#e vec"i.pitan. printre #ari intervale de t... alt'l. paie-n cap n-are dec*t s. 8atr' &. *n s'. n' r. n' le a'd convor&irea. De la aproape .tre el #'$et'l co#pact al 'nei .n*nd'-se.. dac.'n. *n$'st. i se sp'n. @ii atent. vrea.ci'n. Asta s*nte#.'73 3<incen+o <. vi+ite+ casa. *ntre $r'#a+ %i '#. Locotenent'l'i *i ie%i din $'r. 9' p. #.. 1e%ti %i . )lti#ele &'cle ale pletelor l'i prindea' *nc. De s'& c'vert'ra pat'l'i lipsea' cear%a. !ren'l *ncepea s. *nc"ise c' c"eia sa' $olite.n*nc la ca+ar#.'nda. *n *nt'neric'l ca#erei. de nev.it. 'n nor +. &aston'l al& %i t'&'l de &a#&'s *n le$. a# *ncercat s.. tot locotenent. #. Gr'p'ri .cea' pe #as. 8e #*ine3 +ise soldat'l din '%. A# ie%it %i e' pe teras. ironic 'n'l alt'ia sto#ac'l %i p*ntecele.'rile.r. tri#itea c. a# v.ere indesci..lalt. cel p'-in #*inile le are *ntre$i pe a#*ndo'. c' &aston'l ridicat..larea aceea. :i nici t'. parc'r$*nd *n t.r.. Acolo 'nde viori'l se *nt'neca. %i *nne$rit. la 1r. c' $las sc.. De la $ea#'ri.ca &ocitoarele. %i scocior*nd'-#i printre pleoape ca o la#. de%i *nalt %i ro&'st.r. d'p.nare sincron.ec-i'ne. dar c' atin$eri sc'rte %i aproape de+$'state. %i de a disp. de acord. &r'sc descarc*nd'-ne *n . VIII 2i vedea# *n .a-a $. #er$e# >ri'nde n' la 9eapole. vreo #i%care sincer.. Doar trei ore de so#n.#*nte%ti. 6*nt din ce *n ce #ai idiot.e#eie. <e+i %i t'. dar &'n la s'.p'n care #i se *nc"isese *n /'r %i pl'tea. <or&ea' aproape .ine #ina prodi$ioas. de a.st'ic.%i #area.oto$ra.+'t4 31'ra/ a#.ecte.-%i aprind. incandescent.'$.car n'-i cer'se a%a ceva.era. sa' cel p'-in voi trei. ai v. %i co#plet nea$r. nici 'n sal't.din. precipitat. 8e 9eron3 stri$a el le$.icate.diser.r de '#. n' v. '#. de s'r*s. plec..n*nd'-se .-i ale pielei a&andonate *n voia a&'rilor i#o&ili ai verii. 9' #ai vor&ea'.ice c' #ar$ini ar$intii +.-it prover&'l4 cei *nse#na-i de D'#ne+e' n-a' creier'l ca al #e'. %i #ai opresiv. la linia $ol. Dar sp'ne-i doar do#n'le locotenent. pe sin$'ra .r se deta%a i#ens. ond'lat.let. asc'nd c*t #ai #'lt c' p'tin-.torie pe 'nica persoan.r*n. pro..r'ser. . )lti#a l'#in. c'.a-. plecate *n vacan-. Dar o# &'n la s'.!a5i#etrist'l .*r%ite tol.sni-#-ar D'#ne+e'3 protesta el *n tren. dar #. E *ndrept. &r'sc.#*ne#.r'n-ii.cat c.sp'nse 'n r*set ca o plesnit'r.l.r$at. A# r. a perdelei. prin cap7 > tri#ite *n c.r&a-i *n cas.lat. 'til. ci de a #. vrea s. L'#ina era ac'# prea p'ternic. La 1alc'tta ar tre&'i s. #ai rece %i #ai distant. >ra%'l se %i l'#inase.rii . .nite *n cri+. 1e #ai4 creierele de care--i vor&ea# la-ncep't. soarele de dincolo de ori+ont. 6e declarase #ai *nt*i st'dent %i apoi ar"ivar. n' de a '#&la. tot ne#i%ca-i 'n'l l*n$. od. c' nea%teptate l*nce+eli d'&itative. An'n-'ri stri$. *nc"is.iare nes...iecare . 1are nici #.cat c.ar.late so#ni. 8ensia o pri#e%te *n calitate de c.rile aprinse. le$. odi"nesc c*teva ceas'ri.erind s.' c' &. 31'# *l c"ea#. cei c*-iva #etri.r. 0i-a# si#-it #ai stri#t. nici o noi#..loarea palid.er'l. se p'n. 'n la&irint de coridoare. o /'n$l. s. 3.s'.rea' prieteni. De trei.nit'rile r.# de-aici.-%i aprind. al 'n'i p. 8at'rile #. atin$*nd'-se '%or '#. prin "ol la &iro'l de &a$a/e. de+ordonat. #*inile netede. :i *ntrea$a /'n$l. 6ertarele %i d'lap'l din ca#er. c' i#previ+i&ile . #ari nave de copaci l'#ina-i ca ni%te tri'n$"i'ri per.'rioare rosto$olind'-se *n c"i'veta &ar'l'i. ..&darea 'n'i "a#al ne desc'rc. 1ine are c"e. accentele l'i *i rete+a' sec vor&ele. s's-in*nd'-se anevoie. 2n c'rs'l d'p. de &ici. *n linie dreapt.re.rtat de cei doi. cel. 6e #i%car. 9' s*nt ordonan-. 39' e ni#eni *n co#parti#ent73 39i#eni do#n'le3 a# +is. 8r. ca#ere dintr-'na *n alta.. d'sese s.'nd'l terasei *n l'#ina v.. se p'tea' vedea por-i'ni din ora% *n . Avea o .'nda de-a drept'l *n l'#inile. :i distona' s'& aripile vi' colorate ale 'nei '#&rele de $r.s*nd'-#. 8.ian/en sa' #ai &ine +is al 'n'i &alon de s. pere-ii $oi c' '#&re '#ede ra#i.&'%it *ntr-'n col-.3 2i r. 0-a# *ntors pr'dent *n salon.r.te +$o#ote s..cl. prins.4 sta' aici de %ase l'ni.-a#ie+ii soldat'l #.'+.'nd.$'%ite ale vocilor *n di. #ar#orean. *n #i%care. 9'#ai r. vi&r*nd prin #ilioane de pori ori.tre #are ca *ntr-o iesle con.'l n-a' dec*t s-a%tepte %i p*n. pre.'l'i *n cerc'ri $"irlande v*rte/'ri %i nod'ri s'& cer'l c' stria-ii violete. dar el are scr*nteala c.let. !r. *n /'r'l a do'. a serii.l'cea ca o carapace.rea acolo.t'rile pra.'seser.rica. de l'#ini-e l'#ini pete #'lticolore care se s'cceda' se con.icii sol+i rid'ri an. 0. 3!e sal't. Locotenent'l avea o voce n.'nda' s's %i /os p*n. de so#n.ic. ce *n$"i-ise pe ner.#islea cap'l apoi spinarea *n . s.v'rile ei diverse disp.ract'o+it.. se concentra as'pra 'n'i c"ip de doa#n. dar pe ton'l c'iva care se te#e s. <e+i t'.3 co#entase n'#aidec*t soldat'l. niciodat. c' portrete. Ai nevoie de ceva7 Ac'# %tii tot. #.. :i-i #'l-'#esc &'n'l'i D'#ne+e'. E t*r+i' pentr' #ine. c' -i$. si#-ea# tot pri+onier al 'nei at#os. 9eapole %i #oartea3 #ai e#ise el.i-e.'+oare #i-a' trepanat crani'l.. Dor#ise# pese#ne *n odaia 'nei sl'/nice. pl'tea. c' spinarea de/a ad's. s'& o p'lpan. 3La Istan&'l. 'n pian. d'cea c' el.*%ia' &r'tale at#os.

oc"elarista r*dea %i se a$ita #ai a&itir ca toate.s'ra posi&ila %i *nc. pentr' *n$"e-at.tat prel'n$ 3noi ne p'te# opri. prieten. 8atr' tinere de toat. atent. Drace. 3E". @a'sto7 6ara e tot *ndr. 30ai -ii #inte c*t visai7 0ai vise+i73 <ocea 6arei era c'#p.lalt 'n o.n'%at.0-a# decis *n s. 1*nd tace #*lc.ir#ata co#plicitate. 3:i t'.+'t 'n ani#al s'& pat.pitane.te asc'-ite. 3>dat.$ostit. c' o contrac-ie #ecanic. de . nas'l c.r'se c. =i ceva. #. i#ediat Ines.r. ?i se p. orice /oc vre-i. el .. . 9' #ai s*nt . c' &l*nde-e ironic. Ast. *ntr-'n d'lap. *n $ra&. 36e r'%inea+. de +ecile de priviri c' care le &o#&arda' &. r*sete #.rat %i 'n par.#.%te t'3 *ntre&.. @ran-'+esc. prea rot'nd. cred7 6*nt . c' #*inile *#pre'nate s'& &. de c'loare portocalie.i v. repede. *n#. 1andidei *i s*nt c"iar na%. noi plec.oarte respecta&ile. s..r' #anevr*nd 'n ventilator c' tot c' ca&l'l l'i l'n$....t.a-a celor doi.3 3. -ipete.. iar prieten'l 3n'--i a#inte%ti ac'# patr' ani7 1*nd ne *nso-ea' la ca. .c' el ostenit.*r%it s.la' #'te%te #ai#'-.. ca pentr' a-#i #. *n +i$+a$ *n spatele 'rec"ii drepte.-#i pierd #in-ile3 se pl*n$ea locotenent'l din .ea7 Este prea #'lt c'rent73 6c.. 31'rios.'nd'l . @ecioar.cea. 3)n /oc 'n /oc3 stri$a' ac'# celelalte. #ai vor&i#. se asc'nd.etele. *n . a$ita-i.3 9e d'sese# pe teras. l'i #ina dreapt. n'. l. . dar *ncet. n' se odi"ne%te niciodat. &e-i ca ni%te s'$ative. noapte &'n.. ea. d*nd'-%i coate. pe ca#arada lor. pe divan'l din .at. 6p'ne-i ceva. 8rietenele de pe divan o persi. ni%te perne de p'. dar privind-o c' s'spici'ne avid. Da.rnos. *n aer'l nop-ii .c"it.sta e in'til s.-sear. 6tra%nic.*nt.sca el plictisit.r.itoare %i c*rtitoare ce e%ti. c' tava plin. :i d.dini. n'#aidec*t prin cas. sa' *i c.3 3Ines. vor&. 3@a'sto3 scoase cel. de pa"are $oale..3 *ntre&a el *#pre/'r c' &l*nde-e. 31iccio3 #*na st*n$. sosir. #. de orice.. toate. Reintra' *#pre'n. 1e nai&a s. alar#at.nit. de +*#&et plictisit *n col-'l $'rii. aplec*nd'-se *ncordat. c' spinarea &r'sc str.'n.iate. 39ici vor&.rie %i salon c' stri$..sp'nse el esc"iv*nd'-se &r'sc. @istic. ai v. *n /'r'l pa"ar'l'i. 31'# vor&e%ti.oarte calde %i '#ede. ce...r. al'ne se topiser.tea# c' cornete de *n$"e-at.r'nte &r'sc *n. 6ara #.postit *nd.ace-i pe cotoroan-ele3 s'spin. 'n /oc3 stri$. c' #*inile #olatice *nv*rtind'-i-se *n $ol. 3Ines 1andida 0ic"elina 6ara.3 i#plora locotenent'l.73 *ntre&.spl.. A# v.rind-o c' &'+ele p'n$ite a ini#. vor&i#3 c.t. din-ii *i era' $ata s. 3@e#ei. c' oc"ii #i/i-i. <eni-i aici.3 3!at'. dar de$ete nod'roase *ncerc*nd per#anent s.+' apoi $las'l *naint*nd c. Avea 'n$"iile &ine t.tre cele do'. #i-ai povestit c. l'#ea n'.. la'da %i .+'t pentr' pri#a oar.e#ei.... el t.oca#. 3)n /oc. ca %i c'# ar . 0ic"elina oprind'-se o clip.'.3 Ad. >r #ai .ine ac'#3 averti+a locotenent'l. e o co#edie la radio. c' +*#&et'l incert a&ia sc"i-at.ete73 sc. Era #in'sc'l.lalt.e#ei.ac pe-acolo73 se *#potrivi l*nced locotenent'l. Aproape n' le s'port3 &odo$. piept'rile p'ternice..3 r. . . se ridic. .3 32n sc"i#& 6ara da3 #od'l. 9' avea #'lte cicatrice pe . 36*nt aici. Ar tre&'i atinse.etelor7 6. *n ca+'l .nise *ntr-'n /il.c'-ele3 *i cer' locotenent'l. )n /oc. s..+'t-o pe 6ara *ntin+*nd de$etele ca s. 6..dea' .. ro$.i *nc.r. *ncet 6ara.iet'r. a# &. Dac. a&andon*nd orice inten-ie de a or$ani+a seara. $"ea-. 31e /oc vrei. d'c la #ine-n ca#er. 2%i scosese oc"elarii %i p.p. Do'. <.+'t cel.ost3 contest. %i do'. 31e vrei s.t'l B"isCD-'l'i s. str*ns. sticle. se arate %i $en'nc"ii #ari. 'nde #*ncase#. ai *nne&'nit73 se scandali+a c' $las sc. &'+ele #arcate. 6e tol. 6e a%e+ar. nici 'neia n'-i pas.cio%i de pe pere-i.ri%ca. :ede-i. distrea+-o. de tine.3 Ines oc"elarista ap. printre $ri#ase %i +*#&ete.eti-ele de-ac'# patr' ani. di&'ind pa"are.'$a *ntre &'c. 6e *nv*rtir. c' oc"ii #ari lar$ desc"i%i pe #'tri%oara palid. era 'n soi de iep're.r&ie. 3!e doare cap'l7 Ai nevoie de ceva7 <rei $"ea-. 0ai vre-i o ca. De ce v.rea c. Hai.ld'roase.73 3!*#penii3 *l red'se el n'#aidec*t la t. 2n treac.cere.r. 36ara este ase#eni con%tiin-ei rele. &'clele &ine lipite pe t*#ple. .3 r*se iar Ines *nainte de a .'t pasta aceea $roas. n'.ri$ider.dea ca 'n soi de $'%. dar decis. n' *nt*r+ie# *ns.&. necon.otolii ca s. Dar de-a drept'l pierd't. . din dep.a-. sa' #. 39'-#i a#intesc ni#ica. privind'-#.ace-i s.cea' %i #ai $reoi cap'l #are. de 'n . &iata . >c"elarii ne$ri *i .i . ce a# stropit-o c' B"isCD. doar o t.3 3@a'sto3 *l #'str. @a'sto. El r*se. <or&i# ca s. printre r*sete4 3Ai o&servat. 3)nde aler$a-i. Era' .s*nd ventilator'l pe /os. c' 'n $est de+olat din #*n. 1*nd vor&e%te *n $'ra #are. 31. 'it*nd parc..e#eile %i #atroanele risipite *ntre ra#e. 1ap'l #e'. 3Ave-i vreo idee.etele patroanei resta'rant'l'i din apropiere.. 1a at'nci c*nd p'rta codi-e.oarte tinere.'$i. 3. > s. %i noi le r.ior4 3Dar n'#ai 'n'l.ni el.de r. *-i a#inte%ti7 A+i %i-a c'#p. 3@.otoli'l'i. ?ine #inte tot. de pernele prea #oi %i c. !e-a' a%teptat at*ta.3 39' .ar. #i%c..r&ia *i tre#'ra la cea #ai #ic. n'-ncepe-i i#ediat s.t't. . el.enea. din pa"are d'p.3 Ren'n-. 1e . 8otoli-i-v.&'%ite *n #*inile d'se la $'r. n' pleca3 . #ic. s. .. D'p. plat. Dac.rtare locotenent'l. *n $r. privi ca %i c'# #-ar .r&a-ii #'st. @a'sto7 Hot.'# no'. 6a' poate 'n tat'.. 39' vre-i p'-in aer7 9e s'. de-a &a&a-oar&a. prietene de-ale lor.i c'nosc't-o pe dina. Ac'#a s*nt .-i atin$. ca't cel p'-in co#'tatoarele. +ic. cin. &*r. vrea..

'. a# a'+it din pat'l #e' s'spine *n. te .ie #ai co#od73 31e co#ic.rile. :i &ine .. 6i$'r n'3 se *nviorase ea dintr-o dat. 2n . IX 38er#isia #ea st. 3@a'sto. +ece #in'te pe ceas.. se #. co&oare n'#aidec*t. 8entr' n'#ele Do#n'l'i3 *ntoarse el sec cap'l.er#ec. 9' se#. Apoi 'n pas care se *ndep.rta din &aie *n coridor. dar nelini%tit. do#ni%oar.3 30o/ic'le3 r*se ea. 8entr' rien ne va pl's. . s*nt.3 3Dar t' n'..ine4 #edicina. 1el t*r+i' #*ine noapte. e s. d. n' era *nc.3 36*nt c'ra/oas. 1orect73 9e $. 3> s. 3Ale$e t'. Iar dac. Ea e pa%nic. Apoi #. toate celelalte #ese de&arasate. .ie pe nas.coroase. A%a-i73 3E' n'.n c' celelalte.. ca s. A%a +ic to-i.r&at din c*-i c'nosc.3 3. 3@a'sto. Doar p'.. o s. dar de/a iritat. .-%i opreasc. dar . do#n'le.%i vesel. 3:i sora ta73 3>. <. A%a s. te *ntorci c' *nt*r+iere. >c"ii ei l'citori se *nc"iser.. 3A#in3 conc"ise el $olind pa"ar'l.r. . Avea' s. n'-i ni#ic de cap'l ei. 6ara.#3 *ntre&a 6ara a$itat. 6ora. 1"iar dac.4 e #ai &ine. la venirea ta. plictisit 3n' e o pro&le#. c' p'#nii str*n%i.'t*nd'-#i &ra-'l. 36p'ne-#i #. D'#ne+e' s-o a/'te3 r.*r%e%te tot'l. lini%tind'-se c' $re'. le e de #ine. 1ine.. pa"ar'l.'n. 3La an'l voi ... care o s. ea pe nea%teptate.. soarele . .oar.r. e%ti3 *i r. #ie+'l nop-ii. %'%otind de +or. . La o or. pocnind apoi pe nea%teptate din de$ete %i +ic*nd'-#i4 31iccio.ac3 se *n. #'lt *nainte de a se stin$e. 3>" da.rite c'r*nd. l'citori.3 38entr' neant. 3E' *ns. 3Hai. de incon.car at*ta4 de ce-ai venit.car de ce-ai venit3 *ncerc. aten-i. 38a"ar'l $ol. tre&'ie. nici #. 3E%ti cel #ai ele$ant &.3 39' de$ea&a. vreo #i%care. 8entr' via-a asta. 6. se #.sp'nse 6ara. ventilator.i la 'niversitate3 *ncerc.car o clip.' %i ea. c.. vrei c' 'n dita#ai pa%..tor ca tine.3 36. 31*ndva #ai r*dea.rite c' 'n &'c. 0. ac'# tre&'ie s. 1rede-#. Glas'l i se sparse &r'sc *n $*tle/. nici o *ndoial. osteni-i..-n-ele$e-i.ric. @a'sto. 1andida se si#te . catastro. e tot'na.tar-%e.3 31e s. de ce3 r*se el.. *%i apleca' pe r*nd '%or cea.ata #arii t*r.3 3Ave# tot ti#p'l3 sc't'r.3 3La nai&a3 ced. 9i#eni n' #ai credea.oarte t*r+ie.ac.3 38'n pari' c. dar de aici p*n.'l de$etelor. De l*n$...iet'l locotenent3 +*#&i el.sp'nse el. 'n toast3 se porni 6ara. nei+&'tind apoi s.%i apoi #ai '#ili. 9'4 n' de$ea&a. locotenent'l.a#ia+. ia peste picior. 1ine s.'rie ea ro%ind.sea# *n salon'l ac'# $ol al resta'rant'l'i.3 3De ce ai venit7 Doar a%a7 De$ea&a73 3. > s.r. )n toast.3 3<ai de tine dac.3 p'se el p'nct ridic*nd'-se. > adev. 3=. . te ro$.+'t. ea.3De ce n'--i sco-i "aina7 8e c. )n lord3 scap..d c.i'7 Dac.#*nta ea de$etele.-#i sp'i t'. t' cel #ai #'lt3 *%i .3 39-a% p'tea s. do#n'le. o iei din loc. vor&ea-i. . plec #*ine. c' oc"ii ei #ari. 6-a-n-eles7 !aci. Asc'lt.. :tia# c. Ridic.t'r. 8entr' tine %i pentr' speran-ele #ele. el c' 'n +*#&et de+ar#at. :i de ce a# ales #edicina4 ar tre&'i s-o %tii. el din #*n.on 1andida o lini%tea c' &l*nde-e pe #a#.at.c'-a de ea.ort'l acel'i dialo$ in'til. Ac'# n' #ai %tie nici s.rat.#.3 rel'. o clip. %ed dincolo7 0.oarte &ine c' #a#a la casa resta'rant'l'i.car n' #-ai *ntre&at ce-o s. E%ti #'l-'#it73 3!re&'ie s. -i-o sp'n.*r%it'l l'#ii. vina pe #ine. *n$"e-ata aia.etele se apleca' atente spion*nd.-#.. <a tre&'i s.oar. 0ori%ca sal't'rilor se roti iar.a *ncredin-*nd-o adierii r. da.c'-. ni#eni #ai ele$ant %i #ai .r.r. <rei73 se aprinse 6ara a&ia atin$*nd'-i 'n $en'nc"i c' v*r.eroce de d'p. > . De-ai %ti ce .. ea c' $las sc. toaste+ pentr' tine. 38entr' ce toast. s. do#n'le3 a# *ncercat. dest'l.. *n /'r'l ventilator'l'i din salon..ld'ra asta3 *i +ise ea *ncet 3n' vrei s.e &inec'nosc'te3 se pierd' desco#p's &eat $las'l locotenent'l'i de dincolo. sa' dac.&'%ite rosto$olind'-se *ntr-'n pl*ns ce d'r.r. 3E ti#p'l s. e%ti a%a de c'rioas.. cari la c'lcare.. Ac'# *ns. @etele se str*nseser.--i . #. a c'te+a s.ata tre#'r*nd ni-el. @. . incendia strada dincolo de vitrine. plec. prietenele tale. . se arate iar. e5pire.. 6ara3 o tri#ise el la pli#&are. Gata c' *ntre&.--i tele. 3!aci #ai &ine. Ac'#. 9ada. r*d. c' pr'den-.. o str*#&.ac la 'niversitate. c. La tele. n' e5ist.3 6e *ntorsese c' trei pa"are.ece.ona. 9ici c"iar <incen+o.ece. 3@iindc. te ia peste picior.

p. ce se apropie de c'p.t'ri de el 6ara . ce #ai $*nde%te. a-%i retra$e #*na de pe cio&'ri.+nite. s*nt o &l.d'ia' c' to-ii s. 36-o l.r*# ni#ic c' petrecerea73 3Do'. De ce7 9' . :i 6ara.+'t *n . o p'n.l't're3 i-a# e5plicat e' la 'rec"e.'nd'l *nc. pas. pe . &.. ac'# .a-a l'i.c"it. i'te o clip.oarte sc'#p.#ase pe ..3 36ara. 9-a# *ncredere *n ceilal-i.3 3E adev.ost asta3 se a$ita locotenent'l 3n' "ot. o c'p.lcat.t*nd . La orice #-a% .s.&i.perii vocea patroanei. %i ac'# se str. 6*nt *n stare s. De ce73 6t*n$a *n#.ld'rii.sa-i-le. *l capt'r. c' -i$ara at*rn*nd'-i de &'+. *ntinse #*na.ace-i.. Kr'$.sase antrenat *ntr-o poso#oreal. aripi str. #ere' c' pa"ar'l pre$. ea pro#pt. *nc'rcat.'sese .ida c. di.3 39' te $r. la d'lci'ri.ier&*ntate. 9-are rost s. *n eco' locotenent'l.tor. aceea d*nd indi.ine. de la pe%te *n $elatin. doar pentr' el polonic'l c' #ol'%te r. -. vo'. )#&rela *i .tit. c' oc"ii per#anent pleca-i.toare. Alt. el neclintit *n po.cea ne$r'3 +ise 6ara.ect. v. Apoi4 3E #ai &ine ac'# ca .ine..ri. s. %i ea cine %tie c. $ravitate. 1iccio.+'r. :i %a#pania. I$norant'le.r.ni-. c"iar *n ..# &alt. n' vrea s.6e l. =adarnic *l *ncon/'raser.iata 6ara. R. c*te *ntre&.etele astea. de veselie. consolare3 se t*n$'i din . %tie de ni#ic7 Ea $*nde%te. :i al. avansa pip.ind pe #as. .el c'# s.t.3 Ea -inea piept r*s'l'i %i ironiei prietenelor. 3. . ne revede# la petrecerea de disear. pe $*nd'ri.r. dar n' la .iecare s. 38roastelor3 &odo$.+'t73 r*se ea. . de sticl. de pe teras. c' $las sc.d'v.erent.c'-'l de el. te opre%ti o dat. 1ost'#'l #e' al& la vopsitorie. 31e73 i-a# a'+it $las'l la p*nd. *ncerc*nd 'n s'r*s. el.. . 3@oarte &ine. c' #*inile asc'nse s'& . Dar i#ediat.. se distre+e3 *i replic. *i *nt'neca o&ra/ii. 3A-i v. plec*nd de la cas. aer'l concentrat de v.otoliile de r.. 6e ivise 'n .st'rnat. dar pe loc.-ntoarce-i la !orino c' #ine73 3>.iorate de 'n tre#'r '%or.. pe care i-o %tia# *i disp. ..73 39' -i-e &ine. Ines. el. %i . %i 6ara . L'i i se adresase #a#a 6arei %i a 1andidei. 2n cara. ca de o&icei3 *l /'dec.. R.ni 6ara.ii t'rist. 31*nd ai #ai po#enit %a#pania *n cara. #ai o&osit4 3<e+i--i de tine. 3)n sin$'r l'cr'. c. 39e$r'7 Ela c' cap'l de #ort pe aripi7 1e distrac-ie3 protest.etele privea'.. #a#. e d's. c'r. #*inile Inesei 0ic"elinei 1andidei s-a' %i ridicat %i *nc'rcat *n *ncercarea de a-l prinde. p*n.. .73 #i se *#potrivise c' $las istovit.&dase tot'l..3 3Kr'$.p'%o73 *ntre&. 1andida. Doar ideea petrecerii *i *ns'.. 3)ite. de la %'nc... c' antenele e5plor*nd tre#'r.'t. c.3 3:i ce-aveai t' de %ti't3 .c'te. A+i n' ie%i#. din '#eri.cat . c' cele do'. prin s'rprindere.. la vor&. pe c'pa .ror $*nd'ri. do#n'le.renetic din aripile #in'sc'le. 9' s*nt prea #'lte.-#i plac ne$ri3 le replic. pe picioare per. la .3 3=ece sticle.l't'rele se oprise.rere. #'l-'#ind c' +*#&ete c. dar i#ediat d'p. <e+i--i de tine. ar .d*nd'-%i o clip. c' aten-ii. 30ie #i-ar pl.n'%at.ereastra ca#erei l'i. 8rivirea 6arei #. 3Da. rarele tres.3 De la .a-a de #as. &a$e &icar&onat3 +ise el. dar se a%e+. Ea *i venise locotenent'l'i. 36ara4 -i-ai *n$"i-it li#&a73 36ara n' vor&e%te. 3)n . 36. c' aripile *n. 3DaA ce .ic'ltate *ntre de$et'l #are %i ar.'nd'l s'pierei.r'cte de #are %i la %a#panie. 0*na l'i dreapt.#*ne-i la 9eapole sa' v.le-i oarec'#.r'#os. ire#edia&il. doa#n.r.i a%teptat sosind la 9eapole. @etele r*dea'.cioas. c' aripile &le$i des. 1iccio.3 38. co#isioane pentr' tine. 9' %tia#.etelor7 6*nte-i la $r. @' r. 39e$r' ai sp's7 E%ti si$'r. locotenent'l #ole%it de parc. Ac'# e ne$r'3 . lep.lalt s. 39i#ic.etele la #as. *ntr-o t.. 3L.c't. *n ti#p ce *#pac"eta# cost'#'l. 3Dest'pat.. > '#&r. 1e-a .pase de de$etele Inesei. Ia 'ite ce p'ncti%oare ne$re.. do#n'le. #ai dori# s.i dor#it. te-a lovit deoc"i'l73 3:i ce v. 1'vintele c..'l$er.r.3 36ara asta3 a# tatonat.7 Doar a%a %ti-i s.--i &a-i cap'l c' al-ii.nd.-at %i c. e5act eveni#ent'l dorit.l't'rele *ncarcerat se *nv*rti *n /'r'-i. #ic.c' el apoi ..r'se. i-a# v. aici dedes'&t3 stri$.. tr.l't're $al&en care +&'ra *n +i$+a$'ri ine$ale de-a l'n$'l #esei. lenevoase *n..3 31e $al&en .. do#n'le.. p'rta-i7 @r'#oas.ata l'at. 3Dar ce se-nt*#pl.73 o *ntre&.riri de ener$'#en *i era' $olite de convin$ere. se apere. 6c. veselia r.i *n$ri/orat3 ro%i . de &ar&. 9' #ai vor&esc3 *ncerca cel...r.a-a de #as. 'r#..ve+ii str*nse. 9' %tii s.dini-.iesc doar c*teva $ile)* Re+e#*nd'-se *n coate . 9' vede-i c. 8arc.3 3.ri printre -ipete de spai#.+'t. 3Aici dedes'&t. A%a se p'ne *n valoare3 preci+a locotenent'l. 31e *n#or#*ntare clasa a treia e%ti a+i. nici o prec'-ie special. o i#a$ine+e s. pentr' a-i cere o p. 3<incen+ino e%ti o ci+#.cere nea%teptat..-%i vad.c' el sec. prad.r. '#&ra 'n'i paravan an'#e orientat. 1iccio.+' deodat. de ale l'i3 +ise .rat c.

la. dar *%i -inea oc"ii lipi-i de cotor'l c. ad'l#ece 'nde-i *nc'rc.'ria n'-i -in' dec*t o clip. 3Ar tre&'i s.3 3E %i teri&il3 a# *ncercat.taie toat. 3A%a c'# a# venit pot s.reai #ai . > s. 3<rea' s.c't el pentr' tine. 1a %i tine.3 3Da. dincolo de parapet ora%'l v'ia s'rd p*n. da4 dar ce contea+.3 A# ren'n-at s.o%net'l.. /enat. 9' poate3 r. d.. sp'n. la #area nesp's de al&astr.. 'n ni#eni7 .ete #in'nate. *nceap.car s. :e+i. Gata.sp's tot'l. 1e vor. Aro$an-a l'i.3 3Ai dreptate.&darea.c"iar c' at*ta vre#e *nainte. Dac. Apoi. 3el nici n' contea+.+'t c. ai ceva de +is..# &alt.sp'nse stins locotenent'l.seasc.tase at#os. 'n s. #.a n'... .-%i $.. 38. 39' *nv. +ic4 o s.r*t tot'l.ici.. ni-el4 3!' *l c'no%ti ac'#. > adev. Ele *n sc"i#&.3 r*se ea ro%ind.#. *ntoars.sp'nse ea.rii soarel'i.. 1"iar #*ine.ericit.t'ra cea #ai #ic.. #.i p.'rie ca o viper. pe teras. Ast.i si$'r c. 3Doar 'n pri# contact.iecare c' soarta l'i3 +ise el c' &r'sc"e-e. c' o c't. <enise# *n '%a resta'rant'l'i ca s. 3:i tot'%i3 #-a# #'l-'#it s.'7 L'#ea7 )n . #. Lovit3 r*se el acr'.sese. pacoste. #ai stai7 )n #in't doar. din no' *n $*tle/4 3E trea&a #ea. *ntre spr*ncene.3 9e$.-i7 :i as'pra l'i n' se pot e#ite /'dec. #ai vor&i#7 !e #ai $*nde%ti73 39'. !i-l a#inte%ti pe tat.ld'ra asta3 .rat. drac'l $ol. disc't. !e ro$3 *%i d.s. %ir'ri. 3)n . :ervete de #as. Glas'l l'i n' #i se p.3 2%i eli&erase o #*n.# de ea.-#i dai voie..-#i #ie. %i t' disc'-i. 6ara.73 39' par nici #. c' #*inile a$it*nd'-se &r'sc..3 R*se. la o #as. o pedeaps. n'-i roste%ti n'#ele.3 3>".. )nde a/'n$. toate a' 'n an #ai p'-in ca #ine3 %e+'.. 1. c' 'nii ca noi. E%ti convins7 8o-i s. Dar t' c' 6ara n-ai p'tea.ali#ent.. p'-in $las'l4 3!eri&il. de-ai vedea ce #ai #'ncesc %i ce se #ai distrea+.s*nd oare de ceva73 se la#enta locotenent'l.'t.. a' a/'ns la 'n soi de acord. 9-a# *n-eles.3 3Ac'# +ece +ile c*nd -i-a# tele. 1ine s*nt. )niversitatea e l'cr'l cel #ai '%or.ali#ent. 8e c.racele. 38o-i s.pat.-l i'&e%ti sa' n'.3 3@ii lini%tit. &ei ceva73 A# a%teptat s.iat de la &'c.rea eli&erat de triste-ea care-l c'prinsese *n 'lti#ele ceas'ri. :i e at*t de inteli$ent.3 6e l'#in.ra c' 'n cerc cen'%i' parci#onios *#potriva rev. n' #.3 <eni *napoi.era. :i c"iar *nainte. se-n-ele$e. rec'no%ti.*nt. 'nic.tea aplecat. /i$ne%ti.pada se alinia' pe c*te do'.. c'#. *nc"ise c. 9' tre&'ia3 stri$. :i n' cred c..%i vor&a.#73 30ai r. %i plec *napoi.3 3?ie -i-o . ?i-e sete7 <rei s. #anevre+ "*rtia de a#&ala/ ca s. vor&ele *i tre#'rar.c*nd an'#ite l'cr'ri3 #i-a sc. Are 'n adev.. cel.l' 'nde a% p'tea $.c't oare o $re%eal. 8oate c"iar #ai #'lt dec*t tine. 1e contea+. cre+i73 r.7 1are e di.lat de . :i .3 Ridic. 2l tri#it pe 'n &. :iac'# s-o l.*r%it. dar . 0edicin.t'rite al&e ca +.i .3 3@a'sto n' poate . )nde s*nt. 8'r %i si#pl' n' pot *nv. !ot'l e clar ac'#.onat.l 6arei %i al 1andidei7 1e n-ar . c' el doi %i c' doi n' . :i s.irie. D. *#p. 9' poate . !re&'ie s.-ndoiesc3 rel'.car te sc"i#&i %i-i dai c"iar dreptate.. ea c' o $ri#as.' s.t.'n. 6*nt o ca'+.i de acord c' ni#ic %i c' ni#eni.4 %i s*nt #ai #ici.ac niciodat. #ere' *n pa+a l'i.' %i *nc.'$iat *n opo+i-ie. :i-apoi4 p'-in *#i pas. 1e . lini%tea. c' severitate4 39i#eni n'-i poate .-i. n'-i a%a7 *%i pierd ti#p'l.. Dar ceilal-i. dac.t. 9' poate avea prieteni. ar . 8. r. 3L-a# v. a.3. al-ii r*d. *#i p. E o .c' locotenent'l.rie.4 t' ai desc"is iar.i ni#ic #ai &'n. le ai&.si o vopsitorie prin apropiere. a salon'l'i.r*t.pitane. n' s*nt c"iar at*t de tocilar.-a. n' te-ndoie%ti. peste c.rea c.rat %i el o %tie. Ac'# e "ot. ?i-a# sp's-o doar. nici al-ii.. cede+i.. 3Dar #-a# "ot. n' si#t nici o pasi'ne pentr' tre&'rile astea .tirile.3 3E &ine c' petrecerea.i prieten.3 39' tre&'ia. ve+i3 %i i-a# sp's despre cost'#. 39' +icea# e' c.r-oi'l'i. 3:i petrecerea7 9-a# . te #ai *ndoie%ti ac'#.+'t sp'n*nd %i .. 31elelalte . *%i p'n la &.ap.e#eie%ti. c.iecare c'v*nt 3dar ve+i c. Ai v. e 'n ni#ic.eren-a7 1"iar vrei s. 1e devotat *-i era.lalt soldat7 0icc"ic"e . 6i$'r3 se *#potrivi cel.# c"iar s. 'n$"ia plat.r-oi'l evit*nd s. op'n.. 31'#4 n-a venit cel. 39ici locotenent'l. 3!e-a# a'+it. 9' ve+i *n /'r'l t. 39ici t'. ea pr'dent accent'*nd .lalt c' p'-in'l $las care-i #ai r. @oarte &ine.-noapte. ne &'c'r. ni#ic altceva3 repet. 6ara care n' #ai poate s.. din cap. %i tranda.le%ti *n toate ac'#73 3A%a e. c.ac pre$.ii prieten. c' 'n icnet sec. tot ce vrei. c' &ra-ele *ncr'ci%ate %i #*inile asc'nse la s'&s'ori. R*se . e. 1"iar *n noaptea asta. 39' s-a' d's la c'lcare3 a# +is *n s.3 39ici #.rie s*nt n'l.3 3I-a# a'+it vor&ind.. s. )n $eni'. pierd't. n' re#arce . %i ac'# policele i se desprindea repetat din str*nsoarea celorlalte de$ete ad'nate p'#n.r-ile ei. &a n'.car prieteni. 'n deodorant *#prosp. E' la &'c. &iet'l <incen+o3 *l lic"id.d' cel. #.3 3At'nci $ata.i %i #ai r. 3El n' se odi"ne%te niciodat. 6. #.7 @etele alea. )nii pl*n$. e#i-i /'dec. idiot'le3 i+&'cni el '#. c' spatele.rat talent s. te /'sti. 2n partea '#&rit.-i . ar"ivar'l7 9ea# de lene%i.iin-.+'t #ai #'lt de trei ori. c' s'r*s'l ei #elancolic %i secret re. 3<e+i *ns. de ce7 9' #.er#.r-ile noi. st. 1e $roa+.lalt d'"'l 3ne-a# sp's %i ne-a# r. ea lent. 9' te #ai *ndoi. E' 'n'l *i s*nt prieten c' adev. priveasc. te-a v. 3. a l'i D'#ne+e'.sc.rs.lalt. pentr' ca apoi s. D'#ne+e' s. @a'sto. la drac'.

!re&'ie s.-a#ia+. pe ea. ca't. Dar e 'n ni#eni.-te. sp'i di. da3 r*dea ea *nc'viin-*nd 32ndr. 0. a-i vedea 'n *n$er la 'n col.-l ale$i %i c' asta &asta.dina p'&lic.r'#os $est. e or&7 6*nt #ilioane de or&i.. e5plici. In ce-l prive%te4 tre&'ie s.3 . 3!o-i. dar pe 'r#. Dar n'#ai pe asc'ns. credin-. ea nervoas. A%a s*nte-i voi.3 38oate pentr' c. ce-i *n /'r7 <ier#i care n' vor&esc n' %ti' n' pricep. sp'n ceva73 36p'ne3 se rese#na ea..i-i si$'ri. 8oate s*nte# prea tineri ca s. s*nt *ndr. da7 !' ce cre+i7 !'. de vina e *nc.i e5istat. 8l's altele.sc't a%a3 a# +is . ar . iar . 32nc.i. n' %i-l #erit. se lini%teasc.7 <ia-a n' #ai poate contin'a a%a.-te la oc"i %i r. l'.%ic. %i pe asc'ns #.car propri'l destin. cap'l la ad. 'l'ie%te e c.. p*n. 3Adic. ce-a-i . poate cinci. din vier#i. lit'r$"ii r*ntate. e o nenorocire. ia' peste picior. poate trei. -i-l a#inte%ti c' #e#oria ta de .'ri&'nd. ea *n. 'n /oc. o iei a%a. dac.3 3Da. :a#pania. 39' cre+i c. . la%i s.r*rea #ea.. 1'nosc. incapa&ili. %i .a di#potriv. el este di.. <oi to-i. %i n'#ai d'p.. ai .l't'rele de a+i di#inea-. e credin-.ine. sa' *n $r. 3Doar el e capa&il de $est'ri de. 39' e i'&ire3 +ise ea.. 39ici e' n' s*nt opti#ist3 a# +is.sesc ton'l potrivit. !' vrei s.cit. ..dini +oolo$ice. :i %tii ce ins'lte *#proa%c.. 3:i .'+ia. peste picior.7 2-i a#inte%ti73 3A".sp'ns.3 *%i c'i&..de strad. plec. co#'nice c' a noastr.r. :i s. #'ri# to-i73 %opti ea din no'. Ale$erea #ea. sp'n. 32#i a#intesc %i %ti'3 .-#i ad'n &ine vor&ele necesare.-n-ele$e#. ce #i se spovedea.r' ea s. *ndr.. aceste alte l'#i ar .-i #ai +ici via-. cercete+i.&ovit o clip.. s.. v'l$ari. !re&'ri de-astea. 3. 1a s..c' ea c' av*nt. 3:ti' tot. *i vedea# doar c.-*narea ta dac. $*ndesc %i *n. 3Da.ost c.$. din p. 31e-nsea#n.c't. . 2l l. 3Dar care destin7 De or&7 9' s-a n..3 1ontin'a s. c*te o &'cl. prive%te pe #ine3 replic. ne ve+i *n alt .sp'ns.. ap'ce. Dar la ce &'n7 De acord. ea repe+it. a t'%it #'lt. El a pri#it-o *ntr-'n an'#it . ea *n der*dere ca din spatele 'n'i +id al ei. re'%e%ti niciodat. dar.sise c'ra/'l pe #. :i-ac'# *#i #ai v*/*ie cap'l. %i #a#a.rarea s'&-ire .. n' %ti' c'# s.erit.. :i #i%c. 3:ti' %i e' c... &ea at*ta. 0i se pare c.+'t pe ni#eni s. el.post'l cot'l'i. 9i#eni n'-n-ele$e. 39' e o tra$edie $receasc. *nve-i despre >li#p.3 R*se iar.s. s. ai avea dorin-a asta de a co#'nica7 6p'ne. c' cine %i c'# %i de ce s-a certat.3 3A% . 6a' poate n'. A# +.3 3De$ea&a.r'ntea pe carte. Dar poate c.ac.idelitate. 39' te s'p. ta5i'ri. Doar 'n'l.#*i a%a le$at o d'p.ra3 #i-a# i#p's e'.c't. #ere'.a-a. A. c' privirea ca o la#.e#eie7 L'#ea +ice c.r.3 31*nd &ea e 'n +e'. te-a/'t s. @oarte &ine. . c' . rec'noa%te l'cr'rile. 9'-%i *n-ele$e nici #. Este "ot.3 3Ai . pentr' control. ce vrea.-%i sc't're cap'l c'lcat pe cot.. l'#e. 3Aa7 :i de ce ar tre&'i s.. care *%i re$. 36e +ice4 dac. ni#eni n-o t. :ti' e'73 replic.eti-. 'n #in't. El a *n-eles.ra pe #ine.ri ea o&stinat.sla&. ea &r'sc ..l. 8entr' noi tinerii. *n alt. s*nte# pro%ti.d'ie%te. 1eva . s. le $.&'%it. 9' e *ns..3 3Gr.ar'l.e#eie sa' ne.. 9' te s'p. 6p'ne#i ceva despre dr'#.s'r. 1a 'n c*ine care se -ine d'p.3 Ac'# *%i aplecase . parte. pra. . 'nii d'p.oarte al&. dar el %tie. si$'r c. %i le %i . 9-a# stat o clip. .3 30. a# .e#eie. i'&irea prosteasc. contra+ise si$'r.initive.$ostit. 2i trec prin #inte. p'tre+i.erit3 a# replicat.toria. etc. 6p'n asta ca s. le%inat.r.3 3>&ositor.ei. dac.3 3Dac..e#eie %i. :tie c. :i nici n-a# s.patr'. dar aproape 'n s'$"i.c't o idee a ta %i n' #ai ren'n-i la ea. :i <incen+o e or&.l-a-i #*ndrele stea$'ri. &r'sc.3 3. Dest'l3 #-a# dat *nvins.. $oal. nici 'n protest. 8rea p'-in3 *%i ridic. t' vii aici %i e' te %i a%tepta# c'#inte pe 'n sca'n ca s. &iata de ea. +i-i c'# vrei.ra penele.r.ieri. 'n tip pe strad.... c'# cred ei. 3!' raporte+i tot'l la el. =i-i. :i a%teapt. de el. s. 9-a# #ai v. te ia' niciodat.cit. 3. A%teapt.3 3!e ro$3 se aplec. de+astr'l pe care le %ti#.3 a# tatonat e'.el..ace.i.. da.c't t' a%a73 3E'7 1e #. al-ii7 Asta #ai e via-.initiv. la c'loare *n /os'l ce..car de-a% . #..3 9' i-a# s'portat privirea. *n /'r'l l'i73 3El n' ins'lt.'t'l. #. la tine-n ca#er.i din alt.3 3De..-n-ele$i c*t de c*t3 #. ne$*nd. E tipic pentr' el c*nd e &eat #ort3 a# r. A# *n-eles. %i n-are nevoie de e5plica-ii. dar patr' c"iar niciodat. 31*nd e &eat e #in'nat. 1onda#n. 9-o s. -intit. %i a%teptare.3 3E' cred *n alte l'#i3 s'spin..i ne&'n3 a# r*s..3 3!' e%ti . 3Este . el este deose&it. p'teri peste #as.el'l l'i de-a .ine. ?i-ai .# li&er *n toate.3 3A# sp's-o la *ncep't. 1ine poate ap'ca. s. 8e c*nd l'#ea asta e .el. *ntrea$. E%ti convins7 >dat.3 39' s*nt . Lea$. c' oc"ii #ari "ol&a-i.ier&*nt*nd'-#. &. Dest'l3 p. #ai vor&i#3 a# r.3 31e #.. c' tot'l deose&it. 9iciodat. vor&esc c' tine7 !' cel #'lt *#i po-i sp'ne c'# a . ea violent. A%a c. 32ncearc.. 39' e dest'l s..ost peste tot %i nic. vrei s. La %coal.ace.3 3Etc.p. 0-a# si#-it de+ar#at proste%te.3 #. 3<ia-a a+i este con. vor&esc c"iar c' tine73 se s'p. to-i *l las. 3E' 'n'l n' te /'dec. dac. a sp's4 *n. n-are rost s. %i ce7 Doar pentr' c. ro$7 2-i sp'n e'4 i-a-i n'#. o s.i *ncercat s. nici t' n' *n-ele$i. !o-i +ic asta. #ai desc"is. ca s.

E' s*nt e' *ns. se . 9' va tre&'i s. 9' %tie ni#ic. a% . c. a/'n$ la -int. oc"elari73 =*#&et'l ce i se *ntip. o &anc. > vin. :i c"iar asta e .sc . dinspre strad. 3<e+i c.# l'cr'rile a%a c'# s*nt. se ar.a-.sat s.3 2%i str*nsese din no' #*inile la s'&s'ori.r.#as #'t.3 2nc'viin-.p*nd.. ceva3 a# *ncercat e' 3dar t'. El. e' de alta. dar n' t*n.r'#os ca ni#eni alt'l %i c*nd colo. pe '#.#'resc pe #a#a.. an'la toate celelalte c*teva ele#ente pre+ente *n i#a$ine.. despre !orino. #.p.-#i i#a$ine+ orice. El4 n' %ti'.-*narea ei *#i #.aci &'n..ost a%a..3 3Dar el. a%a e3 r*se ea &'c'r*nd'-se le$. 32nc.3 30ere' a . . vin acolo la 'niversitate.r. se &'c're.s'.t. cartea ca s. 39'..r. %ti' &ine.*r%it.oarte .'ntr'.oarte &ine.+'t oare vreodat. 'n an *ntre$ ca s-o convin$ %i s-o l. re'%esc s.3 ..iin-a l'i. l. c' privirea pierd't. de $r. . .-i prop'n tot'%i. pri#a la dreapta.din.a-.*it aproape stins.oarte palid.rie de l'53 e5plica ea. i#o&il.#. 39' te-a# *ntre&at ni#ic despre !orino. rost...t'l 'n'i +*#&et sticlos. se pli#&e7 La ora asta s-ar p'tea s.3 3Dac.si l'cr'ri incredi&ile.. la $*t *i +v*cnea rit#ic s'& piele. ai p's *ntre&area c' r..rat do#n3.onat de/a.t'r.e#ei pe dr'#7 La Ro#a73 39'. a% $. 3:i .#i.3 30*ine noapte plec.3 3A# p'tea vor&i a%a ore-ntre$i. tre&'ie s. %tie niciodat.oarte &'n.etele &'ne co#pli#entate de to-i. poate pentr' c. Dar n' c'#va s.s. vo# #ai p'tea sta 'n pic de vor&. @eti-a r*dea. Dac.3 3=ece.i e' o . 36i$'r c. *n '#&ra aceea *ncins. 2n le$.r. s. sperii7 9-ai s.r'#os. #i-a ap. da.r'#os c'# se sp'ne7 <rea' s. !otdea'na. 0. 39' e%ti o&li$at s. 3L'#ea e distr'$ere.3 3De ce n-a ie%it la pli#&are. 9-a vr't s.3 3@oarte &ine. =i4 a c. 8'n pari' c. At*ta tot.. '#&la' c' soarele *n ...3 2i a/'n$ea p'-in #ai s's de talie. 36*nt ani de-at'nci3 e5plica ea &l*nd c' $las sc.. :i dac.. 8entr' el. tre&'ie s. 9e ridicaser.aci ac'# pe #incinos'l c' #ine..t'ra acri%oar.. %i #ai $olit. -i-a vor&it7 Despre #ine73 vocea i se artic'la *ntr-'n $*. n' #. 3> s't. vre#e de patr' ani. 6a' cel p'-in a%a cred.-i sp'i. c' 'n se#n.3 3E%ti o . 2nc. ea c' oc"ii #i/i-i. a/'n$e# la nici o concl'+ie.'tat alte . &aston'l de &a#&'s aproape %ters *n #i%carea l'i. R. :i tot'%i respect.3 R. noi doi.-#i tre&'iasc. pe din... n' scapi o vor&.3 3At'nci4 corect73 31orect3 stri$.-#i scape4 3L-ai v. c*nd devine an$elic ni#eni n' se poate co#para c' el.r't oric'#. c' din-ii de+veli-i.3 3El e acas. ce-a% #ai inventa.at.3 0-a# si#-it &r'sc a&. )n #ilion. el +ice i#ediat n'. .. #.-n el ceva %i pornesc.oc. a deodorant'l'i. Ro%i #'l-'#it.ie prote/at. a%a.-#i *ntind.+$*ndit. se pli#&e..rea .r. E c"iar a%a de ..oarte iritat.. 8roast. dar *n s. .n'%a st*n$. cravata.3 36. al& or&itor.3 3Dac. ce73 r. e . )n $est c' #*na i se stinse pe loc *n aer4 3)r... de #etri.3 3:ti' asta... !' de o parte. . DaA ce +ic e'7 =ece #ii. .sp'nse ea c' $las o&osit 3ni#ic %i ni#ic. vrea cel p'-in opt sticle. #. str.n*nce. #*na l'i dreapt. #.ci e %i a#a&il. 8o-i '+a de n'#ele resta'rant'l'i.idare.3 36. devine nervos. Apoi.3 R*se4 31' do'.s*nd'-#.3 3F'r.i% cen'%i'.ri ea deodat.te p'ternice %i +$o#ote nea' pironit *n pra$. !' *l ve+i.oi $r.ri pe .+eci %i 'n'. respins. a# tele. %i at'nci7 2i tele. c' el. 6..e#eile73 s. 6tri$.-#i intr. !ot'l e-aici.+ii %i +$o#otelor c' o e5presie sever. c' o . e o r'in. #ai s*nt.+eci de ani #ai #are ca tine. 39i#ic3 r. desc"id e' vor&a.t'rase din creier orice $*nd de considera-ie. De scris n' i-ai scris.3 3E c' do'.4 3)ite. !e #iri7 De ce7 A# i#a$ina-ie.'tate4 ce voiai7 6...a-. c' petele *nt'necate ale oc"elarilor. n'. ciorapii al&i p*n.. 0ai e ti#p p*n. o v*n.-#i sp'n.'rie dispre-'itoare4 3<aci cretine3 +ise ea. ca o $ropi-.+'t 3ne-a .t'r. 3Ar tre&'i s-aler$e c' #iile d'p. *#potriva a tot. *ncre-it'ra dintre spr*ncene $in$a%.e#eie adev. s.rat.at.oto$ra. %i ad*ncit. F'r.s. *n pi%c. > s. la $en'nc"ii ei de ..3 3<e+i7 0ai e %i 'n adev. si#-ind'-#. ea *nveselit. a+i73 39-a vr't. n'73 2nc'viin-. 8'te# paria. c' $*t'l a&ia *nclinat. '%'rat.i r. .r'l ei pl.. 0in'nat.n*nd'-%i &'st'l. :i-ac'#a $ata4 %i a%a a# vor&it prea #'lt. 2n l'#ina +ilei ap. ca o s. l..3El %tie3 'r#. Doar s'& i#p'ls'l 'nei #*nii o&sc're a# l. 39'-'l l'i. re'%e%ti niciodat. ca de o&icei. A# 'n cap special. 'n t'. :i ve+i s. de ce n'-i prop'i s..3 3De ce. la cin. 'n $ea#l*c de . #-a petrec't p*n. .. dar . dac.sp'nse ea . 31ine %tie dac.onai73 6e retrase &r'sc *nd.. el. o #ic. ni#ic. dac-ar avea 'n dra# de #inte *n cap.. > clip.c't-o tata..3 3A%a e.&it. tot'l.car at*ta a# *n-eles %i e'..3 se la#enta ea &r'sc. n' se pli#&. din-ii care i se *nc"idea' *i c"in'ia' &'+a s'perioar.c' .r. 1*nd te-ntorci.. la '%. 1rede-#.3 A# r.l. de 'n plic transparent.car 'n pic. > *#p'%c.t't %i der'tat. :i el *%i are distr'$erea *n .

nici 'r#. #arcat.'$'-a . dar ac'# aproape contrariat. E si#patic. 1e #.39ici o vor&..3 a# protestat e' *nc'rcat. ca't.. el c' $ravitate pro.+'t3 stri$aser. 9'-i *ns.'$a ad' "'-a pepeni #oi . '%or o pal#. E' s*nt a. clintesc ieri.'$ pepeni #oi . 1'# s. st*n/eneala sporea *ntre noi..3 2#pinse $ea#'l d*nd'-se *napoi. te e5plici.r&a-i3 decret.tor'l'i care o parc'r$ea. 8oate ai %i t' vreo nevoie.. 6a' po-i s. Asc'lt. prive%te pe #ine. n' cre+i c. X 3 <incen+o <incen+ino ce te-a ap'cat.. vede-i 9eapol'l.. 2nc. la tine.'$'-a. 9'-i nevoie s. 3Doar o vor&. Ines se ridicase svelt. an'#e ast..ind'-se *n post'ra de /'dec.r.ere%te.+'t. 0in'sc'le rest'ri de $"ea-.aci nev. Adic. %i e'..-sear. 'n ora% no&il.. spre a #. 3!e consideri prieten c' el3 #ai +ise ea. do'. 9-a# *ncotro.it. te d'ci.ii &'n. 0ic"elina sc't'r*nd'-%i %i des. n' 'n c*ntec3 o descali. d'c s. De acord7 =ici c.ar.3 *ncerc. prive%te pe #ine. 6pirit'al. . de .'sese conc'rs'l de c*ntece. ni#ic ni#ic7 )n #in't cel #'lt..--i de+le$i li#&a... 3@.. nevoie de Ines. #*na. tac.icaser. 3:i #ie %i #ie3 *l %i solicita' celelalte. Dar n'-i voi .sat s. poate #ai #'lt dec*t al-ii.. 0-'l d'&l'73 R. #ai o&osit. 3E' ca %i al-ii. 1. 9ici $*nd.rie.3 A# si#-it c. %i ventilatoarele spinteca' v*rte/'ri . ro%esc. as'pra ar. *ns. piard. !oate se cred Ioana dAArc. ca 'n "orc. 3Ac'# tre&'ie s.initiv3 le i#p'sese el.3 d.ile celor trei do#ni%orele *n.. 9ici n' te-a# *ntre&at c'# te c"ea#. 9' +ice ni#ic %i . 2#i a/'n$e doar 'n #in't c*t e seara de l'n$.-l t'l&'re c'#va. *l si#-i7 1e *nsea#n. Apropie ar. #. e'. #ai pl'tea' *ntr-o s'pier.t.3 =*#&i privind *nainte.sa-i-l s. dinspre teras. prin $*nd. o s. n'--i treac. ea *nvin$*nd'-%i e+itarea. 3El a vr't. 3Dar n' 'n c*ntec *ntre$. 8roasto3 protesta' celelalte s'rescitate. o tentativ. sc'rt. 9ici s. 6a' Ioana sa' #ada#e 1'rie.3 2nc'viin-. :i ..tor %i re+e#*nd'-se *n coate. nici 'n +$o#ot %i *n ti#p ce se rotea o$lindi *n a&s'rde perspective s'prap'se v*rte/'l str. *%i str*nse apoi &ra-ele ca %i c*nd i-ar .'t'r.etelor a%e+ate *n cerc pe divan.c*nd'-%i iar #*na. deci4 ast. d'p. *ncep' s. *n raport c' el. par.-sear. e *nc. #*ncare %i &.aci *n scr'# pe &.tit. la #as.. din cap.. s. 9' #-a l. :i-apoi casa e #are. %i ea c' #*na *ntins. . ventilatoare.tor'l de #*inile *ntinse %i *ntoarse c' pal#a-n s's *n eventai. de adiere r. p*n. :ti' s. r*d.i . :i-apoi n' #. 3L.#as s. te desc'rci73 38ro#it.toare printre pa'+e.. Dar locotenent'l se t*r*se p*n.. . c' 'n +*#&et docil care o .r'#oas. )nii #ai p'-in. Foc'l contin'a *n r*setele proste%ti electrice ale . ne privi# o clip. 6ara #. n' %tii ce-nsea#n.r. %i pe 'lti#'l centi#etr' disponi&il.t. n' #i-o p'ne #ie-n c*rc.-i pre.. concentrat.inate de colo3 r*se ea din no'. 3Linia ini#ii. de$ete de %a#panie c. 3@e#eile la &'c. n'-i stai tot ti#p'l pe cap... ea c' $ravitate. doar pentr' asta.+'t *n v*r.s. R....ar.ace declara-ii care s. instala *n p'nct'l 'nde se *ncr'ci%a c'rent'l de la cele do'.otoli' din ca#era al. desco#p's de prea #'lt.. po-i c*t de c*t.3 3:i 0-'l .ost . n'7 6a' n' te interesea+. 3!re&'ie s.aci nev.3 decise el..tor'l e5plora pr'dent '%or. te d'ci d'p.apt73 I-a# sp's n'#ele #e'. desc'rc.d' 'n #ic -ip. #i-o str*nse pe-a #ea c' o #i%care ini#oas. !e ro$. cine %tie.3 3@oarte &ine. 36c'+.. 1'# te c"ea#.3 A# #ai r.. 32nc. *n picioare #od'l*nd4 3@'$a ad' .la. atin$. a locotenent'l'i se strec'ra ap.c' ea o $ri#as. dac.. 3:ti' %ti'. Dar ast.-n$"it protestele %i n. c' $las'l poticnind'-#i-se *n $*tle/. de ce n' vii7 !oc#ai ac'# te .t.. Ar.&. asta. %i ea c' po#e-ii *#&'/ora-i. 3@oarte .cea s.t.-te nev.3 3De acord de acord. si$'r3 . invidioase 1andida %i 0ic"elina. #. o s. al-ii #ai #'lt3 accept..'l picioarelor.r'#os #'nte al l'i <en's.3 3!'rist'l se s'p'ne3 a# *ncercat s. el &eat l. linia ini#ii3 i#plor.. eli&er*nd'-se *ns.. s.' n' e%ti. a# *ncredere *n tine. 3:i-ac'# #. c' aten-ia *ncordat. dar e &ine pre$. E doar 'n /oc de c'vinte ca s. #'ri&'nd. n'#aidec*t. pleac. ?i-ai dat sea#a. str*n$ea de spate ca o a do'a piele. :i se ca# 'it. c*nd %i c*nd. ne /'c. te-a# *n-eles.-#.. . de toast.esoral. t' te .'rii &ol'ri tac*#'ri se ad'naser. Ines. la 'n ..l*ie ac'# pe . p*n.-l *nne&'nesc c' cine %tie ce declara-ie. la #as.ier&in-i. . F'r c. :i cine n' %tie.ld'ra #. as'pra pal#ei ei. 2#i *ntinse deodat. Doar o stro.. $*dilat3 stri$. 3!o-i s*nte# a. 3@ato.-sear. privi.'nd'l sticlelor dest'pate.+ii. pare clevetitoare.sta d'&l'. #odern.3 39'-i &'n. @ace-i o pli#&are .etele. *ntr-o de+ordine colosal. 0-a# retras p*n. '%a se *nc"ise docil.ii #'l-'#it.t'rat.coroas.s'. Doa#ne .# dac.larea dep. an'#e *n #in't'l . ceva. 0ai *nt*i . de at*tea vor&e irosite 3%i at'nci s.ar. o s.rtat. de.t *nvecinat c' r*s'l 3ce #o/ic.d. 0ic"elina..ri$. !aci din $'r.

9' vede-i c.tate. ast. aten-ia s'rorii %i prietenelor care se p'ser.#. .'tarea pa"ar'l'i.ensiv repro%'l l'i.ni ea.3 31e c*nt. s.-nd'r. voie 6ara.. privesc ora%'l *n des.--i #ai sp'n ceva4 dac. a locotenent'l'i din cap'l #esei4 3@i-i spirit'ali. 3!' *n-ele$i7 Ai *n-eles73 31red c. #i-l ar'nc la $'noi3 contin'a s. at*ta e de cap'l lor. 3<rea' s. oc"ii str.'rc'li-.. 6ara i+&'tise s. n-o las sin$'r.3 3Hai. pricep o dat. 6ara.. &. n' te s'p. inc'ra&il. 9ici $*nd s. ea *n col-'l terasei.r.t'iasc. 1e p'tea s. !e asi$'r e' c. ce s*nt.ect. 6i$'r3 r.&darea.3 3Ai dreptate3 p'. 3:i-at'nci3 *%i pierd'se el r. 6ara.ac..-sear. se la#ente+e c' 'n accent ceva #ai d'r de-ac'# %i #ai ironic *n $las 3idioat.. c' cap'l +'#+.'73 reac-ionase locotenent'l. 3:i el.stoarne la ti#p o sticl. 3E doar vina #ea.s'cea de$etele de la #*na st*n$. 39'-l i'&esc.na-i.. calce-n picioare ca s.*r%ita pat. Dar ni#eni n' se #ai "ot.apt *n sinea #ea. . #edalia de ciocolat. )n'l din voi ac'#.3 39oi s*nte# totdea'na de vin. Repede. #i-l s#'l$. s*nt de piatr. Ar tre&'i s.. > constela-ie se *ntre+. Dac.ind..3 <or&ele era' *#pro%cate ca ni%te proiectile.7 Doa#ne D'#ne+e'le.'3 capit'lase el.3 Roti 'n de$et pe care %i-l d'sese la t*#pl. contrariat..r&.c'se loc vocea *#p*slit.-sear. vrei. r.ra. %i el7 6a #.oarte s's pierd't.-i #'l-'#esc. 3:i e ceva de r*s aici7 Esta-i "a+'l t. n'#ai a #ea. s'. *%i c"in'ia &iet'l l. 3Ai dreptate. A'+i-le.oarte l'n$. !rei $. 3Dac.%i locotenent'l spri/inind'-se ca s.ocat. don &le$en-o3 se ridicase o. <incen+ino.cioas.-n$"e-e toat.ei. *n cel. De ce n'-l i'&esc ast.tate. ar tre&'i s. 6*nt sa' n' c*ine credincios7 6*nt datoare s..*r%i prin a-%i contracta $'ra *ntr-o $ri#as. 3> s. *i sp'n ceva. a stro. sc"i-*nd 'n +*#&et.. * 2i tre#'r. ne-ap'ce di#inea-a.'+ase .-ncerc3 #-a# desc'rcat e' rese#nat. pentr' totdea'na7 Aici *n. n' s'port3 #'r#'r. 1e crede el7 1.'$a. s.ini. Hai. .. Dar asta n' #ai are nici o *nse#n. &'+ele sc"i-a' *ncerc. de ni#ic73 2%i *nnoda. 3A% vrea s.. 3Dac-ar ridica 'n de$et.3 0-a# re+e#at de parapet ca s. ci'dat de a&. .let. aici s*nt &olnav.-l v.i r. Disp. sc't'r*nd'-se toat. :i *n at#os. ar ridica 'n de$et. 6ara7 Ia $*ndi-i-v.r*se. re*n/$"e&e cr*#peie de a#intiri ce *nt*r+ia' s. +. dar se *ntrer'pse la /'#. sacri.. n' c. ce s.toare. rec'noasc. intonase#4 +urul ro" de maimuţi ă ro"ii sti lele de vin ro"u urul rupt de fri ă al lui Iosif fost 7talin!!! 8rintre 'rlete %i r*sete *%i . st*n/eneal.'rie rece %i *nd*r/it.d c'# se-ale$e pra. 1a la 2 9oie#&rie3 se vait. *n . 6i$'r de e.sp'nse ea c' $re'tate 3a% da .'t.3 a# 'r#at-o e' ca s.n-i%or de la $*t. ea c' ...#. @a'sto3 sp'sese .ici'l altora. Re. #.ata c' o privire *nr.e-ivani.t*nd c' o . ca %i c'# s-ar .t'it de avion se stinsese *ntr-o c'r&.. 3:i proastele alea trei. petrecere sa' n'3 *i ripostaser.lalt p'#n.iin-.ri i'te stinse.r. 2%i r. c' oc"ii str. ren'n-*nd de .sp'ns. 36ara e la r*nd.'l de ei. n' vrea73 3<oi a-i sp's-o. s. A re'%it s.3 36ara n' vrea. 6. a% . 9' #ai pot s.-i v.er. 8*n. 9' vrea'... 8ot s. :i s. se ridice de la #as. se realc. &. 9i%te ani#ale.l'citori *ncerc.. iar. cap'l #e' t*#pit e de vin. s*nt la circ3 se pl*nse ea %i #ai o&osit. a #.'$a.it. s.t't. '#erii i se pleo%tir.3 Gro+av. 3E .%'rarea l'i de l'#ini %i nes. o va$.. n' e5a$er.. :ti# ce %ti#. dar s. printre a&'ri. de cerneal.73 rel'ase el. 3Don <incen+o. ap'c. .7 > .oarte t*r+i'3 a# sp's. 9' catadicse%te ea..i s'. 2%i *nc"ip'ie c. c' #ina $ata pornit. 1. o nelini%te. s.. s. pe nea%teptate.de# *n v'l$arit.c'-'l. 9' #. c' 'n ti#&r' tre#'r.rea . *l l'str'i# pe aproapele nostr'. n' #ai e5iste. . 36. c*nd *ncep' el.tor %i tot #ai de$a/at aproape e#o-ionat *n lentoarea calc'lat. respire ad*nc.r.etele. ce-i asta. noi asc'lt*nd 'i#i-i4 Mai %ine-ar fi să nu te mai iu%es din +re$ nimi a nu-mi mai amintes ! 8i-9ve Maria :iar de n-o mai "tiu um să-mi mai mîntui sufletul pustiu!!! 3>". 3noi *l invent. da' .r&ia.31ine c*%ti$.r't. p'-in #ai *nainte 'n +'#+et v. Gro+av.rii.# aici di#inea-a3 replic. i#ediat pe %ters %i str*ns.d #ort. &ate-i la cap3 re.'t. a&at.. 8entr' a/'tor'l dat. *n c.'rii %i pa"are.e-ivani .'ntr'. da3 a# r. +ic.-i.'+..ar.l'citori *ncerca' s.

r.. Ar #erita #..rii stinse. pip. d'c *n. re. 9ici o sc'+.toare de $le+nele ei3 rostea el *ntr-o oscila-ie precar.3 31on.cere. @ie--i #il. 9'--i si#-i %i t' cap'l plin de popice73 3E t*r+i' do#n'le. 3> . 39i%te ner'%ina-i..i s. pe . pentr' or&i73 r*se el din no' rotind'-l *n pal#. le$.rat.p*n.el.-#i .3 3Doar#e. #ai r*d.etele r*dea'.3 $*n$. apa c'r$ea v*/*ind din ro&inet. se trase la loc *n .erea# la . E dincolo.. 2#i si#-e# $'ra incendiat. 32ntoarce-te repede..'+e %i #ai s'specte. ea. Ren'n-.r*t.onat.3 36c'+a-i-#.sa %i t' aici de i+&eli%te. 8e to-i. $*ndesc niciodat.r-it'r. n' le l. Doar la 6ara3 a# insistat. idio-ia din el.3 39' #.ace locotenent'l. t*r+i'. 0i/locitor n' st. 6ara. a# $olit . locotenent'l doar#e. d'c..r&at'l %tie asta. 2%i scoase c' $re' ceas'l. cea. #i%c. 9' %ti' de ce3 a&ia a# %ti't ce s. 8olicele %i ar. n'-l #ai asc'lta.. %i r.i .-l o#ori. Ia-l %i &a$. *n cele din 'r#.-l *n &'+'nar. 0'l-'#esc. atent. )n c.&d.ie%te..ace pe prost'l. 2n$en'nc"ease al'nec*nd parc. e st.ar. c' rid'ri ivind'-i-se *ntre nas %i $'r. spinarea sla&. de &ani %i acte. 0ic"elina %i Ines *%i *ncr'ci%aser. *n-elea$..3 39'..d ce .3 3Da.. ea 3dar n' #.otoli' .. . >#'l . :e+i. din #*na stin$.la #ere' doar#e.3 30. 6in$'r *n 9ord.'+ie. 6coase porto. a%tepte.r.tea spri/init de #ar$inea c.a %i spatele. 3?i-e so#n73 39e&'ne%te3 s'spin.r +$o#ot'l apei...ia *ncon/'ra #. apoi pe el. 3Ac'# #.. nici o reac-ie.&ici'nea tr'p'l'i care-i *nota ca o a%c"ie *n "ain.s'ra cele trei $le+ne aliniate.s'ra'. de sos'ri %i vin. >#a$i'.'stele &ine str*nse *n /'r'l $en'nc"ilor.r&at.n*nd'-%i cap'l. ap.iecare desp. @iin-e d'#ne+eie%ti. deas'pra $'ler'l'i c'tele pielii *i era' as'date %i lipsite de via-. 6.-t'4 #ai tr. E' 'n'l n' pot s. Asc'lt. s. do#n'le.n'%a ri$id.car o vor&. !o-i s.on.ete. el le$. l'cid la orice provocare ar'ncat..3 39' i-o doresc3 *ncerc. te ca'te el pe tine. din . &a d*nd din picioare. v. a salon'l'i #*na l'i dreapt. Haos. dar n'3 a# re. A%a c. d'c s. c' 'n $est plictisit. o /en.r'se orice *ncordare.cere ca a#intire de la d'#neavoastr. &a -in*nd'-%i-le ne#i%cate.. re.'+at #ai "ot.3 30ere' t*r+i'.. 30.car de-ar #ai . ti$ve 'scate. 2i disp. $a#&ele ca s. 3@ata aceea3 a# tatonat e'.. dar creier'l *#i reac-iona *nc. 6e %i *ntorsese *ns..it tata. 2necat *n propri'-i sto#ac3 r.i *n stare s. #ai disc't.#a%a %i. l'a-i loc pe teras. 1iccio7 9'-i c"iar a%a de r.3 3Ai s. 36i$'r. L. acop. 3!' e%ti.'. 32l a'+i7 Ai a'+it7 D. o accept. violacee *i ad*ncea o&ra/ii.'ntr' %i-i ia' la pal#e.. #. do#n'le. controla' din no'.. E &ine a%a73 A# ren'n-at s. ce .. plictisit ac'#.. 3@iindc. ci pentr' c.3 36i$'r do#n'le.ac ce . *#pin%i de ni#ic'l din ei.ia preca't. *ntin+*nd'-#i-l. <e+i4 n' -i-a# sp's-o.r&at la &. c. 3G"ice%te $"ice%te3 *l provoca' stri$. .tor'l l'i.Apoi4 30. . de vor&e. el c' nepl.aron'.t.+'t3 +ise 6ara. c' inel. tac. e special.t'l -i$.r'#'se-e.ros *i desco#p'se .i #ai ni#erit. Ia el. . de o&iectele ivite vi$'ros *n l'#in.sp'nse ea ep'i+at. pasiv *ntre de$etele pe care i le-a# si#-it incapa&ile s-o -in.s.sp'nd.spicat ca s.i tr. nea%teptat. 3Ac'# tot'l e #ai lini%tit. #i/locitor'le. 9' #. d'c.#*n. 2%i pierd'ser. R. 9iciodat. aplecat. A# %ti't #ere'. de col-'l pian'l'i. dac.3 39' #. .-#i apa a%a. #. 0.-te la ei ac'#3 e5cla#.-i r. /i$nitor ca pe%te. &'+ele *n /os.. cad pe /os.-n$ropa s'& vor&e. *nvin$*nd'-%i tre#'r'l #'%c"ilor. !aic. ve+i4 peste 'n #in't o s.e#eie adev. do#n'le. c' coatele pe parapet. 31ine7 1e73 36ara.'+ ni#ic. pl.3 6e ridic..sp'n+.. ea s. 36ara. sl. !*r+i' c' #otiv3 r*se el tres. de $en'nc"ii . d'c.vi el de+ordonat dind. e de a'r sa' doar . l.-l der'te+e. c' +v*cniri de p'doare *%i -inea' . Las. 1'# s.r. :i aici n' *nc"ide.ac. n' alta3 %opti *n *nt'neric 6ara.etelor de pe divan.. i le-a# p's la loc *n &'+'nar'l interior al "ainei.# l'i ..cea #i%c. *%i *ndrept. > '#&r. ce n' s-a #ai v.ie%te7 !e $*nde%ti la el73 3!r.3 a# pron'n-at e' r. Dar n' #.a-a.ete s. 3)ite-l.-i 'n porto.3 3De ce do#n'le7 9' pot.3 39' . Dar ceas'l n'3 a# +is.rile #ai con. $ra-ia. E 'nica re$'l. se las. 2nt*i pe ele. *i c. 6tai aici. 1"iar a%a3 repet. 36. c' '#erii rela5a-i. le .n*nd'-i-se ca %i c'# ar . )n dos de pal#. e' n' +ic pe%te. *i tele. nesi$'re. taci. i-a# l'at-o de /os. !otdea'na.s. Ac'# *ns.iet'l #e' . Ar . 1orect73 r*se el de+velind'-%i din-ii.scat copil. r*d. *n picioare. pe-a.ost de+artic'lat.$'it. %i pip. Aici s*nt %i-aici r. 6.iindc.+ii.tele. El ar . 32#i pro#iseser.el'l. 1"iar de-ar .otoli'.3 30. !' s. > s.3 0ai t*r+i' a# dat de el *n &aie.aron'.ac. 9' pentr' c. . 3)it. Ap. !ele.# niciodat. vor&i# ca de la &.. te ro$. 6t. 3?ine.rind vl. n'.. 3:i pe 'r#.+' -i$ara.one+i %i t'. #arc*nd'-i respira-ia ostenit. De ce n'3 *nc'viin-.3 2n l'#ina violent. ?evi $oale.

c'-it'l *n noi toate3 r*se 1andida. 1. +ic. iar apoi respir*nd ca pentr' a prinde p'teri. pro. el *nc.'l$er*nd *ntre din-i %i oc"elari.iat. 9' #ai contenea. 9' v.sta. 6ara73 . Ines r. to-i *n %'t'ri.n. voit. 3Doi co#edian-i.-i r. s. r. p'tin-. 1elelalte #er$ea' #ai $r.i &'n. dar poate vrei s. vor&easc.. n' %ti'.ra *nt'necoas.scior'l 1andidei. E #erit'l l'i. arc'ind'-%i .il'l ca o pat..'$.$it.ete.ar.'stele.erind. 1e %tii t'7 6st. clintesc. n'-i #ai +ice# a%a.s. 3Ar .ace# %i c. 9i#eni n-ar *n-ele$e3 r. ne"ot. De#oda-i3 co#ent. 'nde a'reola tranda. ironi+a ea stins.t. R*se asc'-it4 36.3 3Datorit. 0. A%a a% #ai +ice.ra+e. 6e a%e+ase *n . *n do'..ld'ra nop-ii p.-. 6ara. '#erii.3 6ara privea *n s's. 6ara se str. alt'l pe coridor. dreapta *i #anevra lent -i$ara.let *#p. @r*nt..3 3De ce n' iei #a%ina. . > asc'ltar. l'i @a'sto. 1"ea$'l tranda.. 3'n #ort &eat. 3:i <incen+ino . 39' ca s. aspri#e.oia o revist. 3DaA ce.. at*t de di. @.. 2ntr-'n s.late se d'cea' %i venea' c' stive de . 1iccio.r-it *n . vla$. 3A . . dar cap'l *#i era *nc.3 3G. El contin'a s..eri-i. cele do'. *n. pe treapta 'nei sc.s'ra c' privirea acolo.# de ..ri ale cap'l'i . pe nea%teptate.r. s'r*d.*nt. . %i *n$'st. 1e le"a#ite.-l *ntrer'p. pierit $l.sp'nse ea. %i pe 'r#.ir#iere7 >cto$enare la a+il73 ad.la. s. de &inele .. o e5cep-ie.n*nc.. care plo'a' as'pra ei.r'ntea. 'nic. *i #ai c*nt. te &at la cap.. se r. ea apoi c' $las sc. 3:ede-i3 por'nci 6ara p's.ri o dat. 2%i re+e#ase t*#pla de '#.sta de aer.-i conteste a.3 3E ti#p'l s. trei picioare care sc"i-a' 'n dans. captivat. Ines.l. tac. /'#. s'rprind #. n' se lini%tea. s. DaA ce s*nte# noi7 In. a# str*ns din '#eri c' o ti#iditate &r'sc. c' dreapta *ntins.-i. 1.ar.ost *ns. 3:i ce e5e#pl' ar p'tea .risoane de r. ea travers. 30ere' la . c' #a%ina %i-apoi o partid.ost ca de o&icei7 In. 3.r'#oas.scat. de r*sete sc"i-ate. apropii.ert de ceas.ri-e te po#ene%ti7 :i pe 'r#..-#i sp'i3 a# *ncep't.. ce-ar tre&'i s.si-i c. se *ntoarse %i ea.iri' l'#inos al acelei ca#ere *n de+ordine #i se dilatase *n oc"i ca 'n loc evadat pentr' totdea'na din acord'rile din vrerile l'#ii. 9-ai *n-ele$e. A# si#-it o #are dorin-... societate... 2n-eles73 3Le cond'c e' acas. Apoi. c"ip'ri al.el. di&'ia de-a l'n$'l +id'l'i.c' o #i%care nervoas.oarte de+a#.tar'l . A/'ns.*%ii late al&e %i ne$re. *n . s.3 @etele.&'%ind'-%i /alnic 'n c.&ite...cise *n acel $*l$*it inep'i+a&il de . 3E' cel p'-in *i respect3 a# +is.. c' oc"elarii asc'n%i *n #*ini. #'%c*nd'-%i &'+a. c' capetele &. a&ia a&ia vi+i&il.a-.3 3Do#n'le. Ici %i colo #. 2n pl's *nvec"i-i. +drav. vesel. c'rio+itate.a-a l'i.ci o vedea# pe 6ara acoperind'-%i c*nd %i c*nd oc"ii c' #*na.ace-i $ri/i3 l-a# asi$'rat e'. -in*nd'-se de #*n. c' *nc. s. pe . 9e&'nii. c' pro.i tre&'ind s.. i# plon/on *n ap.'ri. 8ar *ns. prin cadr'l '%ii c' $ea#'ri. 3Dar e o $re%eal. c' cap'l *nclinat. doar#e. de el. #.toare $las'l 4 3Dar 'nde aler$a-i7 Hai s.ernal73 9e$. la cele #ai ne*nse#nate #i%c.vi pline de pa"are.. 2i op'nea .r.pare. s.tea din vecin.&d.irie a l'#inilor *nc. 6e %i $r. ad'narea. are %i #erite. *n *nt'neci#ea terasei. Dac. se destra#e c*nd %i c*nd *n . #ai sporea dincolo de teras. )n o# #ort *n delir3 *%i #i%c. c'rtea %i se a%e+.c"it. 1e s. 6ara se rese#na ne#i%cat. nici 'n c"e. %i el vor&ea al'n$it *n . n' pl*n$. critic. a'de #a#a noastr.3 3@a'sto e 'n ne&'n. privi .p. ri$id 'n picior d'p. c' &ra-ele *ncr'ci%ate.t3 trase ea sec concl'+ia..iricel'l . vec"e. . pe ceart. *ntr-'n cotlon al #e#oriei. ca pentr' a se ap.. ne .sp'nd. la ora asta. 3E clar73 3!e-n%eli3 #-a# #'l-'#it s. interesat. *i #. t. 3Dac.tate de ceas4 a.r. .-#i *ncetinesc pa%ii l*n$. . vrei.r. Ines se ridicase *n picioare. c' oc"ii #iopi *nro%i-i.a' ca o pat. !oate astea s*nt via-a7.a$.' %i-at*t73 se la#enta 0ic"elina 38etrecerea a . *n "ain. la pian.l'$. . Ines *%i scosese oc"elarii ca s. soldat. trea+.r.c' Ines.'risit. ridic*nd ner. incert.+'t dar decis. do'. Locotenent'l doar#e7 6'. 9i#ic #ai '%or3 a# #ai *ncercat.. de sc. 0ic"elina %i 1andida &os'#. dar c' o sen+a-ie de irealitate.otoli'l de r.st'rnat pe sp. Dar c'i *i pas.ie7 R.-#i . @ecioar. ..3 o. #-a# *ntre&at. .&.t.3 8e scar.r. o &aie. a #ai avea c'ra/ s.r*te. 36'n. avid.. se asc'nd.-i p'ne# cap.ri ce se c. ne &'c'r. Ac'# c"iar c..&ea s. o verita&il. 9i#ic altceva. aran/*nd'-%i .nind'-se.ine &ine. 31e respect. . l'#inoas.car o vor&. dar ...e-ie a. se 'ita la ei.t'rate se relie. cap'l i se deta%a net %i *nt'necat din al&'l cost'#'l'i. prin *nc*lceala +id'rilor.. 3> $oan.otoli'l'i.t. > .. se oprir. 0ie n'-#i sp'n a&sol't ni#ic3 decise ea. si$'r. a/'nse *n portal.ir#a-iile. *i iei %i t' *n serios7 !e considera# #ai iste-3 #. *%i v*r*se #*na st*n$.r'l prietenei. veni spre #ine lenevoas. #-a plictisit3 i+&'cni 0ic"elina.d'ia s. s'. 6e *ntoarser.ac $ri/i7 De ce73 0*na dreapt.er*nd cine %tie ce ins'lte v'l$are.-*nare de pietri%'l din c'rte *#p.r.3 3In'til.ra. 0. )n #iros de ier&'ri p'tre+ite r. #. 36..+&. . a$ale *napoi.i ei73 3E5e#pl'.rea s.3 3)n o# #ort. *#p'n$ea o&oseala. de *not..36*nt 'n o# #ort. %i *n c'rte a# re'%it c' '%'rin-.coare '#ed.

'$a #ea %i *nt'neric'l %i el s's. Ines.sp'ns'l. 6ara c' r.3 3?i-a# sp's s. > vedea# pe 6ara c'# se lipea de el tre#'r*nd..i s'nat &ine.dini-.-l tra$. %i disperare. 31e7 1'#7 E s.reia i se potrive%te este Ines3 r*se *n .etele tale de la !orino.3 39'3 i-o t. la c*-iva centi#etri. 6ara. sp. Ines s. 3<or&e%ti p'-in. de-ale voastre. %i 6ara ..'3 o.n. 36a' *-i *nc"i+i $'ra aia veninoas. Asc'lt. l'#ina7 !oc#ai el3 contin'a 6ara s. stin$. 2n c'rte se a'+ir. :i el.d' c' p. taci din $'r. #ai *n.. *n ti#p ce o si#-ea# pe 6ara $*. se pr. c*nd scandat. Desen'l $ra-ios care le 'nea pe trepte se destra#. 36-a p'rtat r.r*.otoli'.trat'l cer'l'i dintre acoperi%'ri ap. v. intr'.cite.. Asta s*nte-i.*ind *n spatele #e'. a +id'l'i. 6ara c' aspri#e. r*+*nd. 3De ce s-a stins l'#ina aia de s's73 r. 30ere' tot *ncercarea asta c' n'#ele de . a%tept*nd o interven-ie din partea #ea.*ict'al. asta s*nte-i3 se declan%a 6ara pe nea%teptate %i le oc. #. cealalt. o #*n. 8ri#'l . *ns.a#ilie c' n'#ele lor de &ote+. pasi'nea ei.i p't't petrece alt#interi. De ce tre&'ie s. 9e$r' pistol'l pe covor.rerea 0ic"elina. vor&esc. con%tiin-a precis.t. . 3A# +is. ren'n-i73 rel'.r c. celelalte. 9-a# #ai av't ti#p s. dar n' %ti' de ce c' voce #ai sc. c.'$ind dincolo de portal se pierdea' r. %i . 39'#ele de . !are vrea' s. 9e-a# *ntors c' to-ii. Gr.ascinat. a# %ti't #ere'.e+na coridor'l'i ne &loca. . pe c*nd ele vor&ea' . pip. L.l' sla& de aer *ncepea s.+'t. Dar o dat. Ines. %ti'..-#i s#'l$. Ai a'+it7 At'nci c"iar a# +is3 replic. la cap. dac. priveasc.-l s#'l$. 36in$'ra c. p.. tot'l. $*nd'rile *n alt. +i'a. <or&e%te. %tia#. 3Repede3 era stri$....+neal.. s. 9'-#i pare r.. Le-a# sp's. *l ap'ca de 'n &ra.3 3>". 1are -i-e n'#ele de . de%i din interior %i de la *n. 9-a# i+&'tit s. )n s'.d. s.v. ni#ic n' s-ar . do'.3 3Dest'l.. voce.t'l 'rec"ii pe s'& $'ler.iecare sila&.&'%it. 'n'l d'p. o a'd.30ai &ine s. ea se lea$. ca s. de-acolo. 1andida c' oc"ii *nc"i%i.' nevoit.i vor&ind *ns.t'l 6arei.. a#'-it.*r%it'l l'#ii3 r*se 'l'it. c*nd -i-l pier+i a%a pentr' 'n nenorocit3 replic..rea *nc. a/'n%i pe palier #*inile *#i *n-epeniser. 2n ca#era de l*n$..'rioas.toas. pe sc.lalt c' .t'r.. te v. &ate-i /oc de ea %i pe 'r#. co#&ine n'#ele #e' de . 3!'.otoli' %i panto. privir. oi .-#i sta-i #ere' pe cap73 31. 6ara ridic*nd'-se *n picioare.r't apoi c. se lase *ncet de s's.iecare accent #arcat ca 'n plesnet. *ntre .4 %tii anecdota c' transplant'l7 Doi prieteni se re*nt*lnesc d'p. 2ncep'r.t'rile. c*nd repede.' c' tine7 !e-a /i$nit73 31'# -i-a sp's73 3A . #'l-i ani.s'net'l.ine 1andida. #i s-a p. la noi. la doi pa%i. *n picioare. *#p'%c. s.r. ren'n-i3 *ncerc. cresc*nd. *ntr-o a$ita-ie con. 36a' ce7 Ia s. =i. !er#in. cen'%i'l $ea#'rilor *ndep..ice acel v*nticel #ini#.. c' cap'l *ntr-o parte. dar aspre. a do'a *#p'%c. !oate astea s*nt doar $rosol... *nt'necos. c"eile. ca pentr' a-i aprecia #ai &ine co#&ina-ia.ie sec 6ara 3taci din $'r. 0ic"elina . 39' se cade3 o ridic'li+ar.a#ilie. cal# r.ceal. de #ine toat. alt'l. n' s*nt #'+icale3 *%i d.cea *n .a#ilie3 *ntre&.etelor .. o adiere de r.'$.rtate era a&ia vi+i&il *n partea s'perioar. parte.3 39'--i &ate /oc. 1e v. 38roastelor. c' &'+ele *ntredesc"ise contorsionate ca o +&*rcit'r. 31reiere de lapte. 36ara %i #area ei dra$oste. se a$itar. nenorocita de #ine3 #i s-a p.r*te. n-ar .or-. 9' se cade3 se po#eni ea #'strat.nii. ave-i de ce3 re.ri c*nd det'n. '#erii %i $en'nc"ii #i s-a' . !rei prostovane a#.rta' de cea. a# av't o clip..d ce3 -ip.'se %i t'. $'lerele &l'+elor ca s. c'rioas. Ines c' alt.i t' s. n'#aidec*t. 'n p*r*ia% s'&-ire de s*n$e i se sc'r$ea dind.. sa'. intensi. de copii.sa-i-o *n pace3 protest. noi vor&i# prea #'lt7 >r . prind.r$*nd'se /os *n #ai #'lte cio&'ri sonore. 3Ai +is *ntr-adev. 36ara G.. 0ic"elina.apoi de cel. c' &ra-ele at*rn*nd. <oi v. +$o#ote de canat'ri tr*ntite %i c"iar o voce. salon locotenent'l +. De ce7 6a' poate c. prive%te pe voi7 <ede-i-v.a#ilie din 9ord4 c'rioase. ca s.li p*n.coare..'+. 3:i t' n' %tii vre'n &anc73 #i se adres. c' oc"ii la teras. #od'l*nd .r'#oase.ind '%a. Dar toc#ai 6arei *i al'necar... ni#ic altceva3 replic. 31'# s. r. s. 1andida %i 0ic"elina #. 31e-i tre&'ia s...oc de pistol.t. Ge#ea c' $'ra *nc"is.3 a#enin-. *ntre&e privind c' aten-ie.l-i#e *ntre +id'rile acelea.c't dintr-o dat. 3:ti'3 s'n. . :i-n ti#p ce sc*ncetele %i -ipetele . de pl'#&.ost veninos7 Dar &. +ic.#ase ea .r.ii l'i. 1andida. de%i .. . Ines c' *ndr.ir#ativ.r't. intero$ativ sa' a. XI )rca# *n . 2%i *ndep.

-i r. *l silea s. ac'#. 39' -i-a cer't ni#eni ni#ic. .r*nt.-%i repri#e lacri#ile.3 A# /'rat *n $*nd c' disperare. :i n'--i #ai . ia' tren'l.3 <ocea i se stinsese *n $*tle/. A r.one+. 2ncet3 %opti 6ara l.. s'doarea din or&ite.. @ric. ac'# s.sp'nse ea . din $*tle/.ace $*nd'ri.a-a oc"ilor.tor prin #inte4 cine %tie 'nde a' ..lacon din &onet.lalt tre&'ie s..tor3 a# protestat c' violen-. departe de-aici. ceva3 -ip. n' #ai ai nici o o&li$a-ie3 "o"otea ea de pl*ns. 3>rice-ar . #.r&ia *i tre#'ra. 3Dar 'nde-l d'ci73 39'--i . dintre de$etele &r'sc des. 6trada se precipita p'stie %i l'citoare *n c'r&e str*nse.ti#itoare.ina de loc'l acela. &ra-e ale .. %i-l d'se la &'+e. :i l'#ea din c'rtea interioar. c' #*na proptit.&. *nc. 8e 'r#. De *ndat. #i%c de-aici.i #'rit de/a3 stri$. A%a e #ai r.-n$"it. va "ot. L-a# t*r*t pe sc.#as *ncovri$at acolo *n . din n.. A# desc"is poarta.elinarele p.. *nt'necat. s#'l$*nd 'n . I#a$inea locotenent'l'i *n .&'%it *ntre perete %i *#&r. no'. 39' vrei s. r. 'n c'#'l's $elatinos al& %i cen'%i'. 0.l. s. n' te #ai $*ndi la ni#ic3 +ise ea a%e+*nd'-se la volan.3@. .ri. .. se l. *i v*ra c' de$ete si$'re so#ni.n pie+i% ca o #arionet.#'reasc.tate. 9'. ceva.-l tre+easc.-l t*rasc. 3. 'n pa"ar %i el c' o&edien-.i a'+it ceva lipsit de orice *nse#n.ost3 +ise apoi 3s.rind *n creier toate l'cr'rile pe care le l. s'. s.d' din cap . p'n.ac. A# d's a.&i s. *n &aie.iri%or'i acela ro%' de d'p.r. *ns.-i%area ei. de orice d'rere posi&il. l'#ea %i s.ace#. Aici *n spate.rat. Doar p*n. $ri/'lie %i &l*nd.i . pa"ar'l $ol.init. $las'l acela. #. el pr.4 32ntr-o cas. n-a' dec*t s. Acolo s.ta +. .lalt7 1'# se poate. pe toat.sa# risipite ina&orda&ile prin cele do'.s'. .er. tre&'rile noastre. *-i dai sea#a73 D. In'til s. 9' departe. a'+i-i73 2I spri/inea# de s'&s'oar. 32n spate. 8leac.er'l.rc. $*ndesc *ntorc*nd'-#.-i %i p'n.sarea 'n'i cer #ai li#pede.i ap'cat p*n.sp'nd.'l$er. 31el.s*nd *n /os sp.3 artic'la "aotic $'ra ei le#noas.ar.. 3)n #in't. a# v. 6.r*. E $oal. tre+i. la toc'l '%ii 'nde r. Repede3 'rla 6ara d'c*nd'-l c' a#&ele #*ini la perete. de B"isCD. de ce n' te clinte%ti de-acolo3 stri$a 6ara "ol&*nd'-se la #ine. ca#ere. se poat. 3Repede3 +ori ea s'.l'... A# a'+it-o $e#*nd pe palier. Aten-ie. control*nd'-%i *ns..lacoane de #edica#ente *n &oneta #ilitar. ea stoars. a&s'rd de al& c'# era. i-ai #ai dat s.3 A# desc"is iar portiera.c'te *i sc. c' #otor'l pornit. loc.-l +$'d'ie s. A# dat . re'%ise *n sc"i#& s. 8entr' el. priveasc. o dat. 9' p'tea# s. tre+easc. ne d'ce#. c'# cre+i. disear.'. vali+a.larea *#i *n$"e-ase *ntre din-i. 1ele trei . aproape .p. l'cr'rile cap la cap *n lini%te. :i ea *l tot sc't'ra. 9'-i adev. o c'vert'r.ete *#i trec'r.. recalcitrant.. E' s*nt r. la poart.eat -icnit c'# e. dar tot'l ar. dar ca %i c'# ar . dar . el. 1orp'l #asiv al l'i <incen+o <. l-a# re+e#at de ea. ea. 39'.. 'rec"e #i s-a' *nv*rtit *n . pleci odat..-l d'ce# 'ndeva. @ie--i #il..'$a ici %i colo . ce se va tre+i. >c"elarii *i al'necar. crape aici. privi co#p. *nc... c' si$'ran-. dar #*na 6arei *i opri. .r. c' de$etele nod'roase e5tre# de al&e *ncordate pe volan. spre '%. *ntoars. i#ediat vocea.sa ca 'n lest vinele %i i#a$ina-ia. Doa#ne s. %oc'l violent al t'sei p.r' *n #. A/'t..'nd ca 'n &iet c*ine prea vol'#inos.sp'n+. ener$ie. 3Gre%e%ti total. dar o iner-ie invinci&il. priveasc.car at*ta.#ase re+e#at. *i p'se la loc. povesteasc.n'nc"i de cren$i 'scate. )nde cre+i c.r. &aston'l de &a#&'s. 3L'cr'rile l'i.# &'i#ac vali+a.. o .r*re.r.lat. a #a#ei. 3Do#n'le3 a# *ncercat 3#. . vor . care-#i ap. aplecat peste vali+. 6ara c' vocea de $"ea-. 3:i ce ne pas.+'t o sticl.+'t-o de pe coridor *n ti#p ce *nc. 3Fos la poart. Hai.lea' de/a s'& ap. c' $'ra *n s's. c'# pleac. #ecanic. 6-ar p'tea s. nici o s's-inere.7 9' vrei7 @.ri 'n s'.tarele ca s.inte.. tot'l #a#elor ta-ilor r'delor.'$i.ace t' $ri/i3 se *#potrivi ea. c'# *i desc"idea $'ra.ac s..or#a #ea . 9'-n-ele$i73 a# *ncercat s. ea la .ocat. c"iar dac.rea '#.vorit p'sti'. era '%or %i de+artic'lat ca 'n #.. *n #ina dreapt. canat'rile tr*ntite.'$... *nstr. . 3!' d'-te ac'#. 0ai p'-in c"iar3 o l'. 1ap'l *i at*rna &. 6tr*n$*nd'-l *n &ra-e *ncerca s. *n s's %i *n /os la &alcoane %i canat'ri.-#. ia' #a%ina. c"e# pe cineva sa' tele. /'dece. de le#n'l aspr' al por-ii. 2ntre cele do'. s.'$it. la 'r#. 8'te# s-o .otoli'l'i p. l*n$. n'. Dar 6ara i+&'tise s. 3Idiot'le. A# v. deloc.s'r. %i 'n so#ni.. 3E' l-a# *nso-it. A# a'+it scr*%net'l #a%inii. #. n' loc'ie%te ni#eni .. 38entr' D'#ne+e'. c' 'n &ra. 3:i pe cel. plece. Dar n'#aidec*t. in.l' $re' %i *n. #ai &ea. 8leac..r.4 n' #.de "aine 'ni. ia o "ot. 8e &anc"et. d'-te. E cel #ai prostesc l'cr'3 #i-a ie%it p*n. 3Dar 'nde7 :i t'7 )nde te d'ci ac'#73 3:ti' e'3 r. 6*nt tre&'rile #ele. -eap. %ter$*nd'-%i t'r&at.ali$a* ordon.nind'-se . *l $oli. de p'teri. disperat 'r#.otoli'. d's *n c'rte ea se $r. L'i *i revine s.3 i+&'cnea ea. s. 2l *#pinse p*n.

.rica. #. <ino.'+e ale ora%'l'i stins c'lcat acolo /os. al nostr'.rea ceva i#portant. 32n do'.s'..c' ea *ncet 3da. lipsea' p*n. 3A# a/'ns.... 2n$"i-i.iecare s'& &ra-'l op's..3 3A/'n$e# a/'n$e#3 stri$.*r%it privind'-l. de le#n invadat de #'%c"i. *ncerce pistol'l3 a# +is e'. D'p. re..r. !re&'ia s. live+i separate c' $ard'ri de s*r#. l. o l'#in. Dar dac.+'t pistol'l. averti+. a%e+.i ratat.r-ea' de adev. "ot.it.a n'3 #i se *#potrivi ea vl. *ncord*nd'-%i #'%c"ii &ra-elor. a #. pe c'loar. 3:i pe 'r#. 3De ce +ici ei7 1are ei7 El.-noapte.r'ia' *n creier. cravata aia nenorocit. cen'%ie. El a tras a *ncercat sa' poate a ratat cel. :i noi a# a/'ns acolo prea devre#e3 c.3 39' vrea' s. cer'l ac'# l*nced %i d'%#. Ac'# *n-ele$.3 3De ce7 9' te-ntele$. acoperit c' c'vert'ra de la $le+ne p*n..#ase *n s.-#i da' sea#a. plin'rile %i $ol'rile printre ar&orii din /'r.3 #'r#'ra ea c' oc"ii -int. t'%ea. !r. :i e'.otoli'.. 8*n. A&ia at'nci a# o&servat str. *n oc"i doar de. c' privire la s'pri#area l'i *n so#n.sit...cea .. ea n.. Ar tre&'i.$'it. Doar el. convin$ere.tr'ndea prin o&loanele *nc"ise. ea c' r.. 6p'ne. n' vrei s. !' cre+i c. 6e .'t. %i /'#..*nt. De$etele n'-i #ai st. 6. printre ro%covi. poat..r'nte.. Esta e #otiv'l. vi' sa' #ort c'# o .. &r'sc de lacri#i. Desc"ise ro&inet'l de la cada din &aie %i pe cel de la c"i'vet.ost oare la #i/loc &. prind. 9-ar tre&'i a&sol't ni#ic3 #. A# virat pe 'n dr'#ea$ de p.ilarea aceea rapid. nenorocita de #ine.%i-a. De ce vrei s..oc. dar n'#ai el a tras3 se n. dar el7 De ce el ni#ic73 3> . 'n sca'n . 36a' pentr' c. 6ticla c' dop i-o p'se la c*-iva centi#etri de #*na dreapt. 3=i-i.3 9' #i-a' venit alte c'vinte. nici o pondere.er'l c' care l-ai *ndopat. 1' 'n $est s. A'to#o&il'l de#ar. de acord7 8'seser.-#. 3Ai *n-eles oare de ce a' . c' &'+ele str*nse. p. 31olo.r.t.rii +.7 La ce &'n a/'n$e#.# sit'a-ia..ost &eat.3 3@rica n'. ca 'n p'#n. acoperi%'rile con.aci asta7 6*nte# a#*ndoi cei #ai #ari pro%ti care.$a+.i asc'ltat. distin$. 31e-a' "ot. . 8icioarele '#erii &ra-ele i se %i #i%caser.sp'ns. .s*nd apa s.pat 'n pl*nset.s'.+ilor.ios %i repede retras *i *ndrept.tiser. a%e+*nd'-l pe s'l'rile acelea. doar e5cesive doar in'tile4 n' se desp.ii. la de&it'l #a5i#. ca s.3 3De ce do'. 6a' i-o .# 'n r. 9i#ic.i# acolo. al&'rie p. . #in'te a# a/'ns3 #.3 3@rica n'3 respinse ea.. *ntrer'pse ea . R. p'tere %i st. > sla&. l'. .aci o dat. de-a l'n$'l peretel'i din ca#era cea #ai #are.'. str. o #o&il. str. :i petrecerea.ost o *n-ele$ere *ntre ei doi. 9' el3 stri$.oc'ri73 > nelini%te nea%teptat.. &iet'l #e' *n$er.p. c'r$.ace#7 6. %i str*ns. 8rivea *n o$linda retrovi+oare &i+'ind'-se doar pe #*ini pentr' ale$erea str. . *nc.-l a/'-i.p'sti ea pier+*nd'-%i r. c' spatele la perete. 8an$lica ne#i%cat. 6a' poate . s.'ri&'nde. 0-a# "ot. respira3 por'nci ea c' r.tate din o&ra/i. a ..torit %i. inaccesi&il. c' ..3 3. i#a$ini %i s'nete .'$i' de tra#vai.-nc"id portiera.acolo.oc'ri73 #. L'aser..#*nt &. independent de acel $ol inert arid din.. 6*nte# datori3 a# rostit . 9' #ai avea# p'tere s-o contra+ic.3 39i#ic.7 0. %ti' ni#ic. 6e pre$. @oc'rile acelea de pistol *nc.rea departe. de ce a venit. c' p'#nii str*n%i *#pre'na-i . a%e+ate la distan-. ea ar. 3De ce n'7 *n 'lti#'l #o#ent.lalt .'tate. n' se tre+e%te. !aci din $'r..dit.'t'ra de ast.-i des.. tre&'ia. ie%ind din #a%in. a# v. acceler*nd.. . ea con.3 39i#ic..re+e s.ost do'. A . 3Da3 .c' *n "orc..i . ..%tiat cea-a din creier.p*nire de sine.'t'ra7 :i toate celelalte. desci. 3:i so#ni.ine at'nci.o-it *n spatele nostr'.r.pate de 'n verde *nt'necat.r.oarte departe. La o intersec-ie derapase# peric'los pe 'n nod de %ine.larea i se pre. '%a &. da.r*t7 6.. 8etele ne$re din /'r'l or&itelor *i invadaser.'t'ra.'+. tot'l la cale73 a# #ai *ntre&at e'. <r' s. 6c'+. 39-a .+i. $las'l parc.-i d.. c'# voiai73 > 6ara3 a# 'rlat %i e'.'+ 'n r. se p'seser. n-a# pricep't i#ediat. dar #ai ales &.. idioata nai&ii ce s*nt. 36. . aler$a spornic *naintea soarel'i ca s.r'l la t*#ple *l #*n$*ie '%or pe .car s.. l'#in.oarte r.d'-a aceea c' serpentine rapide.r. p'nctele aprinse ale ro%iilor din $r.. A# ad'l#ecat i+'ri de var.. #i-a *#pr.p*nea' nici -i$ara. iar.%i ea. 38oate l-a' ratat pe pri#'l. 31re+i c. s.ceal.c'se +i'. de +id'ri. c' $'ra desc"is.+'t c*teva coa#e de case sc'nde..3 3E%ti ne&'n. %i-n oc"i tr'p'l locotenent'l'i *n . la strad. t'se r.dini.t*nd'-#i covoarele. 3I#portant e s.3 3Doar at*t4 e%ti datoare s.-#i st. %i n'-#i #ai sp'ne ni#ic3 stri$a ea aplec*nd'-se %i s#'l$*nd'-se de la volan.r*t s. :i nici n' #i se p.larea.r. ea.. p'drat.ost. . @ecioar. printre +id'ri %'&re+ite %i cr.-l instale+e l*n$.in de #ine 3dar ce vre# s.i c. Iat.nos acolo s's. se o#oare *#pre'n. :i &.ri .lp.. 1ond'cea c' #i%c. n' a$rav.. 6a' l-a' tras ca s.r'l #e'. 2i e . evit*nd n' %ti' c'# 'n re. ai &'st'l'i. 32n$er'l #e'. . la #i/loc. 1"iar acolo *n spate3 an'n-. 1asa era p.ii atent.'ntr'l l'i. doar 'n s'l de covoare vec"i &*"*ind de pra. %i '%ile interioare. D.$*nd *n el..3 3. 1e #ai a%tep-i3 #.3 !ot'l #i se p. :i e'. Era' *ns. :i e' de-asta s*nt aici.a-a crispat. 31ine are nevoie de tine7 1ine -i-a cer't ceva7 1ine e%ti t'7 De ce n' -i-ai l'at t.73 I-a sc.r*rea *#pre'n.d' din cap.

. de verdea-. ia vreo "ot.oarte *nalt %i %'&red. #. +'#+ete *ndep. 0-a# tre+it.ar.&darea rel'*nd'-%i s. pe care tre&'ia s. Dac. $. privi de departe a$it*nd'-%i coada &. "ot. n' te d'ce.rta-i. &'r'ienile *i trosnea' s'& pa%i... prea into5icat de o&oseal.ve%te3 a# replicat c' ani#o+itate. 9e-ar prinde &ine la to-i...ace pra.ri. 6-a oprit. ci parc. se destindea prin $r.3 3Ac'# i#ediat73 a# cedat e'. picioarele de &eton n' voia' s...t*nd dincolo de c'r&a del'%or'l'i. dr'#ea$. c' .*r%esc doar *n *nc"isoare. so#ni.i sp's tot'l la cine %tie c*-i3 a# #ai sp's e'. p*n. ?i$.--i sp'n #ai #'lt. 3Doa#ne de-a% avea #. 3:i t'. nici 'n scop *n pra. i-ar . vii7 D'-te la locotenent'l t. c' . 1e te cost. c'#p. Doa#ne D'#ne+e'le. c' coatele %i . n' dor#ise# nici #. .l+ise. da.r'l de la cea. 36ora ta. n' sta' *ns. :i #ie *ns. 1e rost a av't at'nci s. des. Dac..&i s. =ici c.car 'n pieptene3 se c. pare-#i-se.. ap. c'# sp'i t'....a-a la cearc.. 32ncearc.. p.la. #'%c"ii s-a' de+#or-it c' *#p'ns.olos.tate de or. le$.sp'nse ea .#*nt din .. care se pr.nd..el. iat. dat . . :i o s. A# tre#'rat de .a-a. 1' #are $ri/.p.. l'.'$. poat. ac'# le vor .sesc &ric"eta. o $. !eren'l 'rca &r'sc #ai pov*rnit printre copacii rari c' tr'nc"i'l de c'loarea r'$inii. o vali+.ra-'l cen'%i' %i +&*rcit oc'pat c' opera-ia n-a *#piedicat-o s. 31a s. dac. pe coridor. o &and.t'ri s'& piele.lie.c'to. ada'$e 3e #ai &ine oric'# s..nele ei. Respira #ai re$'lat. 0-a% *ntoarce %i *napoi. livid.'it *%i pierd' &r'sc r. le escalade+ c' risc'l de a #. #ai . ave# 'na. pip. 31e-i c' asta. se p'n. litere *i ie%ea din contrac-iile +adarnice ale $'rii. 'n soldat *#i stri$a ceva.rea' disparate ca ni%te -. 3De ce cre+i t' c. D*nd ocol casei a# v.'l'i pr. noi7 8*n.. *nc. 6.t'rile. cren$ile.ri.sca..3 $*ndi ea rapid 3ar . pentr' 'n soldat7 2n. scotocind'-l ca s. . se tre+easc.r.# c*te ceva.tate sc"i-at.-i de le#n. poate s'te %i s'te de spaliere de pat'ri. s. n' asta. a# .ace dac. c' &l'+i-a al&. 1e s. l'#ea pe strad.+'t doar o $r. doi pa%i c.ric.r. L'cr'rile. la p. d'p.'ndat.n'itor.r.. :i-apoi pe-aici l'#ea o -ine #inte pe #a#a.iecare c'v*nt a&ia rostit #. 1orect7 Dac.. At'nci o s. 1on%tiin-a #i-a revenit t'l&'re. da..sp'ns. $*nd'rile *#i s.r'ntea a&'rit. )n c*ine $al&en de pripas #.ri$ de%i aer'l se %i *nc. o s. .i salvat cineva. 'r#. <edea# c'# cre%te de /'r *#pre/'r a#enin-area l'#inii #atinale. tot'%i n' vrei. c'r*nd.leat.r*re73 a# vr't s. Dar nici 'n c"i&rit.*nt*ni. A' de toate. D'p. n' #.i vr't s. de transpira-ie. #ototolit.tr*na n' #ai ispr. c.sat oare acolo7 6. de $'noi.vea de #anevrat piston'l #a%inii de ca.. 3:tii c*te a# 'itat7 8anto.rile.+d'".ea..lea *n *nt'neric'l 'nei . l'cr'rile sta' alt.3 . n' e tot'na7 Ia sp'ne-#i4 ai ceva &ani73 3De ce73 38*n..-#i #ai p'n %i alte *ntre&.r.sp'ns. n'-i a%a73 a# a'+it-o a&ia %optind. ni%te &rio%e dac. pre'#&l*nd'-se iar.. 0ai ni#ic.el de c"in'ri7 1e p'tea# . s.'ntr' sa' a. .sa4 o piatr. &ec.'l'i.ea e5pres. E &ine73 R*se.i l.sesc. %c"iop. era# *ns. pistol'l. 8entr' tine. locotenent'l n-a #'rit.3 38'-in.. re$re-i cele *nt*#plate.. > sticl. 0-a# a%e+at pe iar&. ai vrea. doi pa%i c. ar . a' .car o /'#.3 0-a# ridicat *n picioare. #.r*. 'n ciripit din copaci dep. celelalte do'. r*d. dac.o#&e'l panto. 8er#isia #i-a e5pirat. ce era#.iravi c*nd respira.i &ine s. asc'lte.'ri #ari peticite p'se la 'scat.# tot'l c' noi. plec de-acas. ceas #i-a# dat sea#a c.er'l . preoc'pat. 9' era 'n +id.%i s.ar. iar.i l'i de . !otdea'na a d'rat p'-in..i' *n tren. 3:i s.v.l-*nd'-%i c"ip'l. 9' vrea' s..-l .3 A# ie%it %i #-a# a%e+at pe treapta de-a.r. Dar deloc3 +ise ea *ncet. e aproape ca la -ar. cei c*-iva #etri de p.ost at*t de pro%ti. :i ea %edea pe treapt. o s. d'-te 'nde vrei3 r. 30ie n' #i-e .el %i . cear%a. sper. 6.. Ai p'tea s-o la%i &alt.. i-a# dat la o parte c'vert'ra. -i$. 9-a r. 2n cinci #in'te te d'ci %i vii.ie *n stare s.iet'l #e' *n$er.r.r' *n . 3:i ce #are l'cr'. G*nde%te-te4 o ca.3 0er$ea prin . te o&li$. aici7 39' e $re' de $"icit.ii. ar .a-a casei era' invada-i de &'r'ieni %i ci'lini $al&eni 'sca-i de ar%i-. Era ep'i+at.. ce #ai ca'-i aici7 !e-a# r'$at e' s.i tre&'it s.din. #-a# d's p*n.rtate se %i strec'ra' prin v. de o '#&r.post'l ei.# c.3 38e sc'rt.r. vin. se $. . de '%. 3:i o l'#*nare3 se $r. 0ai &ine s.tate asc'ns. 3Dac. i#ediat la dreapta d'p.'$i# c' adev. '#erii i se ridica' .a-a #ea.'$i# a%a73 Dar .ri lipsite de via-... la o constr'c-ie pe /'#. 3'nde este el s*nt %i e'. #oar. n' iese toat. ca s. ve+i. *n ad.3 31*t d'rea+.rat.anc. a# $re%it73 #-a *nt*#pinat ea a&ia *n. de #*nie. pe locotenent3 a# r. desenat.tre cas. prin .-#i ar'nce 'n +*#&et pe /'#. 39'-l p. c' &o#&e'l panto.# c. treac. Depinde c*te ia3 a# r. o vedea# #i%c*nd'-se de colo-colo #as*nd'-%i &ra-ele a#or-ite.r'ntea $"e#'ite pe $en'nc"i.#ad. asc'n+*nd'-se iar *ntre &ra-e p*n... po%et.n*nd'-se. .sp'ns opintind'#. %ti' &ine. *ntre&. sper. l-o .tre #a%in. Disp. 'n $ard #etalic . )nde s*nt7 6*nt aici7 :i at'nci ispr. vad..r. &'c.car apa. n' se #ai *nt*#pl.. <rei7 E o pr. De /os. ceva. Aici l'#ea se tre+e%te devre#e.ea &'n.3. E into5icat. at*rna 'n ca&l' electric ..ind'-%i .iind c. 3Da. 1. . > s. c"iar pe #ine.v.'. 30ania #ea de #oco.3 3De ce e' %i n' t'73 . de ca. *n #i%care s.+ni ea s. atent s. *nc"is.3 3E' 'n'l ar tre&'i s. sape .sesc3 se *#potrivi ea cal#.

# aici.. aran/e+e el tot'l. ne ca'te ni#eni. p'ternic. Dac. 6t. ca 'n &. #ai 'scat %i #ai al& dec*t cer'l acela de/a cotropit de soare.+'t tele. 6a' a% .7 1' i#a$ina-ia sleit. pe #ine. r.-#..-l dep. 9-o s..sp'ns. n'-#i a#intesc n'#ele de . 2n ti#p ce &ea#.c' ea ridic*nd'-se. re+iste .&dare. *#pr.+&oaie7 )nde-o s-a/'n$.co#ie. > s.%i 'ni. 1ine poate sp'ne73 a# #'r#'rat . !e stri$ e'.. a# 'r#.lat *n *nc'rc.t. a'd o voce oarecare ca s. &iata .3 > perdea *nc"idea pr. L'. .#*nt &. pe treapt.a#ilie. acela%i ti#p aler$a prea repede p*r/olind'-se. d'c s.r'r.s*nd'-se pe piept ca s..+' c' pac"et'l %i sticla *n. 1e-i c' pr.r.ie%te locotenent'l.3 A# *n. cei c*-iva #etri era' plini de c'tii. c' privirea.toare.d.sp'nse ea c' $las'l ac'# indi. .l-at privirea d'p. . el. Dorin-a de so#n era *ns. at'nci ar'nca-i o privire prin /'r.r'ie pr. 8e la a#ia+. c' cartea at*rn*nd de 'n lan-. %i *n tren'l #e' c.i l'n$it pe spate a% . %i 'neori nici at'nci3 *%i e5pri#. 8oate v.perile acelea.t'ra . . #-a% . #er$*nd *n +i$+a$ printre ier&'ri.oarte *n$'st. 36ara. 30. 9' #ai e #'lt.3 A# ie%it c' pac"et'l.sit &rio%i73 8.ost #ai &ine73 36. c' a&do#enele ond'l*nd din *#pin$erea picior'%elor. r'p tot'%i t. ea. . a 'nei r.ri$ea %i era# nevoit s.a da. ne *nv*rti# .' s. *n ca#erele de dincolo.t'itor3 'r#. 0a%ina %i casa reap. vin. 9ici c"iar *#p'%ca-i3 replic.73 . 31ine +ici c..e#eie.r.r. dac. )n c*ntar de #*n.. privirea i se pierd'. %i c*nd se tre+e%te. #-a# *ntre&at c'# de i+&'tise 6ara s.3 3> or.. se tre+easc.-#ea. 39' e *nc. c' .%tiind'-se c' $re'4 s. de #ari di#ensi'ni +. de oca+ia ivit. &ine. parte. 2nc. $*ndesc str*#& %i . *n s's %i-n /os ca ni%te #'%te.d. Apa n' e *nc. sa' re$ret'l de a . ea.3 0.ac..#.ie%te. rost prin aer'l . c*nd #. Ai dreptate3 r.torit era a&r'pt. vre-i s-o $'sta-i3 #. sc"i#& #ere' #*na. Dar *n alt. o sin$'r.i tri#is acas.c' 'n vira/ ac'# lini%tit. 6tai s. >rdinea se desco#p'nea *n rotiri . :i cine i-ar p'tea ad'ce aici73 30a#a.' ap.iecare .' #ere'. Las.+'t. aspirat. +$o#ot'l 'n'i avion.ire de pra. at*t de lesne.rea din no' dornic..ar.el. /e.3 accept. #ai . 6tr*nse &r'sc din '#eri. *#i si#-ea# . Ines.. #ai tr. ce-ar #ai .$'-3 *#i sp'sese trepid*nd. 31e. 8ro.ace iar o $re%eal.i .iat a.t.r. c.3 36i$'r.inoas.ea. *n cr. e5ten'area #ea. I#&ecilii n' #or niciodat..elicita. Doar ele. Alt.t'ri era' e5p'se pira#ide de &orcane %i alte recipiente. ea convins. 8*n. '#&re nec'nosc'te perind*nd'-se prin *nc. o oc'pa-ie.l-. *n direc-ia ora%'l'i. s. s-a *nt*#plat ceva $rav7 Alte r.rea . 1ine altcineva %i-ar p'tea *nc"ip'i3 o. .on'l. distant. &*+*it'l . 2%i v*r*se #*inile *n cordon. tr. Ea era *nc. #ai a%tept. ce-i de+velea $'ra . 3...38'-in.'it.-l tre+esc. *n-ele$. n' s-a *nt*#plat ni#ic.'nd. #-a# #ai $*ndit. . @ii dr.or#a.c' apari-ia str. ni#eni. dest'p*nd-o c' l.t'r.ac r.cea p.ier&inte. 8oate c.ie cald. 3:ti' %i e' c. d'p. 8oate #ai ave# ti#p. 3=iare7 Asta n'. Fandar#ii sa' poli-ia7 0ai &ine /andar#ii. ea c' 'n +*#&et.rit o clip. Dar dac. 8arc. a%a c'# ar tre&'i. ea c' ostilitate. o c'r&.lia *n . aran/e+e doar dac.3 XII Era 'n %ir de .# %i a%tept. 38leac..i oare de aran/at73 a# r. G*nd'ri in'tile *#i cople%ea' creier'l. poate %tii. n' ne &ate# cap'l.'rc.c' ea #'str. 2n spatele 'nei stive de a#&ala/e colorate a# v.. 1andida. se $*ndeasc. A% .l'cind i#ac'lat pe cer. il'strat. o or.. 0-ar +idi de vie. 6p'ne-#i d'#neata. /'r. %i totodat.. 3> s.sta 'scat.-#i p'n iar..'rnici.e&rile la poalele 'n'i tr'nc"i. s.ier&in-elii. din-i. ceva. . #i-a venit &r'sc *n #inte.. 8e 'r#. de pild. .-%i $.i *n stare s. <incen+o n-a #'rit. #ari l'cioase. !i#p'l p.r.e#eia re$ret'l c' o $ri#as. #ai vine vreo idee. . ca ni%te . vin. nici o vor&.. tot'l #er$e #ai departe ca *nainte %i noi o s.i5.. Aici ave# de toate. sticla. o s.. 3. *n sinea #ea. Doar 'n #in't. 9ici n'--i po-i i#a$ina. &'c'roas. v. ca pentr' a #. :ti' %i e'.oarte str*ns.'sese a&sor&it cel dint*i. v.. v.# s. 36. dor# ni-el.seasc. #-ar vedea #a#a.'ia #. o &'. 'n spa-i' . Era opt.. 0ai t*r+i'.. Dr'#ea$'l de p. Da3 se av*nt. %i l'#ea asta.erent. 39'-i nici 'n pa"ar. o s.ac evident. @ire%te. 1e #ai cas..i p's receptor'l *n . Ar .i-ncercat oare s.c' ea c' $las sc. *nainta' pe o c. ac'+a.oarte l'n$. .-l tre+esc7 Ar .%easc.. 1a s. sticla . te c"e#. 3> s. 31ine %tie. o #*n.cerea a# +is4 3Fandar#ii. ea deodat. c"e#a &.-i . 31orect3 *nc'viin-.. convin$ere. . 1orect3 a# +is e'.il'l cen'%i' tri'n$"i'lar *%i . %i ce #ai oa#eni de ni#ic3 . n' cre+i73 9-o s. 3.i de-a/'ns s. 36.'n. =iarele. #.' %i tot #ai r..r.i&r.ine.'rii %i pa"are *n de+ordine. 3>&oseala e r. 1a *n ora%.ld'r.sit pe ni%te co%'ri de +ar+avat.v... contin'. a# si#-it parc. %i la ca+ar#.nit'r..r. de ca.i re'%it s.tre 9ord.t'ri de c. 6a' casa locotenent'l'i.. 3!ot doar#e3 .tr*na *#pin$*nd pe te/$"ea o ce%c'-. l*nced de cele c*teva pic. 31' si$'ran-. pe ra. ro$.cini. A# privit-o *ncerc*nd s. a% . li#ite.p. 6or./it'rile alea7 9-ai $.

Ad'-#i $"ea-. nici n-ap'c.d ce-i c' ei.cin. n'-i las sin$'ri.+'t c*rpa ar'ncat..-i sp'n ceva73 a# rel'at e'.s. #ai &ine s.ace #ai &ine s. avea# $'ra a#ar.. 6c't'ra din cap.i5ate ca s. de$ete dintr-'n lic"id noroios. 39' #. %i e pierd't. A# aler$at *n *nt*#pinarea ei. aceea. *n c"i'vet. n-a #'rit a&sol't ni#eni. s. $ran'loas.ea. a&ia.dea ne&'ne%te din picioare %i din antene %ir'l *%i vedea de tre&'ri.3 3Dar *i e &ine73 D...post'l #*inilor.tor. pe cea de B"isCD. a% . do#n'le. c'prins de-o #are sl.ara l'#ii.7. vor&esc str. :i-%i destinse #'%c"ii. s.i r. 31ine e7 0ai e cineva73 39i#eni do#n'le. 1a s.. i-a# p's-o c*t #ai aproape de &'+e.$'%it. t'%easc. Aici s*nt. *n spa-i'l dintre do'.iecare #'%c"i .#*nt. s. s.rtat. ale #a#ei.*r%it. %i *napoi. *n vre#e ce ea d. p*n.. 1e se-nt*#pl. 0-a# aplecat. +ic. cad. v. v. doar . i-a# p's-o *n #*n.pt'r. ca s..-ncearc. de so#ni. nici o re+isten-.d'ind'-#. #estec.. A# a%teptat an'#e s. de$ete. *ntr-o l'n$.-l stri$e.i . la 'lti#'l centi#etr'. #. c' 'n "o"ot #ecanic. 3E' s*nt3 a# +is *ncet. 3Da. 3A-i stat de vor&. ale$*nd-o dintre cele #ai #ari. tre#'r. ci'dat...ceal.r$inea s.lalt. 6e *ntinse c' aviditate. 0-a al'n$at. dreapta *i tre#'ra. ale soldat'l'i sard care dor#ea *n dreapta #ea la ca+ar#. o %ti'. v. '#e+it.d.-l . 39'73 se a$it.. rec'nosc. c' .r. se *ntoarse or&e%te p*n.-*nd'-ne *nc. vid'l acela *#i era d'%#.tite.3 A# *ncercat s.nos. Avea vocea r. ce-o s. !ot t'73 3Da. 36ara %i c' #ine. *%i desprinse -i$ara ca s. %ti# c'# o s. o dat. s. s*nte# al'n$a-i din ea.. a# pe &'+e. plo'at.t'rile tatei. > pat. a acceptat . > lipi de o&ra+ rotind'-%i-o pe el ca s.r.r' *n . #. a# ridicat c' do'. o clip.. li#&a inert.r. ce si#-i treapta.al lor *n cel. aici. ne "ot. t'%easc. #.ar.. Ac'# #.ea. acoperind'-%i . cr'st. 6. 8er#isia a e5pirat.r*-i.rte+ #'c'l. 3!re&'ie s. poate pentr' c. poate se #. sticla c' ca. de "ot.. E t*r+i'.. el a&ia../it. s'& a&'rii *ncen'%a-i. toat. dar 'n'l ne'tr'. 8l*n$e..'rnic. rid'ri dintre nas %i o&ra/i i se ad*nciser..ra+dele celor do'.'+*nd. de parc. n' asc'ndea' c"ip'ri o#ene%ti reale. . *n creier. 3E a. <r.oarte dep.a de perete. Ap.c*nd'-#i-l #ai .. 0i-a# aprins o no'.7 9' s-a *n. 'lti#. Istovirea care #. s. %i tot .t'ri.. trec pra$'l.7 *%i a#inte%te ceva7 :tie 'nde s*nte#73 6tr*nse din '#eri.ost vor&a de o poveste . Aproape no'.sp'ns.-l #i%te.r*#3 a# +is p'-in d'p. s#'l$ de-acolo s. de ca. pe covoare. . *n-ep.d' din cap la ad.-i . +*#&easc. do#n'le3 a# rel'at nervos. *n . a# aprins o -i$ar.-i at*rne *n cele din 'r#. 6e spri/inise c' cea. . ridic *n picioare %i #. 9' #i s-a p. care n' #ai rec'no%tea $'st'rile. Era *nc. da. tot #ai p'-in al #e' sa' so#nolent. cad. A# privit *nc. se *n-ele$e. 3E"7 1ine e.c' el s. o *#pinse re. s.t'ri. el.-i *ndep.oarte concis. la r. o . 3G"ea-. 6e l.. eli&erare.-l priveasc. %i oarecare.. vrea. -i$ar. ca %i c*nd a% . dar a# scocior*t in'til ca s.3 39o'.r.. Aici n' e3 a# r. 2#i *ntinse sticla de ca..a-a c' #*inile. -i$ara arse p*n. dar ren'n-. vor&e pre$.a-a casei. a%a. tre+i-i. DaA repede3 ..'re din r.el de s.s. pe ea.a-a l'i . A# a%teptat. dinspre cas.a#iliar c' . Doar noi doi.3 repet..3 a# contin'at. %i si#-ea# c. de$ete o . c*nd a# ter#inat de povestit n' +ise ni#ic. dar a$. 8ese#ne n' i+&'tise s. se descopere.r*rea ei c'ra/oas.c't. a# v. 8e . si#-i-i &ine73 ?i$ara i se rosto$oli lent *ntre &'+e dintr-'n col. 39' #. 6ara tre&'ie s.. 3:i de ce n'. de p. vrea3 "o"otea ea . a# *ntins do'. se-alea$. %ir'ri de pat'ri dintr-'n spital.r'ntea *ncre-it...sa pe spinare era 'neori c"iar pl. ca ni%te d*re de creion c"i#ic.-l tre+easc. #i%c... *l privea# ca pe-o epav.rii ie%i #ai repede prin n.#as do'. 0i-a' tre&'it c*teva sec'nde ca s.+*nd treptat $las'l ca %i c'# ar . s. 38rietene3 #ai +ise el.+'t.. 3!re&'ie s-o c"e# pe 6ara. 31iccio3 se #'l-'#i el s. .*#plat ni#ic.*r%eli. cine %tie c'# pe #*nec. s.i #ai &ine ca noi ac'#. #area *ndep.i' . c'vert'ra dat. indice 'n loc. a e5pirat ieri noapte sa' a+i de di#inea-.'nd'l sticlei s.ri. n' %i-ar #ai . %i sto#ac. aplati+at. s... *n pra. 31iccio3 repet. 3D'-te la nai&a3 a# +is d*nd'-i dr'#'l s.r. de /'r *#pre/'r. reveni# *n sc'rt ti#p printre ceilal-i %i tot'l va re*ncepe din no' %i vo# 'ita vo# 'ita. tot . s.or#a. dar printre ci'linii cei #ai *nc'rca-i. doar c. s.el %i . d'c acolo. s-o d'c. verdele or&itor al copacilor.. &ea o sor&it'r.ea *ntre #*na dreapt. 9-ar . <. ca o c'rc.. el.&ici'ne. #.i redat #ai sintetic an'n-'l econo#ic dintr-'n +iar. 2#i si#-ea# cap'l $olit %i-#i v'ia. *#p*slit. la $'r. E distr's..r't c.'#'l -i$. 1' o &atist. sc.3 2ncerc.. %ad. ca de o&icei.!r. era' doar p'ncte %i cerc'ri .lat pe . 39' e $"ea-.-#i p'n iar 'ni.car do'. *nc. Aici7 1e-nsea#n. 1a s.i dorit-o. ap. la o parte. o dat.rtat. c.i sp. s*nte# *n a. 9ici 'n se#n de via-.er.a-. *#i se#nala #oale . e#o-ia sa' tea#a sa' #ila. #'c"iile caselor printre ro%covi. "ot. c' 'n$"iile de aceast.

oi-..r.. eli#inat.car doi pa%i s'& cer'l li&er.ine3 *l %i *nde#na s.sa pe spate ne#ai$.t'l.rico%at. #i%care a noastr. de aer tras..larea pestilen-ial. 8rin $est'ri.ost . s'p'n*nd'-l 3n' tre&'ie s. la #ine.. 6ara c' 'n . privirea *#i era .ascinat. L-a# tras c' preca'-ii p*n. tac. .-l s's-in *nainte de a-%i pierde spri/in'l de tr'nc"i. !aci.+ii. apa aproape se oprise. ca o *#p'ns. dispar s. *n$era%'l #e'3 contin'a 6ara. #. *n dep. pe care '#&ra copac'l'i o *#pestri-a o pens'la c' delicate-e. co#'nice c' #ine.c't. 1*nd se "ot. n' pleac.ac *n-eles. i-a# p's *n #*n. n' $*ndeasc. 9' vrea'3 'r#. 2%i #'%ca nod'rile de la #*n. #. A'+i7 6e d'ce3 c'vintele s#'lse din el se a#esteca' *ntr-o *#pletire . 6. s.rt... 0-a# *ndep. atras. 1redea#.3 3. De ce s. de speran-. *n oase p*n. din $*t.#*nte &ra-'l *ntre p'#n %i cot. ie%ire.de/de. *n spatele . la cea #ai ne*nse#nat. 8ricepi7 9-a# re'%it ast. n'-#i stea pe cap3 %opti el *n i+&'cniri de nelini%te.or-a. na'. c'prin+*nd'-i apoi cap'l *n &ra-e. vla$. 6e sc'rser. A# v. #in'te nes.. &iet'l de tine.ac. 3.. Gata ac'#. .rico%a-i.. 6e a%e+.t'r.. 3Do#n'le.sa pe vine se a%e+a *n iar&.r.iecare $'r. 39'3 i+&'ti c' $re' s. $*/*ind la p*nd.or#a.+'t-o pe 6ara ridic*nd'-se.ri 3e &ine. &at. . ocolind'-#. . 39' a%a3 contin'a $ea#. E &ine. aici. XIII :edea# *n &aie pe #ar$inea c. dar e'. *%i resta&ili po+i-ia. cap'l. c' privirea pierd't. r. ca pe 'n o&stacol s'p. <incen+ino. 6.3 De$etele l'i contin'a' s.ia c' toat.nat.3 se *n. dar %i acolo . 38'ne-o s. n' #ai . ai&. pat. >di"ne%te-te.ric.-i do#oleasc.ri. ci s'. nici o c'rio+itate c*nd atinse scoar-a copac'l'i c' spinarea. 6.r'i c'v*nt 3n' s*nt 'n le'.. se $"e#'i apoi pe c.. de "*rtie. n'#ai de el. tres. 3Dar. atent. r. din . . #. t't'rora.ra$il se l.. plec s. oc"ii ei *nt'neca-i se a&. *n ce &'cl'c te-a# &.p'%. l*n$. c*nd *i p't' c'lca *n poal. s.3 3!aci din $'r. c' oc"ii *n.car n' se 'ita la #ine.-#i p'n 'ni.*r%i el. c' *nde#n'rile la t. ca s.iora el.ie r'%ine4 n'3 s. el.t'r. plec. la el. *naint*nd $ri/'li' '%or *n v*r. din spatele casei ap.3 30i-a . 9' te #ai $*ndi la ni#ic. ne#ai*ndr.ric.3 *4a i* %optea ea.r.-#.ine &ine3 n' contenea ea d'ios. l-a# a/'tat s..r* s. 6p'ne-#i c. dar c. o p. nici #. .$at. la copac'l nostr'. 6. 0*na l'i dreapt.$. Ac'# *ns. contact'l insidios c' cine %tie ce /ivin.3 3. a-l atin$e.eri. *nalt *n spatele nostr'. 39'3 $e#ea el 3n'. c' 'n de$et la &'+e. 1*nd co&or* treapta.rtat prin iar&. 39'..cit. t'%ea asc'-it.ar. n' #ai e5ist. 'n $reier sin$'ratic sparse t. doar *n. te $*nde%ti. o clip.. 3A" t' e%ti. &aston'l care ren'n-ase s.. &l*nde-ea c' care i+&'ti s. n'-i a%a7 A/'t. dar n'. .. da.r'r. 0-a# *ntors la treapta din .$'%eala ca 'n scr*%net sticlos *n .3 1eva #ai t*r+i' a# re'%it s. i-a# si#-it str*nsoarea *n /'r'l &ra-'l'i #e'. al&. *ntin+*nd &ra-ele #i%c*nd de$etele. aproape d'reros. Ac'# n' #ai era# a$itat. Respira c' tr'd. Gata.'l picioarelor p*n. n' #ai c'r$ea dec*t 'n .a-a casei. Dar e drept. conv'lsive.-#. Dac.2ntinse #*na.. 8'-in #ai t*r+i' a# intrat ca s. 9' soarele n' l'#ina p.ir de $las t.3 2i *ndrepta p. Iar e' dat a.#*n. 3<. se apropie.-noapte.tor. 9' te #ai $*ndi. 3Doare...r...-l convin$.r. Dispari de-aici4 .-#i #ai %i ..t'r*nd'-%i c' disperare pasta v*scoas. #or. &aston'l de &a#&'s. .+nind s. 6*nt 'n la% 'n.ine. 9ici 'n c'v*nt. *#i e%ti prieten de n.. D'#ne+e'.r'l c' #ici atin$eri speriate. la '#&ra 'n'i copac. trec*nd peste orice e+itare..t'ri de #ine. do#n'le73 a# *ntre&at c' $las sc.. a sec'ndar'l'i de la ceas.3 :i *l le$. n' p'ternic. noi.iec. 9' tre&'ie.r'nte ca pe 'n copil &olnav. A tre&'it s. '#&let'l pentr' pri#a oar. s.c' o #i%care lipsit. 3<ia-a se d'ce. dar . 3E' tre&'ie s. p*n. 9' pot s'porta r'%inea. *nl.oarte palid. c'# lent %i .. 2l si#-ea# ca pe 'n tre#'r a&ia percepti&il al. do#n'le.-i lase *n /os 'n '#. @ie--i #il. Ei era' o 'nic. 9' s*nt.sind'-%i ec"ili&r'l.ac. e+itant *#pleticit.-#i . *l #*n$*ie '%or pe .3 39' tre&'ie s. rosteasc. 1orect.. s.r' deodat.. si#t c. tot ti#p'l ceva de .r.. se ridicase o clip.na '%or. el. tensi'nea persistent.iri%or %i nici acela rece. 0-a lovit drept *n ini#.r. !' *#i e%ti prieten. 6ara *ns. ca s. Dar se l.r. e5plore+e.. 6oarele se %i *nr. *n piept..3 3!'t'rora ne e . de rotirea verti$inoas.r.. 6ara. n' #ai e5ist3 rosti el printre din-i. se *#potriveasc.i' at*t de aproape de ei. a participa con%tient la #i%carea #'%c"ilor. ceva sa' tri#ite-o de-aici. *ncerca# s.cere ale 6arei.*r%it de l'n$i.lc*ie. 39ici o sc'+.cerea. si#-i-i #ai &ine..ra$iat s.irav.. teren'l aspr' din /'r. dar a$itat..+' n'#aidec*t .. *ncre#enit. s'..+'t.

9'-#i $. e+itare. 3. 3I#portan-i s*nte-i voi. ca s.tea' tot acolo. soioas.ac nici 'n pas n' #. Desc"ide--i $'ra /e$oas.iecare dat. pe care o si#-ea# *n corp %i #. 1*teva #'sc'li-e vi&ra' prin v. de o&oseal. 1andida. . i-o *ntoarc.'nda-i inaccesi&ili *ntr-o *#p. o &. cer'l de 'n al&astr' d'reros. 3!e *n%eli aici. r. =*#&et'l #ai de$ra&.4 e doar 'n'l din visele *n care /oac. B"isCD a# int'it c. >c"ii 6arei il'#ina-i de o no'. #. n' #ai disc't. n' . o dat. %i #ai lent.n'i.i-i voi conda#na-i7 La% nenorocit. pre+ente *n eco'...l .re+ #ister'l petei de pe #*nec. ivind'-se neprev. De ce #*ine.rile laco#e ale locotenent'l'i.car de invidie. *l privea# pe el apoi pe ea. 3!re&'ie s. . 3Dar dac. sol'-ie.t't.'% s'& .ie %i-a%a. Ines.care ce repre+enta o o. #i s-a p.oarte d'ioas. acid. tot'l se .vr.sese pe 'ndeva. par. . iar c'vintele acelea .r. cine %tie ce p.. E'.rare. doar . Ac'# dispar %i o dat. el. a%adar.. 0. 0i-a# cl. i#ediat7 Dar nici c"iar aceast. a copacilor.sesc *n ea nici pasta de din-i nici &rici'l de ras. @r. separe pe #ine de orice l'cr' c'nosc't sa' posi&il.aci . iar acolo. 8oate *#i era %i . a#in.%it.'+ele decolorate. #. :i sticla3 #-a# a'+it stri$at.ace +o& %i pentr' ceilal-i.alse %i in'tile. #i se p. spa-i'l presta&ilit.. te .ric. d'p.tire s. d'rea' c"iar %i la cea #ai #ic. 39ici 'n <incen+o3 *i tăie vor&a el. sper ni#ic s. n' #ai . 6ara. n-avea# s. cele do'.re+. 1e e #ai &'n din .. c' ei copac'l. p'tea .ost dep. c'.%ii #ilitare.+'te din acel v. *#i at*rna' pe '#eri ca +dren-ele 'n'i va$a&ond. #. $re%. sp*n+'ra-i7 6.rea %i #ai 'sca-i s'& l'#ina violent.i dor#it. 6ara.t' aten-ia. pace de co#edie.ve+i'. )n avion c' reac-ie.oc e toc#ai . intero$. r'p*nd 'n . de deas'pra c"i'vetei.#a%a #ilitar. <ino. #. de . cer7 6.i ani"ilat. pe care n' #ai i+&'tea# s. 3Aici s*nt do#n'le.. vor&. #-a# ap'cat s.%i prin vali+. 3Gata3 *l r'$a 6ara. v. :i nici s.&it s.3 Asc'lta#.%a$ de l'cr'ri. el.. E &ine.ac.3 39'3 replic.--i .. 3:e+i.taie de /oc.. *n. dar *#i d.otoli'.*r%it. locotenent'l s*n$er*nd *n .rta-i. n' era vor&a de .r'l *n %'vi-e c*l-oase. #.'#'l3 se str.l.. d*r. sca#e %i +$o#ote. #i-a# dat sea#a c. r.+'t ca pe o l'#ini-. *ncep' s..oa#e sa' di#potriv.3 .ilosoa. <incen+o.cere. #. Ines ad'c*nd care #ai de care #*nc.. 6a' dor#eai73 #.ine $ata3 consi#-i el.l#.t'r. $*ndea#. ep'i+area asta in'til. 0ic"elina.dea %i consisten-. 2%i re$. #ai $*ndesc. sp. &a$ la ap.a-a #ea4 al&i pastela-i *n '#&ra prietenoas. toat. Ele #-ar . c' . c"iar dac... De ce dispari. *n aparenta i#pasi&ilitate an$a/*nd'-%i 'lti#ele res'rse nervoase. a# *ncep't s.#. *#p'%c.'# .3 tatona .iecare . el a&sent ca %i c'# ar .-te. #. #*na st*n$. o cl. a p. iar ac'#. v.r'ri.. p'eril dec*t convins *nc'viin-a ca s.oc3 +isese el c' triste-e dar . oc"ii #. soarele *n ascensi'ne di#in'ase cerc'l de '#&r.c*nd v*nt lar$ potolit ca s. *l &r.c*nd'-#i #*inile c. @.icitare. 1a+'l e *nc"is. :i $reier'l c*nta. 3?i-ai %i p's stel'-ele3 co#ent.. n' #ai vrea' s. n' e'. s*nt 'n p'nct al& *n retra$ere.tit $'ra c' 'n de$et de B"isCD. . 3Gro+av. 3> *#p'%c. .'#'l.3 replic.p*n pe sine. 31iccio.sise vocea nor#al. el c' $las sc.l. *n $'r. tot'l e &ine ac'#. 6t. > d'&l. Doar c.c.coarea celor c*torva pic.ria asta. 3Lic"id. n' doctori-. 'n soi de $rea-. aici. privesc anevoie *n o$linda #in'sc'l. 'rec"e n' d.el'l c'# a *ntins r#na dreapt.cire *n #ine %i de #ine. a copac'l'i.ens. c' p. al'n$e +&or'l c"in'itor al 'nei insecte.olosea ni#. dar n' c"iar p*n.#..oarte *ndep. n' era o dorin-. a%e+a-i spate *n spate. c.+'t. 1e D'#ne+e'. *n t. 2nc. 8'n$a c' #ar-ipane r. 9' #ai e5ist. do&ora.sise# cravata %i nici centiron'l. doar p'-in voalat. #ai ostil. ci doar 'n re.irav printre de$ete.le5 al ra-i'nii de. pip.3 0-a# a%e+at pe iar&. 6e .rea' at*t de *ndep.3 6ara *i a&. Ra-i'ne %i via-.ir d'p.t.r. 2ntinse o #*n..car at*ta3 rel'.. 31e-ar tre&'i s. #ai teri&il. r*set'l l'i. de r*nce+eal.. pese#ne pentr' c. aproape invi+i&il.oarte #are altit'dine. %i vars. a# scotocit iar.r't c. .t'rit cost'#'l d'p. cap'l *i s. cele o s't.. e #ai odi"nit %i st. tot #ai nesi$'r %i #ai str. t*r*nd tot'l c' sine. 'n #iros st. . str*#&ate %i *nveninate de tot ce se *nt*#plase.+d'" *n traiectorii nere$'late .rtat.rea c. #.toria %i el %i vi/elia l'i de vor&e.rea dintr-o parte *n alta. A# rev. de ani"ilare %i de a . 39' %i ce3 r*se el sec a$ir*nd'-%i #a5ilarele. loc'l.i doar o &iat.. o&ra/ii era' o #e#&ran.t'ri se risipea i#ediat. 39' vrea' s. al&. cererile *ntre&. de #ii de #e$atone pe care le ai *n &'rt. ci de 'n perete $lacial $r. el cal#.. a&sol't. el. sc*r&oas. le desci.#. la .erestr'ica. #i-a# *#p.r. d'p. n' #ai e ni#ic de salvat. alt'l.ie &ine %i n' ac'#. *n pri#a sear.-ncerc ni#ic.t'ri *nc.tit.r'ntea aplecat. 9' s-a *nt*#plat ni#ic.#.. c*nd o s.l. D'-#. #asa pre$. e5plode+e tot'l %i s. /'ca# c' c'tia de c"i&rit'ri %i-i privea# pe cei doi *n panora#a verdel'i.r. 1a *n $'r. al vie-ii ine5p'$na&ile. la . 1e &ine dac-ar . A# *nc"is . . d'p. s. &'r'ienile %i ci'linii p. din /'r'l copac'l'i. atin$. de+avanta/a %i #ai #'lt.el de #*ncare 'rlet'l l'i nes. i#a$inea celor doi *n . 8antalonii c.i de-a/'ns n'-'rile noastre. %i cen'%ie. @'#a'.r&ii #. $. desci. @oarte &ine.d'ise s.ind tresa c.$eli la ora asta. !oat..ata. ora asta. niciodat. n' era o convin$ere a'tentic.ir'l de ap. sa' o s't. .+de+e c' rapiditate. ca orice. a 6arei . Hai4 descarc. e5al.. nici o ale$ere. ce a# *ncercat in'til s.c'se 'nspre+ece... :i #i se p. ap.r'ri peste #*nc. de%i era# convins c.l'nec*nd . )#&ra &.si nici o clip.r.#*nta iar&a c' #*na.... )#ilit.i consolat.. pricep4 cri+a a . ar'nca-i *n #are7 De ce s. %i nici #.rac. #.sare pe pleoape. s.. ca orice. se ter#ine o dat.

39' %ti'.d'it e'.el. idee c' sticla3 a# ar. #-a# a%e+at l*n$. 1ap'l l'i ca o pend'l. se se ter#ine a%a..r'l l'i ca &ot'l 'n'i c*ine a#.. s*nt at*t de .'ca asta. l'n$. Doar *n a #ea. 1el p'-in l. A# 'rcat printre copaci.a-.'l$er. . !re&'ie s.#*nt'l 'scat plin de trosnete..r.30i-e sete3 s'spina ac'# 6ara. str. 3> s. c' spin.taia soarel'i.etele astea3 +*#&i el . l'#ea %i via-a asta. 38*n..#a%a *n de+ordine.car n'-l c'no%teai3 ripost. pas'l c' tine7 9'-i posi&il s. ac'# o clip.r$.. sp'n ceva ca s.. 'n ordin &r'sc *#i .3 39-a e5istat nici 'n *nainte.3 39'-i adev. do'. 'n .'l coastei a# v.'nd 'n $"e& de as.. a# r. n' vor&i-i despre #ine ca %i c'# a% ... 39-a# . se ter#ine o dat. 0i-ai dat r. pentr' o clip.'l de tot3 r.l'cind *n &.sa-i-#..car n' ceri a/'tor. :i t' erai alt.. A# *n-epenit. 3A'+i c'# $*ndesc. aerian.'+. 8e 'r#.c' el. 1e e7 @ratele t. ar vrea c' adev. > . '#. 36a' poate n'. 39' vre-i s.*r%i a%a. dac.. e ni#ic. vor&esc. o -i$ar. apoi se ivir.. =i-#i t' ce e5ist.3 6ara aler$a. s-a' tras 'n . c' ceva aspr' *n $*tle/.. vre#e *n t. pe ceas.. Asta te interesea+.i *ncercat s.3 a# a'+it-o. nici vor&.$'%it. se $*nde%te la #ine. . 1ine poate s. 1*ini %i porci.'ite ale panto..r'nte &. 9' s*nt . *n via-... acoperi%'ri %i terase '#ile.'tat s.eri-i.rile *ndoite %i p'nctate ca ni%te $*ndaci. tot'%i c' ceva *n '#eri . iar&a din /'r.#*ne# aici3 re*ncepea 6ara de d'p. nesi$'r.r'nte i se *ndesiser. Rid'rile de pe . 6. #'r#'re.d7 1e-o .ieri nici #.3 36ara3 #-a# pl*ns e'.i #ai #'lte.. 1"ip'l l'i devorat se desco#p'nea s'& asalt'rile acelea s'port*nd'-le c' $re'. ar tre&'i s. :i scoate--i $..+'t &*nd o *n$"i-it'r. 0-a# *ntors p*n.'$i' l*n$.rat. r.lat. Era alt.tre el.t disc'-iei. 30ai ispr.a n'.rat s. toat. 6e an$a/ar. 9iciodat.car dac.i#at.i pl. c' cravata %i $'ler'l des.--i #'l-'#esc dest'l.3 -ip.3 30i-ar .tat e' c' de$et'l spre copac.r'ia pe '#. 8e 'r#..i%. 9ici #.ericit.ace. la '#&ra s..i tot'%i 'n D'#ne+e'3 %optea 6ara. *%i de+#or-i &ra-ele t'l&'r*nd +&or'l #'sc'li-elor. A%a e. o dat. c"iar dac.a c"iar cretin de &'n.alt peticit. p'n cap.sta.c't ni#ic. 2l travers. 3> -i$ar.c't o s't. n' se *#&ete *nc. doar 'n'l de#n de respect. a se #ai #i%ca. din sticl.'n.'7 Alalt.. ca #ai *nainte separa-i %i di. re+iste. 1a %i c'# a% . c. 1' 'n elan nea%teptat se *ntoarse c.a-a oc"ilor i#a$inea l'i <incen+o. R. r.c'te. strecoare *n aer oscila-ii va$i. 1"iar ni#ic3 s'spin. n-ai .rea s. Dar t'73 3In a #ea. 31e o# e%ti. 3Ai .'nii ..ind tr'nc"i'l copac'l'i. Aproape de a#ia+. n'#aidec*t +&aterea isteric.... el &ea acolo %i *ntre ti#p locotenent'l. iar *n . 39' se poate s. A. :i n. la $est'rile care #anevra' sticla. Era# ac'# iar. t*#pla de '#. ro$3 se pl*n$ea 6ara . 30. <. 6ara pe ton'l acela #onoton i#placa&il.r'l'i d'#neavoastr. iar. plecarea3 +ise el. #oar.'nd.+'t alte case risipite. #i-a p*lp*it *n . iar.. pe tine. -in. :i-#i . iar apoi pip. de+lipind'-se de el.sp'nse ea lent.-i a/'n$.ior de rep'lsie. Rest'l.r't t'3 se *#potrivi 6ara c' d'ritate. tac *nainte de a . 0i se p. *%i rel'ar. 3Ia-o de-aici. *n aceea%i $eo#etrie a lor.%i *n trei. 'n ca#ion.c' se#n s.3 3!' ve+i ceva deose&it *n s'&se#nat'l. #aio'rile colorate a trei cicli%ti *n %ir. 31re+i *n dra$oste73 #. v. 36*nte-i c' tot'l deose&it3 #-a# str.toare de l'#in. el.el. 39oi ne pierde# vre#ea aici vor&ind despre via-. 8entr' tine n' contea+. 6.. *ntorc*nd'-se de cealalt.dini.oc.. p.%tia din cap3 re. ea deodat.'t. 0. n' se poate. Dor#eai. 31retin. t*#pla *i st.r&ie care-l #ai a/'ta s. ea r. +id.#as . te tre+e%ti %i tot'l se sc"i#&.. %i ridicase# *n picioare ca s. R*se nervos.ac-iei st*rnite de cearta lor. plec. pot niciodat.a-..rea c. 6ara. di#in'at de c. electric.-l priveasc.car n' ceri iertare. 8entr' pri#a dat. 9-a# s. 3:i tot'l pentr' c.. la . 36.ilor aliniate *n ..73 . $ata s. At'nci da.i celelalte. Accept. el s-o lini%teasc. care nici n' se $*nde%te la &. care *ns.ld'ra p. Dar ac'# $ata3 *ncerc.r. c' oc"ii str*ns *nc"i%i.scoli# nelini%ti %i $*nd'ri...'#*nd #'lt.i ap.p'%..ve%te c' locotenent'l . apoi se *ntoarse ca s.sa s.. nici #. vin.r'l l'i.i7 8oate la ora asta.c't c"iar prea #'lt.%i $r. do'.' e5pediat pe nea%teptate de /os *n s's.olositor vrea' s. doi pa%i c"in'i-i *n /'r'l copac'l'i. indi. 31iccio. %i i'&ire. vla$. +ic3 rel'.. 6e ridic. 9' se poate.erent ce-ar ..sp'nse ostenit4 3!er#in.$a+. 2n a #ea da.3 3!e ro$3 re*ncep' 6ara s. de-a l'n$'l +id'l'i. de la Ro#a3 a# *n$..r&a-i. c' adev. se-#&ete. ca o p. !' n' %tii ce e #ila.ac. din $re' *n pant. #-a% d'ce *nt*i e' s.r*t dornic de #*n$*ieri. pic'l . 'n re.3 3E5act. 9'#e%te-#i 'n sin$'r l'cr'.oarte clar &old'l satis. dec*t el.la de B"isCD. '%oar. contraste .3 0i-a# si#-it vocea #incinoas. *%i re+e#.rat.voie. 3De-ar veni o dat.&'. parte. 3Ale$e-s-ar pra. #in'te *n pace.i #ai &ine dac.one+ la !orino7 6a' v. to-i.el de aten-i a#*ndoi la copac'l din .3 r.. L-a# v. 1iccio7 1eva .3 39'#ai s. #-ai l. 6ara. . 9' #ai avea# nici o idee *n cap dar si#-ea# . 1e altceva s. 2nainte.. a/'ns *n v*r. D'-o *n cas. . .cere. *%i c. c' &o#&e'rile pr. s. .ac. ca o re-ea pro. 1iccio73 .. tele. *n picioare ca s. 39-ar .ante+ii de-ale #ele. A# c...rac.ac. el. *ntre&. n-are c'# s. de ca'ci'c colorat. 6ara.ni ea.-#i e5plici ce-i c' . copac.3 31re+i c.

3Dar s*nt t*n.ric.3 n' #i-a r. 0ere' ac'# .ric.r*tat. *%i #'%ca &'+ele ca s. >rice.3 .3 A ridicat din '#eri...3 3Ei &ravo3 #-a# *ntors e' r*+*nd'-i *n . -i-ar $. 'it3 'r#.. #.-at.-i l'.. s.torie %i copii %i respecta&ilitate %i at*tea alte d'lce$. ar'nci t' o privire *n /'r..'ria nici n'-#i invada &ine .. cap'l pe spate ca pentr' a da dr'#'l vre'n'i r*set. *n /os..#*n aici ore-ntre$i c' vor&. :i ce dac.r. nici o /en. 30ai &ine.'ri creier'l3 r. disp. /'deci.i #area . 36per disper. dar de ce. 0. 3!' ce cre+i7 E vina #ea c. sp'n.iecare do'.rii.3 3Ar tre&'i s.3 9ici 'n'l din noi n' ridicase $las'l. ea c' aspri#e. 1' si$'ran-. 38ot s. o *nc'viin-are #ai tainic.. 6.'. 0ere' acela%i %i #ere' alt'l.ie%ti /'decind7 Ar'nc. preoc'pate de ele *nsele. pricep. dar c"iar ni#ic. ne *ntoarce#. #i le-a# v*r*t *n &'+'nare %i #-a# re+e#at de perete.si ea p'terea ca s.3 30. 3:i tot'%i n' se-nt*#pl. pro.sta care--i iese din $'r. Iar ac'#. *n .rta *ncet. s.3 A# c. ea pe acela%i ton din v*r.r. 6-o .pat ca *ntr-'n $ea#. #.t't.3 2nc'viin-.. 3Ac'# e alt'l. re'%e%ti s. n' pl*n$. . pentr' el. nici de con%tiin-a pericol'l'i.. *n via-. 6e dep. 1e +ici73 39'#ai la +iare-#i st. voi doi n' #ai *nc. el.eren-. I-a# ap'cat o #*n. 9' #ai vrea3 .one+. e +ero. da3 #.-i r. F'r. 3Dac.vec"e.iri%or de $las.3 > sp'sese .. po-i *nv.. #.3 39' te a#esteca *n ce n' te prive%te.. asta e tot. nici n' #i-ar p.73 r.. 1orect. 3!' *nc"i+i oc"ii %i speri s. %ti'.lalt. cap'l. 3Ac'# #.-a ceva7 De la tine n-a# ni#ic de *nv.r'#'se-e pe care-o vrea. La tine acas.-te la el.ac7 L-ai a'+it4 n.pe-i de iste-i ce s*nte-i4 desc'rca-i-v.t.s. ?i-ai pierd't #in-ile.3 32i e . interesea+. #ere' n'3 ad.r.3La *ncep't. #.3 2%i destinse '#erii.ite de tine.3 3E &'n. #-ar avea.sp'nse din ad*nc'l st.-ia pe care -i-o dore%ti.ve+i' ca o coa/. E' +ic nicic'#. 39' e vina ta. c' &ra-ele str*nse *n /'r'l $en'nc"ilor. la . ter#in c' ea4 3Ar tre&'i s... .'tat s. 39' e 'n o#.cea oric'i. %i. tot ce s-a *nt*#plat. $*nd'l..sp'ne ea cal#. nici despre inteli$en-. 0i-a# eli&erat #*na ca s.&darea. n'3 #'r#'ra.. 38oate +iarele.cina $*t'l'i. de alte l'cr'ri3 #'r#'r.i. sta' l*n$. pe #ine dreptatea ta73 36ara. 1. %ti-i doar voi doi tot'l. #i-o rete+e. Doar c' 'n'l. dar *i e r'%ine %i . n' voi ... &ea. ea.ace-o &'c'ros. a-i pricepe.. se si#t. ea.3 9' #ai avea# p'tere s. voia ei. stri$e. ce te interesea+. 31e #ai consolare *n-ele$erea asta a voastr. c'vintele %'iera' pitind'-se i#ediat. 'it la ce vrei s. co&or d'p. n' te #ai *nc. 9-o .. > s. r. %i o %tie &ine.l. 9ici despre dreptate.. . . o privire *n /'r'l t. rit#'l &.3 39' vrea' s. 9'#ai ni%te ne&'ni r.r&ia l. :i ce sete #i-e. Era neted.3 #i-a sc. nici de o $roa+. te conda#n. 9' e ase#eni celorlal-i3 #-a# rese#nat s. pricepi t' tot'l. 6. !ele.rea *n rict's'ri nep'tincioase.3 !.i'7 :i ce #. 'n c*ine *n dep.ii. 39i#ic *ns. reac-ione+.. I-a# cer't ceva vreodat.. Are dreptate7 9' #ai *n-ele$.c' ea ..3 *#i si#-ea# #*inile de prisos. cre+i7 6tai s.sp'nd.ilor i se dep. socote%te. ceva rece. @ii inteli$ent.3 3@oarte &ine. rotind de$etele.. > oran/ad.4 ar tre&'i s. > s.3 39' #ai /'deci. pricepi niciodat. *n pra. ea. 2%i strivi #'c'l de -i$ar.'l &'+elor.o#&e'rile panto. dar tot c' ironie. se sc"i#&e l'cr'rile.'..ria asta. "ot.ilor *%i accelerar. Asta .. vrei7 A% .7 6.-*na a%a. i-a# si#-it *ntr-ale #ele de$etele reci %i tari. voi to-i.sp'nse ea c' 'n .c't-o de la *ncep't.d. pe tine73 ripost.. A r. o #*n$*i.# sticla. 9' vrei s. 3:i c"iar dac. 3Ai descoperit A#erica pe "art.d'i sc't'r*nd din cap.'c.c' ea *ncet..rii ei de vra/. 1e #ai speri73 a# +is e' pier+*nd'-#i r.#*i sa' n'..'$. 9-a# s. 39-o s. tot c' o *nc'viin-are ce n' depindea de o&oseal. ia de nevast..i $*ndit poate %i el.'$.. ridic'li+. la ceva /'decata73 +ise ea r*+*nd..ravo -ie3 r. r. Ac'# n'. 1e de #'%te aici. 9ici $*nd. 'it. 9'.o#&e'rile panto. n' %ti' ce s.aci t'. n' se poate sc"i#&a pentr' #ine.iecare +i ca 'n or&. %i va$ c. 1"iar o s't..car t'. c' triste-e4 39' s*nt dreapt. 31'# se poate ca 'n o# s. de+ar#*nd'-#.cere.ace# aici. ve+i. 31re+i c. n' te #ai a'd +ic*nd a%a ceva3 *%i re$.. 31' 'n sin$'r c'v*nt.a-a. n' sp'i or&.. 9ici dac. . pe care-o vise+i noaptea.t.&dat *n t.rtare dincolo de copaci.rta' %i i se apropia' *ntr-'n /oc *nt. #ai str. 3:i ce4 tr.ld'-. e vreo di.sat.#*nt. 1"iar de-ar veni diavol'l pe p. vor&e4 ac'#. !' o -ii c' ac'# al t. a%a #. 1. . '%or detot atin$*nd'-i c' &'ricele de$etelor o&ra+'l. A% p'tea pl.n'i. A# i+&'cnit4 3Dest'l at'nci. Ia 'it. pleci #. c' paliditatea c"ip'l'i str. 1e #ai %iretenie. de-ac'# *ncolo. c.s.3 .3 36ara. 9' e vina ni#. *%i l.iat *n patr'. c' &. 0ai &ine a% .3 3!'. n'#ai s. 9' #.3 36. 9-o s. 36ara. n'. d'p.-i sp'n. 9i#ic %i nicic'# n' se va sc"i#&a.p.#as altceva s. !' %i . A plecat oc"ii. 9' e%ti dreapt. 0i se +&ate ceva *n creier.. at'nci d'-te. n' sp'i invalid.. 1. 3:i #ai las. 0ai &ine s. Dar ac'#a $ata.r. =ero t.$. dar a&.i venit apa73 Latr. sal't. de ani dac-ai tr. 6. #ie 'neia la asta n' #i-a stat niciodat.i . 36i$'r.sa3 ad.-l *n pace. ca &o$.. d'c /os. ea. de o'. 6.sc %i v. 1e .a-.

c..rile #ele ador#ir. dac. la care nici c"iar co#isar'l n-a av't c'ra/ s. #i-a# pierd't cap'l.sat acas.c'se pri#a descoperirea. c' privirea *nce-o%at. Ac'# va povesti tot va e5plica tot.r'-i. 3:i do#ni%oara73 .3 8e sc'rt.. Avea# 'n'l sin$'r. 'n d'-te vino nelini%tit. el pie+i% %i 'scat ca o %op*rl. de%i or& %i el. )n . *n &. repe-i de #ii de ori ce +ici..n*nc.tatea l'i de &ivol.irea l'i.pitan.iecare l'cr' *%i va redo&*ndi ordinea. dar vioi ca 'n $reier. s'. 1andida.e#inin.ie #il.cea' tot . nici o servitoare.-ios casa %i spa-iile $oale. 3A' l.ie 'na. L-a# re$.#'ri 'nele l'cr'ri. :i c"iar %i *ntr-asta s-a v. s*nte-i &ine. 0a#a 6arei .36e-n-ele$e c. 6-a *#p'%cat7 L-a *#p'%cat altcineva7 6a' n-a . 3E' a# sosit #ai t*r+i'.. 1. &'+'narele %i &'+'n. dispari-ia oaspetel'i. e%ti %i &.s'r*nd nes..r.ri . si$'r. ni#eni n' se *ndoia de acea ne&'nie.ra%ele de. d'p. re.sta.+d'"'l lic"id care se contracta se dilata *n &en+i %i . ne *ntoarce#.cere. pier+*nd ti#p pe dr'#ea$'rile acelea toate la . Dar c*nd o s.lecate p*n. 36ara7 E *n. 9oroc c. 2n tot i#o&il'l ni#eni n' a'+ise *#p'%c. pro&le#e de s'pravie-'ire i#ediat. %tii c'# este. e *n a.el'l de ipote+e c' tren'ri.. de ani c' c"in'l ... o s't. 3-ipetele. c' a/'tor'l 1er'l'i ne veni# *n . s*nt %i e5cep-ii. c' c"ip'rile stoarse de l'#in... te pisea+.. ca 'n r*set incapa&il s.la *n spital.ost ni#ic altceva dec*t o eroare7 Doar D'#ne+e' cel ve%nic poate %ti.t'ra sa' poate *#p'%c. *n s.. :i ni#ic de #*ncare.ern'l .. *n lini%te. de de+n. p.c' c' oc"i'l pentr' a #.. Altceva4 cine a l'at c' #. #ai a# de l'ptat *nc.n.. #. Aproape c. n' e5ista nici 'n s'spect.oarte o#ene%te ca .tr*n. > &iat..3 <icti#. a'tostr.. #*necile c. *n c*teva +ile e din no' acas.#a%i sin$'ri *n cas. 8entr' c. printre #arii invali+i toc#ai cei *nlesni-i %i . &. 2#i .. 2l o&li$. :i e' cred c.. %i a$ita-ie se alesese c"iar c' o pal#.tea# . ie%i# din in. de nep'tin-a de a da a/'tor..ire. e%ti &'n.rate se#ne din de$ete ca s.3 :i c' si$'ran-. 1' toat. 6t. la F'decata de apoi. de e#o-ie.&. 3E . i s-a' %i . c' 'n +*#&et plin de i#portan-..3 >ric'#...pitan'l #e' de &ra-. 2n cas.din. de solicit'dinea ei .r* el *n cele din 'r#.s'. *n ora%. c' si$'ran-.r&at4 ce cre+i7 9-o s.ar#acist de noapte *i d.or#ate. deas'pra coatelor.3 Din-ii *i era' *n$.ace r. Locotenent'l n' #'rise. a aceleia%i disper.. trans. Din . prinse s.i rec'nosc't vre'n a$ent.sta. oprind'-i "e#ora$ia. da#e. 9'-i a%a7 <a tre&'i s.. avansa *n relatare. . )n &'n prieten. l-ai vedea c'# #.+i.sta n'#ai pentr' el. 1andida de prea #'lt. @'sese# da-i disp. nici vor&.el. r. vreodat. . 2n . dar t' tre&'ie s. Disperarea. *%i pierd control'l s. . R. c'r&a dr'#ea$'l'i. c' +*#&et'l l'i de+$"e-at insta&il..'sese deviat pese#ne de 'n os.ire. dac. *nt*#pl.de/de. !' *ns.r.. prote/ea+.--i i#a$ine+i.tor.c't do'.ost tot ti#p'l7 1e c"estie.ind'-#i prin pere-ii sto#ac'l'i.c' el *ntr-'n #'r#'r.or#a decolorat.d' pri#ele *n$ri/iri.el de&'tase di#inea-a..c't &ine c. *n plin soare.. prieteni %i clien-i. vrei s. &iet soldat de+orientat %i .. s. nici o ac'+a-ie. 30a#a ei3 se "ot.. deodat. n' #ai e ap. >ri poate ne-o .or#. av*nd'-%i ori$inea *n petrecerea de . pe #ine *n $r.or#. acest c. de la poalele copac'l'i. va tre&'i s.'+ii.ci dac..*r%ind prin a-%i .taia soarel'i printre ier&'ri.i+iono#ie concret. *#pins.t'ra revolver'l7 <rei s. *n cal#'l i#previ+i&il e5pri#at de acea pre+en-. iar ac'# plecat cine %tie 'nde c' c. ni-ic. Ast.3 0. ar . c' el. pata l'i al&..apt *ns. rosteasc.a#ilie. n'#ai s. nici n-o s. ne #ai done+e tot el no'.-i a%a.ara oric. la co#isariat era' *n$ri/ora-i %i de dispari-ia c. n'#ai s.' sa' alte #otive. a#a&ilitatea l'i. %i 'n poli-ist. 2ntre ti#p tot pre$eta s. %tii7 8ort.r&at.4 #'tra. #otivat.l&eni-i de .. pl'teasc. %i &ea %i /oac. si$'r3 +*#&i el.tea o #*nc.'+e p*n. pricepi pricepe. de e5e#pl' 'n'l care loc'ie%te *n cartier'l #e'.3 Lent.. A# r. %i . $lontele ...ila#ente *ntre-es'te *n . !o-i..or#. 31"iar dac.. 8entr' c. :e+' pe #ar$inea dr'#ea$'l'i..a-a oc"ilor. !oate *ntre&. 2i privea# c' #in-ile d'se 'ni. c' -i$ara *nc.t'rile.*r%it. *n-elea$.-i .n'n-it %i c' c*te o pa'+.sp'nde-#i.sta.. poat. c' nen'#.a-. > #a#.'tat. c"esti'ne de ore. n-a scos nici 'n c'vin-el. a#.'#. s. 6e deplas. . se r.pitan'l'i torine+. ap'cate. doar '#&ra ..ii atent. ce-i e5pediase c' vor&e $rele pe doi +iari%ti avi+i. ce do&*ndi o . 2#pins apoi de .#. . pri#'l c'v*nt.reasa. t. era# *n 'ni.'ntr'. #ai *nt*i acas. ad'ce *n . 3Dar.r'l soldat'l'i 0icc"ic"e. c' c*-iva centi#etri preca'-i *n spatele cont'r'l'i or&itor al a'to#o&il'l'i. 'n p'nct *nt'necat p*n. interpretase .a-.ireasc. de s'spici'ne. 0ic"eliita. c' tre&'ri de la ca+ar#. > 'ni.-oiasc.. Ar p'tea s. ac'# se a. e5plode+e. str*n$. Ia *ncearc. apoi la spital.oarte &inevoitor do#n'l . 38e c'v*nt'l #e'. cri+a de ne&'nie a prieten'l'i s. de acei &. I-a# ie%it *n *ntH#pinare.%ii s'.. dar 'n'l *n 'ni.. .ericire $..sise poarta desc'iat. stai de vor&. s.+'t #*na l'i D'#ne+e'. &a c"iar o a#&arca-i'ne. vor&. 3> -i$ar. 1' s. #ai a&itir ca 'n tanc. . 8oate c. or& %i el. de &. scoat.r&a-i. 8rivi atent *n /'r.e#eie. str. 1"iar #arna 6arei se $*ndise la casa aceea *n ti#p ce Ines. niscaiva s*n$e.i p't't l.-n . altora.' lor *n%ile. oricare. #inte. Ai .sit drept d'p. cel #ai #'lt.'sese# %i e'.ri#e trop. -i-ai p's-o iar.r.. 3Aici a-i . #.r'i pericol. stins.a-. 0iccic"e plecase c' #otoreta. %i co#isar'l. i#plor pr'den-. *n $'r.-ie. el sp'ne da tot ti#p'l. XIV 2n v..lat '%'rat. dar *nc. n' se vor&ise nici 'n #o#ent de vinov. 6a' n-ai nici 'na73 cer' el distrat. 2ncearc. el.er.

dar concret.'. 2#i pre$.la. e%ti &eat *nsea#n.4 'n .d'i3 apro&. se . o..#*nt. la . :i cine %tie ce i-o #ai .ecte.sit o#'l. DaA ce #ai tot disc't. a$ravant.pitan'l t. *nt*i d. !ot'l e aparen-. se %i predase. se pre+inte la el %i do#ni%oara.i ador#it *ns.3 3Ar"ivar. *n-ele$*nd c' *nt*r+iere. ?i-ai %i $. :i . c'# a# v.te%te 'n loc pentr' +i'a c*nd o s. a e5isten-ei care-i tra$e d'p.%i *n p. )n prieten din alte loc'ri e totdea'na 'n avanta/ *n via-.3 3Dar *i invidie+ pe ceilal-i.rie. avea# s-o v. c' d'#neavoastr. Dar t' ce e%ti73 39i#ic3 a# +is 3n' cred *n l'cr'rile astea. dor#eai.$a+.la.3 R*dea. 0-ai *n-eles7 De ce-#i place #ie s.3 39'-l c'no%ti. i-a . %i r. 1o#isar'l.#*nt. c.3 39ici n-a% vrea s. c' le"a#ite. !oc#ai.3 2%i ridic.3 *%i . total ridicol. 39' s-a sp's ni#ic sa' #ai ni#ic. >#'l e tot o#.--i eli&ere+e 'n petic de "*rtie. *n aer.a-. :i l'#ea asta e din ce *n ce #ai #'lt &'n. 6a' c"iar co#isar'l. 3Dar %i . si$'r c. 1o#isar'l'i *ns. ni#ic7 3Doar a# a'+it. 8oate %i #ai &ine ast. > s. +. 6e-nt*#pl. -i-a pl. ca o plac..3 A# privit c.. 1ine ar t. *n co#'n.el ca %i celelalte. do#n'l .$.pat. Dar ea n-are oc"i dec*t pentr' ne&'n'l .onea+. *ntre ti#p sa' s.. 31' c*t %ti' #ai p'-in c'-at*t #ai &ine. 8'tea s.'t.at. Ar"ivar. de /os. +ic4 n' s-a *nt*#plat ni#ic73 31'#73 #i-a sc. c'#inte3 i-a# repro%at proste%te. #.+'t. 3Dar -ie n' -i-a e5pirat per#isia73 9' risca s. Asta e3 #.%tia dac. #ai st'die+i73 6e *nt'nec. 2%i *ntinse &ra-ele rese#nat *nainte de-a r. do#ni%oara e *n pat. :i noi ca ele4 ceva ne &locase *ntr-'n $ol de aer. 3=icea# a%a %i e'. pe cineva s.$ari.. &a$ *n politic. 0icc"ic"e ar&or*nd'-%i ton'l cel #ai distrat. 0are &'c'rie.tat'ri. 1e-i r.sta . )ni-i *%i -in tov.rcare electric. G*nde%te-te din ti#p. c. dac.' *n asta7 8e cocla'rii . d'p.r.ieri.c't7 6a' *nc. A# r*s %i e'4 3E%ti co#'nist73 0-a . -i se adresea+. 3R*+i7 @erice de tine.' dac. tele.+'t. el vi$'ros nas'l de s's *n /os..iecare cap tre&'ie s. . 3E li#pede7 1' do#nii. Asc'lt.%tia. Din c'rtea interioar. 3:i despre 6ara73 l-a# *ntre&at. c' el. ter#in #ilit.ai#os %i pe 'r#.sta. 8o-i s.i5at c' ar.r'ia *n oc"i o vedenie. acelea%i l'cr'ri. c' spai#a pe cap.c't.3 2#i st.'t'ri reci. 3Ai dreptate3 r. persoana pe care -i-a# descris-o. !ot'l e s. soldat'l e5a#in*nd'-#.3 6e sc't'r. ar. 6tai4 &eat n'. sta' de vor&.tre c'r&a dr'#ea$'l'i.sp'nde.-l c'nosc. Dar era' st'dii pentr' s. care n' vrea s.t.. apoi te-ntrea&.r. opreasc.i trec*nd prin cap7 !re&'ie s. 9-a# cre+'t niciodat. 39' vrea' s.'se%i prea #'lt. 0a#a ei a e5plicat i#ediat c.tor'l4 36*nt sit'a-ii c*nd pot s.-i poveste%ti ceva. apar. stricat. 1a't.-%i re+olve sin$'r pro&le#ele. 6a' c.voadele.3 3E . 1e st'dii ai . l'#ea e a%a. 31e te tot 'i-i la #ine73 ripost.ac-ie. 3Dar toat.ntoci.etele c'#in-i pot s. se#n c. 1o#anda#ent'l. cel p'-in a%a pare. totdea'na circ'#stan-..pt'ri de pe p. st.3 38are..ceala. %i nenorocirea *%i p'ne #.3 A# *nc'viin-at din '#eri.rec.%ie.#*nt'l . prea #'lte &. 2#i a/'n$ neca+'rile #ele. c' $*tle/'l 'scat $*t'it.t*nd'-%i din-ii l'n$i.c' el printre do'. !o-i cei care 'rl. *ntristat. soarele ne coace. Apoi.ri. e drept. 30. i'te.. 3:i c' do#ni%oara7 <rea' s. c' oc"ii iar.. plac.3 3De v.. A# 'n 'nc"i din partea #a#ei la ar"ive. pentr' .3 Gestic'la i#ediat ca s. noaptea. n'7 Dar #ai *nt*i loc'l .# ac'#7 E cald.. n'-i a%a7 )itase#.3 Dar n' i+&'tea#..-i dea pace nici 'nei . spa-i'l din . dac. o s. altceva ne rep'nea ac'# *n #i%care. 31'# n'.r.-i #ai #er$e #intea.te%ti t' oalele sparte de al-ii73 39' n'. $*ndesc %i ca 'n co#'nist. 3L'cr'ri ne&'ne%ti3 #ai .-sear. 3Asta e3 repet.$arii sta' &ine *#pre'n.destin'l'i. 8e%tele #ic *noat. pentr' #. Ridica #*inile.3 > desc.i' prieten c' tine. n- . at'nci.ost r. prea #'l-i pe%ti #ici la 'n loc atra$ n. 3!' erai acolo73 *ntre&. &.3 3Da3 a# +is. :i poate c"iar #ai #'lt. de /'c. *#&oldea .3 A *nc'viin-at c' $ravitate.. pe #ine. cal'l p'r s*n$e n'. el 'l'it. %ti'3 +ise el c' sinceritate. 3Da. dac. la .-#... pl.'rnic. el s'& copac. toana nedreapt.n'%i al&e. c' tine de p. devor*nd *n cea #ai #are vite+. c' #'lte a'to#o&ile #in'sc'le de c'rse. #'tra asc'-it... dar p'ne *ntre&.. el c' satis. 3A# a'+it. tot va tre&'i s. +ici c. apoi te-ntrea&.t'ra aceea *n sto#ac #. *#i sp'sese%i #ai alalt. c' si$'ran-. 3Le-a# ter#inat.# c' oc"ii-n patr'.. privi el printre pleoapele a&ia *ntredesc"ise.ria. 1' do#nii a/'n$i t' pri#'l *n iad. 3Ei &ravo.sp'nse el 3. 3<a tre&'i s.d pe 6ara. stai co#od.p. Esta *nt*i te s'$r'#. -i-e &ine. 0*ine.i d's iar l*n$.el de pist. :i tot #ere' acela%i l'cr'. dar peste c*tva ti#p. pleci a%a.cioas. . <rei s. r. delirant de per. sine pe to-i.a-a lor. vede#. DaA n' #. #*ine....

i *#&. Departe. tot'%i la p'nct scenari'l.3 a# o&iectat.+nea s.l nostr'. > insect.. +*#&easc.. d'c la el. el la#enta-iile.ii o +v*rl'$. 2ncerc..se%te *n pac"et.-*n. a'tono#ie.rii &'+elor. ne &'c'r.'l$erare de &'c'rie #i se pre. 2n ad*nc'l ini#ii sc'rta .'$ia l*n$.+'t-o pe 6ara *n contral'#in. Incredi&il.nea. pentr' nici 'n /oc3 *nc'viin-. a# al'n$at-o c' 'n &o&*rnac. ce #i-a# ispr. o roat. 36taiG 2nt*i d'%ca asta..3 39' #..# de el. dintr-alta. 1ea din noie#&rie e cea #ai pl.r'#oasa noastr.a-a ve%te/it. %i #ia# sp's4 'n cara$"ios.t. :tie tot3 i-a# sp's *ndep.-l priveasc. te asc'lt.. 'n sin$'r icnet ca 'n "o"ot de pl*ns. &.3 3Do#n'le. pentr' aproapele #e'3 r. @. Avea dreptate tata.%i s. Acolo *n spate.ci %i e' pe ecran'l acela .3 6e *ntrer'pse.. > carte care n' se $.ii pe pace. vor&e%ti ca o v. *i an'lase orice 'r#. el.n'itor l*n$.3 :i r*se..scolea poso#orit.r.3 #ai +ise el. #ai ai *ncredere *n #ine. ac'# tre&'ie s.3 3Adic. nici n' l-a# v.l.oa#e. 3!oc#ai de-aia..-iv care %i-a-n$"i-it &aston'l ca s...el. 36ara 6ara de ce n' e%ti %i t' ca altele3 se str. 2-i a#inte%ti7 )n c"i&rit. <ei vedea 'n #are ni#ic3 ren'n-.. #. :i c. 3. 31e t*#penie. > . pli#&*nd'-l de /'r *#pre/'r'l cap. 9ici /'p'it de vi'. i se &.-l %ti-i3 #ai #or#... n' i'-easc. &.. !at.oc *l rate+ %i pe . *%i v. Ar tre&'i s.oarte sl.il# vec"i. #.+'t &ine.. te $*nde%ti la co#isar'l t. pas'l. 1orect7 Dac. l'.erea# la #ine. o vor&.r&ia. <enea spre noi re'%ind s.sp'nse ea. Ridicol'l. )n cara$"ios 'sc.olos pentr' #ine. 3:i n' sp. .p. 9' va vor&i niciodat.a n'.3 A# aprins c' $ri/. *nc*t 6ara se #'l-'#i doar s.ri.. sticla era aproape $oal.ie .73 +ise .iat %i c. %i tot'%i #i-e .7 La !orino7 :i #iros'l ei. averti+. 3@a'sto.r. tra$ 'n . 6e a%e+. 3A% p'tea d'ce vali+a *n #a%in. de pe #a5ilar. cople%itoare %i lent.taia rit#ic. 8e c'v*nt'l #e'. La orice e5a#en picat sa' c*nd *i disp. el c' $las sc. el s.rea #ai proasp.-i riposte+e. a# s-a/'n$ %i e' ca toate.r. re.4 36.-iv 'sc. 30. E tot acolo73 3Locotenent'l n' vor&e%te.in din l'#e.t.ort'l de voin-. la 'n se#n al #e' r.3 9' #ai vrea' s... 6i#pl'.tate de or. Dac.3 3?i-e . 3A# s.ata. A# v. dac. 8. cel #ai .rsa n.ac. Ei.la #ere' p'ti- .ila#ente. 9' s*nt &eat. ast.pitan'l7 2nc"is *n cas.+'t 3ai *n #inte cea-a noastr.-.la al nostr' de la Ro#a.#. el peste picior . :i-i #ai sc. ai . %i pe dos.'#'l pe n. o re-ea p.sp'ns.. &ar'l . 3L-ai l'at *n serios. pleci. . apoi s. veni vor&a4 p'ne-i-v.iindc. :i pe 'r#.-ii d'%#an'l'i.oa#e73 3Da3 a# r.. ai nepl.c't. Doa#ne din cer'ri de-a% .7 39'..r.#*nt.c' el rec'per*nd sticla. de a r.%tiind'-%i scr'#'l pe el.i venit la #ine acas. las *n sea#a $enero+it.3 *ncerc. 6*nt #'rdar *#p'-it. c' oc"ii *n p. .rea alt.#*nta' '#&rele de &ar&. prietene. a/'n$ %i e'. *i .r4 o&oseala aceea to5ic. :i s. a% . l*n$.ve+ii p'rp'rii i se c.ace-i. c' 'n de$et *ndreptat *n direc-ia dr'#ea$'l'i. Dar -ie n'--i . nici o *n. 'nspre+ece de pic.r#ane <incen+ino.--i e5plice el. care #ai r. .r'l..' aer'l . stea *n picioare %i. oncase+ %i pe .3 =*#&i d*nd .ra pe "ain.sta 'scat73 2#i i#a$ina# ora%'l #e'.4 vei vedea. *#pr.sese. r*d. n'73 R*se din no'. *n tot corp'l. 0. ca pelic'la 'n'i . #a%in. 31e inten-ione+ s. 9ici &ric"eta n' #ai .i a&sor&it *n ele. 3:tii ce s*nt7 )nspre+ecele de pic. 6i#-ea# o d'rere *ntre cea.i o r*nd'nic. de a .&.r't i#posi&il 'n re#edi'. 6e c.la. Esta-i l'cr'l i#portant pe care tre&'ie s.iasc...4 39'--i .. poate dor#ise *n 'lti#a /'#. Ea r.-sear.ar#acie.ace r. Ai a'+it7 :i dac. dar c' 'n e. +*#&easc. -i$ara s'p'n*nd'-i-se #i%c. E' 'n'l. Esta-i adev. nenorocit. 32#i scot &'toanele. 1iccio. ploi s'&tile. a 'n'i ciocan. 6. 6ara se *ntorcea. :i o dorin-.ceri. poate la ora asta. *i *ntinse #*na l'i 0icc"ic"e care se ridicase *n picioare. :i n-o s.d'i el iar. e o c'rs. prin iar&.. el de *ndat. c' oc"ii senini. al&'l %i ne$r'l desco/it *n . dac.d'.i &*nd. 36.tat.lcat tot'l #i s-ar p. #.p.'nc-ionea+. el c' triste-e.3 /'dec.. 3Dar n' e5ist. @ali#ent'l.-i%are a #ea a'tentic.&it *ns... do#n'le. a #ai avea c'ra/ s. *ntre&i t'. 31e inten-iona-i s. . si#t /e$os3 *%i rel'.rt*nd'-#. :i ..t'l'i -i$.. !r.ric. c' aripi str..+'t pe &ec3 #.c'se pe loc *n cen'%. 0are .r. aplec*nd'-%i iar cap'l. a v*rstei. %i 'n '#.a-. 30. )ite ce4 s.'l pe #a#a4 ai scos 'nspre+ecele de pic.n'%a ri$id.rea' &ani din sertar'l de la . el. 3Ai %i-ncep't s. copac *n 'lti#'l se#icerc de '#&r. #-a# *#potrivit e' *n $*nd. o c.3 3Ai ca# c.. preda'.iet'l <incen+ino.-%i #i%te &ra-'l st*n$.rii. Dintr-'na. 'n$"iile de la #*na dreapt.# &r'sc o&icei'rile3 . a ne privi. 1iccio.i 0icc"ic"e c' oc"ii la ni#ic %i la ni#eni.sp'nse ne$ativ din cap %i c' #*na. 6e re.'.. 0icc"ic"e se oprise &...ort at*t de d'reros. .3 3A%adar el n-a #'rit %i e' par *n via-.vit relatarea.d'v..a# #*ncat ni#ic %i t' tre&'ie s. n' s'&#in. 1are n' e &'n. s*nt aici. c' $*t'l -eap. .n *n e. 31ea-a3 'r#.3 #. .3 a# +is e'. .73 3Adic. 3Ei &ine4 %i #ie. 0i s-a p. A+i.

e ti#p'l4 conse#n'l #e'K o sp'n %i #an'alele de tran%ee. n'-#i a#intesc.ie. I-a# o. Dar ac'# $ata3 rosti el . !ot'l se petrec'se ca *n perspectiva 'n'i &inocl' inversat.d'c"e.rene+ia servit'l'i. ai toat.rici'l. %i ei pe noi. F'r..-at de 0icc"ic"e.-#i iert .'$a el 32-i prote/e+ e' spatele. . at'nci tac. 3Da da.teasc. la cap. te/$"ea *n . De data asta a%a a .. 1"elnerii se ciocnea' 'nii de al-ii d'p. 38'-in *#i pas.tor 'n p. 6al't. n'#ai c'r&e. e' pe %a'a din spate a #otoretei... tre&'ie s. printre +$o#otele din /'r. *nv*rtesc pe str.ac'lt. !ot'l s-a *nc"eiat *ntr-'n #od identic.ost *ns. 2i avea# *nc. 3F'r. &ra. #ai stai aici. )nde *%i *nc"ip'ie c. de nisip.nd. c' #*inile r. s. A# *n-eles. 'lti#ii pa%i *nainte de a da col-'l %i . ea c' $las %optit. D'-te. El r.#*n c' tine c*t n' #. a 6arei.&darea.#a%. te aran/e+i p'-in7 *ncerc.&i.sp'nse el . 2#i a#intesc . Dep. 9eapol'l ne-a *n$"i-it aproape i#ediat. 3<oia# doar s.ericit pentr' c.. > clip. apoi *n #a%in.na. s. 3:i -ine #inte4 e' #er$ c' tine. rac'rsi'ri '#&re -. s. la casa de &ilete.ri de i#a$ini &r'sc pierd'te %i care n'#ai prin .r*nt. 0icc"ic"e ne #. a$. ne dep. aer'l care-#i *n.r'n+. 6. tre&'ie s.cat. acel arc de #are din .3 A# reintrat *n posesia doc'#entelor #ele.#*n c' tine p*n. Dar r. tr'p'l e . ea atent. 9' a . 6ara n' vor&i. :i -ine #inte4 voi sp'ne adev. n' i-a# v. e' *n perpet'a insonora s'ccesi'ne de c"ip'ri.ata. +ici7 31. *ncle%t*nd'-se de cealalt. descri' o&oseala de at'nci..7 )n #in't doar.r. oc'p e'.t'ri . :i 0icc"ic"e care +icea4 3De s-ar $r. XV 9' pot s. vor $oni ceilal-i. Dar n' po-i s. *i aran/a $'ler'l cravata..%ind'-i.-#i apar-in. ci o . Repede3 ad. . la cap3 ripost.or#.ii silit. .. 'n$"ie. #.3 31e vrei s.*r%it a' . de la t*#ple la col-'rile $'rii la #*na dreapt. 31' &ine 1iccio3 #-a #itraliat el c' .t. de/a i se %i retrase speriat.. 0..rea n' prea departe de casa locotenent'l'i.. *nso-ind'-#. 3Ia--i tren'l.cea l'i.. a de&aras.#*nti' %i ine5presiv. el. A+i *#i a#intesc $est'rile 6arei. la locotenent7 .. )n tren la cincispre+ece %i trei #in'te. #er$e#3 "ot. 'scat.#.sat acas. Gata c' vor&a..st'rnate *n poal.3 3:i #a#a ta73 se #ir. . 3!e d'c la #ine acas.'$a aceea. sp'n4 -i-ar . 1*nd e ti#p'l.r'n-i%. 'n vis..la &ra-. #.. 9-a% #ai %ti s. c' &r'#a l'i de #.3 39' te voi #ai al'n$a.erit o ca. :i *ntoarse cap'l.-ile #isterioase ale vis'l'i ar . realitate. 3@oarte &ine. doar 'n #in't. -i le tri#it e'. l.dea din cap.s*nd'-i s.ea la &ar. apoi p*n. )it. pl.a-a oc"ilor pe 6ara %i pe el.'.r* el. *#i si#-ea# $'ra plin.-ncrederea. *n .ost s. 0ai &ine3 *%i pierd' el r.3 9' #ai era 'n c"ip. e' te d'c.3 0-a cond's la $ar.c'-i c' elan.p'sti spre orice s-ar roti ca 'n v*rte/ %i de-a aler$a de-a aler$a.lanc*nd'-i.+i %i str. 36al't.r't c. deloc . . =.&easc. A# v.' c. ea c' d'ritate. p'tere. 3)nde te d'c3 *ntre&.als. 0i-l #ai a#intesc pe 0icc"ic"e.. 3Ia. > strad. 9' t'.r'r. c"ip'l *i era p. *ncet .3 0.--i scri'7 2#i dai adresa ta73 *i rea'd vocea4 31e-ai l.ie3 era tot ce sp'nea el.. 2n po. 6.. Dac.elei. ne in.rii.. !' pleac. sp'ne-l %i t' pe-al t. 6i#t e'3 re*ncepea. #er$7 La >per. r. :i dac. -in' #or-i% s. Ai *n-eles. 2#i str*nse #*na.d'-e p*n. &at.cere o &aie. . so&re c"i&+'ite.%easc. :i dac.i5a privirea ostil. 3@a'sto. #ai *ncerce s. 38. oc"ii l'i era' c'prin%i de #elancolie ca la s.+'t sc"i#&*nd nici 'n c'v*nt. 38ot s.'. la volan.. 3!re&'ie s.r.s'ra ac'# c' privirea.-l pe-al nostr'3 i-a# s'$erat 6arei. #ai scoate# nici o vor&. at'nci #i s-a p. a# restit'it %i e' &anii pe care 6ara %i-i strec'r. 'd. 'n$"ie d'p. nici a+i n' i+&'tesc s. tot *ntre&e. .ida ca.i p't't s. 2l %ter$ea c' o &atist. De oricine.+'t-o pe 6ara str*n$*nd'-%i '#erii c'tre#'ra-i.3 6ara d. . la "otel'l de +i.ier&in-i *ntre piele %i c.r'l.or-a. a$it*nd'-%i de$etele ca s. #. 9e a. %i el tacit'rn. pleci. #ai t*r+i' disp. 'it.. p*n.ost e5tre# de sc'rte.sp'nse sec4 38ri#'l /andar# e al #e'. #*na *ntins. e o c'rs.. El docil. $r.la# *ntr-'n 'n$"i. E' n'3 r.-#i pare r. 0.3 %opti ea.ie %i c' .. a# re'%it s. c. tac.d.oarte &ine creier'l s'rd.r..3 3@a'sto.*r%it'l 'nei petreceri.ace pl.i$ea #'%c. at*t de violent at*t de a&s'rd precipitat.rile la s. *n cordon. o s.3 3A%a s. el *nclinat.73 6e 'rcaser.'ndal #i se p. s*nt 'n tr. ener$ie. 'n cost'#7 A# e' $ri/. la pi++eria care-i pl. dorin-a l'i de a se n.

nete+easc.sp'ns ned'#eririlor #ele. %i /i$ne%te %i &ea L av*nd-o pe 6ara al. Dar 'n /oc ca acesta n' se re+olv. De cealalt.-at 6ara. 32-i scri'. n' #ai %tia# ce s. @'sese oare sincer c. aproape do'. Adev. c*nd ap'case# s. de proast.+'t #isc*nd'-se la cap. Dintr-o dat.c*nd pe %e. l'#ea ar . o dat. pri#ele lic"e.. nici e' n' tre&'ie s.d. l'ni. 'n iep're sa' 'n c*ine. A .'$. #oar.. a &. c' cap'l '#. pentr' . o . re'%e%ti s. pentr' #ine *ns'#i.. ni#ic *n +iare %i cred c. o&-ii %i s. 8oate c.t'l liniilor.3 L-a# v. *n po. calitate n' are i#portan-. sa' 'n $reier. ne sp'ne#. A l'i %i a #ea. &ici'ie v.tat.rici'l %i cost'#'l a/'nser. condi-ie a tr. A t't'ror acelora dintre noi care vor %ti s-o rec'noasc. %i cea #ai di. 9'--i #ai .. 3>are o s.toare. %i acel o# care n'#ai #'rind i+&'te%te s.irea.3 6tea$'rile %i pancartele . n-a# i+&'tit s.i pedeaps..irida pe care s*nt dator s.ace $ri/i3 contin'a 0iccic"e re+e#at de te/$"ea.t'ri L at'nci p*n. 'n c'ra/ al #e' pentr' #ine. ironi+ea+. el *nainte de a co&or*.r'ntea t't'ror .&ovind ici %i colo. Dincolo de vitrine i-a# v. a+i a% .-#i da' 'n r...a-a 6arei7 6a' o a#. 1. stea$'ri.stora7 E' 'n'l da.'sese traversat. #. E nevoie de dra$oste ca s. #i%c*nd o dat. d'p.$ea ca s. 9-a ap. 'lti#a &'cat.rese#na-i.'ntr'73 #ai ad. de 'n %ir l'n$ de tineri c' pancarte. 'n da #oale %i 'n n' #oale pe ta&la de %a". t*n.ida te#ni-ei ne$re care-l str*n$e de at*-ia ani.. s-o accepte. &i&lic. c' sine *ns'%i. '#&ra *nt'necat. &ric"eta.#*n. contin'. #i-o *nc.+'t *naint*nd ca 'n pe%te #are p. c*nt.. disp. Ea sin$'r.+d'"'l c' &aston'l de &a#&'s..ost plicticos %i '%or.l+esc *n via-. A&ia ac'# *n-ele$ c. !ren'l era $ol. poate n' doar de+n. di#potriv. #oarte spa-i'l al& care 'r#ea+.l&atic.-#i #ai .icil.4 c' condi-ia ca e5e#pl'l venit din partea 6arei s.i-er de /andar#i venit s. .i o . 'n c'ptor. el n'#ea #oarte o *nt*lnire decisiv.n'itor pielea arti. pia-a $. sa' c'rs.r'r.ac repro%'ri.r'l este c.ost cel care a sp's4 3@r'#o%i. parte este el. %i *nc.iin-.s*nd *n /os 'n $ea# d'p.i de .rind &. aprind. da c'ra/. pentr' +i'a de #*ine.#i poat. n. la @a'sto G.r. #i-o sap %i s. !' n-o ve+i pe do#ni%oara 6ara .lat palpit*nd %i coada s'&-iat. 9e&'ni.#'reasc. dac. ca 6ara a ie%it *nvin$.ona acas.i 'n proces./d'iesc. %i e' *nc. cotidian. 0iccic"e a . a $re%it. s. la ca+ar#. &a c"iar a# do&*ndit l'cr'ri *n care s. el e aici aproape sa' alt'ndeva %i dac. ------------------------------------ .apt'l c. tra$i 'n so#n aici *n. cre%ti dra$oste. o s.ncilor.iate de l'#in. . 8oate n' doar nenorocirea. +.icial. :i *nc. intero$"e+e.ie %i *n c"ip incon%tient c' inteli$en-a ei s. de dr'#7 :i locotenent'l4 o .t la alt'l c'loar'l l. 'lti#'l &ilan-. alt'l. c.-#i preda' depo+i-ia 'n'i s'&o. cineva ar r. s-o c'ltive.'r.'rnic. :i .olos. a% p'tea spic'i ve%ti..pitan'l c*nd capit'lase *n .i vor&it7 A% p'tea tele. 3)n so#n e sin$'r'l #edica#ent care--i poate .de/dea *l *#pin$ea' s.. o d'lcea-. !ri#it. 0iccic"e parc'rse de la 'n cap.pt.r't niciodat. *n ase#enea seri !orino s'r*de respir. *n rit#'ri 'nd'itoare. n' *nsea#n. nici n' va ..ci e5ist. se l. Dar dac..rii .a *n .. de petal.irii e tot tr.sp'nde. Asta #-a *nv. !rec'r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful