You are on page 1of 15

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystoci 14.00 Dziecica recytacja wybranych wierszy. 15.

.00 Rozdanie tomikw zebranych wierszy wrd uczestnikw s otkania 15.!0 "oczstunek
..

na s otkanie Wie w poezji Jakuba Raciborskiego w remizo wiet%icy &'" w #okrem%i iu ktre odbdzie si dnia 11 maja (01! r. o )odzinie 14.00.

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystoci 14.00 Dziecica recytacja wybranych wierszy. 15.00 Rozdanie tomikw zebranych wierszy wrd uczestnikw s otkania 15.!0 "oczstunek
..

na s otkanie Wie w poezji Jakuba Raciborskiego w remizo wiet%icy &'" w #okrem%i iu ktre odbdzie si dnia 11 maja (01! r. o )odzinie 14.00.

15.!0 ,yst y zes o-u 678 z 9i-)oraja i 3R3:2 z *krainy ((.00 1ako+czenie im rezy 1(.00 *roczysta suma i owicenie wie+cw dozynkowych. 1!.!0 ,yst y zes o-w %udowych ./, #okre%i ie0 1aburzanki0 2%ebabki0 1es - ./, ze 1-ojca 33. 14.00 .onkurs otraw re)iona%nych 15.00 "okaz moto%otniach skokw s adochronowych i %otw na #amy zaszczyt za rosi$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; na uroczysto$ obchodw Dni Miejscowoci Mokrelipie ktra odbdzie si dnia 14 wrzenia (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykocie%nym w #okrem%i iu.

15.!0 ,yst y zes o-u 678 z 9i-)oraja i 3R3:2 z *krainy ((.00 1ako+czenie im rezy

Program uroczystoci 1(.00 *roczysta suma i owicenie wie+cw dozynkowych. 1!.!0 ,yst y zes o-w %udowych ./, #okre%i ie0 1aburzanki0 2%ebabki0 1es - ./, ze 1-ojca 33. 14.00 .onkurs otraw re)iona%nych 15.00 "okaz moto%otniach skokw s adochronowych i %otw na

#amy zaszczyt za rosi$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; na uroczysto$ obchodw Dni Miejscowoci Mokrelipie ktra odbdzie si dnia 14 wrzenia (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykocie%nym w #okrem%i iu.

Program uroczystoci Dni Miejscowoci Mokrelipie ktra odbdzie si dnia 14 wrzenia (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykocie%nym w #okrem%i iu. 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Starost Powiatu !amojskiego Sz" P" #enryka Mateja asiecznym> na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystoci Starost Powiatu !amojskiego 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. Sz" P" Jerzego %azimierza Sobczuka 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wie Sz" P" Jolant Powiatowsk& asiecznym> na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

Kontakt: Andrzej Kondrat Tel. 505 118 213

#amy zaszczyt za rosi$ Prezesa Stowarzyszenia Wzg'rza Roztocza Sz" P" Jaros(awa )lec*a na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu dn.(= sier nia (011 r. Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa Zapewniamy zakwaterowanie

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" $r Romana D" +aubera, pro-" WS#i. asiecznym> na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu. .urs rowadzi abso%went ,'?i/ "an ,ojciech /odzi+ski

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Stanis(awa /erenca na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> asiecznym>

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ %s" Proboszcza J'ze-a 0uciora na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ %s" 0og$ana Jaworowskiego na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Prezesa 1.D Dolina Wieprza i Poru Sz" P" !ygmunta %rasnego asiecznym> na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ .war$iana i Proboszcza )" )skara Po2$zika na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> asiecznym> #amy zaszczyt za rosi$ . na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r.
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>


i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystoci ... 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy Sz" P" 0og$ana /urmanka na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$

Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz"P" %arola %rawca na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek.

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Stanis(awa 3a$osza

15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" !bigniewa %ubin na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu.

#amy zaszczyt za rosi$

15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. Sz" P" Wojciec*a Syka( 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" 4ugeniusza 0ro$aczewskiego na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystoci

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" S(awomira Dubaja

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek.

na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" Romana 5leksan$ra %apic na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik> asiecznym>

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Mieczys(awa Ru$nickiego na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" Marcina !ymona na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystoci 15.00 ,rczenie dy %omw uczestnikom kursu. 15.!0 &ko%icznociowy oczstunek. 15.!0 "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy

1=.00 De)ustacja miodw w )os odarstwie *%ik>


i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Mieczys(awa Smarkal na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki ktra odbdzie si dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w wiet%icy &'" w #okrem%i iu.

#amy zaszczyt za rosi$ 6666666666666666666"" na uroczysto$ zako+czenia kursu ku%inarne)o Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki