You are on page 1of 1

Centerkvinnor godtar inte att landsbygdsskolor och musikskolan stympas.

För oss Centerkvinnor är det viktigt att både behålla de familjer och företagare
som redan valt att bo i kommunen och samtidigt marknadsföra för inflyttning.
Då är byskolan av stor betydelse.
Centerkvinnor kan inte acceptera att landsbygden och dess utveckling ska
undermineras på grund av att socialdemokrater, vänsterpartister och
miljöpartister i Utbildningsnämnden lagt förslaget och vill börja köra
skolbarnen till centrala delar i kommunen för att ”spara” pengar.
Utanför centralorten, på landsbygden där inflyttning av barnfamiljer sker och
där andra förvaltningar försöker marknadsföra tomter, där vill majoriteten dra
ned på skolverksamheten. Alla vet ju att det första en barnfamilj tittar på är
närhet till bra barnomsorg och skola om man vill flytta till en ort.
Det är ju i centrala Hedemora som antalet barn minskat.
Musikskolan är det andra objektet som det ska ”sparas in på”. Att flytta
musikskolan från sin nuvarande plats i Musikcentrum in i skolans lokaler anser
vi är ogenomtänkt.
Musikcentrum är specialinrett för musikverksamhet av olika slag. Där kan
blåsare, violinister eller solosång pågå i rum utan att störa varandra idag. En
mycket stor investering har gjorts tidigare på Musikcentrum för att få till
ordentlig ljudisolering. Låt inte den investeringen vara förgäves.
Från Alliansen (centerpartiet, folkpartiet, hedemorapartiet, kristdemokraterna
och moderaterna) har ett annat budgetförslag med lika stora besparingar
presenterats. Detta utan att en enda av byskolorna rörs.
Varför kan man inte titta på det förslaget? Där är det indragningar i
administrationen bl.a. som föreslås.
Centerkvinnor uppmanar miljöpartiet att se på miljöfrågorna när det gäller att
bussa barnen från fyra skolor redan från årskurs fyra.
Centerkvinnor uppmanar vänsterpartiet att erinra sig vad man gick till val på.

Centerkvinnorna vädjar till majoriteten. Titta på Alliansens förslag vad gäller


skolorna. I det förslaget finns alla byskolor orörda och musikskolan finns kvar i
Musikcentrums lokaler. Ändå har drygt 15 miljoner prutats bort.

Husby Hedemora Centerkvinnor


Styrelsemöte den 15 oktober 2009

Joanna Stridh Gertrud Hjelte


Ordf. V. ordf