PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana II. Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada u Hrvatskome saboru, na članak 3. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. 2. Danom donošenja ovoga Zaključka prestaje važiti Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/14-01/36, urbroja: 50301-09/09-14-7, od 13. ožujka 2014. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful