I, CATEVACUVirNJiE :DESPRE F~R,OIIECT ,."".".'" .. ,.', " "., .. "., .. "....

2

III. _ ~~ ~01tMAJII. F'RIVIIN,IO [)R,I~P'1'UR.ILE: OMUILUII ,$'11 ,ALE

'CET A,lEAN LillUl1 .,., ,.,_ .. a a, ,' _ ••• _._ ••• _,. _ ". ••• ,', ,. _ ., ,', ••• .,' _ a, ,a •••• _,' _,__ f3i

II - -

Iii I .. ARrlCOlE ,SC RISE DE DET~NUTE' . u •••• ,., •• " •• '" •• " .', •••• "., ..... ". " ••• "" .',., 19

IV. CE 8-A. SC RIS ID ESPIRE NOI " , " .. , " ,' ." "."". , .. " , .,',... S8

'I;~' t""o' AI;'JI r"'i;UR'~ L ~, ,e'F;( 1~~llfi ~E '!!"!IOn liE r-;.-T

'!SII '~I~U.- .. ·,u ft,Q 'f"!\J_~~~j U l, 1l'~,VI, Ily •• 11

,.," ,., •••• ". " •••• ". , ••••• " u ,40

(1

- ....

P IrniechJ~ "tlI'fiii ,om Kn,~t:··e.5ite· uti, om NJlerJ'f'" a fast impl.:ementaJt de F'I!.:Iit!lI:i!I~i!i!l Pro WOlM~~' ii1 ~fllH'h1i!ia,~ ¢y ~Q~.~n~iai'UI,~~, ~fj~!~ <d~ M~~~~~ Sig~w,!! n~~ !~§i '~ p~rioada !~IiIp.tt!imbJi~a .2I!!K06 .. allgljJ:!i~' 2007 fIl!I la~l. iI'iI eadfU,ilU lPanlLeneJarulll,li.

Proi'£fC~1J1 a a.\i'U~ ,~ $CO~. ~1"Ia"tQm>a; tElf'adllll'll,1I d9' in;r'Qli'll'fIial'lo a 'dl}~inl!m!or eu pri'Jil'fll la COin~rHdl:jl' ii liIladalib]~fie de emmi~aure ~~ ~mre ,Si drejptu n.1Gi~ f:lJfooarnenJale' ale omului Glill

i ~ i4"",,,,,, ' -,;>;, I A , ~ -I'·I'.t.or,;;· il ., - -'''' 'It. 'I ',.4~, 'i.. ' A- - - -I . ,..,1, ;jl--

~1i'11iIiI1-~ r;:;:' i;Jii!JJtre5'1l!! a. 'Yr'~p:\l,m e remenor ,~R ISI.~!.I-a.!I"! e fdlEl".\:!m.i!K!!i1e ",,€I' 1!11G§ eare :me a~es\IJiFai.

~e$' :r;if'(t~ecft ~ra :arlrF;l$att ~(*!1ubeo1or din P,gni!e!l1ldian.!l ~iJ IR~9irlil d~, Ma:drna Sig~fJ',ai1'~!!i! 11~~I, ap~{!(!([m:ati!J!SO dl91P0rsoan,~.IPaFiicrp::ilil1it'i~d!flI;a: actii!Jita~ll~ pF(!~ciJ;jI'ul au bl:'If11jp~~~~ Tin 4- ~Jrupe. Rr"""""i~P'iii .. ~:~; •• ~'m-eGarel grupa ,rorlffl!8;nrl un club ,a~ idrepwJ,itfir 'Cfltjultii. Membreie 'fte'C!i!\!1 '!jFt!JJll.fl!!J ,E!!les cfilk;! un I'luffila r,ep~an~aUv ~a~U'lJ dlu~llQ~ dl~, ea~ ,~~o ~a~:: :S;palli3il!l~a. liit'Cili'ied'G(JrI'e;aJ; Ub9rt!imal ~I Iileaibilllllt:aooa.

(

,

Cede 4 gruPiB' de, de~rfluil:e' ;!;j1JJl pa~ci;p.i8t Tn cadrul plolectl\JluJ. 1\;31 2.4· d0 !ooJoolna:rUiI de hEorrnl;§lri8: 'Ilm dome-.tllii;lil dr,epturtior QffiJJlui (c~te'" '~emhl'!a~liv pe' lW'!iil i!imJ) (I\a, 61Yfll) inl ~adft!1 carora ,au 'lOst de~iIJlJI:e' I!Jlliim~toofele ~t(~ljj!

.' D lieptutllE' ~!.il1l1i!iamen~iI!le ,::l!le t(1i1!r1li.ilui ~ii 'C'E,ti~~J}y'll!i ~ ;a;spettE' generale:

~' DW!:lllr l.iiTi ir!h~!tfi\~ .

'*' va0~0n1'3 iI'II 'famMWD

'iiIr.' HIi.~J.j'i~;ea! :51~!Jjiilli

':.t' D\II'~,~tl,ql, la, ''II-Ia~ :~~ ~'a, Iru'Elgrit:a~lf!Ia '~lz~~iS ~llpef$ii)ali!U,!lI. lJ!itJ!i~I~~.a1 ~,j)rlUrn 15'1:a

'tlfatamen~.elilU ~lfUjl1m:aIU!i~, ~'nb.lir.iEloer,l]I:a :Si~llaJvi[.iJ'lli 8. m!!lil'llcH~ fcutato

'*' lnIN\cJLII ,~:e, peJ!5ii.i1itllii!!li

BemJe~£I~rele au 'Foo~: desc'hl~e' ~ domkle .s~ 'ktrveq;e: ~1I.crililli, not Ere IllIIpa' plJiGil€OOJllll le ... a deMit Inf~fil~~i[ tf.jQtl~tloo §i p~~i"Oe, ~~r !!;lIe ~iJJ T!"T!1~i't~'l(t e~pij'fi!e,i'i.teteJ ip:. n! eEi!~ ii!I~ lii\gcy~. iii ce ~L1 'frmvfj¥ill de-a ~'-'n.gu'l IfmpuM. Delijnl1~e'le aLI 'fost sinEerr ~l'iItere!Saile de: su!JiJect€:t-e. iBMdate tn Qd.rul - ml""Eilifl:- f -: - T'~ c:j~fi.-i: -~I.I., ~ ; """:'-'-. 'lif" rid ,-:ii Eli Ii - 1-: C-l ,'" - di'"'''''UWI-

!iiii!;! ._~I~ .. _ i;I .• ~:ilIIII1C1-f"""''!o! :ac!.1'~ ~I ,..!",./pL! .:a ._ ~. _~.e .em!;! ~~_.""",,_~.I.

fiielJ!i.'lle t€'i'FIlB de 5'eiTIinar ;a;rost d~'ZbAJtuml !ii i'If'I GifI.drul IJ.iIlrnuli zh~~' 'ooi~a~: :~~ d~S~Iibll]it 1LJ.1l'IH. AIJ r~~ if! !~lal! 16; ~d~~~,! ~~tli"!.~1'OI' me~'~I; ~mi9. ~ ,aY 'fO~~: di$iilri~ite ,500 g'El' ,~I~fIei Tn ~~a~1

ltina. m l:o~al 3.J)00 de e;tremp'lare. Z'i;§r,ele aLi "[ost (n~trib.uHe .atat 1111 'P~n'itelle~rul CUI Rtegtll'll d€ ~ M~i'!i~1 $iQMr~fi~, ~2!~i. ~'I: ~i loa~~ ~n,e 'p~n~I~E!fl~ila:1'8 ,gJii'l !E!ji\~:' PQni~~I!'!!l~~:arW! I 'Tirg§ori3

P'en~lencia nd 'C!~' R,egim de Mlaxlmiill S~'~~Liiiran~~ BQto~rani. P\en~,tench:lru~1 pe'mlltrt! M]nori §i n~e~i 1if;ch~:le,I.I! IC~"t!'i1)l1 de FtlQedUc:airQ IBu~ia§~, Plewq'&t9~ei~I'1~111 C~I R:agi!ln 1'nGhi~, Sa~, M~l~le'''1 PeirQ'LTteriiCia.llu I c~ R~gn'lm '~mu~lIi'ims V:asluL

~n!J.!~eie' dm Poenll:enc'iaINjJ I~~ ,~I.! 'roost mvi~te, ~ i~l· el'o(prirlile pUi1ch.~~ de ~edere ~I' '~n ~JIUV .2[;ali'lllll:U; prin Inl.ei'fIi\a;dlllUl ilJfiij):r ai!'Ueo!e ,~i\e ~~ ~ ~l1e, S>eff\Ti~rura; A;sU"el~ eu Ia-;(oo,~a pi"ilmel ledi~ij. 'fiec8.Je: ~l~r 31 i[lorr~inut eel plJJI,rn uri al1tool scrts de! tlenefici"l8l"elis' pioiectu'lu[, Areste ,afiljGi!) e IFJiOt 'n iie(ii'lite.'ii i~ ace~5l~, bro!jitir,a.

In eadrul 'piti&eIJ!..illul ,..UI!iI om 1f!~'Qrmatle:=;!13' l!.!IiliI ,oimllibe:r!J" ,a IQst·irlmf1~a~.~~ ILlTII CenlJ';U d~ IReslU!~·.sc 1ml dOJi'neriinu! di1ep1~[filD:r em!Jdui. ,Me.SJ. C;entru se :afila 1nin~llrif~a lPenitlll1iDiaml!J)li, eu R~g[m d'e M~ilrl~ i6~,Ijn;!f*~ liil~. in Ic~d~ul CIYbi.!!ll,ij OO~h'jl!!I~llOr Y!i!!de ~ d;ssf'~oi!~~ ,~lic~ivllj~11 oou.ea'tiVfli ~t.81 eu de.lil!il!lll!JJ :bA~~ c~l ~ rC!I.iI d~~nuit€ili31 {e:rt1ffl ~ntrull rl€ii feSllnlEi' a {'Ost d'.G~t eu mBtena~e irnfOIJii'!iiiBiN-vE!1 a~!li dQ-me;niul dr,e,p'bl..uiloF' QJi'l'I.!lui. (t~F!iJ§'uri~ c~j. P!ian'te, flutlJ(ia~i, ·rome d'OCLJntiei1baJ~'} :preC:ilJit'iill :;Ii eu un lap!op ~oloB1II.la, 'M'12i on a rei2i1 tlihmslor dOf.':UiiJ1Ienlii1l~e ..

V,Ejj lil!1lVitam ,sa Citj!i, ini IQOI1'~inU;tmi:11I t~Uevfl irrrQi'1lIla~ pre2ierdE!l~e in ~dl'iLil p~eQmr,lJl b$ne1ic~TarQ.i" [ftIoasi!n1i flrElclJm 'i- ~f~ooharElI ~'1;~II:la~~' d~' ~~tea f",(IE!!i"Itftl Ziiai'IUJ .. IDi';9~tiJr '1~i;iJr".

11. IDl"lelP!luriJle f'uindamentahl,ilile ,omulluil ," cet,i~eall1iUlluii Ce ~iLml dr.elptural~ OifiI'IU,~luj?

D;rr~ph.l!/lii'tel omuluii ,!i!lpal1ilii fieciirei 'foiil1l1e umane, itnd~II')En:[t ,da.eii, e' bjirrbat S!i!illll ~em'i'rle'." ,atdYiIt is·i!!jY '~~;Pil. Di[II e-fe 1~E!nefii'(:i:a~ii!! '~fii'(:E!' pl1!!~!i)~n~, il'iii!l~~eJi1li(fiJt: d~ !.:afoi!!l a~1 (:ii!I~,ji ~~~~li1 !Ml,1B.

Aceste drePlW!~ ~\Jft\ d~i!ndlte d'11iIi iiIiI~ffI!Ieiltul fJ~§1ie ril :~I treblJ(e ~a-ij :pe:rmtt_a Qmu.I~li Sa 'tr~~.ffiE~ ooThf6riabFl Nu 'trntiJJ;lfJ9 :s;!i"r,aei iBe\J'a anums pefl.ru i~ .a'!i'Qa aiJ':::estfl! drnpUJrL

6~

CarB ,Si-un IPri nc~p~~!8llla dra,pturl ;~n8 o:mului:

,~, DrnfJtl:!llla viata

'.' [)raf!rulll~ lfespeCl'3fea "llre,-ii private:;r 181 f8ifJllirne

'!Ii' [)repwlll~ I~Dertlare~ gandlbti ~i ,Ell reflgtei

':;t,' ~"~pWI la libar@, e~pi1~re·

,~, [)f{:f1llil la Iloo~ma fU1~€I~

'ill::' Drepwl die. :8l1111J1 fii .SUpYS tuJ1JJ.JlI'i~ ~£I: pedepse!lof inIJrmme .sallll degrad.altm

'!If- DreplYl ~B OOfldi~i~ umsne de! det~n~je

'*, [lrel)iYl ta i.!Ilii! fZ.'!f'QiClf!l(;, OO!"ect -

,~, Dr€lpt\!!1 rlil ~ IFLU! fli !:lUpUS :sclavfm 'fii mUJllili fO$m· sau atioligl!loorii

'i!' Dreptu.I!llB !liref1aIEi :~ .si'{lllV',lill1l~a persoha'ia

.' Clrep!lJ.ill'l] ~iJe, ~oola'ie' ,i 'C\ilturale

'fit' Dra~!l!JIl aiEl' PJlCipi'ieitate

2., D'iis c:r:imi'n'3 I'B\I 'OS'Ie'st'E!! duscrimi'nlS!Jma7

D%!jiC1r,imlW!affi~' e:!!i~,e !.!in ID~d ~I:I'eri~:'~:e a!~' eom~(,J!itaJ e'Y 0 Ipefi5g~f'!lil ,~aJ~ ulili £Imp de' I~er.s;o".nj~! ,ilBoar' pa~~ru 'c~ ~~Qai5'1.t<!i1 eiS~c' 'V",ZlUtJ ,~~1!1l!i1 dlad1: 'Clell'al~l, ,l!IdJll~1 ia'm ,i!ll, ar,u.ilmlt~ 1i:i<!5i~'BGlfjw~s'i'~i!?Oa! c;pm ;m! dl:i@8obelm dc, ee!Ua]1i. '~l!i.m ar ~: rasa, na'tlolli;rurt1:;P~6', ,emlo. IImbi~ 1~~ilig1eli' ldei, sex. ';,;iiJF5~_iili, h>ailidicapI, bi!J<SlIISi !!ri~'G(nh::a I1C~C!'i:illiIABioa~,hnfectaif~ tlIIlVJSIIlA, ,--: -r;iliirt'" ILiI"i-;i ,---:-:-"'rii ,'"!It..ifllii'lr ri--~J!i- "j-;--,i1ri--:(II-""'II-n-alts', ,;-ut,----.,. -:- el-'i :-:-UI '-I o-h'U~~ r

i!\l!1IiI'''I-'-'''' __ .ei i;;;ih,'!:!g'li!' 1lI!'!;!. __ Q_ ~._ •. IMLi§U'!. iE!"'J~~ __ 0 < 1!;; __ Qii!!nL pi _ ~ !5ii;!L ii!!_e. li!Ir.

Care: Sm"tMl!: '~o~er,e FttQ!rll'llta:H'lfe' oane illlterzTc ~j' S;a:rt;ctIOn:e.~ 'fa pleh:! de di\$~iminare:'?'

it 'CiQI"i!S'iiitL!l1ia Rwtrniniei *' C\mIdulll MIiliIll eU

'*' 'Cig!)h~~1 ~ni!ll

.. Lege!!i iitr; 202, dhill 1{1:{ji2 IPri~)IfU!J: eg-"Jit~ite~ de ~!!Uli5le in~re: "'e>mea ,~I iltdrba~

i::' IOrdolililnp l\ilir, '~I,i:j.'lldiil1l!ll!!ll!O pili'l{V,ind p~'-£jr.rernJI1\iICI'i!I :~J~ :8alI!u::~Iil:tIilii!li'eill, ~llItlil~'!ll1i fOfmiBi!Qii do

;dist:rimln;~II1B

~- -- - (

E~1i vicllimaJ discrliminirii. La! C ln Ell apel~zj?

'* QrJJaniltzg"Tli gQ,i, : a J~tg ~1l1'\e pat o[er::i smwr'j j,uri'dliice ~1'fil1wtt\fj~ ':

,:t" FlIIlI1da'fliD Pm 'WOMEN: t '[i;, I13mlii:imJl, 1lI1i: 20·-22; Gorp C, et '1. laiiill ®IXI17tiOiDcrI,7',

teIJrs)l;; 01232.2'10 .. 824,

i:r IC~ln'ilrIllil ali, 1F,i\a.l't§~~t pi;fl!li~n~' Egal&t'!i~!(iI :(CPE,~. f'I'IIIElaJi:~H: SU_ V.asil€i AJ€iOI§lMllri, ll'lli':.

'14. ::Zlie0lur l, cod '(nIlS':39" ~I,ifa)l;: ,11311,1,00;,;7.5,7

*" A$ocRi!i!ia '~m!i!lll!i),~ I~,rr:r;tm. ,d~fl ,RIo'Q1'!~1i'ila, J$O$c iCalermiJfl2i: ,,;'1;:], IB~. 1F'!::1~. Sic" 113" EHi~ A~

,$3; lei f F.f!!X: -0,2'11 J !Ei®8 53 85. I2l!UCtlfe~1ii

*" ~o~I8Jfi'~, PiliiiJtiiU Pi"Q:rmQV:8.~~ IFelfi~'i1 dim ~~mii!iij tal (APFFO: O_p_ '~" Cp, ,2,~8, S~f-

~etoo ~!Q; Cod 300 50'1', TIrni~fa" ir:eI lTa;r;:: 40' 256'.293 11,5'3

~ A,$o~~a1iii Fl$>meil~;f dili!ll~omijfii~al (Mfl~: O. P. 37 'C"RSO. eyi;itiI\~~U ~ec~OffUj :2" 1,\e1-;fax:

40"1'2 ~ .. tn 5!J9\13:,$!i1 sau la ,f\ilIJbdl iL!,'1,44..;56V,1i31

,'It Cfj.ii'I!l;mU~tI& N.:!ith:iJil I _,'Ejii'i'ilf;'il!l C:~ifflIIbati!f~,a DJsllrilmh!i' i'!I:l: ~rlil 'sb'f:'ijt!1i \i'lc~melor.

ce['ueleazii' fapta '~i aptioo 5iBiI"li!]!jUri~, CN~D' prime~1:e' pt;li'~i :~;iJ :sesuzilri" ,((iiroi ~ll care pol fi '~Fimi~! prln po~~, inil'E!ma~, '~~ ~~ daJ;!lI~~ fa. ~ediiJl CfNlCtl.

O\a1:e dle ~iOl1I1Bet lPlala Vall~r ~cil1eal1u, nr, '1-1" ,S-e{]tOI'" ~. EiUCUFe:;ti. Ie-mall: ,oonliiillF"~~"'R"".-i .r.rfi, "'"' """").f-~"''''- r,."i;1lJ,;:,j!1i"~ 6:5, 18. !ill'~i j-'~"1.'1I ,L"!!~ j'9. (E~~·Mi'1 ""' 1~1i: 'ff'" !""'ii~;tijj,~ 2: 615 sSi'

_ •• ~~~~!!-Y~r'Prl'-·';'I~'~II~ •• ~~Il ~~ ~!d!.& 'I ~~ _.f~. ~ y~ . _I __ .r~ ~~ 1zI~ • ;~I v.~ .r~ l! ~ _

''I' j;A11a ~~(ioDa . ~ t ~aUt~~, fiIlIl1 '_ '!!IS ' ,'-, F," oH' 'i. ~i (AN E8)

I! IPUmli tMll!!iia P'1£!i11i9il11iT1f'rar:i1 a pI~tL ~f1taa ,asfi&t~ p.il~fL{j; earn: Sli} e~nskl)arilli 1lif:l1:fftQ ~I~ ~1~D~lmtFi1itll in cadliiYJ unul PiiOO9i!j, ~ 'Inti41cml!!l~~1 rapo.aiUi !PU ~I~ IIi!! m!:!!i:!iJl de ,eplli:iai'!f!l ;aJ IE;gjs~.ar'Vhl!'i pri''iiiiIflL1I~li1atea: itJe' '~J1sa.

DatEl d~ 'l!;g;nta"'Ct: e~t.eiMltiln::IuIIG~eorghe' Mi!!!gli!eru rtr, &B, iElaJ:u1 ,5" S&cIEI" 1 , IBiJiCl!.i~tl Titl~D'ran~ 0".2111 J1'6 ~(ll 4', Fa:!(: .02'1/,3116 ,00 43

* AVIl!!~tlJllll~poftll'lJI 1I1J!11j;\1ir~ti1li rflm~r'i}a Ilegal'! 'r.., ~~an~~ a r[JQHlr13i;l!~ pri"lJi'illId Iap[fli

de, diS!}~flI!IlJ1lf1fe pfimile' ,f.:nJJru:i cand 'faptcBi at foo'i :sa'i,!'a~a 00 un rufl{;'~onar al sbirl!l;l!;uL Dilte de I~~:o~t,

$edilJ!:' S'tr. ~i.lg:e:FIi Csranda, IIlF. :3, ,Seetol" ";3,. lB'lJcure",fI BIf'(!ull~fiID;OOd ,Rafir. Str. MrtIie'~! rn'. 1 agl, ~~~. teL ®2;!i2.219.11'1

* ID~ ai 'fosw: vJ~ IIJlIei lI1iscnrnlr,):~illrl. at. fI!iSt Tirli insi~IiI~1" '~' s-a Iactlt d'j,e,p't:M1l ~~ 'Vl'€:i :sA p~me~~i :~~ 0 !5"!.!!FI1m de ~lii. C~Fe! efl!~i cfJ v,~ iQ.Olil1Jpen~!il! iM!'~rlii\i! ~:e' p~!. ~~re!;i1i! IfIi!5.1~~ .. """-"'== ~ll.H~eci!t~rii:le de 11:a d~miGm!..!1 pilmrtL!1l1.!il~. ~~i!!)llilei!!! pril1loe~ef1;!'·se pQatel illtroeIl.!CE\, Nimp.de :3 ani, i!iIe I~l ~i11IIi:~a '~PN}I '~llC!l.!IiI!iOa~U!ir,9;~ 1:i!1.;ptu:l~'OIi'lIJiJL Nu ,ti"(ltiuw silll P'1~1:e~~ tax.e.

1 ~rIft~rn~=:·':;e!,p:::.~,::I=: ....... rI ... lI.lIJ..,rfrnII"'"" arun .. .".d o!ll9 ... rIla ~.

*i ,Sin:di(ia~1!I1 ,- dac~ ~ti af!!g~J~1 ,~i te c~nii!id.eri drS'e~mj'n:~di i'rl r~isf~i~~ die 1in1l.!1l1c-a, ai drnpbJl1 s!iI 'f6H1iIule~ 10 s@slza!lfl~ l\~cL.0J1f'ja~1\9 sau 1P'~~~9'!il!i' ~b',iJ art,{lajatm S2ll1' impotrt'i'-a llit. ~I' ~I :~oljQ~, v'n g'CeL:a~ '~IfJiIIP. 6pr~imil'!:iirg'an~a'~e~ sll1i1aica1e '~aWl al r'~preten~iuil!jJ!Jlr 5.ala:ootllliJr diUf! ul'Iilla!i'l. ~iJ:F1fbn!.d a f{im~ p.mlml mootl!Ifrff. slllJli1~la d~ dls.erlmlr:1lam,< Da~ ill1I!adIQ~,g.;al nu agii} lI1'lei i\J:fI1 Ff!~u1~at. ;!;!!i 'areplli~ mal d~rte :sa il'lb"oouc;i' 0' pl'llngelie ciitro ,IDbl!natul M!lI1JiJtii.

:3. Vhlllen,a 1In 'fam ~ll i e Ce e5te: violentHiI dome~ti':ca?

'VlI:oI!lt:!lla tn "afilllme I~sau ''i!'~Q~!Eln'!la1 dQn'u!lsl!l~ ,.s~ 11iIfi!j a:~i care F~n8'l'e' ifi:zfh::, Sii;lU e:m0:1jol1lal '!II are, I'Qil:: il1lu'O m;el'nb~ii Ililfmi 'fdimilil.

A9rg$Q~id eSlle eei Qe 1j)IT:I~(:ill! diJrere, ~ne§'be, ,([i~~i\I,!l~. h~'Je~'te, ,~meon: ffii~~. 'C;lbl~ Q a.1MS Ip;il~nft

W~1jm;aJ E'ste ,once, persiJalmi care suleri dJ~ec~' sau iJt-d'lred <c:onaecln!~1\e firloe. materiale i!;i~U 'rvtiOlF.;!IE!! a1e i;iig!ie'Sl4tF8JluL

GElJIfe' :5unl adsle rJomn~~i'ile (,icnl~! ill1l~,rzk~ '§i si3lnoti:om;i8.alza '[~lPlte!e df;!' 'IItloien,ii dbmeS:6cif?"

'i' IlLeg;e'B1 !l'Ir.2~17'l2iO~lJi pelibU pre\!leni~eal ~i' ool'l1lll.arere~ 'Yialerii!ceii Tn tmlinilie'

~ CQ~"Y! Pen'all

Ce ~oa,te sa 1ia~ c vkti:lTI:I a VioJle{nlei damei5,tic~?'

1 ~ * S@ d'el~f!-a, pJ~!\geJi1i' 'a :~.e~ti~ d~· ~o'~~1ie (dJ!1'!! i#O"tYf.l~ ~ UI Tn ia;1 I~ ;ad fIj:5 i!I, $r~ 00110;1,

. j

Fe _

C~~im:r:If' nr,14" tel.. 0232 ~O!7.27J\' 0'Ii~~f.l!1 :6aW! .agen~i.J1 de ,pOllrtie aISle olO!%Jat IPM lege '5a Iflkl~l·tfll ~~unil.€l· de· y,iohmrl!a 1m! 'fam'i~Q. ,S~ hlIr~,lsJtjgii!:e pr~f1.ger,€:a vicfllTilmi 1'1 ~ o:1'.€fll:! InliOfrn~~l .

D~a ~im.1a, \l\il!:i! ~ de~, if! ~~~lCM~ ~te~1 Ei btrL~ sa ,~i~i! u!il c~rttfl~ilt rnedroo 5 IrEigal pnfl'~i!~e ~e OOJilste'La ca a 1Qs~' 'blituta. ~I ,certl~~t ~e pOiilte d~l'lIe In U~~~ de l(;lj '~~illl~t!Ji II de' MiDi!:Udil\1l Legali '~iil:li PCi(llG~illf'lllca ,~1I'.1 ~ 'miL 02;]2 ,240956 :i5ifl eosia 30 IR'ONI ~3!l'!1l.'! 000' IIii v€n::tli], .a, 'Victili'li!~ !retluie :5l.~ ,El-E!' pr'ezintE' allllna ca~dl ~re 15e.mne '!j'b;ib~e de '!Iident'. IiJineil:!R !agJleSI;\lii\JJ hfl!r,!\ll'§l9I '~ftrli ill l~a s£llII'Ine. dali' sillprndu!ll: ~lllIii in't'G'JrIe, ciliE! a~€iID !111 binB: ~ Si!II ,adrnsooQ metiio!.!llil.

llill sitlJla1llkl. dQ lt1gQIIlI~i!I. 1~lftId !;IIi:ilM2. ,a, (ugtt de i2iM'Silli. a;(iS~~ ,a~a ~sere, i3dipo$tl!l~' ea:j"@' ,asJgllrn 'g;h~uire' penoo 10 pOOood~. de '~:mpi §'i spnJlJjlJ~ '~it;~ima. if! la~j W p!lJ~e~i ad're5B~ OJII'OO~tei dQ A.G'1s;1!in'I~ :soelain~1 001. 02S2 ~,177'!l,~" :-:.l1r. v, ll.Ju,pu nl'.f5,7 _ L!:i~,Vai .~pos'tlJlillIi 19, S~f.18!1:1 ~1'1ihl ,a ,asigura p~o1:ec~ia Viioo~l)r.

*' a81i1Uf;~ 'asist4l:n~ilII 'final'riil:ilar:i! sau IJma:!'lnarr:a :sub 'E'6lTt1lilll liIn'iQlT' iaJ!.LII~"01:l~:

~' lGol!1l!acte:a~ ~i, informeel:8i poIi!iIB!! lPiocur:atural !5i jlidedturi8i des~jie cElll!Irire de!

'ij1~~M~ til'll fiWl'ill[e"

illlato do colll,tad: .Ettr. Vasile; bp!i.l. nr, ,5?A. la~ij' t~: 0-232 4;177:31:

Ur'lli(:l~ gmtu!lEi de urg;ei/'ftei p.E!fi'lrt! !5e:&lZt:ilea ICJaZllJ111w de' abu:z: ~.flI famiire; sss

'*, aSi"ura ,ag~~jf!n~a mj~di~a 'Y~nm€ibr '~olcn~i 'Tin] f~mme

*' ICOr:li!Yfiica c~ ~'lt'E!' LIi<SU'tti1i! 'm ca~_U1 iM! C8Je ViCUma itecesila :a5i!M'ef!~'

'*, liliIfo~.aI2:~ poH~a ,oof;~Lr ~ 1\1 ICC!lZUJ iJf\et Pii''&sl!lIpui1sn

o~ @JS!t@ 'hl§Jrti.iiw~8J SiBt).';Y~la? ~ar1l11lli\iil!:J sa'lerumla ,iIlfS;la! iCons~demt!ii ea i!illld 0' :::Itltudil1l.6' SO'lnJill~ili neaecep:lat!li ~;n lii1ed:Qri~€iI ,~ ~n~1i5 'in 'liilgli!il:lil~rtaJnelil~:e' de :amen' n'iilJe; '~Iii!;n!5'~rr'~lifiger~. In1timld!l!!fe .. ~iinilim'i ma,'U~am, do. ,e~im iO po:l"i!!~ai'liS 'impil!!ti'hI'3. ,~Ioo~la. Aces-til comportl1lmQn!:@: sunt Hjll1i1al€i' ~I po~ 'Ii \i\ert!!ii!te, lflo'.f1J ... ~roale 00 LJI tfizme. 'In alJ~~t Cltt r~p~!iI de h§!rtlYtFe' ~!lI~'I'a !;5ie iOontra,v.e'.nt~e ~I :$e saflC~Mii9i1izl ClU 'am9l!tcla er1Jf'lI~i"ialiJ~FIi~Ic!ii"Ia~,.

iF,apta de rni~,titFe ,~Ue!i13 pC:i!!te ~ !illnlm~~jYrHe, Aee~t llicru :ee, inl:i!mpt.a [n u!'Tll1Ei&cm~te ool\d.l,ll: J .. ,'~I [prll'!J ia,r:n!lfili~!Il~~~'iIII i5!I!IQ (iOIi!~ttr:'ilgl:!lre~ 'in !8~L'l!PQUI de i:ii '!l:l!b~I]1, ,sallH~if~:u:tUi de li!lai...u.r,~ !5le'xi.lliii'lil. !!ie' eibe I!i:l!! per':5Qiaifia 'c:are' !Elibu~;;,~iIi ,~:e, !II!Ldo.rit;iliteH' t5iiDYI :~II1If1!!.11en!leI, lPe 'Giillr'e 'I-Q ICoJiifeiii, ''gn~!fi~: indei!!illiJr!~~ la I~~I d.e, mtl!l!i1!iiiii", fin, rao~sl, ~:;! Iperl~~a ,~!'B' 'i!1iid'!I!:i!!)~Ui'~ d~ la ~, Il;mi Lii'iIl :2 ooi s.au amenda perma ...

Galre ~1ljii1t aotel1e tiI~j"liiiftla~WJe care I'nlter:zi'c ~'II s;a'nc~of:lei9z~ fapl'e1le' de Ih~ i1lUlre, 8~uala?

*' lLilgea, nr~ 2il!~: dIn. :.1iQO-,2 p~~h'!id '~9~Ufa'!.'fIa. da! 'ti1!i[IUlili!! '~, :rfil!'iiiti~lll, b~rl;iat~

" Orodon'MlJiSlllilr. '~I;J!i' dinl 2~~!U!l1 IPriviml pmev,B' 111 h:e a: ~i !5ian~i'an3re8 ~I.!!hilliii!!ir f,~ 1I"1I1l1e~OIi' ,d~·

di~~rim I'll1~Fe'

~ A!lM;:'I1l~~~'ii IrrU~~I~:nale penlli'iill Egi;Urtateii!! ,~e' ~'a~5e in~Fe F'ewnei ~'i B:~~ba~i '~ANE5)

*' C~fIlsm!i!l;ul Nlilli~QJli;ali pl!ilJ!!~r:d 'CQmjbat.e(!l\I!i~ l~a's(jrJmlff!J~1 ~ l~eN CIIJ)

• l'nspe.,:efi!!i:Jfa~ll:lo:~ l'a!ri.1D~iiillle 'tile MYInea,

IDa~E!! '~i8 (lOIll~al@'~::l Tn 11~i1 '~Ii': MDla~ itlri' ~¢r In:r., 3' , ogd ~~!aT iDr;:i52~. ~el. C1~:~M~'7 -77;1, 00'3212 5ti .25'1 )

'i" O~g~!Iil~I~r' de pgn,l!g aWncl cang e§'t>e liti)ifi!m d~' ill'fm~~lle8 de I~Wi!r:e ~~~1i IDate; ilih!!, tOllltact: in ~~~: Str. mitja 'C:a£zim~r. nr. 1,4·" :Ia~l. i:@l. iD0232_3Ct:272.7

:5,. Dlfe'ptiu'- la 'Vi'a1i ~i' la integrirtaJle 'fiiziei ,-,i p5,i1hhci C'el est~ ClI('ilPt\.lllll~vtiati ;1: ~~ in~~,glril~l;h~ ffizici ~i IpiSi n ic~?

00 I!1Irorm, COI!1l00Ii~ 01111 129i1'!3;l!J, art ::2 : ~1)~leptllljIII18, 'Ilia,a ,alii ~rh::arel P!lt.t,sil:!i:JlJiIe lestle' F,ji"Otejr!lt' ~riH I~~~ .. Mtiiail1~~ RU, p~~t~ 'n' ~~~~t!i ~ilIlv!l 'Iftll rn~d ilii!ten1i~u'i!lt. d~~:jt ilf1 O(IUIiClll~:a.1:l1 Uil'll!llii' sOlWlinJo capUaJo pI!IQ:nlll-'il~O Itt'll IUInl ~riItUlilnalll!!, 1C3ZIlII '11iI1 c:!Jro ililfr.aeplUlliolll et51t'e: !5~iii~t~~R~~' tYi ;a;~~1_a p:E!deap~il ,filii! '1~{JeB.

COll!lrarl'J1I ;;:11ft. ,8 dhlll Declam~~ Uniw.rsaJ~ ,a 'lkIf€pturthmr Orrrmlllli ll!lllnfil!ll' Itlll VB 'i\ll SJIlJPIlIS ~i!!I~Ni'ji'i~. :"I(;i I!!i! ped!!1ip5~1 i5;ay '1iF,~ma-iI1te l~ri,JJde. :inYm~!A!l1i :!5<E!iiil d~gra.di!i!Ii!;te.

Ais:oc[atm me>!f]CB~ mmdiala a deE1ll1~ ~Jon1lllra, ea ,01 SlLll~iHI'!TI!I,a IPslhil;e!i !S3!U 'f,rZ~d

innnlii' ~fi[,Ettt si- IJ;!malica, it:j -~ Jba,ti- iii '-B~an=;'ta d- iJI;-a saul mai ,--u~I'-' - -- -N'r'iI- ,actl'l'iL81iiilll

___ :e __ ,. O !i!!. J51 1ri- 5i1 it:_ ISI. __ -"1tL!'!I _~ _!i1_ _ __ __ 1l8 :e per5_ ~_Je _ ,_Q_L _

'In nllJrjrrliili~iIl!' uner ID'lN!!Ih\D~ '~I!I SCO,PUlC ide, a:"~nta ,3I'liUm!l,t_Q ~\I':S'Oal'!lil!!l sll daMIUiI; il'lilr:orm8~11I~ sa; .'

) fad <:iilnfe.iWlI, •• u 'p.- aile mOtive. r::: 7

Oarrffli!'D'i Codtll!lllfi Pa:na1. IlIICndam::li iJrl91 !lJIl!lIi'SOai'liai oS!!J pai:!!l!JpSi9!it'ft. eu 'j'J~E:.~I~al"@ de, I';al 1 ilJl la 20 d'€!, aillii ,1 Inoorzklerool lmOI' dre.pbJim'l.

OmQ'rr~i ,",!i!!lif~~§t ,00 pe~ep~te 1!J!lI.! 'il!illJl1is.·oalie de IBJ 11'5 ~!:J ,2S de ard ~i ~mrteF&ioore;:! ~nlJir dR1ejpturl.

Crn~1ilI1 degseb~: d~ Ig~,l{ Sie I~~p$e~h~ C\j: iiihid,eJ1l!re pe \!\1a~61!i!iUJ! w irncniao.a.r,e,l!:Ie Ia '151'~, ,~5 dl!!i ,ani ~ [r,i~~~E!ii'f!.a lJno~ d'fE~llI..i~

COnfillml mtioolU:llIlI~ ~.611'. COIlIJI ~fl~t mll'lrura, sa, p£d€lp~~til {:jW fmm::i'lisaam d~, la 213 ., anl, tc:JtW!Ici 1~l!Irra' ,a ,::r'VIU~ ,~a umwara Q1IiOal'te;1!J 'M11'ctJ lift-e 'II as ~~arlEtPSi!!!'_OO QU dtl'l:en~ tpEii 'IIla~' Si2iU CtII ~f1.fJlisooje de la '1.5 Ja 26 amJr~

r_

....

Ani'e.ole ,scmis,e, de de~imut:ele d:hn IPem~mmu~ilalru~llclUJ Regiil1ll!l de, ,M aximlia, Ilg u ran,1 Ila~i

S lIJIiIIIl, ,0, ani:ilJ'lilmA ~rl:l 'Yllila :ri:!li ~, PQVfI~t~~, Uaul'i1\ai if!;}Nl' l-a s'flillll'rlbai. viia~_ La 9 afli. pe ,canCi :al~ '!::(ip[j de VBlfsta mea aveau 10 lcopi]ane :feri!.Ciiffi' ~ 1in!J11~ dlfatl;oS'~e dlill1l ,p~~,al iI'.amJIi.~loil' i~fFiI ~u~~rit foa rt~ imlli,ilt dm taiga .eltMlli1\,l)~iJ;' ~arif1~iror, AJffil ,~Iin;a~ :ai1JUflcl

CI] lmmn~, §'i a'lf:~1fl m!lJllm· [ipStlfL

rm~ d~,aiM ~m ii;I\I, tal Ci~iJi;iil~~ oo~l~ mlJ~t-a. ~1;Jg':'yriIOO caii'ei m~m~ i:!1iiI ~l!Q"taa si!l millE!! Qfreo~- M~ rt11 aplJlca.t ~~ tur dln doril1~:a' de a ,avefl ,00 ;;iIllie:SIJ §~ (ie:illil~i copi1. Cred€it'lm d, ~ IJfIi luCf:!J bun, d',alf

i!!I ... ~i~ii'iI In ,.. """ai' ""'I:::i,'" - -UJ ·m"'M·'''';o;... "a1i'io ..... · a '·~ .. ,-t !'"'~ .... .;::;' "'iIlI ,.,.-- .. ' ... ~ la i'li -i!J"'~-''''

c '"' _Ii! .• 1.1. ,I.I!!! '"" ,~.'I- ~~ ~Y!"Q II !',. . ! ..... ~~~ "",i'! IJ 'ilL,;;! ~~~!- _ ~ 10!' ';!:'! ~ _ ... m ;;;oIJ'u~.I-- _ ,",1J~a!.ii!;!I'1!§!'.

Am, 8jIJFIS sa. rleg:ret ~e 'rnt~a"te ~j :a~ vreE!I g~ 'ma !reaMite~ ~'~ ~ intf'll 'J1iI 50Qhetare del'lill'llB §il Clj' ~wl 5~~. Ahel 'inn II amm~C-; ~i 'iml ~s~ i'\.i~iil~ ca :~~t<e ,am ~j';a~, de :Ia oa~e!l'i n'!elil ".e~Jili ea lrrnna. Via~a a '!)V!lJIl P~I!iI~I'U mioo. d'OU8 ifelfl" AG.!IlII!IiI am un !oo~lIll'a care 'iln ea la OGlliili mel, ,el este -- --jJ'l,m-illi d,- 'm i'IlfI,,~.I: .... ~!t c· ii"IrIild!i:d ..... i.il, .. iLIII'1I1 --~"J n-.o.n-'i""''ii -c-.u"ir-I "'~ci~"'~'I~'''''''''-:a,-~ __ .. is! _ _ei a " .... '¥'<i!~t!!. , ...... .II!!. 7. """'"II'" .;0; _ •• 1 aal'Y. I~, "'~I'1o;!l ,II Fe""'!"'. ~. i!l!l' _'!II! ~ __ . 'U'-!'I7!I I;;'f;EL

mil~ nu mir-a ,ola-n't mta. J\f1i! :sa m;ll! In.t1j'apt'l~ i!1!Ii'ifi!, '!i:!, r~i.J1 0 feiifrlale p~hlFi"!icA- ~a~t~ aJ rOSit lff~~ piJ1ilesm: ~ !.lInel re~~' de '9 an'i ,ca-Ire a~iJ!m este mamrGBI,

S IJ~~ 0 r~"~16 '~' ,mUII~e _a,lml~~ _~ar ~p'f€!' ~~e~SeblriB: d'~'lJne~; 'II~a~a :~i la'Ins1 lIllI ~il'll',

, PflgIa l'JlIy1t,~ !J~. lWr~ul!1l!!<li J191l~ ~I,y:f:j:'iJ!I1l~, $-~ilI ,~fflLIMt lin ~~J me-u,VMii'IJ ~I

poveSt,e'-Sc 0 hlihll'11lp1are:. Am ~e!}8~ fn Germani'fill 00 ~ meIJ! 1[l!J care, :aV9ffi Eli CiDpij

a~d, ~ i.iflu'l 'i'J1 ~P"iti'!ite~, Cal:it~la m-il: ra~1t ~r"~1 ~alJ :~"aani!a d ~rm 'rost, ,oretllili§J PBf1U,y ca sC!ll.IIll a [nce;nlll ,ea..:mJ roeillfc~e;t.e' elil nkl; unWll1 dll'l! lDo,p:ii, nu, e~a aJ II!.iir~

It-'~m ~~s sa f;a{l~ t,gsml:Jl' de p.*rnIJEm. M~I IliIl:Is, Trll"'!l:l' ~ad!JJc; ,ai ~t1jIJmt sexJi..II~1 de min~:. dLlp'~ £iJa flil-,ll! g~ti.l~ iQiJ II) ¢!'fj:!ii'l!!\i~. ~-a, r~~I: ~ me ,si!'!1l't Ii..iI~miLI!, gi!!lifi!Q!i. A I";!II'y!1§ ~iiii!! §{P\il'!i ~ rna orm.-oora :~f rna 3eope:l".1 CIJ fifWIn.~e ~en1ru a !mid fi g.a sUWi , N!JJ ~ti'am: 're 1iIi~ d08r€1 ma~ li.'ar.:e;' lr2ini~

"" ~fiE'!I :$~nge.rau :Ss!!jjI dYnl!~ dlfi :sy~el.

2 ~ ~i!l1 'lffii' e~ ;a$~fii\&-,tiawli"' t;~!l"!CflMiJl~e' ~cp~e" ilifP 'fidJoot oct1[j i'a ~r., ~~I1C1lnrrli:a ~

')

I

'tnil:lur:are'., s"", ~ ~t fi llI"ii§imil ,eoplilQli' 1"~a~1 l!iC!@di tnl g:r.ll~l mOimill tu'Un!me· ~ llxlilru:f ... e. Gl!!lndu'l l\l;j (lo,pii m1!. ra~3 !5:a, utt de ~~rE!t"e.

~o-l\.!1 ~r"'E!! primit 1~'de:ap5:a, cMIlii!. Am roat oontllantllilata l~ nadlr'e'pt itle JamlBa ~IJ.IL Eu am 1fld'ur:at ilillsul luro ~i ilfl:-arm ad'us itLf:t!l OOvl}Im:oa!'{; dl m!jjlrni~. ,d!2! tu'b~~~. lEi\'Iib~il'am cttiar de ~~'a, !Romani la krt!n. C-'~iil!ll :s.a~,~11 dE!te'(j~SiE!' eY' JftI~ ,a~~1fIl 'V!l R~a!'iii~.

AoOYrliI ~!Jnt ~!i!! Fierlilei'n~f..afUll~,i" I'Irra~ynea, OOfJfij~a = fllrl!. IDe !tle1' 'Tr'eb!.d~ :5!~ Cf'es;~ iOO(lii~ care' nu Irr~61e.~~aLII d nu ;l;jiifj, 001 $I 1!!iI ofer, Il~greL.da~ IB' i:aIlZTu, rap'~ a fb.$'t romls~. ~tii:lpt i(]I

1m i'iiiJj'je11 'Oa, ~~-{jf'jll~v~!ij ~L F~FEII ailE!! iJre~~LJi I'a. Wi!1!.E! ~i ,~e8tdfi'El~. i'iIiLIi 1:-1' ptii;;iti;!! ~ya Inlifi'i1enL

'9

I

IP,an;al ,ide iru

C iiUY!IiII ani IQtinl milll lJii[ H5I1mg.~ un amI. Am suP"MInl uJllIllinte ,I IIf~HJme' 'm2lloo ~ ])slhkle. ,

I 1!1' ,cl~~ inl ~~ rOJ~be M~~B 'l;ih ,liglrmll\iiJe, ~y l~lJt ~ la rrmJl1~ ~a OOf;:!lI i~U'Fll ajLm~ Iia --'

r.mni~ ~~ "~m 'iliifi'unla~. iUe dr'aQ-UJ oopilLdu'j am ,av!l.!~, ICWIrrajiJl dl ~~ :e;i ~ ru.i, rna miliil (21

Cu '~l;ia.~a ;5~e:ri~te~ ~fI 5(;lUIl ~ il,(ium :!iiI!.l!fi!1 !iIi!UI~ m:;ii ferLgili!, deCl;iiieQe ~y ifilJaJllFa.le5!l:; (ii;i 1.fI~m~ ~ ,AU II'ITh0l ,S~IJ 'h'J aCQe:a:;IIDITOO'Fe psihl!:A; enTail' d0;Ca un~Dn I'rnlil am ,oo~rt MI, 00 ",or el~!rlm mll1ile :!3!1.11n~t~~ti. Ceeliii ce' YfelilU s!i:l !5i!}!.!n est'ei lCa 1I1I!IJ '~oobtJili:i ,pgnth mimic: rlifl ItIme! 5i :be ~~'!I IJiT!Ellt, ~SJi"!Il~ ;1 ,tGVI t,

Fiecafe: am ,are 0 persoIil8~tate" 0 ilfililili~ I Ulil :S\I,fle~. ID\epirlde Ide 1001 aaca ne ~ !asii! calcale !'rli (lLt:iI'P~I\~-

P:

:TO':wJ~ ~~El ,sa ,a~ i!i.,o-liII'~ $,1 :s~ 'Ill: ,dnrgeli eu ,ad9V~iTal :sa IacJ ~ PIBIlIIJI'IU &~, salya] vti;!l~4i, a ta ~ :81 capiilo~; ES'te foorl:e' !II~.(ir s~ dam :sJfa,lt!ri ~ indk~'ii ~.ar P!'31,Dli'C8I de fap't iI16 ,g!lfiga!f~" l,tdiFeref'lt d'e' i!.!!!l'm!Il., ~J le$~e ~s.a, lu~i'IfII 0 ~11Jla d!o I:Inill~. rar.~ ~rmaf;i

(

I

llill ·~e,C:.Uii} d Intm nofi c{l}j)ls~: Q·I\ai1.tJr~ IFI1JaI bl;fJl~ 'irri CiaIIil;:! ,I1B lptlmm baz:a~ '!llI~H:"jn,r;ata (Ii dtlrilll!a ·d!ili a Vfe8 'i}1Ij ,atlev~li;[i!t ee'V;8!~

1'. 'ill".

Reg)[Je!te

~., ',"'. j' eu ,~ ~i mUUe aite ;r,~1 ,aim HVLrt [pIaJte de 0 ~:illilitlle ICY !iI1uUIi ~e~. "[(!;aw' ae

, ',. ". ". intampkul din cii!!!;IZii! Ige'l~zieJ '!ill :61 :alcnO'I!.liM. l.{!l16, ilU'IV am ~f!!;!~ut, un ~i~t eu oC!i!!~

',., m-airmi ds!im1i: l~ f-oart.{ll SE!liI!"li i\iffl,p '~i e.tI ~ SpelliELTI'lJ s1li ~I !l) mG.rlilcie 'ffil1.tdl:t [!:;aJ' nu

~ '~o:d ~R oom ooiJ 'iGI!lJr'eBft'll €U'. La 17 am ,am il('tGli~JJut 5a ~II.IOI'az.. IDe a1.unci ,BI!J inQl1:'piut ttidEi'1e ~il ·eertlJrih~L Ii) i'i l!:lalii'l..a OOfiSUfI'IU!UJ d~ ~.'OOil:l~ ~~J ,a rtmas. f'Ail'lll lee ~!!I mi..i:~. Eu iMam '~i:nsu~.~ ·~,e ;atJ:jJ:o~a 1b:ij'Ji tj"jj ca~~t MI au 'tn;!iOO'!:. ,;;;:jim ·4 i:i-Op 1_.Am ~ll'al '~m 'tlrmr;;uf s~ flu; ~1~lttIti' de eif. am IlIpt.n ,sli nu s.uf~I\'~,

Fiailll~ la v.arSla d!!i .54· ,a.nl, eLi 'b~m ;afC/twflB 'FIil9!Ia f)tIi'l:Vl!J a-l :a;t:I]J:oa; lpoa: ea19a! eaa bli~. 1.\iM: rHlJ /

~ am reu~i~ .~i ta .p IQriitf:! de 1l'eiIVi. la un FniQ,fllent de II:lr1e., s-a ilillarnplat neoomGir€a cafe I'I'M:i adus '23

I~I $1;If>Elirirr~a ~i (:l!ilf'ijl e '!1~gm, Io.art;{I; IflfW1t D~ ,aC€l~~', $f<l't\Ji~$C 'IJJ~~~ 'fllllml€li'lil Ci@1'l2I ,a~ 0 ~sni¢;i!41 !!IB£llfrrlifia toore' 00 ,081 !IfrIea, sa ru,pi lrebti~e de la eea 'Iilai miC~ nolenta in. rnmill'e !GEl :5iii mJI a,~!Jnga ~iil~e am $lt'!$ 'ell. Cl1ia~ da;~: 6!.tnt aiiti, 'COOm ~ mi! ji'~l¥ie~ r9\!i gtij& de mine' $i ~u 6iJJvt m;!lif1l(h'~ 00 at

\leii~W!~ eel OLi I~ti'\:! 5tl\j!"i~ hnl' aduQE!i .I'Illang~lii;;lr·a ToideauiIlIa cl:1JIidl,rn.8J .8IFiIiJl l~ neGaZ ~j f;51 dur;e~

IC~1 g fIi CliIE;!lfi!!e~~ ~~!:tt~!~ V~rgiJ! la lMiC3Z s~..a;p;r-lm:l~, ~'nlF-!\IJ1 chip eu 'fD'tullali1ic De la inil'VtEil 'Aertbinre

C~OO 'il'a;~rurl ~lJIii11l: lilIIa~ fl'LlInQ .~ii ziig,azmi' Mrd Tmille

Var-8I!.J1m1L'$' prin. mitlui'lii:'!i' Iz:~sc, .ffi1JJl'Cil mai GaiGe!

IF~€f~ln~;e§l\a1 d~n'I.~1I.Ii1!1f1.ru IDe' Lal hlma pleeand IM~, 1Il,e;:aS'C in'tal'd~;ijj'i~ V€:r:stlli p~~ dlli!ls e;,'lj!l1~rnd

IC:ii"!rl dJ!lfl'i~~;;!, ma r:J;p\!f1iSl 'er Pt!il':rilU Si3 'r:rrf:ll1Ig

~'(J $1r~lUril ne~fa'f1i~e ~i'n~ 1i'rLf!~e ~Uh:'i!g

lDil~ '!,i',Fei sa '~lii 'Yii~ ee si!ilillE! inlrrliai m:ei! I CitJlillifUl!llubiU3'.

De: Ia veF5!J'Ji '!,lei ana.

cis

01 'fam:n i~ ilfQJ IP~91 de ,di@lf.dra.mar;8

U· !"!l ~n1.C€i. ,,~ut pr~mi_~~to~rl' IPlr~ de re,I'i'Ol,~ ;i,.,.~IJ'tJ..~re. "~ un~. OUiPJi~.d~ .. ~~itru.~s, d,a~ ~.~ ~n ~Sf~.J~~ -ref:ilc.~t. Nume~ e,:i11;;!!1lre' P~~Q.~I!iI!. IRdri!SQS~I.!iI nebl,me:jlle gl;l V!~rel, plUilCiili 'f\~r€! 5a.~il

a[il[jnt~ ~rtrttJll crnzand ;e~ '1;111 iIl!lI.II VM m ,~e' ,aOOfilll (.1JI' I1Q;li~W~1 ler; AJ.J IJ~II: iiil! t;XIrlcUbJllIIaJ

iflglRliape un an" ,dupo ~are' 5-!a1ll 'cti3atorlt.

'Imeirliari! d'U'~1 cadlDmJa a 'wnl t 00 1IJ!'Ii\a IPITf!1l1lloopm. 19~U rtlrh::i~J dar rtu ill dll.fat, fmllil piI;!Imllru ~ PekooelE!l .f!I slm~ 0 mcealBi in reliB,\iBl1Io[' ~ii bfimJihd ~ ar avea pe :altctnmlti3. TI ~e;IlFCi!}lil1 de iliec~~ d~U!J c&fld ~~o~lijl! ei Tnta.liii;i ,sa '~n~ ;~ca~~ lui [!!)epJ~~:ntl'U'-11 ai!.ih,ilCfJ~ea lei ~ 'ilP!~Pl!t ~ Q lovoasca ,Il:'i s;\jj·j a;dlf{lSie~j) 'i{,Q~Dfl: ur!l:€ ~tll"iin care !i dad~a d~ T~I@:s d IEiI 'ooiar ~Ij"le- pe dl1l~'I.i'a~

IHi3$'Y;p!O(l.afild b.~t611'& a de~i~ ~11p-.a~i,j,e--~.$'C~~ ~g]liild~"'~a ilTi ,~ant:i~ f~il[~ - ~a!fi!fi'~1i aUI oa~iJ!!lIU~.1i-o ,$i l-au SIJi}~~~ sa !flU SiJi matii,",~£!arrdi Iia ~I; tar ifI'aoo nu-] fi&C:IiJI~, nici de d~la a$.~ I'IU fI' '!,iW!I mai plllimi :acas~. ID';upi d!l"Ci!I '~ne1 ,Sjapl'81i1i18Ii'i1i VlQ're~ vine' '~' i~i celiel ierilar,e :jlemrt! 10.; 1f8ul 'ff~CtJI' poml~n~l!!!';J '~' ~~ ~"lmba.l, 'ir'! blfll;!,. P'enuu leA il!Iitiil coplf;!$i~ de dOrYl t'o~lhilllil, l'anu[1~~ ~a Sif~wl ~nlilor i~ ~ tl/11.mrce' 'iilrip~eI1M cu so~lli giSni!!lioo ca il1~F ... adeJdir ~S-:BI schim'bat ~8I!J poate VB

~ - - ,-""', I"''"l:-.II '" 'i'rIrmii-. ... ,. tea eo;:;!!:M:! .;;01:_. . IYI!OI

26

Pi. I.!IITIIlait e pgrioada '[l'UIlflil:!asfL Em 'F6.arle 'fgriei~ ~1 s-a g:a.;ntlj~ d daeti ar 0000 Tnd un @oj!ill ~ fII i'ii'!~n .-rn:ai 1n'\:.yit:61 af!MIon!e 'i'FfI 'tamllie :ijiil ~ 111 ~a ,!S('l\liiJiIb.Si 'tdt.al, dau- S<-a 'Hllielat, nM ell ros.: e!!~~ .. Ii;; WIliIM: ;i ai' ellBi]ea 'Cop'iH" lPe.trol1i21l~ Iearte r'flrki~ ,rru mal li}!itlJ~ de' s-e~llIl~ '~!1)a~e 'mtir;iliIv.lila P~ril~!iJjllil,.

-Chettuiel~le EhiiiJI m ajOr:-a I, ~i ,a trebylt !$iiC-1i g~5e.Eii5~ UI'I lOt, d'e mlli n cal d'el;lflwece '!:lO-~1),!1 ei f'l'!.i ,aw~ un 100 de IM!JJrIlma s~biL S..-a i21fI@~Jifit tal 0 firlifBl!i, de' panil1e@ltie. dar alil€'B, pr'Oglmml!.!I1 (O§r.1.Ii1ll '~jjO-~F:C~t :~ij f!~ m~il plitea raee,·r~~a '~b~irif!'Or·gO.~pwilre§t!j. VtiO~~ i.i '~re~ ::;lo~i~ ~~ Inbil miii ~f9!l ta s'ElrvicitJ oo'b pretex.illli' di, nu lIf'j·ai' are 1Ql1'iJ!l de copii a;Bi (:1Jn1 ar tJr-ebuL

iL;!l fim1;§, tal iCl;Ii~ illlai luera @ilau i8l11gaJi0.1J ;a;pn:l!ap!l!' 'l'\i\JfI1~1 M:rb;;r~La 'llllIiAlpllIl.'~ fiG gflbs. repro~~~. '~1!;!!!1~ I!.!r~t'e ~iJ bii[ilt :eH.,.;a '(;!!l:;1YfflY(!;!J't !1TI-JU!t-e a~~e'nl~~ IBi !!ieii,l'i~IY deQl.'3lf€ice iii er,a ,rt!~I(ll!e :iji!! WJl~ eu 'iialil~w.

'C:oo~lIeetea '1TIi1J 11"!;'l1 Wgal. de .i1;I!i;lali1ili!li 1a'~!!!ini,a;I!l!i', dar iLJiJ'tdi :ay V~'ll;it. iCa 111,1 SY' 1frIa-1 ~~iili!~ilII la ~err'Yr~11,l.I! maT mull limp au 'Irilmi5 prin!i~ij:!' m~B! l!.ffll meooj '~!ll! ~.e pr~inre r;f!1 se--mcilll p~nlfu a! ~ se nrrrdTI~1 fl1Si~11 bSifiElor '~I ~!J{Iflll.(lIal ~I $Q:~~ ~1if1i$[~~ ~ar i~; T'hall!!ft9 au '!.!'l"IlJt ~ ;aYd~ niii:l!~hi'lr:1

nep:r-e~~ri~ 1!ilI :5!ervldiiJ. S-il PJ'~ei1t~t ICC!'!!tOFif! ~fifl!~I~ I'a rl:flfli!a. ,-A, fo:5l~ ,[;l(illulli! ~-I denufjf~e II iii! ~ .

27

Ort!iiHl€lE~ de' pol~tie' ~i :s~ 'eli!' mai, g€l!11ldeas~ lEI! ~"Eii~[rea ,h;;l~I!Ji de'mu:ncEW.

Pelrmelai;8, rarnas Illdkrerellti3! la 's!IlIgesli8J Ie'I'iIOf', s-a In!Ocrs ;flmsa ctJ spem!lt81 oa ,poate! so:ruJ iS~ 'i,!',!;jl oort~ 1m!;!] '~mD:S; lOY iEI~1 d'i\1!~, ~, i'iartuJ,,'~t lal servldu" Di!i!U' ,aJ ~t ,!m:!1i.! ,r:!l!!~ P~lrortElJa ~~ ~,ffiUfli8!t Tin P:.lIIImGI !ilIloOiJ'll!l!lui. CopUi :§IJ.II a:eSctlt mall'ii, dar nu eu mama lor. ,ei IC!J ,oJJr1iaa. liar '~nTi~ VEln~a ~i'ii\U :!;l!-I d\ldi ;aci;ll!;i:l!i l:a p~iI"iffil~l. 00 I~liiirni 'iCii 'O~II 0 J1U!)aiLII pei b~Ji!~ ~·i ~a!;!3 i;l~1 l~l1iii::;eal C!J ea erau '[oone .spelli!J~i 'deoarere nu era seaFf ~I nu fm ceart~ ,~i Mtaie inllre, ~a!fi!1'~~ IDr"

ID~ apr,o;.;im:a.i;v ,!,Ill! an iSi jY!iliilla~e ,E!! fqs~ ,cnemiift@ ~!!i 'firnilHl ~ r,.!iiU I4impl!l!13 56 se irItoa.f~ fa 'S€ifYbclu. s~ruif!d).o eii I'!IU ,~i!l!i 0 r~~!fBi~lil ~a :sI2l1nc.fu!ld~, h1 c.a~. ~fi1 ~al;l PLISO ,Sil1~l!rtI coodttie. dlaca 'IJ~ '!i!!C~pt:a fi~a;.fi:gaj~re;l; 5!~, !If!~ !iIlIEIi, lip-Se6!iitta :MI_i':6 !SS! ,EliiIUJl'te, de~:i1!ireCe comerlZile stint roarii,{j, Ilfli!!lnil ~ a UI ru3'itdh~ rlil Of:imilm~ sBmiL

F~l't~ :l:)i.I-:(iI,j~~ti: dt9' i!!fFU"lfi!~1 ~ ~:aiii!S~' a~datilii ~~I fnl:ror~, ,a~~, E$~e ~iJrprif!:s:I1 'diij, indjferel!r~a .so~JJlui, Ai Ch.II[\M 1/'fI1JU p8:n~, ee IP'etroneLa 8 obcsellV,at 'ea sOPJl1 ei II1U :!3\i\B\8: grij3 del co;pji ,a~ !CU!T1 ~~rF\i$~~'. CQi1d '~ll~cr.a inl i\.!.lra dEli 1i1~&:!bl' ,f,;il ~~' pii;l~1 iirm;P'UJ IPiMI bsruri ~i !i;i,.Il ~Elline~.

. .. er.l!rul a,,~j salva, wnh:::i'!I a :ani8Ji~l [name. mlllt srtua~ra !f!.i a :~Iil!I!1IS 1\:31 ideelill c8i d'00lF lucft~umd !~Ji eI (

28 f.a, !;!!~1I§'1 mrm~ tCl;,I,~ :!;i9 1j'~ ~-oJV"a: (imlilema i~:tCie,,*i;!la. ESl~ d~ flu 0 !MIai b~~Ela ,f\1"D-1 iifI~i

JUtilma. [iiJ~ei cD,p~laW\iii'

A'lIllI1!:i oaoo tow) este atM de mere, lar !Eli :slIIllld' ,atlM de mid, oond iIDbJl eete '!]I

;::::~:t' ~~ [:;!::i:~~:;~~:= :=~~~.~~';:r!::l=~~'O:'~~ ::~:~u

s,~r~ m~lIefi.al~ '~1IB ~li~" d~t ,ae~~t I~[IU fUJ-! ~pi~dic.a ,~~ !~_TIflP! el ~ aJY~~ ~a ~ifllIY-TI Mrl) il:de l')Ial1!JJI'k8:m~e IOri se 'Uri8f1Sfo:ni'milll in IlowlJJii ',iiol'en~:e cafe une!J.IrU lasa~ ssmae,

Taj'~I; :singll.il~u' 'Ef1trntfn~.'tflr ,al Iaml[I!llI, a'ilfj~, un s~f'il1i::11;I st:alb5l ClI un t!!J.Jg~~, ,cormsisi01!b1, dar ~1iY Intr~Yn ,iMiiIiu nlji oa'le9ia~ ii GlbII un oo.~cte~· .[lllBl i(JiTe~!. ~e 'il!iltoroeBi .flJCBB'fl de:ii~i1iIlili loa Q~e roafl'Wil ~l2il M.ai~ Gab:r1l3Jiii:i, are:daJi Ilil atlihJdln€la OO\IJ[Ul 11 r.lQ;p':ro~, mer'€tlJl d uFf!W la '~~mi!l'l ,~ 'e~ ~i1KlaI,e~ ei ~YIiQe la 51al1it, Q d€pa~~e" rtu mai [re~!i!li!. Ell se ~p.iitH UI'J~rl cu ',,"O!llOO JjJIf.a,.m §J rnjlJril. lo!itliurt l~i' ~mllnm$t€J; ~i ,3et1m vmb!l!lh~, Cfli 1 III\!! adr,g~ 111l1~FfU1ii: ;Odac:£ll, rtJ!l.iI4ll e.(n~vill'l1" g~~~~j' attuJ m~i t)unr,

~I s-au atea~ dil!1l ImOIJ scene 001 '!I,iote.fl~· m la-Ia ,aJ[lelor dol oGh~iJfi 'fnlci :;iJ negliii ai: co;~leil, ell 1!l'1~$UI ~f1;!rtnl;li'a~ ~i 'l'rYft~a lr~~~ir.ail;@ ~, ~>1,iiut Ip(,I~i\e~ I~i, curajlJl :s~, '~ri9~: 7a'tilil, d~ oS! Ti 'raei

. ~aU:71 IE ma~~ meal", :S'lri~al!lllil ilIIispeliat al feti~ei 1;"'8 'illdl.Elo~al pe tatal 'llio'lernl ~i I~ tflDLct sa 3 0 ii\Ei'f'bi.JJ'i~; p~~:l;;;ii"if!l, ~ffii8r;a '~f~~ fl;l(io-:;; .~, ,a.fi'i~f1irv~'i'itl-()!, ,p~ [!'fii,aif.'i'2l, QUI ffi~~i'~~a!.

Th!JJUm'iI ~mei cDp,'ili liii.

A'turn::V. ct!ioo totu'l estel· atilt de· D:nne; ~8IF ei 'sll.ulll !!Ila~; de mTCi. cane! l:aw~ este >0

_ _~~=:;:!: :: :; :~:~ui'~::~~1 :'::: ~~,~'~~=~!~:::~_~~~!~~: '~::

iS~aFe mi'l~:er:ra~ fQB;r1e DlJlilIa. daF apesi, lucru nu-l imp[ook.~ pe piiifjJJrn~li elsll, ajunQ;~ IIi!} eerturl 'oore d'-E!I iI'i'EltiYi'lfi~r,a'te (lin :S~ lii'~.i'iSt~r'(li'!~U [fj ~Illirl y,!@I'ei'il'E!l ~-FS l!.Jijjit;iO~! 1:I~i.j :st;!!ifiijjilli;;.

Tatal. siliilgurul ]lltFeV.I)8,IDF ~n familtei. 8'Rfea !J.II11I sefilictul stabll iCIII un DIJ:Qe1i cal!llsJsl.ei:ll~ ,ljarCit~ti.v in'!)r-,'j.m a1'!'l'UraJ: ooi~gii!J iii C:Y un ,c~~,~C1~~ 'fTI~ dii'efiit, ~ 1n.'tOfc.ti3 a~$~ de~eoil'l ta ~ fOOr1l:e i~r:zii, Mlamal Gabriiileii, arnl;lati dg ;a'lirudil1llB.a ~Iui iii Mp~~a rnereu d ILFJTI'll'hl la r~mei ~i e6 II'jDd!;iIiOOI ie'1 ,iJjunge !leI s~~l'§il. 0' dlep~.~~'lie" In UllIl'Iifli :re~i!5'ta, lBi ,:lie, :ap~m ;iJ.neGrl C!iJ 'i!tlrbe IIJ'rlRa $I !'iliJ:utli. lovJ~UI't l~~ ~:f.fiifll~a~I'" ,~ ;ai:ll!JfIl'I vmbele e£ii ~ l@j, adil\ai!ia iMaii'ili~[: UdacA. i'!i1iJ=itl OOi'iMIi!le', g~ge~te·li i:1lttll mai ~!JJrrnr,

Aiea sralLl i7teat dlf! rJOI!JI SOe;i1E!i (lilJ vidletil~a' If!! ra~a aceto:r digl ochl~11 mic!1 §T t!eg~:I a~ OC!lpltJe • , Cu gllasul iJ'emurat ii 'oontm: iIrlaspin.::lJi: ~ a!vut ptl!1:er,ea ~i {]!JI';B~iJl sil stliige: lI'Jarta; die ee 'ii r-aoi L '''';;'ilf? ~ RlI""'iiTiIC- .... - ""15. ,~,ttig,io.'I' 'j.ri!i!:'n.:;-, ' I Siil ~"'Iil\cii 1-:- 'in;;i" i""=~' -- !".,"j!:l,j lIi,.,j·- nt :- F. ~_''''I tf.--.,--, -I' ,-.;;.

, 'n~ il'! _. !!; ,.£.! .!it 1,~~e!1!!. , 'i;I' - . ,It! btl V '"'II .... ~ "'i, ~ ""' _~ . iii );.!U ""~I pe _oE'!'!i!:!.! V!!e. _~. _ q .(iCU" $;;;1

30 mffi!lilI!!l~:Q: pA~si!1la eamara 'roarii.'fi: fiJrilfiS §il ;ameri~fi~~l'It1t.O p~ mama eu 1mI0ar:'te~1,.

.. ~

@iabrJel.;!!, rQailil'ei afEl~t~; da' tot Q;e; Si9 n'i'triJi!"il)~ Til ~i1I1l~i~. e! flU mi!!!~ Pllooa. r~!!:;fI' {'$LtA ~Icll~ ~~a. MerelJ.ll '8€' g,§uliIeea la aeea !amel'!lint\~ue:' speriB!'ti se trtbreba: '''oor~ data nu ;a~ 'r~ s~:at eu s-ar iii fn.t:lm~la.t a,c~a In~~aIl!IQ', sau a fo$,t dooil' ,0 ~oi'fr~, jlOSI1~, ttill::.tJn mornaFft'tl!lbul'G?"

'iSlilbi'iie!a i! ~scut, ~H1!! inteffhei~~ rpqtipna '~am:i!~, (I; f'amWe, model CiJ (I; Qe~~j!)'i~8 ,a!1f.!OFllte, f! cu UII'I S(il J1fI[nllniiiil'; dall' asta I1'bII0 ~jl)'~ sa"§l gatl€:'aSCa :1ii3pldn~I1Ji,]!]: de 'I::IE! P,l"OOeillalli q~ l~fl~i ,~iJ ~-aifQ ifItil ~!ili g1!'f!Q§i.!Y ~, Ii fat: .raM, ~~i',e; ~i niJ (:iJ!Iifi!~~ltla~ 0 ·~Ua ~(jiIVaffi a 'j:lirobtemgJo'f1! O'~te Iillial sunt oopji all au .astfe! d~ Intreb~ri In sufil€!l? Acum iiiliFe iliiiJlz:ec1 ~i lase: de anl, 1Jr6J b~ie~~j:, un ,Iii~!: ~fEi '0 res;~~~. P~rirv~iI' m tot se lma~ '~~If~ dar nu ~~ iiff!ii!!II'Ov~~c iJ~nl!i'1.!l c!J au a;junEi, r~1 (II 'riirsblllllialnltdn ~I :s~u: mal llfi~~it Sa· s-traduies.e :sil. ~e'p€iJ:e gFe~e~l~e f~elJr,~. ell ,splfllranta ei Gi!tJ~lela Iii va le~tB ci1!FitMI!. AciJm ed :EiiS f\ev,~n~5~--;, IOre~li'uJy·le lrte\poti1~r, 'roafle fiIllJua a~arv~ie.

sabll'liela estJe tfErirrji~a :~~ mut~lJrmta de famil[al rei. niirr Oli ()Ie' cat'e' clfi :s!1I'!e. iJX!5iti;iilila~ea nu <e<..ziW sa daa un :Ei~a~, 'tlllVi'\';IF '~1'f'Iilll'Or; :s.i!Ii nu ln1!pltC'1I diMe! S2i1J l'idkect oo~h Iii!! ,a~' de ~olelrl~", v,(Jf' 'n l1il:ircatllje tFBymele ee sa prociWlc 'in'tamiiie.

, j

P:IMI,

~1

)

R8hl~i~, dl61 r3~!lavi\~ 'mn.tfl8 IpaJ~mn :§'i an 9 aji lilt:

Zl de zi ne TntalIJ1li]'f1, Chi fi:la~h!l de scl<!ivle 'l'nlre ~:iJ;OI!il ~i a~at \/.0] m3ah'1 T5toni8J IIJJlei ~p'.riebel1'Q c~re :al ilJcr,a~ Iilra ~i1e ala' ml!l!nea: la un [pi!Mf'CIn SbFil~n, :Ea 'r~e, pij!jiW dlri!~f-iJ' ............................ 'rammll ,i:l!I !5 pi!]ll':Soaim!2l. nlorJir ga, (ICI!! 00 c.a~U:!}.~) !jiI mama ,ill (~ 0' !)l'2!lillsBGl rnllmJ'll,dhl.llp::lA

,24, de a nl de ilI'I!JFlDaji ;8Id:u:m~a~ V€lnit 1I!l.Ill!l1arr rn GaS!E!, E.J.'a llJlIan'ipulEmta tntf~i..m eflo-g[9S" ~I O!;! 'r~lOe~ ,aF~ s~ 'C~i\e :$~!!.i '~h ';;~aIJa' ~€l[jjJ~ I~, ma{?iffila ~i~f!!~r.-u:i ii li'ltU,iif1iCaiii! de I'~ ~r,a '7 p€ilf\~ ,21)-2-~, R'!i";1i~ Ib:ii!il~ di2! t2 Or€li pi:l1 zl .. ai i(;li2i' aVililJ1'i:i1j a--Yil1!~'?

N~~ I!,I:itW: ~!l!I~rhil e~~ mi~f; ~~Uiha de !w!i;l!ii!!~: t:03!tte 'g~le. !Ii!i!~ aitilloi!dif!!;!'~ ~y'lyll I~g~ milliit ~2 dnn"t: u miliTI:~-e;" rppete, nl1j"lratlJri!, sa ma'f ptallg'e'-a .ca I'i!IIJ!I :~i---a: lm:H~p.~il"!lil d~klrill!lli ,~ 1i mai, laa {~i!ii Sf:j'lanU' sau In ,gell ifnai lra~' CfiJZ 'iii eerea M se C-tilce 00 el,

CiBm ~sta IGiI'a u-afu:lnrmnlu'l lal carlll era .stl~u..!ld 1P'!i'!B:tti'na mea ~j' I'I!I.:I ctot'ld cA aeesl lueru ~J'lii1'l IltiJJI'!,sl de t!358 '~uJltljara Sa-iJ d8!~ a~ u.m!!1ii SBU nu CI f'aCl!'I!ale. Peliii~ ea a d:.B.ufI;at a ces I: i:uCrtl, 1Pf! Fttiln!l ~ If'i\.ll r~l,Ise mali mtllt. da 7' tl~sa. trel:i!.!la ~a~1 il'nI!t,a~Jn~ ri!!W!m~~ dar' iri ,aca~ I!'i'!m nu ;al mal , rezista t

3iJ

Am '~~, ',d~ZY~~~il,.~r:Q9ra, - In,UI. ~~al, Z]I,e, Qbri,~UIIBda d~~~J1. ~~'_,al~BimI. - lIQ_~_ iifI. ~ __ p,e_n.' "Ibamld. am.; ~ la~u, uncle mu execut ,~II E1cU peaeaf:t88. Am spus Obl~n1JltEl! lpenn ea powstlreaJ mea

'~!!:i jj'!~yrnfl la 'tIl z tare' f!ilI Ineli,llda. alli;i aC'livI~~ iCUm ,~r ft, !E!i~ rea 1;<1 bl.sEtjt~. Ii!!!' ~yb, liIi! 'iimai, V,!Ji'bitOB:f€! inl~noare sau zile ]nl care 1J!Ivem (n:starr~8i de j!Jde-ca~a,

E, era Ii '[m~ d~u ,Sifi~m~' panlrul d aulEll 'g;oorna. ,ars~a ins~iil1In"l'lEll !O'rn -i:iI~ d~~I~p~ari11. Ma~ IC,ru@ rna t~1te zgCIliO'tu'J ,m~tel!lJt ,~il :Ell I!iJlCal,eIQ~' tC;lire se d!e'S:!:f10Ci1 PEl! [,lirid [Iill! meCSfe '!I:'amerra ~! S;B~a 1 '[Q'1'fIii3 • C!~ea Iia iFbce~l!.IIl actaS!i:eIZSO'~ ~!i.lIiQIl'iJ'llce nl'l;lil '~~CBallJl '$:1' (r.Qsar iCi(iUl'IIl m-iiiU de~emlit tammaH~, eJ<::mt cal !i'i cum a~' f&Qe P.8irt:e iJi'n Vtfa~a ,mea, O~.at8i cu desooilfeo.rea ,aIJeSU ,~,vo.alel 'ihc.epe ~~sr,armlill!.if'Qei ii'!Iol' ,~II'Ei1 d-a' delefj~Le'_ 'Ii'(!ala "stele de 1';;:[1 !t.anH!lt.a 16 '(p~ef;lth.!'EI') Ci!JDoall'i dln p8illUIilli :siJJL:eapta r.a;ndul la eaie' eere esle aia-f de. -m~ea il!1lclit filill!JiiBi 0, peusoBi'k8 are h~~ :sa-tl fa~ ig:iel1iai de d1mii'rJaa~6_ Fi'fegalim ~~r-e1e, 9i In~l gtilihlim ~t pl!;i!~fl'iiI de 'i'"EIpi£ld~ :;J~ te ODI1JS1Jmam pell!l~1'l\J1 ,lEi !HYe'.a1 iIlm,p s~ i[l1iJlr,a'tii_m ~i sa ae.~~sirm i!lam~ra P~I'iIil!i la ape!!! iilIsm 'irI!5;~rn;nEfld 'Ora 7.

,$lL!Ilila ,apellul, Camera es'tfl! pu:li8la 11l!J oc!. to:l!itB! IUfI!leBi se 'II1Gol'imiJeatii 1m a~, fel ir'lta-f :sa '~m ~ 1J9~~ de l!"ium~raL SEll a;lJdl ~A:'ioarEl'E!i, ~fii![ji'~1 m~j-o-ra de '~i SE!I ,raj)o~~~ dE!! Jf'e~on:s;atHla 'oarn~ll',el ,33

ef~ClIivU!i nCl::iill'u de femei :~i la !IJ'3~lt®tullprtlbt:eii!le~ !liI!JI! ,!;lllnt DIl.BrIJiUl'8J lif!a~ !jj ie~~. u~!:a se hilctlKf.e ~ar f1ioll\ooplf,~fiIllU§~llL DQI NI@!IlIrli, :il' Itmb!J.ilfi &~ l~imiilllllll!i:lrii1l ffi;Gololl'1ia~.!} ,p~I'1!~1 suil:.i!L ~Q~(rna apl)lfJ.!IlU1 (ora 8), gar IlDi caf'e !l!IIi!11 de ,Came ne i[:!SCioll1ttem Tnl baie ~l a~!i!l!i!!:Iem c~te 0 '!l!~Ta' SWll{j W ~rroohlr.e {ilijJJU~~ ea In ,earul if!i {;al'j,l' m~J{ji-a Nl'lllll1lilll la vlZ"€!li!Ii s;l!i flm ~ 'fClIflff!i3~iii.

!SllJn& gQe.m:a. A ItI§.U, '~J4ie'li!,!Ill ~i !i1iol $'i.! i'!~m ~bere d ~O~]'I'i1 !Oe vr.e:m, d':!!!~ tCe ~~ fac;.em,'? Eu iimll !'!Irr:a.n~ez, pamui dtJ1l nau penool eulesre, :a100a rn-am Ire~l.; dar!" fill' am il'illlOOuo ~I ilFetnrie :sli rna ,a~ez: flIi~ i'j~f!J 'i"ft! pat ~a~~ IYG~i.JI1] ~!iii:l: !OSlte '~~l~ji!)l dlil'f! ~i'ii'i~~. 0 ~arle [jli"i nO~ iif'!:eil ~~rv!iIYt! ~I:e 0 eafea, alrele T:~i' PI"'eIJ~lt€5C, c{j!te: un ceai pentru il'lllJeul d::~lJn, lIielemDIlIlJ! esle pe pm;r,-mnlllld)e l~irr de !~, ~~~tep-~p1a ~i ap~a;pel illI2t~, ,zilla! 00It :jNr.'i! ,a~~~r~fiI'iI, liiLI ~g~[lttlJ1 'i~ S~EH'~~,a ,~ pD~r~ ,8ili2lm, C€V,8! care s'8i lIle ifa,variz_ele' pe nel, derirnu!ii.

SCl! audn :zjVQIUI ~ ~a SIB' desiLihio!2. Sunti'J"Ftl i8n.ul9~i:e' ~, b1iiilrilB ,silllltdilfllii En l:1J.lI~ 1<1 ag.r, le~inil a.$.aJ'H 't~'-a'be ~l JiesRliimnl >EL-e'rtiil! O!J'ra~; ~ reoe- CB!Fe lli1! '1'illl ntIirr.r~te '~eja rile !Ilioose~le. SW!rm~em 'si~bli)ll! Imuiiiliu ~~ sim,[a~1l 2iSlNlI P@I pr1U\p:r[.a piiJh!L [)'Ol,lal ILUrtl Q;i} pli~barQ in ooJ1eQ 'CQIilt;ji IflU €I$1€1i m~i, mare de :2.(l m~I~. ,I~d~ ,ae 7,·8, meb1 '~; g~'OOJ 5!.!tri~fiIi. iiJbOGibe, Ifl~ ,~kilr ,pi~relifl', §o'i VJ'em :~~

l SlWim Jo:s. p~ mliljJl]! ,rn~ dar Dcf;j~ I~r' Ii) col~g~ 'h:liIi SJrufl"4;l~ ,illii oc_hl!l IiOfJtl. l'il1ir iillJ1 TmlliJ.l(p!"k:: :sll1lQiUiiIi din 3~ mQUrV m'i 5';: ml~!ili!pl~ ~ata., C!ifDe-ra, IIIImlde '!lll~1!.I! ~!Te ~e:r.!liTi!lIifile :;i!~penle 1;;'\1 ci)loone' din tablli,

~lijmifl3' narur,alli nu prea I~Sitrunde' decat pe IfFJ!E1TgiJli iar Ilooilllle'le' imi d3Slfu9 'lo!edell"e8l. Ani, oe:ml 1$!1i Mli, S'ei ,$~:~ acat;le' ~bl:oa'l'!e d3n 9~!iiif1ll iE 11'11 $i-a! 1~H'OR'Ij$ ~l sa va, re~JO~ii!!. da~ Carlen., IPIEmb.a~~ a. '(Jrl~ld~ I'i1Ir~J ~!I.:I ~tllJ dae! ~m 51tai ifii 0IIt!i P~Ii1I~lUi el 'IllU ,alll1 'f.a2Imt ~r SlJIflit-ei't.l !ifl", I'lIOLl 'in camer.Bi il\iel1~lUle ]'FI ~at!J1 e~ gMIn.du~llIJa-te '0 '!J!:aJpare. IIJ 00 lii 54'lU c!J'laat, m~ele cio!llla ooriu $~i'~i1, ial~el~ ~ei YffJi!ai"Ei~C: ~n, ~l. al~~ ''iii !ri~i 'r,~ ~,'l& 0 ear,'e.a, ~O~, '~p~niil ~ :itiE;1 >iD~9~r~tzr. d~~wl ilfo€j! muU: CllI ~i~lJ!aJ [p;en1iru 0011ftl ;a{li):Sl mll;!icil~ slngurul rl~fug'li.!I ~1LIl dJ&U;a~ ~ lrnmas c~reaiJ!iI ~i '~'~arr,Bl, !ar (liB: iN.Jm:f!\ t5~ 'FlJ.m~azfj ermomr:Jill de m\l~~. '!JBlBB.;F !ii!!t:l J~c !aoe8t tU'!J1'iIJ i!JU '~l~ cJ ~imt t~-[rnJ ,~aiJi1Ieazi!i, ~I nil:! ,sirlil~ 'roaiU! f;~Y C~Ii90~al~,

8e ,!lui:le zammll ;1' iar 5'EIi d'ooetJi!1e u~a.a ~eilit ,evttren'tal, Q:rera illli limb.BJ]!lJ~ interior !Ii ca'l'BVi:I ctiifii nol SiJilt ~eoo$~ ,pei1~' olli!l!!!~ l:§i! iil:~~an~!;i!e~ ~ C@FiI ~ ~eflil. A 'tre{<y~ lumii!I:~Ue g~ :ti ~i e IbJi'iIe piifTItm !1IO~ c:li :S~ i!iIpri@,pl~' mal C~f,jJdI '~IilIl'COrli}spoli1ld!2rt1!a, lar liIIol, ~\11LtD' aJ$I:'ilpt~lm V~$I\j, 'tl!l1l d!l1l, ac.ag~ sallM de 'or1!Jnde ,8!F n. Se aude II] ¥Cloe id e ibArn!t!lt pe' noll, s~al'Jil toate !C!IlI !IlI1fe!JhiJe IQi1.i'liil:e" ill y,el1i~ l~~~ '~i ~b~p~~m ~, v.~rn ~C~ iliIe ,aU'rga ~I ps' 1ii!~1t. Oil, SlWf!'t ~Ile!! C[;iWile!iai ~~~r~1 scrisori, oatil faS'~, s!ri'g;illu; (h:]u~: r'Goo. I!!i~ !lI1!JI am serisoaea :~~ i!iI'I~1 'ifrti:rtsM:z:. 0 'fa,~1 r~r cU~~te' Si:~'IS~ffla ~j ln~opl'l! sa plangs', pl.i3tnge din ce' [n eel! lmall:are ~ali eLI! IIlI(J1 ~[jl:l oe s~.,'j spun, ~mi SPI.iYIilI'e c;a !fI, ,piiliflrt

~Cll'~na' de, leJ J,!'Ila;frli~' ~1 .de un at'! de l!j€lflld ~ 10M afe~~~, [rt~n:: ~~ ~lflesG ,ei!!! ea ~ <6~.~ ~

cons6lez i:aJr' p!lll, Iil1iQIil1I~fIi~, nu mai' pla:l1fI)8I" dli:1T ~!IlIp;!i, Q J~fifllIi,tate, d'{j, ,ora ,I) wd Rar oUine! s{;if~~)\!11la ~I 35,

Oilll1l!~ilrr~le1~s, p~Tlg~nd.

E d!lfp';i ... 8IFfIlla.z~ ~i tn carnefilll ,j;1j ~lni$tEii. tooffi, r,nale: liriI!;{Ircl1im :sllli d~rna~lm rQ~l Pi!m1~1 ea illimplJ] .e~ I.n;!'a~ mill fePOO~, IDej~ Mil iQf,g ~1 !5~fi,tem ~©~te 'ttem' ~I ,ac~i¥e, Tl!lce,P pf'egiMln!e pert~1lILi Hpeh.!!! de; !S@:3lrti~ as~ liindla am '1:9 ~~.S11j! r:@!I!li~l3 cu ,aJ'arnj~~,~ IPilFIbJlll'iil'or:, ~~rtsi'rna .~II iEu:lt1~ifiJ.a earneret.

APii1ul SlIn~ .i5t 'rfi1![J'jOIc1l dlf! 1!l.J~il:1Il '1fI'(l floaPt8llil'iltrn P!l!l ~ft.d ilal iIi~arg ~m!Srt:al, '~ml limi.n_c' c~ ,::il~IiiI~ de ~!:Intoo WI nI;;iBlp~e~ ICe 'IlOOg~~ de I~ Cl!fi'.! :2:2 p!§i(l':j 1!i!l2 (pat!lli: ore), ~i Il1ifl~ dim~n~1.l:I !:H: 16, ialta '[atlii, .Aeum 1I!i!J4!fli m~i p.IlIf.0 :r!u..J ~ 'r~c pt~f100QlllIe P@fLW ti!! mf SiB' daiJJI, ,:;111ll! ,c~~tig (3....i!1· zll€i, pe' IYiiii~) cara-;mJ pori-lid bin!i;l' ~l""il1Ii a~rg.pii libefaFEl':t.I_ P~fi'iI~ i~ Ora, rfl~etl~ plan;~-yM .eml ~im;p $~ rnai beau (!; ,carei'! OOi8iF sa 'IIa'l:llli '0 'e~istlJne~ sau ua 'mm la teJlevFz-'GIf. A~ ea, dupa ,ceo servese mat-Sa {E,i;II sea~ cu r'a~eh:.' !inti .ac:;'!!!L 'imJ pat Tn1f:-'O PQli~le, ~l ,dE!! ,~~ calMloda ~!)Im!ro ;~ \!I~~, la 't'eleiflzor. E:1il~e 2'11.00, iar eu ,o.~~l;J.Ir d~n tp;a~; ~ In:J.IBi 1Pf'~i~SQ, pell't!'ll.!l. plall'liJJrI til sensul 001 rna '!rnhra.c dr,m~ttJi de· g[~ ,~~ mal ifl\Jl'rfi@z e ,~gafa.

S9i ,a;udii;i' ~oam~_ S,;,a ;j:i;at s~Ii"i~!9a. d9::ClI, !e mal 22 ~ot'i, ,aJe;eIa~I' U:iiifi' !lIQ s lEn !;Ifl' ~ ma;] 0 i2j, 't~le~I;Ir:tiI" pii~ ifii~d pe 1001. (fa. ,a~~ e 'reg~~.IlI1el'li~ul. 'In 'camera 00 a~iJe rEs;plra\iH! f'{!1t€tor ~i !IiIlal

~,~m.lJn!srm.~jtu'll.~ Il.Ullifa dl~~rn, ~~' I~.u.itmll ~.nC{l~ mM.CIUI d'el Pt . .a.TlkU'l ~P'.l1, ... ~.' ), plifii1lb-linCitl..:ma, Pm-IIl1l.·

,36 t:ilHiii!era rxI.Y ma ,a~eZ: pe !!;lIanCiil!~~ '~~ rna ii.~YC ~e 'setis a~a I~ 'retl,ele' male :sa!.! ~!u:l !1ii-e'UI

..

~

I

R,ep~Jii~I;in1~i ~~~e<!~ s,...~IJ, [!!!Ii"~~t '1'(J~1iiI.e ij'J'el'"$$~F ,~~ (I~\il .. tin i4!m infiijnTii;l~ este un 001 'Iin._erl~ ~1 l11J1 ~ediEnil~t a~I'fi'~.le ~~~;mia1.'fil' de_lFtlnda~la ,Pro WOMENI Jn eadl"1ll~ PenlleFl'Clalll!lil,!!1 00 ~.BQlm d>e' Ma:(!lIDSJ £1:9t!rar*~ la~;

i.ll1I1iafflla~n de:i;pre, hi~mp.iilie!il :5!e'J:IIlI!i!iI~1I ,!lien~n.!I de"~Il1YI1:e'i', IFlaciirn ~E!,'~YIIJl~, 91 1ifl!$!!i1ie OOIJ'j" ,!,llIIlJ!a 'ferin!9i1 ~ ~iJfI 'p;e,n~i:e!n!iil\~u". ,lj1Ja. de: ll~:}i. '9 i/ll!Briie 2illi(!lf"

,2007'

.. A.rn rnilS!~t ~ ~3CU~! penfHI c~ ~n ,s$J~t~ liec.lNef ex.perienl~' e~;~Js 0 i~rorie.- ~m IlflvS<Ia:];' i5~',~oord-am CI' a doira' ~n!,~'pentm 'c:~ oriCe om Q m!ID'r.~; am .fnii:S~;!;!~ m rra.iuder;;am, ~lru' C8 IOd:IiMil'~/UfJ~j ~oo.ro I~~nulii ,8',11111' .s~nJ'\!lI1izaV $f if!;X:cI~}.' 00 &D.tI~raJa. CO!

E~~ ~Miet::tHllJ.t

:S~j'~ Ill. c. iEltr. t!:'llllil.!l. ,1i'IiJi'. 2il11 ,U", C'Orp, C. ~ ~. 11·~i. rQ(ilO~:7. '~~~.1f~; ID2::1i~~O,"8~ 1;08.'1,11 2l6ill,.1:!4, !i:!mC4J!!ri!!!WO:I'!I'ICI!W,lO~ 'IoIA'II!W_lnQIMC2i1L1lli~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful