You are on page 1of 2

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬


‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫וּתנוּ כָּבוֹד לַתּו ָֹרה"‬


‫" ִשׂישׂוּ וְ ִשׂ ְמחוּ ְבּ ִשׂ ְמחַ ת תּוֹ ָרה‪ְ ,‬‬
‫בכל הרגלים מצווים אנו לשמוח‪ ,‬אך בשמיני עצרת יש סיבה כפולה לשמחה‪ ,‬גם כי‬
‫ר' יוסף חיים ילוז‬
‫מדובר באחד מן הרגלים‪ ,‬ובעיקר כי שמו השני של יום זה הוא "יום שמחת תורה"‪.‬‬ ‫מחכמי טבריה בדור הקודם‪ .‬נולד בכ"ב ניסן תר"מ )‪(1880‬‬
‫ויש להבין כי מדובר כאן על מהות היום‪ .‬עם ישראל שמח בקבלת התורה‪ ,‬ושמח‬ ‫לאביו ר' אליהו ילוז )ראב"ד טבריה ובעל שו"ת יש מאין(‪.‬‬
‫בקיום מצוותיה‪ .‬זוהי האמת וזהו המצב האמיתי‪ ,‬ומה שרואים לפעמים‬ ‫מרבותיו‪ :‬רוב תורתו ינק מאביו‪ ,‬ובהעדרו לשליחויות מצוה‬
‫"פספוסים" שאין אנו שמחים בקיום המצוות או שחלילה אפילו לא מקיימים את‬ ‫למד מפי ר' יעקב חי זירהן )לימים רב ראשי וראב"ד‬
‫חלקן‪ ,‬הרי שאין זה אלא סטיה מן הטבע הטבוע בנו‪ .‬אנו בשורשנו אוהבים את‬ ‫טבריה(‪ ,‬ר' משה חי אלקיים )ידוע בכינויו משמ"ח אלוקים‪,‬‬
‫התורה ושמחים בה‪ ,‬וצריכים תמיד לחזור ולרענן אהבה ושמחה זו‪.‬‬ ‫אשר כיהן באחרית ימיו כרבה הראשי של קזבלנק(‪.‬‬
‫ביום שמחת תורה ישנה הזדמנות פלאית לרקוד סביב ספרי התורה‪ ,‬ולרקוד יחד‬ ‫אביו למד עמו שעות רבות והתמסר לטיפוחו כתלמיד חכם‬
‫עם ספרי התורה‪ .‬לכל אחד ואחד מישראל יש חלק בתורה‪ ,‬ולכל אחד מאתנו יש‬ ‫וצדיק‪ .‬כדי להרגילו ביצירת חידושי תורה משלו‪ ,‬גזר עליו‬
‫הבחינה בתורה זה הוא אחוז על פי מדרגתו בשעה זו‪ .‬אבל כולנו שייכים לתורה‬ ‫אביו לומר בפניו מידי שבת בשבתו חידושי תורה מפרי‬
‫והתורה שייכת לכל אחד מאתנו באשר הוא‪ ,‬ואפילו יחשוב שהוא רחוק כל כך עד‬ ‫מחשבתו‪ .‬הוא גם הכריחו לדרוש ביום ראש השנה בפני קהל‬
‫שנותק הקשר בינו לבין התורה ‪ -‬אין זה כך‪ .‬הקשר אולי אינו נקראה אך הוא‬ ‫רב דרוש ארוך בעניני תשובה באחד מבתי הכנסת שבעיר‪.‬‬
‫בהחלט קיים‪.‬‬ ‫בהגיעו לפרקו לקח לו אביו לאשה את נכדתו של ר' אבנר‬
‫הריקודים יחד עם ספרי התורה ולכבודה של תורה מרוממים את האדם ומסוגלים‬ ‫ישראל צרפתי )רבה של פאס(‪ .‬אחרי שנה שהיה סמוך על‬
‫לתת לו כח לכל השנה כולה‪ ,‬לעבוד את הקב"ה מתוך שמחה של מצוה‪.‬‬ ‫שולחן אביו‪ ,‬החל רבנו לעסוק בהרבצת תורה ויראת שמים‬
‫אלא שצריכים אנו לחזק בלבנו את ההכרה בחשיבות הריקודים לכבודה של תורה‪,‬‬ ‫בנערים מבני העיר‪ ,‬והיה מדריכם גם בכתיבת חידושי תורה‪.‬‬
‫ולא לחוס על כבודנו המדומה‪ .‬כי לצערנו ישנם כאלו הרואים זאת כפחיתות כבוד‬ ‫לחלקם סידר דרושים נפלאים ליום ה"בר ‪-‬מצוה" שלהם‪.‬‬
‫עבורם‪ .‬אמור לאותו בדלן‪ ,‬אם היית זוכה בפרס הראשון בלוטו כיצד היית נראה?‬ ‫בהיותו כבן י"ח נתלווה אל אביו במסע שליחותו השני כשד"ר‬
‫האמת שהוא לא היה נראה כלל‪ ,‬הוא היה בעננים‪ ,‬הוא היה קופץ ושואג משמחה‬ ‫לערי מרוקו‪ .‬שם התבונן היטב בתהלוכותיו ולמד רבות‬
‫כמשוגע‪ ,‬וגם לא היה איכפת לו מה יאמרו עליו‪ .‬למה? אתם עוד שואלים למה?! כי‬ ‫מדרכיו‪ .‬מסע זה שימש לו בסיס לתיאור דמותו של אביו‬
‫הוא זכה בפרס הראשון והוא רואה אותו מול עיניו‪ ,‬אז מה איכפת לו מקבוצת‬ ‫בספר שהוציא לזכרו‪ .‬הוא ליקט את החומר ממה ששמע מפי‬
‫אנשים מאוכזבים שלא זכו בפרס ועומדים ומסתכלים עליו‪ .‬שיסתכלו עד שיכאבו‬ ‫אביו ומפי אמו שהאריכה ימים ע"ח שנה‪ ,‬ועיניה ראו‬
‫להם העינים‪ .‬העיקר שאני זכיתי ואני יודע מה הערך של זכייה זו‪.‬‬ ‫מנפלאותיו ושבחיו‪ .‬המסע היה בין השנים תרנ"ט ‪-‬תרס"ב‪.‬‬
‫כך‪ ,‬אבל בדיוק כך‪ ,‬ואולי אף יותר מכך‪ ,‬צריכים אנו להראות ביום שמחת תורה‪.‬‬ ‫בשנת תרע"ט‪ ,‬כשהתמנה אביו לראב"ד בטבריה‪ ,‬היה רבנו‬
‫צריכים אנו לעופף באויר לכבודה של תורה‪ .‬חז"ל מתארים לנו כיצד היתה נראית‬ ‫יד ימינו ועזר לו בהרבה מעניני הקהילה‪ .‬לאחר פטירת אביו‬
‫שמחת בית השואבה בבית המקדש‪ .‬גדולי ישראל‪ ,‬תנאים קדושים‪ ,‬ראשי סנהדראות‬ ‫עשה לילות כימים בהגהתם והוצאתם לאור של ספרי אביו‬
‫ונשיא הסנהדרין הגדולה שבלשכת הגזית היו רוקדים כבחורים צעירים‪ .‬הם ידעו‬ ‫שנותרו בכתב יד‪ .‬מתוך שטרוד היה לסדר ולהדפיס את‬
‫מהי תורה ורב היה ערכה בעיניהם‪ .‬מכך שאבו את כוחם לרקוד כך‪.‬‬ ‫ספרי אביו לא היה זמנו פנוי להוצאת כתבי עצמו‪.‬‬
‫ואפילו דוד המלך עליו השלום‪ ,‬נעים זמירות ישראל‪ ,‬רגל רביעית במרכבה היה‬ ‫מחיבוריו‪ :‬ילקוט יוסף על תולדות חייו של ה"אור החיים" הקדוש ;‬
‫מפזז ומכרכר בכל עוז לכבודה של תורה בעת העלאת הארון לירושלים‪ .‬ואפילו‬ ‫תולדות אליהו על תולדות חייו של אביו )ירושלים תרצ"ג( ; ימי חיי‬
‫כשהעירה לו אשתו מיכל בת שאול שאין זה ראוי למלך ישראל לנהוג כך‪ ,‬כי אין זה‬ ‫דרושים לזמנים שונים; מעוז חיי חידושים וביאורים לתנ"ך ; טועמיה‬
‫מן הצניעות‪ ,‬לא שמע בקולה‪ ,‬אלא להיפך הוכיח אותה על פניה ואמר לה שרק כך‬ ‫חיים דיני וטעמי המצוות ; לחמי לאש"י ג' דרושי הספד; אוצר יוסף‬
‫צריך לנהוג כלפי ה' וכלפי תורתו‪.‬‬ ‫ביביליוגרפיה )מכיל רשימת אלפי ספרים וכתבי יד שלא הובאו ב"אוצר‬
‫הספרים" לבן יעקב( ; מצבת אבן רשימת גאוני ארץ הטמונים בבית‬
‫אז אם דוד המלך וגדולי ישראל רקדו לכבודה של תורה‪ ,‬מי יכול לומר שהוא מכובד מהם ולא‬ ‫העלמין בטבריה ; טוב ראי תולדות חכמי טבריה )מסודר לפי א‪-‬ב של‬
‫ראוי שירקוד כמותם?! במתן תורה אפילו ההרים רקדו‪ ,‬אז מה אתך? מתי מתחילים לרקוד?‬ ‫שמות משפחה(‪ .‬היה רגיל לחתום שמו בסימן "יח"י שמו"‪.‬‬
‫פרטים‪ ,‬הארות‪ ,‬הערות או תגובות ניתן בערב לטלפון‪02-9919222 :‬‬ ‫בספרו "טוב ראי" הציל רבים מישני עפר מתהום הנשייה‪,‬‬
‫והציב להם מצבת זכרון לדורות עולם‪ .‬רוב חיבוריו נותרו‬
‫לרפואת‪ :‬אברהם עמרם בן פרחה‪ ,‬רחל‬
‫‪ ‬‬ ‫בת דינה‪ ,‬נעמי שרה בת רבקה‪ ,‬נורית רבקה‬ ‫בכתב יד‪ .‬היה בדעתו להוציא ספר זכרונות לרבנים בארץ‬
‫בת רחל‪ ,‬אליהו בן חנה‪ ,‬איה בת חנה‪ ,‬עוז‬ ‫ישראל בכלל‪ ,‬וזכרונות ותולדות רבני טבריה בפרט‪.‬‬
‫בן רויטל‪ ,‬חנה בת ג'מילה יפה‪ ,‬גבריאל‬
‫בשבח והודיה לבורא עולם יצא לאור ספר‬ ‫נפתלי בן אביטל‪ ,‬ישראל בן אירית שמחה‪,‬‬ ‫מחבריו‪ :‬ר' מאיר ועקנין )רבה של טבריה(‪ ,‬ר' יוסף בן נאיים‬
‫ר' אברהם מאיר בן שמחה‪.‬‬ ‫)בעל "מלכי רבנן"(‪.‬‬
‫אורח צדיקים חלק ה'‬ ‫לעילוי נשמת‪ :‬בהייה בתיה בת פרידה‪ ,‬ז'קלין‬
‫זיוה בת דינה‪ ,‬כרמלה בת שרה‪ ,‬אשר בן ג'וליה‪,‬‬
‫מעתוק בן לולו‪ ,‬דינה בת לאה‪ ,‬ר' נתן חזקיה בן‬
‫אשת רבנו נפטרה במבחר ימיה‪ ,‬ומאז עולמו חשך עליו‪ .‬הוא‬
‫קיים את התורה מדוחק ומתוך יסורין‪ .‬הצטיין במיוחד‬
‫ניתן להשיג את כל הסט או כרכים בודדים‬ ‫חיה‪ ,‬אברהם בן פרלה‪ ,‬רחל עדינה בת שמחה‪,‬‬
‫שלמה סלומון בן מרים‪.‬‬ ‫בענוות נפשו‪ ,‬בהסתפקותו במועט שבמועט‪ ,‬ובהתרחקותו‬
‫בטלפון ‪02-9919222‬‬ ‫מעניני העולם הזה‪ .‬גם בערוב ימיו לא חסך עטו מעשות פרי‪.‬‬
‫היה שותף להפצת התורה‬
‫מבצעים לגבאי בתי כנסת‬ ‫כל המסייעים יבורכו מפי עליון‬ ‫נפטר כ"ז תמוז תשכ"ב )בן ‪ (82‬ומנוחתו כבוד בטבריה‪.‬‬

‫‪com‬ן‪pdfactory‬ן‪PDF created with pdfFactory trial version w‬‬


‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ֹתר"‬ ‫אָמר ה' אָכֹ ל וְ הו ֵ‬
‫ַ‬ ‫"כֹ ה‬
‫תקציר הלכות חוק לישראל‬
‫כידוע יצא רבנו לשליחות מצוה יחד עם אביו ר' אליהו ילוז‪ .‬בעת‬
‫המסע הגדול התרחשו ובאו עליהם מאורעות שונים‪ ,‬והגאון ר' יוסף‬ ‫סדר הקריאה‬
‫חיים מספר גם על כמה נסים שנעשו להם‪ .‬בהיותם בלב ים בדרכם‬ ‫ימים א ‪-‬ה‪:‬‬
‫לאחת מערי מרוקו‪ ,‬התרחשה סערה עזה אשר טלטלה את האניה‬ ‫תורה‪ :‬סה"כ קוראים ‪ 26‬פסוקים‪ ,‬כמנין שם הויה‪ ,‬ע"פ‬
‫מספר פעמים עד אשר חישבה להישבר‪ .‬כדי להימלט מהסערה‪ ,‬ניווט‬ ‫החלוקה הבאה‪ :‬ביום ראשון ‪ -‬ששה פסוקים‪ ,‬שני ‪ -‬ארבעה‪,‬‬
‫שלישי ‪ -‬חמישה‪ ,‬רביעי ‪ -‬ששה‪ ,‬חמישי ‪ -‬חמישה‪ .‬אופן‬
‫רב החובל את האוניה לאחד האיים שבאזור‪ ,‬כדי ששם ישהו עד‬ ‫הקריאה ‪ -‬שנים מקרא ואחד תרגום‪ .‬רצוי להוסיף פירוש‬
‫שישקוט הים מזעפו‪ .‬אולם היות שהשערה לא שקטה והיציאה לים‬ ‫רש"י‪ ,‬אא"כ כבר קוראו במסגרת שנים מקרא ואחד‬
‫היתה בגדר סכנה‪ ,‬נאלצו הנוסעים להישאר באותו האי במשך שישה‬ ‫תרגום‪.‬‬
‫ימים רצופים כשלרשותם כמות מצומצמת של מזון המספיקה לשהות‬ ‫נביאים כתובים‪ :‬אופן הקריאה ‪ -‬אחד מקרא ואחד תרגום‬
‫בת יום אחד ‪ -‬פרק הזמן בו היו אמורים להגיע למחוז חפצם לולי‬ ‫‪ .‬רצוי להוסיף פירוש רש"י‪ .‬מספר הפסוקים בכל יום ‪-‬‬
‫הסערה ‪ -‬אך בזכותו של ר' מאיר בעל הנס שרתה הברכה במזונם והוא‬ ‫בהתאמה לפסוקי התורה‪ .‬נביאים – בדרך כלל מההפטרה‪.‬‬
‫הספיק לכל נוסעי הספינה‪.‬‬ ‫כתובים ‪ -‬תחילת השנה בספר משלי‪ .‬אחר סיומו מתחילים‬
‫]הקדמת ספרו "מעוז חיי"[‬ ‫לומר פסוקים מספר תהילים‪.‬‬
‫משנה‪ :‬כל יום פרק אחד‪ :‬ימי ראשון ‪ -‬סדר זרעים‪ ,‬שני ‪-‬‬
‫מועד‪ ,‬שלישי ‪ -‬נשים‪ ,‬רביעי ‪ -‬נזיקין‪ ,‬חמישי ‪ -‬קדשים‪ .‬רצוי‬
‫מ ִאיר עֲ נֵנִ י"‬
‫הא ְד ֵ‬
‫אלָ ָ‬
‫" ֱ‬ ‫ללמוד עם פירוש ברטנורא או פירוש טוב אחר‪ ,‬ובלבד שיבין‬
‫זכותו הגדולה של ר' מאיר בעל הנס‪ ,‬שבשמו נשלחו הגאון ר' אליהו‬ ‫את הענין‪ ,‬ולכל הפחות שיבין פירוש המלים‪.‬‬
‫ובנו למסעם‪ ,‬עמדה להם פעמים רבות‪ ,‬וליוותה אותם בדרכם‬ ‫גמרא‪ :‬קטע קצר‪ ,‬בדרך כלל מאותה מסכת‪ ,‬שלמדו ממנה‬
‫הארוכה‪ .‬בהקשר לכך יש לספר‪ ,‬שפעם אחת בהגיעם לכפר אחד‬ ‫משניות‪ .‬רצוי ללמוד עם פירוש רש"י‪ ,‬כדי להבין את הענין‪.‬‬
‫לאסוף תרומות‪ ,‬קיבץ גביר אחד מגבירי המקום את בני הקהילה‬ ‫זוהר‪ :‬קריאת הקטע אע"פ שאינו מבין‪ .‬רצוי להשתמש‬
‫והשביע את כולם שבבוא השד"ר ר' אליהו ובנו לגבות את כספי‬ ‫במהדורה המציגה תרגום לעברית‪ ,‬מול הקטע בארמית‪.‬‬
‫הכוללות‪ ,‬יתנהגו כל בני הקהילה כחרשים אלמים ולא יענום מטוב עד‬ ‫למי שלא מבין לשון הזוהר ‪ -‬רצוי לקרא את התרגום לאחר‬
‫רע‪ .‬ואכן כשהגיעו השליח ר' אליהו ובנו לאותו מקום‪ ,‬קיבלום בני‬ ‫קריאת קטע הזוהר‪.‬‬
‫יוסף לחוק‪ :‬ערוך ע"י החיד"א‪ .‬הלכה‪ :‬לקט הלכות‬
‫הכפר בסבר פנים יפות ויצאו לקראתם בתופים ובמחולות‪ ,‬אולם‬ ‫מהרמב"ם או שולחן ערוך‪ .‬מוסר‪ :‬לקט מספרי מוסר‪.‬‬
‫כשנדרשו להרים את תרומתם לא הגיבו במאומה‪ .‬רק כאשר תבע‬
‫השד"ר ר' אליהו את בני הכפר בפני בית הדין חייבום הדיינים לשלם‬ ‫ליל שישי )מוצאי יום חמישי(‪:‬‬
‫נדבה כפולה ומכופלת בגלל סרובם‪ .‬אף הגביר שהסית נגדם לא יצא‬ ‫אחר חצות לילה יקרא ‪ 26‬פסוקים מהפרשה )המשך ל‪-26‬‬
‫נקי ועוד באותו שבוע נתגרשו ובאו עליו צרות שונות במשפחתו‬ ‫שקרא במהלך השבוע(‪ .‬אם יודע בעצמו שלא יכול לקרא‬
‫ובנכסיו‪ ,‬בעוד יתר בני הקהילה מצדיקים עליו את הדין‪.‬‬ ‫אחר חצות ‪ -‬יקרא בהתחלת הלילה לפני השינה )עדיף לפני‬
‫האוכל כדי שלא ישתכח ממנו(‪ .‬אם לא הצליח לקרא אחר‬
‫בהגיעם לעיר רבאט שבמרוקו נזדמן לשם אחד מגבירי העיר טאנכיר‪,‬‬ ‫חצות‪ ,‬או בחצות הלילה ‪ -‬יקרא את הפסוקים למחרת‬
‫ובשמעו ששליחי כוללות ר' מאיר בעל הנס מבקרים במקום הזדרז‬ ‫)ביום שישי( לפני שקורא שנים מקרא ואחד תרגום‪ .‬אופן‬
‫לחפש אחריהם‪ ,‬ושקל על ידם סכום כסף גדול‪ ,‬תוך שהוא מוסיף שאת‬ ‫הקריאה‪ :‬יש מי שאומר לקרא את ‪ 26‬הפסוקים ‪ -‬שנים‬
‫מקרא ואחד תרגום‪ .‬הרב החיד"א דחה דבריהם‪ ,‬והכריע‬
‫הכסף נדר לקופת ר' מאיר בעל הנס על שני ניסים שנעשו לו בזכותו‪.‬‬ ‫לקרא פעמיים מקרא‪ .‬אך כה"ח דחה דבריו‪ ,‬ופסק לקרא‬
‫נס ההצלה הראשון שארע לו היה כאשר חבירו נגדו קבוצת סוחרים‬ ‫פעם אחת מקרא‪ ,‬והביא שכך נהג הרש"ש‪ .‬וכך פסק בן איש‬
‫המתנכלים לו‪ ,‬וגמרו אומר ביניהם לחדור באישון ליל לביתו ולרצחו‬ ‫חי‪ .‬ואפילו קורא בבוקר יום הששי ‪ -‬יקרא רק פעם אחת‬
‫נפש הוא וכל משפחתו‪ .‬ואכן באחת השעות הקטנות של הלילה שמע‬ ‫מקרא‪.‬‬
‫הגביר קול המולה גדולה על גג ביתו‪ ,‬וכשהוא רועד כולו מפחד‬
‫וחלחלה הצליח בקושי למלמל שאם יושיעהו ה' מצרתו ינדוב סכום‬ ‫יום שישי‪:‬‬
‫נכבד לקופת ר' מאיר בעל הנס‪ .‬למחרת היום התברר שהתחלף‬ ‫החיד"א מעיד שבדורות מאוחרים הוסיפו לימוד לימי‬
‫לחבורת הרוצחים ביתו של הגביר בביתו של הגוי הסמוך לו‪ ,‬בו ביצעו‬ ‫שישי‪ ,‬הכולל‪ :‬הפטרה )אחר קריאת שניים מקרא ואחד‬
‫הרוצחים את זממם‪ ,‬והתקיים בו "צדיק מצרה נחלץ ויבוא אחר‬ ‫תרגום(‪ ,‬פרק משניות מסדר טהרות )כך לומדים בימות‬
‫תחתיו"‪.‬‬ ‫החול מכל ששה סדרי המשנה(‪ ,‬קטע גמרא ממסכת נידה‬
‫)מסכת יחידה בסדר טהרות שיש עליה גמרא(‪ ,‬קטע זוהר‪,‬‬
‫הלכה‪ ,‬ומוסר‪.‬‬
‫הנס השני שארע לגביר בזכותו של ר' מאיר בעל הנס קרה כאשר‬
‫נשלחו אליו מאירופה משלוחים גדולים של סחורה שהיתה אסורה‬
‫למסחר בערי מרוקו‪ ,‬והגביר היה צפוי לעונש כבד אם היה נודע דבר‬ ‫פטורים מקריאת חוק לישראל‬
‫אבל‪ :‬פטור‪ ,‬ואסור לו להחמיר על עצמו‪ .‬ואפילו למי שרגיל‬
‫הבאת הסחורה לשלטונות‪ .‬הגביר שהיה אובד עצות ולא היו בפניו כל‬ ‫בקריאת חוק לישראל ‪ -‬הדבר אסור‪.‬‬
‫דרכים להשבת המשלוח שכבר עשה דרכו אליו בלב הים‪ ,‬נדר שאם‬ ‫תלמידי חכמים‪ :‬נחלקו בזה הפוסקים‪.‬‬
‫יציליהו ה' מהגזירה יתן סכום גדול לקופת ר' מאיר בעל הנס‪ .‬זכותו‬ ‫ילקוט יוסף‪ :‬מעיקר הדין פטור‪ ,‬אך מ"מ רצוי שיקראו בין‬
‫של ר' מאיר בעל הנס עמדה לו‪ ,‬וכשהגיעה הסחורה לבית המכס נפתחו‬ ‫הסדרים‪.‬‬
‫כל המשלוחים מלבד המשלוח של הגביר שאנשי המכס חשבו שכבר‬ ‫אור לציון‪ :‬צריך לקרוא‪ ,‬מ"מ אחר קריאת פסוקים‬
‫בדקוהו‪ ,‬וכך ניצול הגביר מהעונש הכבד‪.‬‬ ‫מהתנ"ך ע"פ הסדר הרגיל ‪ -‬יקרא רק משנה אחת וקטע‬
‫]הקדמת ספרו "מעוז חיי"‪ .‬הובא ב"ארזי הלבנון[‬ ‫מהזוהר )גמרא ממילא לומד בדרך לימודו( ובזה יוצא י"ח‪.‬‬

‫אברהם אבינו ע"ה היה משתדל וטורח בתחילה עם היצר הרע‬


‫עד שעשה את היצר הרע טוב‪ ,‬ושוב לא שלט בו יצר הרע‬
‫]מדבר קדמות א‪,‬מו ע"פ בבא בתרא פרק קמא[‪.‬‬

‫גליון ‪468‬‬

‫‪com‬ן‪pdfactory‬ן‪PDF created with pdfFactory trial version w‬‬