You are on page 1of 3

TÁC ĐỘNG CỦA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN

1. Lạm phát
Cơn sốt bất động sản làm tăng lạm phát. Giá bất động sản tăng cao có liên hệ
nhiều mặt với lạm phát. Trước hết, nhà đất chiếm một tỷ trọng đáng kể trong rổ
hàng hoá tính chỉ số CPI. Giá nhà đất cao khiến cho chi phí thuê văn phòng, cửa
hàng tăng mạnh làm tăng chi phí đầu vào của hầu hết các doanh nghiệp kinh
doanh buôn bán góp phần tăng lạm phát do chi phí đẩy. Thứ hai, bong bóng bất
động sản kích thích ngành công nghiệp xây dựng và những ngành có liên quan
đến xây dựng phát triển. Từ đó làm cho lương của người lao động trong những
ngành này cũng tăng lên. Cộng thêm vào đó, giá bất động sản tăng mạnh làm
cho nhiều nhà kiếm được một khoản lớn và có tâm lý mở rộng chi tiêu, điều này
sẽ làm tăng cầu và cầu tăng sẽ kéo theo giá tăng. Điều này góp phần làm tăng
lạm phát do cầu kéo. Thứ ba, bong bóng bất động sản còn có thể làm gia tăng
lạm phát bởi nguồn cung tiền dư thừa. Chính sách tăng lượng cung tiền của
ngân hàng trung ương đã làm cho lãi suất giảm và điều này làm cho các nhà đầu
tư mượn tiền nhiều hơn để đầu tư và thực hiện các dự án rủi ro.Và cũng chính
điều này làm một lượng cung tiền lớn đổ vào thị trường bất động sản. Khi
những người vay thế chấp bằng tài sản thì lạm phát chắc chắn xảy ra.
Một cách tự nhiên, lãi suất giảm đã kích thích người vay đổ một khối lượng tiền
lớn để đầu tư vào bất động sản. Bên cạnh đó việc cắt giảm lãi suất của ngân
hàng làm nản lòng những người đi gửi và hệ quả là lại thêm một lượng tiền
không nhỏ đổ vào bất động sản.

2. Gây lãng phí trong phân bổ nguồn lực kinh tế

Hầu hết các nguồn lực được phân bổ cho lĩnh vực bất động sản là những
nguồn lực không có sẵn trong nền kinh tế. Do đó, khi càng nhiều nguồn lực
hơn bình thường được phân bổ cho xây dựng nhà cửa thì sẽ càng ít nguồn
lực được phân bổ cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế như khu vực sản
xuất- nơi tiêu hao chi phí cao cho đầu vào như nguồn lao động và nguyên vật
liệu sẽ tạo lượng đầu ra nhỏ tương ứng. Đây là trường hợp không tương
xứng nguồn lực cho các ngành công nghiệp và cho các bộ phận là những cái
cần được phải giải quyết một cách khó khăn trong các cuộc phá sản thừơng
thấy.
Bên cạnh đó hiện tượng bong bóng cũng kích thích xây dựng thêm nhiều nhà
mới làm cho lương của công nhân trong lĩnh vực xây dựng tăng lên một
cách chóng mặt và lực lượng lao động tự phân phối lại, sẽ tập trung đông
hơn, nhiều hơn vào công gnhiệp xây dựng và những ngành công nghiệp liên
quan tới xây dựng. Hiện tượng này cũng làm gia tăng giá vật liệu xây dựng
và đất đai. Việc xây dựng và những công trình xây dựng liên quan đến công
nghiệp cũng là nơi nạn thất nghiệp xuất hiện nhiều nhất và là nơi giá cả cao
nhất và tiền công giảm trong các cuộc phá sản chắc chắn xảy ra.
Hiện tượng bong bóng có thể xuất hiện ở bất cứ lĩnh vực nào nếu như tình
trạng bơm tiền vào nền kinh tế của chính phủ cứ kéo dài. Như là kết tác động
của việc bơm tiền này đã làm cho việc không phân phối lại các nguồn lực gia
tăng. nhờ đó những hoạt động không có tính chất sản xuất gia tăng tương
ứng với những hoạt động mang tính chất sản xuất.
Khi giá cả lên cao thì nhiều người sẽ chịu thiệt hại về kinh tế. Trong trường
hợp này giá cả nhà đất bị thổi phồng, ở đây bao gồm các chủ sở hữu nhà đất
đặc biệt đối với những người sở hữu những ngôi nhà mới trong suốt thời
gian đỉnh điểm của hiện tượng giá cả leo thang. Tuy nhiên thiệt hại này cũng
ảnh hưởng tới những người lao động rằng họ sẽ bị thất nghiệp và nguồn vốn
chủ sở hữu cũng giảm đi, đặc biệt đối với ngành kinh doanh bất động sản
3. Suy thoái, khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp

Đây là một
khủng hoảng là khủng hoảng tài chính mà thực chất là sự mất tính thanh khoản
của các tổ chức tài chính, ngân hàng do sự đổ vỡ bong bóng bất động sả nhà ở
gây ra. Tiếp đến là sự khan hiếm tín dụng do sự mất thanh khoản khoản đó gây
ra. Nếu sự khan hiếm này được giải quyết nhanh chóng thì, nghĩa là tiền mặt
được cung ứng một cách đầy đủ và kịp thời thì nền kinh tế thực có thể tránh
được một cuộc khủng hoảng.////////////
khi bong bóng phình to thì nó gây nên lạm phát và nhầm lẫn trong phân bổ
nguồn lực. Và một khi bong bóng bất động sản phồng quá mức thì nó sẽ vỡ
tung. Và khi đó thì hậu quả khó có thể lường. có thể gây suy thoái kinh tế và tồi
tệ hơn là nó có thể dẫn tới vòng luẩn quẩn suy thoái....
vỡ bong bóng sẽ dẫn tới việc vỡ nợ của các nhà đầu tư kéo theo nguồn vốn chủ
sở hữu của các ngân hàng dần cạn kiệt, tới lúc này th
bong bóng vỡ có thể gây suy thoái qua nhiều con đường. Chúng ta có thể phân
tích vòng luẩn quẩn suy thoái kinh tế Mỹ để thấy được hậu quả của bong bóng
bất động sản có thể như thế nào nếu nó bị vỡ ra. Tất cả bắt nguồn từ vụ nổ bong

Giảm GDP
Chứng
Xiếtkhoán
Giảm
nợ nhàvay tiêu ThiếuThất
tín dụng
nghiệp
Giảm tăng trưởng
Ngân
ngành
(suyhàngxây
thoái
Gía nhà ở Giảm tiêu dùng
cầmởcố
tăng
mất
dùng
lên
giá
thẻ tín dụng cho nền
gia tăng
kinhdựng
tế và các ngành
ngại
kinh tế vay
liên
choquan
)
bóng 2008. Nó làm cho giá nàh ở giảm đột ngột, gây ra sự mất giá đột ngột của
các chứng khoán liên quan đến vay nợ cầm cố. Điều này đến lượt nó lại gây ra
khan hiếm tín dụng đới với nền kinh tế và kết quả là gây ra suy thoái kinh tế.
Hướng thứ hai là, giảm giá nhà làm giảm vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng, tiếp
đến làm giảm tiêu dùng cá nhân và gây nên suy thoái. Hướng thứ ba là, sự giảm
Nổ bong bóng
giá nhà và ế ẩm nhà làm giảm tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng và các
ngành có liên quan, từ đó góp phần làm giảm tăng trưởng kinh tế. suy thoái đến
lượt nó làm trầm trọng thêm những lực lượng gây ra nó. Suy thoái dẫn tới việc
cắt giảm sản xuất, thất nghiệp gia tăng. Thất nghiệp gia tăng lại làm trầm trọng
thêm tình trạng không trả nợ được những khoản vay cầm cố và tình trạng xiết
nợ nhà tăng lên. Và hậu quả ở mắt xích này là tiếp tục làm giảm giá nhà. Vòng
luẩn quẩn cứ như thế đưa nền kinh tế và tình trạng suy thoái nguy hiểm.