You are on page 1of 16

22. årgang. nr.

2 – september 2009
Yellowstone Grand Canyon
-2-

BESTYRELSE:

Næstformand: Knud Quist Jensen,


Elvigvej 2, 4440 Mørkøv , tlf. 5927 5527
E-mail: quistjensen@mail.tele.dk
Kasserer: Asbjørn Grarup,
Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk, tlf. 5943 7230
E-mail: h-agrarup@c.dk
Sekretær: Svend Pedersen,
Kærsangervej 31,4300 Holbæk, tlf. 5943 4027
E-mail: svend_p@mail.tele.dk
Lisbeth Skovgaard Berggren,
Rolighedsstræde 12, 1. tv. 4300 Holbæk, tlf. 2943 6084
E-mail: strandgaden@ofir.dk
Jens Veilmark,
Pilevej 17, 4491 Jerslev, tlf. 5959 5286
E-mail: veilmark@mail.dk

Redaktør: Gerda Quist Jensen,


Elvigvej 2, 4440 Mørkøv, tlf. 5927 5527
E-mail: quistjensen@mail.tele.dk
Indlæg til næste nummer af Spadejen bedes sendt eller mailet til
Gerda Quist Jensen på ovenstående adresse inden den 1. februar 2010.

Har du fået ny adresse, telefonnr. eller mail adresse, så send disse til:
Asbjørn Grarup E-mail: h-agrarup@c.dk

Klubbens girokonto: 246 5388


Klubbens netbankkonto: 1551 246 5388 (Danske Bank, Holbæk)

Fotos til klubbens album


Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter i årets løb, vil jeg være
meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album. Husk at skrive
bag på hvert billede: dato og sted.
Venlig hilsen Hanna Grarup
-3-

Klubaftener – vinterens foredrag og møder 2009 - 2010.

Hvor intet andet er nævnt, afholdes foredrag / møder kl. 19.30 på Kildebjergskolen, som ligger på
Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv.
Man kan parkere på skolens legeplads syd for skolen, hvor man også går ind i skolen.

08. okt. Sommerens fund.

Lige som tidligere indleder vi møderækken med at tage vore bedste fund med og vise dem
til de øvrige medlemmer. Tag også de fund med, som du ikke har kunnet bestemme, så
nogle af de øvrige deltagere måske navngive dem. Vores æresmedlem, Erling Bondesen
ville gerne deltage, men var forhindret af en længere planlagt tur til Norge!

29. okt. Generalforsamling.


Ligesom tidligere vil der blive tilbudt middag en time tidligere (kl. 18.30)
På valg til bestyrelsen er Asbjørn og Svend. Se side 5

12. Nov. Grønlandske mineraler.

Hans Kloster, der er formand for stenklubben, Stenvenderne, har lovet at komme denne
aften og fortælle om nogle grønlandske mineraler.
Man kommer i den forbindelse let til at tænke på bjergarten marmor, der har calcit som
vigtigste bestanddel, og det er nok det eneste geologiske begreb, som ligefrem indgår i et
stednavn på Grønland: Maarmorilik! Man møder også olivin, granat og kvarts i flere farver
fra Disko (agat og bjergkrystal), grøn feldspat fra Qaqortoq (amazonit) samt mange andre.

10. dec. Julekomsammen.


Vi hygger os med glögg og æbleskiver. Alle deltagere bedes medbringe en gave
til ca. 25 kr.

14. Jan. Hvalernes udvikling.

Bent Lindow er geolog med speciale i forhistoriske dyr og har en lang række
bemærkelsesværdige publikationer bag sig og er bl.a. kendt i medierne gennem en
lang række radiointerview og en ligeledes lang række foredrag i forskellige foreninger.

11. feb. Meteorer.

Henning Haack har tidligere været på besøg i klubben og vil denne gang specielt
fortælle om den meteor der midt i januar lyste himlen op over Sjælland, og som er fundet på
Lolland. Det er en tysk meteoritjæger, der har fundet et stykke af meteoren. Det stykke, der
er fundet, vejer ca. 30 gram og er undersøgt af Henning. Ifølge en omtale i avisen Politiken
den 6/6 -09 mener Henning at kunne aldersbestemme meteoren til at være ca. 30 mio. ældre
end Jorden og bærer livets byggesten.
-4-
11. mar. Præparation af fossiler.

Zina Fihl, der er konservator vil give os en kort introduktion til præparation og
konservering af palæontologisk materiale. Zina underviser på Konservatorskolens
naturhistoriske linje, og har bl.a. afholdt kurser hos Stenvennerne, Københavns
Amatørgeologisk Forening og Sydsjællands Amatørgeologisk Forening. Begge steder var
der tale om kurser, der strakte sig over to dage. Hvis der er interesse for et lignende
arrangement hos os, så er Zina villig til at lede dette.

08. apr. Gemmologi.

Lone Nielsen er uddannet såvel som gemmolog som diamantgrader, så hun har et indgående
kendskab til ædelsten. Lone vil især fortælle om diamanter, hvor de findes og hvorledes de
bearbejdes, men vil naturligvis også fortælle om andre ædelsten.

Søndagsaktiviteter

Så er der startet på sten og sølvarbejde i klublokalet i kælderen igen.


Datoerne for sæsonen er: den 11. okt., 8. nov., 13. dec., 10. jan., 14. feb., 14. marts
og 11.april.
Husk at klublokalet er åbent for alle klubbens medlemmer på disse datoer, så der er
mulighed for at kikke nærmere på vores udstillinger og låne bøger fra vores bibliotek.
Eller få en snak og hygge over en kop kaffe.

Stenmesser

Næstvedhallen den 10. – 11. oktober


Vissenbjerghallerne den 31. oktober – 1. november
Hamburg den 5. – 6. december

Medlemskontingent for 2009


Kr. 160.00
Kontingentet følger kalenderåret

Velkommen til vore nye medlemmer:


Inger Hansen, Thorskær 34, Tjepperup,4300 Holbæk
Ragnhild Hansen, Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk
Vibeke Nielsen, Søkrogen 15, 4281 Gørlev
-5-

Generalforsamling
Torsdag den 29. okt. 2008 kl.19.30 på Kildebjergskolen
Skamstrupvej 18, Mørkøv

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4 Valg af formand (hvert andet år)
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg til bestyrelsen er: Asbjørn Grarup
og Svend Pedersen
6 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7 Valg af udvalg. (Udgår i år - der vælges kun hvert andet år).
8 Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
9 Eventuelt.

Spisning: 
Inden generalforsamlingen er der spisning kl.18.00 for de ·deltagere
der har lyst til det.

Tilmelding senest d. 22. okt. til Margaretha på tlf. dagtimer:


5943 2353 aften 5943 9990 eller mail margaretha@holbmus.dk
eller til Lotte på tlf. 7937 0290/ 5094 3045
eller mail steen-pradel@mail.dk
Pris ca. 60 kr.

Tallerkener, bestik samt drikkevarer medbringer man selv.

Efter generalforsamlingen står klubben for kaffebordet.

Vel mødt!
-6-

Tur til Kinnekullen 11.-14.juni 2009.


Torsdag morgen d.11. startede 3 biler med kurs mod Sverige. Karen, Inger, Søren,
Annelise, Addy, Mogens, Karl, Hanna og Asbjørn mødtes på ”Skåne-rastepladsen” lige
efter broen. Kl. 9 gik færden videre mod Öster Ringsjön, hvor Karl fra tidligere tur
kendte en god lille lokalitet. Lidt svær at finde, men det lykkedes. Udbyttet blev trilobitter
(Agnostus) og graptolitter i skifer samt orthoceratitter og søliljer i kalksten. Herfra mod
Jönköping – frokost i solskin nord for Älmhult og kaffe på Smålands Taberg med flot
udsigt. Ankomsten til Falkängen Vandrerhjem i Hällekis (Kinnekulle) blev noget
forsinket. Vi nåede først frem kl. 18.30 og skulle allerede kl. 19 mødes med formanden for
”Skaraborg Läns Geologiske Selskab” i denne klubs lokaler i Falkängen.
Vi fik her en meget venlig modtagelse, orientering om den svenske klub og forevisning af
klubbens sten- og fossiludstilling samt litteratursamling. Gunnar Hallgren hedder
formanden, som var meget vidende – især om sten og mineraler.(Han er for øvrigt også
kasserer i den svenske pendant til DAGU). Vi kvitterede med en flaske gammel dansk og
et af Karls flotte fund fra Lellinge Grønsand, som Gunnar tydeligvis ikke kendte så meget
til. Gunnar tilbød at guide os næste formiddag, og det kunne vi naturligvis kun sige ja tak
til.
Fredag kl. 10 kurs mod stranden ved Vänern lidt vest/sydvest for Hällekis (”Ved
Sjöskogen”). Her i Vänerns vandkant findes det nederste Kinnekullelag – sandsten fra
Kambrium. Gode fund af sandsten med såvel sporfossiler samt bølgeribber.

Faktisk var store områder i strandkanten


med bølgeribber og særprægede
sandsten. Vi holdt godt ud til trods for
strid blæst (15 m/sek ind fra Vänern) og
masser af regn.
Videre til et lille godt skjult brud ved
vejen vestpå ned mod Trolmen station.
(faktisk den sydlige ende af Råback
Stenbrud). Her fandtes trilobitter
(Agnostus) i alunskifer med antrakonit
(også stænglet) fra Øvre Kambrium.

Endvidere flint ved grænsen mellem


kambrium og ordovicium – iflg
GunnarHallgren.
Stor tak til Gunnar.

Hjem til frokost.


-7-
Nogen af os havde samlet nok i regnvejr for den dag. Vi tog på udflugt til Forshem og
Husaby kirker samt til det pragtfuldt beliggende Läckö Slot. (Et par seje tog dog i det store
gamle brud ved Hällekis). Herfra til aftalt spisning kl. 18 i Lidköping, hvor vi fandt en
udmærket restaurant. Hjem til vandrerhjemmet, hvor selskabet blev bænket i Addys og
Mogens’ senge og trakteret med whisky og rødvin, som de havde haft med hjemmefra. Det
blev heldigvis ikke alt for sent, og alle kom op af sengene igen.
Lørdag afgang kl. 9.35 til Kakeled stenbrud. Vejret var fint. Det rygtedes i øvrigt, at denne
tur var eksformand Mogens’ 250. felttur, og det måtte naturligvis fejres.

Kakeled var et godt sted med stinkende alunskifer/kalksten med antrakonitboller og


masser af trilobitter (Agnostus pisiformis og Olenus truncatus).
Her traf vi et par danske damer, som viste sig at være Amy Lewring - formand i
Sydøstjysk Stenklub og kasserer i DAGU - og hendes søster. Sjovt og hyggeligt. På
tilbagevejen besøgte vi det lille, men meget fine stenmuseum ved Karlsgården. Videre op
til selv Högkullen, hvor vi dels nød udsigten fra tårnet, og dels skulle sikre os, at vi kunne
spise aftensmad der. Hjem til frokost i Hällekis.
Efter frokost afgang mod Lugnås Kvarnstensverk. Et af mange brud i Lugnås-kullen, hvor
man i middelalderen – og helt op til ca. 1910 – huggede kvarnsten (møllesten). Bruddet er
nu et meget interessant museum. I ”gruvan” kan man se, hvorledes man har fjernet skifer-
og sandstenslag fra grundfjeldshøjde op til godt 2 meter, således at der fremkommer et loft
af sandsten (med fossiler) støttet af naturlige piller på de steder hvor man har ladet lagene
stå Gulvet er det grundfjeld – gnejs/granit – som man huggede kvarnstenene ud af.
Stenene blev herefter trukket ud ved hjælp af håndspil (capstan) og siden transporteret på
-8-
hestevogn op til 100-120 km. Hver sten i råform repræsenterede inden transport 3-4 mands
arbejde i 14 dage. Hvis den var mislykket – f eks ikke gået pænt fri af bunden – kunne den
smides væk, og så var der ingen penge for disse 14 dages arbejde. Vi blev der ret længe og
fik lov til at finde lidt fossiler.
Undervejs mod Kinnekulle fik vi et ekstra kig på Forshem Kyrka og nåede alligevel
restaurationen til kl. 17. (dette var en betingelse for at vi måtte spise der, ligesom menuen
var obligatorisk schnitzel
– det var virkelig sælgers
marked).
Efter aftensmad var
klokken jo ikke forfær-
delig meget, så vi tog en
tur til de meget seværdige
helleristninger ved
Flyhov, og så nok engang
til Husaby Kyrka (også
meget seværdig).
Herfra videre til det store
gamle brud ved Hällekis,
hvor vi i løbet af en god
times tid fandt bl. a.
trilobitter Megistaspis-
halestykker, store
orthoceratitter i både rød
og grøn kalksten samt stenæbler(cystoider). Karen snuppede her turens fund – en flot
sammenrullet trilobit (Nileus armadillo)! Hjem til vandrerhjemmet – nogle for at drikke
rødvin og whisky, andre for at tørne ind.
Søndag morgen kl. 9.30 afgang til Silverfall i Billingen – flot. (Billingen var jo sammen
med isen den sidste ”dæmning” for det ”Baltiske Ishav”. Da isen smeltede og trak sig
nordpå, brød det opstemmede ishav – 3o meter overhøjde – igennem nord om Billingen og
skabte forbindelse til Skagerak/Nordsøen. En sand naturkatastrofe! Landet har så senere
hævet sig, så det nu danner det svenske sølandskab med Vänern, Vättern, Mälaren osv).
Så gik hjemturen videre til Varnhem Kloster og klosterkirke – et af de første klostre i
Sverige. Meget smuk kirke.
Videre mod Jönköping/Vetlanda, hvor Karl havde lovet os kuglegranit (klotgranit). Men
mellem Forserud og Nässjö begyndte Mogens’ bil uopfordret at bremse på venstre forhjul
– tror vi nok – det blev i hvert fald meget varmt. Vi valgte derfor at søge tilbage mod E4
og hjemad i etaper á ca. 100 km. Det gik faktisk rigtig godt, så Søren – som var
”førerhund” – fandt på at køre ad rute 108 ned til Söderåsen, hvor vi lige måtte nyde
udsigten over sprækkedalen ved Kopparhatten. Videre tilbage til E4 og så rask mod
betalingsanlægget, hvor vi skiltes.
Sen hjemkomst – men en flot tur. Stor tak til Søren og Karl for arrangementet!
Hanna & Asbjørn
-9-

Coeloma (krabbe)
Krabber hører til de ti-benede krebsdyr (Decapoda), hvor de udgør en særlig
gruppe, nemlig de ægte krabber (Brachyura). De første krabber dukkede op i
Juratiden, decapoderne er lidt ældre (fra Trias). Som de fleste andre krebsdyr
har de ikke ændret sig meget, siden de dukkede op i fortiden, og de fleste
fossile former er derfor nært beslægtede med de nutidige.
Slægten Coeloma ligner da også både den nulevende strandkrabbe og andre
fossile krabber som Dromiopsis fra Fakse-kalken (Dan), Glyphithyreus fra det
eocæne plastiske ler og andre krabbearter fra det samtidige London-ler.
Coeloma kendes på det brede, næsten firkantede skjold, som deles af
længdefurer i 5 forreste og 3 bagerste afsnit. Slægten findes både i oligocæne
og i miocæne lag, hvor den kendes bedst fra de berømte krabbeboller, der bl. a.
findes ved Mogenstrup. Her findes krabbebollerne løse på stranden, hvor de er
vasket ud af det sorte glimmerler. Krabben kan herefter blotlægges ved et let
slag med en hammer. Krabben kan deles på en uhensigtsmæssig måde eller
splintre i mange dele. Et alternativ er at præparere krabben fri med en
trykluftdrevet præparernål. Det kræver tålmodighed, men giver et imponerende
resultat: En krabbe med alle detaljer fuldt synlige.

 Sakset fra ”Stendyngen” januar 2009


- 10 -

Mammutfund
En usædvanlig historie.
Peter Bennicke var i april kørt ud til Nørre Tåstrup
Grusgrav på Falster. Mange gange har han vandret
rundt og kikket efter fossiler eller geologiske
spændende sten i stenbunkerne. Men denne dag
skulle han blot hente noget sand til et byggeprojekt
i hjemmet.
Han faldt i snak med en ny medarbejder Claus,
som han fortalte om sin interesse for sten og
fossiler.
Det fik den nye medarbejder til at tænke på noget.
Noget, der havde ligget på et brønddæksel de
seneste tre måneder. Noget som folkene i
grusgraven troede var en gren.
Da Claus kom med den formodede gren, tog det
mig kun et brøkdel af et sekund at konstatere, at
det var en mammutstødtand.
Zoologisk Museum har bekræftet og registreret
fundet, som for mellem 14.000 og 40.000 år siden Tanden vejer 4,2 kg. og er ca.50cm. lang
vandrede rundt på sletterne. Istidens ismasser har transporteret tanden, som i tusinder af år
har ligget i fred og ro på bunden af Grønsund. Her blev den så sidste år gravet frem af en
stenfiskerbåd, og derefter læsset af på Nørre Tåstrup Grusgrav.
På vej ind i grusgravens sorteringsmaskine faldt den tilfældigvis af, og en medarbejder
samlede den op og lagde den på brønddækslet.
Peter fik lov til at beholde tanden, som han nu udstiller på sit private sten- og fossil-
museum på Falster.

Nyt fund af danekræ

Peter Bennicke har gjort endnu et interessant fund


i Stevns Kridtbrud som er gjort til danekræ af
Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk
Museum.
Fundet udgøres af en lidt fragmentarisk nakke-
hvirvel af en haj, der måler 9+14mm. Begge
endeflader er velbevarede, der er tale om det
første fund af en sådan knogle i Danmark, og med
henblik på at sikre den for fremtidige videnskabe-
lige studier er den erklæret danekræ.

150109 Danekræ 565 DK


- 11 -
Tur til Yellowstone Nationalpark.

I sommeren 2009 besøgte Karin og Svend den meget berømte nationalpark sammen med tre
børnebørn, vores datter og svigersøn.

Det har i flere år været et stort ønske for os at besøge stedet, og nu var det så muligt at realisere
drømmen. I samråd med vor datter og svigersøn blev turen tilrettelagt et år i forvejen. Vi mødtes i
deres hjem i Ellicott City, hvor vi i løbet af den første uge forberedte de nærmere detaljer ved
turen.

Vi indledte turen med at flyve fra Baltimore til Cincinnati og efter flyskift videre til Salt Lake City
og endnu et flyskift til Billings, hvor vi ankom om aftenen. I lufthavnen lejede vi to biler og fandt
vores hotel.

Den følgende dag gik turen ind i parken, og vi startede på en ca. 1600 km. lang tur den følgende
uge.

Vi vil ikke berette om alle vores oplevelser, men har valgt at beskrive nogle få at de mange
geologiske forekomster, der findes i området.

Yellowstone er dannet af en hotspot, et særligt varmt område i Jordens indre. I løbet af de sidste
par millioner år har der været tre meget store vulkanudbrud over denne hot spot.

Alle tre udbrud var meget eksplosive, fordi tyktflydende magma forhindrede gasser fra vulkanerne
i at komme ud af dem. Med tiden sted trykket så meget, at det pressede magmaen ud af vulkanerne.

På det tidspunkt var trykket blevet så stort, at store områder af overfladen blev sprængt bort ved
udbruddene.

`”Det første udbrud bortspængte omkring 2500 km3 klippe for ca. 2 millioner år siden. Det andet
udbrud fjernede 280 km3 for 1,3 millioner år siden og det sidste sendte yderligere 1000 km3 bort
for små 630 000 år siden. Efter hvert udbrud styrtede magmakammeret sammen og efterlod en
caldera, et dybt hul i overfladen.” (se Geologisk Nyt, Steen Laursen)

Vulkaner, der udspyr så meget lava kaldes supervulkaner.

I dag er gejsere og de skoldhede kilder det tydeligste tegn på, at der stadig er et magma under
Yellowstone. Området hæver og sænker sig langsomt, og siden istiden er det sunket med omkring
80m.

De fire typer af termisk aktivitet, der karakteriserer et område over et hot spot er
1) Geysere,
2) Varme kilder,
3) Fumarole (Dampskorsten)
4) Mudderkilder.

Vi har besøgt mange forskellige steder, hvor de fire typer på termisk aktivitet kan ses.
- 12 -

Old Faithful Morning Glory Pool

1) Geyser. 2) Hot spring.

En geyser sender meget varm vand og damp op Hot spring ligner delvis en geyser, men superop-
fra et eller flere hulrum i det underliggende varmet vand afkøles og cirkulerer. Når det varme
varme jordlag. Vandet, der udsendes, stammer vand når overfladen, afkøles det og synker dernæst
fra regn eller sne, der langsomt siver ned i ned igen i dybet, for atter at blive opvarmet af den
undergrunden. Her bliver det opvarmet af den varme porøse klippe underneden.
meget varme klippe, som er i kontakt med De mange smukke farver, som ses i hot springs, er
magma. Når trykket i de underjordiske kamre dannet af mineraler og varmeelskende mikroorga-
bliver tilstrækkeligt stort, presses det varme nismer i forbindelse med alger.
vand og damp op gennem snævre sprækker i
jorden, geyseren springer.
- 13 -
Calcite Springs Mud Vulcano

3) Fumarole 4) Mudderkilde.

Fumarole er italiensk og betyder ”at En mudderkilde er en stor boblende mudderpøl,


ryge”og er et udstrømningssted for hvor skoldhedt mudder konstant bobler rundt med en
vulkanske gasser; Gasserne består for imponerende intensitet nede i et dybt hul i den ellers
det meste af vanddamp, kuldioxid og massive klippegrund.
svovlbrinte. De kan blive over 500
grader varme. Måler man surhedsgraden af den kogende mudder
finder man, at den er særdeles sur. Denne surhed
kommer dybt nede fra klippen idet nogle mikro-
organismer bruger gassen hydrogensulfid (H2S)
som energikilde og omdanner derved gassen til
svovlsyre (H2 SO4) . Svovlsyren nedbryder klippen
til våd lermudder. Hydrogensulfid gas, vandamp og
kuldioxid og andre gasser eksploderer gennem
mudderet på dramatisk vis. Som regel dør al
plantevækst omkring disse mudderkilder.

Karin og Svend
- 14 -

Sagnsten

Lommestenen
Ligger 12 m. ude i Isefjord ud for
nordøsthjørnet af Stokkebjerg Skov,
3052,53m. Den regnes for den
største sten i Odsherred. Der er flere
sagn. Et af sagnene fortæller at
stenen blev kastet af kæmpen Lumbs
fra Lumbs bakker (Lumsås) mod
Egebjerg kirke, da klokkerne
vækkede den sovende kæmpe, men
stenen gled i kæmpens hænder og gik
forkert. Hans fingermærker ses i
stenen.

Firetønderstenen
I Vinskoven syd for Skamstrup, ½ km. vest for vejen sydpå.
Den ligger i et åbent område med store bøge.
Traditionen siger at den før udskiftningen var mødested for en årlig sammenkomst, hvor
man ordnede vedtægter for det fælles markbrug og der skulle drikkes fire tønder øl.
En variant siger dog, at det var godsejeren, der trakterede hovbønderne med øl og
brændevin efter endt arbejde, og der blev festet på stedet.
- 15 -

Udvalg:

Turudvalg:.……... Asbjørn Grarup, Mogens Hansen, Jørgen Sørensen


Mødeudvalg:.…… Svend Pedersen, Inger de Cros Dich, Mogens H.
Lokaleudvalg:….. Finn Hemmingsen, Ole Steen, Lizzie Jespersen
Festudvalg: …….. Lotte Pradel, Margaretha Sørensen, Knud Quist
Værkstedssudvalg: Lisbeth Berggren, Knud Quist, Jane Larsen
Udstillingsudvalg:. Mogens Hansen, Gerda Quist, Jens Veilmark
Kaffe/kageudvalg:. Karin , Addy, Hanna , Grethe.
Redaktionsudvalg:. Gerda Quist, Asbjørn Grarup, Svend Pedersen
Bibliotekar:…….... Karin Pedersen
Pressemeddeler:…. Lotte Pradel

Klubbens Hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk


- 16 -

Nyt fra bibliotekaren

Biblioteket er i sin vorden. Dog er bogbestanden færdiggjort.


Efter inspiration fra andre stenklubber har jeg valgt at opbygge vort bibliotek på følgende
måde:
Bøgerne er emneopdelte, og hvert emne har sin farvestrimmel. Denne farvestrimmel
sidder nederst på bogen.
Inden for hver farve har den enkelte bog et nummer. Dette nummer sidder øverst til højre
på bindet.
Boglisten er sat på reolens side. Så det skulle være let at finde den ønskede bog.

Regler for udlån:


• Lånebøgerne skal registreres i ”Den røde Bog”, der ligger i reolen.
• Om efteråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest det sidste foredrag inden jul.
• Om foråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest det sidste foredrag inden
feltturene begynder.
• Bøger eller genstande med ”IKKE TIL HJEMLÅN” kan selvfølgelig ikke lånes.

Hvis I er uenig med mig om nogle bøgers placering indenfor områderne, kan vi altid
diskutere placeringen.
Karin Pedersen

Rate