You are on page 1of 16

22. årgang. nr.

2 – september 2009
Yellowstone Grand Canyon

-2BESTYRELSE: Næstformand: Knud Quist Jensen, Elvigvej 2, 4440 Mørkøv , tlf. 5927 5527 E-mail: quistjensen@mail.tele.dk Kasserer: Asbjørn Grarup, Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk, tlf. 5943 7230 E-mail: h-agrarup@c.dk Sekretær: Svend Pedersen, Kærsangervej 31,4300 Holbæk, tlf. 5943 4027 E-mail: svend_p@mail.tele.dk Lisbeth Skovgaard Berggren, Rolighedsstræde 12, 1. tv. 4300 Holbæk, tlf. 2943 6084 E-mail: strandgaden@ofir.dk Jens Veilmark, Pilevej 17, 4491 Jerslev, tlf. 5959 5286 E-mail: veilmark@mail.dk Redaktør: Gerda Quist Jensen, Elvigvej 2, 4440 Mørkøv, tlf. 5927 5527 E-mail: quistjensen@mail.tele.dk Indlæg til næste nummer af Spadejen bedes sendt eller mailet til Gerda Quist Jensen på ovenstående adresse inden den 1. februar 2010. Har du fået ny adresse, telefonnr. eller mail adresse, så send disse til: Asbjørn Grarup E-mail: h-agrarup@c.dk Klubbens girokonto: 246 5388 Klubbens netbankkonto: 1551 246 5388 (Danske Bank, Holbæk) Fotos til klubbens album Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter i årets løb, vil jeg være meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album. Husk at skrive bag på hvert billede: dato og sted. Venlig hilsen Hanna Grarup

-3Klubaftener – vinterens foredrag og møder 2009 - 2010.
Hvor intet andet er nævnt, afholdes foredrag / møder kl. 19.30 på Kildebjergskolen, som ligger på Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv. Man kan parkere på skolens legeplads syd for skolen, hvor man også går ind i skolen. 08. okt. Sommerens fund. Lige som tidligere indleder vi møderækken med at tage vore bedste fund med og vise dem til de øvrige medlemmer. Tag også de fund med, som du ikke har kunnet bestemme, så nogle af de øvrige deltagere måske navngive dem. Vores æresmedlem, Erling Bondesen ville gerne deltage, men var forhindret af en længere planlagt tur til Norge! 29. okt. Generalforsamling. Ligesom tidligere vil der blive tilbudt middag en time tidligere (kl. 18.30) På valg til bestyrelsen er Asbjørn og Svend. Se side 5 Grønlandske mineraler. Hans Kloster, der er formand for stenklubben, Stenvenderne, har lovet at komme denne aften og fortælle om nogle grønlandske mineraler. Man kommer i den forbindelse let til at tænke på bjergarten marmor, der har calcit som vigtigste bestanddel, og det er nok det eneste geologiske begreb, som ligefrem indgår i et stednavn på Grønland: Maarmorilik! Man møder også olivin, granat og kvarts i flere farver fra Disko (agat og bjergkrystal), grøn feldspat fra Qaqortoq (amazonit) samt mange andre. 10. dec. Julekomsammen. Vi hygger os med glögg og æbleskiver. Alle deltagere bedes medbringe en gave til ca. 25 kr. 14. Jan. Hvalernes udvikling. Bent Lindow er geolog med speciale i forhistoriske dyr og har en lang række bemærkelsesværdige publikationer bag sig og er bl.a. kendt i medierne gennem en lang række radiointerview og en ligeledes lang række foredrag i forskellige foreninger. 11. feb. Meteorer. Henning Haack har tidligere været på besøg i klubben og vil denne gang specielt fortælle om den meteor der midt i januar lyste himlen op over Sjælland, og som er fundet på Lolland. Det er en tysk meteoritjæger, der har fundet et stykke af meteoren. Det stykke, der er fundet, vejer ca. 30 gram og er undersøgt af Henning. Ifølge en omtale i avisen Politiken den 6/6 -09 mener Henning at kunne aldersbestemme meteoren til at være ca. 30 mio. ældre end Jorden og bærer livets byggesten.

12. Nov.

11. mar.

Præparation af fossiler.

-4-

Zina Fihl, der er konservator vil give os en kort introduktion til præparation og konservering af palæontologisk materiale. Zina underviser på Konservatorskolens naturhistoriske linje, og har bl.a. afholdt kurser hos Stenvennerne, Københavns Amatørgeologisk Forening og Sydsjællands Amatørgeologisk Forening. Begge steder var der tale om kurser, der strakte sig over to dage. Hvis der er interesse for et lignende arrangement hos os, så er Zina villig til at lede dette. 08. apr. Gemmologi. Lone Nielsen er uddannet såvel som gemmolog som diamantgrader, så hun har et indgående kendskab til ædelsten. Lone vil især fortælle om diamanter, hvor de findes og hvorledes de bearbejdes, men vil naturligvis også fortælle om andre ædelsten.

Søndagsaktiviteter Så er der startet på sten og sølvarbejde i klublokalet i kælderen igen. Datoerne for sæsonen er: den 11. okt., 8. nov., 13. dec., 10. jan., 14. feb., 14. marts og 11.april. Husk at klublokalet er åbent for alle klubbens medlemmer på disse datoer, så der er mulighed for at kikke nærmere på vores udstillinger og låne bøger fra vores bibliotek. Eller få en snak og hygge over en kop kaffe. Stenmesser Næstvedhallen den 10. – 11. oktober Vissenbjerghallerne den 31. oktober – 1. november Hamburg den 5. – 6. december Medlemskontingent for 2009 Kr. 160.00 Kontingentet følger kalenderåret

Velkommen til vore nye medlemmer:
Inger Hansen, Thorskær 34, Tjepperup,4300 Holbæk Ragnhild Hansen, Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk Vibeke Nielsen, Søkrogen 15, 4281 Gørlev

-5-

Generalforsamling
Torsdag den 29. okt. 2008 kl.19.30 på Kildebjergskolen Skamstrupvej 18, Mørkøv Dagsorden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valg af dirigent. Formandens beretning. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. Valg af formand (hvert andet år) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg til bestyrelsen er: Asbjørn Grarup og Svend Pedersen Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg af udvalg. (Udgår i år - der vælges kun hvert andet år). Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelt.

Spisning: Inden generalforsamlingen er der spisning kl.18.00 for de ·deltagere der har lyst til det. Tilmelding senest d. 22. okt. til Margaretha på tlf. dagtimer: 5943 2353 aften 5943 9990 eller mail margaretha@holbmus.dk eller til Lotte på tlf. 7937 0290/ 5094 3045 eller mail steen-pradel@mail.dk Pris ca. 60 kr. Tallerkener, bestik samt drikkevarer medbringer man selv. Efter generalforsamlingen står klubben for kaffebordet. Vel mødt!

-6Tur til Kinnekullen 11.-14.juni 2009.
Torsdag morgen d.11. startede 3 biler med kurs mod Sverige. Karen, Inger, Søren, Annelise, Addy, Mogens, Karl, Hanna og Asbjørn mødtes på ”Skåne-rastepladsen” lige efter broen. Kl. 9 gik færden videre mod Öster Ringsjön, hvor Karl fra tidligere tur kendte en god lille lokalitet. Lidt svær at finde, men det lykkedes. Udbyttet blev trilobitter (Agnostus) og graptolitter i skifer samt orthoceratitter og søliljer i kalksten. Herfra mod Jönköping – frokost i solskin nord for Älmhult og kaffe på Smålands Taberg med flot udsigt. Ankomsten til Falkängen Vandrerhjem i Hällekis (Kinnekulle) blev noget forsinket. Vi nåede først frem kl. 18.30 og skulle allerede kl. 19 mødes med formanden for ”Skaraborg Läns Geologiske Selskab” i denne klubs lokaler i Falkängen. Vi fik her en meget venlig modtagelse, orientering om den svenske klub og forevisning af klubbens sten- og fossiludstilling samt litteratursamling. Gunnar Hallgren hedder formanden, som var meget vidende – især om sten og mineraler.(Han er for øvrigt også kasserer i den svenske pendant til DAGU). Vi kvitterede med en flaske gammel dansk og et af Karls flotte fund fra Lellinge Grønsand, som Gunnar tydeligvis ikke kendte så meget til. Gunnar tilbød at guide os næste formiddag, og det kunne vi naturligvis kun sige ja tak til. Fredag kl. 10 kurs mod stranden ved Vänern lidt vest/sydvest for Hällekis (”Ved Sjöskogen”). Her i Vänerns vandkant findes det nederste Kinnekullelag – sandsten fra Kambrium. Gode fund af sandsten med såvel sporfossiler samt bølgeribber. Faktisk var store områder i strandkanten med bølgeribber og særprægede sandsten. Vi holdt godt ud til trods for strid blæst (15 m/sek ind fra Vänern) og masser af regn. Videre til et lille godt skjult brud ved vejen vestpå ned mod Trolmen station. (faktisk den sydlige ende af Råback Stenbrud). Her fandtes trilobitter (Agnostus) i alunskifer med antrakonit (også stænglet) fra Øvre Kambrium. Endvidere flint ved grænsen mellem kambrium og ordovicium – iflg GunnarHallgren. Stor tak til Gunnar. Hjem til frokost.

-7Nogen af os havde samlet nok i regnvejr for den dag. Vi tog på udflugt til Forshem og Husaby kirker samt til det pragtfuldt beliggende Läckö Slot. (Et par seje tog dog i det store gamle brud ved Hällekis). Herfra til aftalt spisning kl. 18 i Lidköping, hvor vi fandt en udmærket restaurant. Hjem til vandrerhjemmet, hvor selskabet blev bænket i Addys og Mogens’ senge og trakteret med whisky og rødvin, som de havde haft med hjemmefra. Det blev heldigvis ikke alt for sent, og alle kom op af sengene igen. Lørdag afgang kl. 9.35 til Kakeled stenbrud. Vejret var fint. Det rygtedes i øvrigt, at denne tur var eksformand Mogens’ 250. felttur, og det måtte naturligvis fejres.

Kakeled var et godt sted med stinkende alunskifer/kalksten med antrakonitboller og masser af trilobitter (Agnostus pisiformis og Olenus truncatus). Her traf vi et par danske damer, som viste sig at være Amy Lewring - formand i Sydøstjysk Stenklub og kasserer i DAGU - og hendes søster. Sjovt og hyggeligt. På tilbagevejen besøgte vi det lille, men meget fine stenmuseum ved Karlsgården. Videre op til selv Högkullen, hvor vi dels nød udsigten fra tårnet, og dels skulle sikre os, at vi kunne spise aftensmad der. Hjem til frokost i Hällekis. Efter frokost afgang mod Lugnås Kvarnstensverk. Et af mange brud i Lugnås-kullen, hvor man i middelalderen – og helt op til ca. 1910 – huggede kvarnsten (møllesten). Bruddet er nu et meget interessant museum. I ”gruvan” kan man se, hvorledes man har fjernet skiferog sandstenslag fra grundfjeldshøjde op til godt 2 meter, således at der fremkommer et loft af sandsten (med fossiler) støttet af naturlige piller på de steder hvor man har ladet lagene stå Gulvet er det grundfjeld – gnejs/granit – som man huggede kvarnstenene ud af. Stenene blev herefter trukket ud ved hjælp af håndspil (capstan) og siden transporteret på

-8hestevogn op til 100-120 km. Hver sten i råform repræsenterede inden transport 3-4 mands arbejde i 14 dage. Hvis den var mislykket – f eks ikke gået pænt fri af bunden – kunne den smides væk, og så var der ingen penge for disse 14 dages arbejde. Vi blev der ret længe og fik lov til at finde lidt fossiler. Undervejs mod Kinnekulle fik vi et ekstra kig på Forshem Kyrka og nåede alligevel restaurationen til kl. 17. (dette var en betingelse for at vi måtte spise der, ligesom menuen var obligatorisk schnitzel – det var virkelig sælgers marked). Efter aftensmad var klokken jo ikke forfærdelig meget, så vi tog en tur til de meget seværdige helleristninger ved Flyhov, og så nok engang til Husaby Kyrka (også meget seværdig). Herfra videre til det store gamle brud ved Hällekis, hvor vi i løbet af en god times tid fandt bl. a. trilobitter Megistaspishalestykker, store orthoceratitter i både rød og grøn kalksten samt stenæbler(cystoider). Karen snuppede her turens fund – en flot sammenrullet trilobit (Nileus armadillo)! Hjem til vandrerhjemmet – nogle for at drikke rødvin og whisky, andre for at tørne ind. Søndag morgen kl. 9.30 afgang til Silverfall i Billingen – flot. (Billingen var jo sammen med isen den sidste ”dæmning” for det ”Baltiske Ishav”. Da isen smeltede og trak sig nordpå, brød det opstemmede ishav – 3o meter overhøjde – igennem nord om Billingen og skabte forbindelse til Skagerak/Nordsøen. En sand naturkatastrofe! Landet har så senere hævet sig, så det nu danner det svenske sølandskab med Vänern, Vättern, Mälaren osv). Så gik hjemturen videre til Varnhem Kloster og klosterkirke – et af de første klostre i Sverige. Meget smuk kirke. Videre mod Jönköping/Vetlanda, hvor Karl havde lovet os kuglegranit (klotgranit). Men mellem Forserud og Nässjö begyndte Mogens’ bil uopfordret at bremse på venstre forhjul – tror vi nok – det blev i hvert fald meget varmt. Vi valgte derfor at søge tilbage mod E4 og hjemad i etaper á ca. 100 km. Det gik faktisk rigtig godt, så Søren – som var ”førerhund” – fandt på at køre ad rute 108 ned til Söderåsen, hvor vi lige måtte nyde udsigten over sprækkedalen ved Kopparhatten. Videre tilbage til E4 og så rask mod betalingsanlægget, hvor vi skiltes. Sen hjemkomst – men en flot tur. Stor tak til Søren og Karl for arrangementet! Hanna & Asbjørn

-9-

Coeloma (krabbe) Krabber hører til de ti-benede krebsdyr (Decapoda), hvor de udgør en særlig gruppe, nemlig de ægte krabber (Brachyura). De første krabber dukkede op i Juratiden, decapoderne er lidt ældre (fra Trias). Som de fleste andre krebsdyr har de ikke ændret sig meget, siden de dukkede op i fortiden, og de fleste fossile former er derfor nært beslægtede med de nutidige. Slægten Coeloma ligner da også både den nulevende strandkrabbe og andre fossile krabber som Dromiopsis fra Fakse-kalken (Dan), Glyphithyreus fra det eocæne plastiske ler og andre krabbearter fra det samtidige London-ler. Coeloma kendes på det brede, næsten firkantede skjold, som deles af længdefurer i 5 forreste og 3 bagerste afsnit. Slægten findes både i oligocæne og i miocæne lag, hvor den kendes bedst fra de berømte krabbeboller, der bl. a. findes ved Mogenstrup. Her findes krabbebollerne løse på stranden, hvor de er vasket ud af det sorte glimmerler. Krabben kan herefter blotlægges ved et let slag med en hammer. Krabben kan deles på en uhensigtsmæssig måde eller splintre i mange dele. Et alternativ er at præparere krabben fri med en trykluftdrevet præparernål. Det kræver tålmodighed, men giver et imponerende resultat: En krabbe med alle detaljer fuldt synlige. Sakset fra ”Stendyngen” januar 2009

- 10 Mammutfund
En usædvanlig historie. Peter Bennicke var i april kørt ud til Nørre Tåstrup Grusgrav på Falster. Mange gange har han vandret rundt og kikket efter fossiler eller geologiske spændende sten i stenbunkerne. Men denne dag skulle han blot hente noget sand til et byggeprojekt i hjemmet. Han faldt i snak med en ny medarbejder Claus, som han fortalte om sin interesse for sten og fossiler. Det fik den nye medarbejder til at tænke på noget. Noget, der havde ligget på et brønddæksel de seneste tre måneder. Noget som folkene i grusgraven troede var en gren. Da Claus kom med den formodede gren, tog det mig kun et brøkdel af et sekund at konstatere, at det var en mammutstødtand. Zoologisk Museum har bekræftet og registreret fundet, som for mellem 14.000 og 40.000 år siden Tanden vejer 4,2 kg. og er ca.50cm. lang vandrede rundt på sletterne. Istidens ismasser har transporteret tanden, som i tusinder af år har ligget i fred og ro på bunden af Grønsund. Her blev den så sidste år gravet frem af en stenfiskerbåd, og derefter læsset af på Nørre Tåstrup Grusgrav. På vej ind i grusgravens sorteringsmaskine faldt den tilfældigvis af, og en medarbejder samlede den op og lagde den på brønddækslet. Peter fik lov til at beholde tanden, som han nu udstiller på sit private sten- og fossilmuseum på Falster.

Nyt fund af danekræ
Peter Bennicke har gjort endnu et interessant fund i Stevns Kridtbrud som er gjort til danekræ af Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museum. Fundet udgøres af en lidt fragmentarisk nakkehvirvel af en haj, der måler 9+14mm. Begge endeflader er velbevarede, der er tale om det første fund af en sådan knogle i Danmark, og med henblik på at sikre den for fremtidige videnskabelige studier er den erklæret danekræ. 150109 Danekræ 565 DK

- 11 Tur til Yellowstone Nationalpark.
I sommeren 2009 besøgte Karin og Svend den meget berømte nationalpark sammen med tre børnebørn, vores datter og svigersøn. Det har i flere år været et stort ønske for os at besøge stedet, og nu var det så muligt at realisere drømmen. I samråd med vor datter og svigersøn blev turen tilrettelagt et år i forvejen. Vi mødtes i deres hjem i Ellicott City, hvor vi i løbet af den første uge forberedte de nærmere detaljer ved turen. Vi indledte turen med at flyve fra Baltimore til Cincinnati og efter flyskift videre til Salt Lake City og endnu et flyskift til Billings, hvor vi ankom om aftenen. I lufthavnen lejede vi to biler og fandt vores hotel. Den følgende dag gik turen ind i parken, og vi startede på en ca. 1600 km. lang tur den følgende uge. Vi vil ikke berette om alle vores oplevelser, men har valgt at beskrive nogle få at de mange geologiske forekomster, der findes i området. Yellowstone er dannet af en hotspot, et særligt varmt område i Jordens indre. I løbet af de sidste par millioner år har der været tre meget store vulkanudbrud over denne hot spot. Alle tre udbrud var meget eksplosive, fordi tyktflydende magma forhindrede gasser fra vulkanerne i at komme ud af dem. Med tiden sted trykket så meget, at det pressede magmaen ud af vulkanerne. På det tidspunkt var trykket blevet så stort, at store områder af overfladen blev sprængt bort ved udbruddene. `”Det første udbrud bortspængte omkring 2500 km3 klippe for ca. 2 millioner år siden. Det andet udbrud fjernede 280 km3 for 1,3 millioner år siden og det sidste sendte yderligere 1000 km3 bort for små 630 000 år siden. Efter hvert udbrud styrtede magmakammeret sammen og efterlod en caldera, et dybt hul i overfladen.” (se Geologisk Nyt, Steen Laursen) Vulkaner, der udspyr så meget lava kaldes supervulkaner. I dag er gejsere og de skoldhede kilder det tydeligste tegn på, at der stadig er et magma under Yellowstone. Området hæver og sænker sig langsomt, og siden istiden er det sunket med omkring 80m. De fire typer af termisk aktivitet, der karakteriserer et område over et hot spot er 1) Geysere, 2) Varme kilder, 3) Fumarole (Dampskorsten) 4) Mudderkilder. Vi har besøgt mange forskellige steder, hvor de fire typer på termisk aktivitet kan ses.

- 12 Old Faithful Morning Glory Pool

1) Geyser. En geyser sender meget varm vand og damp op fra et eller flere hulrum i det underliggende varme jordlag. Vandet, der udsendes, stammer fra regn eller sne, der langsomt siver ned i undergrunden. Her bliver det opvarmet af den meget varme klippe, som er i kontakt med magma. Når trykket i de underjordiske kamre bliver tilstrækkeligt stort, presses det varme vand og damp op gennem snævre sprækker i jorden, geyseren springer.

2) Hot spring. Hot spring ligner delvis en geyser, men superopvarmet vand afkøles og cirkulerer. Når det varme vand når overfladen, afkøles det og synker dernæst ned igen i dybet, for atter at blive opvarmet af den varme porøse klippe underneden. De mange smukke farver, som ses i hot springs, er dannet af mineraler og varmeelskende mikroorganismer i forbindelse med alger.

- 13 Calcite Springs Mud Vulcano

3) Fumarole Fumarole er italiensk og betyder ”at ryge”og er et udstrømningssted for vulkanske gasser; Gasserne består for det meste af vanddamp, kuldioxid og svovlbrinte. De kan blive over 500 grader varme.

4) Mudderkilde. En mudderkilde er en stor boblende mudderpøl, hvor skoldhedt mudder konstant bobler rundt med en imponerende intensitet nede i et dybt hul i den ellers massive klippegrund. Måler man surhedsgraden af den kogende mudder finder man, at den er særdeles sur. Denne surhed kommer dybt nede fra klippen idet nogle mikroorganismer bruger gassen hydrogensulfid (H2S) som energikilde og omdanner derved gassen til svovlsyre (H2 SO4) . Svovlsyren nedbryder klippen til våd lermudder. Hydrogensulfid gas, vandamp og kuldioxid og andre gasser eksploderer gennem mudderet på dramatisk vis. Som regel dør al plantevækst omkring disse mudderkilder.

Karin og Svend

- 14 -

Sagnsten
Lommestenen
Ligger 12 m. ude i Isefjord ud for nordøsthjørnet af Stokkebjerg Skov, 305 2,5 3m. Den regnes for den største sten i Odsherred. Der er flere sagn. Et af sagnene fortæller at stenen blev kastet af kæmpen Lumbs fra Lumbs bakker (Lumsås) mod Egebjerg kirke, da klokkerne vækkede den sovende kæmpe, men stenen gled i kæmpens hænder og gik forkert. Hans fingermærker ses i stenen.

Firetønderstenen
I Vinskoven syd for Skamstrup, ½ km. vest for vejen sydpå. Den ligger i et åbent område med store bøge. Traditionen siger at den før udskiftningen var mødested for en årlig sammenkomst, hvor man ordnede vedtægter for det fælles markbrug og der skulle drikkes fire tønder øl. En variant siger dog, at det var godsejeren, der trakterede hovbønderne med øl og brændevin efter endt arbejde, og der blev festet på stedet.

- 15 -

Udvalg: Turudvalg:.……... Asbjørn Grarup, Mogens Hansen, Jørgen Sørensen Mødeudvalg:.…… Svend Pedersen, Inger de Cros Dich, Mogens H. Lokaleudvalg:….. Finn Hemmingsen, Ole Steen, Lizzie Jespersen Festudvalg: …….. Lotte Pradel, Margaretha Sørensen, Knud Quist Værkstedssudvalg: Lisbeth Berggren, Knud Quist, Jane Larsen Udstillingsudvalg:. Mogens Hansen, Gerda Quist, Jens Veilmark Kaffe/kageudvalg:. Karin , Addy, Hanna , Grethe. Redaktionsudvalg:. Gerda Quist, Asbjørn Grarup, Svend Pedersen Bibliotekar:…….... Karin Pedersen Pressemeddeler:…. Lotte Pradel

Klubbens Hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk

- 16 Nyt fra bibliotekaren Biblioteket er i sin vorden. Dog er bogbestanden færdiggjort. Efter inspiration fra andre stenklubber har jeg valgt at opbygge vort bibliotek på følgende måde: Bøgerne er emneopdelte, og hvert emne har sin farvestrimmel. Denne farvestrimmel sidder nederst på bogen. Inden for hver farve har den enkelte bog et nummer. Dette nummer sidder øverst til højre på bindet. Boglisten er sat på reolens side. Så det skulle være let at finde den ønskede bog. Regler for udlån: • Lånebøgerne skal registreres i ”Den røde Bog”, der ligger i reolen. • Om efteråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest det sidste foredrag inden jul. • Om foråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest det sidste foredrag inden feltturene begynder. • Bøger eller genstande med ”IKKE TIL HJEMLÅN” kan selvfølgelig ikke lånes. Hvis I er uenig med mig om nogle bøgers placering indenfor områderne, kan vi altid diskutere placeringen. Karin Pedersen