You are on page 1of 6

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja.

(Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:

Tahun : .....................

KUMPULAN A KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN B KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN C KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN D KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Tahun : .....................

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah. 1. Murid bermain dan bergurau di dalam bengkel. 2. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel. 3. Murid menyusun semula kerusi dan membersihkan meja kerja. 4. Murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. 5. Murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru. 6. Memakai kasut semasa berada di dalam bengkel. 7. Bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel. 8. Basuh tangan selepas melakukan aktiviti. 9. Tutup semua suis elektrik sebelum masuk ke bengkel. 10. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Tahun : .....................

Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI

Tahun : .....................

Ujian Kendiri/Penilaian : NAMA MURID :______________________________________ LEMBARAN KERJA TAHUN : _______________

Arahan: a) Jawab semua soalan

Rajah 1

1. Rajah 1 menunjukkan ketulan ais. Apakah yang akan terjadi pada ketulan ais tersebut apabila terdedah pada suhu bilik. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Pencairan Pemanasan Pengekalan 2. Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba. Tandakan ( ) bagi bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba. Polisterina Besi Serbuk kayu Sekam padi

Arahan: a) Lakarkan tiga idea penyelesaian berkaitan penyataan masalah pada ruang yang disediakan. b) Pilih satu lakaran pilihan bagi projek eksperimental pada ruang yang disediakan.

Idea 1

Idea 2

Idea 3

Lakaran idea pilihan