You are on page 1of 1

_oc__q _q_ :.

__: _:_ ex __ _x oo
:qq|:__
9. (ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu
(dengan firmanNya): "Sesungguhnya Aku akan membantu kamu engan seribu (bala tentera) dari malaikat
!ang datang berturut"turut.
xc_ :_ q :qq|:__ ex _q:_ ac_o_:: _
ac'__ __: c| _ ax |_ ac: :c: e_,
ac_x _xo q o_'_
#$. (ingatlah) ketika Tuhanmu %ahyukan kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku menyertai kamu (memberi
pertolongan), maka Tetapkanlah (hati) orang"orang !ang beriman. Aku akan mengisi hati orang"orang !ang
kafir engan perasaan gerun& oleh itu, pan'unglah leher mereka (musuh) dan potonglah tiap"tiap anggota
mereka"
seribu malaikat..surah ( .. al anfal.. ayat 9.. ngan #$.