Suy Niệm Trong Ngày Sống *103

Chủ đề suy niệm: Có phải chỉ cầu nguyện khi nào cần
Thực ra cầu nguyện không phải giống như chiếc bánh xe phòng hờ để sẵn đâu đó, chỉ khi nào cần thì mới mang ra sử dụng mà thôi.

Có phải chỉ khi cần thì cầu nguyện
Có nên coi việc cầu nguyện như chiếc bánh xe phòng hờ để sẵn đâu đó , chỉ khi nào cần thì mới mang ra sử dụng mà thôi hay chăng ? Quan niệm như vậy chẳng khác chi coi việc cầu nguyện chỉ là những câu nói phù thuỷ để sai khiến thần thánh , những câu thần trú hay lá bùa hộ mệnh đã mua hay xin về cất kỹ sẵn đâu đó , phòng khi nào gặp trở ngại gì trong đời số ng mang ra sử dụng , thế thôi . Nói cách khác , người tín hữu sống với thái độ như thế , với niềm tin như vậy , không thể nói rằng mình đang thành tâm sống đạo . Thử hỏi có người con thảo kính cha mẹ nào có thể nói được rằng mình chỉ cần liên lạc với cha mẹ khi nào mình cần họ giúp đỡ mà thôi hay chăng? Quan niệm theo ý hướng này không thể coi là sống đạo được ! Đạo là đường , là con đường sống . Người sống đạo là người biết đem tinh thần đạ o giáo vào trong nếp sống hằng ngày của mình . Có như vậy mới chính là người sống đ ạo chân chính, là người đang đi trên con đường sống đạo thực sự . Nói cho đúng nghĩa hơn , người sống đạo là người luôn sống và cầu nguyệ n, và cầu nguyện liên tục , cầu nguyện không ngửng . Cầu nguyện bao gồm hai giai đoạn nối kết . Trước hết là “nối kết” cái tâm với cái thân của mình , tức là linh hồn và thân xác nối kết thành một thực thể có tâm tình và ý thức hiệp nhất làm một với nhau, bởi vì linh hồn sống dựa vào thân xác , dùng thân xác làm phương tiện . Tiếp theo là “nối kết ” cái tâm lẫn cái thân của mình với Thiên Chúa là Cha chung của nhân loại . Nếu thiếu vắng cái tâ m, thì cái thân hay cái xác phàm con người không thể nối kết với Thiên Chúa qua tâm tình cầu nguyện được , bởi vì thiếu vắng cái tâm , con người lúc đó chỉ là cái xác không hồn , giống như tình trạng tâm bất tại , nghĩa là cái tâm không ở cùng với cái thân , mà lại bận t âm vào các sự việc khác không phải là cầu nguyện , dù thân xác có động tác cầu nguyện mà thực sự không phải là cầu nguyện vì thiếu cái tâm . Do đó C ầu nguyệ n không đơn thuần là m ột công vi ệ c hay một hành động , nhưng đúng hơn, cầu nguyệ n là m ộ t tâm tình: m ộ t s ự liên l ạ c s ống động gi ữ a cá nhân m ỗi ngườ i v ớ i Thiên Chúa h ằ ng s ống... một tương quan sống động c ủ a con cái Thiên Chúa v ớ i Cha trên trờ i, một tâm tình yêu mến vớ i t ất c ả trái tim, linh h ồ n, trí khôn và s ứ c l ự c c ủa ta đáp lại tình yêu t ự hi ế n hoàn toàn củ a Chúa. Cầu nguyện còn được coi là một cuộc đàm thoại gặp gỡ huyền nhiệm giữa tạo vậ t thấp hèn phàm trần và Thiên Chúa Toàn Năng , Vương Chủ H oàn Vũ được thể hiện qua những tâm tình chân thành như sau : Th ờ L ạ y: Với lòng khiêm tốn , tuyên xưng Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta. Cầu Khẩn : Với lòng ăn năn sám hối , xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta đã phạm . Tín Cẩn : Với lòng phó thác , dâng trọn bản thân cho Lòng thương xót của Chúa . Cả m T ạ : Với lòng biết ơn , cảm t ả Chúa vì Ngài thương đoái cứu chuộc chúng ta . Ngợi Khen: Với lòng tôn kính, hãy chúc tụng Danh Ngài , là Thiên Chúa toàn năng. Cầu nguyện cho phép chúng ta yêu m ến Chúa vì cá c kỳ công Ngài đ ã t ạo dựng, yêu mến Chúa vì lòng thương xót c ủa Ngài, yêu mến Chúa vì sự hiện diện và ân phúc Ngài ban trong cuộc sống, yêu mến Chúa vì Ngài là Đấng cứu chuộc chúng ta , và yêu mến Chúa vì chính Ngài đã đoái thương cất nhắc chúng ta trở thành bạn hữu của Ngài . Thánh Gregory thành Nazianzen nói: "Chúng T a ph ải nh ớ đế n Chúa nhi ều hơn là ta thở ." Chúng ta không thể s ố ng n ếu không th ở , và s ẽ ch ết mòn n ếu không có c ầu nguyệ n. Nhờ cầu nguyện , tâm trí chúng ta luôn nh ớ đến Ngài, và Ngài luôn hiện diện trong đ ờ i s ố ng chúng ta .

Lời cầu nguyện trong ngày:
Lậy Chúa , khi cầu nguyện chúng con nhận ra rằng chúng con chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn được Chúa thương tình cất nhắc trở thành bạn hữu của Chúa , một hồng vô cùng quý giá . Xin cho chúng con biết trân quý và duy trì mối giao hoà này với tâm tình cầu nguyện bằng c ả tâm hồn, trí khôn cùng sức lực của chúng con.