Curs rapid de iniţiere în limba germană - Alexander Jünger

Curs rapid de iniţiere în limba germană
- Alexander Jünger Reguli generale de pronunţare în limba germană ÄU …………………………… W …………………………….. ST(la începutul cuvântului)…... I ……………………………... I……………………………... !inal………………………… "……………………………… #……………………………… $……………………………… % la &!âr'itul cuvântului ……. S înaintea unei v(cale ……….. )*S …………………………. +T !inal ……………………... , la &!âr'itul cuvântului …… I- la &!âr'itul cuvântului ……. U…………………………… * la .i/l(cul 'i la &!âr'itul cuvântului …………………… TS)* ………………………... TS !inal ……………………… SS …………………………… * la începutul cuvintel(r ……. 0 …………………………….. 0S …………………………… AA1 1 22 …………………. - …………………………… J………………………………. 3 ……………………………… &e cite'te 2I (ex4 *ÄUS % 5 *2I"6%) &e cite'te # (WAS 5 #AS) &e cite'te 7T (STU,+ 5 7TU,+ ) &e cite'te I (+I 5 +I) &e cite'te AI ( I, 5 AI,) &e cite'te n(r.al ( I, 5 AI, ) &e cite'te 8 ("W I 5 8#AI) &e cite'te 9 (#I % 5 9I%) &e cite'te IU ($: % 5 IU:6%) &e cite'te 6% ($: % 5 IU:6%) &e cite'te " (S )*S 5 " )S) &e cite'te )S (ve;i ex. precedent) &e cite'te T (STA+T 5 7TAT) &e cite'te 6, (SI : , 5 "I:6,) &e cite'te I* (,I +%I- 5 ,I+%I*) &e cite'te 2I (, U, 5 ,2I,) nu &e cite'te< el arat= c= v(cala dinaintea lui e&te lung= (" *, 5 8 ,) &e cite'te )I (+ UTS)* 5 +2I)I) &e cite'te 8 (% )*TS 5 % *8) &e cite'te S (W ISS 5 #AIS) &e cite'te n(r.al (*I % 5 *I%) &e cite'te ) (0> I, 5 )>AI,) &e cite'te )S (>I,0S 5 >I,)S) &e cite&c ca A1 'i 2 lungi 'i nu ca du?l= c(n&(an= &e cite'te -* (-W>: 5 -* >:) &e cite'te I (JA 5 IA) &e cite'te S (-%23 5 -%2S)

@

Curs rapid de iniţiere în limba germană - Alexander Jünger

Alte câteva reguli @. +e !iecare dat= când întâlni. la .i/l(cul cuvintel(r c(n&(an= du?'=1 în&ea.n= c= v(cala dinaintea ace&teia &e cite'te &curt. +e ex4 +%ITT &e cite'te +%IT 1 cu I citit rapid. A. Accentul cade1 în general pe pri.a &ila?=. B. Su?&tantivele &e &criu cu liter= .are. Lecţia 1 Was is das? Das ist der Tisc ! Das ist die Wand! Das ist das "ild! )e e&te acea&taC Acea&ta e&te .a&a. Ace&ta e&te peretele. Ace&ta e&te ta?l(ul.

Artic(lul neD(t=rât unul1 una1 unul (neutru) e&te1 în general1 ein (.a&culin)1 eine (!e.inin) 'i ein (neutru). Lecţia # Das ist ein Tisc ! Das ist eine Wand! Das ist ein "ild! Conversaţie @. &te acea&ta ( .a&=1 un perete1 un ta?l(uC $st das ein Tisc % eine Wand% ein "ild? A. +a1 acea&ta e&te ( .a&=1 un perete1 un ta?l(u. &a% das ist ein Tisc % iene Wnad% ein "ild! B. &te acea&ta ( .a&=. $st das ein Tisc ? E. ,u1 e&te un ta?l(uF 'ein% das ist ein "ild( G. &te ace&ta un pereteC $st das eine Wand? H. ,u1 ace&ta nu e&te un perete1 ace&ta e&te un ta?l(uF 'ein% das ist nic t eine Wand% das ist ein "ild( Gramatică In l(c de nicht ein &e p(ate !(l(&i kein (niciunul)< la !e.inin keine1 la neutru kein.
A

Acea&ta e&te ( .a&=. Ace&ta e&te un perete. Ace&ta e&te un ta?l(u.

Curs rapid de iniţiere în limba germană - Alexander Jünger

Lecţia ) Numeralele cardinale ,ull (citeşte nul)………………………. ;er( in1 eine ………………………………. unu1 una "Jei …………………………………... d(i1 d(u= +rei …………………………………… trei #ier …………………………………… patru 9ün! (citeşte fiunf)…………………….. cinci SecD& ………………………………….. 'a&e Si?en ………………………………….. 'apte AcDt …………………………………... (pt ,eun ………………………………….. n(u= "eDn …………………………………... ;ece Lecţia * @. )u. e .a&a1 peretele1 ta?l(ul1 !erea&traC Was ist der Tisc % die Wand% das "ild% das +enster? A. Ka&a e .ic=. Der Tisc ist ,lein! B. Leretele e al?. Die Wand ist -eiss! E. Ta?l(ul e al?a&tru. Das "ild ist blau! G. )e a. euC Was abe ic ? H. u a. ( .a&=. $c abe ein Tisc ! M. )e ai tuC Was ast du? N. u a. un ta?l(u. $c abe ein "ild! O. Leretele are ( !erea&tr=. Die Wand at ein +enster! Gramatică .re/entul indicativului I) #er?ul a fi IcD ?in P eu &unt +u ?i&t P tu e'ti r1 &ie1 e& i&t P el1 ea e&te
B

Wir &ind P n(i &unte. IDr &eid P v(i &unteQi Sie &ind P ei1 ele &unt

Wa& i&t untenC O.e.Alexander Jünger II) #er?ul a avea IcD Da?e P eu a. .Curs rapid de iniţiere în limba germană . I&t die Wand linR&C E. +a& :ild ist nic t linR&F G. Unde e&te . Der 34en i&t Dinten. )e e&te susC Su& e&te pla4onul.a&aC Ka&a e&te la mi7loc. N. Lecţia 1 @. & i&t rec ts. Unten i&t der Ti&cD.Wo i&t da& 9en&terC A. )e e&te 7osC J(& e&te .n= 'i ea 'i ei 'i ele.ein1 v(rn i&t die T2r.i/l(c P in der 5itte pla!(nul P die Dec. Wa& i&t obenC M.a&a. +u Da&t P tu ai r1 &ie1 e& Dat P el1 ea au Wir Da?en P n(i ave.s la dreapta P rec ts &u& P oben /(& P unten la . H. @A. @S.sF B. Lin. IDr Da?t P v(i aveQi Sie Da?en P ei1 ele au 'otă 0ie în&ea. &te !erea&tra în 4aţăC 'u1 în !aQ= e&te u8a. )e e&te în spateC 0oba e&te în &pate. Vocabular la &tânga P lin. Wa& i&t itenC @B. +er Ti&cD i&t in der 5itte. W( i&t der Ti&cDC @G.e &(?a P der 34en u'a P die T2r 6nde e&te !erea&traC La stânga( &te peretele la &tângaC Ta?l(ul nu este le &tângaF &te la dreapta. E .are1 0ie în&ea. Atunci când e &cri& cu liter= .n= Dumneavoastră. I&t da& !en&ter vornC @@. 2?en i&t die Dec. @E.

ein1 icD Da?e Reinen Wein. (Untul e&te pr(a&p=t1 ?rân. A.i/l(c. Atunci cât e&te predicativ1 deci când !(r. De ex4 +ie :utter ist 4risc 1 der 0T&e ist 4risc . Artic(lele D(t=râte &unt ur. e&te pâineaC Lâinea e&te ?un=. In li.ul 4risc 5 pr(a&p=t der .=ri. B. Are el de&tul= apăC +a1 el are ( sticlă cu ap=.an= nu &e p(trive'te înt(tdeauna cu cel din li.?at1 ca gen 'i nu. W( i&t die 5ilc C +ie KilcD i&t in der Kitte. Unde e&te lapteleC >aptele e la . 5 ?ucata gut 5 ?un1 ?un= das :las 5 paDarul der Wein 5 vinul die +lasc e 5 &ticla G das "ier 5 ?erea die "utter 5 untul das :las 5 gea. vin. Wie i&t da& :r(tC +a& :r(t i&t gut. AveQi (d-&tr=) vinC .?a ger.ea. ar !i de1 cu. &u?&tantivele ger.ân=1 e&te (?ligat(riu &= înv=Q=. In li.ane în&(Qite de artic(lul l(r D(t=rât. *a?en &ie "rotC Ja1 icD Da?e ein 0t2c. Unde e&te pa arulC LaDarul e&te la dreapta. :r(t. +e(arece genul &u?&tantivel(r în li. )u.u1 eu nu a.?a ger. W( i&t das :lasC +a& -la& i&t recDt&.ân=1 dup= &u?&tantivele care indic= .a der 5ilc (citeşte4 .an= nu exi&t= acea&t= regul=. ( bucată de pâine.nin) 'i das (neutru).Alexander Jünger Lecţia 9 Conversaţii AveQi pâineC +a1 a.=r.?a r(. (Untul 'i ?rân.=&ura1 .ea1 cantitatea etc. *at er genug WasserC Ja1 er Dat eine +lasc e Wa&&er. Vocabular das "rot 5 pâinea das 0t2c.= predicatul1 ad/ectivul r=.âne ne&cDi.?a r(. &te berea pr(a&p=t=C +a1 'i untul 'i brân/a &unt pr(a&pete.=t(arele4 der (. I&t das "ier !ri&cDC Ja1 aucD die "utter und der .<se &ind !ri&cD.ilDi) 5 laptele .&e pun cuvinte de leg=tur=1 cu. De exemplu4 2 ?ucat= de pâine 5 =in 0t2c.a &unt pr(a&pete).a e&te pr(a&p=t=) +ie :utter und der 0T&e sind 4risc .<se 5 ?rân. *a?en Sie WeinC .a&culin)1 die (!e. "rot.Curs rapid de iniţiere în limba germană . Gramatică @.

e&e.eDn 11 5 !ün!.p=rQit la A !ac E Numerele de la 10 la 19 11 5 el! 1# 5 .Curs rapid de iniţiere în limba germană . +e aceea e&te nece&ar1 când înv=Q=.eDn 1* 5 vier. H .a l(r plural. 'i !(r.(r=.inu& E !ac cinci In. der Ti&cD die Wand da& -la& pl. De exemplu4 &g.eDn IcD addiere4 drei und .Jei i&t acDt IcD dividiere4 acDt durc (prin) .ultiple.ane au1 pentru t(ate genurile1 n(.eDn 19 5 &ecD. &u?&tantivele1 &= .part4 N î. die Ti&cDe die WTnde die -lT&er Conversaţii Wir aben drei Tisc e! Die "rote sind 4risc ! .eDn 1@ 5 neun. trei .e.Jei ist (sau mac t 5 !ace) !ün! IcD &u?&traDiere4 neun -eniger (mai puţin) vier i&t !ün! IcD .eDn 1> 5 &ie?.iere4 vier mal (ori) . Lâinile &unt pr(a&pete.eDn 1? 5 acDt.Alexander Jünger rot 5 r('u gelb 5 gal?en gr2n 5 verde blau 5 al?a&tru bunt 5 pe&triQ braun 5 ca!eniu grau 5 cenu'iu sc -ar/ 5 negru Lecţia > Cum socotim nemţeşte Adun4 B plu& A !ac cinci Scad4 O .(i ave.JUl! 1) 5 drei.Jei i&t vier Lecţia ? Gramatică Su?&tantivele ger.inativ plural1 un &ingur !el de artic(l4 die.ulQe&c4 E (ri A !ac (pt I.

Alexander Jünger Das Aimmer at vier W<nde! $n /-ei 0tunden aben -ir "utter! Die +enster sind ell! Lin.inine r=.. +.?ate.Curs rapid de iniţiere în limba germană .i/l(c &unt trei paDare. :ild da& :ild Declinarea articolului otăr!t .ânând ne&cDi. A. A.ig #1 P !ün!und. -.?ate în cur&ul declin=rii.Jan. Ap(i1 caVurile n(. +.in(a&e.Jan.ân ne&cDi. >a &tânga1 în (daie1 &unt A u'i..uri cu cel neutru. masc! der de& de. da& Lecţia 1D Numeralele de la #0 la 1 milion #D P . 9ere&trele &unt lu.?= d(ar artic(lul. )ele . Ti&cD den Ti&cD +eminin die 9la&cDe der 9la&cDe der 9la&cDe die 9la&cDe 'eutru da& :ild de& :ilde& de.a&culin &ea.s% in Aimmer% sind /-ei T2res! Bn der 5itte sind drei :l<ser! )a. In d(u= (re ave. den 4em! die der der die neutru da& de& de.a&culine 'i neutre cap=t= un s (&au es) la genitiv1 în re&tul ca.=n= în declinarea cel(rlalte ca.uril(r r=.era are patru pereQi. >a .inativ 'i acu. 5asculin der Ti&cD de& Ti&cDe& de. '3TC xtrageQi 'i înv=QaQi &inguri cuvintele n(i. Exemple de declinare a substantivelor însoţite de articolele otăr!te" .ig )D P drei&&ig )1 P ein und drei&&ig M . -.ig (cite'te QvanQiD) #1 P einund. Lecţia @ Declinarea substantivelor Regulă4 Su?&tantivele !e.ativ &unt identice la &u?&tantivele !e.Jan. Se &cDi.inine 'i neutre1 iar artic(lul . unt.

a 5 der1 die da& er&te Al d(ilea1 a d(ua 5 der1 die1 da& .eted=F )ara!a e&te g(al=. e&te .ig 1D P !ün!. )u. Die Linie ist gerade! Eiele Linien sind .al1 drei .?e.ig 1DD P Dundert #DD P . )ercul e&te r(tund.ul1 pri.eDnte Al ( &ut=lea1 a ( &uta 5 der1 die1 da& Dunder&te $ăsuri 2 /u.JeiDundert 1DD P !ün!Dundert 91D P &ecD&Dundert!ün!.al Lecţia 11 Despre în%ăţişarea lucrurilor >inia e&te dreapt=. )artea e&te &u?Qire.al1 Dundert . 7i cea&ul e&te r(tund.ig 1DDD P tau&end (cite'te tau.=nd) 1@*1 P tau&end neunDundert einundvier.e 5 ein +rittel1 ein AcDtel A .ecea parte1 a &uta parte 5 der .rumm! Der .a&aC .Alexander Jünger )@ P neunund drei&&ig *D P vier.ig >D P &ie?. Kulte linii &unt &trâ.Jeitte Al treilea1 a treia 5 der1 die1 da& dritte Al patrulea1 a patra 5 der1 die1 da& vierte Al cinci&pre.reis ist rund! Auc die 6 r ist rund! Wie ist der T2r? =r ist 4lac ( Die +lasc e ist o l! Das "uc ist d2nn! N .ig ?D P acDt.ig >9) P &ie?enDundert drei und &ecD.eDnte Teil1 der Dunder&te Teil 2 dat=1 de trei (ri1 de ( &ut= de (ri 5 ein .=tate 5 eine *Tl!te Un &!ert1 trei &!erturi 5 ein #iertel1 drei #iertel 2 trei.ig @D P neun.e1 ( pti.Curs rapid de iniţiere în limba germană .ecelea1 a cinci&pre.ig 1!DDD!DDD P eine Killi(n Numerale ordinale Lri.ig 9D P &ecD.ecea 5 der1 die1 da& !ün!.

Curs rapid de iniţiere în limba germană .a cuvintel(r pe care vi le-aQi în&u'it pân= acu. )rei(nul e&te &curt.up4er% die Lein-and% das Leder! K=ta&ea.Alexander Jünger +icQi(narul e&te gr(&. &ener ist auc aus Gol/ ver4ertigt! T(ate &caunele &unt !=cute din le.n. Die 0eide! '3TC Inv=QaQi ter. Das ist das :las% das Gol/% der 0tein% das "ein% das . O .nC 0ind alle 0t2 le aus Gol/ ver4ertigt? Kapa ace&ta e&te !=cut= din piele.enii n(i. S(?a e&te &cund=. Alc=tuiQi pr(p(. Das "lei% das .ple pe ?a. Dieser 0tu l ist aus Gol/ ver4ertigt! Ace&ta e&te t(t din le. Das =isen% das :old% das 0ilber% der 0ta l Llu.urt/! '3TC +epi&taQi &inguri cuvintele n(i 'i înv=QaQi-leF Lecţia 1# Desprematerialele din care sunt con%ecţionate obiectele Acea&ta e&te &ticla1 le.nul1 piatra1 (&ul1 Dârtia1 cart(nul.?ul1 cuprul1 pân.! Das Gaus ist oc ! Der 34en ist niedrig! Die 0trasse ist lang! Der "leisti4t Hciteşte ?lai'ti!tI ist .appe! Scaunul ace&ta e&te !=cut din le.n.n. 5ein "leisti4t ist aus Gol/ ver4ertigt! 9ierul1 aurul1 argintul1 pielea.. Das WFrterbuc ist dic.apier% die . Diese 5appe ist aus Leder ver4ertigt! +in ce e !=cut crei(nul t=uC Woraus ist dein "leisti4t ver4ertigt? )rei(nul .iQii &i.eu e&te !=cut din >e. Strada e&te lung=. )a&a e&te înalt=.a1 pielea.

v= cDea.eu1 a .Alexander Jünger Lecţia 1) Gramatică Pronumele personale 0ingular al . &e nu.e&c ter. die *Tu&er De reţinut4 >a dativul plural t(ate &u?&tantivele pri. die1 -. den1 A. Vocabular ?=r?atul 5 der 5ann (pl die 5anner) !e.eine al t=u1 a ta 5 dein1 deine1 dein al &=u 5 &ein1 &eine1 &ein al ei 5 iDr1 iDre1 iDr &ntrebări u'uale )u.ea 5 . der1 +. der *Tu&er +. die 5<dc en) @S . Exemplu de declinare a arrticolului însoţit de substantiv: .naben) !ata 5 die 5<dc en (pl.e'te a&taC )u. die . die *Tu&er -. die..n= cuvântul ace&taC )e &= !acC Inc(tr( . die +rauen) ?=iatul 5 der .nabe (pl.ergeQiC +e unde veniQiC )ine-i ac(l(C I.. den *Tu&ern A.i e&te îng=duitC Wie eist das? Wie eissen 0ie? Wer sind 0ie? Was -2nsc en 0ie? Was bedeutet dieses Wort? Was soll ic tun? Wo in ge en 0ie? Wo er .eia 5 die +rau (pl.lural al n(&tru 5 un&er1 un&ere1 un&er al v(&tru 5 euer1 eure1 euer al l(r 5 iDr1 iDre1 iDr al +-&tr= 5 IDr1 IDre1 IDr .ommen 0ie? Wer ist da HdortI? $st es erlaubt? Dar4 ic J? Lecţia 1* Gramatică Lluralul artic(lului der% die% das e&te pentru &u?&tantivele de t(ate genurile4 .=C )ine &unteQiC )e d(riQiC )e în&ea.Curs rapid de iniţiere în limba germană .ein1 .inaQia n.

nul t(c.aD=rul @@ .nul WC Wo nt Gerr K ier? aca&= d(.eluQa das 5esser 5 cuQitul der . Der Gerr ist eben ausgegangen! )ând &e înt(arceC Wann . die 'ac barn) prietenul 5 der +reund (pl.orb 5 c('ul cu pâine das Ll 5 uleiul das 0al/4ass 5 &(lniQa die Aitrone 5 l=.Alexander Jünger c(pilul 5 das .ai a ie'it. die +reunde) Bntrebări 8i răspunsuri u/uale )e vâr&t= aiC Wie alt bist du? Sunt de BG de ani. $c bin )1 &a re alt! Aici l(cuie'te d(.Curs rapid de iniţiere în limba germană .? Lecţia 11 Vocabular der Tuller 5 !ar!uria noc 5 înc= ste t 5 &e a!l= sc neiden 5 a t=ia be4indet sic 5 &e g=&e'te nac 5 dup= der LF44el 5 lingura das "rFtc en 5 !ran.âia das +leisc 5 carnea der Auc.4e44er 5 piperul die :abel 5 !urculiQa der 0en4 5 .nul WC $st Gerr K /u ause? +(.ind (pl. die .er 5 .u'tarul das 5unatuc 5 'erveQelul der =ssig 5 (Qetul der "rot.inder) vecinul 5 der 'ac bar (pl.ommt er /ur2c.

=rbsen) 5 .e1 &eteF Kai e&te ( .ellner% die Rec nung( 5a l/eit( Ki-e !(a. auf. hinter.) du -irst (tu devii) i r -erdet (v(i deveniQi) er% sie% es -ird (el1 ea1 devin) sie -erden (ei1 ele devin) @A . W2rste) 5 cârnatul der .it e&&en Jir die SuppeC Wir e&&en die Suppe .ent4 ic -erde (eu devin) -ir -erden (n(i deveni.ai /(& c(n/ugat la indicativ pre.ativul când ver?ul indic= ( .=rea der .arte( .uc en 5 pr=/itura die Wurst (pl. vor 'i z ischen &e !(l(&e'te ca. Gramatică +up= prep(.an= &e &lu/e'te de&e(ri de veer?ul a/ut=t(r erden (a deveni).a&= das Rind4leisc 5 carnea de vit= &ncercaţi să traduceţi" Wa& &teDt au! de.iQiile au&1 ?ei1 . Ti&cDC Au! der Ti&cD ?e!inden &icD n(cD4 der >U!!el1 die Ke&&er1 die -a?eln1 die KundtücDter. Wa& &teDt in der KitteC In der Kitte &teDt der :r(tR(r?.it 'i nacD &e !(l(&e'te dativul.a. W(.Alexander Jünger das :em2se 5 legu. >U!!el. &&ti&cD &teDen die Teller.ele die "o ne (pl. neben. +up= prep(. Iat=-l .it de.a44elF44el 5 linguriQa der . in.i'care (dintr-un l(c în altul).i v= r(g li&ta de ?ucateF )Delner1 plataF S= v= !ie de ?ineF Lecţia 19 Grmatică Le lâng= ver?ele sein 'i haben1 li. "o nen) 5 !a&(lea der "raten 5 !riptura die =rbse (pl.iQiile an.albsleber 5 !icatul de viQel das Tisc tuc 5 !aQa de . Conversaţie într(un restaurant $c bin ungrig% durstig( $st noc ain Tisc 4rei? +2r -ieviel .?a ger.Curs rapid de iniţiere în limba germană . unter.ul dativ atunci când ver?ul indic= ( &tare 'i acu. Wa& ?e!indet &icD n(cD au! de.ersonen? Wer bedient ier? :eben 0ie mir% bitte% die 0peiseM. &&ti&cDC Au! de.a&= li?er=C Lentru câte per&(aneC )ine &erve'te aiciC +aQi-.

in= K= duc în (ra'. di.=tate.ia. &te (ra N înainte de a. &te a. &te (ra A dup= a. K= &c(l.=. "iua1 n(aptea.ia. Conversaţii u'uale :uten Tag( Was mac en 0ie noc ? $c dan.=.e&c1 ?ine1 dar du. târ.âineF +(.utF >a revedere pe .ol /u Gause? $c bin er4reut 0ie /u se en( Au4 Wiederese en morgen( Gerr% +rau% +r<ulein (se folosesc cu mein aşezat înainte) :un= .ni'(ar= Die 0tunde at /-ei albe 0tunde! Die 0tunde at vier EierteilM 0tunden! Andert alb 0tunden! =s ist 5ittag! Der Tag% die 'ac t! =s ist ac t 6 r vormittags! =s ist # 6 r nac tmittags! =s ist > 6 r abends! =s ist dun.n=1 +(.n1 +(a.neav(a&tr=C Sunt t(Qi ?ine aca&=C Sunt ?ucur(& c= v-a. 2ra are patru &!erturi de (r=.Alexander Jünger )ropo'iţii u'u'le *re%eritoare la timp şi la împărţirea lui+ 2ra are d(u= /u. Se !ace lu.ineaQ=.ai !aceQiC KulQu. K= culc. 2 (r= 'i /u.iu1 e .iuaF )e .=. &ear=1 e n(apte.Curs rapid de iniţiere în limba germană . întuneric1 e lu.el% es ist ell =s ist Abend% es ist 'ac t! =s ist sp<t% es ist 5itternac t! $c lege mic nieder! $c ste e au4! =s ist 5orgen =s -ird ell $c ge e in die 0tadt! @B .=t=Qi de (r=.ie.in=.ia.e% gut% und $ nen? Alles . &te (ra M &eara. v=.ul n(pQii.

âine An(ti.âna are M .4 -4 +4 A4 5asculin ein Kann eine Kanne& eine.inic= Ieri1 a. aben şi -erden icD Jar (eram) icD Datte (aveam) du Jar&t (erai) du Datte&t (aveai) er Jar (era) er Datte (avea) Jir Jaren (eram) Jir Datten (aveam) iDr Jaret (eraţi) iDr Dattet (aveaţi) &ie Jaren (erau) &ie Datten (aveau) icD Jurde(deveneam) du Jurde&t (deveneai) er Jurde(devenea) Jir Jurden (deveneam) iDr Jurdet (deveneaţi) &ie Jurden (deveneau) @E .inute S=pt=.Alexander Jünger Lecţia 1> .purile Lri. "i!!er?latt ein "i!!er?latt Lecţia 1? Gramatică "mperfectul verbelor sein.na1 iarna =s ist /-Fl4 6 r =s ist 42n4 5inuten nac /-Fl4 =s ist /e n 5inuten nac /-Fl4 =s ist ein Eiertel eins =s ist alb eins =s ist ) Eiertel eins =s ist /e n 5inuten von eins Hvor N înainteI Die Woc e at > Tage 5ontag% Dienstag% 5itt-oc % Donnerstag +reitag% 0onnabend Hsau 0amstagI% 0onntag :estern% eute% morgen Die &a res/eiten Der +r2ling% der 0ommer Der Gerbst% der Winter :ramatică Declinarea substantivelor îssoţite de articolul nehotăr!t .Curs rapid de iniţiere în limba germană .inute &te (ra @A 'i @S .inute &te (ra @A 'i un &!ert &te (ra @A 'i /u.=vara1 vara T(a.i1 .rarul 'ilnic şi alte unităţi de timp &te (ra @A &te (ra @A 'i G .?=t=1 +u.ile >uni1 KarQi1 Kiercuri1 J(i #ineri1 Sâ.=tate &te (ra @ !=r= un &!ert &te (ra @ !=r= @S . Kann einen Kann +eminin eine 9rau einer 9rau einer 9rau eine 9rau 'eutru ein "ie!!er?latt (5 cadru) eine& "i!!er?latte& eine.

Curs rapid de iniţiere în limba germană .(& @G .acDt i.utrei?en.ul sic se en 5 &e v=d bl2 en 5 a în!l(ri unterm Tannenbaum 5 &u? p(.un gi?t e& i& und ScDnee< :lu. Trau. 1 e1 eF .Alexander Jünger Perfectul verbelor sein. 21 ( 1(F Wie &ind die 0inder !r(DF SeDen Jede .e.un gi?t e& ir und ScDnee.ul de )r=ciun sc Fn 5 !ru. aben şi -erden se formează cu prezentul lui sein sau aben şi participiul verbelor de con#u$at% IcD ?in geJe&en icD Da?e geDa?t icD ?in geJ(rden (am fost) (am avut) (am devenit) du ?i&t geJe&en du Da&t geDa?t du ?i&t geJ(rden er i&t geJe&en er Dat geDa?t er i&t geJ(rden Jir &ind geJe&en Jir Da?en geDa?t Jir &ind geJ(rden iDr &eid geve&en iDr Da?t geDa?t iDr &eid geJ(rden &ie &ind geve&en &ie Da?en geDa?t &ie &ind geJ(rden -ectură A1 a1 aF der Winter1 der i&t da1 *er?&t und S(. 21 (1 (F Wie &ind die 0inder !r(DF Vocabular sind vergangen 5 au trecut sonst 5 alt!el at ange4angen 5 a început niergends 5 nic=ieri es gibt 5 &e g=&e'te1 e&te sind au4/utreiben 5 &e g=&e&c das =is 5 gDeaQa 4ro 5 ve&el der 0c nee 5 . Tannen?au..=pada der Traum 5 vi&uldie "lume% Men 5 !l(area die Tr<ume 5 vi&urile die +enstersc eibe 5 gea.er dind vergangen1 Winter der Dat ange!rangen< A1 a1 aF de Winter1 der i&t da. 1 e1 eF .enn ?luDn an 9en&ter&cDei?en1 Sind &(n&t niergend& au!.e SicD &cDUn unter.

>a . =in T eater und viele L<den sind da! N. Durc die Gauptstrasse 4e rt die 0trassenba n! O.ul pentru veDicule. Lecţia 1@ .vaiul.Curs rapid de iniţiere în limba germană .i/l(c ea are dru.ai &u&< înv=QaQt-( pe de r(&t. Die grossen :eb<ude aben viele 0toc.=. )l=dirile . +ru.lat/! H. Dort ist Hste tI das Rat aus! M. 5 eta/ul Gramatică In li.i/l(cul (ra'ului e&te ( Lia.vaie.an=1 ad/ectivele &e a'ea.=ria.vaiul der "2rgersteig 5 tr(tuarul der Laden 5 pr=v=lia der Damm 5 dru.ulte cl=diri1 &tr=. Der Damm ist 42r Wag-n% Automobile und 0trassenba n! G. pentru veDicule der 0toc.ul e&te pentru tr=&uri1 aut(veDicule 'i tra. $n der 5itte at sie einen Damm! E.e! Vocabular viele 5 . Die 0tadt at viele :eb<udel% 0trassen und .l<t/e! A. >a .?ele p=rQi tr(tuare.-er. Lrin &trada principal= trece tra.ulte pr=v=lii &unt ac(l(.?a ger. Die 0trasse ist breitO sie at au4 beiden 0eiten "2rgerMsteige! B. Ac(l( e pri. 2ra'ul are .Alexander Jünger Exerciţiu TraduceQi cu a/ut(rul v(ca?ularului 'i al cuvintel(r în&u'ite pân= la lecQia de !aQ= p(e.ia de .raşul *die . Strada e&te lat=1 ea are pe a.i 'i pieQe. Un teatru 'i .ulte eta/e.-er.ulte der Wagen 5 tr=&ura der .lat/ 5 piaQa die 0trassenba n 5 tra.= înt(tdeauna înaintea &u?&tantivel(r.ari au .tadt+ @. $n der 5itte der 0tadt liegt ein . @H .

e&cDlicDen 0Urper den . piele ?un=C $st das gutes Leder? H. K= duc într-( pr=v=lie.=nu'i1 ( p=l=rie.aar 0c u e! G.pF =s ist /u teuer( N.=&ura1 v= r(gF "itte% ne men 0ie mir 5ass( O. .p=r ceva. Au lang% /u .='i1 ?ati&teC Gaben 0ie Gemdem% Tasc ent2c er? @S. $c -ill et-as . $c ge e in einen Laden! A.te.e&cDlicDen 0Urper einen .Alexander Jünger Lecţia #D -a cumpărături (conversaţie uzuală) @.4 -4 +4 A4 @M .nulC Was -2nsc t der Gerr? E.e&cDlicDen 0Urper .ostet? M. )e d(re'te d(.ur/% /u -eit% /u eng! Exerciţiu Le ?a.en&cDlicDer 0Urper de& . >uaQi-.a textului de .e&cDlicDen 0Urper eine. AveQi c=. 2 perecDe de gDete.e&cDlicDen 0Urpers de.ic v(ca?ular extr=gând cuvintele necun(&cute. Lre lungi1 &curte1 largi1 &trâ. $c mFc te 0oc.i .au4en! B. #reau &= cu. .Curs rapid de iniţiere în limba germană .ai &u&1 alc=tuiQi-v= un .en&cDlicDe 0Urper ein . prea &cu. A' vrea ci(rapi1 .en% Gandsc u e% einen Gut! @@.e&cDlicDen 0Urpers eine& . =in . Lecţia #1 Declinarea substantivelor însoţite de ad/ective &asculin sin$ular 'u articolul der cu articolul ein der . )ât c(&t=C Was .

inativul ad/ctivel(r cu ein1 eine1 ein are ter.inaQia e pentru t(ate genurile.e&cDlicDe 0Urper der .a&culin1 e (de la die) la !e. Lecţia ## Corpul omenesc *Der mensc lic e 01rper+ @.e&cDlicDen 0Urper . L=rQile c(rpului (.inativul ad/ectivel(r cu art. Se a. der1 die1 das pri.inativ 'i acu.e&cDlicDer 0Urper den . !rUcDlicDen -e&icDt eine.i (?&erv= c= n(. PA4 -4 +4 .inin 'i s (de la das) la neutru.Alexander Jünger .ativ la t(ate genurile trecute la plural.bservaţii Ad/ectivele cap=t=1 la genitivul &ingular înainte1 ter. Die Taile des mensc . Ap(i1 n(.urile n(.op4% der Rump4 und die :lieder! @N .?rele.e&cDlicDen 0Urpern .enea &unt identice ca.P +4 .(.ic en .e'te ter.inaQia r (de la der) la .e.e&cDlicDen 0Urpern (eminin sin$ular 'u articolul die cu articolul eine die gr(&&e Stirn(e) eine gr(&&e Stirne(e) der gr(&&en Stirn(e) einer gr(&&en Stirne(e) (eminin plural die gr(&&en Stirnen gr(&&e Stirnen der gr(&&en Stirnen gr(&&er Stirnen den gr(&&en &tirnen gr(&&en Stirnen )eutru sin$ular 'u articolul das da& !rUcDlicDe -e&icDt ein !rUcDlicDes -e&icDt de& !rUcDlicDen -e&icDte& eine& !rUcDlicDen -e&icDte& de. P A4 -4 +4 . .inativul 'i acu.ene&c &unt4 capul1 truncDiul 'i . P A4 -4 +4 &asculin plural die . !rUcDlicDen -e&icDt )eutru plural die !rUcDlicDen -e&icDter !rUcDlicDe -e&icDter der !rUcDlicDen -e&icDter !rUcDlicDer -e&icDter den !rUcDlicDen -e&icDtern !rUcDlicDen -e&icDtern . P A4 -4 +4 . In !ine1 pluralu latri?utel(r e&te acela'i pentru t(ate genurile. +e a&e.e&cDlicDen 0Urper .Curs rapid de iniţiere în limba germană .ativul &u?&tantivel(r !e.Frpers sindP der .inaQia en1 atât la &ingular cât 'i la plural (excepQie !=când &ingularul cu artic(lele ein1 eine1 ein).inine 'i neutre &unt identice. P A4 .

Quri &unt4 v=. )(rpul (.=nânc Die "irne 5 para $c sc mec. Der . Das Ger/% die Lungen% der 5agen% die Leber% die 5il/% die 'ieren und die D<rme! @B.ene&c are patru .Frper at vier :liederP die Arme und die "eine! @E.ecRt Sie &cD. Der Rump4 beste t aus der "rust und der "auc ! @A. TruncDiul c(&t= din piept 'i pântece. In=untrul e&te creierul. Ini. 6nter der 'ase ist der 5und! O.ul1 .e 5 eu gu&t Das Aa n-e 5 durerea de dinQi.s sind die Wangen! @@. Inainte e&te !aQa. Rec ts und lin.Curs rapid de iniţiere în limba germană .op4 ist rund und mit Gaar bedec.acul1 !icatul1 &plina1 rinicDii 'i inte&tinele.a1 pl=. Su? gur= e&te ?=r?ia.ânii1 &t(. G2ramatică 'on#u$area verbului sc mec3en *a $usta+ IcD &cD. $nnen ist das :e irn! G. >a dreapta 'i la &tânga &unt urecDile.inn! @S.a Der /a n 5 dintele $c esse 5 . Der Gals verbindet den .ul1 au.t! E.ecRt r1 &ie1 e& &cD. -âtul une'te capul cu truncDiul. Su? na& e&te gura.ir(&ul1 gu&tul 'i pip=itul. Die 42n4 0inne eissenP das :esic t% das :e Fr% d-e :eruc % der :esc mac.op4 mit dem Rump4! B.ecRe Wir &cD.s sind die 3 ren! M. und das :e42 l! Vocabular Die Lippe 5 ?u. Eorn ist das :esic t! H. Su? !runte &unt (cDii.Alexander Jünger A. 6nter der 5und ist das .ecRst IDr &cD. )apul e r(tund 'i ac(perit cu p=r.ecRen +u &cD. Der mensc lic e .ecRen @O . 6nter der 0tirne sind die Augen! N. Rec ts und lin. )ele cinci &i.e.?re4 ?raQele 'i pici(arele. >a dreapta 'i la &tânga &unt (?ra/ii.

Alexander Jünger Se (?&erv= c= ter.a de p(.ic decât (ra'ul.arto44el 5 cart(!ul das Eie (&e cite'te fi) 5 c(rntele AS .itiv. 2 . Au4 der Landstrasse spielen die . +ar aerul e&te aici . satul+ @.enul de c(paraQie dec!t e&te als. i ar= (g(rul 'i &ea.an=1 c(. Satul e&te .leiner (mic . Le '(&ea &e /(ac= c(piii1 pe câ. Exerciţiu IncercaQi &= c(n&truiQi pr(p(. 'on#u$area verbului a săpa icD gra?e du grT?&t er1 &ie1 e& grT?t Jir gre?en iDr gra?t &ie gra?en Vocabular die .ai curat decât la (ra'. >a plural per&(anele @ 'i B au aceea'i ter. =in .inder% au4 dem +eld arbeiten die "auern! G.ea.?a ger. Das Dor4 ist .leiner as die 0tadt! A.ai . Die 0tarssen sind nic t so breit und sie sind nic t gep4lastert! B. x4 .ile nu &unt a'a de late 'i nu &unt pavate.=n= cereale.Curs rapid de iniţiere în limba germană . Str=. 0ie p4l2gen den Ac.er und s<en das :etreide! H.= Q=ranii. a A-a &ingular e&te st1 iar la per&.(a&e gr=dini cu !ructe.mai mic).ple cu a/ut(rul cuvintel(r n(i pe care le-aQi înv=Qat. 8=ranii ?(gaQi &e (cup= 'i cu cre'tera vitel(r 'i au !ru. Lecţia #) G!ndindu(ne la sat *Das Dorf .parativul ad/ectivel(r &e !(r.inaQia la per&.lein Q . Aber die Lu4t ist ier reiner als in Der 0tadt! E. Die reic en "auern treiben Eie /uc t und aben sc Fne 3bstg<rten! M. a B-a &ingular 'i a A-a plural e&te t.ic= p=dure e&te în apr(piere.= ad=ugând Qer la !(r.leiner Wald ist in der '< e! Gramatică In li.inaQie Qen. Ter.iQii &i.p lucrea.

4erd% die . t(ate ti.leider 5 I. G.entul indicativului1 i. B.= piept=n.puri de ?a. $c ole Wasser 5 Aduc ap=.=t(arele între?=ri4 1! Wer HcineI gr<bt die . O.i perii Daina.en 5 T(rn apa în ligDean.purile c(. M.= ale li.leiner% der Girt oder der Gund? Lecţia #* Despre i2iena corporală @. Gramatică $c ole% ic olte% ge olt P iat= ver?ul olen (a lua1 a aduce) trecut prin cele trei ti.e. $c put/e mir die A< ne 5 I.Alexander Jünger Weiden 5 pa&c der Girt% die Girte 5 ci(?anul die .4erde 5 calul der Gund% die Gunde 5 câinele das 0c a4% die 0c a4e 5 (aia Exerciţiu 9(l(&ind cuvintele 'tiute1 precu.i &p=l !aQa1 capul1 pieptul1 . E. 'i pe cele înv=Qate în lecQia acea&ta1 încercaQi &= r=&pundeQi la ur.u % die . $c b2rste mir die . $c tauc e den 0c -amm in das Wasser 5 A!und ?uretele în ap=. $c giesse das Wasser in das Wasc bec.ne mic mit dem Gandtuc ab 5 K= u&uc cu pr(&(pul.2 e% die . $c . $c troc.=.(rate la t(ate cele trei ti.4erde% die 0c a4e? )! Wer be-ac t das Eie ? *! Wer be-ac t noc das Eiec ? 1! Wer ist . @S.arto44eln? #! Wo HundeI -eiden die .<mme mic 5 .pu&e).puri de ?a.?ii ger. )ând &e învaQ= ver?ele ger.Curs rapid de iniţiere în limba germană . $c ne me den 0c -amm 5 Iau ?uretele. $c ne me die 0ei4e 5 Iau &=punul N.ane e&te nece&ar ca ace&tea &= !ie în&u'ite1 . $c -asc e mir das :esic t% den Gals% die "rust% sie G<nde 5 î.e'te das .per!ectul 'i participiul (cu a/ut(rul c=ruia alc=tui. A.i &p=l dinQii.2 e 5 vaca be-ac t 5 p=.âinile.ane4 pre. A@ . H.

=in 0pe/ialar/t 42r Augen% 'asen% Gals und 3 renM.ennen 0ie einen guten Ar/t? G.! B. Unde l(cuie'te .ran. .Curs rapid de iniţiere în limba germană . Lârâul te vede (&ieDt dicD) .u .urdar=.urdar. Kedicul pre&crie reQeta.urdare. #ecinul &pune (&agt)4 XTu nu e'ti curat.= &i. eit ge4< rlic ? @@. Un &peciali&t pentru ?(li de (cDi1 na&1 gât 'i urecDi. $c liege im "ett! A. )(lilul avea !aQa . K= d(are gâtul 'i capul. tre?uie &= QinC Was 42r eine Di<t muss ic alten? @A. eirten! E.âinile .i-e înc=rcat=.ann nic t au4ste en% ic bin . l râde de tineX (lacDt dicD au&).?a .ediculC Wo -o nt der Ar/t? H.raduce/ţi în nemţeşte textul de mai #os4 Un c(pil avea t(tdeauna . )un(a'teQi un . $c abe Gals-e und .t ?ine1 d(.Alexander Jünger Vocabular sc mut/ig 5 .urdar ic -ill 5 vreau sauber 5 curat der "ac % die "<c e 5 pârâul $mmer 5 t(tdeauna die Reinlic .edic ?unC . "ac în pat. 5eine Aunge ist belegt! @S.ran.tor( N. )(pilul &pune4 X u iu?e&c (icD lie?e) cur=QeniaX.eit 5 cur=Qenia Exerciţiu . . >i.nule d(ct(rF $c be4inde mic nic t -o l% Gerr Do.= &c(l1 &unt ?(lnav.u p(t &= .op4sc mer/en! O. Lecţia #1 $edicul şi %armacistul (Der 0rzt und der 0pothecker) @.ran. Der Ar/t versc reibt eine Ar/nei! AA . pericul(a&= ?(alaC $st die . $c . )e regi. )ând are (r= de c(n&ultaQieC Wann at er 0prec stunden? M.

ran.unca Die . Der . >a tâ. Se va declina deci ca un ad/ectiv4 0ingular .lural . L(triviQi-.Alexander Jünger @B.u&taQaF 0tut/en 0ie mir den 0c nurrbart( AB . 0ranRen +en 0ranRen A4 +en 0ranRen +ie 0ranRen Exerciţiu +eclinaQi ur. .ran. An der 0c l<4en mFc te ic das Gaar .ple vreau &= a.ai &curt.lat/( B. #= place a'aC :e4<llt en $ nen? H.leine (micul). >uaQi l(c1 v= r(gF "itte% ne men 0ie .uder? N. :(lnavul &e în&=n=t('e'te.2r/er aben! M. #= r(g &= .e (5 ?(lnavul) e&te un &u?&tantiv derivat dintr-un ad/ectiv.op4arbeit 5 .= ?=r?ieriQiF "ittemic % /u rasieren( A.4 +er 0ranRe +ie 0ranRen -4 +e& 0ranRen +er 0ranRen +4 +e. p=rul . A&cuQiQi puQin ?riciulF Aie en 0ie das Rasiermesser ein -enig ab( G. Vocabular Die Arbeit 5 .Flnisc -asser% .u v= 'i tundeQiC Lassen 0ie sic das Gaar nic t sc neiden? E.Curs rapid de iniţiere în limba germană .unca intelectual= $c muss (du must% er muss% -ir m2ssen% i r m2sst% sie m2ssen ) 5 tre?uie Lecţia #9 Conversaţie la %ri'erie @.e -ird gesund! Gramatică Der . #reQi c(l(nie1 pudr=C Wollen 0ie .=t(arele &u?&tantive derivate din ad/ective4 Der Gesnde *om sănătos)1 Das .i .

s% in der 5itte( @S. 9=ceQi-.u . ( x4 ic rasiere mic 5 mă bărbieresc sin$ur). Atunci când ( per&(an= &=vâr'e'te acQiunea a&upra &u?iectului1 &e !(l(&e'te ver?ul lassen.en 5 a c(ace der "<c. L(!tiQi1 v= r(g1 la ca&=F "itte% bei der .er 5 ?rutarul der =in-o ner 5 l(cuit(rul Exerciţiu 1ăspundeţi în nemţeşte la următoarele întrebări: @.Qe'te1 atunci când &u?iectul pr(p(.oc en 5 a g=ti1 a !ier?e die 5edi/in 5 d(ct(ria gut 5 ?un besser 5 . . )ât v= dat(re.i-l t=iaQi prea &curtF 0c neiden 0ie es nic t /u .iQiei &=vâr'e'te &ingur acQiunea1 &e !(l(&e'te ver?ul re&pectiv.reide 5 creta .lein 5 ?=utura verordnen 5 a pre&crie bac.Curs rapid de iniţiere în limba germană . ( x4 ic lasse mic rasieren 5 mă bărbieresc la frizer). Wa& ?TcRt der :TcRerC Wie i&t &ein :r(tC A. Ke.plarul nebenan 5 al=turi das Tr<n.i c=rare la dreapta1 la &tânga1 la .i/l(cF 5ac en 0ie mir einen 0c eitel rec ts% lin.Alexander Jünger O. WelcDer (5 care) i&t der ?e&teC Gramatică In ne.ur/( @@.ai ?un der% die% das beste 5 cel .apier 5 Dârtia die .asse( '3TCP xtrageQi &inguri din textul de . *at &ie aucD gute -a&tDU!eC H. I&t da& genug !ür eine Rleine StadtC E.enii necun(&cuQi.C Was bin ic sc ulding? @A. Wieviel inJ(Dner Dat die StadtC G. Wieviel (5 cât) :TcRer gi?t e& in der StadtC B. die +eder 5 peniQa die Tinte 5 cerneala das .ai &u& ter.(raQi c(nver&aQiaF Lecţia #> Cuvinte noi seltsam 5 ciudat abladen 5 a de&c=rca der Tisc ler 5 tâ.ai ?un AE .

Wie Dei&t erC ('um se numeşte el2) A.are &unt ?unici.e de !a.ilie.nata Der Cousin (cite'te cuzăn) 5 v=rul Exerciţiu 1ăspundeşi în nemţeşte la următoarele întrebări: @. Die 5utter sorgt 42r die Gaus altung! H. Wer i&t )(u&inC AG .ele1 ne. Lrenu. Wer gi?t de.iliei. Der :rossvater und die :rossmutter sind die :rosseltern! B. Tat=l e&te &(Qul1 .natul Die 0c -iegertoc ter 5 n(ra Die 0c -<gerin 5 cu. in Kann Dat &eine -attin verl(ren (a pierdut). Die +amilie at einen 'amenP den +amiliennamen! M.a . Wer i&t ScDJTgerinC E. Tat=l e capul !a.a &unt p=rinQii. Tata . 9a.ilia are un nu.are 'i .enC B.ele.Curs rapid de iniţiere în limba germană .a.a îngri/e'te de g(&p(d=rie. Der "ruder% die 0c -ester% die :esc -ister! E.Alexander Jünger Lecţia #? 4amilia *Die 4amilie+ @. 9ratele1 &(ra1 !raQii.a e&te &(Qia.ate 5 na'ul Die 0c -iegermutter 5 &(acra Die . Ka. 0ind den Tau!na. Der Eorname% der Tau4name! Vocabular Der Witt-er 5 v=duvul Der 0c -iegervater 5 &(crul Der . Der Eater ist der :atte% die 5utter ist seine :attin! N.a. Der Eater ist das Gaupt der +amilie! G.a. Tata 'i . Der Eater und die 5utter sind die =ltern! A.atin 5 na'a Der 0c -iegerso n 5 ginerele Der 0c -ager 5 cu.

>a ce (r= &e încDide1 &e de&DideC 6m -ieviel 6 r -ird es geF44net% gesc losen? B.lic beset/t! @N. A' d(ri &= expedie.(.andat. Der "rie4tr<ger bringt mir deine . Eorausbe/a lte Ant-ort! @S.inatF $c bin 4ertig( AH . A.ann ic $ nen telep onieren? @H. K= înQelegeQiC Eerste en 0ie mic ? @G.andat. #= r(g v(r?iQi . Aici e&te (!iciul p('talC $st dies ier das . 6nbestellbare "rie4! @A.arte mit be/alter Ant-ort! @@. . =ine . $c mFc te diesen "rie4 einsc reiben lassen! E.Curs rapid de iniţiere în limba germană .=rulF 0c reiben 0ie die 'ummer au4( @M.asten? H. $st augenblic.ostan-eisung! M.(taQi nu. L('ta'ul î.ai clarF "itte% deutlic er sprec en( @E. %=&pun& pl=tit dinainte. Scri&(are cu adre&antul necun(&cut. ( telegra. Unde e cutia de &cri&(riC Wo ist der "4ier. Unde e ca?ina tele!(nic=C Wo ist die +ernsprec er/elle? @B.en( N. Scri&(are pentru &tr=in=tateF "rie4 42r die Ausland( O.ost. ter.ent. )arte p('tal= cu r=&pun& pl=tit.ostamt? A.?ruF $c mFc te eine 5ar.Alexander Jünger Lecţia #@ Conversaţie la o%iciul poştal @.i aduce un . (cupat pe . )înd v= p(t tele!(naC Wann .e( G.it &cri&(area rec(.=F $c mFc te eine Depec e Hein TelegramI sc ic. #reau &= tri. A' d(ri un ti.

.?. Le&te c=.= &cDi. $c set/e meinen Gut au4% ic ne me meinen Gut abO ic gr2se! B.a'= ?=r?aQii au ( vve&t=1 pe&te ve&t= un &ac(u.leide mic um! @S. Wir bedec. 6ber dem Gemd aben die 5anner eine Weste an% uber der Weste eine &ac.en!) +e a&e.anto4eln an! O. Au4 dem Leib tragen -ir ein Gemd! E.en den . $m Winter tragen -ir 2ber den . pe&te Daine un parde&iu &au un palt(n. $c .enQiunea c= partea c(n/uga?il= a predicatului &e pune dup= &u?iect1 cea nec(n/uga?il= la ur. L=l=ria1 'apca1 c=cila ac(per= capul.=.= de.e das Tasc entuc % die 6 r% das 5esser in die Tasc e! @A.e ac(peri. $c stec.âinile cu . .?rac< .Curs rapid de iniţiere în limba germană . Aca&= ave.e an! G. Lun p=l=ria1 &c(t p=l=ria< &alut.i în(d cravata.unar.) Lecţia )D Despre îmbrăcăminte şi încălţăminte @.op4! A. Lici(arele le ac(per= pantal(nii 'i indi&pen&a?ilii.en die Gosen und die 6nter osen! H. Lun ?ati&ta1 cea&ul1 ?ricDeta în ?u.iQiunii principale ( x4 $c mFc te eine Depesche sc ic.leide mic ausO ic . $c binde mir die Galsbinde um! @@.?rac< . Le trup purt=. Iarna purt=. K= î. ( c=. Au Gause aben -ir .leide mic anO ic .Alexander Jünger Gramatică In!initivul &e pune înt(tdeauna la &!âr'itul pr(p(. pant(!i de ca&=. Die "eine bedec.t. Der Gut% die 52t/e% die pel/m2t/e bedec.enea participiul1 cu . $c /ie e meine 0c u e /n und aus! AM .en unsere G<nde mit Gandsc u en% die "eine mit 0tr2mp4en und 0oc. I.en! N.=nu'i1 pici(arele cu ci(rapi 'i '(&ete. ( x4 "ch habe eine Depesche gesc ic.a'=.leidern einen Rber/ie er ored einen 5antel! M. IncalQ 'i de&calQ gDetele.

leide mic an (5 mă îmbrac) e&te !(r. Wa& !ür 0leider tragen Jir i. 9iecare .C A.=) alle 0leider . +er Gand-er. A.iQiunii principale.icD an Jir Rleiden un& an du Rleide&t dicD an iDr Rleidet eucD an er Rleidet &icD an &ie Rleiden &icD an $mper4ect icD Rleidete .er.?rac=-teF) 0leidet eucDF (I.?r=caQi-v=F) Vocabular die 0c 2r/e 5 '(rQul die "aum-olle 5 ?u. etc.enC (5 la(lalt=) G. WinerC B. $c ..icD an Jir Rleideten un& an du Rleidete dicD an iDr Rleideten eucD an etc. W(rau& (5 din ce) Jerden (5 &unt) die 0leider ver!ertigC E Wa& ?ilden (5 !(r.Curs rapid de iniţiere în limba germană .iQia $c set/e aus (Eu aşez)1 (?&erv=.e&eria' are un atelier.?acul um aben 5 a avea încin& (în /urul trupului) der An/ug 5 c(&tu. AN der 0c neider 5 cr(it(rul -arum 5 cald1 c=ldur(& die '< erin 5 cr(it(rea&a die Wolle 5 lâna das Tuc 5 p(&tavul die W<sc erin 5 &p=l=t(rea&a . S(.u&&a. l &e c(n/ug= a&t!el4 icD Rleide . Ke&eria'ul.leiden. Wa& Da?en die KTdcDen u.erC I.ul de Daine leic t 5 u'(r Exerciţiu 1ăspundeţi la următoarele întrebări: @.= la &!âr'itul pr(p(. Wer JT&cDt die WT&cDeC Lecţia )# $eşteşu2uri şi meşteşu2ari @. $mperativ 0leidete dicDF (I.ea.Alexander Jünger Lecţia )1 )robleme de 2ramatică le2ate de lecţia precedentă >a pr(p(. Ace&tei reguli i &e &upun t(ate particulele &epara?ile.a re!lexiv= a ver?ului . c= au4 e&te ( particul= care &e &epar= de ver?ul set/en 'i &e a'ea.

Der 5aurer baut das Gaus aus Aiegeln und 5Frtel! H. Du musst einen "eru4 -< en! Gast du 4reie Wa l da/u? "ist du entsc lossen ein .e&e 'i &caune din le.=t(arele între?=ri !(l(&indu-v= de cuvintele recent înv=Qate1 precu.ic.an= la ur. )i.i. Der 0c umac er mac t 0c u e und 0tie4el aus Leder! G.e din piele.= !ierul.un4t 5 viit(rul der "eru4 5 cariera -< len 5 a alege die Wa len 5 alegerea AO >=c=tu'ul 5 der 0c losser +ulgDerul 5 der Aimmermann 8e&=t(rul 5 der Weber .ide'te ca&a din c=r=. +alta 5 der 5eissel Securea 5 die ASt 2bereilen 5 a &e pripi entsc lossen 5 D(t=rât der .(rtar.insel )le'tele 5 die Aange "ugravul 5 der 5aler K(rarul 5 der 52ller 7elarul 5 der 0attler Exerciţiu %=&pundeQi în li.plarul !ace .?a ger. 9ierarul prelucrea...n. Den.er den Teig 42r das t<glic "rot! $eseriaşi şi unelte Strungarul 5 der Drec sler K=celarul 5 der +leisc er T=?=carul 5 der :erber -ea. "idarul . Der 0c mied bearbeite das =isen! M.ediat ur. 'i de v(ca?ularul i.st (5 te $!ndeşti) du an die Au. 9ier=&tr=ul 5 die 0<ge >(pata 5 die 0c au4el 9(ar!ecele 5 die 0c ere 7uru?ul 5 die 0c raube Ka&a de lucru 5 die Wer.lempner %indeaua 5 der Gobel :urgDiul 5 der "o rer Lila 5 die +eile )uiul 5 der 'agel Len&ula 5 der . +in !=in= 'i ap= ?rutarul !ace aluat pentru pâinea .er at eine Wer.e Strungul 5 die Dre ban.un4tC A.au4mann -erden? Vocabular die Au.Alexander Jünger &eder Gand-er.statt! B.arul !acce gDete 'i ci.ic(vala 5 der Amboss )i(canul 5 der Gammer Târn=c(pul 5 die .au4mann 5 negu&t(rul der =ntsc luss 5 D(t=rârea .i 'i .ilnic=.ban.giul 5 der :laser -iuvaergiul 5 der &uvelier TinicDigDiul 5 der .Curs rapid de iniţiere în limba germană . Tâ.=t(r între?=ril(r4 @. Der Tisc ler mac t Tiesc e und 02 le aus Gol/! E. Aus 5e l und Wasser mac t der "<c.

Der .C Was bin ic sc uldig? @A. Dort -erden Waren ver. $c ge e $ nen einen "on HAettelI und 0ie /a len bei der . l întrea?=4 X)u ce v= p(t &erviCX =r 4ragtP TWomit .apier oder in T2ten! N. #= dau un ?(n 'i pl=tiQi la ca&=. &= !ac îndat= &(c(teala. )u.pacDetea.= în Dârtie &eu pungi.. Ac(l( &e vând . #ân.asse! Gramatică 9(r.1 !=in=1 .<u4er pac.= cu ver?ul auxiliar -erden 'i cu participiul ver?ului de c(n/ugat< la ti.einen nt&cDlu&& nicDt ü?ereilenF Lecţia )) -a ma2a'in @. >ucrurile &unt întin&e pe te/gDea. Die Waren Werden au4 der Wage ge-ogen! M.pu&e1 în l(c de ge-orden &e utili.p=r=t(rul pl=te'te 'i vân.= -orden.a pa&iv= a ver?el(r în li. x4 Die Waren -orden ver.t sie in .unden! G.<u4er be/a lt und der .n1 ceai1 ca!ea.Curs rapid de iniţiere în limba germană .au4t! B.=t(rul îl &erve'te pe client.=t(rul le î. Der Eer.ea. Die .au4t .ea.Alexander Jünger Exerciţiu . $c -ill $ nen gleic die Rec nung mac en! @B.<u4er bedient den .=r!uri. Die 0ac en -erden au4 dem Ladentisc ausgebreitet! @S.raduceţi: IcD Jill .?a ger. )lienQii cercetea. Reis% 5e l% Au. Lr=v=lia &e a!l= pe &trada n(a&tr=.er% Ll% Tee% .unden se en sic die Waren im 0c an4enster an! @@.a44ee! E.aD=r1 undele. K=r!urile &unt cânt=rite pe cântar. BS . A. &ărfurile sunt v!ndute. )e v= dat(re.au4mann gibt i m R=st eraus! O.=t(rul îi d= re&tul.ann ic $nnen dienen?T H.purile c(. Der Eer.= .an= &e !(r. #ân.=r!urile din vitrin=. 2re. Der Laden ist in unserer 0trasse! A.

Lein-and <ndler% 5usicalien <ndler% 3bst <ndler! G.statt? B@ .icale1 de !ructe. Eiitorul icD Jerde ?e&tra!t Jerden (voi fi pedepsit) du ?i&t ?e&tra!t Jerden etc.avat.er4ectul icD Jerde ?e&tra!t icD ?in ?e&tra!t J(rden (sunt pedepsit) (am fost pedepsit) du Jir&t ?e&tra!t du ?i&t ?e&tra!t J(rden er Jird ?e&tra!t er i&t ?e&tra!t J(rden etc. .egu&t(ri de pân.unst <ndler% 3pti.eturi1 de in&tru. $mper4ectul icD Jurde ?e&tra!t (fusei pedepsit) du Jurde&t ?e&tra!t er Jurde ?e&tra!t 5ai mult ca per4ectul icD Jar ?e&tra!t J(rden (fusesem pedepsit) du Jar&t ?e&tra!t J(rden etc. Unde g=&e&c un atelier de reparaQiiC Wo 4inde ic eineReparatur-er. Iu?e&c c=l=t(ria1 vreau &= v=d Q=ri &tr=ine1 &= vând ac(l( pr(du&ele Q=rii n(a&tre. #(i cup=ra de ac(l( ceea ce nu are Qara 'i de care are nev(ie.egu&t(r de !ier=rie1 pe'te1 .ente . etc.Curs rapid de iniţiere în limba germană . :=can1 negu&t(r de (?iecte de art=1 (ptician.olonial-aren <ndler% . $c -erde von dort . .au4en! A. . .re/entul . a pedepsi+ .au4en -as unser Land nic t at und es brauc t! B.bservaţie Ler&(ana care exercit= acQiunea e&te în&(Qit= de particula von (cu dativul)4 $c bin von meinem Eater bestra4t (5 3unt pedepsit de tatăl meu). $c liebe das Reisen% ic -ill 4remde L<nder se en% da in die =r/eugnisse unseres Landes ver.ar.Alexander Jünger Pasivul verbului 3trafen *.u. =isen <ndler% 4is <ndler% :em2se <ndler! E. Lecţia )* Despre comerţ şi comercianţi @.er! H.

au4leute% die du .Alexander Jünger Exerciţiu .anarien %ândunica 5 die 0c -albe 2ul 5 das =i (a (ua 5 =ierlegen) -=ina 5 die Genne )(c('ul 5 der Ga n %aQa 5 die =nte -â&ca 5 die :ans )ucul 5 der .aQiI und bringt der "eru4 i nen viel :eld? Lecţia )1 )ăsările *Die 45$el+ La&=rea 5 der Eogel Aripa 5 der +l2gel Lana 5 die +eder )i(cul 5 der 0c nabel )ui?ul 5 das 'est L(ru.apagei #ra?ia 5 der 0perling Exerciţiu 1ăspundeţi la următoarele întrebări: Womit HN cu ceI sind die EFgel bedec.er .ennst du? 'enne mir die .ennst( Warum .au4t unser Land viele =r/e ugnisse 4remder L<nder? Werden t2c tige (5 pricepuQiI .erI geac tet (5 &ti.uc. )(r?ul 5 der Rabe :ar.?elul 5 die Taube La&=re cânt=t(are 5 der 0ingvogel )i(cârlia 5 die Lerc e LrivigDet(area 5 die 'ac tigal Scatiul 5 der Aeisig )anarul 5 der .a 5 der 0torc #ulturul 5 der Adler Lapagalul 5 der .t? Worin -as HN în ceI legen sie i rre =ier? Wo bauen HN cl=de&cI sie die 'ester? Welc e 'ac rung HN Dran=I gibt BA .Curs rapid de iniţiere în limba germană .au4leute HGand-er.uc.raduceţi în limba rom!nă următoarea conversaţie: Was 42r Gand-er.

ul Der Ga4er 5 (v=.ul Die =rdbeere 5 !raga Die Weis. 5 tutunul rauc en 5 a !u.ente1 !eluri de cereale) Was mac t man aus Wei/en? Wer mac t das 5e l? Was mac t mann (5 ce &e !ace) aus der :erste? Wo/u (5 la ce) gebrauc t man (5 &e între?uinQea.e 5 ca&travetele Die =ic e 5 &te/arul Die =ic el 5 gDinda Die +ic te 5 .osen 5 cai&ul Die 0tac el 5 agri'a Die Gim 5 &.(cDinul Die Traube 5 &trugurele Die 0tunde 5 tu!a1 c(p=celul Die &o annes 5 c(ac=.(lidul Die "ir.Curs rapid de iniţiere în limba germană . în limba $ermană.4lan/en lie4ern uns (5 ne pr(cur=) Lein-and? Wo/u dient der Taba.a Der Taba.=n=) die .arto44eln? (a &e !(l(&i deutcD 5 ger.en /u 0alat H5 &alat=) /u BB Der Gsn4 5 cânepa Die Lein-and 5 pân.arto44el 5 cart(!ul Die :ur.4laumenbaum 5 prunul Der +eigenbaum 5 &.a Die .en? Was brauc t man% um die :ur. b6ume+ Das :etreide% das .e 5 .orn? 'enne mir die versc iedenen :etreideartenC (5 &(rti.=) die "l2 des Gop4ens? Welc e .ura Das 5e l 5 !=ina Die =rbse 5 . r(dit(r Der .=rea Die "o ne 5 !a&(lea Der Gop4en 5 Da.eura Der +lac s 5 inul Exerciţiu (olosind vocabularul de mai sus răspundeţi.an) Was mac t man mit den :ur.orn 5 cerealele Der Wei/er 5 grâul Der Roggen 5 &ecara Die :erste 5 (re.5 livada rei4en 5 a &e c(ace .=rul Der "irn 5 p=rul Der . (5 p(p(r) ern< rt sic aupts<c lic von .? Wann sset/t man (5 &e &ea.it=I Lecţia )9 )lante5 copaci *Pflantzen.arto44eln? Welc es Eol.eiul Der Ap4el 5 .ul Der "aum 5 c(pacul Die Wur/el 5 r=d=cina Der 0tamm 5 truncDiul Der Ast 5 creanga Der A-eig 5 ra.Alexander Jünger man den einige HN uneleI 0ingvFgel? Welc es ist der beste 0<nger? HN cât=reQI Welc es ist der Eogel% der HN careI die Wrte der 5esc en nac a mt? HN i.e&teac=nul Die Linde 5 teiul Die Weide 5 &alcia Der 3bstbaum 5 p(.irsc 5 cire'ul Der 'uss 5 nucul Der Apri.a. la următoarele întrebări: Wann rei4t das .

a 5 der 0tra l a &e avânta 5 sic sc -ingen a cânta (c(c('ul) 5 .op4? Worau4 (5 pe ce) sc ic.r< en a a&culta de 5 ge orc en puternic 5 m<c tig in 3rdenung( 5 în regul=F genau 5 exact ert<glic 5 &up(rta?il das :ep<c.tr<ger 5 Da. Llec .o44er! A.alul .a der .o44er 5 vali. AveQi pa'ap(rtC BE )(r(ana 5 die . $c reise morgen! B.Alexander Jünger bereiten? (5 prepar=) Wo sind die Wur/eln der "<ume? Wie nennt man die +r2c te der =ic e? Lecţia )> C!te ceva despre natură S(arele 5 die 0onne >una 5 der 5ond Steaua 5 der 0tern Str=lucit(r 5 gl<n/end K= ridic1 înalQ 5 $c er ebe mic .i !ac ?aga/ul.ici(dat= 5 niemals Exerciţiu 1ăspundeţi la următoarele întrebări: Was sagt die 0onne? Welc es ist der gl<n/endste der 0tern (din &tele)? Was ist es% -enn sic die 03nne er ebt? Was tr<gt die 0onne aus dem .Curs rapid de iniţiere în limba germană .âine în c=l=t(rie.ass 5 pa'ap(rtul das Wirts aus 5 ?irtul Conversaţie u'uală @. Inc(tr( c=l=t(riQiC Wo in reisen 0ie? E.e meinen .rone %a.t die 0onne i r Lic t? Was gibt uns die 0onne? Was mac t die Lerc e% der Ga n am 5orgen? Wem ge orc t die 0onne? Lecţia )? Călătorind Vocabular die Reise 5 c=l=t(ria der . I. $c pac.

ass! G. AveQi ca. In ce parte e&te garaC Au4 -elc er 0eite ist der "a n o4? AS.ile)F $c bleibe nur diese 'ac t ier Hme rere TageI( AB.Alexander Jünger Gaben 0ie sc on einen .inute. A' d(ri &= !ac ( ?aieF $c mFc te ein "ad ne men( BG . L(!tiQi în vag(aneF "itte% einsteigen( @M.?C Wo muss ic umstreigen? @H. )ând a/unge. )ât ti. L(t întrerupe c=l=tiriaC Dar4 ic die +a rt unterbrec en? @A. la +re&daC Wann -erden -ir in Dresden sei n? @O. Der Aug 4< rt in 1D 5inuten ab! @E.er= cu d(u= paturiF "itte% ein Aimmer mit # "etten( AA. Unde e&te gDi'eul de ?ileteC Wo ist der +a r.ece .ommt der Aug an? N. Unde c(?(rC Wo muss ic aussteigen? @N. Unde tre?uie &= &cDi.ai ave.Curs rapid de iniţiere în limba germană . Unde e trenul pentru :erlinC Wo ist der Aug nac "erlin? @G.artensc alter? @S.ere li?ereC 0ind noc Aimmer 4rei? A@. >a ce per(n &(&e'te trenulC Au4 -elc em "a nsteig .lasse nac J @@. 7(!er1 la gar=F 0c o44Fr% nac dem "a n o4( M. %=.ân nu. #= r(g1 un ?ilet cla&a I1 II &pre … "itte% eine .ai n(aptea a&ta (. pân= la plecareC Wie lange ist noc bis /ur Ab4a rt? @B.ulte . Unde &e a!l= &ala de a'teptareC Wo ist der Wrtesaal? O. Trenul pleac= pe&te .p . T(tul e&te în (rdineF =s ist alles in 3rdnung( H.ai . #= r(g1 ( ca.arte erster% /-eiter .

unca1 lucrul1 lucrarea arbeiten Harbeitete% geVarbeitetI 5 a lucra1 a .l.enQiunea o!0g. B. E.unci r Arbeiter% Ms 5 .uncit(rul r Arbeits/immer% Ms 5 ca.ul r Appetit% MHeIs 5 p(!ta de .) ((Dne Llural).Curs rapid de iniţiere în limba germană . KenQiunile Y+1 YA arat= ca.netI 5 a &e 'terge 0chtun$7 5 atenQieF alle 5 t(Qi1 t(ate alle zusammen 5 t(Qi î. )ele !=r= &ingular p(art= .âncare 8uten 0ppetit7 5 L(!t= ?un=F r April% MHsI 5 aprilie e Arbeit% Men 5 . Su?&tantivele !=r= plural &unt trecute cu .?r=ca r An/ug% Ms% !!e 5 c(&tu.a BH .era de lucru r Arm% Mes% Me 5 ?raQul r Ar/t% Mes% !!e 5 .edicul auc 5 de a&e.nen Htroc.ate înaintea &u?&tantivel(r indic= artic(lul D(t=rât pre&curtat (r 5 der1 e 5 die 'i s 5 des) A. A r Abend% MHeIs% Me 5 &eara $utten 0bend7 5 :un= &earaF am 0bend 5 &eara aber 5 dar1 în&= sic abtro.ent1 i.preun= alles 5 t(tul1 t(ate alles 8ute7 5 t(ate cele ?uneF als 5 a) ca< ?) decât alt 5 ?=trân 9ist :.a!(rul de circulaQie an UD% UA 5 la andere 5 alQii1 altele anprobieren Hprobierte an% anprobiertI 5 a apr(?a an-orten Han-ortete% geVan-ortetI 5 a r=&punde sic an/ie en H/og sic an% at sic ange/ogenI 5 a &e î.per!ectul 'i patricipiul per!ect. e Ampel% Mn 5 &e.674 @.enea1 'i au4 UD% UA 5 pe e Au4gabe% Mn 5 te.enQiunea (o!.Alexander Jünger Dicţionar germanMromân N.iQie &au ver?. <ahre alt 5 …e&te în vâr&t= de @S ani. >iterele r1 e 'i s a'e.ul cerut de prep(.nete sic ab% at sic abgetroc. #er?ele &unt trecute cu in!initivul pre.

Curs rapid de iniţiere în limba germană .plul r "erg% Mes% e 5 .inte r "rie4% Mes% Me 5 &cri&(area bringen Hbrac te% gebrac tI 5 a aduce BM .ar(< ?run brav 5 cu.ai ale& 8ute =esserun$7 5 In&=n=t('ire gra?nic=F r "esuc % Mes% Me 5 vi.ita besuc en Hbesuc te% besuc tI 5 a vi.at " s "ade/immer% Ms 5 ca.ati.% !!e 5 ?anca r "auer% Mn% Mn 5 Q=ranul e "e4reiung Ho! .untele besonders 5 .âne r "leisti4t% Mes% Me 5 crei(nl blit/en Hes blit/t Q blit/te% at geblit/tI 5 a !ulgera e "lume% Mn 5 !l(area braun 5 .1 v= (te) r(g blau 5 al?a&tru bleiben Hblieb% ist gebliebenI 5 a r=.ingea e "an.a'ina automatisiert 5 aut(.l!I 5 eli?erarea beginnen Hbegann% begonnenI 5 a începe bei UD 5 la s "eispiel% Ms% Me 5 exe.era de ?aie r "a n o4% HeIs% !!e 5 gara bald 5 (în) curând r "all% MHeIs% !!e 5 .(?ilul1 .erge la culcare bis UA 5 pân= la bitten Hbat% gebetenI 5 a ruga1 a p(!ti bitte 5 p(!ti.sam 5 atent au4passen Hdu% er paβ t au4 M paβ te au4% au4gepaβ tI 5 a !i atent auste en Hstand aud% ist au4gestandenI 5 a &e &cula s Auge% Ms% Mn 5 (cDiul r August% MHesI 5augu&t aus UD 5 din r Aus4lug% MHeIs 5 excur&ia aussteigen Hstieg aus% ist ausgestiegenI 5 a c(?(râ1 a &e da /(& (dintr-un veDicul) s Auto% Ms% Ms 5 aut(.ita betrac ten Hbetrac tete% betrac tetI 5 a privi s "ett% Mes% Men 5 patul zu =ett $ehen 5 a .Alexander Jünger au4mer.

ul e "us altestelle% Mn 5 &taQia de aut(?u.Curs rapid de iniţiere în limba germană . e "utter Ho! .Alexander Jünger s "rot% Mes% Me 5 pâinea r "ruder% Mes% !! 5 !ratele e "rust% !!e 5 pieptul s "uc % Mes% !!er 5 cartea r "us% ses% Mse 5 aut(?u.l!I 5 untul + BN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful