You are on page 1of 5

NDEKLER Klah............................................................. Pi.................................................................. Nadan............................................................

KLAH Mistik katmerli bir gmendi. Bulgaristan'da domu, byyp biraz akl bana gelince hemen hududun on dakika tesine kapa atmt, "Trkiye deil mi? Hududu geer gemez Badad'a kadar eit!" diyordu, Az zamanda Babyak'taki Trke bilmez Pomaklarn akl hocas oldu. Bulgaristan'da kalan akrabalaryla mektuplamaa gerek yoktu. Onlarla, Bulgar hudut karakolundaki nbetinin sngs altnda, kk bir hediye karlnda, saatlerce oturup konuabilirdi. Kurnazl sayesinde, memleketinden kmadan gmen olmutu, Hatt itii "Karasu" bile doduu kasabadan geiyordu. Fakat bir gn Babyak evresinde bir hudut kontrol yapld. Yerletii ky yine Bulgarlara kalnca, yuvasn bozmaa mecbur oldu. Bu sefer hudut kenarnn ierilere denk olmadn anlad. T Nevrekop'a kadar indi. Drt be sene gemeden Balkan Sava patlad. Hemen annesiyle stanbul'a kat. Dimetoka'nn methi ile kulaklar dolmutu. Kalkt, oraya gitti. Bir kye yerleti. iinden, "Artk biz lnceye kadar sava olmaz!" diyordu. Kynn kahvesinde Dnya Sava'nn haberlerine inanamad. Fakat... Vay anasn! Yalan be! diye haykrd. "Hudut dzeltilecek!" deniyordu. Hakikaten bu hudut dzeltildi. Mstk'n gmen gibi yerletii ky yine Bulgarlar'a geti. Bereket versin ihtiyar annesi lmt. Dertsiz serseri boyun eii ile, tek bana Ergene kprsn aarken "Evveli am hiri am!" dedi. Bu kadar ksa bir zaman iinde, birbiri stne drt defa gmen olmak onun yerlemek heveslerini sndrmt. Gzn yumdu. Anadolu'ya atld. Aldatlabilecek
www.cizgiliforum.com Sayfa 1

milyonlarca saf adamlar arasnda kalnca, am' mam unuttu. ehir ehir, kasaba kasaba dolamaa, ticaret etmee balad. nne gelene klah giydiriyordu. En krl bulduu ticaret, hayvan alm satm idi. Bir kasabadan alnan atn, yahut eein pahas, en yakn kasabaya gtrlnce deiiveriyordu. Bu pahay, Mistik, kurnazl sayesinde deitiriyordu. Krmz kuanda Rumeli'deki tabancasnn yerine sokulu, kara klfl makas, her hayvann deerine yzde altm ilve ederdi. En miskin bir beygiri alnca trnaklarn temizler, yalar; "yelesini, kuyruunu frenkvri keser, dzeltirdi. Sonra, torbasndaki kimseye gstermedii, kimseye ismini sylemedii siyah ottan bir tutam yedirince zavall hayvan yirmi drt saat aha kaldrr, gzlerini parlatr, azgn bir ejderha haline sokard. Lkin at pazarlarnda daima karsna kan bir rakibi vard. Onun alaca hayvan arttrr, en kr brakacak frsatlar elinden kapard. Herkesin "Molla" diye ard herifin ismini bilmiyordu. Yerden yapl, ember sakall, kaln atk kal, krk belik bir geri kafal. Kk siyah gzleri hep nne bakar, ince beyaz sarkl kalpsz fesinin altnda tral kafas, geni ensesi terden prl prl parlad. Mistiin beenmeyip brakt en miskin, en hasta, en ihtiyar hayvanlar bile alyor, bir gn iinde genletiriyor, kuyruunu, yelesini kesmeden, eklini deitiriyor, gzlerini parlatyor, ahlandryordu. Mistik, henz geldii kasabann hanndan girerken yine bu herifi grd. Yeni bir zarara uram gibi birdenbire skld. Ama, bozuntu vermedi: Merhaba Molla! dedi. Merhaba?... imdiye kadar hi konumamlard. Hayvan almaa m geldin? Sana ne?,.. Neye geldimse geldim... Mistik, kirli zayf elini seyrek sar byklarna kaldrd. akr gzleri bakacak yer bulamad. Renksiz dudaklarn ksarak glmsedi: Ortak olalm be... dedi. Olalm... Molla da glmsedi. Dndler. Hann avlusuna doru yanyana yrdler. Kahvenin nndeki eski peykeye oturdular. Ayaklarnn dibinde iri, alacal, bir tavuk gut, gut, gut diye civcivleri gezdiriyordu. Pazar yarnd. Mistik koynundan ttn kesesini kard. Mollaya uzatrken, kerevetin yanndaki pencereden ieriye bard: Bize iki kahve getir. Molla,
www.cizgiliforum.com Sayfa 2

Ben oruluyum! dedi. Mistik anlamad: Ramazanda myz yahu? Hayr. aylarda myz? Hayr. Ey, bu ne orucu? Ben btn yl bir gn yer, bir gn tutarm! Sahi mi? Vallahi... Mistik ttn kesesini tekrar koynuna soktu. Eildi. Camsz pencereden kahveciye, stemez, kahveleri yapma, diye seslendi. inden, "Bu gebein kafasna ben bir klah geiririm!" dedi. Kendisinin sofuluundan, kkken hafzla altndan, ama hastaland iin vazgetiinden, babasnn yirmi yedi defa Hacca gittiinden bahsetti. Molla yere bakarak dinliyor, ban sallyor, inanyor, Rumelilerin salam Mslman olduklarn sylyordu. Mistik sordu: Sen nerelisin? Kayserili. Kayseri nerede? Molla, ksa parmakl tombul eliyle hann kapsn gsteriyordu. Mistik, geldii taraf hatrlayarak, Konya tarafnda m? diye sordu. Hayr canm, daha yukarlarda... Mistik, Kayseri'nin nerede, hem de ne olduunu pek iyi biliyordu, Rumeli'de brakt iftlikleri de anlattktan sonra yapt kapy yeterli grd, ilere geti. Konutular, anlatlar, O gnden itibaren ortakla karar verdiler, Kra, zarara, sermayeye ortak oluyorlard. Mistik yine iinden, "Ben sana bir klah giydireyim de, gr!" dedi, Ertesi gn pazarda hayvanlar beraber sattlar. Mollannkiler daha gen, daha din duruyordu. 21 mer Seyfettin Birka gn daha burada kalp rk hayvanlar toplamaya szletiler. kisi de bir handa, karlkl birer kk odada yatyorlard. Bir gece Mistik'in oda kaps vuruldu. Kalkt, srmeyi ekti, at. Bakt ki orta...
www.cizgiliforum.com Sayfa 3

Hayrdr inallah, Molla?... Sabahleyin ben bir kye kadar gideceim. Sana imdiden unutmadan syleyeyim. yi bir i var. Mistik gzlerini daha ziyade at: Ne? Valinin ocuu iin benden bir beyaz eek istemilerdi. Seksen liraya kadar satabileceiz. -Ey? Ben yarn burada yokum. Sen ara, bulursan otuz, krk hatta elli bile ver. Mutlaka al. Beyaz eek olur mu? Olur ya... Mistik aalad. aka m ediyor? diye sofu ortann yzne bakt. Hayr, ciddi idi. Sordu: Burada bulunur mu? Ne bilirsin, belki bulunur. Pekl, yarn ararm. Molla, saf bir ortak samimiyetiyle ona akl retti. Burann en birinci canbaz Hac Hseyin'dir. Sen tanmazsn. imdi ok ihtiyar olduu iin evinden kmaz. adrvann karsna gelen sokaktan git, git, git. Orada birine sor, gsterirler. iftlik gibi bir ev... Pazara gelmez... Oturduu yerde cambazlk eder. Ondan iste. "De ki: Akama kadar bana mutlaka bir beyaz eek bul..." Elli liraya kadar vaat et. Pekl! Mollann azndan sert bir rak kokusu kyorKk lambann hafif aydnl ile glgelenen yznde yorgun bir nee vard, Gzleri dumanlyd. Mistik, ortann gndz orulu olduunu hatrlad. Bir ltife etmek istedi: Keke beni de iftara davet edeydin! Beraber ierdik... Molla reddetti: H!,,. Ben mrmde bir damla azma koymamm, elhamdlillah.,. Ey, bu koku da ne? Diim aryor, rak ile azm alkaladm. Ya!
www.cizgiliforum.com Sayfa 4

Evet. yleyse Allah rahatlk versin! Sana da... Mistik, odasnn kapsn kapaynca yine "Gidi gebe seni!... Ben sana bir klah giydireyim de, gr!" dedi, Ayakta duramayacak kadar sarho olduu halde, yine sofuluk taslayp mrnde azna bir damla koymadn sylemesi, Mstk'n sanki izzetinefsine dokunmutu, "Beni aptal yerine koyuyor ha!" diye ellerini kalalarna dayad, durdu, Gzlerini klterek yere bakt: una by klah.,, lk frsatta bir klah,.. Dnd. Kapy srmeledi. Soyunmaa balad, Kendisi de stma tutmasn diye torbasna daima birka ie kanyak gezdirdi. Onun iin kafas gndzden tutkundu. Hemen uy uyu verdi. Sabah olunca kahvesini imeden dar atld. Sokaklarn inek, kz, kaz, koyun kalabal iinde yrd. htiyar cambaz Hseyin'in evini buldu. Bu, ak sakall, ksack boylu, eytana benzer bir adamd. On alt yanda bir ocuk gibi evikti. Yrrken zp zp sryordu. Mistik selmdan sabahtan sonra beyaz bir eek istediini syledi, ihtiyar, byle bir hayvann bulunacan mit etmiyordu. Elli senedir cambazlk ettii halde, ancak mrnde bir defa beyaz eek grmt. Ama, arasra bir ura, dedi, ksmetin varsa bulunur. Akamlar urarm. Ne vakit istersen... Mistik o gnn akama kadar hayvan aramakla geirdi. Ucuza benzer bir ey bulamad. Orta Molla, gittii yerden gelmemiti. Akama yakn can sklmaya balad. Beyaz eei bulup bulmadn anlamak iin deil, srf kendisiyle konuup bilgi almak iin ihtiyar cambazn evine gitti. Kapy vurdu. Karsna kan Hac Hseyin, Oul, senin talihin varm! diye bard. Bir beyaz eek buldum. Ne abuk? Sen gider gitmez, imanca, simsiyah bir Arap geldi. Ama, tuhaf bir Arap. Banda yeil bir hanc sar... Ben Hicaz'da askerlik ettiim iin Arapa bilirim. Arapa konumaa kalktm "Gurbette unuttum" dedi. Allah kimseyi gurbete drmesin! nsan ana dilini bile kaybediyormu! Bu zavall hac parasz kalm. Yedeinde st gibi beyaz eei bana satt. Krk liraya aldm. ok be... Ne yapalm? Sen elliye kadar ver demedin mi? ok iyi canm! Nerede bakalm, bir grelim.
www.cizgiliforum.com Sayfa 5