You are on page 1of 7

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

Tajuk: Pengenalan : -lokasi : depan foyer bangunan pentadbiran ipg perlis -tarikh februari dan mac 2014 -masa pemerhatian - jam 12.00 tengah hari -waktu pemerhatian : 5 minit -apa yang diperhatikan : bentuk awan, jenis awan, kelajuan angin, -bagaimana data dikumpulkan : gambar melalui kamera,

Pemerhatian : Tarikh /hari 15 FEB 2014 Gambar Suhu Kelembapan Kelajuan angin

16 FEB 2014
1

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

17 FEB 2014 18 FEB 2014

19 FEB 2014

20 FEB 2014

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

21 FEB 2014

22 FEB 2014

23 FEB 2014

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

24 FEB 2014

25 FEB 2014

26 FEB 2014

27 FEB 2014

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

28 FEB 2014

1 MAC 2014

2 MAC 2014

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

3 MAC 2014

4 MAC 2014

5 MAC 2014

TUGASAN 1 : CUACA DAN AWAN

6 MAC 2014

Analisis :