SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 105

Suy Niệm Trong Ngày Sống *105

Chủ đề suy niệm: Mỗi sự việc đều có thời gian riêng
Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, Nên việc phí phạm thời gian nhất định phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất. - Benjamin Franklin

Mỗi sự việc đều có thời gian riêng
Mỗi sự việc mỗi hoạ t động đều diễn tiến trong một thời gian nào đó . Sự việc có thể diễn tiến do ý muốn của chúng ta hay do chúng ta thực hiện , và cũng có thể do biến cố hay sự tiến hoá sự vật theo giòng thời gian đẩy đưa không do ý muốn của ai. Thời gian còn được so sánh như sân khấu của đời người , của trường đời , được sử dụng cho các sinh hoạt và biến cố theo giòng đời biến chuyển . Cho nên mỗi sự việc dù lớn nhỏ thế nào cũng cần chiếm một khoảng thời gian nào đó để diễn ra trên sân khấu cuộc đời . Nói đúng hơn , công việc nào cũng cần phải có thời thời gian riêng, và nếu như sự việc ấy liên quan đến con người , nhất là nằm trong trách nhiệm của con người , thì con người cần quan tâm và có thể thu xếp thời gian cho sự việc được hoàn tất sao cho tốt đẹp , bởi vì nếu không có đủ thời gian thì chắc chắn các sự việc không thể hoàn thành được , và như thế đời sống con người sẽ thiếu sót . Các tác giả mỗi người một suy nghĩ riêng về vấn đề này , nhưng xét chung đều nói lên điều quan trọng là: thời gian là yếu tố cần thiết cho mỗi sự việc , do đó chúng ta cần biết dành thời gian cho từng công việc và sử dụng thời gian thế nào cho khôn ngoan. Thomas J. Watson minh xác rằng con người phải biết dùng óc khôn ngoan của mình để mà sắp xếp vốn đ ầu tư của mình là thời gian : “Khôn ngoan là thế lực giúp con người biết áp dụng trí khôn và sử dụng thời gian sao cho hợp lý hợp tình.” Menachem Mendel Schneerson khuyên chúng ta nên d ành thời gian cho cả việc soạn thảo chương trình nên là m gì và là m vào thời gian nào . Ông nói : “Vào ngay những giờ phút đầu ngày , là những giờ phút của riêng một mình bạn , nên bạn có thể dừng lại ở giữa những mức ranh này mà suy niệm về sự việc tinh thần . Việc suy niệm này sẽ giúp chúng ta sắp xếp việc đều hành thời gian trọn ngày cho tốt đẹp.” Louisa May Alcott cẩn thận khuyên chúng ta đừng quên dành thời gian cho cả sinh hoạt giải trí và hưởng dụng , để đời sống chúng ta được thă ng bằng : “Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng dụng đời sống ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.” Martin Luther King, Jr căn dặn chúng ta chỉ nên sử dụng thời gian gian nhằm thực hiện những gì hữu ích mà thôi , Ông nói: “Thời gian chính đáng là thời gian thực hiện điều hay lẽ phải.” Như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ không lãng phí , nhưng hữu ích cho bản thân . Denis Waitley nhấn mạnh với chúng ta cần sử dụng tốt thời gian đang ở trong tầm tay của mình, đó là giờ phút hiện tại: “Bạn hãy dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng mà ra kế hoạch sống động đầy đủ chi ti ết cho tương lai , đồng thời sống cho tốt giây phút hiện tại là thời giờ bạn đang nắm trong tay bạn mà mình có thể kiểm soát được.” James Joyce nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của giờ phút hiện tại , bởi vì hiện tại là thời gian thực hiện những gì mình đã dự trù trong quá khứ và cũng là thời gian đặt kế hoạch cho ngày mai hay của ngày khác trong tương la i: “Tôi là ngày mai , hay là ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi ra kế hoạch trong ngày hôm nay . Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi đã ra kế hoạch ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.” Ambrose Bierce thắc mắc không hiểu sao có nhiều người lại phí phạm thời gian trong khi thời gian thì chỉ có giớ i hạn mà thôi: “Thời gian một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi , thế nhưng không hiểu sao ít người lại không biết sử dụng thời gian sao cho đúng đắn.”

Lời cầu nguyện trong ngày:
Lậy Chúa , thời gian là mầu nhiệm do Chúa tạo nên cho con ngườ i sống và sinh hoạt trong cuộc sống nơi dương gian này . Xin Chúa ban ơn cho chúng con biết sử dụng thời gian cho khôn ngoan mà chuẩn bị cho nếp sống vĩnh cửu đời sau , bởi vì cuộc sống nơi dương gian chỉ là đời sống tạm, và cuộc sống đời sau mói là vĩnh cửu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful